Prospect Seftrion

Sharing

Seftrion 1 g,

pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă

Ceftriaxonă

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-i daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devin grave sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugam să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 

Prospect Seftrion
Prospect Seftrion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

în acest prospect găsiţi:

 1. Ce este Seftrion şi pentru ce se utilizează
 2. înainte   să vi se administreze Seftrion
 3. Cum vi se va administra Seftrion
 4.  Reacţii  adverse posibile
 5. Cum      se păstrează Seftrion
 6. Informaţii suplimentare

 

 

1 .CE ESTE SEFTRION Şl PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Seftrion conţine ceftriaxonă. Acesta este un antibiotic, care aparţine unui grup de antibiotice denumite cefalosporine. Aceste antibiotice sunt înrudite cu penicilina.

Seftrion omoară bacteriile şi poate fi utilizată în diferite infecţii.

Similar altor antibiotice, ceftriaxona este eficace numai împotriva anumitor bacterii. De aceea, este utilă numai pentru tratarea anumitor infecţii.

 

Seftrion poate fi utilizat pentru tratarea următoarelor:

-infecţii ale sângelui (sepsis);

-infecţii ale meningelui (meningite);

-infecţii ale oaselor şi articulaţiilor;

-infecţii ale căilor respiratorii;

-infecţii ale pielii şi ţesuturilor moi.

 

Ceftriaxona poate fi utilizată şi pentru a preveni apariţia infecţiilor înainte, în timpul şi după o intervenţie chirurgicală, la pacienţii cu risc de infecţii severe asociate manevrelor chirurgicale. în funcţie de tipul intervenţiei chirurgicale şi de spectrul de microorganisme patogene suspectate, ceftriaxona trebuie asociată cu un antibiotic adecvat al cărui spectru de acţiune include microorganisme suplimentare care pot determina apariţia

complicaţiilor.

 

2.INAINTE SA VI SE ADMINISTREZE SEFTRION

 

 Nu vi se va administra Seftrion dacă:

 

-sunteţi alergic (hipersensibil) la ceftriaxonă sau la oricare dintre celelalte componente ale Seftrion;

-sunteţi alergic (hipersensibil) la oricare alt antibiotic din grupa cefalosporinelor;

-aţi avut vreodată o reacţie alergică severă la oricare alt antibiotic din grupa penicilinelor sau beta-lactaminelor, deoarece s-ar putea să fiţi alergic şi la acest medicament;

Seftrion nu trebuie utilizat la nou-născuţii cu icter (hiperbilirubinemie) sau la prematuri, deoarece utilizarea ceftriaxonei, substanţa activă din Seftrion, poate determina la aceşti pacienţi complicaţii, cu leziuni cerebrale posibile;

 

-Seftrion nu trebuie injectat intramuscular:

-la copii cu vârsta sub 2 ani;

-în timpul sarcinii şi alăptării.

-la nou-născuţii la termen, Seftrion nu trebuie utilizat cu un tratament pe baza de calciu, datorită riscului de precipitare a sării de calciu a ceftriaxonei.

Dacă aveţi nelămuriri, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 

Aveţi grijă deosebită când vi se va administra Seftrion:

-informaţi-l pe medicul dumneavoastră sau pe farmacist înainte de a vi se va administra acest medicament, dacă aţi avut vreodată o reacţie alergică la oricare antibiotic;

-dacă aţi avut vreodată alt tip de reacţie alergică sau astm bronşic. Reacţiile de hipersensibilitate la ceftriaxona au tendinţa să apară mai frecvent la pacienţii cu predispoziţie pentru oricare reacţie alergică şi pot să apară în toate gradele de severitate, mergând până la şoc anafilactic;

-dacă vi s-a spus vreodată că rinichii şi/sau ficatul dumneavoastră nu funcţionează bine;

-dacă aţi avut vreodată calculi la nivel renal sau la nivelul veziculei biliare sau dacă sunteţi alimentat intravenos;

-dacă aţi avut inflamaţii ale intestinului, numite colite sau oricare alte boli intestinale severe;

-Seftrion poate modifica rezultatele anumitor teste sanguine (cum este testul Coombs). Dacă trebuie să efectuaţi aceste teste sanguine este important să-i spuneţi înainte medicului dumneavoastră că luaţi Seftrion.

 

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

 

Efectul Seftrion poate fi influenţat de alte medicamente care se excretă prin rinichi, în special dacă aceste medicamente afectează, de asemenea, funcţia renală. Multe medicamente pot face acest lucru, deci trebuie să verificaţi aceasta împreună cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a utiliza Seftrion.

în special, spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi:

-alte antibiotice pentru tratamentul infecţiilor cum sunt aminoglicozidele;

-contraceptive orale. Se recomandă să utilizaţi şi alte măsuri contraceptive nonhormonale;

-alte substanţe active, cum este probenecidul.

