Prospect Gesoflux 20 mg

Sharing

Cuprins

Prospect Gesoflux 20 mg comprimate gastrorezistente

Pantoprazol

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament.

 • Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

 • Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 • Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

 • Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

 1. Ce este Gesoflux 20 mg şi pentru ce se utilizează

 2. Înainte să luaţi Gesoflux 20 mg

 3. Cum să luaţi Gesoflux 20 mg

 4. Reacţii adverse posibile

 5. Cum se păstrează Gesoflux 20 mg

 6. Informaţii suplimentare

 1. CE ESTE GESOFLUX 20 MG ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

  Gesoflux 20 mg este o substanţă care reduce cantitatea de acid produsă în stomacul dumneavoastră (un inhibitor selectiv de pompă de protoni).

  Gesoflux 20 mg este utilizat pentru:

  • tratarea bolii de reflux esofagian uşor (afecţiuni esofagiene uşoare determinate de refluxul acidului din stomac)şi a simptomelor asociate (de exemplu, senzaţie de arsură în capul pieptului, regurgitarea acidului, durere la înghiţire).

  • tratamentul de lungă durată al esofagitei de reflux (inflamaţie a esofagului însoţită de regurgitarea conţinutului de acid din stomac) şi prevenirea reapariţiei acesteia.

  • prevenirea ulcerelor stomacale şi duodenale determinate de medicamente antiinflamatoare nesteroidiene neselective (AINS, de exemplu, ibuprofen) la pacienţii cu risc care necesită tratament antialgic continuu cu AINS.

 2. ÎNAINTE SĂ LUAŢI GESOFLUX 20 MG Nu luaţi Gesoflux 20 mg

  • dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la pantoprazol sau la oricare dintre celelalte componente ale Gesoflux 20 mg.

  • dacă luaţi în acelaşi timp un medicament care conţine atazanavir (pentru tratarea infecţiei cu HIV)

   Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Gesoflux 20 mg

  • dacă aveţi tulburări hepatice severe vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră, care va decide dacă doza care vă este administrată trebuie ajustată.

  • dacă luaţi Gesoflux 20 mg pe termen lung (pe o durată mai lungă de 1 an), medicul dumneavoastră vă va evalua la intervale regulate. Vă rugăm să vă adresaţi medicului dumneavoastră despre orice simptom nou apărut.

  • dacă aveţi rezerve reduse de vitamina B12 în corp, vă rugăm să vă adresaţi medicului dumneavoastră, care vă va verifica valorile de vitamina B12din organism.

  • dacă suferiţi de boli reumatice sau trebuie să luaţi medicamente antireumatice şi aţi avut în antecedente ulcer gastric sau duodenal în cursul tratmentului cu astfel de medicamente. Medicul dumneavoastră va verifica dacă faceţi parte din aşa numitul “grup de risc” faţă de acestea.

  • Dacă aţi scăzut în greutate recent sau suferiţi de vărsături recurente, durere la înghiţire sau vărsături sanguinolente sau dacă aţi prezentat sânge în scaun sau scaun de culoare închisă, vă rugăm să vă adresaţi medicului dumneavoastră, care va efectua investigaţii suplimentare (gastroscopie-inspectarea vizuală a esofagului, stomacului şi a intestinului superior). Vă rugăm, de asemenea, să vă adresaţi medicului dumneavoastră dacă simptomatologia persistă în ciuda tratamentului adecvat cu acest medicament.

   Copii cu vârsta sub 12 ani:

   Vă rugăm să nu administraţi Gesoflux 20 mg copiilor deoarece nu există date în ceea ce priveşte administrarea de Gesoflux 20 mg la copii.

   Folosirea altor medicamente

   Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent oricare dintre medicamentele de mai sus sau oricare alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

   Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi unul dintre următoarele medicamente:

   • medicamente pentru tratamentul infecţiilor fungice (de exemplu, ketoconazol sau itraconazol), ca şi alte medicamente ale căror valori serice sunt influenţate de secreţia acidă a stomacului.

   • medicamente pentru subţierea sângelui (“derivaţi cumarinici”, ca fenprocumon sau warfarină), caz în care medicul dumneavoastră trebuie să vă monitorizeze din punct de vedere al coagulării.

   • Atazanavir pentru tratamnetul infecţiei HIV, care nu trebuie luat împreună cu Gesoflux 20 mg.

  Sarcina şi alăptarea

  Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

  Experienţa clinică privind utilizarea la femeile gravide este limitată.

  Nu există date cu privire la eliminarea substanţei active în lapte, la om. De aceea, pe parcursul perioadei de sarcină şi al alăptării, puteţi lua Gesoflux 20 mg doar dacă medicul dumneavoastră consideră că beneficiul potenţial al tratamentului este mai mare decât riscul potenţial asupra fătului sau nou-născutului.

  Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

  Nu se cunoaşte niciun efect al acestor comprimate asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. Reacţiile adverse posibile, cum sunt ameţelile şi tulburările de vedere, precum vederea înceţoşată, pot reduce capacitatea de reacţie.

