Prospect Sintocalmin 300 mg, supozitoare

Sharing

PROSPECT Sintocalmin 300 mg, supozitoare

Metamizol sodic

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

–                  Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

–                  Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

–          Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le
poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

–          Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă
nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau
farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

1.              Ce este Sintocalmin şi pentru ce se utilizează

2.               Înainte să utilizaţi Sintocalmin

3.               Cum să utilizaţi Sintocalmin

4.               Reacţii adverse posibile

5.               Cum se păstrează Sintocalmin

6.               Informaţii suplimentare

Sintocalmin Prospect
Sintocalmin Prospect

1.               CE ESTE SINTOCALMIN ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Sintocalmin aparţine grupei de medicamente cunoscută sub denumirea de: analgezice şi antipiretice.
El ameliorează durerea şi reduce temperatura corpului în caz de febră.

Sintocalmin se utilizează în:

–          dureri acute severe postlezionale sau postoperatorii; colici; dureri de cauză tumorală; alte dureri
severe acute sau cronice, atunci când alte mijloace terapeutice nu sunt indicate.

–                  combaterea febrei, atunci când aceasta nu răspunde la alt tratament.

2.               ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI SINTOCALMIN
Nu utilizaţi Sintocalmin

–          dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la metamizol sau la oricare dintre celelalte componente ale
Sintocalmin.

–                  dacă aveţi:

•                  antecedente alergice la derivaţii de pirazol, intoleranţă la antiinflamatoarele nesteroidiene
(AINS);

•                 afecţiuni ale măduvei hematopoietice;

•                 antecedente de agranulocitoză;

•                 deficit de glucozo-6-fosfat dehidrogenază, porfirie hepatică acută.

–                  dacă sunteţi în primul sau în ultimul trimestru de sarcină.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Sintocalmin

•      dacă suferiţi de: urticarie, astm bronşic alergic, rinită alergică;

•     dacă suferiţi de intoleranţă la alcool etilic (după ingestia unor cantităţi mici apar: strănut,
lăcrimare, înroşire pronunţată a feţei; intoleranţa la alcool etilic poate evidenţia existenţa unui astm
la AINS);

Acest medicament poate determina fenomene alergice de tip anafilactic, de exemplu agranulocitoză
(scăderea numărului unor celule din sânge denumite granulocite) sau şoc.

Deoarece agranulocitoza apare în mod neaşteptat şi este independentă de doză şi de durata
tratamentului, în cazul apariţiei febrei şi/sau inflamaţiei amigdalelor şi/sau ulceraţiilor în gură trebuie
să întrerupeţi imediat tratamentul şi să vă prezentaţi la medic; acesta vă va recomanda efectuarea de
urgenţă a unui test al sângelui (hemograma). Continuarea administrării Sintocalmin creşte riscul de
deces.

In cazul tratamentului de lungă durată, medicul vă va recomanda periodic teste ale sângelui
(hemograma).

In cazul pacienţilor cu risc crescut de şoc anafilactic, medicamentul se va administra numai dacă
medicul consideră absolut necesar şi sub strictă supraveghere medicală.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte
medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală, mai ales în următoarele cazuri:
-alte medicamente cu efecte toxice asupra măduvei spinării; nu trebuie să luaţi Sintocalmin împreună
cu aceste medicamente;

-captopril;

-litiu;.

-metotrexat;

-triamteren;

-antihipertensive şi diuretice (cu excepţia furosemidului); Sintocalmin poate să le modifice efectul;
-ciclosporină; Sintocalmin poate să scadă concentraţia în sânge a ciclosporinei, aceasta trebuind
verificată în cazul utilizării concomitente a celor două medicamente.

Utilizarea Sintocalmin cu alimente şi băuturi

Nu trebuie să consumaţi băuturi alcoolice în timpul utilizării Sintocalmin.

Sarcina şi alăptarea

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice
medicament.

Nu trebuie să utilizaţi Sintocalmin dacă sunteţi în primul sau în ultimul trimestru de sarcină, deoarece
poate afecta copilul nenăscut. În trimestrul al doilea de sarcină, puteţi utiliza Sintocalmin numai la
recomandarea medicului dacă acesta consideră tratamentul absolut necesar, în doze cât mai mici şi pe
o perioadă cât mai scurtă.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Administrat în dozele recomandate Sintocalmin nu are efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule
şi de a folosi utilaje.

3.              CUM SĂ UTILIZAŢI SINTOCALMIN

Utilizaţi întotdeauna Sintocalmin exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi
cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

Doza uzuală

Copii cu vârsta peste 4 ani până la 15 ani

Doza uzuală este de un supozitor Sintocalmin 300 mg la nevoie, administrat rectal. Dacă este necesar
doza se poate repeta după cel puţin 6 ore, fără a depăşi 4 supozitoare Sintocalmin 300 mg pe zi.

