Prospect Abumina Umana 200 g/l

PROSPECTUL: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

ALBUMINĂ UMANĂ BEHRING 200 g/l

 soluţie perfuzabilă

Albumină umană

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

                 Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

                 Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

          Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

          Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă
nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau
farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

1.              Ce este Albumina Umană Behring 200 g/l şi pentru ce se utilizează

2.              înainte să utilizaţi Albumina Umană Behring 200 g/l

3.              Cum să utilizaţi Albumina Umană Behring 200 g/l

4.              Reacţii adverse posibile

5.              Cum se păstrează Albumina Umană Behring 200 g/l

6.              Informaţii suplimentare

1.             CE ESTE ALBUMINA UMANĂ BEHRING 200 g/l ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Acest medicament conţine o proteină denumită albumină, care se găseşte în lichidele organismului, şi
care aparţine grupului de medicamente denumite “substituenţi de plasmă şi fracţiuni proteice
plasmatice”. Este obţinut din sânge uman recoltat de la donatori de sânge.

Un flacon de 50 ml conţine albumina umană 10 g.

Un flacon de 100 ml conţine albumina umană 20 g.

Albumina umană se foloseşte pentru refacerea şi menţinerea volumului plasmatic la pacienţii care au
pierdut sânge sau fluide în cazul anumitor stări de boală. Alegerea albuminei, în locul altui înlocuitor
artificial, precum şi a dozei necesare va depinde de starea clinică a fiecărui pacient în parte.

2.             ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI ALBUMINĂ UMANĂ BEHRING 200 g/l

Nu utilizaţi Albumina Umană Behring 200 g/l

                             dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la albumina umană sau la oricare dintre componentele
Albuminei Umane Behring 200 g/l .

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Albumina Umană Behring 200 g/l

                             Dacă consideraţi că aveţi o reacţie alergică în timpul tratamentului, însoţită de respiraţie
dificilă, senzaţie de slăbiciune sau alte simptome. Dacă se întâmplă acest lucru, adresaţi-vă
imediat medicului sau asistentei medicale, deoarece perfuzia va trebui oprită şi ar putea fi
nevoie de începerea tratamentului pentru şoc.

                             Dacă aveţi:

                     insuficienţă cardiacă decompensată (necontrolată)

                         tensiune arterială crescută

                          varice esofagiene (venele de la nivelul esofagului sunt umflate)

                          edem pulmonar (lichid în plămâni)

                         tendinţă la sângerare spontană

                          anemie severă (deficit de celule roşii în sânge)

                          absenţa formării urinei.

Dacă credeţi că oricare dintre situaţiile de mai sus sunt valabile în cazul dumneavoastră, informaţi-vă
medicul, pentru a lua măsurile de precauţie adecvate.

Când medicamentele sunt produse din sânge uman sau plasmă, sunt parcurse anumite etape în scopul
de a împiedica transmiterea infecţiilor la pacienţi. Aceste etape includ selecţionarea atentă a
donatorilor de sânge şi plasmă, pentru a fi siguri că sunt excluse acele persoane cu risc de a fi
purtătorii unor boli infecţioase, testarea fiecărei donări şi a rezervelor de plasmă pentru posibilele
contaminări virale/microbiene. Producătorii acestor medicamente includ, de asemenea, etape în
prelucrarea sângelui sau plasmei care pot inactiva sau îndepărta virusurile. În ciuda acestor măsuri,
când sunt administrate medicamente obţinute din sânge uman sau plasmă, posibilitatea de transmitere
a infecţiei nu poate fi exclusă în totalitate. Această situaţie apare în cazul unor virusuri necunoscute,
sau de abia apărute sau a altor tipuri de infecţii.

Acum se mai citeste