Carboplatin

Prospect Carboplatin

Sharing

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR
Carboplatin ACTAVIS 10 mg/ml, concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Carboplatină

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament

                       Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

          Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau
farmacistului.

          Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-1 daţi altor persoane.
Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

          Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă
nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau
farmacistului.

Carboplatin
Carboplatin

În acest prospect găsiţi:

1.             Ce este Carboplatin Actavis şi pentru ce se utilizează

2.              înainte să să vi se administreze Carboplatin Actavis

3.              Cum vi se va administra Carboplatin Actavis

4.              Reacţii adverse posibile

5.              Cum se păstrează Carboplatin Actavis

6.              Informaţii suplimentare

1.              CE ESTE CARBOPLATIN ACTAVIS ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Carboplatina aparţine unui grup de medicamente numite antineoplazice, compuşi ai platinei.

Se foloseşte în monoterapie sau în asociere cu alte medicamente anticanceroase, ca medicaţie de primă
alegere sau ca medicaţie alternativă în caz de eşec la alte tratamente, în cancerul ovarian de origine
epitelială avansat şi cancerul pulmonar cu celule mici.

2.               ÎNAINTE SĂ VI SE ADMINISTREZE CARBOPLATIN ACTAVIS

Nu utilizaţi Carboplatin Actavis:

          dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la carboplatină sau la alte medicamente care conţin platină,

          dacă suferiţi de insuficienţă renală severă (clearance-ul creatininei< 20 ml/min),

          dacă suferiţi de supresie severă a activităţii măduvei osoase .

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Carboplatin Actavis:

          dacă aţi fost tratat anterior cu cisplatină,

          dacă suferiţi de insuficienţă renală,

          dacă prezentaţi o supresie a activităţii măduvei osoase,

          dacă aveţi stare generală alterată,

          dacă sunteţi în tratament cu alte medicamente cu potenţial toxic asupra măduvei,

          dacă sunteţi o persoană în vârstă (peste 65 de ani),

          dacă luaţi alte medicamente care ar putea interacţiona cu carboplatina (vezi secţiunea
referitoare la utilizarea altor medicamente).

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste situaţii este valabilă în cazul
dumneavoastră.

Trebuie să-i spuneţi medicului dumneavoastră dacă credeţi că sunteţi gravidă, dacă intenţionaţi să
rămâneţi gravidă sau dacă alăptaţi. Carboplatin Actavis nu trebuie utilizat în cursul sarcinii şi alăptării.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte
medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Aceasta se aplică în special pentru:

          alte medicamente care produc deprimarea măduvei osoase;

          medicamente care au acţiune toxică asupra urechii şi medicamente care au acţiune toxică
asupra rinichilor, în special antibiotice aminoglicozidice, vancomicina, capreomicina, şi
diureticele (pot creşte toxicitatea carboplatinei) ;

          acele, seringile, cateterele sau dispozitivele utilizate în timpul preparării sau administrării
medicamentului care conţin componente din aluminiu, deoarece pot interacţiona cu
carboplatina.

Sarcina şi alăptarea

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice
medicament.

Sarcină:

Carboplatina nu trebuie utilizată la femeile gravide sau la femeile aflate în perioada fertilă care pot
rămâne gravide decât la indicaţia strictă a medicului.

înainte de a utiliza acest medicament, trebuie să-i spuneţi medicului dumneavoastră dacă sunteţi
gravidă (credeţi că aţi putea fi) sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă.

Pe parcursul tratamentului trebuie să folosiţi măsuri de contracepţie adecvate. Pacienţii de sex
masculin trataţi cu Carboplatin Actavis sunt sfătuiţi să nu conceapă copii în timpul tratamentului şi
timp de până la şase luni după aceea.Vă rugăm să vă adresaţi medicului dumneavoastră pentru a vă
recomanda ce măsuri de contracepţie trebuie să folosiţi.

Dacă rămâneţi gravidă în timpul tratamentului cu Carboplatin Actavis, vă rugăm să-i spuneţi
medicului dumneavoastră şi să faceţi o vizită la cabinetul acestuia, cât mai curând posibil.

Alăptare:

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă alăptaţi sau dacă doriţi să începeţi alăptatul. Carboplatin
Actavis nu este recomandat mamelor care alăptează şi medicul dumneavoastră vă poate prescrie un alt
tratament în cazul în care doriţi să alăptaţi.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor:

Nu au fost efectuate studii privind efectele carboplatinei asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de
a folosi utilaje.

3.                CUM VI SE VA ADMINISTRA CARBOPLATIN ACTAVIS

Similar altor medicamente antineoplazice, Carboplatin Actavis trebuie administrat numai sub
supravegherea medicilor specialişti, cu experienţă în chimioterapia antineoplazică. Tratamentul se
efectuează în mod obişnuit în spital.

Carboplatin Actavis se administrează numai în perfuzie intravenoasă, după diluare în soluţie
perfuzabilă de glucoză 5%.

