Prospect Acamol

Sharing

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

 

ACAMOL 10 mg/ml soluţie perfuzabilă

paracetamol

În acest prospect găsiţi:

1.             Ce este Acamol şi pentru ce se utilizează

2.              Înainte să utilizaţi Acamol

3.              Cum să utilizaţi Acamol

4.              Reacţii adverse posibile

5.              Cum se păstrează Acamol

6.              Informaţii suplimentare

Destinat utilizării la adulţi, adolescenţi şi copii cu greutatea peste 33 kg

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.

                 Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

                 Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

          Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le
poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome ca dumneavoastră.

          Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă
nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau
farmacistului.

 

1.               CE ESTE ACAMOL ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Acest medicament este un analgezic (ameliorează durerea) şi un antipiretic (scade febra).

Este indicat pentru tratamentul pe termen scurt al durerii de intensitate moderată, în special după o
intervenţie chirurgicală şi pentru tratamentul pe termen scurt al febrei.

Punga care conţine 100 ml Acamol este destinată utilizării la pacienţi cu greutate peste 33 kg.

2.               ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI ACAMOL
Nu utilizaţi Acamol

                  dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la paracetamol sau la oricare dintre excipienţii Acamol

          dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la propacetamol (un alt medicament împotriva durerii
administrat în perfuzie şi un precursor al paracetamolului)

                  dacă aveţi o boală severă de ficat.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Acamol

          utilizaţi un tratament adecvat cu administrare orală împotriva durerii imediat ce această cale de
administrare devine posibilă.

                  dacă aveţi o boală a ficatului sau a rinichiulu, sau în caz de consum abuziv de alcool etilic,

                  dacă luaţi alte medicamente care conţin paracetamol,

                 în cazul unor probleme de nutriţie (malnutriţie) sau deshidratare.

Înainte de începerea tratamentului, spuneţi medicului dumneavoastră dacă oricare din situaţiile
menţionate mai sus sunt valabile în cazul dumneavoastră.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicul dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte
medicamente, inclusiv medicamente care se eliberează fără prescripţie medicală.

Acest medicament conţine paracetamol şi, în acest caz, trebuie să se ia în considerare dacă sunt
utilizate în acelaşi timp şi alte medicamente care conţin paracetamol sau propacetamol, pentru
a nu depăşi doza zilnică recomandată (vezi punctul următor). Spuneţi medicului
dumneavoastră dacă luaţi alte medicamente care conţin paracetamol sau propacetamol.

In cazul tratamentului concomitent cu probenecid, trebuie luată în considerare o reducere a dozei.

Salicilamida poate întârzia eliminarea paracetamolului din corpul dumneavoastră. Spuneţi medicului
dumneavoastră dacă utilizaţi salicilamidă sau alte medicamente care conţin salicilamidă, deoarece
poate fi necesar ca medicul dumneavoastră să vă reducă doza.

Vă rugăm să vă adresaţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi anticoagulante orale.
Este posibil să fie necesare mai multe controale medicale, pentru a evalua efectul anticoagulant.

Utilizarea Acamol împreună cu alimente şi băuturi

La pacienţii care consumă cantităţi foarte mari de alcool, trebuie luată în considerare o reducerea a
dozei.

Sarcina şi alăptarea
Sarcina

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă sunteţi gravidă. Acamol poate fi utilizat pe durata sarcinii. Cu
toate acestea, în acest caz, medicul dumneavoastră va evalua cu atenţie dacă tratamentul poate fi
efectuat.

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice
medicament.

Alăptarea

Acamol poate fi utilizat pe durata alăptării.

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice
medicament.

Informaţii importante privind unele componente ale Acamol

Acest medicament conţine sodiu 3,56 mmol (82 mg) per doză. Acest lucru trebuie avut în vedere la
pacienţii care urmează un regim alimentar cu restricţie de sare.

Acest medicament conţine metabisulfit de sodiu (E223). În cazuri rare poate provoca reacţii de
hipersensibilitate şi bronhospasm.

3.                  CUM SĂ UTILIZAŢI ACAMOL
Doze

Tabel de doze:

Greutatea

pacientului

Doza
(per administrare)

Intervalul minim
între administrarea
dozelor

Doza zilnică maximă **

> 33 kg şi < 50 kg

15 mg/kg
(echivalent cu 1,5 ml
soluţie/kg)

4 ore

60 mg/kg
(echivalent cu 6 ml/kg)
A nu se depăşi 3000 mg.


