Suedia

Irinotecan STADA 20 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

Ungaria

Irinostad 20 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz Acest prospect a fost aprobat în Septembrie 2009

Data ultimei verificări a prospectului: Octombrie 2010.

Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi personalului medical: INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE PENTRU MEDICAMENTE CITOTOXICE

Manipularea Irinotecan STADA

Similar altor medicamente antineoplazice, Irinotecan STADA trebuie manipulat şi preparat cu precauţie. Diluarea trebuie efectuată în condiţii aseptice de către personal calificat şi într-o zonă special amenajată. Trebuie luate măsuri de precauţie pentru evitarea contactului cu pielea şi mucoasele.

Citeste acum...
Prospect Taficen -

Instrucţiuni de protecţie pentru prepararea soluţiei perfuzabile de irinotecan

 1. Prepararea trebuie să aibă loc într-o cameră protejată, purtând mănuşi de protecţie şi halat de protecţie. În cazul în care nu este disponibilă o cameră protejată, trebuie utilizate măşti şi ochelari de protecţie.

 2. Recipientele deschise, cum ar fi flacoanele pentru injectare şi recipientele pentru perfuzie şi canulele, seringile, cateterele sau tuburile folosite şi orice reziduu de substanţă citotoxică trebuie considerate reziduuri periculoase şi trebuie să fie eliminate în conformitate cu procedurile standard pentru eliminarea REZIDUURILOR PERICULOASE.

 3. Respectaţi următoarele instrucţiuni în caz de vărsare:

 • trebuie purtată îmbrăcăminte de protecţie

 • sticla spartă trebuie colectată şi pusă în containerele destinate REZIDUURILOR PERICULOASE

  Citeste acum...
  Prospect Rubjovit -
 • suprafeţele contaminate trebuie spălate corespunzător cu cantităţi mari de apă rece

 • suprafeţele spălate trebuie apoi şterse bine iar materialele utilizate la ştergere trebuie eliminate ca orice REZIDUU PERICULOS.

  1. În cazul în care irinotecan întră în contact cu pielea, zona afectată trebuie clătită cu cantităţi mari de apă şi apoi spălată cu apă şi săpun. În cazul contactului cu mucoasele, spălaţi bine cu apă zona de contact.

   Dacă simţiţi orice senzaţie de disconfort, contactaţi un medic.

  2. În cazul în care irinotecan intră în contact cu ochii, spălaţi-i imediat cu apă din abundenţă. Luaţi imediat legătura cu un medic oftalmolog.

  Prepararea soluţiei perfuzabile

  Citeste acum...

  Irinotecan STADA 20 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă este destinat perfuzării intravenoase doar după după diluare cu solvenţii recomandaţi, fie soluţie de clorură de sodiu 0,9% fie soluţie de glucoză 5%. Printr-o tehnică aseptică, se extrage cu ajutorul unei seringi calibrate cantitatea necesară de Irinotecan STADA 20 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă din flacon şi se injectează într-o pungă sau întrun recipient pentru perfuzie cu capacitatea de 250 ml, care conţine fie soluţie de clorură de sodiu 0,9% fie soluţie de glucoză 5%. Soluţia perfuzabilă trebuie bine amestecată, prin mişcări de rotaţie, efectuate manual.

  Dacă în flacon sau după reconstituire se observă orice precipitat, medicamentul trebuie eliminat în conformitate cu procedurile standard pentru eliminarea medicamentelor citotoxice.

  Citeste acum...

  Irinotecanul nu trebuie administrat în bolus intravenos sau în perfuzie intravenoasă cu durata mai mică de 30 de minute sau mai mare de 90 de minute.

  Eliminare

  Toate obiectele utilizate la preparare, administrare sau care au venit în alt mod în contact cu irinotecanul trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale pentru manipularea medicamentelor citotoxice.

  Voteaza si apreciaza cum ti-a folosit !
  Foarte NemultumitNemultumitOKMultumitFoarte Multumit ( Apreciaza, sa stie si altii.)

  Loading...
  Intotdeauna consultati un medic sau farmacist inainte de a lua orice fel de pastila