Prospect Fraxiparine

Prospect Fraxiparine

Sharing

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

 

FRAXIPARINE 2850 UI anti-factor Xa/0,3 ml soluţie injectabilă

FRAXIPARINE 3800 UI anti-factor Xa/0,4 ml soluţie injectabilă

FRAXIPARINE 5700 UI anti-factor Xa/0,6 ml soluţie injectabilă

FRAXIPARINE 7600 UI anti-factor Xa/0,8 ml soluţie injectabilă

Nadroparină calcică

 Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

–        Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

–        Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

–        Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

–        Dacă  vreuna  dintre  reacţiile  adverse  devine  gravă  sau  dacă  observaţi  orice  reacţie  adversă

nemenţionată în acest prospect, vă rugăm sa-i spuneţi medicului dumneavostră sau farmacistului.

 În  acest  prospect  găsiţ i:

1.      Ce este Fraxiparine şi pentru ce se utilizează

2.      Înainte să utilizaţi Fraxiparine

3.      Cum să utilizaţi Fraxiparine

4.      Reacţii adverse posibile

5.      Cum se păstrează Fraxiparine

6.      Informaţii suplimentare

 

fraxiparine prospect
fraxiparine prospect

 

 

1.      CE ESTE FRAXIPARINE ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

 

Fraxiparine este un medicament care încetineşte sau previne formarea trombilor (cheaguri de sânge în vene sau artere).

 

Fraxiparine se foloseşte pentru:

 • prevenirea  formării  trombilor  în  vasele  de  sânge  de  la  nivelul  picioarelor  sau  plămânilor.

Formarea trombilor poate avea loc la persoanele la care s-a efectuat o intervenţie chirurgicală, se află în secţia de terapie intensivă sau sunt imobilizate la pat.

 • tratamentul trombilor formaţi în venele profunde de la nivelul piciorului sau în vasele de sânge de la nivelul plămânilor.
 • prevenirea formării trombilor în timpul dializei renale. Dializa este o procedură prin care produşii de excreţie sunt eliminaţi din sângele persoanelor cu insuficienţă renală.
 • tratamentul persoanelor cu boli ale inimii, cum sunt angină pectorală instabilă sau după un infarct

miocardic.

2.      ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI FRAXIPARINE

Nu utilizaţi Fraxiparine:

 •  dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la nadroparină sau la oricare dintre celelalte componente ale

Fraxiparine;

 • dacă  aţi  avut  un  episod  de  scădere  a  numărului  de  trombocite  (celule  sanguine  implicate  în coagularea sângelui) după un tratament anterior cu Fraxiparine;
 •  dacă sângeraţi sau aveţi o boală care reduce capacitatea de coagulare a sângelui dumneavoastră;
  • dacă aveţi leziuni (interne sau externe) cu risc de sângerare (cum sunt ulcerul gastric sau ulcerul duodenal);
 •  dacă aveţi o infecţie bacteriană la nivelul inimii (endocardită bacteriană);
 •  în caz de hemoragie la nivelul creierului;
 •  dacă aveţi insuficienţă renală severă (cu excepţia cazului în care efectuaţi şedinţe de hemodializă).

De asemenea, anestezia loco-regională în intervenţiile chirurgicale planificate este contraindicată în cazul în care este administrată în scop terapeutic o heparină cu greutate moleculară mică.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Fraxiparine:

Foarte rar, în cursul tratamentului cu Fraxiparine poate apărea o scădere a numărului de trombocite, scădere care, câteodată, poate fi serioasă. Pentru a se observa posibilitatea de apariţie a acestei reacţii adverse, în timpul tratamentului cu Fraxiparine, vi se vor efectua regulat teste de sânge.

Acest medicament v-a fost prescris pentru prevenirea formării trombilor sau pentru tratamentul trombilor deja formaţi. Din cauză modului în care acţionează acest medicament, există un risc crescut de sângerare. Riscul creşte dacă:

 •  aveţi insuficienţă hepatică;
 •  aveţi insuficienţă renală;
 •  aveţi tensiune arterială mare;
 •  aţi avut o boală care a implicat sângerare (cum sunt ulcerul gastric sau ulcerul duodenal);
 •  aveţi probleme ale vaselor de sânge de la nivelul ochiului;
 •  vi s-a efectuat recent o operaţie chirurgicală la nivelul creierului, coloanei vertebrale sau ochiului;
 •  dacă luaţi medicamente care influenţează coagularea sângelui;
 •  aveţi greutate corporală mică;
 •  durata obişnuită a tratamentului este prelungită.

