Quinapril 10mg prospect

Quinapril Polpharma Prospect

Prospectul utilizatorului

Quinapril Polpharma

 


1.         DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Quinapril Polpharma 5 mg, comprimate filmate
Quinapril Polpharma 10 mg, comprimate filmate
Quinapril Polpharma 20 mg, comprimate filmate
Quinapril Polpharma 40 mg, comprimate filmate

2.             COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat filmat de 5 mg conţine quinapril 5 mg sub formă de clorhidrat de quinapril 5,425
mg

Fiecare comprimat filmat de 10 mg conţine quinapril 10 mg sub formă de clorhidrat de quinapril 10,85
mg.

Fiecare comprimat filmat de 20 mg conţine quinapril 20 mg sub formă de clorhidrat de quinapril 21,70
mg

Fiecare comprimat filmat de 40 mg conţine quinapril 40 mgsub formă de clorhidrat de quinapril 43,40
mg.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3.             FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat filmat.

Quinapril Polpharma 5 mg, comprimate filmate: rotunde, biconvexe, de culoare galbenă, cu linie
mediană pe o faţă, cu diametrul de 6 mm.

Quinapril Polpharma 10 mg, comprimate filmate: rotunde, biconvexe, de culoare albă până la aproape
albă, cu linie mediană pe o faţă.

Quinapril Polpharma 20 mg, comprimate filmate: rotunde, biconvexe, de culoare galbenă, cu linie
mediană pe o faţă, cu diametrul de 8 mm.

Quinapril Polpharma 40 mg, comprimate filmate: rotunde, biconvexe de culoare brună.

Quinapril 10mg prospect
Quinapril 10mg prospect

4.             DATE CLINICE

4.1          Indicaţii terapeutice

Hipertensiune arterială

Pentru tratamentul tuturor stadiilor de hipertensiune arterială esenţială stadiile. Quinapril este eficace
ca monoterapie sau asociat cu diuretice, la pacienţii cu hipertensiune arterială.

Insuficienţă cardiacă congestivă

Pentru tratamentul insuficienţei cardiace congestive când se administrează concomitent cu un diuretic
şi/sau glicozide cardiace. Tratamentul insuficienţei cardiace congestive cu quinapril trebuie totdeauna
să fie iniţiat sub strictă supraveghere medicală.

4.2          Doze şi mod de administrare

Pentru administrare orală.

Adulţi:

Hipertensiune arterială

Monoterapie: doza iniţială recomandată este 10 mg o dată pe zi în caz de hipertensiune arterială fără
complicaţii.

In funcţie de răspunsul clinic, dozajul pentru pacient poate fi crescut treptat (prin dublarea dozei care
permite timpul adecvat pentru adaptarea dozelor) până la doza de menţinere de 20 până la 40 mg pe zi
administrată ca doză unică sau fracţionată în 2 doze. Controlul pe termen lung este menţinut la
majoritatea pacienţilor cu o doză unică zilnică. Pacienţii au fost trataţi cu doze de până la 80 mg pe zi.
Medicamentul poate fi luat cu sau fără alimente. Doza trebuie totdeauna să fie luată aproximativ în
acelaşi moment al zilei pentru a ajuta creşterea complianţei.

Utilizarea concomitentă cu diuretice: pentru a decela apariţia unei hipotensiuni arteriale marcate, se
recomandă administrarea unei doze iniţiale de 2,5 mg quinapril la pacienţii cărora li se administrează
un diuretic. După aceasta, doza de quinapril trebuie crescută treptat (cum s-a menţionat mai sus) până
la răspunsul optim.

Insuficienţă cardiacă congestivă

Pentru a monitoriza îndeaproape pacienţii cu hipotensiune arterială simptomatică, se recomandă o
doză unică iniţială a 2,5 mg. După aceasta, la pacienţi trebuie să se crească treptat doza până la doza
eficace : (până la 40 mg pe zi) administrată în una sau două doze concomitent cu diuretic şi/sau terapie
glicozidică. De obicei, pacienţii se menţin corespunzător la doze de 10-20 mg pe zi, administrate cu
terapie glicozidică. Se poate administra cu sau fără alimente. Pentru a creşte complianţa, doza trebuie
totdeauna luată aproximativ în acelaşi moment al zilei.

În tratamentul insuficienţei cardiace severe sau instabile, tratamentul cu quinapril trebuie totdeauna să
fie iniţiat în spital sub strictă supraveghere medicală. Pentru pacienţii consideraţi că prezintă risc
crescut, tratamentul trebuie iniţiat în spital (vezi.pct.4.4).

Vârstnici (cu vârsta peste 65 ani)

La vârstnici trebuie, de asemenea, cosiderat că de obicei funcţia renală este afectată cu vârsta.

Doza iniţială recomandată pentru tratamentul hipertensiunii arteriale esenţiale este 2,5 mg o dată pe zi.
Ulterior doza trebuie titrată până la răspunsul optim.

Pacienţi cu insuficienţă renală

La pacienţii cu insuficienţă renală, doza iniţială trebuie scăzutză având în vedere că în plasmă
concentraţia de quinapril creşte dacă scade clearance-ul creatininei. Dozele iniţiale recomandate:

Clearance-ul creatininei (ml/min)

Doza iniţială maximă recomandată
(mg)

> 60

10

30-60

5

10-30

2,5

< 10

Experienţă insuficientă

Copii şi adolescenţi

La copii şi adolescenţi, siguranţa şi eficacitatea nu a fost stabilită şi, de aceea, nu se recomandă
utilizarea la acest grup de populaţie.