Doza este stabilită de către medicul dumneavoastră, care o va ajusta individual pentru dumneavoastră,
mai ales dacă sunteţi un pacient vârstnic, aţi primit tratament anterior cu alte citostatice sau aveţi
probleme ale rinichilor.

Doza uzuală recomandată la pacienţii adulţi, cu funcţie renală normală, netrataţi anterior cu alt
citostatic, este de 400 mg/m2 administrată sub formă de perfuzie intravenoasă de scurtă durată (15-60
minute).

Perfuzia va fi administrată numai sub supraveghere medicală, iar starea dumneavoastră va fi verificată
cu constant pentru a vedea felul cum reacţionaţi la aceasta. In cazul în care apare orice problemă în
timpul administrării perfuziei, personalul medical va fi pregătit să ia măsurile necesare.

În mod normal, perfuzia poate fi repetată la fiecare 4 săptămâni, dar în funcţie de rezultatele analizelor
dumneavoastră de sânge efectuate periodic medicul dumneavoastră va decide când trebuie să reluaţi
sau să încetaţi tratamentul.

La pacienţii cu factori de risc, cum sunt tratamentele mielosupresoare anterioare şi/sau scor de
performanţă al stării generale alterat, doza iniţială trebuie scăzută cu 20-25%.

La pacienţii cu insuficienţă renală, doza de carboplatină trebuie redusă şi se recomandă monitorizarea
periodică a funcţiei hematologice şi renale.

Doza optimă de carboplatină în asociere cu alte medicamente mielosupresoare trebuie modificată în
funcţie de regimul şi schema terapeutică a celorlalte citostatice utilizate.

La pacienţii peste 65 de ani poate fi necesară ajustarea dozei la începutul, în funcţie de situaţia clinică.

Utilizarea la copii şi adolescenţi

Datorită datelor limitate privind eficacitatea şi siguranţa la copii şi adolescenţi, nu se pot face
recomandări în ceea ce priveşte tratamentul cu carboplatină la această categorie de populaţie.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului
dumneavoastră sau farmacistului.

4.              REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Carboplatin Actavis poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate
persoanele.

Spuneţi medicul dumneavoastră cât mai curând posibil dacă observaţi oricare dintre
următoarele reacţii adverse:

Mielosupresia este reacţia adversă limitantă a dozei de carboplatină. De obicei este reversibilă şi
necumulativă, în cazul utilizării carboplatinei în monoterapie, în dozele şi schema terapeutică
recomandate.

Reacţii adverse foarte frecvente (raportate la mai mult de 1 din 10 pacienţi):

          greaţă/vărsături

          sângerări neobişnuite sau sau apariţia inexplicabilă a unor vânătăi, determinate de o scădere
temporară a numărului de plachete sanguine (celule responsabile de coagularea sângelui)

          semne de infecţie (febră, frisoane, alterarea stării generale, simptome locale de infecţie precum
inflamaţia gâtului, ulceraţii la nivelul gurii, senzaţie de usturime la urinat, care poate fi
simptom de infecţie urinară, dureri ocazionale severe de stomac, cu febră şi posibil diaree care
pot fi semne ale inflamaţiei intestinului etc), determinată de scăderea numărului de globule
albe care poate reduce rezistenţa dumneavoastră la infecţii

          semne de anemie (paloarea feţei, oboseală şi stare de slăbiciune inexplicabilă)

          scăderea acuităţii auditive sau pierderea auzului

          pierderea apetitului (lipsa poftei de mâncare)

          creşterea tranzitorie a enzimelor hepatice

          toxicitate la nivelul rinichilor.

Reacţii adverse frecvente (raportate la mai puţin de 1 din 10 pacienţi dar la mai mult de 1 din 100
pacienţi):

          erupţii trecătoare pe piele

          diaree

          constipaţie

          senzaţie de amorţeală şi furnicături la nivelul pielii raportate mai ales la vârstnici şi în caz de
tratament anterior cu cisplatină

          diminuarea reflexelor

          tulburări de auz, sunete în urechi (tinitus)

          modificări ale unor teste de sânge (creşterea bilirubinemiei, modificări ale nivelurilor din
sânge ale magneziului, potasiului şi calciului

          căderea părului (alopecie)

          probleme ale rinichilor

          indispoziţie

          un sindrom asemănător gripei cu febră şi frisoane (fără semne de infecţie)

Reacţii adverse mai puţin frecvente (raportate la mai puţin de 1 din 100 pacienţi dar la mai mult de 1
din 1000 pacienţi):

          iritaţii apărute în jurul locului de injectare – tumefierea, înroşirea şi sensibilitatea pielii.

