Prospect Pantosal

Sharing


Pantosal

20 mg comprimate gastrorezistente

Pantoprazol

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medica­ment.

 • Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
 • Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
 • Acest medicament a fost prescris pentru dumnea­voastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dum­neavoastră.
 • Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi once reacţie adversă nemenţionată în acest prospect vă rugăm să-i spuneţi medicului dum­neavoastră sau farmacistului.

în acest prospect găsiţi:

1.Ce este Pantosal 20 mg comprimate şi pentru ce se utilizează

2.Înainte să luaţi Pantosal 20 mg; câteva informaţii pentru siguranţa dumneavoastră

3.Cum să luaţi Pantosal 20 mg comprimate

4.Reacţii adverse posibile

5.Cum se păstrează acest medicament 6.lnformaţii suplimentare

1. CE ESTE PANTOSAL 20 mg COMPRIMA­TE Şl PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Pantosal 20 mg comprimate este medicament pen­tru tratarea afecţiunilor stomacului şi intestinuluii legate de aciditate. Acesta este un „inhibitor selectiv de pom­pă de protoni”, o substanţă cane reduce cantftatea de acid produsă în stomacul dumneavoastră.

Pantosal 20 mg comprimate este utilizat pen­tru:

 1. tratarea afectiunilor esofagiene uşoare determinate de refluxul acidului din stomac (cu sau fără inflama­rea usoara a esofagului) şi a simptomelor asociate (de exemplu senzaţie de arsură în capul pieptului, regurgitarea acidului, durere la înghiţire).
 2. tratamentul de lungă durată al esofagitei de reflux (inflamaţie a esofagului însoţită de regurgitarea con­ţinutului de acid din stomac) şi prevenirea reapariţiei acesteia.
 3. prevenirea ulcerelor stomacale şi duodenale determi­nate de medicamente antiinflamatoare nesteroidiene neselective (AINS, de exemplu, ibuprofen) la pacienţii cu risc care necesită tratament continuu cu AINS.

 

2. ÎNAINTE SĂ LUAŢI PANTOSAL 20 mg- COMPRIMATE

Nu luaţi Pantosal 20 mg comprimate

 • dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la pantoprazol, soia sau la oricare dintre celelalte componente ale Pantosal 20 mg comprimate (vezi pct, 6 pentru lista acestora).
 • dacă luaţi în acelaşi timp un medicament care conţine atazanavir (pentru tratarea infecţiei cu HIV)

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Pantosal 20 mg comprimate

 • dacă aveţi tulburări hepatice severe. Vă rugăm să spu­neţi medicului dumneavoastră dacă aţi avut probleme cu ficatul. Medicul dumneavoastră vă poate verifica valorile serice ale enzimelor hepatice mai frecvent, în special când luaţi Pantosal 20 mg comprimate în ca­drul unui tratament de lungă durată; în funcţie de caz, tratamentul poate fi întrerupt.
 • dacă aveţi nevoie de un tratament continuu cu medi­camente de tip AINS şi vi se administrează Pantosal 20 mg comprimate, deoarece prezentaţi un risc cres­cut de a dezvolta complicaţii la nivelul stomaculu ş: intestinului. Orice risc crescut trebuie evaluat în con­formitate cu factorii dumneavoastră personali de nsc. cum sunt vârsta (peste 65 de ani), antecedente de ulcere stomacale sau duodenale sau de sângerări la nivelul stomacului şi intestinului.

-dacă aveţi rezerve reduse de vitamina B12 în corp sau prezentaţi factori de risc pentru valori reduse de vita­mina B12 şi vi se administrează tratament de lungă du­rată cu pantoprazol. Similar tuturor medicamentelor care reduc aciditatea, pantoprazolul poate duce la o absorbţie redusă de vitamina B12

Spuneţi imediat medicului dumneavoastră dacă observaţi oricare dintre următoarele simptome:

 • o pierdere neintenţionată în greutate
 • vărsături repetate
 • dificultăţi de înghiţire
 • vărsături cu sânge
 • sunteţi palid şi vă simţiţi slăbit (anemie)
 • observaţi sânge în scaun
 • diaree severă sau/şi persistentă, pentru că Pantosal a fost asociat cu o creştere uşoară a apariţiei diareei infecţioase.

