Prospect Nextop

Topiramatul nu este metabolizat extensiv (~20%) la voluntarii sănătoşi. Este metabolizat până la 50% la pacienţii care urmează tratament antiepileptic concomitent cu inductori cunoscuţi ai enzimelor implicate în metabolizarea medicamentului. Şase metaboliţi, formaţi prin hidroxilalare, hidroliză şi glucuronoconjugare, au fost izolaţi, caracterizaţi şi identificaţi din plasmă, urină şi fecale umane. Fiecare metabolit reprezintă mai puţin de 3% din totalul radioactivităţii excretată în urma administrării de 14C-topiramat. Doi metaboliţi, care au păstrat cea mai mare parte din structura de topiramat, au fost testaţi şi s-a constatat că aveau activitate anticonvulsivantă redusă sau absentă.

 

Eliminare La oameni, principala cale de eliminare a topiramatului nemodificat şi a metaboliţilor săi este prin rinichi (cel puţin 81% din doză). Aproximativ 66% dintr-o doză de 14C-topiramat a fost excretată nemodificată în urină în decurs de patru zile. După administrarea de două ori pe zi a unei doze de 50 mg şi de 100 mg topiramat, clearance-ul renal mediu a fost de aproximativ 18 ml/min şi de, respectiv,

17 ml/min. Există dovezi de reabsorbţie tubulară renală a topiramatului. Acest lucru este confirmat de studii efectuate la şobolani, unde topiramatul a fost administrat concomitent cu probenecid şi s-a observat o creştere semnificativă în clearance-ul renal al topiramatului. În general, clearance-ul plasmatic la om este aproximativ de 20 până la 30 ml/min după administrarea orală.

 

Concentraţiile plasmatice de topiramat au o variabilitate scăzută între subiecţi şi, prin urmare, acesta are o farmacocinetică previzibilă. Farmacocinetica topiramatului este liniară cu un clearance plasmatic ce rămâne constant şi aria sub curba concentraţiei plasmatice creşte direct proporţional cu doza, la doze orale unice între 100 şi 400 mg, la subiecţii sănătoşi. La pacienţii cu o funcţie renală normală este nevoie de 4 până la 8 zile pentru a ajunge la o stare de echilibru a concentraţiei plasmatice. Valoarea medie a Cmax în urma dozelor orale repetate de 100 mg , administrate de două ori pe zi la subiecţi sănătoşi a fost de 6,76 µg/ml. După administrarea de doze repetate de 50 mg şi 100 mg de topiramat de două ori pe zi, timpul mediu de înjumătăţire plasmatică prin eliminare a fost de aproximativ 21 de ore.

 

Administrarea concomitentă de doze multiple de topiramat, de la 100 până la 400 mg de două ori pe zi, împreună cu fenitoină sau carbamazepină arată creşteri proporţionale cu doza ale concentraţiilor plasmatice ale topiramatului.

 

Clearance-ul plasmatic şi renal pentru topiramat sunt reduse la pacienţii cu insuficienţă renală (CLCR  ≤ 60 ml/min), şi clearance-ul plasmatic este scăzut la pacienţii cu insuficienţă renală în stadiul final al bolii. În consecinţă, sunt de aşteptat concentraţii plasmatice la starea de echilibru mai mari pentru o doză dată la pacienţii cu insuficienţă renală în comparaţie cu pacienţii cu funcţie renală normală. Topiramatul este eliminat în mod eficace din plasmă prin hemodializă.

 

Clearance-ul plasmatic al topiramatului este scăzut la pacienţii cu insuficienţă hepatică de la moderată până la severă.

 

Clearance-ul plasmatic al topiramatului este nemodificat la pacienţii vârstnici în absenţa afecţiunilor renale. 

 

Copii şi adolescenţi (farmacocinetica, până la vârsta de 12 ani).