 

Greutatea

pacientului

Doza
(per administrare)

Intervalul minim
între administrarea
dozelor

Doza zilnică maximă **

> 50 kg

1000 mg

4 ore

4000 mg

**Pacienţi care utilizează şi alte medicamente care conţin paracetamol:

Doza zilnică maximă prezentată în tabelul de mai sus este doza pentru pacienţi care nu utilizează şi
alte medicamente care conţin paracetamol iar aceasta trebuie ajustată luându-se în considerare astfel
de medicamente.

Adolescenţi şi adulţi cu greutate peste 50 kg:

1000 mg paracetamol la o singură administrare, adică o pungă a 100 ml, până la de 4 ori pe zi.
Intervalul minim între administrări trebuie să fie de 4 ore.

Doza zilnică maximă nu trebuie să depăşească 4000 mg paracetamol, luând în considerare toate
medicamentele care conţin paracetamol sau propacetamol.

Punga a 100 ml Acamol este destinată utilizării la pacienţii cu greutatea peste 33 kg.

Insuficienţă renală severă:

Atunci când se administrează paracetamol la pacienţi cu insuficienţă renală severă (clearance-ul
creatininei sub 30 ml/min), se recomandă reducerea dozei şi creşterea intervalului minim dintre
administrări la 6 ore.

Copii cu greutatea peste 33 kg (cu vârsta de aproximativ 11 ani), adolescenţi şi adulţi cu greutatea sub
50 kg:

15 mg/kg paracetamol la o singură administrare, adică 1,5 ml soluţie/kg, până la de 4 ori pe zi.
Intervalul minim între administrări trebuie să fie de 4 ore.

Doza zilnică maximă nu trebuie să depăşească 60 mg paracetamol/kg şi zi (adică doza zilnică
maximă de 3000 mg), luând în considerare toate medicamentele care conţin paracetamol sau
propacetamol.

Nu depăşiţi doza recomandată.

Mod de administrare

Administrare intravenoasă.

Numai pentru o singură utilizare. Orice cantitate de soluţie rămasă neutilizată trebuie eliminată.
Acamol se administrează sub formă de perfuzie în venă. Perfuzia trebuie să dureze aproximativ 15
minute.

Dacă vi se pare că efectul medicamentului dumneavoastră este prea puternic sau prea slab, adresaţi-vă
medicului dumneavoastră.

Dacă luaţi mai mult Acamol decât trebuie

Adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră sau farmacistului.

In caz de supradozaj, simptomele apar în general în primele 24 de ore şi constau în: greaţă, vărsături,
scădere a poftei de mâncare, paloare, dureri de burtă şi risc de leziuni la nivelul ficatului.

În caz de supradozaj, trebuie acordată asistenţă medicală de urgenţă, deoarece există risc de
afectare ireversibilă a ficatului. Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră dacă observaţi
oricare dintre aceste simptome.

Dacă aveţi întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului
dumneavoastră sau farmacistului.

4.              REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Acamol poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate
persoanele.

          În cazuri rare (apar la 1 până la 10 utilizatori din 10000), pot să apară următoarele: stare
generală de rău, scădere a tensiunii arteriale sau modificări ale rezultatelor testelor de
laborator: concentraţii crescute anormale ale enzimelor hepatice determinate prin analize de
sânge. In cazul apariţiei acestora, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, deoarece poate fi
necesară efectuarea ulterioară periodică a unor analize de sânge.

          În cazuri foarte rare (apar la mai puţin de 1 utilizator din 10000) pot să apară o erupţie
trecătoare pe piele sau o reacţie alergică. Întrerupeţi imediat tratamentul şi adresaţi-vă
medicului dumneavoastră.

          În cazuri izolate, au fost observate alte modificări ale rezultatelor analizelor de laborator care
au necesitat evaluări regulate ale analizelor de sânge: numere anormal de reduse ale unor
celule din sânge (trombocite, leucocite), care pot să cauzeze sângerări din nas sau din gingii.
În cazul în care acestea apar, adresaţi-vă medicului dumneavoastră.

