Prospect Furosemid 40mg

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

 

Furosemid Zentiva 40 mg comprimate

 

Furosemidă

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

          Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

          Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

          Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le

poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

          Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă

nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau

farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

1.       Ce este Furosemid Zentiva şi pentru ce se utilizează

2.       Înainte să utilizaţi Furosemid Zentiva

3.       Cum să utilizaţi Furosemid Zentiva

4.       Reacţii adverse posibile

5.       Cum se păstrează Furosemid Zentiva

6.       Informaţii suplimentare

1.       Ce este Furosemid Zentiva şi pentru ce se utilizează

Furosemida este un medicament diuretic de ansă cu acţiune intensă. Este utilizată în tratamentul

edemelor din insuficienţa cardiacă, ciroza hepatică sau afecţiunile renale. Poate fi utilizată în edemele

grave şi în cele rezistente la diuretice tiazidice, eventual în asociere cu acestea. De asemenea, se poate

asocia cu diuretice care economisesc potasiu.

Furosemida este activă şi în condiţiile unei filtrări glomerulare reduse, în cazurile de insuficienţă

renală severă.

Este indicată în formele uşoare şi moderate de hipertensiune arterială, în monoterapie sau în asociere

cu alte antihipertensive.

Furosemid 40mg
Furosemid 40mg

De asemenea, este indicată în unele cazuri de insuficienţă renală acută cu oligurie: poate înlătura

oliguria dar, probabil, nu influenţează evoluţia insuficienţei renale.

Acest medicament este un medicament destinat adulţilor, adolescenţilor şi copiilor cu vârsta peste 6

ani.

2.               Înainte să utilizaţi Furosemid Zentiva

Nu utilizaţi Furosemid Zentiva

          dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la furosemidă sau la oricare dintre celelalte componente ale

Furosemid Zentiva,

          dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la alte alte sulfonamide,

          dacă aveţi obstacol al căilor urinare cu oligurie,

          dacă suferiţi de hipovolemie,

          dacă suferiţi de deshidratare,

          dacă suferiţi de insuficienţă renală cu anurie,

          dacă suferiţi de encefalopatie hepatică,

                 dacă alăptaţi,

                 la copii cu vârsta sub 6 ani,

                 dacă suferiţi de intoxicaţie cu digitalice.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Furosemid Zentiva

înainte să vi se administreze furosemidă, spuneţi medicului dumneavoastră:

   dacă aveţi ciroză, deoarece administrarea de furosemidă trebuie făcută cu prudenţă, monitorizând

strict natremia, kaliemia şi funcţiile renale, pentru a evita apariţia encefalopatiei hepatice. Apariţia

manifestărilor acesteia impune întreruperea imediată a tratamentului.

   dacă sunteţi în tratament asociat cu alte medicamente precum digitalice, diuretice tiazidice,

antiaritmice chinidinice, corticosteroizi sau laxative stimulante, sau sunteţi vârstnic, deoarece se

impune supravegherea kaliemiei. În acest caz, precum şi dacă suferiţi de denutriţie, anorexie, diaree

cronică sau hipokaliemie se recomandă un aport suplimentar de potasiu sub formă de clorură sau

asocierea furosemidei cu un diuretic care economiseşte potasiu (amilorid, spironolactonă, triamteren).

La vârstnici, furosemida se administrează cu prudenţă deoarece aceştia sunt sensibili la efectele

diuretice şi hipotensive ale furosemidei. Pacienţii vârstnici prezintă un risc mai mare de apariţie a

colapsului sau a tromboemboliei şi, datorită vârstei au funcţiile renale modificate, ceea ce impune

ajustarea dozei.

   dacă aveţi diabet zaharat sau diabet zaharat latent şi sunteţi tratat cu furosemidă, deoarece trebuie

controlate periodic glicemia şi glicozuria.

   dacă aveţi gută, caz în care furosemida se administrează cu prudenţă deoarece creşte uşor

concentraţia în sânge a acidului uric; furosemida favorizează foarte rar declanşarea crizei de gută.

În tratamentul cu furosemidă, în special când se administrează doze mari, este necesar încă din primele

zile şi apoi periodic, monitorizarea electroliţilor plasmatici (natremie, kaliemie), monitorizarea

uremiei, creatininemiei şi a debitului urinar. Furosemida poate determina depleţie de sodiu şi de

potasiu, cu posibile consecinţe grave.

Trebuie evitat pe cât posibil tratamentul prelungit, cu doze mari sau însoţit de o dietă strictă, deoarece

există riscul deshidratării cu hiperazotemie şi hipovolemie.