4.3          Contraindicaţii

             Hipersensibilitate la quinapril sau la oricare dintre excipienţi sau la oricare inhibitor al ECA.

             Antecedente cu angioedem asociat cu terapie anterioară cu inhibitori ai ECA.

             Edem angioneurotic ereditar sau idiopatic.

             Al doilea şi al treilea trimestru de sarcină (vezi pct. 4.4 şi 4.6).

4.4          Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Hipotensiune arterială simptomatică

Hipotensiunea arterială simptomatică este rar observată la pacienţii cu hipertensiune arterială fără
complicaţii. La pacienţii cu hipertensiune arterială trataţi cu quinapril, este de aşteptat să apară mai
frecvent dacă pacienţii au avut depleţie volemică, exemplu prin terapie diuretică, dietă cu restricţie de
sare, dializă, diaree sau vărsături sau au avut hipertensiune arterială severă dependentă de renină (vezi
pct.4.5 şi 4.8). La pacienţii cu insuficienţă cardiacă, cu sau fără insuficienţă renală asociată, a fost
observată hipotensiune arterială simptomatică. Aceasta este cel mai probabil să apară la pacienţii cu
stadii severe de insuficienţă cardiacă, aşa cum se reflectă în utilizarea dozelor mari de diuretice de
ansă, hiponatriemie sau insuficienţa funcţională renală. La aceşti pacienţi, terapia trebuie să fie iniţiată
sub supraveghere medicală şi pacienţii trebuie să fie monitorizaţi îndeaproape de câte ori este ajustată
doza de quinapril şi/sau diuretic. Consideraţii similare pot fi aplicate pacienţilor cu boală ischiemică
cardiacă sau cerebrovasculară, la care scăderea excesivă a tensiunii arteriale poate duce la infarct
miocardic sau accident cerebrovascular.

Dacă apare hipotensiune arterială, pacientul trebuie aşezat în poziţie de clinostatism şi, dacă este
necesar, trebuie să li se administreze perfuzie intravenoasă cu soluţie salină izotonă.

Un răspuns hipotensiv tranzitoriu nu constituie o contraindicaţie pentru dozele următoare, care pot fi
administrate, de obicei, fără dificultăţi odată ce tensiunea arterială a crescut după expansiunea
volemică.

Pacienţii care pot fi consideraţi a prezenta risc crescut şi cărora trebuie să li se iniţieze tratamentul în
spital includ: pacienţii care primesc doze mari de diuretice de ansă (exemplu >80 mg furosemidă) sau
o terapie cu mai multe diuretice, au hipovolemie, hiponatriemie (sodiu seric < 130 mEq/l) sau tensiune
arterială sistolică < 90 mm Hg, li se administrează doze mari de vasodilatatoare, au creatinină serică >
150 ^mol/l sau au vârsta de 70 ani sau mai mult.

Stenoză valvulară aortică şi mitrală/Cardiomiopatie hipertrofică

Similar altor inhibitori ai ECA, quinapril trebuie administrat cu precauţie la pacienţii cu stenoză de
valvă mitrală şi cu obstrucţie la nivelul tractului de ejecţie al fluxului sanguin din ventriculul stâng,
cum există în cazul stenozei aortice sau cardiomiopatiei hipertrofice. In cazurile cu relevanţă
hemodinamică, quinaprilul nu trebuie administrată.

Inusuficienţă renală incluzând stenoza arterei renale

În caz de insuficienţă renală (clearance-ul creatininei < 60 ml/min) doza iniţială de quinapril trebuie
determinată în funcţie de clearance-ului creatininiei pacientului (vezi pct. 4,2) şi dozele trebuie să fie
ajustate în funcţie de răspunsul pacientului. La astfel de pacienţi monitorizarea de rutină a
concentraţiilor plasmatice de potasiu şi creatinină constituie o parte a practicii medicale obişnuite.

La unii pacienţi hipertensivi cu stenoză arterială renală unilaterală sau bilaterală, a fost observată o
creştere a azotului ureic plasmatic şi a creatininei plasmatice după tratamentul cu un inhibitor ECA
care a fost de obicei reversibilă după întreruperea tratamentului. Acest lucru este posibil, în special, la
pacienţii cu insuficienţă renală. La aceşti pacienţi, tratamentul trebuie iniţiat sub supraveghere
medicală strictă, cu doze mici şi cu stabilirea treptată a dozei, cu atenţie. Deoarece tratamentul cu
diuretice poate fi un factor favorizant a celor menţionate mai sus, acesta trebuie întrerupt, iar funcţia
renală trebuie monitorizată în cursul primelor săptămâni de tratament cu quinapril.

Unii pacienţi cu hipertensiune arterială, _care aparent nu prezentau o afecţiune renală preexistentă, au
prezentat creşteri ale uremiei şi ale concentraţiilor plasmatice ale creatininei, de obicei minore şi
tranzitorii, în special în cazul în care quinaprilul a fost administrat concomitent cu un diuretic. Acest
lucru este mai probabil să apară la pacienţii cu insuficienţă renală preexistentă.. În aceste cazuri poate
fi necesară reducerea diureticului şi/sau a dozei de quinapril şi/sau întreruperea administrării
medicamentului.

