Prospect Sotalol

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR


Sotalol AL 160 mg comprimate

Clorhidrat de sotalol

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament.

                Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

                Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

          Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le
poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

          Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă
nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau
farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

1.             Ce este Sotalol AL şi pentru ce se utilizează

2.             Înainte să utilizaţi Sotalol AL

3.             Cum să utilizaţi Sotalol AL

4.             Reacţii adverse posibile

5.             Cum se păstrează Sotalol AL

6.             Informaţii suplimentare

Sotalol Prospect
Sotalol Prospect

1.              CE ESTE SOTALOL AL ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Sotalol AL este un medicament antiaritmic din clasa III (medicament pentru tulburările ritmului
inimii) cu acţiune importantă de blocare beta-adrenergică (betablocant).

Sotalol AL este utilizat pentru

                            Tulburări grave ale ritmului inimii caracterizate prin bătăi anormal de rapide ale inimii cu
originea în compartimentele inferioare ale inimii (tahiaritmii ventriculare simptomatice grave)

                            Tulburări ale ritmului inimii caracterizate prin bătăi anormal de rapide ale inimii cu originea în
compartimentele superioare ale inimii şi care necesită tratament (tahiaritmii supraventriculare
simptomatice care necesită tratament) cum sunt:

          Prevenirea ritmului inimii neregulat cronic datorat unei creşteri anormale a excitaţiei
compartimentelor superioare ale inimii (prevenirea fibrilaţiei atriale cronice) după
cardioconversie

          Prevenirea ritmului inimii neregulat care apare în diferite situaţii şi se datorează unei
creşteri anormale a excitaţiei compartimentelor superioare ale inimii (prevenirea
fibrilaţiei atriale paroxistice)

2.              ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI SOTALOL AL
Nu utilizaţi Sotalol AL

                            dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la clorhidratul de sotalol şi sulfonamide sau la oricare
dintre celelalte componente ale acestui medicament

                            dacă funcţia inimii este afectată (insuficienţă cardiacă clasa IV NYHA; insuficienţă cardiacă
congestivă)

                            aţi suferit un infarct miocardic acut

                            sunteţi în şoc cardiogen (afectarea severă a funcţiei inimii)

          dacă aveţi tulburări mai severe de conducere a impulsului electric de la compartimentele
superioare la cele inferioare ale inimii (bloc AV de gradul II sau III).

          dacă suferiţi de o formă de bloc cardiac caracterizată printr-o tulburare de conducere a
impulsului electric de la nodul sinusal către compartimentele superioare ale inimii.

          dacă aveţi o tulburare de ritm cardiac datorată afectării funcţiei nodului sinusal, care se poate
manifesta prin rărirea bătăilor inimii (sub 60 bătăi pe minut; bradicardie sinusală) sau printr-
un ritm cardiac rar alternând cu un ritm accelerat (sindrom bradicardie – tahicardie), sau printr-
un bloc cardiac cu alterarea conducerii impulsului de la nodul sinusal la compartimentele
superioare ale inimii (bloc sinoatrial) sau prin incapacitatea nodului sinusal de a iniţia un
impuls electric (oprire sinusală).

          dacă aveţi o frecvenţă a bătăilor inimii în repaus mai mică de 50 bătăi / minut, înainte de
începerea tratamentului.

          dacă aveţi un interval QT alungit preexistent (modificare evidenţiată pe EKG).

          dacă prezentaţi concentraţii sub valoarea normală a potasiului în sânge.

          dacă prezentaţi concentraţii sub valoarea normală ale magneziului în sânge.

          dacă aveţi tensiune arterială foarte mică.

          dacă suferiţi de o boală vasculară ocluzivă periferică avansată a membrelor superioare şi/sau
inferioare

          dacă aveţi probleme cu respiraţia (bronhopneumopatie severă datorată îngustării căilor
aeriene)

          dacă prezentaţi acumulare de acizi în sânge, legată de tulburări metabolice (acidoză
metabolică)

          dacă prezentaţi tumoră rară în glandele suprarenale (feocromocitom) netratată (vezi pct.

„Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Sotalol AL 80”

          dacă vă aflaţi în tratament injectabil intravenos cu blocante ale canalelor de calciu precum
verapamil, diltiazem (medicamente pentru scăderea tensiunii arteriale) sau cu antiaritmice
precum disopiramida )pentru bătăi neregulate ale inimii).

