Prospect Sintocalmin

Sharing

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

 

Sintocalmin 300 mg, supozitoare

 

Metamizol sodic

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

                  Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

                  Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

          Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le
poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

          Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă
nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau
farmacistului.

 

În acest prospect găsiţi:

1.              Ce este Sintocalmin şi pentru ce se utilizează

2.               Înainte să utilizaţi Sintocalmin

3.               Cum să utilizaţi Sintocalmin

4.               Reacţii adverse posibile

5.               Cum se păstrează Sintocalmin

6.               Informaţii suplimentare

Sintocalmin Prospect
Sintocalmin Prospect

1.               CE ESTE SINTOCALMIN ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Sintocalmin aparţine grupei de medicamente cunoscută sub denumirea de: analgezice şi antipiretice.
El ameliorează durerea şi reduce temperatura corpului în caz de febră.

 

Sintocalmin se utilizează în:

          dureri acute severe postlezionale sau postoperatorii; colici; dureri de cauză tumorală; alte dureri
severe acute sau cronice, atunci când alte mijloace terapeutice nu sunt indicate.

                  combaterea febrei, atunci când aceasta nu răspunde la alt tratament.

2.               ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI SINTOCALMIN
Nu utilizaţi Sintocalmin

          dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la metamizol sau la oricare dintre celelalte componente ale
Sintocalmin.

                  dacă aveţi:

                  antecedente alergice la derivaţii de pirazol, intoleranţă la antiinflamatoarele nesteroidiene
(AINS);

                 afecţiuni ale măduvei hematopoietice;

                 antecedente de agranulocitoză;

                 deficit de glucozo-6-fosfat dehidrogenază, porfirie hepatică acută.

                  dacă sunteţi în primul sau în ultimul trimestru de sarcină.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Sintocalmin

      dacă suferiţi de: urticarie, astm bronşic alergic, rinită alergică;

     dacă suferiţi de intoleranţă la alcool etilic (după ingestia unor cantităţi mici apar: strănut,
lăcrimare, înroşire pronunţată a feţei; intoleranţa la alcool etilic poate evidenţia existenţa unui astm
la AINS);

Acest medicament poate determina fenomene alergice de tip anafilactic, de exemplu agranulocitoză
(scăderea numărului unor celule din sânge denumite granulocite) sau şoc.

Deoarece agranulocitoza apare în mod neaşteptat şi este independentă de doză şi de durata
tratamentului, în cazul apariţiei febrei şi/sau inflamaţiei amigdalelor şi/sau ulceraţiilor în gură trebuie
să întrerupeţi imediat tratamentul şi să vă prezentaţi la medic; acesta vă va recomanda efectuarea de
urgenţă a unui test al sângelui (hemograma). Continuarea administrării Sintocalmin creşte riscul de
deces.

In cazul tratamentului de lungă durată, medicul vă va recomanda periodic teste ale sângelui
(hemograma).

In cazul pacienţilor cu risc crescut de şoc anafilactic, medicamentul se va administra numai dacă
medicul consideră absolut necesar şi sub strictă supraveghere medicală.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte
medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală, mai ales în următoarele cazuri:
-alte medicamente cu efecte toxice asupra măduvei spinării; nu trebuie să luaţi Sintocalmin împreună
cu aceste medicamente;

-captopril;

-litiu;.

-metotrexat;

-triamteren;

-antihipertensive şi diuretice (cu excepţia furosemidului); Sintocalmin poate să le modifice efectul;
-ciclosporină; Sintocalmin poate să scadă concentraţia în sânge a ciclosporinei, aceasta trebuind
verificată în cazul utilizării concomitente a celor două medicamente.

Acum se mai citeste