Experienţa existentă este insuficientă privind pacienţii cu insuficienţă renală severă (clearance
creatininic < 10 ml/min) şi pacienţii supuşi procedurii de dializă şi, de aceea, tratamentul cu quinapril
nu este recomandată la aceşti pacienţi.

Transplant renal

Nu sunt disponibile date privind utilizarea quinaprilului la pacienţii cu transplant renal recent şi, de
aceea, tratamentul cu quinapril nu este recomandat acestor pacienţi.

Pacienţi supuşi hemodializei

Au fost raportate reacţii anafilactoide la pacienţii supuşi hemodializei, la care se utilizează membrane
cu flux mare şi cărora li se administrează concomitent inhibitori ai ECA. La astfel de pacienţi trebuie
luată în considerare utilizarea altor tipuri de membrane pentru dializă sau alte tipuri de medicamente
antihipertensive.

Reacţii anafilactoide în cursul aferezei pentru lipoproteine cu densitate joasă (LDL)

Rar, pacienţii trataţi cu inhibitori ai ECA în timpul aferezei lipoproteinelor cu densitate mică (LDL) cu
sulfat de dextran, au prezentat reacţii anafilactoide cu potenţial letal. Aceste reacţii au fost evitate prin
întreruperea temporară a terapiei cu inhibitori ECA, înainte de fiecare afereză.

Desensibilizare

Unii pacienţi trataţi cu inhibitori ai ECA în timpul tratamentului de desensibilizare (de exemplu cu
venin de hymenoptere) au prezentat reacţii anafilactoide persistente. La aceiaşi pacienţi, aceste reacţii
au fost evitate atunci când s-a întrerupt temporar tratamentul cu inhibitori ai ECA, dar au reapărut în
cazul readministrării accidentale a medicamentului.

Hipersensibilitate/Edem angioneurotic

A fost raportat rar angioedem la nivelul feţei, extremităţilor, buzelor, limbii, glotei şi/sau laringelui la
pacienţii trataţi cu inhibitori ai enzimei de a conversie angiotensinei. Declanşarea acestor simptome
poate fi întârziată pe termen lung după iniţierea tratamentului. În astfel de cazuri quinapril trebuie
întrerupt imediat şi trebuie instituit tratament corespunzător şi monitorizare până la remiterea completă
a simptomelor, înainte de externarea pacienţilor. Chiar şi în acele cazuri în care este implicat numai
edemul limbii, fără detresă respiratorie, pacienţii pot necesita supraveghere medicală prelungită,
deoarece tratamentul cu antihistaminice şi corticosteroizi poate să nu fie suficient.

Foarte rar, au fost raportate cazuri letale determinate de edem angioneurotic asociat cu edem al
laringelui sau al limbii. La pacienţii cu implicare a limbii, glotei sau laringelui este posibil să apară
obstrucţia căilor aeriene respiratorii, în special la cei cu antecedente de intervenţii chirurgicale la
nivelul căilor respiratorii. În astfel de cazuri trebuie instituit cu promptitudine tratament de urgenţă.
Acesta poate include administrarea de adrenalină şi/sau menţinerea permeabilităţii căilor respiratorii.
Pacientul trebuie să rămână sub supraveghere medicală strictă până la obţinerea remisiunii complete şi
susţinute a simptomelor.

Pacienţii cu antecedente de edem angioneurotic, fără legătură cu tratamentul cu inhibitori ai ECA, pot
prezenta risc crescut de edem angioneurotic în cursul tratamentului cu un inhibitor al ECA (vezi pct.
4.3).

Angioedem intestinal

Angioedemul intestinal a fost raportat la pacienţii trataţi cu inhibitori ai ECA. Aceşti pacienţi
prezentau dureri abdominale (cu sau fără greaţă sau vărsături); în unele cazuri nu a existat o
manifestare anterioară de angioedem facial şi concentraţia C-1 esteraze a fost normală. Angioedemul a
fost diagnosticat prin proceduri care au inclus scanare CT abdominală sau cu ultrasunete sau la
intervenţie chirurgicală şi simptomele au dispărut după oprirea administrării inhibitorilor ECA.
Angioedemul intestinal trebuie să fie inclus în diagnosticul diferenţial al pacienţilor la care s-au
administrat inhibitori ai ECA care prezintă dureri abdominale.

Insuficienţă hepatică

Un sindrom cu debut de icter colestatic evoluând spre necroză hepatică fulminantă şi (uneori) până la
deces a apărut rar asociat terapiei cu inhibitori ai ECA. Mecanismul acestor simptome este necunoscut.
La pacienţii cu icter sau creştere semnificativă a valorilor enzimelor hepatice în sânge în timpul
tratamentului cu inhibitori ai ECA, trebuie întrerupt tratamentul şi este necesară supraveghere
medicală corespunzătoare ulterioară.

Neutropenie/agranulocitoză

La pacienţii cărora li s-au administrat inhibitori ai ECA au fost raportate neutropenie, agranulocitoză,
trombocitopenie şi anemie. Neutropenia şi agranulocitoza s-au remis după întreruperea administrării
de inhibitori ai ECA. Quinaprilul trebuie administrat cu precauţie maximă la pacienţii cu boală
vasculară de colagen, care urmează tratament imunosupresiv, tratament cu alopurinol sau
procainamidă sau care prezintă o asociere a acestor factori agravanţi, în special, dacă există o afectare
preexistentă a funcţiei renale. Unii dintre aceşti pacienţi au dezvoltat infecţii grave, care, în câteva
cazuri, nu au răspuns la antibioterapia intensivă. Dacă la aceşti pacienţi este utilizat quinapril, se
recomandă monitorizarea periodică a numărului de leucocite, iar pacienţii trebuie instruiţi să raporteze
orice semn de infecţie.

