Prospect Ferglurom – Carente Fer

Sharing

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

 FERGLUROM 50 mg/5 ml, sirop

Fer (III)

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

 • Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
 • Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
 • Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.
 • Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

 1. Ce este Ferglurom 50 mg/5 ml şi pentru ce se utilizează
 2. Înainte să utilizaţi Ferglurom 50 mg/5 ml
 3. Cum să utilizaţi Ferglurom 50 mg/5 ml
 4. Reacţii adverse posibile
 5. Cum se păstrează Ferglurom 50 mg/5 ml
 6. Informaţii suplimentare

1.     CE ESTE FERGLUROM 50 mg/5 ml ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Ferul este un constituent esenţial al organismului fiind necesar pentru formarea hemoglobinei şi pentru susţinerea proceselor oxidative de la nivelul ţesuturilor. Deficitul de fer duce la eritropoeză ineficientă având drept consecinţă anemia.

Este indicat în:

-tratamentul carenţei latente de fer şi a anemiei feriprive (carenţa de fer manifestă);

-profilaxia carenţei de fer în timpul sarcinii.

 1. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI FERGLUROM 50 mg/5 ml 

Nu utilizaţi Ferglurom 50 mg/5 ml

-dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la complexul de hidroxid de fer sau la oricare dintre componentele medicamentului;

 • dacă aveţi supraîncărcare cu fier (de exemplu hemocromatoză, hemosideroză);
 • dacă aveţi tulburări în utilizarea ferului (anemie sideroacrestică, talasemie, anemie saturnină, porfirie cutanată);
 • dacă aveţi anemie care nu este determinată de carenţa de fier (de exemplu anemia hemolitică, anemia megaloblastică determinată de carenţa vitaminei B12, tulburări de eritropoieză, hipoplazie medulară).

 

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Ferglurom 50 mg/5 ml Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră dacă aveţi o infecţie.

Dacă simptomele nu se ameliorează după o lună de tratament pacientul va fi reevaluat de către medic.

Ingestia accidentală a preparatelor care conţin fer poate conduce la intoxicaţie care poate fi letală la copiii sub 6 ani, de aceea medicamentul nu se va lăsa la îndemâna copiilor.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

 

Deoarece ferul este legat sub forma unui complex, este puţin probabil să apară interacţiuni ionice cu componentele din alimente (fitină, oxalaţi, tanin, etc.).

Administrarea concomitentă a tetraciclinelor şi a ferului determină scăderea biodisponibilităţii acestora.

Antiacidele care conţin aluminiu pot scădea de asemenea absorbţia ferului. Absorbţia ferului mai poate fi scăzută de medicamente care conţin bicarbonaţi, carbonaţi, oxalaţi, fosfaţi, săruri de zinc. Administrarea concomitentă a medicamentelor care conţin fer cu chinolone (ciprofloxacină, norfloxacină sau ofloxacină), va scădea absorbţia acestora, prin urmare şi concentraţia plasmatică şi urinară a chinolonelor. De asemenea administrarea de fer reduce absorbţia bisfosfonaţilor, levodopei, metildopei, micofenolatului mofetil şi scade eficacitatea levotiroxinei.

Vitamina C creşte absorbţia ferului la nivelul tractului gastrointestinal. Administrarea concomitentă a ferului cu cloramfenicol poate determina scăderea absorbţiei ferului. Administrarea orală a medicamentelor care conţin fer concomitent cu  penicilamina poate creşte toxicitatea renală a penicilaminei.

Testul haemocult (selectiv pentru hemoglobină) pentru detectarea hemoragiilor oculte nu este influenţat, de aceea tratamentul cu fer nu trebuie întrerupt în cazul în care este necesară efectuarea acestui test. Ferul polimaltozat cu administrare injectabilă nu poate fi administrat concomitent cu preparatele orale de fer deoarece absorbţia orală a ferului este redusă. Din acest motiv, un tratament oral cu fer poate fi început numai după cel puţin o săptămână de la ultima injecţie.

 

Utilizarea Ferglurom 50 mg/5 ml cu alimente şi băuturi

Acest medicament nu se administrează concomitent cu băuturile alcoolice.

 

Sarcina şi alăptarea

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

 

Ferglurom 50 mg/5 ml, sirop se poate administra în timpul sarcinii şi alăptării la indicaţia şi în doza recomandată de medicul curant.

Studiile controlate efectuate la gravide, după primul trimestru de sarcină, nu au arătat nici o reacţie adversă la mamă sau la nou-născut. Ferglurom 50 mg/5 ml poate fi administrat în timpul sarcinii numai la recomandarea medicului.

Laptele matern conţine fer legat sub formă de lactoferină. Nu se ştie ce cantitate de fer trece din complexul de hidroxid de fer (III)- polimaltoză în laptele matern, dar este puţin probabil să determine reacţii adverse la copilul alăptat.

 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Ferglurom 50 mg/5 ml, sirop nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

 

Informaţii importante privind unele componente ale Ferglurom 50 mg/5 ml

Acest medicament conţine zahăr şi sorbitol. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat ca aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua acest medicament. De asemenea conţine para-hidroxibenzoat de metil care poate provoca reacţii alergice (chiar întârziate).

 

 

3.     CUM SĂ UTILIZAŢI FERGLUROM 50 mg/5 ml

 

Utilizaţi întotdeauna Ferglurom 50 mg/5 ml exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

 

Dozele administrate precum şi durata tratamentului depind de severitatea deficitului de fier.

Tratamentul îşi propune să aducă la valori normale concentraţia de hemoglobină şi să refacă depozitele de fier.