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Sotalol AL

          dacă funcţia rinichilor este afectată (este necesară reducerea dozelor şi trebuiesc monitorizate
cu regularitate creatinemia/concentraţia clorhidratului de sotalol în sânge)

          dacă sunteţi diabetic şi aveţi variaţii mari ale zaharului în sânge (semnele scăderii
concentraţiilor zahărului în sânge pot fi ascune deacest medicament)

          dacă urmaţi diete foarte stricte sau postiţi pe perioade lungi de timp

          dacă aveţi glanda tiroidă mai activă decât în mod normal (semnele acestei afecţiuni pot fi
mascate de acest medicament) dacă suferiţi de o boală vasculară ocluzivă periferică avansată a
membrelor superioare şi/sau inferioare (precum sindrom Raynaud sau claudicaţie
intermitentă)

          dacă prezentaţi tumoră medulosuprarenală (feocromocitom)

          dacă suferiţi de o tumoră rară în glandele suprarenale, clorhidratul de sotalol poate fi utilizat
doar după blocarea medicamentoasă a unor receptori (receptori alfa)

          dacă aveţi psoriazis (erupţie severă pe piele)

          dacă aţi avut reacţii alergice sau vă aflaţi în tratament pentru aceste reacţii alergice (terapie
imunitară specifică de desensibilizare)

          dacă aţi avut infarct miocardic sau funcţia inimii este deficitară (există risc de exacerbare a
aritmiilor cardiace)

          dacă primiţi tratament cu medicamente antiaritmice (împotriva bătăilor neregulate ale inimii)
din clasa I sau III care produc modificări pe ECG (prelungirea intervalului QT)

          dacă aveţi diaree severă / prelungită sau primiţi tratament cu medicamente care elimină
potasiul sau magneziul din organism (precum diureticele care elimină potasiul)

          dacă veţi fi supus unei analize a urinii pentru descoperirea unui feocromocitom (prezenţa
sotalolului în urină poate produce valori fals ridicate ale analizelor fotometrice ale
metanefrinei)

Teste antidoping

Sportivii trebuie atenţionaţi că medicamentul poate produce o reacţie pozitivă la testele antidoping

Copii

Sotalol AL nu trebuie administrat la copii, deoarece experienţa clinică la această categorie de pacienţi
este insuficientă.

Pacienţi vârstnici

Când medicamentul este utilizat pentru tratamentul pacienţilor vârstnici, trebuie avută în vedere
posibilitatea alterării funcţiei renale

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte
medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

In special trebuie să fiţi atent dacă primiţi tratament cu :

          blocante ale canalelor de calciu precum verapamil, diltiazem (pentru scăderea tensiunii
arteriale)

          antiaritmice din clasa I (chinidină) sau clasaIII (bătăi neregulate ale inimii)

          alte medicamente beta-blocante (pentru boli ale inimii)

          medicamente care prelungesc intervalul QT ( modificări pe ECG) precum antidepresive
triciclice sau tetraciclice (imipramină, maprotilină), antihistaminice (astemizol, terfenadină),
antibiotice chinolonice (de ex. sparfloxacină), antibiotice macrolide (eritromicină), probucol,
haloperidol şi halofantrină

          blocanţi ai canalelor de calciu precum nifedipină (pentru scăderea tensiunii arteriale)

          noradrenalină (folosit în diverse afecţiuni severe)

          inhibitorii ale monoaminoxidazei (pentru depresie)

          clonidină (scăderea tensiunii arteriale)

          antidepresive triciclice (pentru depresii), barbiturice (pentru convulsii), fenotiazine,
narcotice/anestezice, antihipertensive, diuretice (care elimină apa din organism ) sau
vasodilatatoare (pentru tratamentul afecţiunilor vaselor de sânge)

          agonişti ai receptorilor beta2, cum sunt salbutamolul, terbutalina şi isoprenalină (pentru
afecţiuni respiratorii)

          rezerpina, clonidina, alfa-metildopa, guanfacina (pentru tratamentul tensiunii arteriale sever
crescute)

          glicozide digitalice precum digoxin (pentru afectarea funcţiei inimii)

          tubocurarină (pentru blocarea legăturii dintre muşchi si nerv)

          insulină sau antidiabetice orale (pentru scăderea zahărului în sânge)

          medicamente care produc pierdere de potasiu sau magneziu din organism,precum diuretice
eliminatoare de potasiu (frusemidă, hidroclorotiazidă) alcool etilic

Utilizarea Sotalol AL împreună cu alimente şi băuturi

Trebuie evitat consumul de alcool în timpul tratamentului cu Sotalol AL deoarece acesta poate
declanşa tulburări de ritm cardiac.

Sotalol AL nu trebuie luat împreună cu lapte sau cu produse lactate.

Sarcina şi alăptarea

Sotalol AL nu este recomandat în timpul sarcinii sau al alăptării. Adresaţi-vă medicului
dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Chiar dacă este administrat conform prescripţiei medicale, acest medicament poate afecta atenţia,
influenţând capacitatea de a participa activ la traficul rutier, de a manipula aparate sau de a lucra fără
un suport ferm de susţinere. Aceste manifestări apar mai ales la începutul tratamentului, la creşterea
dozei sau la schimbarea medicaţiei, sau în cazul consumului concomitent de alcool.