 

Farmacocinetica topiramatului la copii, la fel ca şi la adulţii la care se administrează un tratament adjuvant, este liniară, cu clearance independent de doză şi concentraţii plasmatice la starea de echilibru care cresc proporţional cu doza. Totuşi, copiii au un clearance mai rapid şi un timp de înjumătăţire plasmatică prin eliminare mai scurt. În consecinţă, concentraţiile plasmatice ale topiramatului pentru aceeaşi doză în mg/kg pot fi mai scăzute la copii în comparaţie cu adulţii. Ca la adulţi, medicamentele antiepileptice cu rol inductor pentru enzimele hepatice reduc concentraţiile plasmatice la starea de echilibru.

 

 

 

5.3    Date preclinice de siguranţă

 

În cadrul studiilor non-clinice de fertilitate, în ciuda toxicităţii materne şi paterne în cazul administrării unor doze reduse de 8 mg/kg şi zi, nu au fost observate efecte asupra fertilităţii, la masculii sau femelele de şobolan cărora li s-au administrat doze de până la 100 mg/kg şi zi.

 

În cadrul studiilor preclinice, s-a demonstrat că topiramat are efecte teratogene la speciile studiate

(şoareci, şobolani şi iepuri). La şoareci, s-a observat o reducere a greutăţii fetale şi a osificării scheletale în cazul dozelor de 500 mg/kg şi zi, corelate cu toxicitate maternă. Numărul total de malformaţii fetale la şoareci a crescut la toate grupurile cărora li s-a administrat medicamentul (20, 100 şi 500 mg/kg şi zi).

 

La şobolani a fost observată toxicitate maternă şi embrio/fetală în funcţie de doză (reducerea greutăţii fetale şi/sau a osificării scheletale) chiar şi în cazul dozelor reduse de 20 mg/kg şi zi cu efecte teratogene (defecte ale membrelor şi ale degetelor) la doze de 400 mg/kg şi zi sau mai mult. La iepuri, a fost observată toxicitate maternă corelată cu doza chiar şi la 10 mg/kg şi zi cu toxicitate embrio/fetală (letalitate crescută) chiar şi în cazul dozelor de 35 mg/kg şi zi, şi efecte teratogene (malformaţii vertebrale şi ale coastelor) la doze de 120 mg/kg şi zi.

 

Efectele teratogene observate la şobolani şi iepuri au fost similare celor observate în cazul inhibitorilor de anihidrază carbonică, care nu au fost asociate cu malformaţii la om. Efectele asupra creşterii au fost exprimate şi printr-o greutate scăzută la naştere şi pe perioada de alăptare în cazul puilor din femele de şobolan tratate cu 20 sau 100 mg/kg şi zi pe perioada de gestaţie şi de alăptare. La şobolani, topiramatul trece de bariera placentară.

 

La şobolanii tineri, administrarea zilnică pe cale orală de topiramat în doze de până la 300 mg/kg şi zi pe perioada de dezvoltare corespunzătoare sugarului, copilăriei şi adolescenţei a avut ca rezultat toxicităţi similare celor observate la animalele adulte (reducerea consumului de hrană cu reducerea creşterii în greutate, hipertrofie centrolobulară hepatocelulară). Nu au existat efecte relevante asupra creşterii osului lung (tibia) sau a densităţii minerale osoase (femurale), asupra dezvoltării reproductive şi din perioada anterioară înţărcării, asupra dezvoltării neurologice (inclusiv evaluări ale memoriei şi procesului de învăţare), asupra împerecherii şi fertilităţii sau a parametrilor histerotomiei.

 

În cadrul unei baterii de teste in vitro şi in vivo cu privire la mutagenitate, topiramatul nu a demonstrat potenţial genotoxic.