Reacţii adverse rare (raportate la mai puţin de 1 din 1000 pacienţi dar la mai mult de 1 din 10000
pacienţi):

          complicaţii infecţioase şi hemoragice

          alergii sau reacţii de hipersensibilitate de tipul anafilaxiei şi a reacţiilor anafilactoide
manifestate prin accelerarea bătăilor inimii, dificultăţi de respiraţie, o scădere a tensiunii
arteriale, erupţii pe piele, mâncărimi ale pielii, o înroşire (a feţei şi a gâtului) şi tumefierea
feţei, buzelor şi/sau limbii. Dacă apar oricare din aceste simptome, adresaţi-vă imediat
medicul dumneavoastră.

          dureri şi crampe abdominale

          modificări ale gustului

          tulburări de vedere trecătoare

          scăderea nivelului sodiului în sânge.

Reacţii adverse foarte rare (raportate la mai puţin de 1 din 10000 pacienţi):

          un sindrom care constă în afectarea rinichilor împreună cu scăderea numărului de celule ale
serie roşii sanguine (sindrom hemolitic uremic)

          o afecţiune respiratorie caracterizată printr-o îngroşare a ţesutului plămânilor (fibroză
pulmonară) manifestată prin dificultăţi în respiraţie şi durere în piept.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă
nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5.                CUM SE PĂSTREAZĂ CARBOPLATIN ACTAVIS

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

A se păstra flaconul în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

Nu utilizaţi Carboplatin Actavis după data de expirare înscrisă pe flacon, după EXP. Data de expirare
se referă la ultima zi a lunii respective.

6.                INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Carboplatin Actavis:

                  Substanţa activă este carboplatină. Fiecare flacon conţine carboplatină 10 mg.

                  Celelalte componente sunt: apă pentru preparate injectabile.

Cum arată Carboplatin Actavis şi conţinutul ambalajului:

Soluţie limpede, incoloră, practic lipsită de particule în suspensie.

Cutie cu un flacon din sticlă incoloră a 5 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă
Cutie cu un flacon din sticlă incoloră a 15 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă
Cutie cu un flacon din sticlă incoloră a 45 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă
Cutie cu un flacon din sticlă incoloră a 60 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Deţinatorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul

Deţinatorul autorizaţiei de punere pe piaţă
ACTAVIS
SRL.

B-dul Ion Mihalache, nr. 11

Sector 1, Cod 011171, Bucureşti, România

Fabricantul

S.C. Sindan-Pharma S.R.L,

Bd. Ion Mihalache nr.11, sector 1, Bucureşti, cod 011171, România
Acest prospect a fost aprobat în aprilie 2011

Următoarele informaţii sunt destinate numai numai personalului medical

Carboplatina este un medicament citotoxic şi, la fel ca în cazul altor compuşi cu potenţial toxic,
manipularea Carboplatin Actavis trebuie să se facă cu precauţie.

Prepararea soluţiilor injectabile a medicamentelor citotoxice trebuie făcută de către personal calificat
de specialitate care să cunoască medicamentele utilizate, şi să le utilizeze în condiţii de siguranţă a
mediului şi, în particular, a persoanelor care manipulează medicamentele.

Precauţii privind prepararea şi administrarea:

Se recomandă utilizarea de mănuşi, ochelari şi îmbrăcăminte de protecţie. în cazul în care soluţia de
Carboplatin Actavis intră în contact cu pielea sau ochii, spălaţi imediat zona afectată cu apă din
abundenţă sau ser fiziologic. Toate obiectele folosite pentru constituire, administrare sau curăţare,
inclusiv mănuşile, trebuie plasate în recipiente de reciclare a materialelor cu risc înalt, pentru a fi
incinerate la temperatură mare.

Prepararea pentru perfuzia intravenoasă

Carboplatin Actavis 10 mg/ml, concentrat pentru soluţia perfuzabilă trebuie diluat înainte de
administrarea în perfuzie intravenoasă. Se diluează înainte de administrare numai cu soluţie
perfuzabilă de glucoză 5% şi se recomandă să se administreze imediat după preparare.

Soluţia diluată poate fi păstrată la temperaturi între 15-25°C cel mult 8 ore de la preparare. Soluţia
diluată neadministrată nu se mai utilizează. Produsul este destinat preparării unei singure doze.

Manipularea şi eliminarea:

Trebuie să fie respectate procedurile corespunzătoare pentru manipularea şi eliminarea
medicamentelor citotoxice.

Flacoanele goale şi echipamentul utilizat pentru preparare şi administrare, soluţiile şi alte materiale
care au intrat în contact cu carboplatina sunt colectate în saci dubli din polietilenă, se sigilează şi se
etichetează corespunzător (ca deşeuri toxice). Deşeurile toxice se distrug prin incinerare la temperatura
de 1000°C.

Orice container spart trebuie tratat cu aceleaşi precauţii şi considerat deşeu contaminat.

Deşeurile contaminate trebuie incinerate în containere rigide, special fabricate pentru această
destinaţie.

Tratamente Naturiste

1 2 3 4

Diete pentru Adulti si Copii

1 2 3 4

 

Lupta-cu-Cancerul

 

Dieta de detoxifiere

 

Celulita

 

8 cure detoxifiere

 

detox-plan

 

retete cu vlastari

 

germeni

 

Sa radem un pic !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.