Prospect Votrient

Prospect: Informaţii pentru pacient

Votrient 200 mg comprimate filmate


Votrient 400 mg comprimate filmate

Pazopanib

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament,
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.

          Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

          Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

          Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră.

          Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4.

Ce găsiţi în acest prospect

1.       Ce este Votrient şi pentru ce se utilizează

2.       Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Votrient

3.       Cum să luaţi Votrient

4.       Reacţii adverse posibile

5.       Cum se păstrează Votrient

6.       Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

Votrient
Votrient

1.       Ce este Votrient şi pentru ce se utilizează

Votrient este un medicament numit inhibitor de protein-kinază. Acţionează prin blocarea acţiunii
proteinelor implicate în creşterea şi răspândirea celulelor canceroase.

Votrient este folosit la adulţi pentru tratamentul:

                     cancerului de rinichi în stadiu avansat sau care s-a extins şi la alte organe

               anumitor forme de sarcom de ţesuturi moi, un tip de cancer care afectează ţesuturile de suport

ale corpului. Poate să apară în muşchi, vase de sânge, ţesut gras sau în alte ţesuturi care
asigură suport, înconjoară sau protejează organele.

2.              Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Votrient
Nu luaţi Votrient

          dacă sunteţi alergic la pazopanib sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui
medicament (enumerate la punctul 6).

          Discutaţi cu medicul dumneavoastră în cazul în care consideraţi că vă aflaţi în această
situaţie. Nu luaţi Votrient.

Atenţionări şi precauţii

Înainte de a lua Votrient medicul dumneavoastră trebuie să ştie:

          dacă aveţi o boală de inimă

          dacă aveţi o boală de ficat

          dacă aţi avut insuficienţă cardiacă sau un infarct miocardic

          dacă aţi avut în trecut colapsul unui plămân

          dacă aţi avut probleme care au determinat sângerări, formarea cheagurilor de sânge sau
îngustarea arterelor

          dacă aţi avut probleme cu stomacul sau cu intestinele cum sunt perforaţia (găurirea) sau
fistulele (formarea unor traiecte anormale între diferite părţi ale intestinului).

                Spuneţi medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste situaţii este valabilă în cazul

dumneavoastră. Medicul dumneavoastră va decide dacă Votrient este indicat în cazul
dumneavoastră. Este posibil să aveţi nevoie de controale medicale suplimentare, pentru a
verifica dacă inima şi ficatul dumneavoastră funcţionează normal.

Tensiunea arterială mare şi Votrient

Votrient vă poate determina creşterea tensiunii arteriale. Vi se va măsura tensiunea arterială înainte de
a începe tratamentul cu Votrient şi în timpul acestuia. Dacă aveţi tensiune arterială mare, vi se vor
administra medicamente pentru scăderea acesteia.

                 Spuneţi medicului dumneavoastră dacă aveţi tensiune arterială mare.

Dacă urmează să vi se efectueze o intervenţie chirurgicală

Medicul dumneavoastră va întrerupe administrarea Votrient cu cel puţin 7 zile înainte de intervenţia
chirurgicală, deoarece acest medicament poate afecta vindecarea rănilor. Tratamentul dumneavoastră
va fi reluat după vindecarea corespunzătoare a leziunilor.

Acum se mai citeste