Difernţe etnice

Similar altor inhibitori ai ECA, quinapril poate fi mai puţin eficace asupra scăderii tensiunii arteriale la
pacienţii aparţinând rasei negre comparativ cu cei care nu aparţin acestei rase, posibil datorită unei
prevalenţe mai mari a statusului cu valori mici ale concentraţiei plasmatice de renină la populaţia
hipertensivă aparţinând rasei negre.

Tuse

Tusea a fost raportată la utilizarea inhibitorilor ECA. În mod caracteristic, tusea este neproductivă,
persistentă şi se remite la întreruperea tratamentului. Tusea indusă de inhibitori ai ECA trebuie luată în
considerare în cadrul diagnosticului diferenţial al tusei.

Intervenţii chirurgicale/anestezie

La pacienţii supuşi unor intervenţii chirurgicale majore sau în timpul anesteziei cu medicamente care
determină hipotensiune arterială, quinaprilul poate inhiba formarea angiotensinei II, secundar eliberării
compensatorii de renină. Dacă apare hipotensiune arterială, şi se consideră că este determinată de acest
mecanism, aceasta poate fi corectată prin expansiune volemică.

Hiperkliemie

Creşteri ale concentraţiilor plasmatice de potasiu au fost observate la unii pacienţi trataţi cu inhibitori
ai ECA, inclusiv quinapril. Pacienţii cu risc de dezvoltare a hiperkaliemiei sunt cei care prezintă
insuficienţă renală, diabet zaharat, cei care utilizează concomitent diuretice care economisesc potasiu,
suplimente cu potasiu sau înlocuitori de sare care conţin potasiu sau pacienţii care utilizează alte
medicamente asociate cu creşteri ale kaliemiei (de exemplu heparina). Dacă administrarea
concomitentă a medicamentelor menţionate mai sus este absolut necesară, se recomandă monitorizarea
periodică a concentraţiilor plasmatice de potasiu (vezi pct. 4.5).

Pacienţi cu diabet zaharat

Inhibitorii ai ECA pot creşte sensibilitatea la insulină a pacienţilor diabetici. A apărut hipoglicemie la
pacienţii la care s-au administrat simultan antidiabetice orale sau insulină concomitent cu inhibitori ai
ECA (vezi pct. 4.5). Trebuie monitorizată cu atenţie glicemia în cursul primei luni de tratament cu
inhibitori ai ECA (vezi pct.4.5).

Litiu

Utilizarea concomitentă de litiu şi qunapril nu este recomandată (vezi. pct.4.5).

Hiperaldosteronism primar

Pacienţii cu hiperaldosteronism primar de obicei nu răspund la tratamentul cu substanţe
antihipertensive acţionând la nivelul sistemului renină-angiotensină. De aceea, tratamentul cu
inhibitori ai ECA nu este recomandat la aceşti pacienţi.

Sarcină: Tratamentul cu inhibitori ai ECA nu trebuie iniţiat în cursul sarcinii. Cu excepţia cazurilor în
care continuarea tratamentului cu inhibitori ai ECA este considerată esenţială, la femeile care
intenţionează să rămână gravide, tratamentul trebuie schimbat cu un tratament antihipertensiv
alternativ, care prezintă un profil de siguranţă stabilit pentru utilizarea în cursul sarcinii. Atunci când
sarcina este diagnosticată, tratamentul cu inhibitori ai ECA trebuie întrerupt imediat şi, dacă este
cazul, trebuie iniţiat un tratament alternativ (vezi pct. 4.3 şi 4.6).

4.5          Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Tetraciclină:

Datorită prezenţei carbonatului de calciu la voluntari sănătoşi a fost observată scădereaabsorbţiei de
tetraciclină cu 28-37% în cazul acestei asocieri. Se recomandă evitarea administrării concomitente de
quinapril cu tetraciclină.

Tratament concomitentă cu diuretice:

Pacienţii cărora li se administrează diuretice pot ocazional să manifeste o scădere marcată a tensiunii
arteriale după iniţierea terapiei cu quinapril. Acest efect hipotensor poate fi minimalizat fie prin
întreruperea administrării diureticului, fie prin creşterea aportului de sare înainte de doza iniţială de
quinapril. Dacă nu este posibilă întreruperea administrării diureticului, trebuie asigurată supraveghere
medicală pentru până la două ore după administrarea dozei iniţiale.

Substanţe care cresc kaliemia:

Tratamentul concomitent cu diuretice care economisesc potasiu, suplimentele cu potasiu sau săruri de
potasiu, trebuie utilizate cu prudenţă şi să se efectueze monitorizarea corespunzătoare a kaliemiei.
Similar altor inhibitori ECA, pacienţii cărora li se administrează numai quinapril pot prezenta creşterea
concentraţiei kaliemiei. Quinapril poate scădea hipokaliemia indusă de diuretice tiazidice când este
administrat concomitent cu acestea.

Intervenţii chirurgicale/anestezie:

Deşi nu sunt date disponibile care să indice o interacţiune între quinapril şi anestezice care să
determine hipotensiune arterială, se impune prudenţă când pacienţii sunt supuşi unei proceduri
chirurgicale sau anesteziei, deoarece s-a evidenţiat că inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei
inhibă formarea secundară de angiotensină II, pentru a compensa eliberarea de renină. Aceasta poate
determina hipotensiune arterială care poate fi corectată prin expansiune volemică.

