Prospect Oxigen medicinal lichid Air Liquide

Sharing

Prospect Oxigen medicinal lichid Air Liquide

gaz medicinal pentru inhalare

Oxigen medicinal pentru inhalare

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

 • Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

 • Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 • Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

 • Dacă vreuna dintre reacţiile adverse se agraveazǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

 1. Ce este Oxigen Medicinal lichid Air Liquide şi pentru ce se utilizează

 2. Înainte să vi se administreze Oxigen Medicinal lichid Air Liquide

 3. Cum să vi se administreze Oxigen Medicinal lichid Air Liquide

 4. Reacţii adverse posibile

 5. Cum se păstrează Oxigen Medicinal lichid Air Liquide

 6. Informaţii suplimentare

 1. CE ESTE OXIGEN MEDICINAL LICHID AIR LIQUIDE ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

  Oxigenul Medicinal lichid Air Liquide este un gaz inhalant (un gaz care se inspiră). Este fără culoare, fără miros şi fără gust. Este furnizat ca un gaz lichefiat (la o temperatură foarte joasă), în vas criogenic.

  Oxigenul este esenţial pentru viaţă. Oxigenul inspirat împreună cu aerul intră în plămân unde este preluat de sânge. Sângele poartă oxigenul la toate ţesuturile organismului. Ţesuturile iau oxigenul din sânge deci acestea pot funcţiona într-un mod adecvat.

  Dacă din oricare motiv, organismul dumneavoastră nu-şi poate lua o cantitate suficientă de oxigen din plămâni prin intermediul sângelui trebuie să vi se administreze (să inhalaţi) Oxigen Medicinal lichid Air Liquide pentru a creşte nivelul oxigenului în ţesuturile organismului dumneavoastră. Veţi fi capabili să respiraţi mult mai uşor.

  Oxigen Medicinal lichid Air Liquide este folosit atunci când dumneavoastră nu primiţi suficient oxigen în organismul dvs.prin intermediul plămânului datorită unor boli ale plămânului sau disfuncţii ale acestuia sau atunci când aveţi dificultăţi respiratorii.

  Este folosit în tratamentul diferitelor dureri de cap şi în alte condiţii unde în anumite zone circulaţia sanguină este deficitară.

  Este folosit împreună cu anestezice în timpul operaţiilor şi pentru respiraţie artificială în terapia intensivă după intervenţii chirurgicale sau după accidentări.

  Este folosit ca un gaz propulsor pentru a inhala alte medicamente în tratamentul cu aerosoli.

  Poate fi folosit în camerele presurizate pentru a reduce riscul de pătrundere a gazelor în circuitul sanguin (embolie gazoasă) sau în cazul inhalării altor gaze. Se foloseşte când capacitatea sângelui de a transporta oxigenul este redusă, ca în cazul intoxicaţiilor severe cu monoxid de carbon.

  Poate fi, de asemenea, folosit ca parte a tratamentului pentru gangrena gazoasă (afectiuni ale ţesuturilor moi ca urmare a unor infecţii bacteriene).

 2. ÎNAINTE SĂ VI SE ADMINISTREZE OXIGEN MEDICINAL LICHID AIR LIQUIDE

  Nu utilizaţi Oxigen Medicinal lichid Air Liquide

  Nu se administrează în caz de retentie de C02.

  Nu fumaţi sau nu permiteţi celor de lângă dumneavoastră să fumeze pe durata tratamentului cu oxigen. Oxigenul întreţine arderea şi se poate impregna în ţesuturi. A fuma în timpul tratamentului cu oxigen se poate dovedi a fi fatal (datorită focului şi arderii) pentru mai mult de un pacient.

  Nu permiteţi prezenţa unei flăcări deschise lângă dumneavoastră când folosiţi Oxigen Medicinal lichid Air Liquide.

  Nu aplicaţi grăsimi sau unguente pe mâini sau pe faţă în timp ce folosiţi Oxigen Medicinal lichid Air Liquide.

  Înafară de indicaţiile exprese ale medicului dvs., nu folosiţi Oxigen Medicinal lichid Air Liquide dacă aveţi afecţiuni cronice severe ale căilor respiratorii.

