Prospect Sintopozid

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

 

SINTOPOZID 100 mg/5 ml,

 

concentrat pentru soluţie perfuzabilă

 

Etopozidă

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament

                      Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

          Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau
farmacistului.

          Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-1 daţi altor persoane.
Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

          Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă
nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau
farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

1.       Ce este Sintopozid 100 mg/5 ml, concentrat pentru soluţie perfuzabilă şi pentru ce se
utilizează

2.       Inainte să utilizaţi Sintopozid 100 mg/5 ml, concentrat pentru soluţie perfuzabilă

3.       Cum să utilizaţi Sintopozid 100 mg/5 ml, concentrat pentru soluţie perfuzabilă

4.       Reacţii adverse posibile

5.       Cum se păstrează Sintopozid 100 mg/5 ml, concentrat pentru soluţie perfuzabilă

6.       Informaţii suplimentare

1.             CE ESTE SINTOPOZID 100 mg/5 ml, CONCENTRAT PENTRU SOLUŢIE
PERFUZABILĂ ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Etopozida apartine unui grup de medicamente numite antineoplazice şi imunomodulatoare.
Etopozida este indicată – în monoterapie sau în terapie combinată – în tratamentul:

                Cancerului pulmonar cu celule mici;

                Carcinomului embrionar testicular;

                Leucemiilor acute;

                Limfoamelor maligne hodgkiniene si nehodgkiniene;

                Coriocarcinomului placentar;

                Cancerului de sân tratat anterior.

2.                   ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI SINTOPOZID 100 mg/5 ml, CONCENTRAT PENTRU
SOLUŢIE PERFUZABILĂ

Nu utilizaţi Sintopozid 100 mg/5 ml, concentrat pentru soluţie perfuzabilă

                dacă sunteţi alergic (hipersensibil la etopozidă sau la oricare dintre componentele produsului;

                dacă suferiţi de insuficienţă hepatică gravă;

                dacă suferiţi de mielosupresie gravă (leucocite <2000/mm3 sau trombocite < 75000/mm3);

                dacă sunteţi însărcinată sau alăptaţi .

Sintopozid 100 mg/5 ml, concentrat pentru soluţie perfuzabilă nu este recomandat copiilor şi
adolescenţilor sub 18 ani. Este destinat numai adulţilor.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Sintopozid 100 mg/5 ml, concentrat pentru soluţie
perfuzabilă:

          dacă aveţi insuficienţă hepatică uşoară până la moderată (creşte riscul toxicitate medulară al
etopozidei şi este obligatorie monitorizarea atentă);

          dacă aveţi insuficienţă renală (impune micşorarea dozelor de etopozidă);

          dacă aveţi numărul de leucocite scăzut sub 3000/mm3 sau numărul de neutrofilelor scăzut sub
500/mm3 (risc crescut de infecţii);

          dacă aveţi numărul de trombocite scăzut sub 50000/mm3 (risc crescut de hemoragie);

          dacă aveţi numărul leucocitelor <3000/mm3 şi cel al trombocitelor <100000/mm3 (risc crescut
de mielosupresie şi septicemie).

Informaţi medicul dacă vă aflaţi în oricare dintre aceste situaţii. Este posibil ca medicul
dumneavoastră să vă ajusteze dozele de Sintopozid 100 mg/5 ml, concentrat pentru soluţie perfuzabilă
pe care le primiţi.

Folosirea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte
medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Aceasta se aplică în special pentru:

                       medicamente nerecomandate: deprimante ale sistemului nervos central – sedative

şi anxiolitice, barbiturice şi alte hipnotice, alcool şi băuturi alcoolice, antihistaminice Hj, antidepresive
sedative, neuroleptice, analgezice opioide, clonidină – creşte riscul deprimării sistemului nervos
central.

                       medicamente de care trebuie să se ţină seama: ciclosporina (măreşte riscul de
imunodepresie); vaccinuri vii atenuate (pot provoca infecţii severe).

Sintopozid nu trebuie amestecat în aceeaşi seringă cu alte medicamente.