Apariţia semnelor de deshidratare şi a hipotensiunii arteriale impune întreruperea tratamentului sau

scăderea dozei.

Sportivii trebuie atenţionaţi că furosemida poate induce o reacţie pozitivă a testelor la controlul

antidoping.

 

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte

medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Diuretice tiazidice: în edemele refractare realizează un efect sinergic care permite evitarea dozelor

mari de furosemidă cu risc toxic.

Asocieri nerecomandate

          litiu – creşte concentraţia plasmatică şi toxicitatea litiului. Se recomandă controlul litemiei şi

ajustarea dozelor.

          sultopridă – risc crescut de tulburări ventriculare de ritm, în special torsada vârfurilor (factor

favorizant, hipokaliemia). Se recomandă supraveghere clinică, biologică şi electrocardiografică.

Asocieri care necesită _precauţii

          antiinflamatoare nesteroidiene: scad efectul diuretic şi antihipertensiv al furosemidei şi pot

provoca insuficienţă renală acută la bolnavii deshidrataţi şi la vârstnici, ca urmare a scăderii

filtrării glomerulare prin inhibarea sintezei de prostaglandine la nivel juxtaglomerular. Se

rehidratează pacientul şi se controlează funcţiile renale la începutul tratamentului.

          antibiotice aminoglicozidice: creşte riscul ototoxic şi nefrotoxic al acestora. Dacă asocierea este

necesară, se recomandă supravegherea hidratării, a funcţiilor renale, cohleovestibulare şi,

eventual, a concentraţiei plasmatice a aminoglicozidei.

          medicamente hipokaliemiante: amfotericină B (administrată pe cale intravenoasă),

glucocorticoizi şi mineralocorticoizi, tetracosactidă, laxative stimulante: risc major de

hipokaliemie prin efect aditiv. În cazul asocierii, se recomandă supravegherea şi corectarea

kaliemiei.

          baclofen: potenţarea efectului antihipertensiv. In cazul acestei asocieri se recomandă

supravegherea tensiunii arteriale şi ajustarea dozelor.

          carbamazepină: risc de hiponatremie simptomatică. Asocierea se va efectua numai sub

supraveghere medicală strictă. Se recomandă folosirea unui diuretic dintr-o altă clasă, dacă acest

lucru este posibil.

          digitalice: hipokaliemia favorizează efectele toxice ale digitalicului. Se recomandă controlul şi

corectarea kaliemiei şi, eventual, monitorizarea electrocardiogramei.

          diuretice care economisesc potasiul (amilorid, triamteren, spironolactină): asociere utilă pentru

mulţi pacienţi, nu exclude hipokaliemia sau, în particular, hiperkaliemia la cei cu diabet zaharat

sau cu insuficienţă renală. Se recomandă supravegherea kaliemiei, a electrocardiogramei şi

reconsiderarea tratamentului.

          inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei: risc de hipotensiunie arterială marcată şi/sau de

insuficienţă renală acută la bolnavii cu hiponatremie preexistentă. Pentru tratamentul

hipertensiunii arteriale, când un tratament diuretic prealabil poate provoca hiponatremie, se pot

lua următoarele măsuri:

                                                  fie se va întrerupe administrarea diureticului cu 3 zile înaintea administrării

inhibitorului enzimei de conversie. Dacă este necesar, se va reintroduce ulterior

diureticul hipokaliemiant;

                                                  fie se va administra inhibitorul enzimei de conversie a angiotensinei începând cu doze

mici care vor fi crescute treptat.

În insuficienţa cardiacă congestivă se administrează la început o doză foarte mică de inhibitor,

eventual după scăderea dozei de diuretic hipokaliemiant asociat.

 

În oricare situaţie, se supraveghează valoarea creatininemiei în primele săptămâni de tratament

cu inhibitorul enzimei de conversie a angiotensinei.

          medicamente care favorizează apariţia torsadei vârfurilor: antiaritmice din clasa I (chinidină,

hidrochinidină, disopiramidă) şi din clasa a-III-a (amiodaronă, sotalol); anumite neuroleptice:

fenotiazine (clorpromazină, levomepromazină, tioridazină, trifluperazină), benzamide

(amisulpridă, sulpiridă, tiapridă), butirofenone (droperidol, haloperidol); alte medicamente

