ENALAPRIL AL – HTA Hipertensiune Arteriala

Prospect- Indicaţii terapeutice

Tratamentul hipertensiunii arteriale.

Tratamentul insuficienţei cardiace – în completarea medicaţiei diuretice şi, în special, în insuficienţa cardiacă severă, în completarea medicaţiei digitalice.

ENALAPRIL AL 5

Comprimate, 5 mg

ENALAPRIL AL 10

Comprimate, 10 mg

ENALAPRIL AL 20

Comprimate, 20 mg

Compoziţie

ENALAPRIL AL 5

Un comprimat conţine 5 mg maleat de enalapril şi excipienţi: hidrogenocarbonat de sodiu, lactoza monohidrat, amidon de porumb, hidroxipropilceluloza, talc, stearat de magneziu.

ENALAPRIL AL 10

Un comprimat conţine 10 mg maleat de enalapril şi excipienţi: hidrogenocarbonat de sodiu, lactoza monohidrat, amidon de porumb, talc, oxid roşu de fer (E 172), stearat de magneziu.

ENALAPRIL AL 20

Un comprimat conţine 20 mg maleat de enalapril şi excipienţi: hidrogenocarbonat de sodiu, lactoza monohidrat, amidon de porumb, talc, oxid roşu de fer (E 172), oxid galben de fer (E 172), stearat de magneziu.

Grupa farmacoterapeutică: Produse active pe sistemul renină-angiotensină, inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei.

 

Contraindicaţii

 • Hipersensibilitate la maleatul de enalapril, la oricare dintre excipienţii produsului sau la alţi inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei (ECA);

 • Edem angioneurotic provocat de un inhibitor al enzimei de conversie în antecedente;

 • Stenoză de arteră renală bilaterală sau pe rinichi unic funcţional;

 • Insuficienţă renală severă (clearance al creatininei sub 30 ml/min);

 • Insuficienţă hepatică severă;

 • Sarcină şi alăptare;

 • Status post transplant renal;

 • Stenoză mitrală sau aortică sau orice alt tip de obstrucţie circulatorie a ventriculului stâng (cardiomiopatie hipertrofică);

 • Afecţiuni hepatice primare sau alterare a funcţiei hepatice.

Utilizarea concomitentă a maleatului de enalapril şi a membranei pentru flux înalt (de exemplu „AN 69” ) de poli(acrilonitril, sodiu-2metil-alil-sulfonat) pentru dializă, are un potenţial de producere a reacţiilor anafilactoide (reacţii de hipersensibilitate până la punctul de şoc). Aceasta combinaţie trebuie evitată, fie prin utilizarea altor medicamente (dar nu inhibitori de ECA) pentru tratamentul hipertensiunii arteriale şi/sau a insuficienţei cardiace sau prin utilizarea altor membrane pentru dializă.

Reacţiile de hipersensibilitate cu potenţial letal pot aparea la pacienţii trataţi cu inhibitori de ECA şi care suferă concomitent şi o afereză cu sulfat de dextran a lipoproteinelor cu densitate

joasă (pentru hipercolesterolemie severă). Dacă afereza LDL este necesară, inhibitorii de ECA vor fi inlocuiţi temporar cu alte medicamente pentru tratamentul hipertensiunii arteriale sau a insuficienţei cardiace.

Pacienţii ce prezintă reacţii de hipersensibilitate la veninul insectelor (înţepătura de albină şi/sau viespe) şi care fac tratament cu Enalapril ALîn timpul imunoterapiei specifice (desensibilizare) prezintă un risc crescut de a dezvolta reacţii de hipersensibilitate severe, inclusiv prabuşirea presiunii arteriale, dispnee, vărsături şi/sau reacţii alergice cutanate. De aceea, tratamentul cu Enalapril AL va fi oprit înainte de începerea imunoterapiei specifice (desensibilizare). Reacţii similare pot apare la unii pacienţi, după înţepătura unei insecte la al cărei venin nu ştiu că sunt alergici.

Precauţii

In următoarele situaţii, Enalapril AL trebuie administrat cu precauţie. Discutaţi cu medicul dumneavoastră dacă aceste situaţii au fost observate anterior.