 

Seftrion poate modifica rezultatul unor teste sanguine cum este testul Coombs sau valoarea galactozei din sânge. Este important să spuneţi medicului dumneavoastră că luaţi Seftrion dacă trebuie să efectuaţi oricare dintre aceste teste.

Acest medicament poate, de asemenea, să modifice rezultatul testelor de dozare a glucozei în urină prin metode neenzimatice. Dacă aveţi diabet zaharat şi vă efectuaţi periodic aceste teste, informaţi-l pe medicul dumneavoastră. In acest caz, în timpul tratamentului cu Seftrion, trebuie să utilizaţi alte teste pentru monitorizarea diabetului zaharat.

 

Sarcina şi alaptarea

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

-Sunteţi sau credeţi că aţi putea fi gravidă? Deşi nu se cunoaşte dacă acest medicament are efecte nocive asupra fătului, Seftrion trebuie administrat gravidelor numai dacă este strict necesar. -Alăptaţi? Seftrion nu trebuie administrat femeilor care alăptează. în timpul sarcinii, este contraindicată administrarea intramusculară împreună cu lidocaină.

Adresaţi-vă medicului dumneavostră sau farmacistului înainte de a utiliza Seftrion.

 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

în timpul utilizării Seftrion puteţi avea ameţeli. Acestea vă pot afecta capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. Dacă aveţi aceste manifestări, nu conduceţi vehicule şi nu folosiţi utilaje.

 

Informaţii importante privind unele componente ale Seftrion

Seftrion conţine sodiu. Acest lucru trebuie avut în vedere la pacienţii ce urmează o dietă cu restricţie de sodiu.

 

3. CUM VI SE VA ADMINISTRA SEFTRION

Utilizaţi întotdeauna Seftrion exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

 

Seftrion trebuie să vi se administreze de către medicul dumneavoastră sau de către asistenta medicală.

-Se administrează sub formă de injecţie.

-Injecţia trebuie administrată intravenos lent sau intramuscular profund într-un muşchi cu suprafaţa mare.

Doza pe care medicul dumneavoastră v-o administrează depinde de tipul şi severitatea infecţiei. Depinde, de asemenea, de greutatea dumneavoastră corporală şi de modul de funcţionare a rinichilor dumneavoastră. Medicul dumneavoastră vă va explica acest lucru.

 

Dozele uzuale sunt următoarele:

Adulţi, pacienţi vârstnici şi copii cu vârsta de 12 ani şi peste şi care au greutatea corporală mai mare de 50 kg

-1 până la 2 g, o dată pe zi.

-în infecţii grave, doza poate fi crescută până la 4 g pe zi, administrată sub formă de injecţie intravenoasă.

Nou-născuţi cu vârsta cuprinsă între 0-14 zile

-20-50 mg/kg, o dată pe zi, sub formă de injecţie intravenoasă;

-nu trebuie depăşită doza de 50 mg/kg şi zi, nici chiar în cazul infecţiilor severe.

Copii cu vârsta cuprinsă Intre 15 zile şi 12 ani

-20-80 mg/kg, o data pe zi, sub formă de injecţie intravenoasă;

-nu trebuie depăşită doza de 80 mg/kg şi zi, nici chiar în cazul infecţiilor severe, cu excepţia meningitei.

 

Recomandări speciale de dozaj

-Pentru infecţii ale meningelui (meningite) doza de început este de 100 mg/kg o dată pe zi (dar nu trebuie depăşită doza de 4 g pe zi). La nou-născuţi nu trebuie depăşită doza de 50 mg/kg şi zi. -Dacă vi se administrează înaintea unei intervenţii chirurgicale: doza zilnică uzuală trebuie administrată cu 30-90 de minute înaintea intervenţiei chirurgicale. în general, este suficientă o singură administrare.

-Pentru pacienţii cu probleme renale, doza nu trebuie redusă dacă funcţia hepatică este normală, în cazul unei afectări renale grave (clearance al creatininei < 10 ml/minut) doza zilnică administrată pacienţilor adulţi nu trebuie să depăşească 2 g.

 

-Pacienţii cu probleme hepatice nu necesită reducerea dozei decât dacă au şi probleme renale.

-în caz de insuficienţă renală şi hepatică severe concomitente, concentraţiile plasmatice ale ceftriaxonei trebuie monitorizate periodic şi doza ajustată corespunzător pentru copii şi adulţi.

-Dacă urmaţi o şedinţă de dializă, medicul dumneavoastră vă va efectua teste pentru a se asigura că luaţi doza corectă.

 

Seftrion vi se administrează, în general, o dată pe zi.

-Tratamentul trebuie continuat cel puţin 2 zile după normalizarea temperaturii corpului.

-Tratamentul poate continua timp de 7-14 zile în total.