Sarcina şi alăptarea:

Sarcina

întrebaţi medicul sau farmacistul înainte de a lua orice medicament.

Dacă intenţionaţi să rămâneţi însărcinată sau dacă aflaţi că sunteţi însărcinată trebuie să vă adresaţi
imediat medicului dumneavoastră. Medicul dumneavoastră va decide dacă trebuie să treceţi la altă
terapie.

Etopozida, ca şi alte citostatice folosite ca antineoplazice, este incompatibilă cu sarcina şi alăptarea.
în mod obişnuit etopozida nu se administrează în timpul sarcinii.

La femeile de vârstă fertilă este indicată dacă beneficiile potenţiale depăşesc riscurile tratamentului şi dacă
se folosesc măsuri adecvate de contracepţie. Dacă pacienta rămâne însărcinată în timpul tratamentului, ea
trebuie avertizată asupra riscului fetal potenţial (se recomandă consult genetic).

Alăptare:

Nu se ştie dacă etopozida este excretată în laptele matern.

Deoarece multe medicamente sunt excretate în laptele uman, şi datorită posibilelor reacţii adverse
grave la sugarii alăptaţi la sân, nu se recomandă administrarea de etopozidă pe timpul alăptării.

Adresati-vă medicului dumneavoastră pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Conducerea vehicullore şi folosirea utilajelor

Sintopozid 100 mg/5 ml, concentrat pentru soluţie perfuzabilă nu influenţează obişnuit capacitatea de
a conduce vehicule sau de a folosi utilaje, trebuie avute însă în vedere riscurile legate de situaţia
clinică şi reacţiile adverse.

Informaţii importante privind unele componente ale Sintopozid 100 mg/5 ml, concentrat pentru
soluţie perfuzabilă

Sintopozid 100 mg/5 ml, concentrat pentru soluţie perfuzabilă conţine polisorbat şi nu trebuie
administrat în cazul pacienţilor cu intoleranţă la fructoză.

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi ©-intoleranţă la fructoză, vă rugăm să-l întrebaţi
înainte să luaţi acest medicament.

Acest medicament conţine etanol anhidru 790 mg/doză. Poate fi dăunător persoanelor cu etilism.

Acest lucru trebuie avut în vedere la pacienţii cu boli hepatice sau epilepsie.

1.                CUM SĂ UTILIZAŢI SINTOPOZID 100 mg/5 ml, CONCENTRAT PENTRU SOLUŢIE
PERFUZABILĂ

Utilizaţi întotdeauna Sintopozid 100 mg/5 ml, concentrat pentru soluţie perfuzabilă exact aşa cum v-a
spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră dacă nu sunteţi sigur.

Ca toate medicamentele antineoplazice, etopozida trebuie administrată numai sub supravegherea
medicilor specialişti, cu experienţă în chimioterapia antineoplazică.

Doza este stabilită de medicul dumneavoastră, care o va ajusta individual pentru dumneavoastră.

Dacă aveţi impresia că efectul Sintopozid 100 mg/5 ml, concentrat pentru soluţie perfuzabilă este prea
puternic sau prea slab, întrebaţi medicul dumneavoastră.

Etopozida este destinată numai adulţilor.

Adulţi

Doza uzuală de Sintopozid 100 mg/5 ml, concentrat pentru soluţie perfuzabilă este de 50-100 mg
etopozidă/m2 şi pe zi, introdusă în perfuzie intravenoasă, 5 zile consecutiv. Doza totală nu trebuie să
depăşească 400 mg/m2 şi cură.

Doza de etopozidă trebuie stabilită în funcţie de răspunsul clinic, hematologic şi de toleranţa
pacientului.Deoarece Sintopozid 100 mg/5 ml, concentrat pentru soluţie perfuzabilă produce
deprimarea activităţii măduvei osoase, dozele de mai sus nu trebuie repetate la intervale mai mici de
21 de zile. O nouă cură nu trebuie începută înainte ca funcţia hematologică să fie restabilită (vezi
Precauţii).

