Prospect Abumina Umana 200 g/l

Sharing

PROSPECTUL: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

ALBUMINĂ UMANĂ BEHRING 200 g/l

 soluţie perfuzabilă

Albumină umană

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

                 Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

                 Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

          Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

          Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă
nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau
farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

1.              Ce este Albumina Umană Behring 200 g/l şi pentru ce se utilizează

2.              înainte să utilizaţi Albumina Umană Behring 200 g/l

3.              Cum să utilizaţi Albumina Umană Behring 200 g/l

4.              Reacţii adverse posibile

5.              Cum se păstrează Albumina Umană Behring 200 g/l

6.              Informaţii suplimentare

Albumina Umana Pret

1.             CE ESTE ALBUMINA UMANĂ BEHRING 200 g/l ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Acest medicament conţine o proteină denumită albumină, care se găseşte în lichidele organismului, şi
care aparţine grupului de medicamente denumite “substituenţi de plasmă şi fracţiuni proteice
plasmatice”. Este obţinut din sânge uman recoltat de la donatori de sânge.

Un flacon de 50 ml conţine albumina umană 10 g.

Un flacon de 100 ml conţine albumina umană 20 g.

Albumina umană se foloseşte pentru refacerea şi menţinerea volumului plasmatic la pacienţii care au
pierdut sânge sau fluide în cazul anumitor stări de boală. Alegerea albuminei, în locul altui înlocuitor
artificial, precum şi a dozei necesare va depinde de starea clinică a fiecărui pacient în parte.

2.             ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI ALBUMINĂ UMANĂ BEHRING 200 g/l

Nu utilizaţi Albumina Umană Behring 200 g/l

                             dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la albumina umană sau la oricare dintre componentele
Albuminei Umane Behring 200 g/l .

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Albumina Umană Behring 200 g/l

                             Dacă consideraţi că aveţi o reacţie alergică în timpul tratamentului, însoţită de respiraţie
dificilă, senzaţie de slăbiciune sau alte simptome. Dacă se întâmplă acest lucru, adresaţi-vă
imediat medicului sau asistentei medicale, deoarece perfuzia va trebui oprită şi ar putea fi
nevoie de începerea tratamentului pentru şoc.

                             Dacă aveţi:

                     insuficienţă cardiacă decompensată (necontrolată)

                         tensiune arterială crescută

                          varice esofagiene (venele de la nivelul esofagului sunt umflate)

                          edem pulmonar (lichid în plămâni)

                         tendinţă la sângerare spontană

                          anemie severă (deficit de celule roşii în sânge)

                          absenţa formării urinei.

Dacă credeţi că oricare dintre situaţiile de mai sus sunt valabile în cazul dumneavoastră, informaţi-vă
medicul, pentru a lua măsurile de precauţie adecvate.

Când medicamentele sunt produse din sânge uman sau plasmă, sunt parcurse anumite etape în scopul
de a împiedica transmiterea infecţiilor la pacienţi. Aceste etape includ selecţionarea atentă a
donatorilor de sânge şi plasmă, pentru a fi siguri că sunt excluse acele persoane cu risc de a fi
purtătorii unor boli infecţioase, testarea fiecărei donări şi a rezervelor de plasmă pentru posibilele
contaminări virale/microbiene. Producătorii acestor medicamente includ, de asemenea, etape în
prelucrarea sângelui sau plasmei care pot inactiva sau îndepărta virusurile. În ciuda acestor măsuri,
când sunt administrate medicamente obţinute din sânge uman sau plasmă, posibilitatea de transmitere
a infecţiei nu poate fi exclusă în totalitate. Această situaţie apare în cazul unor virusuri necunoscute,
sau de abia apărute sau a altor tipuri de infecţii.

Nu s-au raportat infecţii virale ca urmare a folosirii de albumină obţinută prin procese stabilite
conform specificaţiilor Farmacopeei Europene .

Se recomandă insistent ca de fiecare dată când vi se administrează o doză de Albumină Umană
Behring 200 g/l să fie notate numărul şi seria medicamentului pentru a se păstra o înregistrare a
seriilor utilizate.