  Aveţi grijă deosebită când vi se administrează Oxigen Medicinal lichid Air Liquide

  Pe durata administrării terapiei cu oxigen medicinal este necesară monitorizarea continuă clinică şi a gazelor sanguine. În mod special trebuie manifestată o atenţie în cazul administrării oxigenului la pacienţi cu adipozitate extremă, concentraţie de CO2 arterială cronică crescută (COPD) sau tulburări ale controlului respiraţiei la nivel nervos central şi care ventilează spontan, deoarece prin corectarea hipoxemiei în aceste situaţii există un risc crescut de instalare a hipoventilaţiei.

  În timpul administrării de oxigen în camere hiperbare, pentru a evita perturbarea funcţiilor plămânilor (hemoragii pulmonare, displazia bronhopulmonară) este obligatoriu un control regulat al presiunii parţiale a oxigenului în sângele arterial.

  Oxigenul nu este inflamabil dar favorizează arderile şi de aceea nu sunt permise fumatul, existenţa flăcărilor deschise şi a surselor de aprindere în imediata apropiere. La contactul cu substanţele uşor inflamabile există pericol de foc. Se vor lua toate măsurile de prevedere necesare ca atunci când se intră în contact cu elemente cum ar fi conducte, ventile şi armaturi, acestea sa nu aibă urme de ulei sau grăsime (de asemenea, creme).

  Toate substanţele care se aprind în mod normal în aer, în atmosfera de oxigen sunt mult mai uşor inflamabile, ard mai rapid şi degajă un flux termic mai intens.

  Utilizarea altor medicamente

  Interacţiuni cu alte medicamente nu s-au semnalat atunci când Oxigen Medicinal lichid Air Liquide este folosit direct.

  Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

  În afară de indicaţiile exprese ale medicului dvs., nu folosiţi Oxigen Medicinal lichid Air Liquide

  • Dacă luaţi sau dacă aţi luat recent amiodarone (un medicament pentru inimă)

  • Dacă luaţi sau dacă aţi luat recent bleomicină (un medicament pentru cancer)

  Pacienţii cu afecţiuni datorate radicalilor de oxigen, preexistente, pot avea o exacerbare a afecţiunii prin terapia cu oxigen, de exemplu în tratamentul otrăvirii cu Paraquat, dimetildipiridilium, (este folosit îndeosebi ca erbicid, inhalarea masivă provoacă deces). Deprimarea respiratorie datorată consumului de alcool poate fi potenţată de oxigen.

  Sarcina şi alăptarea

  Întrebaţi doctorul sau farmacistul pentru a vă sfătui, înainte de a lua orice medicament. Oxigen Medicinal lichid Air Liquide poate fi folosit dacă sunteţi gravidă.

  Întrebaţi doctorul sau farmacistul pentru a vă sfătui înainte de a lua orice medicament. Oxigen Medicinal lichid Air Liquide poate fi folosit dacă alăptaţi.

  Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

  Oxigenul medicinal nu are nici o influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

 3. CUM SĂ VI SE ADMINISTREZE OXIGEN MEDICINAL LICHID AIR LIQUIDE

  Întotdeauna Oxigen medicinal lichid Air Liquide trebuie să vi se administreze exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Nu încetaţi tratamnetul sau schimbaţi tratamentul fără să consultaţi mai întâi doctorul dvs.

  Doze:

  Dozajul depinde de starea clinica a pacientului.

  În toate cazurile, scopul terapiei cu oxigen este acela de a menţine presiunea parţială a oxigenului (PaO2) mai mare de 60 mm Hg (sau 7,96 kPa) sau o concentraţie a sângelui arterial (SpO2) nu mai mică de 90%.

  Dacă oxigenul este administrat diluat in alt gaz, concentraţia minimă în aerul inspirat (FiO2) ar trebui să fie de 21%, şi aceasta ar putea ajunge la 100%. Recomandarea generală este aceea ca cea mai mică doză din aerul inspirat (FiO2) să atingă presiunea parţială a oxigenului (PaO2).

  Terapia cu oxigen normobaric cu ventilaţie spontană :

  • La pacienţii cu hipoxie cronică, oxigenul ar trebui administrat la un debit scăzut cuprins între 0,5 – 2 L/minut, ajustat în concordanţă cu rezultatele gazometriei arteriale.

   La pacienţii cu hipoxie acută, oxigenul ar trebui administrat la un debit cuprins între 0,5 -15 L/minut, ajustat în concordanţă cu rezultatele de la gazometria arterială.

   Pentru tratamentul pacienţilor cu crize de astm si dureri de cap oxigenul ar trebui administrat la un debit de 7 L/minut timp de 15 minute; ar trebui instituit de la debutul atacului.