Dacă vă apare orice sângerare, trebuie să contactaţi imediat medicul sau asistenta.

Fraxiparine poate creşte concentraţia potasiului în sânge. Dacă aveţi o boală în care această creştere poate constitui o problemă, cum ar fi diabetul zaharat, insuficienţa renală severă sau dacă luaţi alte medicamente care determină, de asemenea, creşterea concentraţiei potasiului în sânge, vi se vor efectua teste de sânge pentru verificarea acestei reacţii adverse.

Dacă în perioada în care faceţi tratament cu Fraxiparine vi se face anestezie peridurală sau vi se recoltează lichid din spaţiul dintre vertebre (puncţie lombară), există un risc de sângerare la nivelul locului de injectare, risc ce poate fi grav. În acest caz veţi fi supravegheat îndeaproape, pentru a preveni apariţia unor probleme în timpul acestor proceduri.

Dacă aveţi alergie la latex trebuie să informaţi medicul sau farmacistul, înainte să vi se administreze Fraxiparine.

Folosirea altor medicamente

Va rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice

medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală. În special, adresaţi-vă medicului dumneavoastră dacă utilizaţi:

 • alte medicamente care pot influenţa coagularea sângelui
 • acid acetilsalicilic (sau alţi salicilaţi) sau antiinflamatoare nesteroidiene (cum este ibuprofenul)
  • inhibitori ai enzimei de conversie (cum sunt captoprilul, enalaprilul), săruri de potasiu, diuretice care economisesc potasiul (cum este spironolactona), inhibitori ai angiotensinei II, ciclosporină, tacrolimus, trimetoprim.

Sarcina şi alăptarea

Înainte  de  a  fi  tratată  cu  Fraxiparine,  trebuie  să  anunţaţi  medicul  dacă  sunteţi  gravidă.  Medicul

dumneavoastră va decide dacă trebuie să continuaţi tratamentul cu acest medicament.

Sunteţi sfătuită să nu alăptaţi cât timp luaţi Fraxiparine, deoarece nu se cunoaşte dacă acest medicament trece în lapte şi dacă poate face vreun rău copilului dumneavoastră. Discutaţi  despre acest lucru cu medicul dumneavoastră.

Adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului  pentru  recomandări  înainte  de  a  lua  orice

medicament.

Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

3.       CUM SĂ UTILIZAŢI FRAXIPARINE

Fraxiparine se administrează de obicei prin injectare sub piele (injecţie subcutanată) într-un pliu cutanat

din zona inferioară a abdomenului.

Nu se administrează pe cale intramusculară.

În mod obişnuit, aceste injecţii vă vor fi administrate de personalul medical; totuşi, unii pacienţi pot fi instruiţi cum să-şi administreze singuri medicamentul. Dacă aţi fost instruiţi pentru administrare individuală, trebuie să urmaţi, cu atenţie, instrucţiunile pas cu pas.

Nu opriţi tratamentul cu Fraxiparine înainte ca medicul dumneavoastră să vă spună acest lucru.

Seringile preumplute sunt disponibile in diferite doze. Medicul dumneavoastră va alege doza adecvată pentru dumneavoastră. Doza va depinde de afecţiunea pentru care sunteţi tratat cu Fraxiparine pentru a preveni sau trata trombii, de greutatea dumneavoastră şi dacă aveţi orice probleme cu rinichii.

Prevenirea formării trombilor în urma intervenţiilor chirurgicale

Prima doză vă va fi administrată subcutanat, înaintea intervenţiei chirurgicale. Dacă intervenţia are loc asupra oaselor sau a articulaţiilor, cum ar fi înlocuirea şoldului sau a genunchiului, vi se va da o a doua doză la 12 ore după intervenţie. Apoi, vi se va administra în fiecare zi câte o doză, până în momentul în care veţi putea să coborâţi din pat. De obicei, tratamentul se continuă, pentru cel puţin 10 zile în cazul intervenţiilor chirurgicale pe şold/genunchi şi pentru 7 zile pentru restul tipurilor de intervenţii.

