Prospect Viracept 250mg

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

VIRACEPT 250 mg comprimate filmate

Nelfinavir

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament.

          Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

          Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

          Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le
poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

          Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau supărătoare sau dacă observaţi orice
reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră
sau farmacistului

În acest prospect găsiţi:

1.       Ce este Viracept şi pentru ce se utilizează

2.       Înainte să luaţi Viracept

3.       Cum să luaţi Viracept

4.       Reacţii adverse posibile

5.       Cum se păstrează Viracept

6.       Informaţii suplimentare

Viracept Nelfinavir Prospect
Viracept Nelfinavir Prospect

1.               CE ESTE VIRACEPT ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ
Ce este Viracept

Viracept conţine un medicament numit nelfinavir, care este un ‘inhibitor de protează’. Acesta aparţine
unui grup de medicamente numite ‘antiretrovirale’.

Pentru ce se utilizează Viracept

Viracept este folosit cu alte medicamente ‘antiretrovirale’ pentru:

          A acţiona împotriva Virusului Imunodeficienţei Umane (HIV). Ajută la scăderea numărului
particulelor de HIV din sângele dumneavoastră.

          A creşte numărul unor celule din sângele dumneavoastră care ajută la lupta împotriva infecţiei.
Acestea se numesc celule albe CD4. Numărul acestora este în mod particular scăzut când aveţi
infecţie cu HIV. Aceasta poate duce la un risc crescut a multor tipuri de infecţii.

Viracept nu vindecă infecţia cu HIV. Puteţi continua să faceţi infecţii sau alte afecţiuni asociate
infecţiei cu HIV. Tratamentul cu Viracept nu vă opreşte să transmiteţi HIV la alte persoane prin
contact sexual sau contact cu sânge contaminat. De aceea, atunci când luaţi Viracept trebuie să
continuaţi să luaţi precauţii corespunzătoare pentru a evita transmiterea virusului altor persoane.

2.               ÎNAINTE SĂ LUAŢI VIRACEPT
Nu luaţi Viracept dacă:

          sunteţi alergic la nelfinavir sau la oricare dintre celelalte componente enumerate la punctul 6
“Informaţii suplimentare”.

          luaţi concomitent oricare dintre medicamentele enumerate în prima parte de la punctul 2 ‘Nu
luaţi Viracept’.

Nu luaţi Viracept dacă oricare dintre condiţiile de mai sus sunt valabile în cazul dumneavoastră.

Aveţi g rijă deosebită când utilizaţi Viracept

Înainte de a lua Viracept, verificaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă:

          Aveţi probleme renale.

          Aveţi glucoză crescută în sânge (diabet zaharat).

          Aveţi în familie o afecţiune rară a sângelui numită ‘hemofilie’.

          Aveţi afecţiune a ficatului determinată de virusul hepatitic B sau C. S-ar putea ca medicul
dumneavoastră să vă facă periodic teste de sânge.

Dacă oricare dintre cele enumerate mai sus este valabilă în cazul dumneavoastră sau dacă nu sunteţi
sigur, spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului înainte să luaţi Viracept.

Pacienţi cu boală hepatică

Pacienţii cu hepatită cronică B şi C şi care sunt trataţi cu medicamente antiretrovirale prezintă un risc
crescut de apariţie a reacţiilor adverse hepatice severe şi care pot pune în pericol viaţa şi pot necesita
efectuarea de teste de sânge pentru controlul funcţiei hepatice. Vă rugăm să spuneţi medicului
dumneavoastră dacă aveţi istoric de afecţiuni ale ficatului.

Ţesutul gras

Terapia antiretrovirală combinată poate determina modificări ale formei corpului din cauza
modificărilor în distribuţia ţesutului gras. Acestea pot include pierderea ţesutului gras de pe picioare,
braţe şi faţă, creşterea ţesutului gras la nivelul abdomenului (stomac) şi a altor organe interne, mărirea
sânilor şi depuneri grase la nivelul cefei (‘ceafă de bizon’). În prezent, nu se cunosc cauza şi efectele
pe termen lung ale acestor condiţii asupra sănătăţii. Contactaţi-vă medicul dacă observaţi modificări
ale ţesutului gras.

Semne de infecţii anterioare

La unii pacienţi cu infecţie cu HIV avansată şi antecedente de infecţii cu germeni oportunişti, pot să
apară semne şi simptome ale inflamaţiei din infecţiile anterioare, la puţin timp după începerea
tratamentului anti-HIV. Se consideră că aceste simptome sunt datorate unei îmbunătăţiri a răspunsului
imunitar al organismului, care dă posibilitatea acestuia să lupte împotriva infecţiilor care erau
prezente, dar fără simptome evidente. Dacă observaţi orice simptom de infecţie, vă rugăm să-i spuneţi
imediat medicului dumneavoastră.

Afecţiuni ale oaselor (osteonecroză)

La unii dintre pacienţii la care s-a administrat terapie antiretrovirală combinată poate să apară o
afecţiune a oaselor numită osteonecroză (distrugerea ţesutului osos provocată de pierderea
vascularizaţiei la nivelul osului). Durata terapiei antiretrovirale combinate, folosirea corticosteroizilor,
consumul de alcool etilic, imunosupresia severă, indicele de masă corporală crescut, pot fi unii dintre
multiplii factori de risc pentru apariţia acestei afecţiuni. Semnele de osteonecroză sunt: rigiditate
articulară, dureri articulare (în special a şoldului, a genunchiului şi a umărului) şi dificultate la
mişcare. Dacă observaţi apariţia oricărui simptom din cele menţionate, vă rugăm să îi spuneţi imediat
medicului dumneavoastră.

Acum se mai citeste