Prospect Omez – Acid Ulcer Reflux Gastro

Prospect Omez – Acid Ulcer Reflux Gastro

Sharing

Prospect : Informatii pentru utilizator

OMEZ Prospect

Capsule gastrorezistente, 20 mg

Prospect pentru pacient

Compoziţie

O capsulă gastrorezistentă conţine omeprazol 20 mg şi excipienţi: manitol (E 421), lactoză anhidră, laurilsulfat de sodiu, fosfat disodic anhidru, sucroză, hipromeloză (6cP), copolimer acid metacrilic-acrilat de etil (1:1), hidroxid de sodiu, macrogol 6000, talc, dioxid de titan (El71), p- hidroxibenzoat de propil (E 216), p-hidroxibenzoat de metil (E 218), gelatină, eritrozină (E127).

Grupa farmacoterapeutică: medicamente pentru tratamentul ulcerului gastro-duodenal şi bolii de reflux gastro-esofagian, inhibitori ai pompei protonice

Indicaţii terapeutice

  1. tratamentul ulcerului gastric şi duodenal, inclusiv al ulcerului asociat tratamentului cu antiinflamatoare nesteroidiene (AINS);
  2. profilaxia ulcerului gastric şi duodenal sau a eroziunilor gastrice asociate tratamentului cu AINS la pacienţi cu risc crescut (vârstnici sau cu ulcer în antecedente) care necesită tratament cu AINS;
  3. esofagită de reflux;
  4. sindrom Zollinger-Ellison;
  5. tratamentul combinat al bolii ulceroase asociate infecţiei cu Helicobacterpylori.

Contraindicaţii

Hipersensibilitate la omeprazol sau la oricare dintre excipienţii medicamentului.

Precauţii

Rar, la pacienţii cu tratament îndelungat cu omeprazol s-a constatat apariţia unei gastrite atrofice.

Datorită conţinutului în sucroză, pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la fructoză, sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză sau

insuficienţă a zaharazei-izomaltazei nu trebuie să utilizeze acest medicament.

omez prospect
omez prospect

Reducerea acidităţii gastrice produsă de omeprazol poate să scadă absorbţia anumitor medicamente (ketoconazol, itraconazol, ampicilină, săruri de fer).

Omeprazolul este metabolizat hepatic de către citocromul P450 (CYP2C19), de aceea poate prelungi eliminarea diazepamului, warfarinei şi fenitoinei, care sunt metabolizate prin oxidare microzomală. Se recomandă monitorizarea pacienţilor trataţi cu warfarină sau fenitoină şi ajustarea la nevoie a dozelor acestor medicamente.

Deşi la subiecţii normali nu există interacţiuni cu teofilina, antiacidele sau propranololul, au fost raportate cazuri clinice de interacţiune cu alte medicamente metabolizate pe calea sistemului enzimatic al citocromului P-450 (ciclosporină, disulfiramul, benzodiazepinele). Pacientul trebuie monitorizat pentru a determina dacă este necesară ajustarea dozei acestor medicamente când sunt administrate concomitent cu omeprazol. Concentraţiile plasmatice ale omeprazolului şi claritromicinei sunt crescute în cazul administrării concomitente.

Omeprazolul poate reduce absorbţia vitaminei B12 administrată oral. Deşi este puţin probabil ca această interacţiune să provoace carenţă de vitamină B12, trebuie acordată atenţie specială pacienţilor cu depozite scăzute de ciancobalamină, la care poate fi utilizată ca alternativă administrarea parenterală a vitaminei Bl2.

 

Atenţionări speciale

La pacienţii cu ulcer gastric, se recomandă excluderea etiologiei maligne a leziunii înaintea începerii tratamentului, precum şi pe parcursul acestuia. Ameliorarea simptomatologiei la pacienţii cu ulcer gastric în timpul tratamentului cu omeprazol nu exclude prezenţa unei tumori gastrice maligne. Insuficienţă hepatică, insuficienţă renală Vezi pct. Doze si mod de administrare.

Copii

Vezi pct. Doze şi mod de administrare.

Vârstnici

Vezi pct. Doze şi mod de administrare.

Sarcina şi alăptarea

Deoarece nu exista studii controlate efectuate la femeile gravide, nu se recomandă administrarea omeprazolului în timpul sarcinii.

Nu se cunoaşte dacă omeprazolul se excretă în laptele matern, de aceea se va lua în considerare fie întreruperea tratamentului, fie întreruperea alăptării.

Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

Omeprazolul poate produce reacţii adverse nervos centrale care pot influenţa negativ capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Doze şi mod de administrare

Ulcer gastric: doza recomandată este de 20 mg omeprazol (o capsulă gastrorezistentă Omez) o dată pe zi, timp de 4 săptămâni. La pacienţii cu răspuns terapeutic insuficient, se recomandă administrarea a 20 mg omeprazol (o capsulă gastrorezistentă Omez) pe zi, timp de încă 4 săptămâni. Ulcer duodenal: doza recomandată este de 20 mg omeprazol (o capsulă gastrorezistentă Omez) o dată pe zi, timp de 2-4 săptămâni. La pacienţii cu răspuns terapeutic insuficient, se recomandă administrarea a 40 mg omeprazol (2 capsule gastrorezistente Omez) pe zi, timp de încă 4 săptămâni.

Tratamentul de întreţinere constă în administrarea a 20 mg omeprazol (o capsulă gastrorezistentă Omez) pe zi timp de 12 luni.

