Cicloserina

Prospect Cicloserina

Sharing

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR


Cicloserină Antibiotice 250 mg, capsule

Cicloserină

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament

–          Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

–          Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau
farmacistului

–          Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane.
Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

–          Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect.

În acest prospect găsiţi

1.       Ce este Cicloserină Antibiotice şi pentru ce se utilizează.

2.       Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Cicloserină Antibiotice

3.       Cum să luaţi Cicloserină Antibiotice

4.       Reacţii adverse posibile

5.       Cum se păstrează Cicloserină Antibiotice

6.       Informaţii suplimentare

Cicloserina
Cicloserina

1.CE ESTE CICLOSERINĂ ANTIBIOTICE ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Cicloserina face parte din clasa de medicamente cunoscută sub denumirea de antimicobacteriacee;
preparate pentru tratamentul tuberculozei; antibiotice.

Cicloserina este folosită în:

-Tratamentul tuberculozei active pulmonare şi extrapulmonare, cu microorganisme sensibile, în cazul
eşecului terapeutic la medicamentele antituberculoase de prima linie (streptomicină, isoniazidă,
rifampicină şi etambutol), în asociere cu alte chimioterapice.

-Tratamentul unor infecţii urinare cu germeni gram-pozitivi şi gram-negativi, în special unele tulpini
de Klebsiella/Enterobacter şi Escherichia coli. Utilizarea cicloserinei în aceste situaţii trebuie avută în
vedere doar atunci când terapia convenţională a eşuat şi pentru germeni cu sensibilitate dovedită.

2.                    CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI ÎNAINTE SĂ LUAŢI CICLOSERINĂ ANTIBIOTICE
Nu luaţi Cicloserină Antibiotice

-dacă sunteţi alergic la cicloserină sau la oricare dintre componentele medicamentului;

-dacă suferiţi de epilepsie, depresie, anxietate severă, psihoză, alcoolism;

-dacă suferiţi de insuficienţă renală gravă;

-în cazul abuzului de alcool.

Atenţionări şi precauţii

înaintea iniţierii tratamentului cu cicloserină, este indicată stabilirea susceptibilităţii
microorganismului la cicloserină.

întrerupeţi administrarea sau reduceţi dozele de Cicloserină Antibiotice dacă pacienţii dezvoltă
dermatite alergice sau diverse simptome de toxicitate la nivelul sistemului nervos central, cum ar fi
convulsii, psihoze, somnolenţă, depresie, confuzie, hiperreflexie, cefalee, tremor, vertij, pareză sau
dizartrie.


Riscul de apariţie al convulsiilor este mare în cazul administrării de cicloserină la etilicii cronici.
Determinaţi cel puţin săptămânal nivelul sanguin de cicloserină la pacienţii cu funcţie renală afectată,
la pacienţii care primesc doze mai mari de 500 mg pe zi şi la cei cu semne şi simptome de toxicitate.
Ajustaţi dozele pentru a menţine un nivel seric de cicloserină sub 30 mg/l.

Medicamentele anticonvulsivante sau sedativele pot fi eficiente în controlul simptomelor de toxicitate
de la nivelul sistemului nervos central, cum ar fi convulsiile, anxietatea sau tremorul. Valoarea
piridoxinei în prevenirea toxicităţii SNC a cicloserinei nu a fost demonstrată.

Administrarea de cicloserină, ca şi a altor medicamente antituberculoase este asociată cu deficit de
vitamină B12 şi/sau de acid folic, anemie megaloblastică şi sideroblastică. Dacă apar semne clare de
anemie, aceasta trebuie investigată suplimentar şi tratată.

Cicloserina a fost asociată cu exacerbări clinice ale porfiriei. Nu utilizaţi Cicloserină Antibiotice la
pacienţii cu porfirie.

Cicloserină Antibiotice împreună cu alte medicamente

Dacă luaţi acest medicament împreună cu altele, se poate modifica modul lor de acţiune. Consultaţi
medicul în condiţiile în care mai luaţi alte medicamente. Administrarea de cicloserină împreună cu
etionamidă şi isoniazidă potenţează efectele neurotoxice.

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte
medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Cicloserină Antibiotice cu alimente şi băuturi

Nu luaţi cicloserina concomitent cu alcool. Pot apărea convulsii.

Sarcina şi alăptarea

Nu utilizaţi cicloserină dacă sunteţi însărcinată sau dacă alăptaţi, decât dacă medicul vă recomandă
acest lucru.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Cicloserină Antibiotice nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Cicloserină Antibiotice conţine galben amurg FCT (E 110), carmoizină (E 122) şi poate provoca
reacţii alergice. Acest medicament conţine şi p-hidroxibenzoat de metil (E 218) şi p-hidroxibenzoat de
propil (E 216) şi poate astfel provoca reacţii alergice (chiar întârziate) şi, în mod excepţional,
bronhospasm.

3.                    CUM SĂ LUAŢI CICLOSERINĂ ANTIBIOTICE

Luaţi întotdeauna Cicloserină Antibiotice exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să
discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

Medicul va individualiza tratamentul cu cicloserină pentru fiecare pacient.

Adulţi: In tratamentul tuberculozei, doza iniţială recomandată este de 250 mg de două ori pe zi, la
interval de 12 ore, în primele 2 săptămâni. Regimul de dozaj se va realiza în funcţie de nivelul seric al
cicloserinei, care trebuie să fie menţinut sub 30 ^g/ml. Doza maximă admisă la adult este de 1 g/zi în
două doze egale.

