Prospect Lyxit 12,5 mg

Sharing

Prospect Lyxit 12,5 mg comprimate filmate

tianeptină sodică

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament.

–                 Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

–          Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le
poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

–          Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă
nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau
farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

1.             Ce este Lyxit şi pentru ce se utilizează

2.             Înainte să luaţi Lyxit

3.             Cum să luaţi Lyxit

4.             Reacţii adverse posibile

5.             Cum se păstrează Lyxit

6.              Informaţii suplimentare

Lyxit Prospect
Lyxit Prospect

1.                   CE ESTE LYXIT ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Lyxit aparţine unui grup de medicamente cunoscut sub numele de antidepresive.

Lyxit este utilizat în stările depresive din depresia uşoară, depresie moderată sau depresie severă.

2.                   ÎNAINTE SĂ LUAŢI LYXIT
Nu luaţi Lyxit

•                            dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la tianeptina sodică sau la oricare dintre celelalte
componente Lyxit (vezi pct. 6).

•                            dacă luaţi alte medicamente pentru depresie, precum inhibitorii de monoamino-oxidază
(MAO).

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Lyxit

Dacă sunteţi deprimat şi/sau aveţi tulburări de anxietate, puteţi avea uneori gânduri de vă face rău sau
de a vă sinucide. Această tendinţă se poate accentua la prima administrare a antidepresivelor, deoarece
toate aceste medicamente au nevoie de timp pentru a-şi exercita acţiunea, de regulă aproximativ două
săptămâni, dar uneori şi mai mult.

Puteţi fi mai predispus să gândiţi astfel dacă:

–                      Aţi mai avut tendinţa de a vă sinucide sau de autoagresiune

–                       Sunteţi o persoană tânără. Informaţiile din studiile clinice au indicat un risc crescut de
comportament sinucigaş la adulţii sub 25 de ani cu afecţiuni psihice, care au fost trataţi cu un
antidepresiv.

Dacă aveţi idei de sinucidere sau de autoagresiune, contactaţi-vă imediat medicul sau mergeţi la spital.
Poate fi util să îi spuneţi unei rude sau unui prieten apropiat că sunteţi deprimat sau că aveţi o
tulburare de anxietate şi să îl/o rugaţi să citească acest prospect. Îi puteţi ruga să vă spună dacă sunt de
părere că depresia sau anxietatea dumneavoastră se agravează sau dacă sunt îngrijoraţi în legătură cu
modificările comportamentului dumneavoastră.

Dacă intraţi într-o fază maniacală (comportament sau tendinţe hiperactive), trebuie să întrerupeţi
administrarea de Lyxit. Cereţi sfatul medicului dumneavoastră.

Dacă urmează să fiţi supus unei operaţii ce necesită utilizarea unui anestezic general, tratamentul cu
Lyxit trebuie întrerupt cu 24-48 de ore înainte de utilizarea anestezicului. Totuşi, în cazul în care o
operaţie de urgenţă se dovedeşte a fi necesară, aceasta poate fi efectuată fără oprirea prealabilă a
tratamentului, însă sub o supraveghere corespunzătoare.

Dacă aveţi afectată funcţia ficatului sau rinichilor, este posibil ca medicul să trebuiască să vă ajusteze
doza.

Folosirea altor medicamente

Efectele Lyxit şi ale altor medicamente luate concomitent pot prezenta interacţiuni reciproce.

Lyxit nu trebuie administrat împreună cu inhibitorii de monoaminooxidază (MAO) utilizaţi, de
exemplu, în tratamentul depresiei sau al bolii Parkinson (precum selegilina sau moclobemida). Trebuie
să treacă cel puţin 2 săptămâni între administrarea inhibitorilor de monooaminoxidază şi tratamentul
cu Lyxit.

S-a constatat că administrarea concomitentă cu mianserină (un antidepresiv) reduce eficacitatea.

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte
medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Folosirea Lyxit împreună cu alimente şi băuturi

Lyxit poate fi administrat împreună cu mâncarea.

Alcoolul etilic trebuie evitat dacă folosiţi Lyxit.