Dacă pacientul este un copil cu vârsta sub 2 ani, o gravidă sau o femeie care alăptează, Seftrion trebuie administrat sub formă de injecţie intravenoasă lentă.

 

Dacă vi se administrează mai mult decât trebuie din Seftrion

Dacă vi s-a administrat mai mult decât trebuie din Seftrion, adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră sau mergeţi la departamentul de urgenţă al celui mai apropiat spital. Luaţi cu dumneavoastră cutia cu medicamentul, astfel încât personalul medical să ştie exact ce vi s-a administrat.

Dacă uitaţi să utilizaţi Seftrion

Este important să utilizaţi Seftrion cât timp vi s-a prescris şi să nu întrerupeţi tratamentul doar pentru că vă simţiţi bine. Dacă întrerupeţi tratamentul prea devreme, infecţia poate reveni. Dacă nu vă

simţiţi bine la sfârşitul tratamentului sau vă simţiţi mai rău în timpul acestuia, trebuie să-i informaţi pe medicul dumneavoastră.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Seftrion poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Dacă aveţi vreuna dintre următoarele reacţiile adverse grave, întrerupeţi tratamentul şi informaţi-l imediat pe medicul dumneavoastră sau mergeţi la departamentul de urgenţă al celui mai apropiat spital.

 

Urmatoarele reacţii adverse sunt rare (afectează mai puţin de 1 din 1000 pacienţi)

-reacţii alergice cum sunt: apariţia bruscă a respiraţiei şuierătoare, senzaţie de constricţie la nivelul toracelui, umflarea pleoapelor, feţei sau buzelor, erupţii trecătoare severe pe piele, care pot evolua spre vezicule, putând interesa ochii, gura, gâtul şi mucoasa de la nivel genital, pierderea stării de conştienţă (leşin).

 

Urmatoarele reacţii adverse sunt foarte rare (afectează mai puţin de 1 din 10000 de pacienţi)

-diaree gravă, prelungită sau cu sânge, cu dureri la nivelul stomacului sau febră. Acesta poate fi un semn al unei inflamaţii intestinale grave (numita „colită pseudomembranoasă”), care poate să apară după utilizarea antibioticelor.

 

Reacţii adverse foarte frecvente (afectează mai mult de 1 din 10 pacienţi)

-calculi biliari la copii.

 

Reacţii adverse frecvente (afectează mai puţin de 1 din 10 pacienţi)

-reacţii alergice (erupţii trecătoare pe piele, mâncărimi, urticarie, umflături la nivelul pielii şi articulaţiilor); -modificări ale rezultatelor testelor sanguine prin care se evaluează funcţia ficatului dumneavoastră;

-durere şi induraţie la locul injectării intramusculare;

-durere şi înroşire la locul injectării intravenoase.

Reacţii adverse mai puţin frecvente (afectează mai puţin de 1 din 100 pacienţi)

-greaţă, vărsături, dureri la nivelul stomacului, scaun moale sau diaree;

-dureri, inflamaţii ale limbii, lipsa poftei de mâncare;

-dureri de cap, ameţeli;

-infecţii: tratamentul cu ceftriaxonă poate creşte temporar posibilitatea ca dumneavoastră să faceţi infecţii determinate de alte microorganisme patogene. De exemplu, poate să apară candidoză;

-probleme renale: modificări ale funcţiei rinichilor şi reducerea formării urinei.

 

Reacţii adverse rare (afectează mai puţin de 1 din 1000 pacienţi)

-crampe abdominale severe (produse de inflamaţia pancreasului);

-calculi biliari la adulti;

-scăderea numarului de globule albe ale sângelui (uneori severe, cu risc crescut de apariţie a infecţiilor severe);

-calculi renali la copii.

 

Reacţii adverse foarte rare (afectează mai puţin de 1 din 10000 pacienţi)

-scădere sau alterare a celulelor sanguine (risc crescut de sângerare, învineţire sau infecţie);

-un anumit tip de anemie care poate fi severă şi este determinată de distrugerea globulelor roşii ale sângelui. Dacă efectuaţi teste sanguine, informaţi-o pe asistenta medicală care vă recoltează sânge că luaţi Seftrion, deoarece acesta poate afecta rezultatele testelor dumneavoastră.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 

5. CUM SE PĂSTREAZĂ SEFTRION

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

A se păstra în ambalajul original.

Soluţia reconstituită trebuie utilizată imediat. Trebuie utilizate numai soluţiile limpezi, fără particule.

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

Nu utilizaţi Seftrion după data de expirare înscrisă pe ambalaj, dupa EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

 

6.INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Seftrion

Substanţa activă este ceftriaxonă. Un flacon cu pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă conţine ceftriaxonă 1 g sub formă de ceftriaxonă sodică.

 

Cum arată Seftrion şi conţinutul ambalajului

Seftrion se prezintă sub formă de pulbere de culoare albă până la gălbuie.

