Prospect Nolpaza 20 mg

Sharing

 

PROSPECTUL: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Cuprins

Nolpaza 20 mg, comprimate gastrorezistente

Pantoprazol

 1. CE ESTE NOLPAZA ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

  Nolpaza aparţine grupului de inhibitori de pompă de protoni şi este indicat în următoarele cazuri:

  Tratamentul simptomatic al refluxului gastro-esofagian uşor şi al simptomelor asociate (de exemplu, senzaţie de arsură în capul pieptului, regurgitaţie, durere la înghiţire).

  Tratamentul pe termen lung şi prevenirea recurenţei esofagitei de reflux.

  Prevenirea ulcerelor gastro-duodenale induse de medicamente antiinflamatoare nesteroidiene non- selective (AINS) la pacienţii cu risc care necesită tratament continuu cu AINS.

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament.

 • Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

 • Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 • Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

 • Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

 1. Ce este Nolpaza şi pentru ce se utilizează

 2. Înainte să luaţi Nolpaza

 3. Cum să luaţi Nolpaza

 4. Reacţii adverse posibile

 5. Cum se păstrează Nolpaza

 6. Informaţii suplimentare

 1.  

 2. ÎNAINTE SĂ LUAŢI NOLPAZA Nu luaţi Nolpaza

  Dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la pantoprazol sau la oricare dintre celelalte componente ale Nolpaza.

  Dacă luaţi atazanavir (care este utilizat în tratamentul infecţiei cu HIV).

  Aveţi grijă deosebită când luaţi Nolpaza

  La pacienţii cu insuficienţă hepatică severă, valorile serice ale enzimelor hepatice trebuie monitorizate regulat în timpul tratamentului cu pantoprazol, în special în cel de lungă durată. În caz de creştere a valorilor serice ale enzimelor hepatice, tratamentul cu Nolpaza 20 mg trebuie întrerupt.

  Pantoprazol, similar tuturor medicamentelor care inhibă secreţia acidă, poate reduce absorbţia vitaminei B12 (ciancobalamină) datorită hipo- sau aclorhidriei. Acest lucru trebuie luat în considerare la pacienţii cu

  depozite reduse în corp sau cu factori de risc pentru absorbţia redusă de vitamina B12 în terapia de lungă durată.

  În tratamentul de lungă durată, în special când se depăşeşte o perioadă de tratament de un an, pacienţii trebuie monitorizaţi regulat.

  Notă

  Înainte de tratament, o afecţiune malignă a esofagului sau stomacului trebuie exclusă, deoarece tratamentul cu pantoprazol poate masca simptomele afecţiunilor maligne şi astfel să întârzie diagnosticul.

  Pacienţii care nu răspund la tratament după 4 săptămâni trebuie investigaţi.

  Folosirea altor medicamente

  Nolpaza 20 mg poate să reducă sau să crească absorbţia medicamentelor, a căror biodisponibilitate este dependentă de pH (de exemplu, ketoconazol, itraconazol, atazanavir).

  Pantoprazol este metabolizat la nivelul ficatului prin intermediul sistemului enzimatic al citocromului P450. Nu poate fi exclusă interacţiunea pantoprazolului cu alte medicamente sau alţi compuşi care sunt metabolizaţi prin intermediul aceluiaşi sistem enzimatic. Cu toate acestea, nu s-au observat interacţiuni semnificative clinic în testele specifice pentru astfel de medicamente sau compuşi, respectiv carbamazepină, cafeină, diazepam, diclofenac, digoxină, alcool etilic, glibenclamidă, metoprolol, naproxen, nifedipină, fenitoină, piroxicam, teofilină şi contraceptive orale.

  Deşi nu s-au observat interacţiuni în timpul administrării concomitente de fenprocumonă sau warfarină, în studiile clinice de farmacocinetică după punerea pe piaţă, s-au raportat câteva cazuri izolate de modificări ale valorilor INR (raport normalizat internaţional) în timpul tratamentului concomitent. Ca urmare, la pacienţii trataţi cu anticoagulante cumarinice, se recomandă monitorizarea timpului de protrombină/INR după începerea, finalizarea sau în timpul administrării neregulate de pantoprazol.

