Gemcitabină Ebewe 200 mg

înlocuire măsurat al pulberii liofilizate. Poate fi efectuată o diluare suplimentară cu soluţie injectabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) fără conservanţi. Soluţia reconstituită este limpede, incoloră până la slab gălbui.

4. Înainte de administrare, medicamentele destinate administrării parenterale trebuie inspectate vizual pentru observarea particulelor şi a modificărilor de culoare. În cazul în care se observă particule, nu se administrează.

  1. Soluţiile reconstituite de gemcitabină nu trebuie păstrate la frigider sau congelate, deoarece poate să apară cristalizarea. Stabilitatea fizică şi chimică în uz a fost demonstrată pentru 24 ore la temperatura de 25°C. Din punct de vedere microbiologic, medicamentul trebuie utilizat imediat. Dacă nu este utilizat imediat, responsabilitatea în ceea ce priveşte durata şi condiţiile

    de păstrare în uz dinaintea utilizării revine utilizatorului şi, în mod normal, nu trebuie să fie mai lungi de 24 ore la temperatura camerei, cu excepţia situaţiilor când reconstituirea/diluarea a avut loc în condiţii aseptice controlate şi validate.

  2. Soluţiile de gemcitabină sunt destinate unei singure utilizări. Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale

Citeste acum...

P reparare şi precauţii în admi nistrare

Când se prepară şi se elimină soluţiile injectabile trebuie respectate condiţiile uzuale de

siguranţă pentru medicamentele citostatice. Manipularea soluţiei perfuzabile trebuie făcută într-un recipient de siguranţă şi trebuie purtată îmbrăcăminte de protecţie şi mănuşi. Dacă nu există recipient de siguranţă, echipamentul de protecţie va fi suplimentat cu o mască şi ochelari de protecţie.

Dacă preparatul vine în contact cu ochii, poate să apară o iritaţie gravă. Ochii trebuie clătiţi imediat cu apă din abundenţă. Dacă iritaţia persistă, se impune consult medical. Dacă soluţia este vărsată pe

piele, trebuie clătită cu apă din abundenţă.

Eliminare

Orice produs neutilizat trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

Citeste acum...
Prospect: Giardinofug Junior

Voteaza si apreciaza cum ti-a folosit !
Foarte NemultumitNemultumitOKMultumitFoarte Multumit ( Apreciaza, sa stie si altii.)

Loading...
Intotdeauna consultati un medic sau farmacist inainte de a lua orice fel de pastila