Prevenirea formării trombilor la pacienţii aflaţi la terapie intensivă

Administrarea se va face subcutanat, o dată pe zi, până când riscul formarii trombilor se reduce.

Tratamentul formării trombilor

Medicamentul vă va fi injectat subcutanat o dată sau de două ori pe zi sau o singură dată pe zi, în funcţie de doza utilizată. Tratamentul continuă în mod normal timp de 10 zile.

Prevenirea formării trombilor în timpul hemodializei

Dacă vi se administrează Fraxiparine în timpul hemodializei (eliminarea produşilor de excreţie din sângele persoanelor cu insuficienţă renală), doza vă va fi injectată la începutul fiecărei sesiuni de

hemodializă printr-un tub conectat la o arteră. Doza va fi ajustată de către medic, în funcţie de riscul de sângerare. În mod obişnuit, durata dializei este de 4 ore. Dacă procedura se prelungeşte mai mult de 4 ore, vă va fi administrată o a doua doză, mai mică.

Tratamentul în angina pectorală instabilă sau după un infarct miocardic

Prima doză de Fraxiparine se administrează într-o venă (intravenos). După aceasta, se administrează

subcutanat de 2 ori pe zi (la interval de 12 ore). Durata obişnuită a tratamentului este de 6 zile.

Dacă utilizaţi mai mult Fraxiparine decât trebuie

Contactaţi-l imediat pe medicul dumneavoastră sau pe farmacist pentru a vă sfătui ce să faceţi.

Dacă uitaţi să utilizaţi Fraxiparine

Nu vă injectaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitate. Dacă nu sunteţi sigur ce trebuie să faceţi, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4.      REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Fraxiparine poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacţii adverse foarte frecvente:

Acestea pot afecta mai mult de 1 din 10 pacienţi trataţi cu Fraxiparine:

 • sângerare.  Orice  sângerare  poate  fi  serioasă;  dacă  prezentaţi  sângerare,  anunţaţi-l  imediat  pe medicul dumneavoastră. Câteodată, la locul de injectare a Fraxiparine, sub piele se pot forma mici trombi. Aceştia dispar, de obicei, în câteva zile.

 

Reacţii adverse frecvente:

Acestea pot afecta mai mult de 1 din 100 de pacienţi trataţi cu Fraxiparine:

 • reacţii pe piele la locul injectării;
 • creştere a valorilor serice ale enzimelor hepatice.

 

Reacţii adverse rare:

Acestea pot afecta mai puţin de 1 din 1000 de pacienţi trataţi cu Fraxiparine:

 • erupţie trecătoare pe piele, înroşire a pielii, senzaţie de mâncarime;
 • scădere sau creştere a numărului de trombocite (celule sanguine necesare pentru coagulare), ceea ce poate duce la sângerări;
 •  depozite subcutanate de calciu la locul injectării.

 

Reacţii adverse foarte rare

Acestea pot afecta mai puţin de 1 din 10000 de pacienţi trataţi cu Fraxiparine:

 • reacţii alergice, cum sunt urticarie şi umflarea feţei, inclusiv a gurii, buzelor, gâtului, respiraţie dificilă şi tulburări de respiraţie care pot pune viaţa în pericol (şoc anafilactic);
 •  durere şi umflare la locul injectării, urmată de modificări severe la nivelul pielii (necroză cutanată);
 •  erecţie persistentă şi dureroasă;
 •  creştere a numărului de eozinofile (un tip de celule din sânge);
 •  creştere a concentraţiei potasiului din sânge.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5.       CUM SE PĂSTREAZĂ FRAXIPARINE

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

 •  A nu se congela.
 •  A nu se păstra la frigider, deoarece injectarea soluţiilor reci poate fi dureroasă.
 •  A nu se păstra la temperaturi peste 30°C.

Nu folosiţi Fraxiparine:

 • după data de expirare înscrisă pe eticheta seringii preumplute şi cutie, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.
 •  dacă observaţi orice particule în soluţie
 •  dacă observaţi că seringa preumplută este deteriorată
 •  dacă soluţia prezintă modificări de culoare.

