Prospect Spironolactona

Sharing

SPIRONOLACTONA 25mg

Comprimate filmate

Compoziţie

Un comprimat filmat conţine spiro­nolactonă 25mg şi excipienţi: nucleu: amidon de porumb, lactoză monohidrat, dioxid de siliciu coloidal, povidonă, stearat de magneziu, amidon pregelatinizat, talc; film: copolimer de metacrilat de amoniu (Eudragit RL-30D-dispersie apoasă 30%), citrat de trietil, dioxid de titan (E 171), talc, Macrogol 6000, simeticonă-emulsie SE2 (emulsie apoasă 30%).

Grupa farmacoterapeutică: agenţi care economisesc potasiul; anta- gonişti ai aldosteronului.

Indicaţii terapeutice

Tratament preoperator de scurtă durată al hiperaldosteronismului primar. Dacă pacientul este inoperabil sau refuză intervenţia chirurgicală, tratamentul poate fi permanent.

Edeme de diferite cauze cu hiperal- dosteronism secundar, se recomandă asocierea spironolactonei cu alte diuretice, restricţie de sare şi lichide, eventual repaus la pat.

Edeme jn cadrul insuficienţei cardiace, dacă pacientul nu mai răspunde la alte diuretice şi/sau pentru a potenţa efectul acestora.

Edeme şi/sau ascită la pacienţii cu ciroză hepatică.

Sindrom nefrotic, dacă tratamentul afec­ţiunii de bază ori restricţia de sare şi lichide, precum şi utilizarea altor diuretice se dovedesc ineficace.

Hipertensiune arterială esenţială, în spe­cial în caz de hipokaliemie, se asociază cu medicatia antihipertensivă. Hipokaliemie, dacă nu poate fi aplicat alt tratament.

 

Spironolactona
Spironolactona

Contraindicaţii

Hipersensibilitate la spironolactonă şi la oricare dintre excipienţii produsului. Anurie, insuficienţă renală acută, insu­ficienţă renală cronică severă (clearance al creati'ninei < 10ml/min). Hiperkaliemie.

Insuficienţă hepatică acută sau severă. Tratament concomitent cu săruri de potasiu şi/sau alte-diuretice hiperkalemiante (triam­teren, amilorid).

 

Sarcină şi alăptare.

 

Precauţii

Aportul suplimentar de potasiu este contraindicat în condiţiile tratamentului cu spironolactonă.

De regulă tratamentul cu spironolactonă

obligă la supravegherea funcţiei renale şi a electroliţilor serici.

Spironol'actona ca şi alte diuretice este prevăzută în lista substanţelor dopante la sportivi.

 Interacţiuni

Spironolactona potenţează efectul altor diuretice sau antihipertensive, atunci când este administrată în asociaţie cu acestea. De aceea este necesară reducerea dozelor acestor medicamente, în special a sim- patoplegicelor, atunci când se asociază spironolactonă.

Administrarea concomitentă de diuretice care economisesc potasiul, de inhibitori ai enzimei de conversie (IEC) sau de indome- tacină poate determina o hiperkaliemie severă.

Spironolactona micşorează răspunsul vascular la norepinefrină. De aceea se recomandă prudenţă la pacienţii supuşi anesteziei regionale'sau generale. Spironolactona prelungeşte timpul de înjumătăţire al digoxinei crescând con­secutiv riscurile toxice ale acesteia. în cazul asocierii spironolactonei pacientul trebuie supravegheatatent pentru a evita supradozarea glicozidei cardiace. Spironolactona nu se asociază cu alte diuretice hiperkaliemiante (triamteren, amilorid), cu sărurile de potasiu, cu inhibitori ai enzimei de conversie şi cu tacrolimus din cauza riscului mare de hiperkaliemie marcată, semnalat mai ales la pacienţii cu insuficienţă renală. Asocierea cu sărurile de litiu poate determina creşterea litemiei cu simptome desupradozaj.

Este necesară prudenţă în cazul asocierii cu: salicilaţi în doze mari şi ahtiinframatoare nesteroidiene, produse de contrast iodate (risc de insuficienţă renală acută în condiţii de deshidratare), baclofen (creşterea efectului hipotensor), metformină (risc mărit de acidoză lactică, mai ales în prezenţa insuficienţei renale). Spironolactona poate interfera dozarea radioimunologică a digoxinei, dar semni­ficaţia clinică a acestui fenomen nu este cunoscută.