Medicul dumneavoastră poate decide că aveţi nevoie de câteva teste pentru a exclude boli maligne, deoarece pantoprazolul ameliorează, de asemenea, simptomele cancerului şi poate determina o diagnosticare întârziată a acestuia. Dacă simptomele persistă în ciuda tratamen­tului, vor fi luate în considerare şi alte investigaţii. Dacă luaţi Pantosal 20 mg comprimate în cadrul unui tratament de lungă durată (mai lung de I an) medicul dumneavoastră probabil va dori să vă supravegheze în mod regulat. Trebuie să semnalaţi orice simptome şi circumstanţe noi şi excepţionale de câte ori mergeţi la medic.

Folosirea altor medicamente

Pantosal 20 mg comprimate poate influenţa eficacitatea

altor medicamente, prin urmare

 • Spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi alte medicamente (de exemplu, ketoconazol) deoarece Pantosal 20 mg poate împiedica acţiunea adecvată a altor medicamente.
 • Spuneţi medicului dacă luaţi alte medicamente, în special medicamente cum sunt warfarina şi fenprocumona, care afectează îngroşarea sau subţierea sângelui. Este posibil să necesitaţi şi alte investigaţii.
 • Spuneţi medicului dacă luaţi un medicament care conţine atazanavir (utilizat în tratarea infecţiei cu HIV). Atazanavir nu trebuie utilizat împreună cu Pantosal 20 mg.

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte me­dicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără pre­scripţie medicală.

Sarcina şi alăptarea

Experienţa clinică privind utilizarea la femeile gravide este limitată. Nu există date cu privire la eiminarea sub­stanţei active in lapte la om.

Dacă sunteţ gavidă. credeţi că este posibil să fiţi gra­vidă sau dacă alăptaţi, trebuie să utilizat acest medica­ment numai dacă medicul dumneavoastră consideră că beneficiul pe care acesta vi-l poate aduce dumneavoas­tră este mai mare decât riscul potenţial pentru fatul sau pentru copilul dumneavoastră.

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Nu se cunoaşte niciun efect al acestor comprimate asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. Reacţiile adverse posibile (vezi pct. 4), cum sunt ameţelile şi tulburările de vedere, precum vederea înce­ţoşată. pot reduce capacitatea de reacţ;e.

Informaţii importante privind unele compo­nente ale Pantosal 20 mg comprimate

Pantosal 20 mg comprimate conţine lecitină de soia. Dacă sunteţi alergic la alune sau soia, nu utilizaţi acest medicament.

3. CUM SĂ LUAŢI Pantosal 20 mg COMPRI­MATE

Utilizaţi întotdeauna Pantosal 20 mg comprimate exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

Cand si cum trebuie să luaţi Pantosal 20 mg comprimate

Luaţi-I înainte de masă fără a mesteca sau njpe compri­matele şi înghimi-le întreg cu puţină apă. Dacă medicul dumneavoastră nu vă recomandă altfel, doza uzuală este:

–           Adulţi şi adolescenţi cu vârsta de cel puţin 12 ani

Pentru tratarea afecţiunilor esofagiene uşoare determi­nate de refluxul acidului din stomac (cu sau fără inflama­rea uşoară a esofagului) şi a simptomelor asociate (de exemplu, senzaţie de arsură în capul pieptului, regurgi­tarea acidului, durere la înghiţire): un comprimat pe zi.

De regulă, simptomele se ameliorează în decurs de 2-4 săptămâni. Pentru vindecarea inflamăm uşoare a eso­fagului vor fi necesare între 4 şi 8 săptămâni. Medicul cumneavoastră vă va spune cât timp trebuie să conti­nuaţi tratamentul cu acest medicament. După aceasta, orice reapariţie a simptomelor poate fi controlată prin luarea unui comprimat pe zi, la nevoie.