Mod de administrare

Sintopozid 100 mg/5 ml, concentrat pentru soluţie perfuzabilă se administrează în perfuzie
intravenoasă lentă, în decurs de 30-60 minute. Se foloseşte soluţia diluată în 250 ml soluţie de clorură
de sodiu 0,9% sau glucoză 5%.

Concentraţiile rezultate nu trebuie să fie mai mari de 0,25 mg/ml (pentru a evita precipitarea).
Etopozida nu se injectează intrapleural sau intraperitoneal.

Insuficienţă renală

La pacienţii cu insuficienţă renală poate fi necesară reducerea dozei, deoarece etopozida se excretă în
proporţie mare sub formă nemodificată prin urină.

Copii

Nu au fost stabilite siguranţa şi eficacitatea administrării Sintopozid 100 mg/5 ml, concentrat pentru
soluţie perfuzabilă la copii.

Durata tratamentului

Perfuzia intravenoasă rapidă poate provoca scăderea tensiunii arteriale, de aceea durata perfuziei
trebuie să fie de 30-60 minute.

Etopozida trebuie folosită sub controlul strict al medicului oncolog, având la dispoziţie mijloace
adecvate pentru tratamentul cu citostatice.

Deprimarea activităţii măduvei osoase

Funcţia hematologică trebuie controlată frecvent şi cu atenţie în timpul şi după tratamentul cu
etopozidă.

Hemoleucograma trebuie efectuată înainte de începerea tratamentului cu etopozidă, apoi la intervale
adecvate (de exemplu de 2 ori pe săptămână) şi înainte de o nouă cură de tratament.

O nouă cură nu trebuie începută înainte ca funcţia hematologică să fie restabilită.

Chimioterapia asociată poate agrava deprimarea activităţii măduvei osoase şi trebuie folosită cu
precauţie. Dacă înainte de tratamentul cu etopozidă se foloseşte radio- sau chimioterapia, trebuie lăsat
un interval adecvat, care să permită recuperarea funcţiei hematopoietice.

Eventualele infecţii trebuie tratate înainte de începerea tratamentului cu etopozidă. Supresia medulară
poate creşte riscul de septicemie.

Extravazare

Etopozidă se introduce strict intravenos.

În caz de extravazare, perfuzia vi se va întrerupe imediat, iar restul dozei se va introduce în altă venă.

Atunci când se produce extravazare vi se vor pune comprese pe zona infiltrată, se va injecta local
hidrocortizon şi vi se va aplica un unguent cu hidrocortizon până la dispariţia eritemului.

Pe toată durata tratamentului trebuie să fiţi monitorizaţi cu atenţie în ceea ce priveşte apariţia
fenomenelor toxice; tratamentul trebuie întrerupt atunci când apare o toxicitate inacceptabilă care nu
răspunde la ajustarea dozelor şi la tratamentul de susţinere adecvat.

Grupe speciale de pacienţi

Pacienţi cu insuficienţă hepatică

Insuficienţa hepatică creşte riscul toxic asupra măduvei osoase al etopozidei.

Insuficienţa hepatică gravă contraindică tratamentul cu etopozidă (vezi Contraindicaţii), iar
insuficienţa uşoară-moderată obligă la monitorizare atentă.

Pacienţi cu insuficienţă renală

Insuficienţa renală impune micşorarea dozelor de etopozidă.

Copii

Siguranţa şi eficacitatea la copii nu a fost stabilită.

Polisorbatul 80 (folosit ca diluant al solventului) a fost asociat cu reacţii adverse severe la nou-născuţii
prematuri.

Pacienţi vârstnici

Nu este necesară ajustarea dozelor. Sunt necesare aceleaşi precauţii ca pentru adulţi.

Dacă vi se administrează doze mai mari de Sintopozid 100 mg/5 ml, concentrat pentru soluţie
perfuzabilă decât este necesar

Deoarece tratamentul cu etopozidă se efectuează sub strictă supraveghere medicală, este puţin probabil
să primiţi doze mai mari decât este necesar.

Nu sunt disponibile informaţii referitoare la supradozajul cu etopozidă.

Totuşi, când din întâmplare a fost administrată o doză mai mare, efectele toxice hematologice şi
gastrointestinale sunt probabil principalele manifestări ale supradozajului.