Dacă observaţi orice modificare a aspectului, soluţia trebuie aruncată.

Seringile preumplute sunt de unică utilizare. Orice soluţie neutilizată din seringă trebuie aruncată.

Orice seringă neutilizată trebuie aruncată conform indicaţiilor medicului dumneavoastră sau ale asistentei.

Medicamentele şi seringile nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6.      INFORMAŢII SUPLIMENTARE Ce conţine Fraxiparine:

 •  Substanţa activă este nadroparina calcică. 1 ml soluţie injectabilă conţine 9500 UI anti-factor Xa.
 •  Celelalte componente sunt: soluţie hidroxid de calciu sau acid clorhidric diluat, apă pentru preparate injectabile.

Cum arată Fraxiparine şi conţinutul ambalajului

Fraxiparine 2850 UI anti-factor Xa/0,3 ml, soluţie injectabilă

Se prezintă ca o soluţie apoasă limpede până la slab opalescentă, incoloră până la uşor gălbuie. Este ambalat în cutii cu 10 seringi preumplute din sticlă, a câte 0,3 ml soluţie injectabilă

Fraxiparine 3800 UI anti-factor Xa/0,4 ml,  sol uţ ie  injec t abil ă

Se prezintă ca o soluţie apoasă limpede până la slab opalescentă, incoloră până la la uşor gălbuie. Este ambalat în cutii cu 10 seringi preumplute din sticlă, a câte 0,4 ml soluţie injectabilă

Fraxiparine 5700 UI anti-factor Xa/0,6 ml, soluţie injectabilă

Se prezintă ca o soluţie apoasă limpede până la slab opalescentă, incoloră până la la uşor gălbuie. Este ambalat în cutii cu 10 seringi preumplute din sticlă, a câte 0,6 ml soluţie injectabilă

Fraxiparine 7600 UI anti-factor Xa/0,8 ml, soluţie injectabilă

Se prezintă ca o soluţie apoasă limpede până la slab opalescentă, incoloră până la la uşor gălbuie. Este ambalat în cutii cu 10 seringi preumplute din sticlă, a câte 0,8 ml soluţie injectabilă

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Glaxo Group Limited

Glaxo Wellcome House Berkeley Avenue, Greenford Middlesex UB6 0NN

Marea Britanie

Fabricanţii

Glaxo Wellcome Production

1, rue de l’Abbaye

76960 Notre Dame de Bondeville

Franţa

 

Catalent Belgium S.A.

Font Saint Landry, 10, 1120, Bruxelles

Belgia

 

 

Acest prospect a fost aprobat în Noiembrie 2011

 

 

Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi personalului medical:

 

Nadroparina nu este indicată pentru injectare intramusculară.

 

Pe parcursul întregului tratament cu nadroparină este necesară monitorizarea numărului de trombocite.

 

În cazul administrării subcutanate, locul uzual de injectare este peretele abdominal anterolateral, pe partea dreaptă sau pe partea stângă, dar, ca alternativă, injectarea se poate realiza şi la nivelul coapsei. Pentru a evita pierderea de soluţie în cazul utilizării seringilor preumplute, aerul nu trebuie eliminat din seringă înainte de injectare. Acul trebuie introdus perpendicular într-un pliu cutanat, care trebuie menţinut ferm până la terminarea injectării. Locul în care s-a efectuat injectarea nu trebuie masat.

 

 Adul ţi

PROFILAXIA TULBURĂRILOR TROMBOEMBOLICE

Chirurgie generală

Doza recomandată de nadroparină este 0,3 ml (2850 UI anti-factor Xa) administrată subcutanat cu 2 până la 4 ore înainte de intervenţia chirurgicală şi, ulterior, o dată pe zi, în zilele următoare. Tratamentul trebuie continuat cel puţin şapte zile şi de-a lungul întregii perioade de risc, până la mobilizarea pacientului.

 

Chirurgie ortopedică

 

Nadroparina se administrează subcutanat, iar doza se ajustează în funcţie de greutate, conform tabelului de mai jos. Această recomandare are la bază o doză de 38 UI anti-factor Xa/kg, doză care va fi crescută apoi cu 50%, din a patra zi postoperator. Doza iniţială se administrează cu 12 ore înainte de intervenţia chirurgicală şi o a doua doză se administrează la 12 ore după intervenţia chirurgicală. Ulterior, tratamentul este continuat cu o administrare pe zi, pe parcursul întregii perioade de risc şi până la mobilizarea pacientului. Durata minimă de tratament este de 10 zile.