–           Pentru tratamentul de lungă durată şi preveni­rea reapariţiei esofagitei de reflux: un comprimat pe zi.

Dacă afecţiunea revine, doza poate fi dublată şi în acest caz puteţi utiliza Pantoprazol Nycomed 40 mg com­primate, câte unul pe zi. După vindecare, puteţi reduce doza revenind la un comprimat de 20 mg pe zi.

Adulţi

Pentru prevenirea ulcerelor duodenale la pacienţii care necesită tratament continuu cu AINS: un comprimat pe zi.

Grupe speciale de pacienţi

–   Dacă aveţi probleme severe cu ficatul, trebui să luaţi un comprimat 20 mg o dată la două zile.

–   Copii cu vârsta sub 12 ani. Aceste comprimate nu sunt recomandate pentru utilizarea la copii cu vârsta sub 12 ani.

Dacă luaţi mai mult decât trebuie din Pantosal 20 mg comprimate

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Nu se cunosc simptomele supradozajului.

Dacă uitaţi să luaţi Pantosal 20 mg comprimate

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa pentru doza uitată. Luaţi următoarea doză uzuală, la ora obişnuită.

Dacă încetaţi să luaţi Pantosal 20 mg compri­mate

Nu încetaţi să luaţi comprimatele fără a discuta mai întâi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul. Dacă aveţi orice alte întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Pantosal 20 mg comprimate poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Dacă observaţi apariţia oricăreia dintre reacţi­ile adverse de mai jos, încetaţi să luaţi aceste comprimate şi adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră, sau contactaţi secţia de ur­genţă a celui mai apropiat spital:

 • reacţii alergice grave: umflare a limbii şi/sau a gâtului, dificultăţi la înghiţire, urticarie (erupţie trecă­toare pe piele), dificultăţi în respiraţie, umflare alergică a feţei (boala Quincke/edem angioneurotic), ameţeli severe cu bătăi ale inimii foarte rapide şi transpiraţie abundentă.
 • afecţiuni grave ale pielii cu formare de băşici pe piele şi deteriorare rapidă a stării dumneavoastră ge­nerale, eroziune (inclusiv sângerare uşoară) la nivelul ochilor, nasului, gurii/buzelor sau organelor genitale (sindrom Stevens-Johnson, sindrom Lyell, eritem poli­morf) şi sensibilitate la lumină.
 • alte afecţiuni grave: îngălbenire a pielii şi a albu­lui ochilor (leziuni severe ale celulelor hepatice, icter) sau febră, erupţie trecătoare pe piele şi rinichi mănţi, uneori cu dureri la urinare şi dureri în zona lombară (mflamaţie gravă rinichilor).

Alte reacţii adverse cunoscute sunt:

–     mai puţin frecvente (mai puţin de I caz la 100 pacienţi trataţi)

 • durere de cap; ameţeli; diaree; greaţă, vărsături; dis- tensie abdominală şi flatulenţă; constipaţie; uscare a gurii; durere şi disconfort abdominal; erupţie trecătoa­re pe piele, exantem, erupţie; mâncărimi; stare de slă­biciune, extenuare sau stare generală de rău; tulburări de somn
 • rare (mai puţin de I caz la 1000 pacienţi trataţi) tulburări oculare, cum sunt vederea neclară; urticarie; dureri articulare; dureri musculare; modificări în greu­tate; temperatură corporală ridicată; umflare a extre­mităţilor (edem periferic); reacţii alergice; depresie
 • foarte rare (mai puţin de I caz la 10000 pacienţi tratati dezorientare.

Alte reacţii adverse raportate în cazul utilizării generale:

halucinaţii, confuzie.