Litiu:

Creşterea concentraţiei plasmatice de litiu şi simptome de toxicitate caracteristice litiului au fost
raportate la pacienţi care primesc concomitent litiu şi terapie cu inhibitori ai ECA, prin efectul acestor
substanţe de pierdere de sodiu. În cazul asocierii acestor medicamente este se recomandă
monitorizarea cu atenâie a litemiei. De asemenea, dacă este utilizat un diuretic, acesta poate creşte
riscul de toxicitate a litiului.

Medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS):

La unii pacienţi, administrarea unui antiinflamator nesteroidian poate scădea efectul antihipertensiv al
inhibitorilor ECA. În plus, utilizarea inhibitorilor ECA şi a AINS poate determina creşterea riscului
sau agravarea funcţiilor renale, incluzând posibilitatea instalării unei insuficienţe renale acute şi o
creştere kaliemiei, în special la pacienţii cu funcţie renală afectată preexistentă. Asocierea trebuie
administrată cu prudenţă, în special la vârstnici. Pacienţii trebuie hidrataţi adecvat şi trebuie luată în
considerare monitorizarea funcţiei renale după iniţierea terapiei concomitente şi periodic după aceea.

Alopurinol, citostatice şi imunosupresoare, glucocorticoizi pentru administrare sistemică sau
procainaidă:

Administrarea concomitentă cu inhibitori ai ECA poate determina creşterea riscului de leucopenie.

Alcool, barbiturice, narcotice, antidepresive triciclice sau neuroleptice:

Poate să apară hipotensiune arterială ortostatică.

Simpatomimetice:

Simpatomimeticele pot scădea efectele antihipertensive ale inhibitorilor ECA.

Trimetroprim:

S-a raportat hipokaliemie severă în timpul tratamentului concomitent cu inhibitorilor ECA şi
trimetoprim.

Alte medicamente antihipertensive:

Pote fi efecte aditive sau de potenţare.

Antiacide:

Poate fi scăzută biodisponibilitatea quinaprilului.

Medicamente antidiabetice (hipoglicemiante orale şi insulină):

Administrarea concomitentă de inhibitori ai ECA şi medicamente antidiabetice poate creşte efectul de
reducere a glicemiei cu risc de hipoglicemie. Acest fenomen pare a fi mai degrabă în cursul primei
săptămâni de tratament concomitent şi la pacienţii cu insuficienţă renală. Poate fi necesară ajustarea
dozei de medicament antidiabetic.

4.6          Sarcina şi alăptarea

Sarcină:

Utilizarea inhibitorilor ECA nu este recomandată în primului trimestru de sarcină (vezi pct.4.4).
Utilizarea inhibitorilor ECA este contraindicată în cursul celui de-al doilea şi celui de-al treilea
trimestru de sarcină (vezi pct. 4.3 şi 4.4).

În ciuda faptului că dovezile epidemiologice privind riscul teratogen apărut în urma expunerii la
inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei (IECA) în primul trimestru de sarcină nu au fost
concludente, o uşoară creştere a riscului nu poate fi exclusă. În cazul în care continuarea tratamentului
cu IECA nu este considerată esenţială, pacientele care planifică o sarcină trebuie transferate la un
tratament antihipertensiv alternativ cu profil de siguranţă stabilit pentru utilizarea în timpul sarcinii. În
momentul diagnosticării unei sarcini, tratamentul cu IECA trebuie oprit imediat şi, dacă este cazul, se
începe un tratament alternativ.

Se cunoaşte faptul că tratamentul cu IECA în trimestrul al doilea şi al treilea de sarcină are efecte
fetotoxice la om (scăderea funcţiei renale, oligohidramnios, întârziere în osificarea craniului) şi induce
toxicitate neonatală (insuficienţă renală, hipotensiune arterială, hiperpotasemie) (vezi pct. 5.3). Dacă
expunerea la IECA a avut loc în al doilea trimestru de sarcină, se recomandă monitorizarea ecografică
a           funcţieirenale    şi          a           craniului.

Nou născuţii şi sugarii ale căror mame au utilizat IECA trebuie atent monitorizaţi în vederea depistării
hipotensiunii arteriale (vezi de asemenea pct. 4.3 şi 4.4).

Alăptare:

Datele farmacocinetice limitate indică existenţa concentraţiilor foarte mici în laptele matern (vezi pct.
5.2). Deşi aceste concentraţii par să fie irelevante din punct de vedere clinic, utilizarea quinaprilului în
timpul alăptării nu este recomandată în cazul prematurilor şi nici în primele săptămâni după naştere,
datorită riscului ipotetic de reacţii adverse cardio-vasculare şi renale, precum şi datorită faptului că nu
există suficientă experienţă clinică.

În cazul sugarilor mai mari, utilizarea quinaprilului de către mamele care alăptează poate fi luată în
considerare dacă acest tratament este necesar pentru mamă iar copilul va fi supravegheat pentru a
observa apariţia oricărei reacţii adverse.

4.7          Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu există studii privind efectul acestui medicament asupra capacităţii de a conduce vehicule. Când
sunt conduse vehicule sau folosite utilaje, trebuie luate în considerare că ocazional pot să apară ameţeli
sau lipsa atenţiei.