Este ambalat în cutii cu un flacon din sticla incoloră tip II, cu capacitatea de 15 ml, închis cu dop din cauciuc, etanşat cu capsă din aluminiu şi sigilat cu rondelă din PP, conţinând pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă.

 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţa şi producătorul Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

EIPICO MED SRL

B-dul Unirii nr.6, Bl. 8C sc. I, ap. 9

Sector 4, Bucureşti, România

Responsabil cu eliberarea seriilor

FELSIN Farm SRL

Bd. Ion Mihalache nr. 11, sector 1

Bucureşti, România

 

Acest prospect a fost aprobat în Decembrie 2008

 

Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi personalului medical:

Seftrion trebuie administrat prin injectare într-o venă (administrare intravenoasă); cu toate acestea, poate fi administrat şi prin injectare într-un muşchi (administrare intramusculară).

 

Injectare intravenoasă

Seftrion 1 g trebuie dizolvat în apă pentru preparate injectabile

Conţinutul unui flacon de 1 g trebuie dizolvat în 10 ml apă pentru preparate injectabile, prin agitare. Injectarea trebuie efectuată pe o perioadă de 2-4 minute.

Perfuzie intravenoasă (injectare într-o venă)

Seftrion 1 g trebuie administrat sub forma unei perfuzii de scurtă durată.

Conţinutul unui flacon de 1 g trebuie dizolvat în 10 ml din următoarele soluţii, care nu conţin calciu, pentru a obţine o concentraţie de 0,1 g/ml:

 • clorură de sodiu 0,9%;
 • clorură de sodiu 0,45 % şi glucoză (2,5%);
 • glucoză 5%;
 • glucoză 10%;
 • dextran 6% în glucoză 5%;
 • hidroxietilamidon 6-10%.

Această soluţie trebuie apoi diluată, respectând condiţii aseptice controlate şi validate, rezultând un volum final de 20,5 ml şi o concentraţie de 49 mg/ml. Vezi şi „Principalele incompatibilităţi chimice”.

 

Durata perfuziei este de cel puţin 30 minute.

 

Administrare intramusculară (injectare într-un muşchi)

Seftrion 1 g poate fi administrat intramuscular.

Conţinutul unui flacon de 1 g trebuie dizolvat complet în 3,5 ml clorhidrat de lidocaină soluţie 1% v/v, prin agitare (concentraţie 0,3 g/ml).

Soluţia este administrată prin injectare profundă, în muşchii fesieri (intragluteal). Nu trebuie injectate pe aceeaşi parte a corpului doze mai mari de 1 g ceftriaxonă.

Trebuie evitată injectarea într-un vas de sânge.

 

(Vă rugăm să citiţi atent informaţiile producătorului privind riscurile legate de soluţia de clorhidrat de lidocaină, din documentele ce conţin informaţii relevante despre clorhidratul de lidocaină). Tratamentul prin injectare intramusculară este justificat numai în cazuri excepţional şi după o atentă evaluare a raportului risc/beneficiu. Vezi şi punctul 2 „Aveţi grijă deosebită când vi se va administra Seftrion”

 

Pentru alte căi de administrare sunt disponibile alte concentraţii de Seftrion.

 

Miscibilitatea

în principiu, soluţiile de ceftriaxonă trebuie întotdeauna administrate separat de alte soluţii pentru perfuzie.

în niciun caz, soluţia de ceftriaxonă nu trebuie amestecată cu soluţii care conţin calciu.        

Principalele incompatibilităţi chimice

Seftrion 1 g nu trebuie amestecat niciodată cu vreuna dintre următoarele soluţii:

 • soluţii care conţin calciu (cum sunt soluţiile Hartmann sau Ringer);
 • aminoglicozide (când se administrează în acelaşi timp, aceste medicamente trebuie administrate separat);
 • Seftrion 1 g nu trebuie administrat în aceeaşi seringă cu alt antibiotic sau alt medicament bactericid;
 • Există o incompatibilitate chimică între ceftriaxonă şi amsacrină (medicament antitumoral), vancomicină (antibiotic) şi fluconazol (fungicid).

Sharing

Voteaza si comenteaza cum ti-a folosit, sa stie toti parerea ta!

Foarte NemultumitNemultumitOKMultumitFoarte Multumit ( 1 -voturi, Media: 5,00 out of 5)

Încarc...

 

Comentarii Pareri
 

Lasă un comentariu

Solve : *
15 + 22 =


Urmatorul regulament trebuie acceptat pentru a publica comentariul:

In conformitate cu GDPR va anunt ca emailul si comentariul d-voastra va fi stocat .  Pentru mai multe detalii vizitati Politica cookie. Sau scrieti-ne pe pagina de Contact.

 

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Acum esti aici: Home » Prospect Seftrion