Prospect Fosypril

Sharing

Prospect Fosypril

10 mg, 20 mg, comprimate

Fosinopril

Compoziţie

FOSYPRIL 10mg

Un comprimat conţine fosinopril de sodiu 10 mg şi excipienţi: lactoză monohidrat, celuloză microcristalină, polividonă, amidonglicolat de sodiu, stearil fumarat de sodiu, dioxid de siliciu coloidal.

FOSYPRIL 20mg

Un comprimat conţine fosinopril de sodiu 20 mg şi excipienţi: lactoză monohidrat, celuloză microcristalină, polividonă, amidonglicolat de sodiu, stearil fumarat de sodiu, dioxid de siliciu coloidal.

Grupa farmacoterapeutică: produse active pe sistemul renină-angiotensină, inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei.

Indicaţii terapeutice

Tratamentul hipertensiunii arteriale, singur sau în asociere cu alte antihipertensive (cum sunt diuretice tiazidice).

Contraindicaţii

 • hipersensibilitate la fosinopril de sodiu, la alţi inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei (IECA) sau la oricare dintre excipienţii medicamentului;

 • antecedente de edem angioneurotic legat de administrarea de inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei;

 • sarcină şi alăptare.

Precauţii

Edem angioneurotic

În timpul tratamentului cu fosinopril de sodiu, mai ales după administrarea primei doze poate să apară edem angioneurotic. Pacienţii vor fi avertizaţi să se adreseze medicului în cazul apariţiei oricărui semn sau simptom care sugerează edem angioneurotic (edem al feţei, ochilor, buzelor, limbii, extremităţilor; dificultate la înghiţire sau în respiraţie) şi să întrerupă tratamentul cu fosinopril de sodiu. Persoanele cu antecedente de edem angioneurotic nelegat de administrarea de IECA prezintă risc crescut de a dezvolta edem angioneurotic în cazul administrării IECA.

Hipotensiune arterială

Similar altor IECA, fosinoprilul de sodiu poate determina hipotensiune arterială, mai ales după administrarea primei doze. Riscul apariţiei hipotensiunii arteriale este mai mare în cazul pacienţilor care prezintă dezechilibru hidroelectrolitic ca urmare a unui tratament prelungit cu diuretice, dietei hiposodate, dializei, diareei sau vărsăturilor. Se recomandă corectarea dezechilibrului hidroelectrolitic înaintea începerii tratamentului cu fosinopril de sodiu.

Intervenţie chirurgicală/anestezie

IECA pot potenţa efectul hipotensiv al anestezicelor şi analgezicelor. În acest caz hipotensiunea arterială poate fi corectată prin creşterea volemiei.

Interacţiuni

Diuretice

Pacienţii aflaţi sub tratament diuretic, mai ales cei care prezintă hipovolemie, pot prezenta hipotensiune arterială după iniţierea tratamentului cu fosinopril de sodiu. Riscul de apariţie a hipotensiunii arteriale poate fi redus prin întreruperea administrării diureticului înaintea începerii tratamentului cu fosinopril de sodiu.

Săruri de potasiu şi diuretice care economisesc potasiu

Fosinoprilul poate reduce pierderea de potasiu determinată de diureticele tiazidice. Asocierea fosinoprilului cu diureticele care economisesc potasiu (spironolactonă, amilorid, triamteren şi altele) sau sărurile de potasiu poate creşte riscul de hiperkaliemie. In cazul în care asocierea este necesară, se recomandă prudenţă şi monitorizarea kaliemiei.

Alte antihipertensive

Asocierea fosinoprilului cu alte antihipertensive, cum sunt blocante beta-adrenergice, metildopa, blocante ale canalelor calciului, diuretice, creşte efectul antihipertensiv.

Litiu

S-a observat creşterea litemiei cu posibilitatea atingerii de valori toxice (prin reducerea excreţiei renale a litiului) în cazul pacienţilor trataţi concomitent cu litiu şi IECA. Se recomandă monitorizarea litiemiei şi ajustarea dozei de litiu. Asocierea unui diuretic creşte riscul de apariţie a manifestărilor toxice ale litiului.

Antiacide

Antiacidele pot să scadă absorbţia fosinoprilului de sodiu. În cazul administrării concomitente a antiacidelor şi fosinoprilului de sodiu, se recomandă un interval de două ore între administrări.

Antiinflamatoare nesteroidiene

Administrate concomitent cu fosinoprilul de sodiu, antiinflamatoarele nesteroidiene reduc efectul antihipertensiv al acestuia.

Antidepresive triciclice, neuroleptice

În cazul asocierii acestora cu fosinopril de sodiu există riscul producerii hipotensiunii arteriale ortostatice.

Glucocorticoizi şi tetracosactid

Scad efectul antihipertensiv al fosinoprilului de sodiu.