4.8          Reacţii adverse

În timpul tratamentului cu quinapril sau alţi inhibitori ai ECA au fost observate următoarele reacţii
adverse, cu următoarea frecvenţă:

Foarte frecvente (>1/10)

Frecvente (>1/100 şi <1/10)

Mai puţin frecvente (>1/1000 şi <1/100)

Rare (>1/10000 şi <1/1000)

Foarte rare (<1/10000),

Cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

Tulburări psihice

Mai puţin frecvente:              Insomnie, nervozitate

Rare:                                    depresie, stare de confuzie.

Tulburări ale sistemului nervos

Frecvente:                             cefalee, ameţeli

Mai puţin frecvente:               parestezii, somnolenţă

Rare:                                    tulburări de echilibru, neuropatie

Tulburări oculare

Rare:                                    vedere tulbure, ambliopie

Tulburări acustice şi vestibulare
Rare:                                    tinnitus

Tulburări cardiace

Mai puţin frecvente:              palpitaţii, asistolie, algii toracice, angină pectorală

Rare:                                    tahicardie, sincopă, infarct miocardic, atac ischemic tranzitor, hemoragie

cerebrală.

Tulburări vasculare

Frecvente:                            hipotensiune arterială (vezi pct. 4.4)

Mai puţin frecvente:             hipotensiune arterială ortostatică

Tulburări hematologice şi limfatice

Mai puţin frecvente:             neutropenie (vezi pct. 4.4)

Rare:                                   agranulocitoză (vezi pct. 4.4)

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale
Frecvente:                             tuse (vezi pct. 4.4)

Mai puţin frecvente:                sinuzită, faringită, infecţii ale tractului respirator superior

Rare:                                      bronhospasm, dispnee, bronşită, rinită, agravarea astmului bronşic,

pneumonie cu eoznofile sau infecţii virale
Foarte rare:                            alveolită alergică

Tulburări gastro-intestinale

Frecvente:                             greaţă, vărsături, diaree

Mai puţin frecvente:               dispepsie, algii abdominale, gură uscată, flatulenţă

Rare:                                    tulburări gustului, constipaţie, pancreatită, glosită, ileus.

Tulburări hepatobiliare

Rare:                                      disfuncţii hepatice

Foarte rare:                            icter colestatic, hepatită

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Mai puţin frecvente:                prurit, erupţii cutanate tranzitorii, dermatită exfoliativă, hiperhidroză,

exantem, urticare

Rare:                                      eritem polimorf, sindrom Stevens-Johnson, necroliză epidermică,

leziuni asemănătoare psoriazisului, alopecie, pemfigus, fotosensibilitate

Tulburări ale sistemului imunitar

Mai puţin frecvente:                angioedem la nivelul feţei, extremităţilor, buzelor, mucoaselor, limbii,

glotei şi/sau laringelui, urticarie (vezi pct. 4.4)

Foarte rare:                            reacţii anafilactoide

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv
Rare:                                      artralgii, mialgii, dureri dorsale

Tulburări renale şi ale căilor urinare

Mai puţin frecvente:                proteinurie (uneori cu afectarea funcţiei renale)

Rare:                                      disfuncţii renale (vezi pct. 4.4), hiperkaliemie (vezi pct. 4.4)

Foarte rare:                            insuficienţă renală

Tulburări ale aparatului genital şi sânului
Mai puţin frecvente:                impotenţă

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare
Frecvente:                             fatigabilitate

Mai puţin frecvente:               astenie

Au fost raportate cazuri rare de agranulocitoză şi următoarele simptome: febră, serozită, vasculită,
mialgii, artralgii/artrite, titru ANA pozitiv, creşterea valorilor SR, eozinofilie şi leucocitoză. S-a
raportat ginecomastie şi vasculită la cei trataţi cu alţi inhibitori ECA şi nu poate fi exclus ca aceste
reacţii adverse să fie specifice pentru această clasă de medicamente.

Investigaţii diagnostice

Creşteri ale valorilor creatininei plasmatice şi ale azotului ureic plasmatic (>1,25 ori peste limita
superioară a valorilor normale) s-au remarcat la 3% şi respectiv 4% din pacienţii trataţi numai cu
quinapril. Creşterile s-ar părea că se manifestă mai mult la pacienţii cărora li s-au administrat

concomitent diuretice comparativ cu cei cărora li s-au administrat numai quinapril. Frecvent aceste
creşteri sunt reversibile în cazul continuării terapiei.

S-au raportat scăderi ale hematocritului, ale numărului trombocitelor şi leucocitelor ca şi creşterea
valorilor enzimelor hepatice şi a bilirubinei

La pacienţii cu deficit de G-6-PDH s-au raportat cazuri izolate de anemie hemolitică.

4.9          Supradozaj

Nu sunt disponibile date privind supradozajul la om. Manifestările clinice care par a fi cele mai
frecvente ar fi simptomele atribuite hipotensiunii arteriale severe, care trebuie tratate normal prin
expansiune volemică intravenoasă.

Hemodializa şi dializa peritoneală au avut efect mic asupra eliminării de quinapril şi quinaprilat.
Tratamentul este simptomatic şi de susţinere în concordanţă că îngrijirea medicală stabilită.

5.             PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1          Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: inhibitori ECA, codul ATC: C09AA06

Quinapril conţine sarea acidului clorhidric de quinapril. Molecula medicamentului conţine trei centre
chirale, dar este prezent ca stereoizomer pur.