Ulcer gastric, duodenal sau eroziuni gastrice asociate administrării de AINS: doza recomandată este de 20 mg omeprazol (o capsulă gastrorezistentă Omez) o dată pe zi, timp de 4 săptămâni. La pacienţii cu răspuns terapeutic insuficient, se recomandă administrarea a 20 mg omeprazol (o capsulă gastrorezistentă Omez) pe zi, timp de încă 4 săptămâni. Profilactic, în timpul tratamentului cu AINS se poate administra omeprazol în doză de 20 mg (o capsulă gastrorezistentă Omez) pe zi.

Esofagita de reflux: doza recomandată este de 20 mg omeprazol (o capsulă gastrorezistentă Omez) pe zi, timp de 4 săptămâni. La pacienţii care nu s-au vindecat după 4 săptămâni de tratament, se recomandă continuarea tratamentului pentru încă 4 săptămâni.

La pacienţii cu esofagită de reflux severă, se vor administra 40 mg omeprazol (2 capsule gastrorezistente Omez) pe zi, timp de 8 săptămâni. Tratamentul de întreţinere al esofagitei erozive cicatrizate constă în administrarea a 20 mg omeprazol (o capsulă gastrorezistentă Omez) pe zi, timp de 6-12 luni.

Sindrom Zollinger-Ellison: doza iniţială este de 60 mg omeprazol (3 capsule gastrorezistente Omez) pe zi; doza se ajustează în funcţie de răspunsul terapeutic şi se continuă atât cât este considerat necesar. Dozele mai mari de 80 mg omeprazol pe zi se administrează în două prize, la intervale de 12 ore.

Eradicarea infecţiei cu Helicobacterpylori în boala ulceroasă:

Triplă asociere:

  • omeprazol 20 mg (o capsulă gastrorezistentă Omez) + amoxicilină 1 g + claritromicină 500 mg, de 2 ori pe zi, timp de 7 zile, sau
  • omeprazol 20 mg (o capsulă gastrorezistentă Omez) + claritromicină 250 mg + metronidazol 400 mg (sau tinidazol 500 mg), de 2 ori pe zi, timp de 7 zile, sau
  • omeprazol 40 mg (2 capsule gastrorezistente Omez) o dată pe zi + amoxicilină 500 mg + metronidazol 400 mg, ambele de 3 ori pe zi, timp de 7 zile.

Dublă asociere:

  • omeprazol 40-80 mg (2-4 capsule gastrorezistente Omez) pe zi + amoxicilină 1,5 g pe zi, în două doze, timp de 2 săptămâni. Dacă după un ciclu de tratament, testul pentru Helicobacter pylori rămâne pozitiv, tratamentul se poate repeta.

Pacienţi cu insuficienţă renală: nu este necesară ajustarea dozei.

Pacienţi cu insuficienţă hepatică: de obicei, 10-20 mg omeprazol pe zi sunt suficiente, datorită reducerii metabolizării. Copii: experienţa privind administrarea omeprazolului la copii este limitată. Vârstnici: nu este necesară ajustarea dozei.

Omeprazolul se administrează de preferat dimineaţa, cu puţin lichid.

Reacţii adverse

Au fost observate următoarele reacţii adverse:

Dermatologice: rareori erupţii cutanate sau prurit. In cazuri izolate fotosensibilitate şi eritem polimorf.

Musculo-scheletice: în cazuri izolate, artralgii şi mialgii.

Neurologice: cefalee, rareori ameţeli, parestezii, somnolenţă sau insomnie şi vertij. In cazuri izolate, confuzie reversibilă, depresie, agitaţie şi halucinaţii.

Gastro-intestinale: diaree, constipaţie, dureri abdominale, greaţă, vărsături, meteorism, rareori xerostomie, stomatită sau candidoză gastro- intestinală,

Endocrine: în unele cazuri, ginecomastie.

Hematologice: foarte rar leucopenie, trombocitopenie, agranulocitoză şi pancitopenie,

Hepatice: este posibilă o creştere reversibilă a valorilor transaminazelor sau foarte rar, dezvoltarea unei hepatite acute însoţită, excepţional, de insuficienţă hepatică.

Alte reacţii adverse: rareori stare de disconfort general. In cazuri izolate au fost descrise reacţii de hipersensibilitate, edem angioneurotic, febră, bronhospasm, nefrită interstiţială sau şoc anafilactic. Foarte rar pot să apară transpiraţii, edeme periferice, tulburări ale vederii şi ale gustului. In cazul tratamentului îndelungat cu omeprazol s-a constatat o uşoară creştere a incidenţei chisturilor glandulare gastrice, ca o consecinţă fiziologică a inhibării secreţiei acide. Chisturile sunt benigne şi reversibile.

 

Supradozaj

Semnele şi simptomele supradozajului sunt tranzitorii: xerostomie, greaţă, vărsături, transpiraţii, paloare, cefalee, somnolenţă, confuzie, tulburări

vizuale şi tahicardie. Nu se cunoaşte antidotul specific.

Tratamentul este simptomatic şi de susţinere a funcţiilor vitale.

Deoarece omeprazolul este puternic legat de proteine, nu este dializabil.

Păstrare

Anu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Ase păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original. Anu se lăsa la îndemâna copiilor.

Ambalaj

Cutie cu 3 folii AI/PE-PE/Al a câte 10 capsule gastrorezistente.

Producător

Dr. Reddy’s Laboratories Ltd 6 RiverviewRoad, Beverley, East Yorkshire

HU 17 0LD Marea Britanie

Deţinătorul Autorizaţiei de punere pe piaţă

Dr. Reddy’s Laboratories

Str. Av. Petre Cretu nr. 74, et. 1, ap. 2, sect. 1, Bucureşti, Romania

Data ultimei revizuiri a prospectului  Oct 2007