 Atentionari speciale

 Spironolactona poate provoca dezechilibre electrolitice. La pacienţii cu insuficienţă renală sau la cei care primesc suplimente de potasiu se poate produce hiperkaliemje cu tulburări importante de ritm cardiac. în caz de hiperkaliemie se întrerupe diu­reticul, la nevoie se injectează intravenos

glucoză şi insulină normală. La cirotici hiperkaliemia poate fi însoţită de acidoză metabolică hipercloremică reversibilă. La diabetici hiperglicemia favorizează creşterea potasemiei. A fost semnalată, de asemenea, creşterea ureei plasmatice, îndeosebi în caz de insuficienţă renală preexistentă.

 

Sarcina şi alăptarea

Atât spironolactona, cât şi metaboliţii săi traversează bariera placentară. Spironolactona nu are efecte teratogene la animalele de laborator, dar poate provoca feminizare fătului de sex masculin. Acest efect nu a fost descris la om. Folosirea diureticului la femeile însărcinate nu este recomandată.

Unul dintre metaboliţii spironolactonei, canrenona, se excretă în laptele matern. Dacă administrarea medicamentului este absolut necesară, alăptatul trebuie între­rupt.

 Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

 La începutul tratamentului pacienţii trebuie avertizaţi să fie prudenţi dacă desfăşoară activităţi'care necesită atenţie (de exemplu conducerea vehiculelor sau folosirea utilajelor complexe). Ulterior, măsurile de restricţie vor fi individualizate.

  Doze şi mod de administrare

 Hiperaldosteronism primar, pentru pregăti­re preoperatorie; 100 – 400 mg spironolacto­nă zilnic.

Dacă pacientul este inoperabil, doza iniţială poate fi redusă la fiecare 2 săptămâni până la doza minimă eficace, care se administrează timp îndelungat, în cazul tratamentului de lungă durată, se recomandă asocierea cu alte diuretice, pentru reducerea riscului reacţiilor adver­se.

Edeme (insuficienţă cardiacă congesti/ă,ciroză hepatică, sindrom nefrotic)

Adulţi: iniţial 100mg spironolactonă/zi, în doua prize; doza poate varia între 25mg şi 200mg spironolactonă/zi.

Pentru doze mai mari, se recomandă asocierea cu alte diuretice, fără a modifica doza de spironolactonă.

Copii: 3mg spironolactonă/kg şi zi, în una sau două prize.

Hipertensiune arterială: iniţial 50-1 OOmg spironolactonă/zi, în două prize, în asociaţie cu alte antihipertensive. Deoa­rece efectul este deplin după cei puţin 2 săptămâni, se foloseşte pe această perioadă doza menţionată, după care eventual tratamentul se continuă şi doza se individualizează.

Hipokaliemie: 25-1 OOmg spironolactonă, zilnic dacă aportul oral de potasiu sau altă metodă de economisire a potasiului nu pot fi folosite.

 Reacţii adverse

Dozele mari de spironolactonă şi tratamen­tul îndelungat pot fi cauză de ginecomastie obişnuit reversibilă.

Alte reacţii adverse, obişnuit rare şi reversibile sunt: impotenţă sexuală, tulburări menstruale, intoleranţă digestivă, erupţii cutanate, somnolenţă. Diureticul poate creşte moderat potasemia. La pacienţii cu insuficienţă renală, atunci când sunt asociate săruri'de potasiu şi la eei sub tratament cu IEC pot să apară creşteri marcate ale kaliemiei. In acest caz se întrerupe administrarea spironolactonei şi se corectează acest dezechilibru elec­trolitic.

Au fost semnalate cazuri de carcinom mamar, la pacienţii trataţi cu spironolac­tonă, dar relaţia cauzală nu a fost stabilită.

 Supradozaj

Simptomele de supradozaj cu spironolac­tonă sunt: hiperpotasemie, hiperkaliemie, mai rar acidoză. în cazul supradozajului, este necesară administrarea diureticelor care elimină potasiul (tiazide, furosemidă), precum şi introducerea parenterală de glucoză şi insulină. în cazurile severe se recomandă hemodializa. Păstrare

A nu se utiliza după data de expirare înscri­să pe ambalaj.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

 Ambalaj

Cutie cu 5 blistere a câte 10 comprimate filmate.

Deţinătorul Autorizaţiei de punere pe piaţă

Octombrie 2006

Sharing

Acum esti aici: Home » Prospect Spironolactona