Utilizarea altor medicamente

          Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent
orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie.

          Nu se cunosc precis complicaţii specifice în cazul administrării de albumină umană
concomitent cu alte medicamente.

Sarcina şi alăptarea

Informaţi medicul dumneavoastră sau farmacistul înainte de a folosi medicamentul

          dacă sunteţi gravidă

          aţi putea rămâne gravidă

          dacă alăptaţi.

Medicul dumneavoastră va decide dacă puteţi folosi Albumină Umană Behring 200 g/l în timpul
sarcinii şi alăptării.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Nu există niciun motiv pentru a considera că medicamentul va afecta capacitatea dumneavoastră. de a
conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

1.             CUM SĂ UTILIZAŢI ALBUMINA UMANĂ BEHRING 200 g/l

Albumina Umană Behring 200 g/l este un medicament pentru uz spitalicesc. Prin urmare,
medicamentul se va administra într-un spital de către personal medical calificat. În funcţie de
specificul stării dumneavoastră, medicul va stabili cantitatea de medicament care va fi administrată,
frecvenţa dozelor şi durata tratamentului. In cursul administrării albuminei umane, medicul va
supraveghea starea dumneavoastră, măsurând tensiunea arterială şi frecvenţa cardiacă şi vă va efectua
teste de sânge, pentru a se asigura că nu vi se administrează prea multă albumină umană Dacă apar
dureri de cap, dificultăţi în respiraţie sau creşteri ale tensiunii arteriale, vă rugăm să vă informaţi
medicul.


Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din Albumină Umană Behring 200 g/l

Dacă vi s-a administrat mai multă Albumină Umană Behring 200 g/l decât ar fi trebuit, atunci
adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră sau farmacistului.

2.             REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, şi Albumina Umană Behring 200 g/l poate determina reacţii adverse, cu toate
că acestea nu apar la toate persoanele.

Tulburări ale sistemului imunitar

Foarte rare (apar la mai puţin de 1 din 10000 de pacienţi trataţi, incluzând cazurile izolate): şoc anafilactic
Tulburări gastro-intestinale

Rare (apar la mai puţin de 1 din 1000 pacienţi, dar la mai mult de 1 din 10000 de pacienţi trataţi):
greaţă (senzaţie de rău)

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Rare (apar la mai puţin de 1 din 1000 pacienţi, dar la mai mult de 1 din 10000 de pacienţi trataţi):
înroşirea feţei, erupţie trecătoare pe piele

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Rare (apar la mai puţin de 1 din 1000 pacienţi, dar la mai mult de 1 din 10000 de pacienţi trataţi): febră

Rarele reacţii adverse dispar rapid atunci când viteza perfuziei este redusă sau când perfuzia este
întreruptă.

Dacă apare şoc anafilactic (o reacţie alergică severă), perfuzia trebuie întreruptă imediat şi trebuie
iniţiat tratamentul corespunzător.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă, sau dacă observaţi orice reacţie adversă
nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

3.             CUM SE PĂSTREAZĂ ALBUMINA UMANĂ BEHRING 200 g/l

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi Albumina Umană Behring 200 g/l după data de expirare înscrisă pe etichetă. Data de
expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C. A nu se congela.

A se ţine flaconul din sticlă în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

Odată ce flaconul a fost deschis, conţinutul trebuie folosit imediat.

Nu utilizaţi Albumină Umană Behring 200 g/l dacă soluţia este tulbure sau conţine particule.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. întrebaţi
farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la
protejarea mediului.


4.       INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Albumina Umană Behring 200 g/l

          Substanţa activă este albumina umană. Fiecare 100 ml conţin 20 g de proteine totale, din care
cel puţin 95% reprezintă albumină umană (fiecare 100 ml conţin cel puţin 19,2 g albumină
umană).

          Celelalte componente sunt: clorură de sodiu, caprilat de sodiu, acetiltriptofanat de sodiu, apă
pentru preparate injectabile.

Cum arată Albumina Umană Behring 200 g/l şi conţinutul ambalajului

Albumina Umană Behring 200 g/l se prezintă sub forma unei soluţii limpezi, uşor vâscoase; aproape
incoloră, gălbuie, maronie sau verzuie.

