Prospect Somatropin 10-20mg

Sharing

Prospect: Informaţii pentru utilizator

Somatropin Biopartners 10 mg pulbere şi solvent pentru suspensie injectabilă cu eliberare

prelungită

Somatropin Biopartners 20 mg pulbere şi solvent pentru suspensie injectabilă cu eliberare

prelungită

Pentru copii şi adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 2 şi 18 ani

somatropină

Ce      găsiţi în acest prospect

  1.               Ce este Somatropin Biopartners şi pentru ce se utilizează
  2.               Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Somatropin Biopartners
  3.               Cum să utilizaţi Somatropin Biopartners
  4.               Reacţii adverse posibile
  5.               Cum se păstrează Somatropin Biopartners
  6.               Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau
asistentei medicale.

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră.

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau
asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest
prospect. Vezi pct. 4.

Somatropin 10-20 mg Prospect
Somatropin 10-20 mg Prospect

1.              Ce este Somatropin Biopartners şi pentru ce se utilizează

Somatropin Biopartners conţine hormonul de creştere uman, numit şi somatropină. Hormonul de
creştere reglează creşterea şi dezvoltarea celulelor. Atunci când acesta stimulează creşterea celulelor
din oasele lungi de la nivelul picioarelor şi din măduva spinării, determină o creştere în înălţime.

Acest medicament este utilizat pentru tratamentul tulburărilor de creştere normală (deficitului de
creştere) la copii şi adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 2 şi 18 ani, care prezintă secreţie insuficientă
de hormon de creştere.

Este indicat la copii şi adolescenţi pentru administrare pe termen lung.

2.              Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Somatropin Biopartners
Nu utilizaţi Somatropin Biopartners

dacă sunteţi alergic la somatropină sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui
medicament (enumerate la punctul 6);

dacă aveţi cancer:

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă aveţi o tumoră activă (cancer). înainte de a putea începe
tratamentul cu hormon de creştere, tumorile trebuie să fie inactive şi tratamentul anticanceros
trebuie terminat. Medicul dumneavoastră va opri tratamentul cu acest medicament dacă există
dovezi privind o creştere tumorală;

dacă sunteţi un copil la care creşterea a încetat deja;

dacă prezentaţi o afecţiune din cauza unor intervenţii chirurgicale grave la nivelul inimii sau
stomacului;

dacă vi se efectuează tratament pentru mai mult decât o leziune în urma unui accident grav;
dacă prezentaţi brusc probleme respiratorii grave.

Atenţionări şi precauţii

înainte să utilizaţi Somatropin Biopartners, adresaţi-vă medicului dumneavoastră dacă:
aveţi o boală ereditară numită sindrom Prader-Willi:

Nu trebuie să fiţi tratat cu acest medicament, cu excepţia cazului în care prezentaţi, de
asemenea, un deficit de hormon de creştere;

aţi avut o tumoră:

Medicul dumneavoastră vă va examina frecvent pentru a se asigura că tumora nu a reapărut;

aveţi simptome cum sunt durere de cap recurentă şi severă, modificări ale vederii, greaţă şi/sau
vărsături care pot fi determinate de tensiune crescută la nivelul craniului, în timpul
tratamentului cu hormon de creştere;

aveţi deficit organic de hormon de creştere (lipsa hormonului de creştere din cauza vătămării
glandei hipofizare sau a părţii creierului numită hipotalamus) sau secreţie scăzută a hormonilor
glandei hipofizare:

Medicul dumneavoastră va verifica concentraţiile de hormoni suprarenali (corticosteroizi) care
pot necesita ajustări în momentul în care începeţi tratamentul cu hormon de creştere.

Monitorizarea în timpul tratamentului

Este posibil ca medicul dumneavoastră să controleze concentraţia zahărului în urina sau sângele
dumneavoastră, deoarece aceasta poate fi influenţată de către acest medicament.

Trebuie să vi se efectueze teste periodice ale funcţiei tiroidiene, deoarece acest medicament
poate afecta cantitatea de hormoni tiroidieni în sânge.

Dacă funcţia tiroidiană nu este adecvată, este posibil ca acest medicament să nu acţioneze aşa
cum ar trebui.

Informaţi-vă medicul dacă începeţi să şchiopătaţi în timpul tratamentului

Dacă aţi avut o tumoră medicul dumneavoastră vă va examina înaintea tratamentului şi periodic
în timpul tratamentului. Acest lucru este necesar pentru că medicul va opri tratamentul în cazul
în care apare o tumoare.

