Prospect Algocalmin

Cel mai la indemana medicament pentru dureri acute sau cronice, dureri tumorale,dureri post-operatorii este Algocalmin, si chiar pentru combaterea febrei.

PROSPECT ALGOCALMIN pentru dureri si febra

INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

ALGOCALMIN  500 mg, comprimate

Metamizol sodic

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect, deoarece el conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.

Acest medicament este disponibil fără prescripţie medicală. Cu toate acestea, este necesar să utilizaţi Algocalmin cu atenţie, pentru a obţine cele mai bune rezultate.

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi, -întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau sfaturi.

-Trebuie să vă prezentaţi la medic dacă simptomele dumneavoastră se înrăutăţesc sau nu se îmbunătăţesc după 3 zile.

-Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Algocalmin 500 Prospect
Algocalmin 500 Prospect

în acest prospect găsiţi:

 Algocalmin 500 mg

1.Ce este Algocalmin şi pentru ce se utilizează

2.înainte să utilizaţi Algocalmin

3.Cum să utilizaţi Algocalmin

4.Reacţii adverse posibile

5.Cum se păstrează Algocalmin

6.Informaţii suplimentare

1 .CE ESTE ALGOCALMIN Şl PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Algocalmin aparţine grupei de medicamente cunoscută sub denumirea de antiinflamatoare nesteroidiene. El ameliorează durerea şi reduce temperatura corpului în caz de febră.

Algocalmin se utilizează în:

-dureri acute severe postlezionale sau postoperatorii; colici; dureri de cauză tumorală; alte dureri severe acute sau cronice, atunci când alte mijloace terapeutice nu sunt indicate.

-combaterea febrei, atunci când aceasta nu răspunde la alt tratament.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI ALGOCALMIN

 Nu utilizaţi Algocalmin

-dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la metamizol sau la oricare dintre celelalte componente ale medicamentului.

-dacă aveţi:

•antecedente alergice la derivaţii de pirazol, intoleranţă la antiinflamatoarele nesteroidiene (AINS);

•afecţiuni ale măduvei hematopoietice;

•antecedente deagranulocitoză;

•deficit de glucozo-6-fosfatdehidrogenază, porfirie hepatică acută.

-dacă sunteţi în primul sau în ultimul trimestru de sarcină.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Algocalmin

•dacă suferiţi de: urticarie, astm bronşic alergic, rinită alergică;

•dacă suferiţi de intoleranţă la alcool etilic (după ingestia unor cantităţi mici apar: strănut, lăcrimare, înroşire pronunţată a feţei; intoleranţa la alcool etilic poate evidenţia existenţa unui astm la AINS);

Acest medicament poate determina fenomene alergice de tip anafilactic, de exemplu agranulocitoză (scăderea numărului unor celule din sânge denumite granulocite) sau şoc. Deoarece agranulocitoza apare în mod neaşteptat şi este independentă de doză şi de durata tratamentului, în cazul

apariţiei febrei şi/sau inflamaţiei amigdalelor şilsau ulceraţiilor în gură trebuie să întrerupeţi imediat tratamentul şi să vă prezentaţi la medic; acesta vă va recomanda efectuarea de urgenţă a unui test al sângelui (hemograma). Continuarea administrării Algocalmin creşte riscul de deces, în cazul tratamentului de lungă durată, medicul vă va recomanda periodic teste ale sângelui (hemograma), în cazul pacienţilor cu risc crescut de şoc anafilactic, medicamentul se va administra numai dacă medicul consideră absolut necesar şi sub strictă supraveghere medicală.

Utilizarea altor medicamente impreuna cu Algocalmin

 Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală, mai ales în următoarele cazuri:

-alte medicamente cu efecte toxice asupra măduvei spinării; nu trebuie să luaţi Algocalmin împreună cu aceste medicamente;

-captopril;

-litiu;.

-metotrexat; -triamteren;

-antihipertensive şi diuretice (cu excepţia furosemidului); Algocalmin poate să le modifice efectul; -ciclosporină; Algocalmin poate să scadă concentraţia în sânge a ciclosporinei, aceasta trebuind verificată în cazul utilizării concomitente a celor două medicamente.

Utilizarea Algocalmin cu alimente şi băuturi

 Algocalmin se poate administra concomitent cu lichide.

Sarcina şi alăptarea

 Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament. Nu trebuie să utilizaţi Algocalmin dacă sunteţi în primul sau în ultimul trimestru de sarcină, deoarece poate afecta copilul nenăscut. în trimestrul al doilea de sarcină, puteţi utiliza Algocalmin numai la recomandarea medicului dacă acesta consideră tratamentul absolut necesar, în doze cât mai mici şi pe o perioadă cât mai scurtă.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor in prezenta algocalmin

Administrat în dozele recomandate Algocalmin nu are efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Informaţii importante privind unele componente ale Algocalmin

Acest medicament conţine zahăr. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat ca aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua acest medicament.

Acum se mai citeste