 

 

 

 

Greutate (kg)

12 ore înainte şi după intervenţia

chirurgicală, apoi o dată pe zi, până

în a 3-a zi postoperator

 

Începând din a 4-a zi postoperator

Volumul

injectat (ml)

 

UI anti-factor Xa

Volumul

injectat (ml)

 

UI anti-factor Xa

< 50

0,2

1900

0,3

2850

50-69

0,3

2850

0,4

3800

≥ 70

0,4

3800

0,6

5700

 

Pacienţi cu risc medical crescut, din unităţile de terapie intensivă (insuficienţă respiratorie şi/sau infecţii respiratorii şi/sau insuficienţă cardiacă)

Nadroparina se administrează subcutanat, o dată pe zi. Doza trebuie ajustată în funcţie de greutate,

conform  tabelului  de  mai  jos.  Tratamentul  trebuie  continuat  pe  parcursul  întregii  perioade  cu  risc tromboembolic.

 

 

Greutate (kg )

O dată pe zi

Volumul injectat (ml) UI anti-factor Xa

≤ 70

0,4

3800

> 70

0,6

5700

 

TRATAMENTUL TULBURĂRILOR TROMBOEMBOLICE

În  tratamentul  tulburărilor  tromboembolice,  terapia  cu  anticoagulante  orale  trebuie  începută  cât  mai curând posibil, dacă nu există contraindicaţii. Tratamentul cu nadroparină nu trebuie întrerupt înainte de atingerea valorilor INR (International Normalised Ratio) dorite.

Se recomandă administrarea nadroparinei subcutanat de două ori pe zi (la interval de 12 ore), pentru o

perioadă recomandată de timp de zece zile. Doza trebuie ajustată în funcţie de greutate, conform tabelului

de mai jos, recomandarea având la bază o doză de 86 UI anti-factor Xa/kg.

 

 

Greutate (kg )

Volumul de Fraxiparine

administrat subcutanat de două ori pe zi,

timp de 10 zile

UI anti-Xa de Fraxiparine

administrate subcutanat,

de două ori pe zi, timp de 10 zile

< 50

50-59

60-69

70-79

80-89

≥ 90

0,4 ml

0,5 ml

0,6 ml

0,7 ml

0,8 ml

0,9 ml

3800

4750

5700

6650

7600

8550

 

 

 

 

PREVENŢIA COAGULĂRII ÎN TIMPUL HEMODIALIZEI

În prevenţia coagulării în timpul hemodializei, doza de nadroparină trebuie stabilită pentru fiecare pacient

în parte, ţinându-se cont în acelaşi timp şi de particularităţile tehnice ale sistemului de dializă. Uzual, nadroparina se administrează în doză unică, în linia arterială, la începutul fiecărei şedinţe.

La pacienţii fără risc hemoragic crescut sunt propuse următoarele doze iniţiale, raportate la greutate şi

care, de regulă, sunt suficiente pentru o şedinţă de dializă cu durata de patru ore:

 

 

 

Greutate (kg )

Volumul de Fraxiparine administrat

în linia arterială a circuitului de dializă

 

UI anti-Xa de Fraxiparine administrat

în linia arterială a circuitului de dializă

< 50

50-69

≥ 70

0,3 ml

0,4 ml

0,6 ml

2850

3800

5700

 

Dozele trebuie reduse la jumătate la pacienţii cu risc crescut de hemoragie.

 

În cazul şedinţelor de dializă care durează mai mult de patru ore, în timpul dializei poate fi administrată o doză suplimentară mai mică. Pentru următoarele şedinţe de dializă, doza poate fi ajustată, dacă este necesar, în funcţie de efectul observat iniţial.

 

Pacienţii trebuie monitorizaţi cu atenţie de-a lungul fiecărei şedinţe de dializă pentru depistarea semnelor de sângerare sau de tromboză în circuitul de dializă.