  De asemenea, nu au existat interacţiuni la administrarea concomitentă de antiacide.

  Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

  Folosirea Nolpaza cu alimente şi băuturi

  Nolpaza 20 mg comprimate gastrorezistente nu trebuie mestecate sau sfărâmate şi trebuie înghiţite întregi cu lichid, înainte de masă.

  Sarcina şi alăptarea

  Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

  Experienţa clinică la femeile gravide este limitată. Nu există informaţii privind excreţia de pantoprazol în laptele matern.

  Dacă sunteţi gravidă sau credeţi că sunteţi gravidă sau dacă alăptaţi, trebuie să utilizaţi acest medicament numai dacă medicul dumneavoastră consideră că beneficiul pentru mamă este mai mare decât riscul potenţial pentru făt sau sugar.

  Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

  Nu se cunosc efectele asupra capacităţii de a conduce şi de a folosi utilaje. Pot apărea reacţii adverse, cum sunt ameţeli şi tulburări de vedere. În aceste condiţii, poate scădea capacitatea de reacţie.

  Informaţii importante privind unele componente ale Nolpaza

  Medicamentul conţine sorbitol. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat ca aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a utiliza acest medicament.

 3. CUM SĂ LUAŢI NOLPAZA

  Luaţi întotdeauna Nolpaza exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

  Dacă nu se eliberează o altă prescripţie medicală, se recomandă administrarea următoarelor doze. Pentru ca Nolpaza să fie eficient, este important să se urmeze aceste indicaţii.

  Adulţi şi adolescenţi cu vârsta de 12 ani şi peste

  Tratamentul refluxului gastro-esofagian uşor şi al simptomelor asociate (de exemplu, senzaţie de arsură în capul pieptului, regurgitaţie, durere la înghiţire)

  Doza orală recomandată este de un comprimat gastrorezistent Nolpaza 20 mg pe zi. În general, simptomele se ameliorează în 2-4 săptămâni, fiind necesară o perioadă de tratament de 4 săptămâni pentru vindecarea esofagitei asociate. Dacă acest tratament nu este suficient, vindecarea va surveni peste alte 4 săptămâni. După ce simptomele s-au atenuat, recurenţa simptomelor poate fi controlată utilizând la cerere o schemă de administrare cu 20 mg o dată pe zi, la nevoie. Trecerea la tratamentul continuu poate fi luată în considerare, când nu se poate menţine un control satisfăcător al simptomelor în cazul tratamentului la cerere.

  Tratamentul pe termen lung şi prevenirea recurenţei esofagitei de reflux

  Pentru tratamentul de lungă durată, se recomandă o doză de întreţinere de un comprimat gastrorezistent Nolpaza 20 mg pe zi, cu creşterea dozei la 40 mg pantoprazol pe zi, în caz de recurenţă. Nolpaza 40 mg este disponibil pentru această situaţie. După vindecarea recurenţei, dozajul poate fi din nou redus la 20 mg pantoprazol.

  Adulţi

  Prevenirea ulcerelor gastro-duodenale induse de medicamentele antiinflamatoare nesteroidiene non- selective (AINS) la pacienţii cu risc care necesită tratament continuu cu AINS

  Doza orală recomandată este de un comprimat gastrorezistent Nolpaza 20 mg pe zi.

  Copii cu vârsta sub 12 ani

  Nolpaza nu este recomandat pentru utilizarea la copii cu vârsta sub 12 ani, datorită datelor limitate la acest grup de vârstă.

  Notă

  Nu trebuie depăşită doza zilnică de 20 mg pantoprazol, la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă.

  Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii vârstnici sau la cei cu funcţie renală afectată.

  Dacă luaţi mai mult decât trebuie din Nolpaza

  Nu sunt cunoscute simptomele supradozajului la om.

  S-au administrat doze de până la 240 mg intravenos în decurs de 2 minute şi au fost bine tolerate. Deoarece pantoprazol se leagă în proporţie mare de proteinele plasmatice, nu este uşor dializabil.

  În caz de supradozaj cu semne clinice de intoxicare, se aplică regulile generale ale terapiei intoxicaţiei.