3.              CUM SĂ UTILIZAŢI SOTALOL AL

Utilizaţi întotdeauna Sotalol exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu
medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

Doza uzuală este:

La pacienţii cu tulburări de ritm ventriculare, stabilirea dozei de Sotalol AL necesită monitorizare
cardiologică atentă şi poate fi realizată numai dacă sunt disponibile echipamentele pentru intervenţie
în urgenţe cardiace şi cel de monitorizare ECG continuă. În timpul tratamentului, pacienţii trebuie să
beneficieze de controale regulate (de exemplu, consultaţii care includ efectuarea unui ECG standard
şi/sau ECG Holter dacă este indicat). Schema de tratament trebuie reconsiderată în cazul modificării
parametrilor ECG specifici, de exemplu lărgirea complexului QRS, alungirea intervalului QT cu peste
25%, a intervalului PQ cu peste 50%, alungirea intervalului QT la peste 500 ms, sau în cazul
modificării cantitative sau calitative a ritmului cardiac.

Tahiaritmii ventriculare simptomatice severe

Doza iniţială este de 1 comprimat de Sotalol AL de două ori pe zi (echivalentul a 80 mg clorhidrat de
sotalol de două ori pe zi). Dacă răspunsul este inadecvat, doza zilnică poate fi crescută la 1 comprimat
de Sotalol AL de trei ori pe zi (echivalentul a 80 mg clorhidrat de sotalol de 3 ori pe zi), apoi la 2
comprimate de Sotalol AL de două ori pe zi (echivalentul a 160 mg clorhidrat de sotalol de două ori pe
zi).

Dacă răspunsul aritmiilor care pun în pericol viaţa este inadecvat, doza poate fi crescută la 6
comprimate de Sotalol AL pe zi (echivalentul a 480 mg de clorhidrat de sotalol pe zi), administrate în
două sau trei prize. In aceste cazuri, doza va fi crescută numai dacă beneficiul potenţial depăşeşte
riscul crescut de reacţii adverse severe. In acest scop sunt disponibile comprimate cu dozaj
corespunzător.

Creşterea dozei se va face după cel puţin 2-3 zile de tratament.

Fibrilaţia atrială

Doza iniţială este de 1 comprimat de Sotalol AL de două ori pe zi (echivalentul a 80 mg clorhidrat de
sotalol de două ori pe zi). Dacă răspunsul este inadecvat, doza zilnică poate fi crescută la 1 comprimat
de Sotalol AL de trei ori pe zi (echivalentul a 80 mg clorhidrat de sotalol de trei ori pe zi). În
fibrilaţia
atrială paroxistică,
nu trebuie depăşită această doză.

Dacă răspunsul este inadecvat, la pacienţii cu fibrilaţie atrială cronică doza poate fi crescută până la
maxim 2 comprimate de Sotalol AL de două ori pe zi (echivalentul a 160 mg clorhidrat de sotalol de
două ori pe zi).

Creşterea dozei se va face după cel puţin 2-3 zile de tratament.

Doze recomandate la pacienţii cu insuficienţă renală

In cazul unei funcţii renale alterate, dozele multiple se asociază cu un risc de acumulare a
medicamentului în sânge. Din acest motiv, doza dumneavoastră trebuie ajustată în funcţie de rata de
excreţie prin rinichi (clearance renal), ţinând cont de frecvenţa cardiacă (care nu trebuie să scadă sub
50 bătăi / minut) şi de răspunsul clinic.

Pacienţii cu insuficienţă renală severă trebuie trataţi cu Sotalol AL numai sub monitorizare frecventă
ECG şi determinarea periodică a concentraţiei plasmatice a antiaritmicului.

In cazul în care clearance-ul creatininei (măsură a funcţiei renale) este scăzut la 10-30 ml/min
(creatininemie 2-5 mg/dl), doza de Sotalol AL trebuie redusă la jumătate din doza uzuală, iar dacă
clearance-ul creatininei este sub 10 ml/min (creatininemie > 5 mg/dl) doza de Sotalol AL trebuie
redusă la o pătrime.

Pacienţii în perioada post-infarct miocardic şi cei cu performanţe cardiace micşorate semnificativ
trebuie monitorizaţi cu deosebită atenţie în timpul stabilirii dozei de Sotalol AL.

Comprimatele se înghit întregi, cu o cantitate suficientă de lichid (de exemplu un pahar de apă),
înaintea meselor.

Sotalol AL nu trebuie luat în timpul meselor deoarece absorbţia din tractul gastrointestinal a substanţei
active, clorhidrat de sotalol, poate fi redusă în cazul administrării împreună cu alimente (în special cu
lapte şi produse lactate).

Acum se mai citeste