Sarcina şi alăptarea

Informaţi-vă medicul dacă sunteţi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă. Dacă medicul nu vă
recomandă în mod diferit, Lyxit nu trebuie folosit în timpul sarcinii şi alăptării.

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice
medicament.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

În cazul unora dintre pacienţi, acest medicament poate afecta în mod negativ activităţile ce necesită
atenţie sporită, coordonarea mişcărilor şi un proces decizional rapid (precum conducerea vehiculelor,
folosirea utilajelor, lucrul la înălţime etc.). Aceste activităţi trebuie desfăşurate doar cu permisiunea
medicului.


3.                    CUM SĂ LUAŢI LYXIT

Luaţi întotdeauna Lyxit exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu
medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. Medicul vă va spune cum şi cât timp
să luaţi Lyxit.

Adulţi

Doza uzuală este de 3 comprimate filmate pe zi (12,5 mg tianeptină sodică), 1 dimineaţa, 1 la prânz şi

seara.

Comprimatele trebuie înghiţite întregi, iar după ele se va bea apă.

Puteţi lua acest medicament în timpul mesei.

Pacienţii în vârstă şi pacienţii cu afectarea funcţiei hepatice sau renale

La pacienţii în vârstă, peste 70 de ani şi la pacienţii cu afectarea funcţiei renale, doza trebuie redusă la

2   comprimate pe zi.

Copii şi adolescenţi (cu vârsta sub 18 ani)

Lyxit nu trebuie administrat, în mod normal, copiilor şi adolescenţilor.

Durata tratamentului

–          Este posibil să treacă mai multe săptămâni până să începeţi să vă simţiţi mai bine. Prin urmare,
trebuie să luaţi în continuare Lyxit, chiar dacă durează până ce simţiţi o îmbunătăţire a stării
dumneavoastră.

–         Nu modificaţi doza administrată fără a discuta mai întâi cu medicul dumneavoastră.

–          Luaţi în continuare comprimatele, cât timp medicul vă recomandă acest lucru. Dacă întrerupeţi
prea devreme tratamentul, simptomele pot reapare. Se recomandă continuarea tratamentului timp
de cel puţin 6 săptămâni după ce vă simţiţi bine din nou.

ÎN ORICE CAZ, RESPECTAŢI CU STRICTEŢE SFATURILE MEDICULUI
DUMNEAVOASTRĂ.
Dacă luaţi mai mult Lyxit decât trebuie

In caz de supradozaj sau de ingerare accidentală de către un copil, adresaţi-vă medicului. Tratamentul
trebuie întrerupt imediat în astfel de cazuri; se va efectua un lavaj gastric, iar funcţiile vitale vor fi
monitorizate. Contactaţi-vă imediat medicul sau mergeţi imediat la secţia de urgenţe a celui mai
apropiat spital. Arătaţi-le ambalajul Lyxit.

Dacă uitaţi să luaţi Lyxit

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa o doză uitată.

Dacă uitaţi să luaţi comprimatul, luaţi-l de îndată ce vă amintiţi. Dacă mai este puţin până la ora de
administrare a dozei următoare, luaţi comprimatul la ora obişnuită.

Dacă încetaţi să luaţi Lyxit

Tratamentul cu Lyxit nu trebuie oprit brusc; dozele trebuie reduse treptat, pe o perioadă de 7-14 zile.
Nu întrerupeţi administrarea comprimatelor filmate chiar dacă vă simţiţi bine, dacă medicul nu vă
spune să procedaţi astfel.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului
dumneavoastră sau farmacistului.