Dacă aveţi o curbare anormală a coloanei vertebrale, medicul dumneavoastră vă va monitoriza
în vederea identificării agravării acestei afecţiuni.

Copii cu vârsta sub 2 ani

Acest medicament nu trebuie utilizat la copii mici cu vârsta sub 2 ani.

Somatropin Biopartners împreună cu alte medicamente

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luaţi
orice alte medicamente.

În mod deosebit, informaţi-vă medicul dacă luaţi sau aţi luat recent oricare din următoarele
medicamente: Poate fi necesar ca medicul dumneavoastră să ajusteze doza de Somatropin Biopartners
sau a acestor medicamente.

          corticosteroizi, cum sunt cortizonul sau prednisolonul: medicamente administrate pentru
reducerea inflamaţiei sau activităţii sistemului imunitar, prevenirea rejecţiei transplantului de
organ sau tratamentul astmului bronşic

                 tiroxina: un medicament pentru tratamentul funcţiei tiroidiene reduse

                 insulina: un medicament pentru reducerea concentraţiei zahărului în sânge

Medicul vă va monitoriza cu atenţie în timpul tratamentului, deoarece efectul insulinei poate fi
redus.

                 estrogeni cu administrare orală sau alţi hormoni sexuali

                 medicamente pentru tratamentul epilepsiei

                 ciclosporină: un medicament utilizat pentru suprimarea sistemului imunitar
Sarcina şi alăptarea

Nu trebuie să utilizaţi Somatropin Biopartners dacă sunteţi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi
gravidă.

Dacă credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-vă medicului sau
farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Nu se cunoaşte dacă acest medicament trece în laptele uman. Dacă alăptaţi, utilizaţi acest medicament
numai dacă medicul dumneavoastră indică faptul că acest lucru este absolut necesar.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Somatropin Biopartners nu are nicio influenţă sau are influenţă neglijabilă asupra capacităţii de a
conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

Informaţii importante privind unele componente ale Somatropin Biopartners

Acest medicament conţine mai puţin de 1 mmol de sodiu (23 mg) pe doză, adică este practic „fără
sodiu”.

3.              Cum să utilizaţi Somatropin Biopartners

Luaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul. Discutaţi cu medicul
dumneavoastră, cu farmacistul sau cu asistenta medicală dacă nu sunteţi sigur.

Acest medicament este administrat prin injectare o dată pe săptămână.

Doza va fi calculată de către medicul dumneavoastră după cum este descris mai jos. Dozele pot varia
pentru fiecare persoană în parte şi medicul dumneavoastră va prescrie întotdeauna doza eficace
minimă pe baza nevoilor dumneavoastră specifice.

Doza trebuie verificată la intervale de 6 luni de către medicul dumneavoastră.

Doza recomandată este de 0,5 mg somatropină pe kilogram greutate corporală, injectată o dată pe
săptămână.

Doza săptămânală de somatropină 0,5 mg pe kg corp greutate corporală nu trebuie depăşită din cauza
experienţei limitate cu doze mai mari la copii şi adolescenţi.

Somatropin Biopartners 10 mg este suficient pentru administrare la copii cu greutate corporală de
20 kg. Somatropin Biopartners 20 mg este suficient pentru administrare la copii cu greutate corporală
de până la 40 kg. Dacă aveţi greutate de peste 40 kg trebuie utilizate două flacoane.

Volumul de injecţie maxim pe locul de injectare nu trebuie să depăşească 1 ml. Prin urmare, dacă
aveţi greutate corporală de peste 40 kg, volumul de injecţie total trebuie divizat în părţi egale între
două locuri injectabile, deoarece este necesar mai mult de 1 ml de suspensie.

Vă rugăm să vedeţi de asemenea ajustările necesare, descrise la punctul 2 „Alte medicamente şi
Somatropin Biopartners“.

Mod de administrare

După ce pulberea este amestecată uniform cu solventul furnizat, acest medicament este injectat sub
piele. Acest lucru înseamnă că după preparare, suspensia este injectată cu un ac scurt în ţesutul gras al
pielii. După injectare, hormonul de creştere este eliberat lent în organismul dumneavoastră, pe o
perioadă de aproximativ o săptămână.

Injecţiile trebuie întotdeauna efectuate în aceeaşi zi a săptămânii şi în acelaşi moment al zilei,
deoarece în acest mod vă este mai uşor să vă amintiţi.

Dacă vă injectaţi singur medicamentul, vi se va arăta cum să pregătiţi şi să vă administraţi injecţia. Nu
vă injectaţi singur medicamentul decât dacă aţi fost instruit în acest sens şi înţelegeţi procedura.