 

 

6.      PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

 

6.1     Lista excipienţilor  

 

Nextop 25 mg: Nucleu:

Lactoză monohidrat

Celuloză microcristalină (E460)

Amidon de porumb pregelatinizat 

Amidonglicolat de sodiu tip A

Dioxid de siliciu coloidal anhidru

Talc (E553b)

Stearat de magneziu (E572)

 

Film:

Hipromeloză 2910 (E464) (6cps)

Macrogol 400

Dioxid de titan (E171)

 

Nextop 50 mg: Nucleu:

Lactoză monohidrat

Celuloză microcristalină (E460)

Amidon pregelatinizat de porumb 

Amidonglicolat de sodiu tip A

Dioxid de siliciu coloidal anhidru

Talc (E553b)

Stearat de magneziu (E572)

 

Film:

Hipromeloză 2910 (E464) (6cps)

Macrogol 400

Dioxid de titan (E171)

Oxid de fer galben (E172)

 

Nextop 100 mg:

 

Nucleu:

 

Lactoză monohidrat

 

Celuloză microcristalină (E460)

    

Amidon pregelatinizat de porumb 

Amidonglicolat de sodiu tip A

Dioxid de siliciu coloidal anhidru

Talc (E553b)

Stearat de magneziu (E572)

 

Film:

Hipromeloză 2910 (E464) (6cps) Macrogol 400

Dioxid de titan (E171)

 

Nextop 200 mg: Nucleu:

Lactoză monohidrat Celuloză microcristalină (E460)

Amidon pregelatinizat de porumb 

Amidonglicolat de sodiu tip A

Dioxid de siliciu coloidal anhidru

Talc (E553b)

Stearat de magneziu (E572)

 

Film:

Hipromeloză 2910 (E464) (6cps) Macrogol 400

Dioxid de titan (E171)

Oxid de fer galben (E172)

Oxid de fer rosu (E172)

 

Nextop 400 mg: Nucleu:

Lactoză monohidrat Celuloză microcristalină (E460)

Amidon pregelatinizat de porumb 

Amidonglicolat de sodiu tip A

Dioxid de siliciu, coloidal anhidru

Talc (E553b)

Stearat de magneziu (E572)

 

Film:

Hipromeloză 2910 (E464) (6cps) Macrogol 400

Dioxid de titan (E171)

 

6.2     Incompatibilităţi

 

Nu este cazul. 

 

6.3    Perioada de valabilitate

 

Nextop 25 mg comprimate filmate: 24 de luni.

Nextop 50 mg comprimate filmate: 24 de luni.

Nextop 100 mg comprimate filmate: 24 de luni.

Nextop 200 mg comprimate filmate: 24 de luni.

Nextop 400 mg comprimate filmate: 24 de luni.

 

6.4    Precauţii speciale pentru păstrare

 

Nextop 25 mg comprimate filmate: Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

Nextop 50 mg comprimate filmate: Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

Nextop 100 mg comprimate filmate: Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare. Nextop 200 mg comprimate filmate: A se păstra la temperaturi sub 30C. Nextop 400 mg comprimate filmate: A se păstra la temperaturi sub 30C.

 

6.5     Natura şi conţinutul ambalajului  

  

Cutie cu blistere din OPA-Aluminiu-PVC / Aluminiu.

10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 200 comprimate filmate 

 

Nu toate mărimile de ambalaj vor fi comercializate.

 

6.6       Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare Fără cerinţe speciale. 

 

7.         DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ TORRENT PHARMA SRL 

Str. Ştirbei Vodă nr. 36, Etaj 2, Biroul A,

Sector 1, Bucureşti, România

Telefon: 031 1042202

Fax: 031 1042202

E-mail: [email protected]

 

8.      NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

 

2686/2010/01-12

2687/2010/01-12

2688/2010/01-12

2689/2010/01-12

2690/2010/01-12

 

  1. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Iulie 2010

 

10.    DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Aprilie 2011

 

Voteaza si comenteaza cum ti-a folosit, sa stie toti parerea ta!

Foarte NemultumitNemultumitOKMultumitFoarte Multumit ( 1 -voturi, Media: 5.00 out of 5)

Loading...
Intotdeauna consultati un medic sau farmacist inainte de a lua orice fel de pastila