În fiecare din situaţiile de mai jos, beneficiile aşteptate trebuie cântărite cu deosebită atenţie comparativ cu potenţialele riscuri înainte de începerea tratamentului cu Enalapril AL, iar anumiţi indicatori clinici şi teste de laborator vor fi monitorizate periodic în cursul tratamentului:

 • alterarea severă a funcţiei renale (clearance al creatininei mai mic de 30 ml/min);

 • dializa;

 • creşterea excreţiei urinare a proteinelor (mai mare de 1 g/zi);

 • dezechilibre electrolitice severe;

 • imunodepresia sau bolile de colagen (de exemplu, lupus eritematos, sclerodermie);

 • tratamentul concomitent cu medicamente imunosupresoare (de exemplu, corticoizi, antineoplazice citotoxice, antimetaboliţi), alopurinol, procainamida sau litiu.

Ce precauţii trebuie să luaţi?

Scăderea presiunii arteriale (hipotensiune)

Enalapril AL poate determina scăderea excesivă a presiunii arteriale, mai ales după doza iniţială. Este mai probabil ca scăderea tensiunii arteriale (hipotensiunea) să apară la pacienţii cu dezechilibre hihro-electrolitice (de exemplu, ca urmare a tratamentului diuretic, a dietei hiposodate, vărsăturilor, diareei sau după dializă) şi a fost observată în special la pacienţii cu insuficienţă cardiacă severă cu sau fără insuficienţă renală concomitentă. La asemenea pacienţi, tratamentul cu Enalapril AL trebuie început sub monitorizare clinică extrem de atentă.

Observaţii similare sunt aplicabile şi în cazul pacienţilor cu tulburări circulatorii cardiace (boală cardiacă ischemică) sau cu afecţiuni cerebro-vasculare, la care scăderea excesivă a tensiunii arteriale poate produce infarct miocardic sau accidente vasculare cerebrale.

La aceşti pacienţi, tratamentul cu Enalapril AL trebuie început cu doze scăzute, iar ajustarea dozelor se va face cu mare atenţie, cu monitorizarea funcţiei renale şi a potasiului seric. Odată ce un pacient începe tratament cu Enalapril AL, tratamentul diuretic existent va fi suspendat dacă este posibil.

Hipertensiune renovasculară/ stenoza de arteră renală

Pacienţii cu hipertensiune arterială datorată unor afecţiuni vasculare renale (hipertensiune renovasculară) şi stenoza bilaterală sau unilaterală (la pacienţii cu un singur rinichi) de artera renală, trataţi cu Enalapril AL prezintă un risc crescut de dezvoltare a hipotensiunii arteriale şi a insuficienţei renale. Chiar şi în cazul pacienţilor cu stenoză unilaterală de arteră renală, pierderea funcţiei renale poate fi însoţită doar de modificări reduse ale creatininei serice.

De aceea, în cazul pacienţilor cu hipertensiune renovasculară şi/sau stenoza unilaterală de artera renală, tratamentul cu Enalapril AL se va începe în spital, sub atenta supraveghere medicală, utilizând doze mici şi o dozare atentă. Tratamentul diuretic existent ar trebui suspendat, iar funcţia renală atent monitorizată în timpul primelor săptămâni de tratament.

Insuficienţa renală/hemodializă

Blocarea sistemului renină-angiotensină-aldosteron poate determina modificări ale funcţiei renale la pacienţii susceptibili. De aceea, se recomandă stabilirea atentă a dozelor de Enalapril AL la pacienţii care prezintă o alterare a funcţiei renale, deoarece în cazul lor poate fi necesară o micşorare a dozelor.

Pacienţii cu alterare severă a funcţiei renale (clearance al creatininei mai mic de 30 ml/min) şi pacienţii dializaţi vor primi tratament cuEnalapril AL numai după cântărirea atentă a beneficiilor aşteptate comparativ cu potenţialele riscuri şi cu monitorizarea atentă a funcţiei renale în cursul tratamentului.

Tratamentul cu inhibitori de ECA a fost asociat cu producerea insuficienţei renale la pacienţii care prezentau insuficienţă cardiacă severă sau afecţiuni renale (inclusiv stenoza de arteră renală). La unii pacienţi care aparent nu prezentau boli renale, s-au observat creşteri ale ureei sanguine şi a creatininei serice, când li se administrau concomitent si diuretice. Reducerea dozelor de inhibitori de ECA şi/sau întreruperea tratamentului diuretic, poate fi necesară.

