Prospect FERGLUROM FORTE 50 mg/ml –

-Prospect: 

  • Este indicat în:

   -tratamentul carenţei latente de fer şi a anemiei feriprive (carenţa de fer manifestă);

   -profilaxia carenţei de fer în timpul sarcinii.

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

FERGLUROM FORTE 50 mg/ml, picături orale, soluţie

Fer (III)

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

   • Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

   • Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

   • Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

   • Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

    În acest prospect găsiţi:

    1. Ce este Ferglurom Forte 50 mg/ml şi pentru ce se utilizează

    2. Înainte să utilizaţi Ferglurom Forte 50 mg/ml

    3. Cum să utilizaţi Ferglurom Forte 50 mg/ml

    4. Reacţii adverse posibile

    5. Cum se păstrează Ferglurom Forte 50 mg/ml

    6. Informaţii suplimentare

    1. CE ESTE FERGLUROM FORTE 50 mg/ml ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

     Ferul este un constituent esenţial al organismului fiind necesar pentru formarea hemoglobinei şi pentru susţinerea proceselor oxidative de la nivelul ţesuturilor.

    2. Deficitul de fer duce la eritropoeză ineficientă având drept consecinţă anemia.

     Este indicat în:

     -tratamentul carenţei latente de fer şi a anemiei feriprive (carenţa de fer manifestă);

     -profilaxia carenţei de fer în timpul sarcinii.

    3. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI FERGLUROM FORTE 50 mg/ml Nu utilizaţi Ferglurom Forte 50 mg/ml

     -dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la complexul de hidroxid de fer sau la oricare dintre componentele medicamentului;

   • dacă aveţi supraîncărcare cu fer (de exemplu hemocromatoză, hemosideroză);

   • dacă aveţi tulburări în utilizarea ferului (anemie sideroacrestică, talasemie, anemie saturnină, porfirie cutanată);

   • dacă aveţi anemie care nu este determinată de carenţa de fer (de exemplu anemia hemolitică, anemia megaloblastică determinată de carenţa vitaminei B12, tulburări de eritropoieză, hipoplazie medulară).

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Ferglurom Forte 50 mg/ml

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră dacă aveţi o infecţie sau suferiţi de cancer.

Dacă simptomele nu se ameliorează după o lună de tratament medicul vă va reevalua diagnosticul. Ingestia accidentală a preparatelor care conţin fer poate conduce la intoxicaţie care poate fi letală la copiii sub 6 ani, de aceea medicamentul nu se va lăsa la îndemâna copiilor.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Deoarece ferul este legat sub forma unui complex, este puţin probabil să apară interacţiuni ionice cu componentele din alimente (fitină, oxalaţi, tanin, etc.).

Administrarea concomitentă a tetraciclinelor şi a ferului determină scăderea biodisponibilităţii acestora.

Antiacidele care conţin aluminiu pot scădea de asemenea absorbţia ferului. Absorbţia ferului mai poate fi scăzută de medicamente care conţin bicarbonaţi, carbonaţi, oxalaţi, fosfaţi, săruri de zinc.

Administrarea concomitentă a medicamentelor care conţin fer cu chinolone (ciprofloxacină, norfloxacină sau ofloxacină), va scădea absorbţia acestora, prin urmare şi concentraţia plasmatică şi urinară a chinolonelor. De asemenea administrarea de fer reduce absorbţia bisfosfonaţilor, levodopei, metildopei, micofenolatului mofetil şi scade eficacitatea levotiroxinei.

Vitamina C creşte absorbţia ferului la nivelul tractului gastro-intestinal.

Administrarea concomitentă a ferului cu cloramfenicol poate determina scăderea absorbţiei ferului. Administrarea orală a medicamentelor care conţin fer concomitent cu penicilamina poate creşte toxicitatea renală a penicilaminei.

Testul haemocult (selectiv pentru hemoglobină) pentru detectarea hemoragiilor oculte nu este influenţat, de aceea tratamentul cu fer nu trebuie întrerupt în cazul în care este necesară efectuarea acestui test.

Ferul polimaltozat cu administrare injectabilă nu poate fi administrat concomitent cu preparatele orale de fer deoarece absorbţia orală a ferului este redusă. Din acest motiv, un tratament oral cu fer poate fi început numai după cel puţin o săptămână de la ultima injecţie.

Utilizarea Ferglurom Forte 50 mg/ml cu alimente şi băuturi

Acest medicament nu se administrează concomitent cu băuturile alcoolice.

Sarcina şi alăptarea

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Ferglurom Forte 50 mg/ml se poate administra în timpul sarcinii şi alăptării la indicaţia şi în doza recomandată de medicul curant.

Studiile controlate efectuate la gravide, după primul trimestru de sarcină, nu au arătat nici un efect nociv la mamă sau la nou-născut. Ferglurom Forte 50 mg/ml poate fi administrat în timpul sarcinii numai la recomandarea medicului.

Laptele matern conţine fer legat sub formă de lactoferină. Nu se ştie ce cantitate de fer trece din complexul de hidroxid de fer (III)- polimaltoză în laptele matern, dar este puţin probabil să determine efecte nocive la copilul alăptat.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Ferglurom Forte 50 mg/ml nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Informaţii importante privind unele componente ale Ferglurom Forte 50 mg/ml

Acest medicament conţine zahăr. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat ca aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua acest medicament.

De asemenea conţine para-hidroxibenzoaţi care pot provoca reacţii alergice (chiar întârziate).