  Informaţii importante privind unele componente ale Gesoflux 20 mg

  Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm să-1 întrebaţi înainte de a lua acest medicament.

 3. CUM SĂ LUAŢI GESOFLUX 20 MG

  Luaţi întotdeauna Gesoflux 20 mg exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

  Înghiţiţi comprimatele de Gesoflux 20 mg întregi, cu un pahar cu apă, fără a le mesteca sau sfărâma. Dacă medicul dumneavoastră nu vă recomandă altfel, doza uzuală este:

  Adulţi şi adolescenţi cu vârsta de peste 12 ani

  Pentru tratarea afecţiunilor esofagiene uşoare determinate de refluxul acidului din st omac şi si mptomelor asociate (de exemplu, senzaţie de arsură în capul pieptului, regurgitarea acidului, durere la înghiţire):

  un comprimat gastrorezistent pe zi, echivalent cu pantoprazol 20 mg.

  De regulă, simptomele se ameliorează în decurs de 2-4 săptămâni. Pentru vindecarea completă a inflamării esofagului vor fi necesare 4 săptămâni de tratament. Dacă nu este suficient, tratamentul trebuie continuat pentru încă 4 săptămâni.

  Orice reapariţie a simptomelor poate fi controlată-după consultarea medicului dumneavostră-prin luarea unui comprimat pe zi, la nevoie. Acest tratament este cunoscut sub denumirea de ” la cerere”. Dacă astfel nu se obţine ameliorarea simptomelor, este posibil ca medicul dumneavoastră să vă administreze tratament pe termen lung.

  Pentru tratamentul de lungă durată şi prevenirea reapariţiei esofagitei de reflux:

  În cursul tratamentului pe termen lung, pacienţii adulţi vor primi 1 comprimat gastrorezistent pe zi (echivalent cu pantoprazol 20 mg). În caz de recurenţă a esofagitei de reflux, doza poate fi mărită la 2 comprimate gastrorezistente pe zi (echivalent cu pantoprazol 40 mg) sau 1 comprimat de Gesoflux 40 mg comprimate gastrorezistente. Odată obţinută vindecarea, doza poate fi redusă la 1 comprimat gastrorezistent pe zi (echivalent cu pantoprazol 20 mg).

  Adulţi

  Pentru prevenirea ulcerelor gastrice şi duodenale la pacienţii care necesită tratament antialgic continuu (cu antiinflamatoare nesteroidiene AINS):

  un comprimat pe zi (echivalent cu pantoprazol 20 mg).

  Pacienţi cu afectare hepatică severă

  Trebuie să vă adresaţi medicului dumneavoastră, care va decide dacă este necesară reducerea dozei. În general, aceşti pacienţi nu trebuie să primească mai mult de 1 comprimat gastrorezistent pe zi (echivalent cu pantoprazol 20 mg).

  Pacienţi vârstnici şi pacienţi cu ins uficienţă renală

  Trebuie să vă adresaţi medicului dumneavoastră dacă faceţi parte din acest grup de pacienţi. În general, nu este necesară reducerea dozei în aceste cazuri.

  Copii cu vârsta sub 12 ani:

  Nu există date cu privire la administrarea pantoprazolului la copii cu vârsta sub 12 ani.

  În cazul în care nu se obţine amelioararea după 4 săptămâni de tratament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, care va decide dacă este necesară prelungirea duratei de tratament.

  Dacă luaţi mai mult decât trebuie din Gesoflux 20 mg

  Nu se cunosc simptomele supradozajului la om. Dacă observaţi simptome de intoxicaţie, adresaţi-vă medicului dumneavoastră. Medicul dumneavoastră va decide, în funcţie de doza ingerată şi/sau de simptomele apărute, măsurile pe care le va lua în continuare.

  Dacă uitaţi să luaţi o doză de Gesoflux 20 mg

  Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. Continuaţi tratamentul cu doza obişnuită la ora stabilită.

  Dacă încetaţi să luaţi Gesoflux 20 mg

  Adresaţi-vă medicului dumneavoastră în cazul în care încetaţi să luaţi comprimatele de Gesoflux 20 mg din proprie iniţiativă sau înainte de încheierea duratei stabilite pentru tratament.

  Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

  Ca toate medicamentele, Gesoflux 20 mg poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

  Reacţiile adverse sunt enumerate mai j os şi au fost clasi ficate după cum urmează :

  Frecvente: mai puţin de 1 din 10, dar la mai mult de 1 din 100 pacienţi

  Mai puţin frecvente: mai puţin de 1 din 100, dar la mai mult de 1 din 1000 pacienţi

  Rare: mai puţin de 1 din 1000, dar la mai mult de 1 din 10000 pacienţi

  Foarte rare: mai puţin de 1 din 10000 pacienţi, necunoscută (nu poate fi estimată din datele deţinute până în prezent)

  Reacţii alergice grave:

  În cazul în care observaţi apariţia unuia dintre simptomele următoare, vă rugăm să opriţi imediat administrarea de Gesoflux 20 mg şi să vă adresaţi medicului dumneavoastră:

  • umflare a feţei, limbii şi a gâtului

  • dificultăţi la înghiţire

  • reacţii cutanate cu vezicule sau ulceraţii, urticarie

  • dificultăţi în respiraţie

  • ameţeli severe cu bătăi rapide ale inimii şi transpiraţie abundentă.