Pacienţii dializaţi

Utilizarea concomitentă a Enalapril AL şi a membranei pentru flux înalt (de exemplu „AN 69” ) de poli(acrilonitril, sodiu-2metil-alil-sulfonat) pentru dializă, are un potenţial de producere a reacţiilor anafilactoide (reacţii de hipersensibilitate până la punctul de şoc). Simptomele precoce ale anafilaxiei cuprind inflamarea feţei, eritem, hipotensiune şi dispnee. Aceste simptome apar, în mod obişnuit, în câteva minute de la începutul hemodializei. De aceea, această combinaţie trebuie evitată, fie prin utilizarea altor medicamente (dar nu inhibitori de ECA) pentru tratamentul hipertensiunii arteriale şi/sau a insuficienţei cardiace, fie prin utilizarea altor membrane pentru dializă.

Dezechilibre electrolitice/hiperkaliemie

Tratamentul cu Enalapril AL poate fi asociat cu creşterea concentraţiei de potasiu (hiperkaliemie), în special dacă există şi o alterare a funcţiei renale şi/sau insuficienţă cardiacă. De aceea, administrarea diureticelor economizatoare de potasiu sau a suplimentelor de potasiu, nu este recomandată deaorece poate produce o creştere semnificativă a potasiului seric. Dacă utilizarea concomitentă a produselor de mai sus, pare sa fie necesara, concentratiile serice de potasiu vor fi monitorizate periodic in cursul utilizarii.

Pacientii cu dezechilibre electrolitice severe (de potasiu si sodiu, in special) vor utiliza Enalapril AL numai după cântărirea atentă a beneficiilor aşteptate comparativ cu potenţialele riscuri şi cu monitorizarea atentă şi periodică a electroliţilor serici.

Hiperaldosteronism primar

Pacienţii cu hiperaldosteronism primar nu răspund în mod obişnuit la tratamentul cu medicamente antihipertensive, deoarece acestea acţionează prin inhibarea sistemului renină- angiotensină. Din această cauză, utilizarea Enalapril AL nu este recomandată.

Creşterea excreţiei urinare de proteine (proteinurie)

Pacienţii cu o alterare pre-existentă a funcţiei renale şi cei care primesc doze relativ mari de Enalapril AL pot prezenta, în rare cazuri, proteinurie. Pacienţii cu proteinurie semnificativă clinic (mai mare de 1g/zi) vor primi tratament cu Enalapril AL numai după cântărirea critică a beneficiilor aşteptate comparativ cu potenţialele riscuri şi cu atenta monitorizare clinică şi de laborator.

Edem angioneurotic

Inflamarea feţei, a membrelor, buzelor, limbii, glotei si/sau laringelui, au fost raportate destul de rar la pacienţii trataţi cu inhibitori de ECA, inclusiv enalapril.

Inflamarea ţesuturilor (edemul angioneurotic) poate apare oricând în timpul tratamentului. În asemenea cazuri, Enalapril AL trebuie întrerupt imediat şi se va monitoriza cu atenţie pacientul. Dacă inflamaţia este localizată la faţă şi buze, vindecarea se obţine de obicei fără tratament, deşi administrarea antihistaminicelor poate uşura simptomele.

Pacienţii cu istoric pozitiv de angioedem, independent de tratamentul cu inhibitori de ECA, pot prezenta un risc crescut de a dezvolta edem angioneurotic după administrarea Enalapril AL.

Angioedemul care cuprinde şi limba, glota şi laringele are potenţial letal. Medicul va institui promt tratament suportiv, inclusiv adrenalina 0,3-0,5 mg subcutanat sau 0,1 mg (diluată într-un solvent compatibil) lent intravenos, cu monitorizarea ECG şi a tensiunii arteriale. Pacienţii vor fi internaţi într-un staţionar şi vor fi monitorizaţi corespunzător cel puţin 12-24 ore, pentru a fi siguri de completa dispariţie a simptomelor înainte de externare.

Voteaza si apreciaza cum ti-a folosit !
Foarte NemultumitNemultumitOKMultumitFoarte Multumit ( Apreciaza, sa stie si altii.)

Loading...
Intotdeauna consultati un medic sau farmacist inainte de a lua orice fel de pastila