Quinapril este un precursor de medicament, care este hidrolizat la metabolitul activ quinaprilat, un
inhibitor al enzimei de conversie a angiotensinei în plasmă şi ţesuturi, puternic şi cu durată lungă de
acţiune . IECA catalizează transformarea angiotensinei I într-un vasoconstrictor puternic, angiotensina

II.  Inhibarea activităţii ECA scade concentraţia de angiotensină II şi secreţia de aldosteron şi se pare că
astfel este inhibat metabilismul bradichininei. Studiile clinice au demonstrat că quinaprilul nu
afectează metabolismul lipidic şi nu are efect negativ asupra metabolismului glucozei. Quinaprilul
scade rezistenţa periferică totală şi rezistenţa arterelor renale.

In general, quinaprilul nu determină modificări semnificative la nivelul fluxului sanguin sau vitezei de
filtrare glomerulară. Quinaprilatul scade presiunea sanguină măsurată atât în poziţie de clinostatism
cât şi în ortostatism. Eficacitatea maximă se realizează la 2 până la 4 ore după administrarea dozelor
recomandate. Pentru a obţine efectul antihipertensiv maxim este necesar ca toţi pacienţii primească
tratament timp de 2-4 săptămâni. La modelele animale pentru hipertensiune arterială, s-a remarcat
ameliorarea hipertrofiei ventricului stâng sub tratament cu quinapril. Nu sunt disponibile date privind
morbiditatea/mortalitatea.

Quinapril poate fi utilizat concomitent cu alte medicamente antihipertensive dacă este necesar.
Tratamentul concomitent cu diuretice tiazidice creşte efectul antihipertensiv al quinaprilului.

5.2          Proprietăţi farmacocinetice

Biodisponibilitatea metabolitului activ, quinaprilat este echivalentă cu 30-40% din doza de quinapril
administrată pe cale orală. Concentraţia plasmatică maximă se obţine aproximativ în 2 ore. Absorbţia
quinaprilui nu este afectată de ingestia concomitentă de alimente; totuşi alimentele cu un conţinut
crescut de lipide pot scădea absorbţia. 97% din substanţa activă se leagă de proteinele plasmatice. In
cazul dozelor repetate timpul de înjumătăţire plasmatică al quinalaprilatului este de 3 ore. Starea de
echilibru se realizează în cursul a 2-3 zile. Quinaprilatul este excretat în principal în urină. Clearance-
ul renal este 220 ml/min. Dializa nu determină modificări notabile în eliminarea quinqprilului. La
pacienţii cu insuficienţă renală, quinaprilul nu a fost decelat în dializat, detectându-se aproximativ
2,5% şi 5,4% din doza iniţială, sub formă de metabolit quinaprilat după dializa peritoneală şi respectiv
hemodializă.

La pcienţii cu insuficienţă renală, timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare al quinaprilului a
fost prelungit şi concentraţia sa plasmatică a fost crescută. La pacienţii cu insuficienţă hepatică severă,
concentraţia de quinaprilat scade datorită reducerii hidrolizei quinaprilului.

După o doză unică de 20 mg quinapril administrată la şase femei care alăptau, proporţia de quinapril în
lapte/plasmă a fost 0,12. Quinaprilul nu a fost decelatt în lapte după 4 ore de la administrarea dozei.
Concentraţia de quinaprilat din laptele matern a fost nedetectabilă (<5 ^g/l) în orice moment. Se
estimează că un sugar alăptat ar primi aproximativ 1,6% din doza de quinapril adaptată la greutatea
mamei.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele preclinice au evidenţiat pe baza studiilor convenţionale de farmacologie privind siguranţa,
toxicitatea cu doze repetate, genotoxicitatea, potenţialul carcinogen, toxicitatea asupra funcţiei de
reproducere că nu există risc special la om. Studiile privind toxicitatea asupra funcţiei de reproducere,
evidenţiază faptul că quinapril nu are reacţii adverse asupra fertilităţii, performanţei în reproducere şi
nu este teratogen la şobolani. S-a evidenţiat că medicamentele din clasa inhibitorilor ECA sunt
fetotoxice (determină afectarea fătului şi/sau deces) dacă sunt utilizate în timpul trimestrului al doilea
sau al treilea de sarcină.

6.             PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1          Lista excipienţilor

Nucleu:

Carbonat de magneziu, greu
Hidroxipropil celuloză de joasă substituită
Crospovidonă
Stearat de magneziu

Film:

Eudragit E 12,5% conţinând: copolimer butil-metacrilat (Eudragit E 100)

Dioxid de titan (E 171)

Talc

Macrogol 6000
Coloranţi:

Comprimate de 5 mg şi 20 mg: oxid galben de fer (E 172)

Comprimate dea 40 mg: oxid roşu de fer (E 172).

6.2          Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3          Perioada de valabilitate

Comprimate de 5 mg şi 10 mg: 2 ani
Comprimate de 20 mg şi 40 mg: 3 ani

6.4          Precauţii speciale pentru păstrare

Comprimate a 5 mg şi 10 mg: A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de umiditate.

A se păstra la temperaturi sub 250C.

Comprimate a 20 mg şi 40 mg: A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de umiditate. A se

păstra la temperaturi sub 300C.

6.5          Natura şi conţinutul ambalajului

Cutie cu un blister din PA-Al-PVC/Al conţinând 30 comprimate filmate.

6.6          Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale.