          Au fost raportate cazuri de înroşire a pielii, înroşire a feţei, mâncărime şi bătăi anormal de
rapide ale inimii.

          Au fost raportate cazuri de durere şi senzaţie de arsură la nivelul locului de injectare.

Dacă vreuna din reacţiile adverse devine gravă, sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată
în acest prospect, vă rugăm să vă adresaţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5.                 CUM SE PĂSTREAZĂ ACAMOL

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi Acamol după data de expirare înscrisă pe cutie, după EXP. Data de expirare se referă la
ultima zi a lunii respective.

A nu se păstra la temperaturi peste 30°C. A nu se păstra la frigider sau congela.

Săculeţ de aluminiu

A se păstra ambalajul primar în săculeţul exterior din aluminiu.

Săculeţ din plastic

A se păstra ambalajul primar în săculeţul exterior din plastic şi în ambalajul original din carton pentru
a fi protejat de lumină.

Înainte de administrare, medicamentul trebuie inspectat vizual. Nu utilizaţi Acamol dacă observaţi
particule în soluţie şi modificări de culoare.

Trebuie să reţineţi că în urma procesului de sterilizare poate să apară umezeală între pungă şi
săculeţul exterior, însă calitatea medicamentului nu este afectată.

6.              INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Ce conţine Acamol

                 Substanţa activă este paracetamol.

                 Un ml conţine paracetamol 10 mg.

                 Fiecare pungă a 100 ml conţine paracetamol 1000 mg.

          Celelalte component sunt acetat de sodiu trihidrat, citrat de sodiu, metabisulfit de sodiu (E223),
manitol (E421), acid acetic glacial (pentru ajustarea pH-ului) şi apă pentru preparate injectabile.

Cum arată Acamol şi conţinutul ambalajului

Pungi a 100 ml

Acamol este o soluţie perfuzabilă limpede şi incoloră sau slab maronie.

Medicamentul este ambalat pentru administrarea în spital în pungi pentru perfuzie din plastic,
prevăzute cu unul sau două sisteme de conectare, închise cu dop din cauciuc fixat cu capsă. Pungile
pentru perfuzie sunt ambalate în săculeţi din aluminiu sau din plastic.

Mărimi de ambalaj: pungi a 100 ml ambalate în cutii a câte 5, 10, 20 sau 30 pungi.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Teva Pharmaceuticals S.R.L.

Str. Domniţa Ruxandra nr. 12, parter,
sector 2, Bucureşti, România
Tel: 021 230 65 24
Fax: 021 230 65 23

Fabricanţi

Teva Pharmaceuticals Works Private Limited Company

H-2100 Godollo, Tâncsics Mihâly ut 82,

Ungaria

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5, 2031 GA Haarlem
Olanda

Acest medicament este autorizat în Statele Membre ale Spaţiului Economic European sub
urmatoarele denumiri comerciale:

BE:

Paracetamol Teva 10 mg/ml oplossing voor infusie

BG:

Paracetamol Teva 10 mg/ml solution for infusion

CZ:

Paracetamol Teva 10 mg/ml, infuzni roztok

DE:

Paracetamol-ratiopharm 10 mg/ml Infusionslosung

DK:

Paracetamol Teva Pharmaceuticals

EL:

Paracetamol Teva 10 mg/ml Aia^u^a yia syxuon

ES:

Paracetamol Teva 10 mg/ml solucion para perfusion EFG

FI:

Paracetamol Teva

HU:

Paracetamol-Teva 10 mg/ml oldatos infuzio

IE:

Paracetamol 10 mg/ml Solution for Infusion

LU:

Paracetamol Teva 10 mg/ml solution pour perfusion

NL:

Paracetamol 10 mg/ml Teva, oplossing voor infusie

NO:

Paracetamol Teva

PL:

Paracetamol Teva

RO:

Acamol 10 mg/ml soluţie perfuzbilă

SE:

Paracetamol Teva

Acest prospect a fost aprobat în Iunie 2012.

 

Tratamente Naturiste

1 2 3 4

Diete pentru Adulti si Copii

1 2 3 4

 

Lupta-cu-Cancerul

 

Dieta de detoxifiere

 

Celulita

 

8 cure detoxifiere

 

detox-plan

 

retete cu vlastari

 

germeni

 

Sa radem un pic !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.