Injectaţi medicamentul conform instrucţiunilor medicului dumneavoastră, care vă va spune, de
asemenea ce doză trebuie să utilizaţi şi cum să vă injectaţi doza cu flacoanele care vi s-au prescris.
Ţesutul gras de sub piele se poate restrânge la locul injectării în cazul administrării repetate în acelaşi
loc. Pentru a evita acest lucru, între injecţii schimbaţi întotdeauna locul injectării. In acest mod, pielea
şi zona de sub piele au timp să se vindece după injecţie, înainte de a administra o altă injecţie în
acelaşi loc.

Injectarea accidentală a acestui medicament în muşchi în loc de injectarea sub piele poate determina o
scădere prea mare a concentraţiilor de zahăr în sânge. Adresaţi-vă medicului dumneavoastră dacă se
întâmplă acest lucru.

Informaţii privind auto-injectarea Somatropin Biopartners

Urmaţi instrucţiunile cu atenţie, pas cu pas.

Pregătiţi următoarele articole înainte de a începe:
furnizate în ambalaj

Un flacon de Somatropin Biopartners ce conţine substanţa activă

Un flacon de Somatropin Biopartners ce conţine 1,5 ml solvent pentru suspensie injectabilă
nefumizate în ambalaj

o seringă sterilă pentru injecţii, cu ac cu calibrul 19 (19G) sau cu calibru mai mare, pentru
extragerea solventului

o seringă sterilă pentru injecţii, cu ac cu calibrul 26 (26G) pentru injecţii

tampoane cu alcool

comprese din tifon sau tampoane din vată
plasture adeziv

cutie pentru eliminarea seringilor şi acelor utilizate


Prepararea suspensiei

1.       Scoateţi cutia din frigider. înainte de a pregăti injecţia, spălaţi-vă bine pe mâini cu apă şi săpun şi
uscaţi-le cu un prosop curat. Acest lucru va ajuta la prevenirea infecţiei.

2.       încălziţi flaconul cu solvent la temperatura camerei, rotindu-1 uşor în mâini. Loviţi şi agitaţi flaconul
cu pulbere pentru a vă asigura că pulberea se mişcă liber.

3.       Scoateţi capacele protectoare de la partea superioară a ambelor flacoane, aşa cum se vede în
figura 3a. Curăţaţi dopul din cauciuc al ambelor flacoane cu un tampon cu alcool (figura 3b).

clip_image002

 

clip_image004

4.       Pentru extragerea solventului din flacon utilizaţi o seringă gradată de 1 ml sau 2 ml cu ac calibru 19
sau mai larg. Scoateţi capacul protector al acului şi umpleţi seringa cu un volum de aer egal cu
volumul necesar pentru solventul pentru injecţii, facilitând extragerea solventului:

0,7 ml într-o seringă gradată de 1 ml pentru Somatropin Biopartners 10 mg

1,                                   2 ml într-o seringă gradată de 2 ml pentru Somatropin Biopartners 20 mg

Introduceţi acul prin centrul dopului din cauciuc al flaconului cu solvent şi injectaţi tot aerul în
flacon.

clip_image006

5.       Răsturnaţi flaconul cu seringa înăuntru şi poziţionaţi vârful acului în solvent, după cum se observă în
figura 5. Extrageţi încet volumul de solvent necesar.

Pentru a scoate bulele, loviţi uşor seringa. Apăsaţi uşor pentru a împinge pistonul, până când se scot
toate bulele din seringă şi ac. Continuaţi să umpleţi seringa cu volumul corect de solvent pentru

injecţii, după cum este descris în textul din figura 4 de mai sus. Extrageţi acul seringii din flacon. Nu
utilizaţi cantitatea de solvent rămasă pentru o altă preparare!

clip_image008

6.       Injectaţi conţinutul întreg al seringii în flaconul cu pulbere, ţinând seringa pe peretele flaconului.
Scoateţi seringa şi aruncaţi-o.

clip_image010

7.       Rotiţi cu putere flaconul fără să atingeţi partea de cauciuc de deasupra cu degetele, până când

conţinutul se amestecă complet. Acest lucru necesită aproximativ 60 secunde, dar poate dura până la
90 secunde. Rotirea poate fi oprită numai după ce suspensia are un aspect uniform, de culoare albă şi
toată pulberea de la partea inferioară este dispersată. Utilizaţi imediat, deoarece pulberea se poate
depune dacă este lăsată în poziţie verticală.