   Terapia cu oxigen normobaric cu ventilaţie mecanică :

  • Concentraţia minimă de oxigen în aerul inspirat (FiO2) trebuie să fie menţinută la minimum 21%. Concentraţia de oxigen inhalată poate fi crescută până la 100 dacă este necesar.

   Terapia cu oxigen hiperbaric :

  • Durata şedinţelor într-o cameră hiperbarică la o presiune de 2-3 atmosfere (adică 2,026 – 3,039 bar), este de la 90 minute la 4 ore. Aceste şedinţe pot fi repetate de 2-4 ori pe zi în funcţie de evoluţia stării clinice a pacienţilor. Multiple şedinţe sunt adesea necesare pentru tratamnetul infecţiilor ţesuturilor moi şi al rănilor hipoxice care nu răspund suficient la tratamentul convenţional.

   Mod de administrare:

   Oxigenul este de regulă administrat pe cale inhalatorie.

   În terapia cu oxigen normobaric oxigenul este adăugat la aerul inspirat până se obţine un amestec de gaz inhalat mai bogat în oxigen decât aerul inconjurător, (PaO2) între 0,21 şi 1 atm.

   La pacienţii fără probleme de ventilaţie oxigenul poate fi administrat prin respiraţie spontană prin Sondă T la pacienţi intubaţi, sondă nazală sau mască facială de oxigen.

   Sisteme cum ar fi Venturi-măşti cu debit fix de oxigen, în care oxigenul furnizat nu este amestecat cu aerul ambient, pot fi de asemenea utilizate.

   La pacienţii cu dereglări de ventilaţie sau anesteziaţi oxigenul este administrat prin ventilaţie mecanică. Pentru anestezie, se poate utiliza un echipament special pentru a colecta gazul expirat, îmbogăţirea acestuia în oxigen (şi dacă este necesar şi cu anestezic volatil) şi recircularea acestuia la pacient (circular rebreathing system).

   În terapia cu oxigen hiperbaric (HBO) oxigenul este administrat printr-o cameră hiperbară, o cameră de presiune special construită pentru acest tip de terapie, cu oxigen hiperbaric, în care se poate menţine o presiunea de trei ori mai mare decât presiunea atmosferică. HBO poate fi de asemenea administrat într-o cameră, printr-o mască de faţă foarte etanş conectată, o nişă care să acopere capul sau printr-un tub traheal.

   Oxigenul poate fi de asemenea administrat de la un generator de oxigen direct în sânge în condiţiile în care se impune o circulaţie extracorporeală (de exemplu chirurgie cardiacă).

   Dacă vi s-a administrat mai mult Oxigen Medicinal lichid Air Liquide decât trebuie

   Dacă vi s-a administrat mai mult Oxigen Medicinal lichid Air Liquide decât ar fi trebuit, spuneţi medicului sau farmacistului cât de repede posibil. Este foarte puţin propabil să se adminstreze o doză mai mare.

   Folosind oxigen 100% continuu mai mult de o zi, poate produce dureri în piept, o tuse uscată şi poate de asemenea cauza blocarea respiraţiei. Asemenea concentraţie se poate atinge numai dacă se foloseşte echipament specializat de spital.

   Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

  Ca toate medicamentele, Oxigen Medicinal Lichid Air Liquide poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

  Efectele toxice ale oxigenului sunt datorate atât concentraţiei oxigenului cât şi duratei de expunere. Primele simptome ale intoxicaţiei cu oxigen sunt durerile pleuritice şi tusea uscată.

  La pacienţii cu boli severe ale căilor respiratorii, care sunt legate de hipoxie ca foctor inductor al respiraţiei, poate să apară deprimarea respiratorie ca urmare a creşterii presiunii parţiale a oxigenului la nivelul receptorilor de la nivelul carotidei şi aortei. Aceasta conduce la acidoză şi chiar la stop respirator.

  Inhalarea unor concentraţii mari de oxigen poate determina microatelectazii datorate scăderii concentraţiei de azot din alvelolele pulmonare şi datorită efectului oxigenului asupra surfactanţilor. Inhalarea de oxigen pur poate creşte cu 20 – 30% circuitele intrapulmonare din cauza atelectaziilor urmate de denitrarea suprafeţelor sărac ventilate şi prin redistribuirea circulaţiei pulmonare datorită vasoconstricţiei determinate de creşterea presiunii parţiale a oxigenului (PaO2).

  Leziunile pulmonare pot să apară ca urmare a eliberării unei concentraţii de oxigen (FiO2) mai mari de 80% (vezi pct. 4.4).

