Prospect Helicid

HELICID 10

capsule gastrorezistente, 1Omg

Omeprazol

HELICID 20

capsule gastrorezistente, 20mg

Omeprazol

Prospect Helicid pentru utilizator

Citiţi cu atenţie şi in întregime acest prospect înainte de a începe sa utilizaţi acest medicament.

  • Păstraţi acest prospect. S-ar putea sa fie necesar sa-l recititi
  •      Daca aveti orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
  • Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastra. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar daca au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastra.
  •  Dacă vreuna dintre reactiile adverse devin gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionata în acest prospect, vă rugam să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului

  1.  Ce este Helicid si pentru ce se utilizează?
  2.   înainte sa utilizati HELICID
  3.  Cum să utilizaţi HELICID
  4. Reacţii adverse posibile
  5.   Cum se păstrează Helicid
  6. Informatii suplimentare

 

1. CE ESTE Helicid Şl PENTRU CE SE UTILIZEAZA

 

Herlicid Prospect
Herlicid Prospect

 

HELICID aparţine unei grupe de medicamente utilizate pentru tratamentul ulcerului gastro duodenal şl bol de reflux gastro-esofagian, numiţi inhibitori ai pompei protonice.

HELICID este utilizat pentru:

Tratamentul ulcerului duodenal şi gastric, inclusiv a ulcerului asociat tratamentului cu antiinflamatoare nesteroidiene (AINS);
Profilaxia ulcerului gastric şi duodenal sau a eroziunilor gastrice asociate tratamentului cu AINS la pacienţi cu risc crescut (vârstnici sau cu ulcer în antecedente) care necesită tratament cu AINS;

Tratamentul combinat al ulcerului peptic asociat cu infecţie cu Helicobacter pylori;
   Tratamentul esofagitei de reflux;
Tratamentul esofagitei de reflux severe la copii cu varsta mai mare de 2 ani;

Pacienţi cu risc de aspiraţie a cotinutului gastric în timpul anesteziei generale (profilaxia aspiraţiei acide);

 Tratamentul dispepsiei funcţionale provocata în principal de o tulburare a reglării secreţiei de acid gastric;

Tratamentul sindromului Zollinger-Ellison;
Prevenirea recăderilor la pacienţi cu ulcer gastric şi duodenal şl esofagite severe care nu răspund la tratamentul uzual.

2. ÎNAINTE SA Utilizati Helicid

Nu utilizaţi HELICID

Daca sunteţi hipersensibil la omeprazol sau la oricare dintre excipienţii medicamentului. Aveţi grijă deosebita Cand utilizaţi HELICID La pacienţii cu ulcer gastric, se recomandă excluderea etiologiei maligne a leziunii înaintea începeri tratamentului, precum si pe parcursul acestuia.

Ameliorarea simptomatologiei la pacienţii cu ulcer gastric în timpul tratamentului cu omeprazol nu exclude prezenţa unei tumori gastrice maligne.

Rar, la pacienţii cu tratament îndelungat cu omeprazol s-a constatat apariţia unei gastrite atrofice.

Utilizarea altor medicamente cu Helicid

Reducerea aciditatii gastrice produsă de omeprazol poate să scada absorbţia anumitor medicamente (ketoconazol, itraconazol, alpina, săruri de feri.

Omeprazolul este metabolizat hepatic de către citocromul P450 (CYP2C19), de aceea poate prelungi eliminarea diazepamului, warfarinei şi fenitoinei, care sunt metabolizate prin oxidare microzomală. Se recomandă monitorizarea pacienţilor trataţi cu warfarină sau fenitoină şi ajustarea la nevoie a dozelor acestor medicamente.

Deşi la subiecţi normali nu există interacţiuni cu teofilină, lidocaina, chinidina, antiacide sau propranolol, au fost raportate cazuri clinice de interacţiune cu ale medicamente metabolizate pe calea sistemului enzimatic al citocromului P45G (ciclosporină, disulfiram, benzodiazepine). Pacientul trebuie monitorizat pentru a determina dacă este necesară ajustarea dozei acestor medicamente Cand sunt administrate concomitent cu omeprazol. Concentraţiile plasmatice ale omeprazolului si claritromicinei sunt crescute în cazul administrării concomitente.

Rezultatele unei întregi serii de studii de interacţiune au indicat faptul că administrarea repetată a medicamentului HELICID, 20-40 mg o dată pe zi nu a influenţat izoformele citocromului P450. Nu au fost identificate interactuni cu substraturi ale CYP1A2 (cofeină, fenacetină, teofilină), ale CYP2C9 (warfarină-S, piroxicam, diclofenac, naproxen), ale CYP2D6 (metoprolol, propanolol), ale CYP2E1 (etanol) şi ale CYP3A (ciclosporină, lidocaină, chinidină, estradiol),

Va mm sa spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului daca luati sau ati luat recent orice ale medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescriptie medicală,

Ti-a folosit ? Voteaza cum ti-a folosit !
Abia ca mi-a folositMi-a folosit putinMi-a folosit indeajunsMi-a folositMi-a folosit foarte mult ( Apreciaza, sa stie si altii.)

Se încarcă...