Copii: siguranţa şi eficacitatea cicloserinei la copii nu a fost stabilită.

Vârstnici: este necesară reducerea dozelor în cazul insuficienţei renale.

In tratamentul infecţiilor acute de tract urinar doza uzuală de cicloserină este de 250 mg la fiecare 12
ore pentru 2 săptămâni.

Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur că aţi înţeles
informaţiile din acest prospect.


Dacă luaţi mai mult Cicloserină Antibiotice decât trebuie

Luarea oricărui medicament în exces poate avea serioase consecinţe. Dacă suspectaţi supradozajul,
anunţaţi de urgenţă medicul.

Simptome: Poate să apară toxicitate acută la cicloserină în urma ingestiei a mai mult de 1 g de către un
adult. Toxicitatea cronică este dozo-dependentă şi poate apărea dacă se administrează mai mult de 500
mg cicloserină pe zi. In urma supradozării este afectat în special sistemul nervos central (cefalee,
vertij, confuzie, somnolenţă, hiperiritabilitate, parestezie, dizartrie şi psihoză). În urma ingestiei unor
cantităţi mai mari de cicloserină pot să apară: pareză, convulsii şi comă. Alcoolul poate creşte riscul
apariţiei crizelor.

Tratament: Se recomandă tratament simptomatic şi suportiv. Administrarea de cărbune activat poate fi
mai eficientă în reducerea absorbţiei decât vărsăturile sau lavajul gastric. La adulţi, majoritatea
efectelor neurotoxice pot fi atât tratate cât şi prevenite prin administrarea de 200-300 mg de piridoxină
zilnic.

Hemodializa înlătură cicloserina din circulaţie, dar ar trebui rezervată pentru cazurile de toxicitate
ameninţătoare de viaţă.

Dacă uitaţi să luaţi Cicloserină Antibiotice

Luaţi Cicloserină Antibiotice imediat ce vă amintiţi. Dacă este timpul pentru următoarea doză, luaţi-o
doar pe aceasta. Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur ce să faceţi când aţi omis
o doză.

Dacă încetaţi să luaţi Cicloserină Antibiotice

Luaţi Cicloserină Antibiotice atât cât v-a recomandat medicul dumneavoastră. Dacă aveţi orice
întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau
farmacistului.

4.                   REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Cicloserină Antibiotice poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la
toate persoanele.

Acestea pot fi:

Foarte frecvente:                              care afectează mai mult de 1 pacient din 10

Frecvente:                                        care afectează mai puţin de 1 din 10 pacienţi

Mai puţin frecvente: care afectează mai puţin de 1 din 100 pacienţi
Rare:                                               care afectează mai puţin de 1 din 1000 pacienţi

Foarte rare:                                      care afectează mai puţin de 1 din 10000 pacienţi

Cu frecvenţă                                    care nu poate fi estimată din datele disponibile

necunoscută:

Rare: erupţii cutanate tranzitorii, aritmii cardiace şi apariţia insuficienţei cardiace congestive, la
pacienţi care au primit cicloserină peste 1g /zi, fotosensibilitate.

Cu frecvenţă necunoscută: anemia megaloblastică, în special la pacienţii cu afecţiuni hepatice
preexistente, somnolenţă, ameţeală, cefalee, letargie, depresie, tremor, dizartrie, nervozitate, anxietate,
vertij, confuzie, crize clonice majore şi minore, convulsii, chiar comă. (Ingestia frecventă de alcool
creşte riscul apariţiei reacţiilor neurologice odată cu administrarea de cicloserină.); creşterea
aminotransferazelor serice, în special la pacienţii cu afecţiuni hepatice preexistente.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă
nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5.                    CUM SE PĂSTREAZĂ CICLOSERINĂ ANTIBIOTICE

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor.

Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se
referă la ultima zi a lunii respective

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a rezidurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să
aruncaţi medicamentele pe care le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6.   INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Ce conţine Cicloserină Antibiotice

-Substanţa activă este cicloserina. Fiecare capsulă conţine cicloserină 250 mg.

-Celelalte componente sunt: Conţinutul capsulei: oxid de magneziu greu, oxid de magneziu uşor, talc
Capac/Corp: galben amurg FCF (E 110), carmoizină (E 122), albastru strălucitor FCF (E 133), dioxid
de titan (E 171), lauril sulfat de sodiu, p-hidroxibenzoat de metil (E 218), p-hidroxibenzoat de propil
(E 216), gelatină

Cum arată Cicloserină Antibiotice şi conţinutul ambalajului

Cicloserină Antibioice se prezintă sub formă de capsule nr.1 cu capac şi corp brun opac, care conţin o
pulbere de culoare albă până la slab galbenă.

Cicloserină Antibiotice este disponibil în:

Cutie cu 5 folii termosudate din Al/Al a câte 10 capsule.

Cutie cu 10 folii termosudate din Al/Al a câte 10 capsule.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul

Antibiotice SA

Str. Valea Lupului nr. 1, 707410 Iaşi, România.

Pentru orice informaţii referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a
deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

Antibiotice SA

Str. Valea Lupului nr. 1, 707410 Iaşi, România.

Acest prospect a fost aprobat în

Mai 2012

Tratamente Naturiste

1 2 3 4

Diete pentru Adulti si Copii

1 2 3 4

 

Lupta-cu-Cancerul

 

Dieta de detoxifiere

 

Celulita

 

8 cure detoxifiere

 

detox-plan

 

retete cu vlastari

 

germeni

 

Sa radem un pic !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.