  Dacă apar alte reacţii adverse decât cele descrise în acest prospect, vă rugăm să vă adresaţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

  Dacă uitaţi să luaţi Nolpaza

  Luaţi acest medicament aşa cum v-a prescris medicul dumneavoastră. Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa comprimatul uitat. Continuaţi tratamentul conform dozelor stabilite anterior. Dacă uitaţi să luaţi mai multe doze, trebuie să vă adresaţi medicului dumneavoastră.

  Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră.

 4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

  Ca toate medicamentele, Nolpaza poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele. Frecvenţele sunt definite astfel:

  Foarte frecvente: afectează mai mult de 1 utilizator din 10 Frecvente: afectează între 1 şi 10 utilizatori din 100

  Mai puţin frecvente: afectează între 1 şi 10 utilizatori din 1000 Rare: afectează între 1 şi 10 utilizatori din 10000

  Foarte rare: afectează mai puţin de 1 utilizator din 10000

  Cu frecvenţă necunoscută: care nu poate fi estimată din datele disponibile

  Tulburări hematologice şi limfatice

  Foarte rare: leucopenie, trombocitopenie

  Tulburări gastro-intestinale

  Frecvente: durere în etajul abdominal superior, diaree, constipaţie, flatulenţă Mai puţin frecvente: greaţă, vărsături

  Rare: uscarea gurii

  Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

  Foarte rare: edem periferic

  Tulburări hepatobiliare

  Foarte rare: afectare hepatocelulară severă, ducând la icter cu sau fără insuficienţă hepatică.

  Tulburări ale sistemului imunitar

  Foarte rare: reacţii anafilactice, incluzând şocul anafilactic

  Investigaţii diagnostice

  Foarte rare: creştere a valorilor serice ale enzimelor hepatice (transaminaze, -GT), creşteri ale trigliceridelor, creştere a temperaturii corpului

  Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

  Rare: durere articulară

  Foarte rare: durere musculară

  Tulburări ale sistemului nervos

  Frecvente: durere de cap

  Mai puţin frecvente: ameţeli, tulburări de vedere (vedere înceţoşată)

  Tulburări psihice

  Foarte rare: depresie

  Tulburări renale şi ale căilor urinare

  Foarte rare: nefrită interstiţială

  Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

  Mai puţin frecvente: reacţii alergice, cum sunt mâncărimea şi erupţia trecătoare pe piele

  Foarte rare: urticarie, edem angioneurotic, reacţii severe la nivelul pielii, cum sunt sindromul Stevens- Johnson, eritemul polimorf, sindromul Lyell, fotosensibilitatea

  Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 5. CUM SE PĂSTREAZĂ NOLPAZA

  A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

  Nu utilizaţi Nolpaza după data de expirare înscrisă pe cutie, după “EXP”. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

  Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

  Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

 6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE Ce conţine Nolpaza

Substanţa activă este pantoprazol. Fiecare comprimat conţine pantoprazol 20 mg ca substanţă activă (echivalent cu pantoprazol sodic sesquihidrat 22,55 mg).

Celelalte componente sunt: manitol, crospovidonă, carbonat de sodiu anhidru, sorbitol, stearat de calciu, hipromeloză, povidonă, dioxid de titan (E 171), oxid galben de fer (E 172), propilenglicol, copolimer de acid metacrilic-acrilat de etil (1:1) dispersie 30%, talc, macrogol 6000.

Cum arată Nolpaza şi conţinutul ambalajului

Comprimate filmate ovale, uşor biconvexe, de culoare maro-gălbui.

Nolpaza este disponibil în:

 • cutie cu un blister din OPA-Al-PVC/Al a 15 comprimate gastrorezistente;

 • cutie cu 2 blistere din OPA-Al-PVC/Al a câte 15 comprimate gastrorezistente;

 • cutie cu 4 blistere din OPA-Al-PVC/Al a câte 15 comprimate gastrorezistente. Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

KRKA d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

Producătorul

KRKA d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto Slovenia

Acest prospect a fost aprobat în Septembrie 2009

Sharing

Prospecte.Net recomanda consultarea medicului inainte de orice tratament. Luati medicamente si suplimente numai la indicația medicului deoarece combinate sau in cantitati necontrolate sa dea efecte adverse, dintre care unele pot fi fatale.

Acum sunteti aici: Home » Prospect Nolpaza 20 mg