APĂ PENTRU PREPARATE INJECTABILE

Sharing

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

APĂ PENTRU PREPARATE INJECTABILE,

solvent pentru uz parenteral

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect, deoarece el conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.

Acest medicament este disponibil fără prescripţie medicală. Cu toate acestea, este necesar să utilizaţi Apă pentru preparate injectabile cu atenţie, pentru a obţine cele mai bune rezultate.

– Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

– Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau sfaturi.

– Trebuie să vă prezentaţi la medic dacă simptomele dumneavoastră se înrăutăţesc sau nu se îmbunătăţesc.

– Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

1. Ce este Apă pentru preparate injectabile şi pentru ce se utilizează

2. Înainte să utilizaţi Apă pentru preparate injectabile

3. Cum să utilizaţi Apă pentru preparate injectabile

4. Reacţii adverse posibile

5. Cum se păstrează Apă pentru preparate injectabile

6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE APA PENTRU PREPARATE INJECTABILE ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Apă pentru preparate injectabile este un solvent, fiind folosit pentru diluţia sau dizolvarea medicamentelor care se administrează pe cale parenterală

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI APĂ PENTRU PREPARATE INJECTABILE Nu utilizaţi Apă pentru preparate injectabile

– dacă nu este asociată cu alte medicamente.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Apă pentru preparate injectabile

Apa pentru preparate injectabile este puternic hipotonă. Nu trebuie sa fie injectată ca atare, deoarece produce hemoliză şi tulburări hidro-electrolitice.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Nu se cunosc interacţiuni între apa pentru preparate injectabile şi alte medicamente.

Utilizarea Apă pentru preparate injectabile cu alimente şi băuturi

Nu se cunosc interacţiuni cu alimente sau băuturi.

Sarcina şi alăptarea

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Apa pentru preparate injectabile poate fi utilizată în timpul sarcinii şi alăptării.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Apa pentru preparate injectabile nu are nicio influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

3. CUM SĂ UTILIZAŢI APĂ PENTRU PREPARATE INJECTABILE

Utilizaţi întotdeauna Apă pentru preparate injectabile exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

Apa pentru preparate injectabile se va administra intramuscular, intravenos sau subcutanat în amestec cu substanţa activă, imediat după ce s-a realizat diluţia sau dizolvarea acesteia, conform recomandărilor date pentru medicamentele reconstituite sau diluate.

Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din Apă pentru preparate injectabile

Supradozajul cu apă pentru preparate injectabile poate produce supraîncărcare volemică.

Dacă uitaţi să utilizaţi Apă pentru preparate injectabile

Nu utilizaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetaţi să utilizaţi Apă pentru preparate injectabile

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Apă pentru preparate injectabile poate determina reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Apa pentru preparate injectabile poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele. În cazul în care apa pentru preparate injectabile este injectată intravenos fără a fi amestecată cu alte substanţe active, apare hemoliza.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ APĂ PENTRU PREPARATE INJECTABILE

Nu utilizaţi Apă pentru preparate injectabile după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original. A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Apă pentru preparate injectabile

Un mililitru solvent pentru uz parenteral conţine apă pentru preparate injectabile 1 ml.

Cum arată Apă pentru preparate injectabile şi conţinutul ambalajului

Apă pentru preparate injectabile se prezintă sub formă de soluţie limpede, incoloră

Este disponibil în cutii cu:

– 5 fiole din sticlă incoloră a câte 5 ml solvent pentru uz parenteral

– 10 fiole din sticlă incoloră a câte 5 ml solvent pentru uz parenteral

– 5 fiole din sticlă incoloră a câte 10 ml solvent pentru uz parenteral

– 10 fiole din sticlă incoloră a câte 10 ml solvent pentru uz parenteral

– 348 fiole din sticlă incoloră a câte 5 ml solvent pentru uz parenteral

– 240 fiole din sticlă incoloră a câte 10 ml solvent pentru uz parenteral

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi producătorul:

S.C. Antibiotice S.A.

Str.Valea Lupului nr.1, Iaşi, România

Acest prospect a fost aprobat în Aprilie 2008

Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi personalului medical: Medicamentele cu administrare parenterală reconstituite sau diluate trebuie să fie preparate în condiţii care să garanteze sterilitatea acestora.

Utilizaţi apa pentru preparate injectabile imediat după deschiderea ambalajului

În cazul în care fiola este deteriorată sau conţinutul acesteia nu este limpede, medicamentul nu trebuie utilizat.

Tratamente Naturiste

Diete

Retete Culinare