Atenţionări speciale

Insuficienţă renală

În cazul persoanelor care prezintă insuficienţă renală şi nefropatie glomerulară se recomandă monitorizarea kaliemiei, nefiind necesară ajustarea dozei.

Hemodializă

La pacienţii trataţi cu IECA s-a observat apariţia reacţiilor anafilactice (edeme ale limbii şi buzelor asociate cu dispnee) în cursul şedinţelor de hemodializă în care se utilizează membrane din poliacrilonitrili. Se recomandă evitarea asocierii acestora.

Hipertensiune renovasculară

Tratamentul hipertensiunii renovasculare constă în revascularizare. Totuşi, se pot administra cu prudenţă IECA până la realizarea revascularizării sau în cazul în care această intervenţie nu este posibilă.

Sarcina şi alăptarea

În studiile efectuate la animale fosinoprilul a determinat efecte fetotoxice la doze toxice materne. În cazul administrării IECA în ultimele două trimestre de sarcină s-au raportat oligohidramnios, hipotensiune neo- natală şi/sau anurie. Ca urmare, administrarea fosinoprilului este contraindicată în timpul sarcinii.

Deoarece fosinoprilul se excretă în laptele matern sub formă de fosinoprilat (forma activă), administrarea sa la femeile care alăptează este contraindicată.

Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

Este necesară avertizarea pacienţilor asupra posibilităţii apariţiei confuziei, vertijului şi somnolenţei, care pot afecta capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Doze şi mod de administrare

La pacienţii netrataţi anterior cu un diuretic doza iniţială recomandată este de 10 mg fosinopril de sodiu o dată pe zi. Aceasta se va ajusta la intervale de 3-4 săptămâni în funcţie de efectul terapeutic obţinut, până la doza de 20-40 mg fosinopril de sodiu o dată pe zi. Dacă tensiunea arterială normală nu este restabilită numai cu fosinopril de sodiu, acesta se poate asocia cu un diuretic care nu economiseşte potasiu (de exemplu diuretic tiazidic, furosemidă).

În cazul pacienţilor aflaţi în tratament cu un diuretic, se recomandă întreruperea administrării acestuia cu două-trei zile înaintea începerii tratamentului cu fosinopril de sodiu, pentru a reduce riscul unui răspuns hipotensiv excesiv. Ulterior, dacă este necesar, se poate relua administrarea diureticului.

Nu este necesară ajustarea dozei la vârstnici şi la pacienţii cu insuficienţă renală sau hepatică, deoarece în aceste cazuri farmacocinetica fosinoprilului nu este modificată.

La copii nu au fost stabilite eficacitatea şi siguranţa administrării fosinoprilului de sodiu.

Reacţii adverse

 • cefalee, vertij, lipotimie;

 • hipotensiune arterială, hipotensiune arterială ortostatică (vezi pct. Precauţii);

 • erupţii cutanate, prurit;

 • tulburări digestive, disgeuzie;

 • tuse seacă, persistentă, care dispare după întreruperea tratamentului;

 • edem angioneurotic (vezi pct. Precauţii);

 • hiperkaliemie, de regulă, tranzitorie;

 • creşteri moderate ale uricemiei şi creatininemiei, reversibile după întreruperea tratamentului; aceste modificări apar mai frecvent la pacienţii cu stenoză de arteră renală, cu hipertensiune arterială tratată cu diuretice, precum şi la cei cu insuficienţă renală;

 • proteinurie, la pacienţii cu nefropatie glomerulară.

Supradozaj

În caz de supradozaj poate să apară mai ales hipotensiune arterială.

Dacă se produce hipotensiune arterială marcată ea se poate combate prin aşezarea pacientului în decubit, cu capul mai jos şi, la nevoie, prin perfuzarea intravenoasă de soluţie salină izotonă sau prin utilizarea altor metode de creşterea a volemiei. Dializa nu este o metodă eficace de eliminare a medicamentului, deoarece fosinoprilatul (forma activă a fosinoprilului) este puţin dializabil.

Păstrare

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj. A se păstra la temperaturi sub 25C, în ambalajul original. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Ambalaj

Cutie cu 2 blistere din Al/PVC a câte 10 comprimate.

Producător

S.C. Terapia S.A., România

Deţinătorul Autorizaţiei de punere pe piaţă

S.C. Terapia S.A.

Str. Fabricii nr.124, Cluj-Napoca, România

Data ultimei verificări a prospectului

Aprilie 2006

Sharing

Prospecte.Net recomanda consultarea medicului inainte de orice tratament. Luati medicamente si suplimente numai la indicația medicului deoarece combinate sau in cantitati necontrolate sa dea efecte adverse, dintre care unele pot fi fatale.

Acum esti aici: Home » Prospect Fosypril
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!