   1. CUM SĂ UTILIZAŢI FERGLUROM FORTE 50 mg/ml

    Utilizaţi întotdeauna Ferglurom Forte 50 mg/ml exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

    Dozele administrate precum şi durata tratamentului depind de severitatea deficitului de fer.

    Tratamentul îşi propune să aducă la valori normale concentraţia de hemoglobină şi să refacă depozitele de fer.

    Doza zilnică recomandată de fer este în medie de 100 mg, dar în formele severe se pot administra 150- 200 mg fer elemental.

    1 ml Ferglurom Forte 50 mg/ml corespunde la 20 picături, 1 picătură conţine 2,5 mg Fe (III).

    Carenţa manifestă de fer

    Carenţa latentă de fer

    Profilaxie

    Copii

    până la 1 an

    25-50 mg/zi

    (10-20 picături/zi)

    15-25 mg/zi

    (6-10 picături/zi)

    5-10 mg/zi

    (2-4 picături/zi)

    Copii între 1 -12 ani

    50-100 mg/zi

    (20-40 picături/zi)

    25-50 mg/zi

    (10-20 picături/zi)

    10-15 mg/zi

    (4-6 picături/zi)

    Adolescenţi, adulţi, mame care alăptează

    100-300 mg/zi

    (40-120 picături/zi)

    50-100 mg/zi

    (20-40 picături/zi)

    10-15 mg/zi

    (4-6 picături/zi)

    Femei gravide

    200-300 mg/zi

    (80-120 picături/zi)

    100 mg/zi

    (40 picături/zi)

    50-100 mg/zi

    (20-40 picături/zi)

    Prematuri

    zilnic 2,5-5 mg/kg

    (1-2 picături/kg)

    Doza zilnică poate fi divizată în mai multe prize sau poate fi administrată o singură dată.

    Pentru o absorbţie maximă, preparatele orale de fer trebuie administrate între mese (cu 2 ore înainte sau cu 1 oră după masă). Administrarea se poate face însă în timpul mesei sau imediat după masă pentru a minimiza reacţiile adverse gastro-intestinale, când acestea sunt supărătoare. În acelaşi scop, se poate începe tratamentul fie cu doze mai mici dar mai frecvente, fie cu doze care se cresc treptat.

    Picăturile orale, soluţie se pot dizolva într-un pahar cu apă sau cu suc şi administra prin intermediul unui pai, pentru a evita colorarea dinţilor.

    Cu dozele terapeutice de fer, simptomele clinice ale deficitului (astenia şi dispneea) se ameliorează în câteva zile. Criza reticulocitară apare în 5-10 zile de la începerea tratamentului. Concentraţia hemoglobinei creşte după aproximativ 2-4 săptămâni, normalizându-se în aproximativ 2 luni.

    Tratamentul trebuie continuat pe o perioadă de 4 până la 6 luni, în scopul refacerii depozitelor de fer, sub controlul feritinei serice.

    Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din Ferglurom Forte 50 mg/ml

    Dacă luaţi accidental o doză mai mare decât cea recomandată trebuie să va adresaţi imediat medicului dumneavoastră. Aceasta deoarece intoxicaţia acută cu fer evoluează în 4 faze si este posibil ca după o aparentă ameliorare să apară complicaţii severe la o distanţă de 2-6 săptămâni de la ingestie.

    În prima fază (la 6-8 ore de la ingestie) poate apare iritaţie gastro-intestinală manifestată prin epigastralgii, greaţă, vărsături, diaree, hematemeză sau melenă, asociate cu somnolenţă, paloare, cianoză, oboseală, până la comă. Eroziunea locală de la nivelul stomacului şi a intestinului subţire duce la creşterea absorbţiei ferului.

    Dacă apar astfel de simptome, adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră, sau departamentului de primire urgenţe. Arătaţi medicului prospectul şi/sau ambalajul medicamentului.

    Dacă uitaţi să utilizaţi Ferglurom Forte 50 mg/ml

    Dacă aţi uitat să luaţi o doză, luaţi alta, imediat ce v-aţi amintit. Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

    Dacă încetaţi să utilizaţi Ferglurom Forte 50 mg/ml

    Cereţi sfatul medicului dumneavoastră înainte de a întrerupe administrarea de Ferglurom Forte 50 mg/ml.

    Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

   2. REACŢII ADVERSE POSIBILE

    Ca toate medicamentele, Ferglurom Forte 50 mg/ml poate determina reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

    Medicamentele cu fer pot produce, la doze uzuale, tulburări de tranzit intestinal (constipaţie sau diaree), închiderea la culoare (până la negru) a materiilor fecale – fără semnificaţie terapeutică, greaţă, dispepsie, vărsături, epigastralgii. Reacţiile adverse gastro-intestinale dispar de obicei în câteva zile de la începerea tratamentului. Dacă este necesar, reacţiile adverse supărătoare pot fi reduse fie prin administrarea ferului după mese, fie prin scăderea dozei individuale, crescând în schimb numărul de doze zilnice. Foarte rar, mai pot apare urticarie, erupţii cutanate tranzitorii, exantem, prurit.

    Voteaza si apreciaza cum ti-a folosit !
    Foarte NemultumitNemultumitOKMultumitFoarte Multumit ( Apreciaza, sa stie si altii.)

    Loading...
Intotdeauna consultati un medic sau farmacist inainte de a lua orice fel de pastila