Se va administra tratament simptomatic şi de susţinere. Nu există un antidot specific.

Dacă aţi uitat să luaţi Sintopozid 100 mg/5 ml, concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Deoarece etopozida se administrează de către personalul medical, este puţin probabil să se uite
administrarea unei doze. Totuşi, informaţi medicul dacă aveţi impresia că s-a omis administrarea unei
doze.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului
dumneavoastră.

Medicul decide care este durata tratamentului. Dumneavostră trebuie să urmaţi tratamentul atât timp
cât medicul vă recomandă.

Pe toată durata tratamentului trebuie să fiţi monitorizaţi cu atenţie în ceea ce priveşte apariţia
fenomenelor toxice; tratamentul trebuie întrerupt atunci când apare o toxicitate inacceptabilă care nu
răspunde la ajustarea dozelor şi la tratamentul de susţinere adecvat.

2.                REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Sintopozid 100 mg/5 ml, concentrat pentru soluţie perfuzabilă poate provoca
reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

S-au observat următoarele efecte adverse cu următoarea frecvenţă: foarte frecvente (>1/10), frecvente
(>1/100 şi <1/10), mai puţin frecvente (>1/1000 şi <1/100), rare (>1/10000 şi <1/1000), foarte rare
(<1/10000), inclusiv cazurile izolate.

Etopozida are un indice terapeutic mic.

Au fost semnalate următoarele reacţii adverse:

Tulburări hematologice şi limfatice

Frecvent (>1/100 şi <1/10): deprimarea activităţii măduvei osoase, principala reacţie adversă, factor
limitativ pentru doză, se manifestă îndeosebi prin leucopenie, uneori trombocitopenie, rareori anemie.
Scăderea numărului de leucocite este maximă la 7-14 zile de la începerea tratamentului, refacerea este
de regulă completă după 20-22 zile.

Deprimarea activităţii măduvei osoase poate fi mai severă la pacienţii trataţi anterior cu alţi agenţi
antineoplazici sau/şi radioterapie.

Tulburări gastro-intestinale

Frecvent (>1/100 şi <1/10): Greaţa şi vărsăturile apar frecvent (la circa o treime din pacienţi) şi
cedează obişnuit la antiemetice.

Mai puţin frecvent (>1/1000 şi <1/100): Disficultatea de a înghiţi alimente.

Rar (>1/10000 şi <1/1000): durere abdominală, lipsa poftei de mâncare, diareea, inflamaţia mucoasei
bucale.

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Frecvent (>1/100 şi <1/10): Căderea părului este, de regulă, reversibilă; gradul căderii părului este
dependent de doză.

Tulburări cardiace

Scăderea tensiunii arteriale poate apare atunci când Sintopozid 100 mg/5 ml, concentrat pentru soluţie
perfuzabilă se introduce intravenos prea repede (în mai puţin de 30 minute).

Tulburări ale sistemului imunitar

Mai puţin frecvent (>1/1000 şi <1/100): Reacţii anafilactoide (se administrează agenţi presori,
glucocorticoizi, antihistaminice, substituenţi coloidali de plasmă).

Tulburări respiratorii

Mai puţin frecvent (>1/1000 şi <1/100): Bronhospasm şi oprirea mai mult sau mai puţin îndelungată a
respiraţiei (au fost semnalate cazuri letale).

Tulburări cardiace

Mai puţin frecvent (>1/1000 şi <1/100): Cresterea tensiunii arteriale.

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Mai puţin frecvent (>1/1000 şi <1/100): Congestia pielii, erupţii cutanate, urticarie, prurit, pigmentarea
pielii.

Tulburări ale sistemului nervos

Mai puţin frecvent (>1/1000 şi <1/100): Fenomene de inflamaţie a unui nerv, somnolenţă, oboseală.
Tulburări oculare

Mai puţin frecvent (>1/1000 şi <1/100): Pierderea tranzitorie a vederii datorită unei leziuni corticale.
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Mai puţin frecvent (>1/1000 şi <1/100): Fenomene de inflamaţie a peretelui venos la nivelul venei
injectate (mai ales pentru concentraţiile prea mari) şi iritaţie puternică la extravazarea soluţiei.

