Prospect Fludeoxyglucose

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU PACIENT

Fludeoxyglucose (18F) Biont 200-300 MBq/ml soluţie injectabilă

Fludeoxiglucoză (18F)

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

          Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

          Dacă aveţi alte întrebări, adresaţi-le medicului dumneavoastră sau medicului specialist în

medicină nucleară, care va supraveghea procedura.

          Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devin gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă

nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau medicului

specialist în medicină nucleară, care a supravegheat procedura.

În acest prospect găsiţi:

1.       Ce este Fludeoxyglucose (18F) Biont şi la ce se utilizează

2.       Înainte de a se administra Fludeoxyglucose (18F) Biont

3.       Cum se va utiliza Fludeoxyglucose (18F) Biont

4.       Efecte secundare posibile

5.       Informaţii suplimentare

Fludeoxyglucose (18F) Biont
Fludeoxyglucose (18F) Biont

1.       CE ESTE FLUDEOXYGLUCOSE (18F) BIONT ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Acest medicament este un produs radiofarmaceutic destinat numai pentru

investigaţii diagnostice.

Substanţa activă conţinută de Fludeoxyglucose (18F) Bionteste menită să capteze

imagini radiografice ale unor părţi ale corpului dumneavoastră.

Odată ce o mică cantitate de Fludeoxyglucose (18F) Biont a fost injectată, imaginile

medicale care se obţin cu ajutorul unui aparat special vor permite medicului să

capteze imagini pentru a vedea unde este localizată şi cum progresează boala

dumneavoastră.

2.               ÎNAINTE DE A SE ADMINISTRA FLUDEOXYGLUCOSE (18F) BIONT

Nu utilizaţi niciodată Fludeoxyglucose (18F) Biont

          dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la fludeoxiglucoză (18F) sau la oricare

alt component al Fludeoxyglucose (18F) Biont

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Fludeoxyglucose (18F) Biont

          dacă aveţi diabet zaharat sau dacă diabetul zaharat nu este momentan

controlat prin tratament

          dacă aveţi o infecţie sau o boală inflamatorie

             dacă aveţi afecţiuni ale rinichilor

Adresaţi-vă medicului specialistul în medicină nucleară în următoarele cazuri:

             Dacă sunteţi gravidă sau credeţi că aţi putea fi gravidă

             Dacă alăptaţi

             Dacă aveţi vârsta sub 18 ani

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau medicului specialist în medicină nucleară,

care va supraveghea procedura, dacă luaţi sau aţi luat recent orice fel de

medicamente (inclusiv medicamente obţinute fără prescripţie medicală), deoarece

pot interacţiona cu interpretarea imaginilor de către medic:

          orice medicament care poate induce o modificare a concentraţiei de glucoză

din sânge (glicemie), cum sunt medicamentele care au efect împotriva

inflamaţiilor (corticosteroizi), medicamente împotriva convulsiilor

(valproat, carbamazepină, fenitoină, fenobarbital), medicamente care

afectează sistemul nervos (adrenalină, noradrenalină, dopamină-),

             glucoză,

              insulină,

             factori care ajută la creşterea producerii de celule din sânge.

Utilzarea Fludeoxyglucose (18F) Biont cu alimente şi băuturi

Acest medicament poate fi administrat doar pacienţilor care s-au abţinut de la consumul de alimente

timp de cel puţin 4 ore.

Concentraţia de glucoză din sânge trebuie măsurată înainte de administrarea medicamentului; o

valoare crescută a concentraţiei de glucoză din sânge (hiperglicemie) poate îngreuna interpretarea

făcută de medic.

Sarcina şi alăptarea

Trebuie să informaţi medicul specialist în medicină nucleară, înainte de injectarea Fludeoxyglucose

(18F) Biont, dacă există posibilitatea să fiţi gravidă, dacă nu aţi avut menstruaţia la timp sau dacă

alăptaţi.

Dacă aveţi îndoieli, este important să vă adresaţi medicului dumneavoastră sau medicului specialist în

medicină nucleară, care va supraveghea procedura.

Dacă sunteţi gravidă

Medicul dumneavostră va lua în considerare această examinare în timpul sarcinii, doar în caz de strictă

necesitate.

Dacă alăptaţi

Trebuie să nu alăptaţi în decurs de 12 ore de la administrarea injecţiei, iar laptele produs între timp

trebuie aruncat.

Reluarea alăptării trebuie efectuată conform recomandării medicului specialist în medicină nucleară

care a supravegheat procedura.

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau medicului specialist în medicină nucleară, care va

supraveghea procedura înainte de a lua orice medicament.

Înainte de administrarea Fludeoxyglucose (18F) Biont trebuie să:

             evitaţi orice activitate fizică solicitantă

             beţi apă din abundenţă în timpul celor 4 ore înainte de test

            nu mâncaţi nimic cel puţin 4 ore înainte de test

După ce s-a efectuat administrarea Fludeoxyglucose (18F) Biont trebuie să:

            evitaţi orice contact apropiat cu copiii în următoarele 12 ore după injectare

            urinaţi frecvent, ca să eliminaţi medicamentul din corp

Există legi stricte cu privire la utilizarea, mânuirea şi eliminarea

medicamentelor radiofarmaceutice.

