Prospect Zarzio –

 

      Ελλάδα                                                                 Polska

Novartis (Hellas) A.E.B.E. Sandoz Polska Sp. z o.o. Τηλ: +30 210 281 17 12       Tel.: +48 22 549 15 00 ή

DEMO Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική

Εταιρεία

Тел.: +210 8161802

 

      España                                                                  Portugal

     Sandoz Farmacéutica, SA                                      Sandoz Farmacêutica Lda.

     Tel. +34 90 211 87 61                                           Tel: +351 21 924 19 11

        

      France                                                                  România

      Sandoz SAS                                                          S.C. Sandoz SRL

     Tél: +33 1 49 64 48 00                                          Tel: +40 265 208 120

        

      Ireland                                                                  Slovenija

     Novartis Ireland Limited                                       Lek farmacevtska družba d.d.

     Tel: +353 1 260 12 55                                          Tel: +386 1 580 21 11

 

      Italia                                                                    Slovenská republika

      Sandoz S.p.A.                                                      Sandoz d.d. – organizačná zložka

     Tel: +39 02 96541                                                Tel: +421 2 48 200 600

        

      Κύπρος                                                                 Suomi/Finland

      Διανοµέας Κύттου                                                Sandoz A/S

     Τηλέfωνο: +357 25372425                                   Puh/Tel: +358 9 85 20 20 30

 

      Latvija                                                                  United Kingdom

     Sandoz d.d. Pārstāvniecība Latvijā                        Sandoz Limited

     Tel: +371 67 892 006                                           Tel: +44 1276 69 8020

        

Acest prospect a fost aprobat în

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMA): http://www.ema.europa.eu/.

———————————————————————————————————————-

Instrucţiuni privind modul de autoinjectare

Acest punct conţine informaţii despre cum să vă faceţi singuri injecţiile cu Zarzio. Este important să nu încercaţi să vă injectaţi singur, cu excepţia cazului în care aţi fost special instruit de către medicul dumneavoastră sau de către asistentă. Zarzio este furnizat cu sau fără apărătoare de siguranţă pentru ac şi medicul dumneavoastră sau asistenta vă vor arăta cum să îl utilizaţi. Dacă nu sunteţi sigur despre cum să faceţi injecţia sau dacă aveţi întrebări, cereţi ajutorul medicului dumneavoastră sau asistentei. Cum îmi fac singur injecţiile?

Trebuie să vă faceţi o injecţie în ţesutul de sub piele; aceasta este cunoscută sub numele de injecţie subcutanată. Medicul dumneavoastră sau asistenta vă vor spune cât de frecvent trebuie să vă faceţi injecţia.

De ce anume am nevoie?

Pentru a vă face singur o injecţie subcutanată aveţi nevoie de:

 1. o seringă nouă, preumplută cu Zarzio, cu sau fără apărătoare de siguranţă pentru ac.
 2. tampoane cu alcool sau un produs similar
 3. un recipient care nu poate fi perforat, pentru eliminarea seringilor utilizate, dacă folosiţi seringa preumplută cu Zarzio fără apărătoare de siguranţă pentru ac.

Ce trebuie să fac înainte de a-mi face o injecţie subcutanată cu Zarzio?

 1. Scoateţi ambalajul de Zarzio din frigider. Expunerea accidentală la temperaturi de congelare nu afectează în mod negativ stabilitatea Zarzio.
 2. Nu agitaţi ambalajul care conţine seringa preumplută.
 3. Verificaţi dacă este concentraţia corectă pentru doza pe care v-a prescris-o medicul dumneavoastră.
 4. Verificaţi data de expirare înscrisă pe cutie şi pe eticheta seringii (EXP). Nu utilizaţi dacă data a depăşit ultima zi a lunii menţionate.
 5. Verificaţi aspectul Zarzio. Acesta trebuie să fie limpede. Dacă este tulbure sau prezintă particule, nu trebuie să îl folosiţi.
 6. Pentru o injectare mai confortabilă, lăsaţi seringa preumplută timp de 30 minute la temperatura camerei sau ţineţi-o uşor în mână timp de câteva minute. Nu încălziţi Zarzio în niciun alt mod

(de exemplu, nu îl încălziţi la microunde sau în apă fierbinte)

 1. Nu scoateţi capacul din plastic al acului decât atunci când sunteţi gata să faceţi injecţia.
 2. Spălaţi-vă bine pe mâini.
 3. Găsiţi un loc confortabil, bine luminat şi puneţi la îndemână seringa, tampoanele cu alcool şi, dacă este necesar, recipientul care nu se poate perfora.

Cum să îmi pregătesc injecţia?

Înainte de a vă injecta Zarzio trebuie să faceţi următoarele:

 1. Scoateţi uşor capacul din plastic al acului fără să îl răsuciţi. Nu atingeţi acul sau nu împingeţi pistonul. 2. Ţineţi seringa cu acul îndreptat în sus, pentru a verifica dacă există bule de aer în seringă. Dacă există bule de aer, scoateţi tot aerul din seringă împingând pistonul cu atenţie, în sus (evitaţi să scoateţi lichid din seringă).
 2. Seringa are o scală pe rezervor. Împingeţi pistonul până la numărul (ml) de pe seringă care corespunde dozei de Zarzio pe care v-a prescris-o medicul.
 3. Verificaţi din nou pentru a vă asigura că în seringă se află doza corectă de Zarzio.
 4. Acum puteţi utiliza seringa preumplută.

Unde trebuie să mă injectez?

Cele mai potrivite locuri pentru a vă injecta sunt:

      –       partea superioară a coapselor; şi

      –       abdomenul, cu excepţia suprafeţei din jurul buricului

Schimbaţi locul de injectare în fiecare zi, pentru a evita riscul apariţiei durerii în unul dintre aceste locuri. Dacă vă face altcineva injecţia, acea persoană poate face injecţia pe partea din spate a braţelor dumneavoastră.

