Prospect Tetmodis 25 mg

Sharing

Prospect Tetmodis 25 mg comprimate

Tetrabenazină

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament.

 • Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

 • Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 • Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

 • Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

  În acest prospect găsi ţi:

  1. Ce este Tetmodis şi pentru ce se utilizează

  2. Înainte să utilizaţi Tetmodis

  3. Cum să utilizaţi Tetmodis

  4. Reacţii adverse posibile

  5. Cum se păstrează Tetmodis

  6. Informaţii suplimentare

  1. CE ESTE TETMODIS ŞI LA CE SE UTILIZEAZĂ

   Tetmodis aparţine grupului de medicamente utilizate pentru tratamentul tulburărilor sistemului nervos. Tetmodis este utilizat pentru tratamentul unei afecţiuni care provoacă mişcări bruşte, neregulate şi necontrolabile (tulburări motorii hiperkinetice din coreea Huntington).

  2. ÎNAINTE SĂ LUAŢI TETMODIS Nu luaţi Tetmodis dacă

 • alergic (hipersensibil) la tetrabenazină sau la oricare dintre celelalte componente ale Tetmodis.

 • utilizaţi rezerpină (medicament pentru controlul tensiunii arteriale mari şi tratamentul stărilor psihotice).

 • utilizaţi inhibitori de MAO (medicament pentru tratamentul depresiei)

 • prezentaţi simptome asemănătoate bolii Parkinson

 • suferiţi de depresie

 • alăptaţi

 • suferiţi de feocromocitom (tumoră a glandei suprarenale)

 • aveţi o tumoră dependentă de prolactină, de exemplu, cancer de sân sau la hipofiză

  Aveţi grijă deosebită când luaţi Tetmodis dacă

 • suferiţi de insuficienţă hepatică uşoară până la severă.

 • aveţi o afecţiune a inimii cunoscută sub numele de sindrom QT prelungit sau dacă aveţi sau aţi avut tulburări ale ritmului inimii.

 • încep să apară modificări ale stării mentale, cum sunt confuzie sau halucinaţii sau dacă apare rigidate a muşchilor şi febră, este posibil să fie dezvoltaţi o afecţiune numită sindrom neuroleptic malign. Dacă aveţi aceste simptome, vă rugăm să vă adresaţi imediat medicului dumneavoastră.

  Utilizarea altor medicamente

  Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

  Aveţi grijă deosebită dacă luaţi Tetmodis în asociere cu levodopa (un medicament utilizat în tratamentul bolii Parkinson). Nu luaţi Tetmodis în asociere cu rezerpină. Tratamentul cu inhibitori de MAO trebuie întrerupt cu 14 zile înainte de a începe tratamentul cu tetrabenazină.

  Nu se recomandă utilizarea acestui medicament în asociere cu anumite tipuri de antidepresive, alcool etilic, opioizi, beta-blocante, medicamente antihipertensive (medicamente utilizate pentru tratamentul tensiunii arteriale crescute), hipnotice şi neuroleptice (medicamente utilizate pentru tratamentul tulburărilor psihice).

  Inhibitorii izoenzimei CYP2D6 (de exemplu fluoxetină, paroxetină, terbinafină, moclobemidă şi chinidină) pot determina creşterea concentraţiilor plasmatice ale metabolitului activ dihidrotetrabenazină, motiv pentru care trebuie administraţi cu precauţie în asociere. Poate fi necesară reducerea dozei de tetrabenazină.

  Aveţi grijă deosebită dacă luaţi Tetmodis în asociere cu medicamente cunoscute ca având efect de prelungire a intervalului QTc pe ECG, inclusiv cu medicamente utilizate pentru tratamentul unor afecţiuni psihice (neuroleptice), anumite antibiotice (de exemplu gatifloxacină, moxifloxacină) şi anumite medicamente utilizate pentru tratamentul tulburărilor ritmului inimii (de exemplu chinidină, procainamidă, amiodaronă, sotalol).

