Prospect Nolpaza 20mg

Prospect: Informatii pentru utilizatori

Nolpaza

20 mg

comprimate gastrorezistente

PROSPECTUL: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Pantoprazol

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament.

  1. Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
  2. Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
  3. Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.
  4. Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Nolpaza 20mg Prospect
Nolpaza 20mg Prospect

în acest prospect găsiţi:

1.Ce este Nolpaza şi pentru ce se utilizează

2. înainte să luaţi Nolpaza

3. Cum să luaţi Nolpaza

4. Reacţii adverse posibile

5. Cum se păstrează Nolpaza

6. Informaţii suplimentare

1. Ce este Nolpaza şi pentru ce se utilizeazâ

Nolpaza aparţine grupului de inhibitori de pompă de protoni şi este indicat în următoarele cazuri:

Tratamentul simptomatic al refluxului gastro-esofagian uşor şi al simptomelor asociate (de exemplu, senzaţie de arsură în capul pieptului regurgitaţie, durere la înghiţire).

Tratamentul pe termen lung şi prevenirea recurenţei esofagitei de reflux.

Prevenirea ulcerelor gastro-duodenale induse de medicamente antiinflamatoare nesteroidiene non-selective (AINS) la pacienţii cu risc care necesită tratament continuu cu AINS.

2. înainte sa luaţi Nolpaza

Nu luaţi Nolpaza

Dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la pantoprazol sau la oricare dintre celelalte componente ale Nolpaza. Dacă luaţi atazanavir (care este utilizat în tratamentul infecţiei cu HIV).

Aveţi grijă deosebită când luaţi Nolpaza

La pacienţii cu insuficienţă hepatică severă, valorile serice ale enzimelor hepatice trebuie monitorizate regulat în timpul tratamentului cu pantoprazol, în special în cel de lungă durată. în caz de creştere a valorilor serice ale enzimelor hepatice, tratamentul cu Nolpaza 20 mg trebuie întrerupt.

Pantoprazol, similar tuturor medicamentelor care inhibă secreţia acidă, poate reduce absorbţia vitaminei B12 (ciancobal^mină) datorită hipo- sau aclorhidriei. Acest (licru trebuie luat în considerare la pacienţii cu depozite reduse în corp sau cu factori de risc pentru absorbţia redusă de  vitamina B12 în terapia de lungă durată. In tratamentul de lungă durată, în special când se depăşeşte o perioadă de tratament de un an, pacienţii trebuie monitorizaţi regulat.

Notă

înainte de tratament, o afecţiune malignă a esofagului sau stomacului trebuie exclusă, deoarece tratamentul cu pantoprazail poate masca simptomele afecţiunilor maligne şi astfel să întârzie diagnosticul.

Pacienţii care nu răspund la tratament după 4 săptămâni trebuie investigaţi.

Folosirea artor medicamente

Nolpaza 20 mg poale să reducă sau să crească absorbţia medicamentelor, a căror biodisponibilitate este dependentă de pH (de exemplu, ketoconazol, Itraconazol, atazanavir).

Pantoprazol este metabolizat la nivelul ficatului prin intermediul sistemului enzimatic al citocromului P450. Nu poate fi exclusăimeracţhinea pantoprazolului cu alte medicamente sau at{i compuşi care sunt metabolizaţi prin intermediul aceluiaşi sisiem enzimatic. Cu toate acestea, nu s-au observat interacţiuni semnificative clinic în testele specifice pentru asUel de medicamente sau compuşi, respectiv carbamazepină, cafeină, diazepam, diclofenac, digoxină, alcool etilic, glibenclamidă, metoprolol, naproxen, nifedipină, fenitoină, piroxicam, teofilină şl contraceptive orale.

Ti-a folosit ? Voteaza cum ti-a folosit !
Abia ca mi-a folositMi-a folosit putinMi-a folosit indeajunsMi-a folositMi-a folosit foarte mult ( Apreciaza, sa stie si altii.)

Se încarcă...