Dacă vreunul din aceste efectele devine grav sau dacă observaţi orice efect nedorit nemenţionat în
acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră.

3.               CUM SE PĂSTREAZĂ SINTOPOZID 100 mg/5 ml, CONCENTRAT PENTRU
SOLUŢIE PERFUZABILĂ

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi Sintopozid 100 mg/5 ml, concentrat pentru soluţie perfuzabilă după data de expirare
înscrisă pe flacon, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu utilizaţi Sintopozid 100 mg/5 ml, concentrat pentru soluţie perfuzabilă dacă observaţi semne
vizibile de deteriorare.

Soluţia diluată trebuie ţinută la temperaturi de 15-25°C şi este stabilă până la 24 ore de la preparare.
Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. întrebaţi
farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la
protejarea mediului.

4.               INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Ce conţine Sintopozid 100 mg/5 ml, concentrat pentru soluţie perfuzabilă:

Substanţa activă este etopozidă 100 mg.

Celelalte componente sunt: acid citric anhidru, polisorbat 80, alcool absolut, macrogol 400.

Cum arată Sintopozid 100 mg/5 ml, concentrat pentru soluţie perfuzabilă şi conţinutul
ambalajului

Soluţie limpede, incoloră până la slab gălbuie, uşor vâscoasă.

Cutie cu un flacon din sticlă incolora a 5 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă.

Flacoanele sunt din sticlă incoloră tip I, cu un volum nominal de 8 ml, închise cu dop din cauciuc
bromobutilic, siliconat, acoperit cu o capsă metalică din aluminiu, prevăzută cu un sigiliu din
polipropilenă de culoare galbenă.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă
ACTAVIS
SRL.

B-dul Ion Mihalache, nr. 11
Sector 1, Cod 011171, Bucureşti, România
Tel: (+40) 21 318 17 67; (+40) 21 318 17 77
Fax: (+40) 21 312 44 99

Fabricantul

SC. SINDAN PHARMA S.R.L.,

Bd. Ion Mihalache, Nr. 11, cod 011171, sector 1, Bucureşti, România
Tel: (+40) 21 318 17 67; (+40) 21 318 17 77
Fax: (+40) 21 312 44 99

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai
deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă.

Acest prospect a fost aprobat în mai 2011.

Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi profesioniştilor din domeniul sănătăţii


Preparare, manipulare şi eliminarea reziduurilor

Ca şi celelalte medicamente antineoplazice, etopozida necesită precauţii speciale de manipulare.
Prepararea soluţiilor injectabile de substanţe citotoxice trebuie să se realizeze, în mod obligatoriu, de
către personal specializat care cunoaşte medicamentele utilizate, în condiţii care asigură protecţia
mediului şi a personalului care le manipulează. Este obligatoriu să existe o arie de preparare rezervată
acestui scop. În această arie este interzis să se fumeze, să se mănânce şi să se bea.

Informaţii privind reconstituirea

Etopozida trebuie diluat prin tehnică aseptică, înainte de a fi perfuzat.

Se extrage din flacon volumul de soluţie concentrată de Sintopozid, corespunzător dozei de etopozidă
necesare.

Concentratul se diluează în 250 ml soluţie de clorură de sodiu 0,9% sau glucoză 5%, soluţia diluată
urmând a fi introdusă în perfuzie intravenoasă, recomandabil imediat după preparare. Soluţia pentru
perfuzie nu trebuie să aibă o concentraţie mai mare de 0,25 mg/ml etopozidă, pentru a evita
precipitarea. Sintopozid se administrează în perfuzie intravenoasă lentă, în decurs de 30-60 minute.

Soluţia diluată pentru perfuzie

Soluţia diluată trebuie ţinută la temperaturi de 15-25°C şi este stabilă până la 24 ore de la preparare.
Din considerente microbiologice, este preferabilă utilizarea imediată a soluţiei pentru perfuzie.

