Prospect Carboplatin

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR
Carboplatin ACTAVIS 10 mg/ml, concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Carboplatină

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament

                       Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

          Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau
farmacistului.

          Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-1 daţi altor persoane.
Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

          Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă
nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau
farmacistului.

Carboplatin
Carboplatin

În acest prospect găsiţi:

1.             Ce este Carboplatin Actavis şi pentru ce se utilizează

2.              înainte să să vi se administreze Carboplatin Actavis

3.              Cum vi se va administra Carboplatin Actavis

4.              Reacţii adverse posibile

5.              Cum se păstrează Carboplatin Actavis

6.              Informaţii suplimentare

1.              CE ESTE CARBOPLATIN ACTAVIS ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Carboplatina aparţine unui grup de medicamente numite antineoplazice, compuşi ai platinei.

Se foloseşte în monoterapie sau în asociere cu alte medicamente anticanceroase, ca medicaţie de primă
alegere sau ca medicaţie alternativă în caz de eşec la alte tratamente, în cancerul ovarian de origine
epitelială avansat şi cancerul pulmonar cu celule mici.

2.               ÎNAINTE SĂ VI SE ADMINISTREZE CARBOPLATIN ACTAVIS

Nu utilizaţi Carboplatin Actavis:

          dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la carboplatină sau la alte medicamente care conţin platină,

          dacă suferiţi de insuficienţă renală severă (clearance-ul creatininei< 20 ml/min),

          dacă suferiţi de supresie severă a activităţii măduvei osoase .

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Carboplatin Actavis:

          dacă aţi fost tratat anterior cu cisplatină,

          dacă suferiţi de insuficienţă renală,

          dacă prezentaţi o supresie a activităţii măduvei osoase,

          dacă aveţi stare generală alterată,

          dacă sunteţi în tratament cu alte medicamente cu potenţial toxic asupra măduvei,

          dacă sunteţi o persoană în vârstă (peste 65 de ani),

          dacă luaţi alte medicamente care ar putea interacţiona cu carboplatina (vezi secţiunea
referitoare la utilizarea altor medicamente).

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste situaţii este valabilă în cazul
dumneavoastră.

Trebuie să-i spuneţi medicului dumneavoastră dacă credeţi că sunteţi gravidă, dacă intenţionaţi să
rămâneţi gravidă sau dacă alăptaţi. Carboplatin Actavis nu trebuie utilizat în cursul sarcinii şi alăptării.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte
medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Aceasta se aplică în special pentru:

          alte medicamente care produc deprimarea măduvei osoase;

          medicamente care au acţiune toxică asupra urechii şi medicamente care au acţiune toxică
asupra rinichilor, în special antibiotice aminoglicozidice, vancomicina, capreomicina, şi
diureticele (pot creşte toxicitatea carboplatinei) ;

          acele, seringile, cateterele sau dispozitivele utilizate în timpul preparării sau administrării
medicamentului care conţin componente din aluminiu, deoarece pot interacţiona cu
carboplatina.

Sarcina şi alăptarea

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice
medicament.

Sarcină:

Carboplatina nu trebuie utilizată la femeile gravide sau la femeile aflate în perioada fertilă care pot
rămâne gravide decât la indicaţia strictă a medicului.

înainte de a utiliza acest medicament, trebuie să-i spuneţi medicului dumneavoastră dacă sunteţi
gravidă (credeţi că aţi putea fi) sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă.

Acum se mai citeste