Prospect Solutie Ringer

Soluţie Ringer B. Braun,

soluţie perfuzabilă

 

Compoziţie

Prospect

B. Braun Melsungen AG 34209 Melsungen, Germania.

1000 ml soluţie perfuzabilă conţin clorură de potasiu 0,30 g, clorură de calciu dihidrat 0,33 g, clorură de sodiu 8,60 g şi excipienţi: apă pentru preparate injectabile.

Sodiu:           147 mmol/l

Potasiu:        4 mmol/l

Calciu:           2,3 mmol/l

Clorură:        155,5 mmol/l

pH:                 5,0 -7,0

Osmolaritate teoretică: 309 mosm/l

Grupa farmacoterapeutică

Soluţii implicate în balanţa hidroelectrolitică, combinaţii, codul ATC: B05BB01.

Indicaţii terapeutice

  • corectarea tulburărilor homeostaziei hidroelectrolitice;
  • înlocuirea lichidului intravascular pe termen scurt;
  • vehicul şi solvent pentru medicamente compatibile şi electroliţi.

Contraindicaţii

 

  • hiperhidratare;
  • hiperpotasemie;
  • hipernatremie;
  • hipercloremie;
  • hipercalcemie;
  • situaţii fiziologice în care se impune restricţionarea aportului de sodiu (de exemplu insuficienţă cardiacă, edeme generalizate, edem pulmonar, hipertensiune arterială, eclampsie, insuficienţă renală gravă).

Se va acorda o atenţie deosebită pacienţilor cu insuficienţă renală şi în special pacienţilor cu hiperkaliemie.

Precauţii

Echilibrul hidroelectrolitic trebuie strict monitorizat, în tratamentul deshidratării hipertone trebuie evitată viteza mare de perfuzare, deoarece cresc osmolaritatea şi natremia.

Soluţia Ringer nu se administrează concomitent cu transfuzia sanguină, deoarece, datorită conţinutului de calciu, există risc de coagulare.

Deoarece conţine calciu, soluţia Ringer nu trebuie amestecată cu soluţii care conţin carbonaţi, oxalaţi sau fosfaţi.

Dacă se adaugă alte medicamente, trebuie acordată o atenţie deosebită condiţiilor igienice, amestecării complete şi compatibilităţii. Soluţia Ringer nu se păs­trează după adăugarea altor medicamente.

Se utilizează doar soluţii limpezi, fără depuneri, în ambalaje originale, nedeteriorate.

Flaconul este destinat unei singure administrări. Orice cantitate rămasă neutilizată după prima administrare se aruncă.

Interacţiuni

 

Ringer Prospect
Ringer Prospect

Asocieri contraindicate datorită prezentei calciului Nu se recomandă administrarea concomitentă cu medicamentele digitalice, datorită tulburărilor de ritm cardiac, uneori cu potenţial letal.

Asocieri care necesită precauţii datorită prezenţei calciului

Se recomandă precauţie la administarea concomitentă cu diureticele tiazidice, datorită riscului de hipercalcemie, determinată de excreţia redusă de calciu, mai ales în cazul insuficienţei renale cronice.

Asocieri contraindicate datorită prezenţei potasiului Nu se recomandă administrarea concomitentă cu diureticele care economisesc potasiul, cum sunt amilorid, spironolactonă, triamteren, datorită riscului de hiperpotasemie, uneori cu potenţial letal şi al insuficienţei renale care apare ca efect al hiperpotasemiei.

Asocieri care necesită precauţii datorită prezentei potasiului

Nu se recomandă administrarea concomitentă cu medicamentele inhibitoare ale enzimei de conversie a angiotensinei, medicamentele antagoniste de angiotensină II, ciclosporină şi tacrolimus, datorită riscului de hiperpotasemie, uneori cu potenţial letal şi al insuficienţei renale care apare ca efect al hiperpotasemiei.

Soluţia Ringer este incompatibilă fizico-chimic cu clortetraciclina, amfotericină B şi oxitetraciclina.

 

Atenţionări speciale

Se recomandă prudenţă la pacienţii trataţi cu corti­costeroizi sau medicamente derivate.

Sarcina şi alăptarea

Nu se cunosc restricţii de utilizare în timpul sarcinii sau alăptării.

Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi uti­laje

Nu este cazul.

Doze si mod de administrare

 

Doza recomandată se stabileşte în funcţie de necesi­tăţile hidroelectrolitice ale pacientului.

Viteza maxima de perfuzare:

Viteza maximă de perfuzare depinde de starea clinică a pacientului.

Doza zilnica maxima recomandată:

Doza zilnică maximă recomandată depinde de necesi­tăţile hidroelectrolitice ale pacientului.

Se recomandă un aport maxim de lichide de 40 ml/kg şi zi.

Se recomandă administrarea în perfuzie venoasă periferică.

Reacţii adverse

în caz de perfuzare rapidă, cu debit crescut, pot să apară reacţii adverse cum sunt frison, greaţă, vărsături.

Dacă se respectă recomandările de administrare nu apar astfel de reacţii adverse.

Există risc de edem, prin supraîncărcare hidro-sodată.

Supradozaj

Supradozajul poate provoca hiperhidratare, tulburări electrolitice, hiperosmolaritate, inducerea acidozei metabolice.

în aceste cazuri, perfuzia trebuie oprită şi se instituie măsuri adecvate, pentru creşterea eliminării renale şi realizarea unei balanţe hidro-electrolitice negative, corespunzătoare.

Păstrare

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

A nu se utiliza după data expirării înscrisă pe ambalaj. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respec­tive.

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei me­najere sau a reziduurilor menajere.

Ambalaj

Cutie cu 10 flacoane din PEJD, a câte 500 ml soluţie perfuzabilă

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Gemania.

Producător

B. Braun Pharmaceuticals S.A.

Str. Louis Pasteur nr. 2, 300264 Timişoara, România

Data ultimei verificări a prospectului

Martie 2011

 

Ti-a folosit ? Voteaza cum ti-a folosit !

Abia ca mi-a folositMi-a folosit putinMi-a folosit indeajunsMi-a folositMi-a folosit foarte mult (1voturi, Media: 4.00 out of 5)

Loading...