Pacienţi cu insuficienţă renală sau hepatică

Deoarece la pacienţii cu insuficienţă renală sau hepatică eliminarea metamizolului este întârziată, nu
trebuie administrate doze mari. In cazul unei administrări de scurtă durată nu este nevoie să se reducă
doza. În ceea ce priveşte administrarea de lungă durată, nu există suficientă experienţă.

Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din Sintocalmin

Dacă aţi utilizat mai mult Sintocalmin decât doza recomandată, adresaţi-vă imediat medicului sau
mergeţi la departamentul de primire urgenţe al celui mai apropiat spital.

Intoxicaţia acută se manifestă cu tulburări gastro-intestinale (greaţă, dureri abdominale), afectarea
funcţiei renale şi – rar – simptome la nivelul sistemului nervos central (ameţeli, somnolenţă, comă,
convulsii), scăderea tensiunii arteriale până la şoc şi tulburări de ritm (bătăi accelerate ale inimii).
După administrarea de doze foarte mari, eliminarea unui metabolit netoxic (acid rubazonic) poate
determina colorarea în roşu a urinei.

Dacă uitaţi să utilizaţi Sintocalmin

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetaţi să utilizaţi Sintocalmin

Sintocalmin se utilizează numai la nevoie. Puteţi opri tratamentul imediat ce vă simţiţi bine.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului
dumneavoastră sau farmacistului.

4.              REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Sintocalmin poate determina reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate
persoanele.

Reacţiile adverse sunt clasificate în funcţie de frecvenţă, folosind următoarea convenţie:

-foarte frecvente (apar la mai mult de 1 din 10 persoane);

-frecvente (apar la mai puţin de 1 din 10 persoane);

-mai puţin frecvente (apar la mai puţin de 1 din 100 persoane);

-rare (apar la mai puţin de 1 din 1000 persoane);

-foarte rare (apar la mai puţin de 1 din 10000 persoane);

-cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile)

Rare

Leucopenie (scăderea numărului celulelor albe din sânge)

Reacţii anafilactice – lipsă de aer, chiar oprirea respiraţiei prin spasm al bronhiilor şi edem la nivelul
gâtului, scăderea tensiunii arteriale mergând până la colaps, urticarie; reacţii anafilactoide – lipsa
respiraţiei (prin spasm al bronhiilor şi edem laringian) şi/sau colaps.

Foarte rare

Agranulocitoză (scăderea numărului unor celule din sânge denumite granulocite), trombocitopenie
(scăderea numărului de plachete din sânge). Principalele manifestări în caz de agranulocitoză sunt
febra, durerile faringiene, ulcerele bucale dureroase, ulcerele anale, scăderea răspunsului imun,
predispoziţie la infecţii bacteriene. Hemograma prezintă dispariţia aproape completă a granulocitelor,
în timp ce măduva osoasă hematogenă prezintă blocarea maturării în stadiul promielocitar.

Apariţia acestor manifestări impune întreruperea imediată a tratamentului cu metamizol sodic.
Insuficienţă renală acută (o incapacitate a rinichilor de a funcţiona normal apărută recent) sau nefrită
interstiţială (o inflamaţie a rinichilor), însoţită uneori de un sindrom nefrotic, cu prezenţa în cantitate
anormală a proteinelor în urină.

Cu frecvenţă necunoscută

Apariţia crizelor de astm a fost observată la pacienţii cu astm la AINS.

Pot să apară urticarie, erupţii maculopapuloase şi cazuri izolate de sindrom Lyell (erupţii buloase pe
piele) sau de sindrom Stevens-Johnson (leziuni pe piele sau mucoase).

Administrarea dozelor mari şi cu o frecvenţă mare pe zi poate determina iritaţia mucoasei rectale.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă
nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5.              CUM SE PĂSTREAZĂ SINTOCALMIN

Nu utilizaţi Sintocalmin după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se
referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. întrebaţi
farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la
protejarea mediului.

6.              INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Ce conţine Sintocalmin

–                 Substanţa activă este metamizolul sodic. Un supozitor conţine metamizol sodic 300 mg.

–                 Celelalte componente sunt: parafină lichidă, gliceride de semisinteză.

Cum arată Sintocalmin şi conţinutul ambalajului

Sintocalmin se prezintă sub formă de supozitoare în formă de torpilă, cu suprafaţă netedă, onctuoasă,
omogene în secţiune, de culoare albă până la alb-gălbuie, fără miros.

Este disponibil în cutii cu două blistere a câte 3, respectiv 5 supozitoare.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi producătorul

S.C. Sintofarm S.A.

Str. Ziduri între Vii nr. 22, sector 2, Bucureşti, România
Data ultimei verificări a prospectului August 2010

Sharing

Prospecte.Net recomanda consultarea medicului inainte de orice tratament. Luati medicamente si suplimente numai la indicația medicului deoarece combinate sau in cantitati necontrolate sa dea efecte adverse, dintre care unele pot fi fatale.

[wpseo_breadcrumb]
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!