(astemizol, bepridil, cisapridă, eritromicină, spiramicină, halofantrină, pentamidină, vincamină):

risc major de tulburări de ritm ventricular, în special torsada vârfurilor (hipokaliemia fiind un

factor favorizant). Se recomandă corectarea hipokaliemiei înainte de începerea administrării şi

supravegherea echilibrului electrolitic şi a electrocardiogramei.

          metformină: acidoza lactică poate fi declanşată de o eventuală insuficienţă renală funcţională

datorată diureticelor, în special a diureticelor de ansă. Metformina nu va fi utilizată decât în

cazul în care creatininemia depăşeşte 15 mg/litru (135 micromoli/litru) la bărbaţi şi 12 mg/litru

(110 micromoli/litru) la femei.

          fenitoină: diminuarea efectului diuretic până la 50%. Se recomandă, eventual, folosirea de doze

mai mari de diuretic.

          substanţe de contrast iodate: în cazul deshidratării produse de diuretice există riscul declanşării

insuficienţei renale acute. Se va rehidrata pacientul înaintea administrării substanţei de contrast

iodate.

Asocieri de avut în vedere

          amifostină: potenţarea efectului hipotensor.

          anumite alfa-blocante (alfluzosin, doxazosin, prazosin, tamsulosin, terazosin): potenţarea

efectului hipotensor. Risc crescut de hipotensiune ortostatică.

          ciclosporină: risc de creştere a creatininemiei fără modificarea concentraţiei plasmatice de

ciclosporină, chiar în absenţa depleţiei de sodiu şi apă.

          corticosteroizi: reducerea efectului antihipertensiv datorită retenţiei hidrosaline.

          neuroleptice, antidepresive triciclice: accentuarea efectului antihipertensiv şi risc crescut de

hipotensiune ortostatică, prin efect aditiv.

          antiacide gastrice (fosfat de aluminiu): scad absorbţia digestivă a furosemidei (se vor administra

la interval de 2 ore).

Alte interacţiuni

                curarizante şi miorelaxante: furosemida le potenţează efectele.

                cefaloridină: creşte riscul nefrotoxic.

                cisplatină: creşte riscul ototoxic.

Utilizarea Furosemid Zentiva împreună cu alimente şi băuturi

Nu există restricţii legate de administrarea împreună cu alimente şi băuturi.

Sarcina şi alăptarea

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice

medicament.

In general, administrarea furosemidei la femeia gravidă trebuie evitată. Poate fi prescrisă numai în

cazul edemelor patologice din timpul sarcinii şi numai dacă beneficiul terapeutic matern justifică

riscul potenţial pentru făt.

Furosemida se excretă în laptele matern. S-a observat că diureticele de ansă scad secreţia lactată. De

aceea, furosemida este contraindicată în timpul alăptării.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Datorită reacţiilor adverse, furosemida poate influenţa capacitatea de a conduce vehicule sau de a

folosi utilaje.

Informaţii importante privind unele componente ale Furosemid Zentiva

Acest medicament conţine lactoză. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi intoleranţă la

unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua acest medicament.

Vă rugăm să întrebaţi medicul dumneavoastră dacă vă îngrijorează vreunul din componentele acestui

medicament.

3.               Cum să utilizaţi Furosemid Zentiva

Utilizaţi întotdeauna Furosemid Zentiva exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să

discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

Comprimatele Furosemid Zentiva se administrează oral cu puţină apă.

Dozele şi modul de administrare trebuie adaptate în funcţie de gravitatea afecţiunii.

Adulţi

Edeme din insuficienţă cardiacă, ciroză hepatică sau afecţiuni renale

Doza zilnică iniţială recomandată este de 20 – 80 mg furosemidă, administrată în priză unică. Doza

poate fi crescută treptat, la intervale de 6 – 8 ore până la obţinerea răspunsului optim. Doza unică

maximă recomandată depinde de tipul şi gravitatea afecţiunii. Astfel: 80 mg furosemidă în cazul

cirozei cu funcţie renală normală, 240 mg furosemidă pentru sindrom nefrotic, 80 – 160 mg pentru

insuficienţă cardiacă congestivă. După obţinerea răspunsului optim, doza zilnică eficace va fi

administrată în 1 – 3 prize, aceasta depinzând de doza unică la care s-a obţinut un răspuns optim.

Hipertensiune arterială

Doza zilnică iniţială recomandată este de 20 mg furosemidă, administrată dimineaţa.

În cazul unui răspuns insuficient, doza zilnică poate fi crescută la 40 mg furosemidă sau furosemida

poate fi asociată cu un alt antihipertensiv.