  Sarcina şi alăptarea

  Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistulului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament. Medicul dumneavoastră va decide dacă puteţi utiliza Tetmodis în timpul sarcinii ţinând cont de toate riscurile şi beneficiile. Tetmodis nu trebuie utilizat de femeile care alăptează.

  Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

  Tetmodis poate provoca somnolenţă şi, ca urmare, poate afecta capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje, în măsură diferită, în funcţie de doză şi sensibilitatea individuală.

  Informaţii importante privind unele componente ale Tetmodis

  Aceste comprimate conţin lactoză. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua acest medicament.

  1. CUM SĂ LUAŢI TETMODIS

   Luaţi întotdeauna Tetmodis exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

   Adul ţ i

   Coreea Huntington

   Doza iniţială recomandată este de o jumătate de comprimat (12,5 mg) administrată o odată până la de trei ori pe zi. Această doză poate fi crescută la interval de trei sau patru zile cu jumătate de comprimat până când se observă un efect optim sau până la apariţia fenomenelor de intoleranţă (efect sedativ, parkinsonism, depresie).

   Doza zilnică maximă este de 8 comprimate (200 mg) pe zi.

   Dacă aţi luat doza maximă timp de şapte zile şi afecţiunea dumneavoastră nu s-a ameliorat, este puţin probabil ca acest medicament să vă ajute.

   Vârstnici

   Doza standard a fost administrată la pacienţi vârstnici fără reacţii adverse evidente. Cu toate acestea, sunt frecvente reacţii adverse asemănătoare simptomelor din boala Parkinson.

   Copii şi adolescenţi

   Acest tratament nu este recomandat la copii şi adolescenţi.

   Pacienţi cu disfuncţie hepatică

   Pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară până la moderată, tratamentul trebuie început cu doza de o jumătate de comprimat pe zi. La pacienţii cu tulburări hepatice severe, este necesară precauţie suplimentară.

   Pacienţi cu disfuncţie renală

   Tetmodis nu este recomandat pentru a fi utilizat la această grupă de pacienţi. Înghiţiţi comprimatul(ele) cu apă sau altă băutură non-alcoolică.

   Dacă luaţi mai mult Tetmodis decât trebuie

   Dacă luaţi mai mult decât trebuie din Tetmodis, pot să apară somnolenţă, transpiraţii, tensiune arterială scăzută şi temperatură a corpului extrem de mică (hipotermie). Medicul dumneavoastră va trata aceste simptome.

   Dacă uitaţi să luaţi Tetmodisul

   Dacă uitaţi să luaţi o doză, nu trebuie să luaţi niciodată o doză dublă pentru a compensa doza uitată. Trebuie să continuaţi tratamentul conform schemei stabilite.

   Dacă încetaţi să luaţi Tetmodis

   Nu încetaţi să luaţi Tetmodis cu excepţia cazului în care mediculul vă spune acest lucru. După întreruperea bruscă a tratamentului cu tetrabenazină a fost semnalată apariţia unui sindrom neuroleptic malign.

   Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

  2. REACŢII ADVERSE POSIBILE

   Ca toate medicamentele, Tetmodis poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

   Următoarele reacţii adverse sunt grupate în funcţie de clasificarea pe aparate, sisteme şi organe şi frecvenţa de apariţie:

   foarte frecvente: afectează mai mult de 1 utilizator din 10

   frecvente: afectează între 1 şi 10 utilizatori din 100 mai puţin frecvente: afectează între 1 şi 10 utilizatori din 1000 rare: afectează între 1 şi 10 utilizatori din 10000

   foarte rare: afectează mai puţin de 1 utilizator din 10000

   cu frecvenţă necunoscută: frecvenţa nu poate fi estimată din datele disponibile

   Reacţii adverse foarte frecvente

   Somnolenţă (la doze mai mari), depresie, simptome asemănăroare bolii Parkinson (mişcări necontrolate ale mâinilor, braţelor, picioarelor şi capului, la doze mai mari)

   Reacţii adverse frecvente

   Confuzie, teamă fără motiv, insomnie, tensiune arterială mică, disfagie (dificultăţi la înghiţire), greaţă, vărsături, diaree, constipaţie rebelă

   Reacţii adverse foarte rare

   Modificări ale stării mentale precum confuzie sau halucinaţii, rigiditate a muşchilor, febră, tulburări vegetative.

