Prospect Spironolactona

SPIRONOLACTONA 25mg

Comprimate filmate

Compoziţie

Un comprimat filmat conţine spiro­nolactonă 25mg şi excipienţi: nucleu: amidon de porumb, lactoză monohidrat, dioxid de siliciu coloidal, povidonă, stearat de magneziu, amidon pregelatinizat, talc; film: copolimer de metacrilat de amoniu (Eudragit RL-30D-dispersie apoasă 30%), citrat de trietil, dioxid de titan (E 171), talc, Macrogol 6000, simeticonă-emulsie SE2 (emulsie apoasă 30%).

Grupa farmacoterapeutică: agenţi care economisesc potasiul; anta- gonişti ai aldosteronului.

Indicaţii terapeutice

Tratament preoperator de scurtă durată al hiperaldosteronismului primar. Dacă pacientul este inoperabil sau refuză intervenţia chirurgicală, tratamentul poate fi permanent.

Edeme de diferite cauze cu hiperal- dosteronism secundar, se recomandă asocierea spironolactonei cu alte diuretice, restricţie de sare şi lichide, eventual repaus la pat.

Edeme jn cadrul insuficienţei cardiace, dacă pacientul nu mai răspunde la alte diuretice şi/sau pentru a potenţa efectul acestora.

Edeme şi/sau ascită la pacienţii cu ciroză hepatică.

Sindrom nefrotic, dacă tratamentul afec­ţiunii de bază ori restricţia de sare şi lichide, precum şi utilizarea altor diuretice se dovedesc ineficace.

Hipertensiune arterială esenţială, în spe­cial în caz de hipokaliemie, se asociază cu medicatia antihipertensivă. Hipokaliemie, dacă nu poate fi aplicat alt tratament.

 

Spironolactona
Spironolactona

Contraindicaţii

Hipersensibilitate la spironolactonă şi la oricare dintre excipienţii produsului. Anurie, insuficienţă renală acută, insu­ficienţă renală cronică severă (clearance al creati’ninei < 10ml/min). Hiperkaliemie.

Insuficienţă hepatică acută sau severă. Tratament concomitent cu săruri de potasiu şi/sau alte-diuretice hiperkalemiante (triam­teren, amilorid).

 

Sarcină şi alăptare.

 

Precauţii

Aportul suplimentar de potasiu este contraindicat în condiţiile tratamentului cu spironolactonă.

De regulă tratamentul cu spironolactonă

obligă la supravegherea funcţiei renale şi a electroliţilor serici.

Spironol’actona ca şi alte diuretice este prevăzută în lista substanţelor dopante la sportivi.

 Interacţiuni

Spironolactona potenţează efectul altor diuretice sau antihipertensive, atunci când este administrată în asociaţie cu acestea. De aceea este necesară reducerea dozelor acestor medicamente, în special a sim- patoplegicelor, atunci când se asociază spironolactonă.

Administrarea concomitentă de diuretice care economisesc potasiul, de inhibitori ai enzimei de conversie (IEC) sau de indome- tacină poate determina o hiperkaliemie severă.

Spironolactona micşorează răspunsul vascular la norepinefrină. De aceea se recomandă prudenţă la pacienţii supuşi anesteziei regionale’sau generale. Spironolactona prelungeşte timpul de înjumătăţire al digoxinei crescând con­secutiv riscurile toxice ale acesteia. în cazul asocierii spironolactonei pacientul trebuie supravegheatatent pentru a evita supradozarea glicozidei cardiace. Spironolactona nu se asociază cu alte diuretice hiperkaliemiante (triamteren, amilorid), cu sărurile de potasiu, cu inhibitori ai enzimei de conversie şi cu tacrolimus din cauza riscului mare de hiperkaliemie marcată, semnalat mai ales la pacienţii cu insuficienţă renală. Asocierea cu sărurile de litiu poate determina creşterea litemiei cu simptome desupradozaj.

Este necesară prudenţă în cazul asocierii cu: salicilaţi în doze mari şi ahtiinframatoare nesteroidiene, produse de contrast iodate (risc de insuficienţă renală acută în condiţii de deshidratare), baclofen (creşterea efectului hipotensor), metformină (risc mărit de acidoză lactică, mai ales în prezenţa insuficienţei renale). Spironolactona poate interfera dozarea radioimunologică a digoxinei, dar semni­ficaţia clinică a acestui fenomen nu este cunoscută.

 Atentionari speciale

 Spironolactona poate provoca dezechilibre electrolitice. La pacienţii cu insuficienţă renală sau la cei care primesc suplimente de potasiu se poate produce hiperkaliemje cu tulburări importante de ritm cardiac. în caz de hiperkaliemie se întrerupe diu­reticul, la nevoie se injectează intravenos

glucoză şi insulină normală. La cirotici hiperkaliemia poate fi însoţită de acidoză metabolică hipercloremică reversibilă. La diabetici hiperglicemia favorizează creşterea potasemiei. A fost semnalată, de asemenea, creşterea ureei plasmatice, îndeosebi în caz de insuficienţă renală preexistentă.

 

Acum se mai citeste