  La pacienţii cu o sensibilitate redusă la presiunea dioxidului de carbon în sângele arterial, concentraţii crescute de oxigen pot determina retenţie de dioxid de carbon (hipercapnie), care în situaţii extreme poate conduce la necroze datorate dioxidului de carbon.

  Terapia cu oxigen hiperbaric poate provoca barotraume datorate presiunii crescute în pereţii unor cavităţi închise, cum ar fi urechea internă. Aceasta poate conduce la ruperea membranei timpanice, sinusurilor sau plămânilor cu risc de pneumotorax. Terapia hiperbară a fost de asemenea asociată cu simptome ale sistemului nervos central cum ar fi greaţă, ameţeli, anxietate şi perderea cunoştinţei.

  Toxicitate la nivel SNC

  Inhalarea oxigenului pur sub presiune de peste 2 atmosfere sau în concentraţie mare (75% – 100%) la presiune atmosferică, timp îndelungat poate duce la toxicitate nervoasă manifestată prin modificări ale dispoziţiei, greaţă, ameţeli, convulsii.

  De obicei se produce restabilirea completă, dar convulsiile de acest fel pot duce la deces în cazul pacienţilor cu boala de decompresiune.

  Pacienţii supuşi terapiei cu oxigen hiperbaric în camere hiperbarice pot prezenta un atac de claustrofobie.

  Pacienţii copii

  La nou-născuţi, în particular la prematuri, care au fost expuşi la terapie cu oxigen la concentraţii mari (FiO2

  >40 % ; Pa02 mai mare de 80 mmHg (sau 10,64 kPa)) sau pentru un timp indelungat (mai mult de 10 zile la o FiO2 >30 %), poate să apară retinopatie la nou-născuţii prematuri. Presiunea crescută a oxigenului întrerupe proliferarea vaselor de sânge ale retinei. Când pacientul primeşte din nou aer apare o proliferare intensă a

  vaselor de sânge la locul respectiv. Pot exista multe alte cauze de retinopatie a prematurului incluzînd hipoxemia. Monitorizarea atentă a terapiei cu oxigen la nou-născuţi este obligatorie.

  Alte efecte adverse negative ale terapiei cu oxigen la concentraţii mari (FiO2 aproape de 1,0) la nou născuţi ar fi anemia hemolitică, fibroza pulmonară, cardiacă, toxicitatea renală şi hepatică.

  Dacă vreuna dintre reacţiile adverse se agraveazǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră.

 5. CUM SE PĂSTREAZĂ OXIGEN MEDICINAL LICHID AIR LIQUIDE

  A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj după ,,Data expirării”.

  A se păstra la temperaturi sub 50°C, în ambalajul original, în locuri bine ventilate. A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

  Este interzis contactul cu uleiuri şi grăsimi. A se păstra în ambalajul original.

  Interzisă staţionarea în zone expuse publicului Accesul persoanelor străine este interzis.

  A nu se depozita substanţe combustibile de orice fel în apropierea cisternei criogenice. Pericol de aprindere în contact cu substanţe inflamabile.

  Fumatul şi focul deschis interzise.

  Umplerea, întreţinerea şi repararea recipientului se fac numai de către producător.

 6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Oxigen Medicinal Lichid Air Liquide

Gaz medicinal pentru inhalare, lichefiat

Cum arată Oxigen Medicinal Lichid Air Liquide şi conţinutul ambalajului

Gaz medicinal pentru inhalare, lichefiat

Ambalaj de transport: cisternă criogenică izolată termic cu pereţii interiori din oţel inoxidabil, echipat cu supape din alamă sau oţel inoxidabil.

Ambalaj fix: stocator criogenic cu dimensiuni de la 5 L la 50000 L.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

S.C. AIR LIQUIDE ROMANIA SRL Bucuresti, b-dul Mircea Eliade nr.18, sector 1, cod 012015, România

Fabricant

AIR LIQUIDE Austria GmbH Sendnergasse 30, 2320 Schwechat, Austria

Acest prospect a fost aprobat în Iunie 2012.

Sharing

Prospecte.Net recomanda consultarea medicului inainte de orice tratament. Luati medicamente si suplimente numai la indicația medicului deoarece combinate sau in cantitati necontrolate sa dea efecte adverse, dintre care unele pot fi fatale.

Acum esti aici: Home » Prospect Oxigen medicinal lichid Air Liquide
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!