Nu utilizaţi acest medicament dacă observaţi că nu este amestecat corespunzător.

clip_image012

Extragerea suspensiei

8.       Ştergeţi din nou dopul din cauciuc cu un tampon cu alcool neutilizat.

Luaţi o seringă nouă cu ac 26G. Scoateţi capacul protector al acului. Introduceţi acul în suspensie,
direct prin centrul dopului de cauciuc al flaconului.

clip_image014

9.       Răsturnaţi flaconul cu seringa înăuntru şi poziţionaţi vârful acului în suspensie, după cum se arată în
figura 9. Extrageţi uşor suspensia. Deoarece este un amestec dens, este posibil ca seringa să se umple
lent. Dacă fluxul se opreşte sau se formează bule, loviţi uşor seringa cu degetele. Aplicaţi o presiune
uşoară asupra pistonului, pentru a elimina bulele. Continuaţi apoi să umpleţi seringa cu volumul de
suspensie corect, conform recomandărilor medicului dumneavoastră. Extrageţi seringa din flacon.

clip_image016

Injectarea suspensiei

10.   Loviţi uşor seringa pentru a scoate bulele mici de aer. Ţineţi seringa în poziţie verticală. Aplicaţi o
presiune uşoară asupra pistonului până când la capătul acului apare o mică picătură de suspensie.

clip_image018

11.   Ştergeţi locul injectării cu un tampon cu alcool neutilizat. Nu atingeţi acul sau nu lăsaţi-l să vină în
contact cu nicio suprafaţă înaintea injectării.

12.   Prindeţi uşor pielea curăţată între degete, pentru a forma un pliu. Prindeţi pliul între degetul mare şi
arătător, pe toată durata injectării. Ţineţi ferm seringa cu degetele. Introduceţi acul pe toată lungimea
în pliul cutanat, în unghi drept (90 grade), aşa cum se arată în figura 12.

clip_image020

13.   Injectaţi suspensia pe o perioadă de 5 secunde, apăsând uşor pistonul până la golirea seringii.
Eliberaţi lent pielea în timpul injecţiei. După injectare, aşteptaţi câteva secunde, apoi retrageţi rapid
acul cu pistonul încă împins până la capăt. Aplicaţi o presiune uşoară la locul injectării cu o
compresă de tifon sau un tampon de vată. Dacă apare o picătură de sânge, menţineţi apăsat timp de
câteva momente.

Puneţi un plasture adeziv asupra locului injectării.

Suspensia este numai de unică folosinţă imediată. Orice suspensie rămasă după injectare trebuie
eliminată.

14.          Eliminaţi în condiţii de siguranţă, toate acele de injecţie şi seringile utilizate o singură dată.

Dacă utilizaţi mai mult Somatropin Biopartners decât trebuie

Trebuie să vă adresaţi medicului dumneavoastră dacă utilizaţi mai mult Somatropin Biopartners decât
trebuie.

Dacă aţi utilizat prea mult din acest medicament, concentraţia de zahăr din sângele dumneavoastră
poate scădea iniţial şi poate deveni prea mică. Ulterior, aceasta poate creşte şi poate deveni prea mare.
Supradozajul prelungit poate duce la creşterea anormală a urechilor, nasului, buzelor, limbii şi
pomeţilor obrazului.

Dacă uitaţi să utilizaţi Somatropin Biopartners

Acest medicament este administrat o dată pe săptămână. Este important să administraţi fiecare doză la
ora programată. Dacă omiteţi o doză, adresaţi-vă medicului dumneavoastră care vă va ajuta să stabiliţi
un nou orar de administrare a dozei. Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetaţi să utilizaţi Somatropin Biopartners

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră pentru recomandări înainte de a opri tratamentul. Întreruperea
sau terminarea precoce a tratamentului cu acest medicament poate afecta succesul tratamentului.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului
dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

4.              Reacţii adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate
persoanele.

Reacţiile adverse raportate foarte frecvent (pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane) au fost umflarea
locului injectării şi apariţia în sânge a unor substanţe (anticorpi) care se leagă de hormonul de
creştere. Reacţiile adverse au fost în general tranzitorii şi uşoare până la moderate.

In timpul tratamentului cu hormoni de creştere s-a raportat apariţia unor tumori noi sau reapariţia unor
tumori existente anterior. Nu se cunoaşte cât de frecvent pot apărea acestea, dar dacă suspectaţi că
acest lucru este valabil în cazul dumneavoastră, adresaţi-vă medicului dumneavoastră pentru că este
posibil să fie necesară oprirea tratamentului.