Albumina Umană Behring 200 g/l este o soluţie sterilă pentru perfuzie intravenoasă disponibilă în

                             Cutie cu un flacon din sticlă incoloră tip II, cu dop din cauciuc, prevăzut cu capsă din
aluminiu flipp-off şi capac din plastic, a 50 ml de soluţie perfuzabilă.

                             Cutie cu un flacon din sticlă incoloră tip II, cu dop din cauciuc, prevăzut cu capsă din
aluminiu flipp-off şi capac din plastic a 100 ml de soluţie perfuzabilă.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

CSL BEHRING GmbH,

Emil-von-Behring Strasse 76, D-35041 Marburg, Germania

Producătorul

CSL BEHRING GmbH,

Emil-von-Behring Strasse 76, D-35041 Marburg, Germania
Acest prospect a fost aprobat în Noiembrie 2008.

Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor sau personalului medical:

          Soluţia de Albumină Umană Behring 200 g/l trebuie administrată pe cale intravenoasă,
perfuzând direct conţinutul flaconului.

          Soluţia de Albumină Umană Behring 200 g/l nu trebuie diluată cu apă pentru preparate
injectabile, deoarece poate produce hemoliza produsului în recipient..

          Soluţiile trebuie să fie limpezi, uşor vâscoase, aproape incolore, gălbui, maroniu sau verzui.
Soluţiile tulburi sau care prezintă sedimente nu trebuie folosite, deoarece aceasta ar putea
indica faptul că proteinele nu sunt stabile sau că soluţia a fost contaminată. Odată ce ambalajul
a fost deschis, conţinutul său trebuie folosit imediat.

          Perfuzia se administrează pe cale intravenoasă folosind un perfuzor steril şi apirogenic. Înainte
de a fixa perfuzorul în dopul flaconului, acesta va fi dezinfectat cu un antiseptic
corespunzător. Odată ce perfuzorul a fost ataşat la flacon, conţinutul trebuie să fie perfuzat
imediat. Soluţiile nefolosite trebuie să fie îndepărtate în mod corespunzător.

              Viteza de perfuzare trebuie adaptată corespunzător circumstanţelor individuale şi indicaţiilor.

          Când plasma este schimbată, viteza de perfuzare trebuie adaptată la viteza de înlocuire.

          Dacă se administrează volume mari, produsul trebuie încălzit la temperatura camerei înainte
de folosire.

          Când se administrează albumină concentrată, trebuie asigurată hidratarea adecvată a
pacientului. Pacienţii trebuie monitorizaţi corespunzător pentru a împiedica supraîncărcarea
circulatorie şi hidratarea în exces.

          Când se administrează albumină, echilibrul electrolitic al pacientului trebuie monitorizat şi,
dacă este nevoie, trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru refacerea sau menţinerea acestui
echilibru.

          Trebuie asigurată înlocuirea adecvată a altor componente ale sângelui (factorii de coagulare,
electroliţii, trombocitele sau eritrocitele).

          Din motive de siguranţă, numărul seriei de fabricaţie al Albuminei Umane Behring 200 g/l
administrat trebuie înregistrat.

          Albumina umană nu trebuie amestecată cu alte medicamente, cu sânge integral sau concentrat
eritrocitar.

          Dacă doza şi viteza de perfuzare sunt prea mari, poate să apară hipervolemie. La primele
manifestări clinice de supraîncărcare cardiovasculară (cefalee, dispnee, congestia venelor
jugulare) sau tensiune arterială crescută, creşterea presiunii venoase centrale şi edem
pulmonar, perfuzia trebuie imediat întreruptă, iar parametrii hemodinamici ai pacientului
monitorizaţi cu atenţie.

Tratamente Naturiste

1 2 3 4

Diete pentru Adulti si Copii

1 2 3 4

 

Lupta-cu-Cancerul

 

Dieta de detoxifiere

 

Celulita

 

8 cure detoxifiere

 

detox-plan

 

retete cu vlastari

 

germeni

 

Sa radem un pic !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.