Reacţii adverse identificate prin analize ale sângelui:

 • mai puţin frecvente (mai puţin de I caz la 100 pacienţi trataţi)

creştere a valorilor serice ale enzimelor hepatice

 • rare (mai puţin de I caz la 1000 pacienţi trataţi)

creştere a valorii bilirubinei în sânge; creştere a valo­ni grăsimilor în sânge

 • foarte rare (mai puţin de I caz la 10000 pacienţi trataţi)

reducere a numărului de plachete în sânge, care poate determina sângerări şi învineţiri mai uşor decât în mod normal;

reducere a numărului de celule albe în sânge, ceea ce poate duce la infecţii mai frecvente.

Vă rugăm să reţineţi:

 • beneficiile estimate ale acestui medicament sunt, de regulă, mai mari decât riscurile de a suferi de oricare dintre reacţiile sale adverse dăunătoare.
 • dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau observaţi vreo reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoas­tră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ Pantosal 20 mg COMPRIMATE

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi Pantosal IC mg comprimate după data de

expirare înscrisă pe cutie, blister sau flacon. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective. Pentru flacoanele din PEID: nu utilizaţi comprimatele după 2 luni de la prima deschidere a flaconului. Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păs­trare.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei me­najere sau a reziduurilor menajere. întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt ne­cesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE Ce conţine Pantosal 20 mg comprimate Substanţa activă este pantoprazol. Fiecare comprimat gastrorezistent conţine pantoprazol sodic sesquihidrat 22,55 mg echivalent cu pantoprazol 20 mg.

Cum arată Pantosal 20 mg comprimate şi con­ţinutul ambalajului

Un comprimat filmat, oval, biconvex, de culoare galbe­nă, inscripţionat cu ,,P 20″ cu cerneală brună pe o faţă.

Ambalaje: flacon din polietilenă de înaltă densitate cu dop cu filet din polietilenă de joasă densitate, blistere din aluminiu/aluminiu cu portofel din carton, blistere din aluminiu/aluminiu fără portofel din carton

Pantosal 20 mg este disponibil în ambalaje cu următoa­rele dimensiuni:

Ambalaje cu 7, 10, 14, 15, 24, 28, 30, 48, 56, 60, 84, 90, 98. 100, 112, 168 comprimate gastrorezistente

Ambalaje de uz spitalicesc cu 50, 56, 84, 90, I 12, 140, -3 (10×14 sau 5×28), 500, 700 (5×140), 280 (20×14 sa^ 10×28) comprimate gastrorezistente

este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie co­mercializate.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Nycomed GmbH

B/K-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz Germania

Producători

Nycomed Oranienburg GmbH LehnitzstraBe 70 – 98 D-1 6515 Oranienburg Germania

Nycomed Limited

IDA Business and Technology Park Carrigtohill, Co.

Cork

Irlanda

Acest medicament este autorizat în Statele Membre ale Spaţiului Economic European sub următoarele denumiri comerciale:

Austria                                  PantoGulden 20 mg

Belgia                                     PantoGulden ftvk 20 ma

Finlanda                              Pantonycomed 20 mg

Franţa                                  PantoNycomed 20 mg

Germania                           PantoNycomed 20 mg

Irlanda                                 Pantoprazole 20 mg

Olanda                                 Pantoprazol Nycomed 20 mg

Polonia                                Dyspex 20 mg

Portugalia                          Dyspexl 20 mg

România                             Pantosal 20 mg Republica Slovacia Dyspexl 20 mg

Spania                                 Pantobyk 20 mg

Suedia                                 Pantonycomedl 20 mg

Marea Britanie                Pantoprazole! 20 mg

Acest prospect a fost aprobat în Iulie 2009

 

 

Sharing

Prospecte.Net recomanda consultarea medicului inainte de orice tratament. Luati medicamente si suplimente numai la indicația medicului deoarece combinate sau in cantitati necontrolate sa dea efecte adverse, dintre care unele pot fi fatale.

Acum esti aici: Home » Prospect Pantosal
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!