Reacţiile adverse pot apărea cu următoarele frecvenţe:

Frecvente, pot afecta cel mult 1 din 10 persoane

                 oboseală sau creştere în greutate din cauza glandei tiroide mai puţin activă

                 funcţie scăzută a glandei suprarenale (care se poate manifesta sub formă de oboseală)

                 creştere uşoară a concentraţiilor zahărului în sânge

                 durere de cap, letargie (lipsă de energie), ameţeli

                 vărsături, durere de stomac

                 modificare a culorii pielii

                 durere la nivelul articulaţiilor, braţelor sau picioarelor

          durere, modificări de culoare, umflare, întărire, înroşire sau senzaţie de căldură la locul
injectării

                 umflare a ţesuturilor

                 febră

                 modificări ale concentraţiilor unor anumiţi hormoni
Rare, pot afecta cel mult 1 din 100 persoane

                 senzaţii anormale cum sunt înţepături, furnicături, mâncărime

                 tensiune arterială crescută

Foarte rare, pot afecta cel mult 1 din 1000 persoane

                 insomnie

                 mărire a sânilor la bărbaţi

Cu frecvenţă necunoscută, care nu poate fi estimată din datele disponibile

                 un răspuns scăzut la insulină (rezistenţă la insulină)

Raportarea reacţiilor adverse

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau
asistentei medicale. Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea,
puteţi raporta reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, aşa cum este
menţionat în
Anexa V. Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii
suplimentare privind siguranţa acestui medicament.

5.              Cum se păstrează Somatropin Biopartners

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor.

Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe etichetă şi pe cutie după „EXP“. Data
de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Condiţiile de păstrare ale medicamentului nedeschis

A se păstra la frigider (2°C-8°C). A nu se congela.

Perioada de valabilitate după reconstituire cu solvent

După preparare, medicamentul trebuie utilizat imediat.

Nu utilizaţi acest medicament dacă observaţi că nu este amestecat corespunzător.

Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. întrebaţi farmacistul cum să
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6.              Conţinutul ambalajului şi alte informaţii
Ce conţine Somatropin Biopartners

Substanţa activă este somatropină.

Somatropin Biopartners 10 mg: Un flacon cu pulbere furnizează somatropină 10 mg, care
corespunde la 30 UI. După preparare, 0,5 ml suspensie conţin somatropină 10 mg (20 mg/ml).
Somatropin Biopartners 20 mg: Un flacon cu pulbere furnizează somatropină 20 mg, care
corespunde la 60 UI. După preparare, 1 ml suspensie conţine somatropină 20 mg (20 mg/ml).

Celelalte componente sunt: hialuronat de sodiu, fosfolipide din ou, dihidrogen fosfat de sodiu anhidru
şi fosfat disodic anhidru.

Cum arată Somatropin Biopartners şi conţinutul ambalajului

Somatropin Biopartners este o pulbere şi solvent pentru suspensie injectabilă cu eliberare prelungită.
Pulberea este de culoare albă sau aproape albă; solventul este un lichid limpede.

Somatropin Biopartners 10 mg: somatropină 10 mg (30 UI) sub formă de pulbere într-un
flacon din sticlă închis cu dop din cauciuc (butilic) şi capac detaşabil de culoare verde-deschis
(aluminiu şi plastic) şi solvent 1,5 ml (trigliceride cu lanţ mediu) într-un flacon din sticlă cu dop
din cauciuc (butilic).

Mărimea ambalajului este de 1 flacon cu pulbere şi 1 flacon cu solvent şi 4 flacoane cu pulbere
şi 4 flacoane cu solvent.

Somatropin Biopartners 20 mg: somatropină 20 mg (60 UI) sub formă de pulbere într-un
flacon din sticlă închis cu dop din cauciuc (butilic) şi capac detaşabil de culoare verde
(aluminiu şi plastic) şi solvent 1,5 ml (trigliceride cu lanţ mediu) într-un flacon din sticlă cu dop
din cauciuc (butilic).

Mărimea ambalajului este de 1 flacon cu pulbere şi 1 flacon cu solvent şi 4 flacoane cu pulbere
şi 4 flacoane cu solvent.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie disponibile în ţara dumneavoastră.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul

BioPartners GmbH

Sharing

Prospecte.Net recomanda consultarea medicului inainte de orice tratament. Luati medicamente si suplimente numai la indicația medicului deoarece combinate sau in cantitati necontrolate sa dea efecte adverse, dintre care unele pot fi fatale.

Acum esti aici: Home » Prospect Somatropin 10-20mg
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!