  Alte reacţii adverse:

  Reacţii adverse frecvente

  Dureri de cap, discomfort la nivelul abdomenului superior, diaree, constipaţie şi flatulenţă

  Reacţii adverse mai puţin frecvente

  Ameţeli şi tulburări oculare ca vederea neclară, greaţa şi vărsăturile, reacţii alergice ca mâncărimi şi erupţii trecătoare pe piele.

  Reacţii adverse rare

  Uscăciune a gurii, dureri articulare, depresie, halucinaţii, dezorientare şi confuzie mai ales la pacienţii cu predispoziţie la astfel de simptome, ca şi înrăutăţirea simptomelor preexistente.

  Reacţii adverse foarte rare

  Scăderea numărului de celule albe din sânge (cu creşterea riscului de infecţii), scăderea numărului de plachete sanguine (cu creşterea riscului de sângerări şi vânătăi), inflamaţii renale (nefrită interstiţială), formare de pustule, umflarea pielii sau a mucoaselor (angioedem), reacţii severe ale pielii şi mucoaselor cu formare de băşici (sindrom Stevens Johnson, eritem polimorf), sindrom Lyell (˝sindromul pielii opărite˝), creşterea sensibilităţii la lumină (fotosensibilitate), dureri musculare, umflarea mâinilor şi picioarelor (edem periferic), creşterea temperaturii corpului, hipernatremie la vârstnici, reacţii alergice severe manifestate sub formă de simptome generale ca puls rapid, transpiraţie excesivă, scăderea semnificativă a temperaturii corpului, afectare hepatică semnificativă, cu icter cu sau fără insuficienţă hepatică, creşterea valorilor transaminazelor, creşterea valorilor lipidelor serice, mărirea sânilor.

  Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 5. CUM SE PĂSTREAZĂ GESOFLUX 20 MG

  A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

  Nu luaţi Gesoflux 20 mg după data de expirare înscrisă pe cutie şi blister după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

  Pentru flacoanele din PEÎD: comprimatele pot fi utilizate timp de 3 luni de la prima deschidere a flaconului.

  Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

  Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

 6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE Ce conţine Gesoflux 20 mg

Substanţa activă este pantoprazol.

Fiecare comprimat gastrorezistent conţine 20 mg pantoprazol (sub formă de pantoprazol sodic sesquihidrat 22,55 mg).

Celelalte componente sunt:

Nucleu

Maltitol (E 965), crospovidonă tip B, carmeloză sodică, carbonat de sodiu anhidru (E 500), stearat de calciu

Film

Polivinil alcool, talc (E 553b), dioxid de titan (E 171), macrogol 3350, lecitină de soia, oxid galben de fer (E 172), carbonat de sodiu anhidru (E 500), acid metacrilic-acrilat de etil-copolimer (1:1), trietil citrat (E 1505).

Cum arată Gesoflux 20 mg şi conţinutul ambalajului

Un comprimat gastrorezistente oval, de culoare galbenă.

Ambalaje: blistere din Al/Al, flacon din PEÎD cu capac din PP şi desicant. Gesoflux 20 mg este disponibil în ambalaje cu :

 • blistere cu 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 comprimate gastrorezistente

 • flacoane cu 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 comprimate gastrorezistente.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi producătorul

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă:

G.L. Pharma GmbH

Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austria

Producător(i):

G.L. Pharma GmbH

Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austria

Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A. 21 Wincentego Pola Str.

58-500 Jelenia Gora Polonia

FARMA-APS Produtos Farmaceuticos Rua João de Deus, n° 19, Venda Nova 2700-487 Amadora

Portugalia

Acest medicament este autorizat în Statele Membre ale Spaţiului Economic European sub următoarele denumiri comerciale:

Germania Pantoprazol Lannacher 20 mg magensaftresistente Tabletten Austria Pantoprazol G.L. 20 mg magensaftresistente Tabletten Republica Cehă Pantul 20 mg

Estonia Pantul

Lituania Pantul 20 mg skrandyje neirios tabletės

Letonia Pantul 20 mg zarnās sķīstosā tablet Republica Slovacă Pantul 20 mg

Austria Pantip 20 mg -magensaftresistente Tabletten România Gesoflux 20 mg, comprimate gastrorezistente

Acest prospect a fost aprobat în Ianuarie 2011

Sharing

Prospecte.Net recomanda consultarea medicului inainte de orice tratament. Luati medicamente si suplimente numai la indicația medicului deoarece combinate sau in cantitati necontrolate sa dea efecte adverse, dintre care unele pot fi fatale.

Acum esti aici: Home » Prospect Gesoflux 20 mg
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!