4.                   REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Lyxit poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacţiile adverse ale medicamentelor sunt clasificate astfel:

foarte frecvente:              afectează mai mult de 1 utilizator din 10

frecvente:                        afectează 1 pâna la10 utilizatori din 100

mai puţin frecvente:        afectează 1 pâna la10 utilizatori din 1000

rare:                               afectează 1 pâna la10 utilizatori din 10.000

foarte rare:                     afectează mai puţin de 1 utilizator din 10.000

frecvenţă necunoscută:    frecvenţa nu poate fi estimată pe baza datelor disponibile

Au fost raportate următoarele reacţii adverse la Lyxit:

Frecvente:

Anorexie (tulburări de alimentaţie)

Coşmaruri

Insomnie

Somnolenţă

AmeţeliDureri de cap

Colaps

Tremor

Tulburări de vedere
Bufeuri

Bătăi rapide sau anormale ale inimii, dureri toracice
Dificultăţi respiratorii

Senzaţie de uscăciune a gurii, constipaţie, dureri abdominale, greaţă, vărsături, balonare, diaree, arsuri
în capul pieptului.

Dureri de spate, dureri musculare
Senzaţie de slăbiciune
Senzaţie de nod în gât

Mai puţin frecvente:

Mâncărime a pielii, urticarie

Rare:

Abuz sau dependenţă de medicament, mai ales la pacienţii sub 50 de ani care prezintă un istoric
medical de dependenţă de droguri sau alcool etilic.

Frecvenţă necunoscută:

Suicid şi comportament sinucigaş

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă
nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau
farmacistului.

5.                    CUM SE PĂSTREAZĂ LYXIT

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi Lyxit după data de expirare înscrisă pe blister şi pe cutie după <EXP>.

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Pentru blisterele din PVC-PVdC/Al:

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C

Pentru blisterele din Al/Al: acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. întrebaţi
farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la
protejarea mediului.

6.                   INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Ce conţine Lyxit

Substanţa activă este tianeptina sodică. Fiecare comprimat filmat conţine tianeptină sodică 12,5 mg .

Celelalte componente sunt:

Nucleu:

Manitol (E421)

Amidon de porumb
Hidroxipropilceluloză (E463)

Stearat de magneziu

Film

Hipromeloză (E464)

Celuloză microcristalină (E460)

Acid stearic (E570)

Copolimer acid metacrilic
Talc (E553b)

Dioxid de titan (E171)

Trietil citrat (E1505)

Dioxid de siliciu, anhidru coloidal
Hidrogenocarbonat de sodiu (E500ii)

Oxid galben de fer (E172)

Laurilsulfat de sodiu

Cum arată Lyxit şi conţinutul ambalajului

Lyxit sunt comprimate filmate de culoare galben pal, rotunde, biconvexe, cu diametrul de 7 mm.

Lyxit este disponibil în cutii cu blistere din PVC-PVdC/Al şi blistere din Al/Al.

Mărimea ambalajului:

15 comprimate filmate
28 comprimate filmate
30 comprimate filmate
60 comprimate filmate
90 comprimate filmate
100 comprimate filmate
300 comprimate filmate

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricanţii
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

S.C. Arena Group S.A.

Str. Ştefan Mihăileanu nr. 31, sector 2, Bucureşti, România

Fabricanţi

Zaklady Farmaceutyczne „UNIA” Spoldzielnia Pracy

ul. Chlodna 56/60, 00-872 Warsaw

Polonia

Jelfa S.A.

Wincentego Pola 21
58-500 Jelenia Gora, Polonia

Laboratorios Liconsa, S.A.

Avenida Miralcampo, 7 Poligono Industrial Miralcampo
19200 Azuqueca de Henares,

Guadalajara – Spania

Acest medicament este autorizat în statele membre ale SEE sub următoarele denumiri:

Germania                      Licotia 12.5 mg Filmtabletten

Republica Cehă              Lyxit 12.5mg

Ungaria                         Tialera 12.5 mg filmtabletta

Polonia                         Tialera

România                       Lyxit 12,5 mg

Republica Slovacia         Lyxit n 12.5 mg

Acest prospect a fost aprobat în Iulie 2012.

Sharing

Prospecte.Net recomanda consultarea medicului inainte de orice tratament. Luati medicamente si suplimente numai la indicația medicului deoarece combinate sau in cantitati necontrolate sa dea efecte adverse, dintre care unele pot fi fatale.

Acum esti aici: Home » Prospect Lyxit 12,5 mg
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!