Doza zilnică recomandată de fer este în medie de 100 mg, dar în formele severe se pot administra 150200 mg fer elemental.

 

 

Carenţa de fer manifestă clinic – anemie

Carenţa latentă de fier

Copii până la 1 an

2,5-5 ml/zi (25-50 mg Fer)

Copii între1-12 ani

5-10 ml/zi (50-100 mg Fer)

2,5-5 ml/zi (25-50 mg Fer)

Copii peste 12 ani, adulţi

10-30 ml/zi (100-300 mg Fer)

5-10 ml/zi (50-100 mg Fer)

Femei gravide

20-30 ml/zi (200-300 mg Fer)

10 ml/zi (100 mg Fer)

 

Preparatele orale de fer ar trebui administrate, pentru o absorbţie maximă, între mese (cu 2 ore înainte sau cu 1 oră după masă). Administrarea se poate face însă în timpul mesei sau imediat după masă pentru a minimiza reacţiile adverse gastrointestinale, când acestea sunt supărătoare. De asemenea, în acelaşi scop, se poate începe tratamentul fie cu doze mai mici dar mai frecvente, fie cu doze crescânde. Siropul se poate dizolva într-un pahar cu apă sau cu suc şi administra prin intermediul unui pai, pentru a evita colorarea dinţilor.

Cu dozele terapeutice de fer, simptomele clinice de deficienţă (astenia şi dispneea) se îmbunătăţesc în câteva zile. Criza reticulocitară apare în 5-10 zile de la începerea tratamentului. Concentraţia hemoglobinei creşte după aproximativ 2-4 săptămâni, normalizându-se în aproximativ 2 luni.

Tratamentul  trebuie continuat pe o perioadă de 4 până la 6 luni, în scopul refacerii depozitelor de fier, sub controlul feritinei serice.

 

Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din Ferglurom 50 mg/5 ml

Intoxicaţia acută cu fer evoluează în 4 faze. Poate debuta în 10-60 minute de la ingestie sau poate întârzia până la câteva ore.

În prima fază (la 6-8 ore de la ingestie) poate apare iritaţie gastrointestinală manifestată prin  epigastralgii, greaţă, vărsături, diaree, hematemeză sau melenă, asociate cu somnolenţă, paloare, cianoză, oboseală, până la comă. Eroziunea locală de la nivelul stomacului  şi a intestinului subţire duce la creşterea absorbţiei ferului.

Dacă apar astfel de simptome, adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră, sau departamentului de primire urgenţe. Arătaţi medicului prospectul şi/sau ambalajul medicamentului.

 

Dacă uitaţi să utilizaţi Ferglurom 50 mg/5 ml 

Dacă aţi uitat să luaţi o doză, luaţi următoarea doză la ora la care era programată. Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

 

Dacă încetaţi să utilizaţi Ferglurom 50 mg/5 ml  

Cereţi sfatul medicului dumneavoastră înainte de a întrerupe administrarea de Ferglurom 50 mg/5 ml, sirop.

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 

 

4.      REACŢII ADVERSE POSIBILE

 

Ca toate medicamentele, Ferglurom 50 mg/5 ml poate determina reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

 

Medicamentele cu fer pot produce, la doze uzuale, tulburări de tranzit intestinal (constipaţie sau diaree), închiderea la culoare (până la negru) a materiilor fecale – fără semnificaţie terapeutică, greaţă, dispepsie, vărsături, epigastralgii. Reacţiile adverse gastrointestinale dispar de obicei în câteva zile de la începerea tratamentului. Dacă este necesar, reacţiile adverse supărătoare pot fi reduse fie prin administrarea ferului după mese, fie prin scăderea dozei individuale, crescând în schimb numărul de doze zilnice. Foarte rar, mai pot apare urticarie, erupţii cutanate tranzitorii, exantem, prurit.

 

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să comunicaţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 

 

5.     CUM SE PĂSTREAZĂ Ferglurom 50 mg/5 ml

 

Nu utilizaţi Ferglurom 50 mg/5 ml după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

 

A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original.

 

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

 

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

 

 

 1. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

 

Ce conţine Ferglurom 50 mg/5 ml

-Substanţa activă este fer (III) 50 mg sub formă de complex de hidroxid de fer (III) – polimaltoză .Celelalte componente sunt: propilenglicol, sorbitol, zahăr, para-hidroxibenzoat de metil, aromă de caramel, apă purificată.

 

Cum arată Ferglurom 50 mg/5 ml şi conţinutul ambalajului

Ferglurom se prezintă sub formă de lichid siropos, de culoare brun roşcat închis, cu gust dulce aromat şi miros caracteristic de caramel.

 

Cutie cu un flacon din sticlă brună a 100 ml sirop, prevăzut cu măsură dozatoare gradată de la 2,5 – 20 ml

 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi producătorul S.C. Biofarm S.A.

Str. Logofătul Tăutu nr. 99, sector 3, Bucureşti, România

 

Acest prospect a fost aprobat în Martie 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sharing

Voteaza si comenteaza cum ti-a folosit, sa stie toti parerea ta!

Foarte NemultumitNemultumitOKMultumitFoarte Multumit ( 1 -voturi, Media: 5,00 out of 5)

Încarc...

 

Comentarii Pareri
 

Lasă un comentariu

Solve : *
4 + 8 =


Urmatorul regulament trebuie acceptat pentru a publica comentariul:

In conformitate cu GDPR va anunt ca emailul si comentariul d-voastra va fi stocat .  Pentru mai multe detalii vizitati Politica cookie. Sau scrieti-ne pe pagina de Contact.

 

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Acum esti aici: Home » Prospect Ferglurom – Carente Fer