Etopozida nu se injectează intrapleural sau intraperitoneal.

Restul de concentrat rămas în flaconul original se aruncă.

Dacă flacoanele nedesigilate sunt depozitate în frigider este posibil să apară un precipitat care dispare
la agitare uşoară după atingerea temperaturii camerei. Calitatea produsului nu este influenţată. Dacă
soluţia rămâne tulbure sau rămâne un precipitat insolubil, flaconul respectiv nu trebuie utilizat.

In cazul împrăştierii soluţiei se iau măsuri de izolare a zonei afectate, limitând împrăştierea soluţiei
prin acoperirea cu material absorbant. Zona respectivă poate fi neutralizată cu soluţie de hidroxid de

sodiu 5%. Materialele absorbante utilizate sunt colectate în saci din polietilenă şi se incinerează la
1100°C, timp de cel puţin 1 secundă.

înaintea utilizării, medicamentele pentru administrare parenterală trebuie inspectate vizual pentru
prezenţa de particule sau modificări ale culorii, acolo unde ambalajul şi soluţia permit acest lucru.
Soluţia se examinează vizual pentru prezenţa de particule, atât în flacon, cât şi în seringă după
umplerea acesteia cu soluţia din flacon.

Orice cantitate de soluţie neutilizată trebuie eliminată în conformitate cu reglementările locale.
Măsuri de protecţie

Datorită toxicităţii acestei substanţe, se recomandă următoarele măsuri de protecţie:

            Personalul trebuie să înveţe tehnica adecvată pentru reconstituire şi manevrare;

            Femeile gravide din personal nu trebuie să manevreze acest medicament;

          Personalul care manevrează această substanţă trebuie să poarte echipament de protecţie: ochelari,
halate, mănuşi de unică folosinţă şi măşti;

          Trebuie aleasă o arie specială, destinată constituirii (de preferat sub un sistem cu scurgere
laminară); suprafaţa de lucru trebuie protejată cu hârtie absorbantă, plastifiată pe suprafaţa
inferioară, de unică folosinţă;

          Toate obiectele folosite pentru constituire, administrare sau curăţare, inclusiv mănuşile, trebuie
plasate în recipiente de reciclare a materialelor cu risc înalt, pentru a fi incinerate la temperatură
mare;

          Soluţia care se varsă sau se scurge trebuie tratată cu soluţie de hipoclorit de sodiu diluat (1%
clorură), preferabil prin înmuiere, iar apoi cu apă;

            Toate materialele folosite la curăţare trebuie tratate cum s-a menţionat mai sus;

          în cazul contactului cu pielea, spălaţi bine aria afectată cu săpun şi apă sau cu soluţie de
bicarbonat de sodiu. Nu iritaţi pielea folosind la spălare o perie.

          După contactul accidental cu tegumentele pot să apară senzaţie de arsură, furnicături şi înroşire
locală.

          După inhalare accidentală pot să apară dispnee, durere toracică şi senzaţie de arsură la nivelul
faringelui.

          în caz de contact cu ochii, ţineţi pleoapele ochiului(or) afectat(ţi) deschise şi spălaţi cu apă din
abundenţă timp de cel puţin 15 minute, apoi consultaţi un medic.

             Spălaţi-vă întotdeauna pe mâini după scoaterea mănuşilor.

Eliminarea reziduurilor

Orice cantitate de produs neutilizată, ca şi materialele utilizate pentru reconstituire, diluare şi
administrare, trebuie distruse conform procedurilor standard de tratare a deşeurilor citotoxice în
unităţile medicale, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare privind distrugerea deşeurilor toxice.
Orice container spart trebuie tratat cu aceleaşi precauţii şi considerat deşeu contaminat.

Deşeurile contaminate trebuie incinerate în containere rigide, special fabricate pentru această
destinaţie.

Voteaza si comenteaza cum ti-a folosit, sa stie toti parerea ta!

Foarte NemultumitNemultumitOKMultumitFoarte Multumit ( 1 -voturi, Media: 5.00 out of 5)

Loading...
Intotdeauna consultati un medic sau farmacist inainte de a lua orice fel de pastila