Insuficienţa renală

Doza iniţială recomandată este de 80 mg furosemidă pe zi. Doza se poate creşte cu 80 mg furosemidă

pe zi, până la obţinerea răspunsului optim.

În insuficienţa renală sunt necesare uneori doze mai mari: 500 – 1000 mg furosemidă pe zi.

Copii cu vârsta _peste 6 ani

La copii cu vârsta peste 6 ani, doza uzuală recomandată este de 1 – 2 mg furosemidă/kg şi zi. în cazul

unui răspuns trapeutic insuficient doza poate fi crescută cu 1 – 2 mg/kg, dar nu mai devreme de 6 – 8

ore de la administrarea precedentă. Nu se recomandă doze mai mari de 6 mg/kg şi zi.

 

Dacă aţi utilizat mai mult Furosemid Zentiva decât trebuie

Dacă dumneavoastră, sau altcineva, utilizaţi din greşeală mai mult Furosemid Zentiva decât a fost

prescris, adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră sau mergeţi la camera de primiri urgenţe a celui

mai apropiat spital.

În caz de supradozaj apar simptome precum hipovolemie prin deshidratare, cu tulburări electrolitice şi

scăderea severă a tensiunii arteriale.

Dacă aţi uitat să utilizaţi Furosemid Zentiva

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetaţi să utilizaţi Furosemid Zentiva

Luaţi Furosemid Zentiva întreaga perioadă a tratamentului stabilită de medicul dumneavoastră, chiar şi

atunci când începeţi să vă simţiţi mai bine.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului

dumneavoastră sau farmacistului.

4.               Reacţii adverse posibile

Ca toate medicamentele, Furosemid Zentiva poate determina reacţii adverse, cu toate că nu apar la

toate persoanele.

Reacţiile adverse sunt prezentate conform frecvenţei de apariţie folosind următoarea convenţie:

Foarte frecvente                        care afectează mai mult de 1 pacient din 10

Frecvente                                 care afectează mai puţin de 1 din 10 pacienţi

Mai puţin frecvente                    care afectează mai puţin de 1 din 100 pacienţi

Rare                                         care afectează mai puţin de 1 din 1000 pacienţi

Foarte rare                                care afectează mai puţin de 1 din 10000 pacienţi

Cu frecvenţă necunoscută care nu poate fi estimată din datele disponibile.

Vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră dacă aveţi oricare dintre următoarele:

Tratamentul prelungit însoţit de o dietă hiposodată strictă poate determina dezechilibru

hidroelectrolitic şi acido-bazic, manifestat prin: deshidratare, hiperazotemie, hiponatremie,

hipokaliemie, hipovolemie cu hipotensiune ortostatică.

În prezenţa insuficienţei hepatice furosemida poate determina encefalopatie hepatică.

Dozele mari de furosemidă sau administrarea la pacienţii cu ciroză, denutriţi, cu diaree cronică sau cu

insuficienţă cardiacă pot determina hipokaliemie cu sau fără alcaloză metabolică şi cu posibilitatea

apariţiei unor tulburări de ritm grave, mai ales ventriculare.

Uneori, după un tratament intens şi de scurtă durată, s-a raportat o creştere a glicemiei (prin scăderea

toleranţei la glucide). Rareori, furosemida poate agrava diabetul zaharat.

Uneori, este posibilă o creştere discretă a uricemiei la pacienţii cu predispoziţie, dar furosemida

determină foarte rar criză de gută.

Furosemida poate determina, mai ales la vârstnici, tromboembolie şi scăderea marcată a tensiunii

arteriale până la colaps.

Rar, s-au raportat hipercolesterolemie şi tulburări digestive.

S-au raportat cazuri rare de pancreatită, nefrită interstiţială, erupţii alergice cutanate, leucopenie,

trombocitopenie, dureri lombare.

O reacţie adversă rară, dar foarte severă, este surditatea tranzitorie sau definitivă. Riscul creşte când

furosemida este administrată în doze mari, la pacienţi cu insuficienţă renală.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă

nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5.              Cum se păstrează Furosemid Zentiva

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

Nu utilizaţi Furosemid Zentiva după data de expirare înscrisă pe cutie. Data de expirare se referă la

Voteaza si comenteaza cum ti-a folosit, sa stie toti parerea ta!

Foarte NemultumitNemultumitOKMultumitFoarte Multumit ( 1 -voturi, Media: 5.00 out of 5)

Loading...
Intotdeauna consultati un medic sau farmacist inainte de a lua orice fel de pastila