   Reacţii adverse rare

   Sindrom neuroleptic malign (SNM) (tulburare neurologică)

   Reacţii adverse foarte rare Leziuni ale muşchilor scheletului

   Pentru următoarele reacţii adverse nu este posibil să se estimeze frecvenţa de apariţie din datele disponibile: dezorientare, nervozitate,ataxie, acatizie, distonie, ameţeli, pierderea memoriei, bătăi rare ale inimii, durere epigastrică, uscăciune a gurii.

   Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

  3. CUM SE PĂSTREAZĂ TETMODISUL

   A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

   Nu utilizaţi Tetmodis după data de expirare înscrisă pe flacon şi cutie. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

   A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

   Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare privind temperatura.

   Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

  4. INFORMAŢII SUPLIMENTARE Ce conţine Tetmodis

 • Substanţa activă este tetrabenazina. Fiecare comprimat conţine tetrabenazină 25 mg.

 • Celelalte componente sunt: amidon de porumb pregelatinizat, lactoză monohidrat, talc, oxid galben de fer (E 172), stearat de magneziu.

Cum arată Tetmodis şi conţinutul ambalajului

Flacoane de culoare albă cu filet conţinând 112 comprimate rotunde, plate, de culoare galbenă, prevăzute cu o linie mediană pentru rupere pe una dintre feţe.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Orpha-Devel Handels und Vertriebs GmbH

Wintergasse 85/1B 3002 Purkersdorf Austria

Fabricant

Trommsdorff GmbH & Co. KG Arzneimittel Trommsdorffstrasse 2-6

52477 Alsdorf Germania

Acest medicament este autorizat în Statele Membre ale Spaţiului Economic European sub următoarele denumiri comerciale:

Austria: Tetmodis 25 mg Tabletten

Belgia: Tetrabenazine Orpha-Devel Handels und Vertriebs 25 mg tabletten Bulgaria: Tetmodis 25 mg таблетки

Republica Cehă: Tetmodis 25 mg tablety Danemarca: Tetmodis 25 mg tabletter

Estonia: Tetmodis 25 mg tablett

Finlanda: Tetmodis 25 mg taletti

Franţa: Comprimés Tetmodis 25 mg

Germania: Tetmodis 25 mg Tabletten

Greciae: Tetmodis 25 mg δισκία

Ungaria: Motetis 25 mg tabletta

Irlanda: Tetmodis 25 mg tablets

Italia: Tetmodis compresse da 25 mg

Letonia: Tetmodis 25 mg tabletes

Lituania: Tetmodis 25 mg tabletės

Olanda: Tetmodis 25 mg tabletten

Polonia: Tetmodis 25 mg tabletki

Portugalia: Comprimidos de Tetmodis 25 mg

România: Tetmodis 25 mg comprimate Republica Slovacia: Tetmodis 25 mg tableta Slovenia: Tetmodis 25 mg tablete

Spania: Tetmodis 25 mg comprimidos

Suedia: Tetmodis 25 mg tablett Marea Britanie: Tetmodis 25 mg tablets

Acest prospect a fost aprobat în Februarie 2011.

Sharing

Prospecte.Net recomanda consultarea medicului inainte de orice tratament. Luati medicamente si suplimente numai la indicația medicului deoarece combinate sau in cantitati necontrolate sa dea efecte adverse, dintre care unele pot fi fatale.

Acum esti aici: Home » Prospect Tetmodis 25 mg
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!