 

TRATAMENTUL ANGINEI PECTORALE INSTABILE ŞI A INFARCTULUI DE MIOCARD FĂRĂ UNDĂ Q

Se recomandă administrarea nadroparinei subcutanat, de două ori pe zi (la interval de 12 ore). Durata

uzuală a tratamentului este de şase zile. În studiile clinice efectuate la pacienţi cu angină  pectorală instabilă şi infarct miocardic fără undă Q, nadroparina a fost administrată în asociere cu maxim 325 mg de

aspirină pe zi.

Doza iniţială se administrează sub formă de bolus i.v., iar dozele ulterioare se administrează subcutanat. Doza trebuie ajustată în funcţie de greutate, conform tabelului de mai jos, în care recomandarea are la bază

o doză de 86 UI anti-factor Xa/kg.

 

 

Greutate (kg)

 

Bolus i.v. iniţial

Administrare subcutanată

(la fiecare 12 ore)

 

UI anti-factor Xa

< 50

0,4 ml

0,4 ml

3800

50-59

0,5 ml

0,5 ml

4750

60-69

0,6 ml

0,6 ml

5700

70-79

0,7 ml

0,7 ml

6650

80-89

0,8 ml

0,8 ml

7600

90-99

0,9 ml

0,9 ml

8550

≥ 100

1,0 ml

1,0 ml

9500

 

 Copi i  şi  adoles cenţi

Nadroparina nu este recomandată la copii şi adolescenţi, din cauza datelor de siguranţă şi eficacitate

insuficiente pentru stabilirea dozelor la pacienţii cu vârsta sub 18 ani.

 

Vârstnici

Ajustarea dozelor nu este necesară în cazul persoanelor vârstnice, cu excepţia cazurilor în care există insuficienţă renală. Se recomandă evaluarea funcţiei renale înainte de începerea tratamentului.

 

 

 

 

 Insuf i ci enţ ă  r enal ă

Profilaxia tulburărilor tromboembolice

Nu este necesară reducerea dozelor la pacienţii cu insuficienţă renală uşoară (clearance-ul creatininei

≥ 50 ml/min).

Insuficienţa  renală  moderată  şi  insuficienţa  renală  severă  sunt  asociate  cu  expunerea  crescută  la nadroparină. Aceşti pacienţi prezintă un risc crescut de tromboembolism şi hemoragie.

 

La pacienţii cu insuficienţă renală moderată (clearance-ul creatininei ≥ 30 ml/min şi < 50 ml/min), dacă medicul consideră adecvată o reducere a dozei, aceasta trebuie redusă cu 25 până la 33%, luându-se în considerare factorii individuali de risc de hemoragie şi tromboembolism.

Doza trebuie redusă cu 25 până la 33% la pacienţii cu insuficienţă renală severă (clearance-ul creatininei

< 30 ml/min).

 

Tratamentul tulburărilor tromboembolice, anginei pectorale instabile şi infarctului miocardic fără undă

Q

Nu este necesară reducerea dozelor la pacienţii cu insuficienţă renală uşoară (clearance-ul creatininei

≥ 50 ml/min).

Insuficienţa  renală  moderată  şi  insuficienţa  renală  severă  sunt  asociate  cu  expunerea  crescută  la nadroparină. Aceşti pacienţi prezintă un risc crescut de tromboembolism şi hemoragie.

La pacienţii cu insuficienţă renală moderată (clearance-ul creatininei ≥ 30 ml/min şi < 50 ml/min), dacă

medicul consideră adecvată o reducere a dozei, aceasta trebuie redusă cu 25 până la 33%, luându-se în

considerare factorii individuali de risc de hemoragie şi tromboembolism.

 

Nadroparina este contraindicată la pacienţii cu insuficienţă renală severă.

 

 Insuf i ci enţ ă  hepat ic ă

Nu au fost efectuate studii la pacienţi cu insuficienţă hepatică.

 

 Cont r ol ul  act i vit ăţi i ant i -factor Xa

În general, nu este necesară monitorizarea de rutină a activităţii anti-factor Xa. Totuşi, monitorizarea activităţii anti-factor Xa poate fi utilă pentru a controla riscul de sângerare, în mod special la pacienţii la

care riscul de acumulare sau supradozaj este crescut, cum sunt cei cu insuficienţă renală sau greutate sub

40 de kg.