Fludeoxyglucose (18F) Biont va fi utilizat doar în spital. Acest medicament va fi

mânuit şi vă va fi administrat doar de persoane care au fost instruite şi sunt

calificate să o facă în siguranţă. Aceste persoane vor acorda o atenţie specială

utilizării sigure a acestui medicament şi vă vor ţine la curent cu acţiunile pe

care le efectuează.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Se consideră a fi improbabil ca Fludeoxyglucose (18F) Biont să vă afecteze capacitatea de a

conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Informaţii importante privind unele componente ale Fludeoxyglucose (18F) Biont

In funcţie de timpul injectării condiţionate a pacientului, conţinutul de sodiu ar putea depăşi valoarea

de 1 mmol (23 mg). Acest lucru trebuie luat în considerare la pacienţii care urmează o dietă cu

conţinut scăzut de sodiu.

3.                    CUM SE VA UTILIZA FLUDEOXYGLUCOSE (18F) BIONT

Medicul specialist în medicină nucleară care supraveghează procedura va decide asupra cantităţii de

Fludeoxyglucose (18F) Biont care va fi utilizată în cazul dumneavoastră. Aceasta va fi cea mai mică

cantitate necesară pentru a obţine informaţiile dorite.

Cantitatea administrată recomandată, de obicei, pentru un adult este cuprinsă între 100 – 600 MBq

(în funcţie de greutatea pacientului, de tipul de aparat folosit pentru imagistică şi de modul de obţinere

a imaginilor).

Megabecquerelul (MBq) este o unitate de măsură a radioactivităţii.

Utilizarea la copii şi adolescenţi

În cazul utilizării la copii şi adolescenţi, cantitatea ce urmează a fi

administrată va fi adaptată la greutatea copilului sau adolescentului.

Administrarea Fludeoxyglucose (18F) Biont şi derularea procedurii

Fludeoxyglucose Biont se administrează intravenos.

O singură injectare este suficientă pentru realizarea testului de care are nevoie medicul dumneavoastră.

După injectare vi se va oferi să beţi apă şi vi se va cere să urinaţi imediat înainte de derularea testului.

În timpul testului este necesar să vă relaxaţi total, să staţi întins comfortabil, fără a citi sau a vorbi.

Durata procedurii

Medicul dumneavoastră vă va informa referitor la durata normală a procedurii.

În general, Fludeoxyglucose (18F) Biont se administrează printr-o singură injectare,

în venă, la 45-60 de minute înainte de obţinerea de imagini. Obţinerea de imagini

cu ajutorul aparatului durează între 30 şi 60 de minute.

În cazul în care vi s-a administrat mai mult Fludeoxyglucose (18F) Biont decât trebuie

Este practic imposibil să vi se administreze o supradoză, deoarece vi se va administra o singură doză

de Fludeoxyglucose (18F) Biont controlată cu precizie de medicul specialist care supraveghează

procedura. Totuşi, în cazul utilizării unei supradoze, vi se va administra tratamentul adecvat. În mod

deosebit, medicul specialist responsabil de procedură vă va cere să consumaţi multe lichide, cu scopul

de a facilita eliminarea Fludeoxyglucose (18F) Biont din corpul dumneavoastră (modul principal de

eliminare a acestui medicament din corp este pe cale renală, prin urină) .

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea Fludeoxyglucose (18F) Biont , adresaţi-

vă medicului dumneavoastră sau medicului specialist în medicină nucleară, care va supraveghea

procedura.

4.                   REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Fludeoxyglucose (18F) Biont poate provoca reacţii adverse, cu toate că

nu apar la toate persoanele.

Acest medicament radiofarmaceutic, odată administrat, va produce un nivel scăzut

de radiaţie ionizantă, cu un risc foarte mic de cancer şi anomalii ereditare.

Medicul dumneavoastră a considerat că beneficiile clinice pe care le veţi obţine

în urma procedurii depăşesc riscul cauzat de radiaţii.

Dacă observaţi orice reacţie adversă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest

prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau medicul specialist în medicină

nucleară, care supraveghează procedura.

5.                   INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Fludeoxyglucose (18F) Biont

          Substanţa activă este fludeoxiglucoză (18F). 1 ml soluţie injectabilă conţine fludeoxiglucoză

(18F) 200-1300 MBq, la data şi momentul calibrării.

            Celelalte componente sunt:

clorură de sodiu, apă pentru preparate injectabile, citrat acid de sodiu, citrat de sodiu, clorură de

sodiu 0,9%.

Cum arată Fludeoxyglucose (18F) Biont şi conţinutul ambalajului

Radioactivitatea per flacon variază între 36 MBq şi 14300 MBq, la data şi momentul

calibrării.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

BIONT as.

Karloveskâ 63

842 29 Bratislava

Republica Slovacia

Tel: +421 2 206 70 749

Fax: +421 2 206 70 748

[email protected]

Karloveskâ 63                           Str. Grădinarilor, nr. 1

842 29 Bratislava                       Oraş Pantelimon, Jud. Ilfov, cod 077145

Republica Slovacia                     România

telefon: +421 2 206 70 749 telefon: +40 21 367 48 01

fax: +421 2 206 70 748              fax: +40 213 117 584

e-mail: [email protected]               e-mail: [email protected]

Acest medicament este autorizat în statele membre ale Spaţiului Economic European sub

Intotdeauna consultati un medic sau farmacist inainte de a lua orice fel de pastila