Cum să îmi fac injecţia?

 1. Dezinfectaţi pielea folosind un tampon cu alcool şi prindeţi pielea între degetul mare şi cel apărător, fără să strângeţi.
 2. Introduceţi acul sub piele la un unghi de aproximativ 45°, aşa cum v-au arătat asistenta sau medicul dumneavoastră.
 3. Împingeţi uşor pistonul pentru a vă asigura dacă nu a fost spart un vas de sânge. Dacă observaţi sânge în seringă, scoateţi acul şi reintroduceţi-l în alt loc.

Seringa preumplută fără apărătoare de siguranţă pentru ac

 1. Continuând să ţineţi pielea strânsă între degete, apăsaţi pistonul lent şi complet.
 2. După ce aţi injectat lichidul, scoateţi acul şi daţi drumul la piele.
 3. Puneţi seringa utilizată în recipientul pentru deşeuri. Utilizaţi fiecare seringă numai pentru o singură injecţie.

Seringa preumplută cu apărătoare de siguranţă pentru ac

 1. Continuând să ţineţi pielea strânsă între degete, apăsaţi pistonul încet, uniform, până când s-a administrat întreaga doză şi pistonul nu mai poate fi apăsat. Nu daţi drumul la piston!
 2. După ce aţi injectat lichidul, scoateţi acul în timp ce continuaţi să ţineţi pistonul apăsat şi apoi daţi drumul la piele.
 3. Daţi drumul pistonului. Apărătoarea de siguranţă a acului va acoperi acul rapid.
 4. Utilizaţi fiecare seringă numai pentru o singură injecţie.

Nu uitaţi

Dacă aveţi orice probleme, nu ezitaţi să cereţi ajutorul şi sfatul medicului dumneavoastră sau asistentei.

Aruncarea seringilor folosite

Seringile folosite trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale.

Seringa preumplută fără apărătoare de siguranţă pentru ac

 • Nu puneţi capacul înapoi pe seringile folosite.
 • Puneţi seringile folosite într-un recipient care nu se poate perfora şi nu lăsaţi acest recipient la îndemâna şi vederea copiilor.
 • Aruncaţi recipientul plin conform indicaţiilor medicului dumneavoastră, asistentei sau farmacistului.
 • Nu aruncaţi NICIODATĂ seringile folosite în coşul cu deşeuri menajere.

Seringa preumplută cu apărătoare de siguranţă pentru ac

–        Apărătoarea de siguranţă pentru ac previne înţeparea accidentală cu acul după utilizare, în consecinţă nu sunt necesare precauţii speciale privind eliminarea. Aruncaţi seringile conform indicaţiilor medicului dumneavoastră, asistentei sau farmacistului.

———————————————————————————————————————- Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi personalului medical:

Soluţia trebuie inspectată vizual înainte de folosire. Trebuie folosite doar soluţii limpezi, fără particule. Expunerea accidentală la temperaturi de congelare nu afectează în mod negativ stabilitatea Zarzio.

Zarzio nu conţine conservanţi: având în vedere riscul posibil de contaminare microbiană, seringile de Zarzio sunt numai de unică folosinţă.

Diluare înainte de administrare (opţional)

Dacă este necesar, Zarzio poate fi diluat cu soluţie perfuzabilă de glucoză 50 mg/ml (5%). Zarzio nu trebuie diluat cu soluţie de clorură de sodiu.

Nu se recomandă diluarea la o concentraţie finală < 0,2 MU/ml (2 μg/ml).

Pentru pacienţii cărora li se administrează filgrastim diluat la concentraţii < 1,5 MU/ml (15 μg/ml) trebuie adăugată albumină serică umană (ASU) până la o concentraţie finală de 2 mg/ml.

Exemplu: La un volum final de injectare de 20 ml, dozele totale de filgrastim mai mici de

30 MU (300 μg) trebuie administrate cu 0,2 ml din soluţia de albumină serică umană 200 mg/ml (20%) Ph. Eur, adăugată.

Atunci când este diluat cu soluţie de glucoză 50 mg/ml (5%), filgrastim este compatibil cu sticla şi cu o varietate de materiale plastice, incluzând polivinilclorură, poliolefin (un copolimer al polipropilenei şi polietilenei) şi polipropilenă.

După diluare: Stabilitatea chimică şi fizică a soluţiei în timpul utilizării, diluată pentru perfuzie, a fost demonstrată timp de 24 ore, la 2°C – 8°C. Din punct de vedere microbiologic, produsul trebuie utilizat imediat. Dacă nu este utilizat imediat, condiţiile şi perioada de păstrare în timpul utilizării sunt responsabilitatea utilizatorului şi în mod normal nu ar trebui să depăşească 24 ore la 2°C – 8°C, cu excepţia cazului în care diluarea a fost efectuată în condiţii aseptice controlate şi validate.

Utilizarea seringii preumplute cu apărătoare de siguranţă pentru ac

Apărătoarea de siguranţă pentru ac acoperă acul după injecţie, pentru a preveni leziunile prin înţeparea cu acul. Aceasta nu afectează funcţionarea normală a seringii. Apăsaţi pistonul încet, uniform, până când s-a administrat întreaga doză şi pistonul nu mai poate fi apăsat. În timp ce menţineţi pistonul apăsat, scoateţi seringa din pacient. Apărătoarea de siguranţă pentru ac va acoperi acul când se eliberează pistonul.

Utilizarea seringii preumplute fără apărătoare de siguranţă pentru ac

Administraţi doza conform protocolului standard.

Eliminare

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

Intotdeauna consultati un medic sau farmacist inainte de a lua orice fel de pastila