7.             DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Pharmaceutical Works POLPHARMA SA
19 Pelplinska Street
83-200 Starogard Gdanski
Polonia

8.             NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

2169/2009/01

2170/2009/01

2171/2009/01

2172/2009/01

9.             DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Autorizare-Octombrie 2009

10.          DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Octombrie 2009

Prospect Orfril – Crize Epileptice

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Orfiril long 1000 mg

mini-plicuri cu mini-comprimate cu eliberare

Valproat de sodiu

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament.

 • Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
 • Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistul
 • Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.
 • Dacă vreuna dintre reacţiile adverse se agravează sau dacă observaţi orice reacţie adversă nementionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului

dumneavoastră sau farmacistului.

în acest prospect găsiţi:

 1.                Ce este Orfiril long şi pentru ce se utilizează
 2.                înainte să luaţi Orfiril long
 3.                Cum să luaţi Orfiril long
 4.                Reacţii adverse posibile
 5.                Cum se păstrează Orfiril long
 6.                Informaţii suplimentare
 7.                CE ESTE ORFIRIL® LONG Şl PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Orfiril long este un medicament utilizat pentru tratamentul crizelor epileptice (medicament antiepileptic) şi al maniei.

Orfiril long este indicat în tratamentul

 • epilepsiei;
 • maniei, care vă poate face să vă simţiţi foarte excitat, euforic, agitat, entuziasmat sau hi Mania apare în cadrul unei boli denumită „boală bipolară”. Orfiril long poate fi administrat atunci când nu poate fi utilizat litiul.
 1.                ÎNAINTE SĂ LUAŢI ORFIRIL® LONG Nu utilizaţi Orfiril long
 • dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la valproatul de sodiu sau la oricare dintre celelalte componente ale Orfiril long;
 • dacă aţi avut sau aveţi în prezent o boală hepatică şi/sau dacă suferiţi de probleme grave cu pancreasul;
 • dacă vreunul din membrii familiei dumneavoastră a avut boli hepatice;
 • dacă aveţi vreun frate sau soră care a decedat datorită problemelor hepatice în timpul tratamentului cu valproat de sodiu;
 • dacă aveţi o producţie şi o excreţie crescută de porfirine (agenţi de colorare roşie, fără fier) în urină şi materiile fecale (porfirie).

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Orfiril long Spuneţi medicului dumneavoastră:

 • dacă aveţi o afecţiune a măduvei spinării;
 • dacă aveţi tulburări de coagulare sau trombocitopenie;
 • dacă aveţi o boală ereditară rară, cauzată de un deficit enzimatic ereditar;
 • dacă rinichii dumneavoastră nu funcţionează corespunzător;
 • dacă suferiţi de porfirie (boală ereditară cauzată de o tulburare a sintezei hemului, prezent în eritrocite);
 • dacă aveţi un conţinut prea mic de proteine în sânge;
 • dacă suferiţi de tulburări de coagulare sanguină;
 • dacă aveţi o boală specifică, generalizată a sistemului imunitar (lupus eritematos diseminat);
 • dacă suferiţi de glaucom (aveţi crescută presiunea intraoculară);
 • dacă sunteţi sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă sau dacă alăptaţi.

se  va  administra numai după evaluarea atentă a raportului beneficiu-risc potenţial, cu măsuri de precauţie potrivite.

De asemenea Orfiril long se administrează cu măsuri de precauţie adecvate la sugari şi copii la care este necesar tratament asociat cu alte antiepileptice şi la copii cu handicapuri multiple şi adolescenţi cu forme severe de epilepsie, în timpul tratamentului la copii se recomandă evitarea administrării de salicilaţi, dato­rită riscului de toxicitate hepatică şi de apariţie a sindromului Reye.

înaintea unor intervenţii chirurgicale este obligatorie informarea medicului despre tratamentul cu Orfiril long.

Dacă vă simţiţi somnolent sau ameţit la începutul tratamentului nu conduceţi vehicule sau nu utilizaţi utilaje până la dispariţia acestor simptome, înainte de iniţierea tratamentului cu Orfiril long şi periodic pe parcursul tratamentului medicul vă va efectua mai multe analize de sânge şi urină.

Dacă este necesară trecerea pacienţilor epileptici trataţi cu Orfiril long la un alt me­dicament antiepileptic, aceasta nu se va face brusc ci gradat, cu retragerea treptată a Orfiril long şi introducerea progresivă a celuilalt medicament.

Deoarece acest medicament poate determina creştere în greutate, se recomandă dietă şi supravegherea greutăţii corporale.

Nu opriţi tratamentul din proprie iniţiativă. Durata tratamentului depinde de indicaţia şi de reacţia de răspuns individuală. întreruperea tratamentului se face numai sub supraveghere medicală, cu reducerea treptată a dozelor.

în cazul unor reacţii alergice severe, tratamentul cu Orfiril long trebuie întrerupt imediat.

în cazul în care apar simptome ale unei afecţiuni hepatice, ca de exemplu stări de oboseală, lipsa poftei de mâncare, greaţă, îngălbenirea pielii, mărirea volumului ficatului, trebuie să vă prezentaţi imediat la medic.

Tratamentul cu valproat de sodiu trebuie întrerupt imediat în cazul în care se suspectează disfuncţii hepatice severe sau afectare pancreatică. Triplarea valorilor aspartataminotransferazei serice (AST) şi a alanin-aminotransferazei (ALT), creşterea valorilor fosfatazei alcaline şi bilirubinei, precum şi modificarea valorilor proteinemiei, toate pot fi considerate criterii pentru întreruperea tratamentului.

Se recomandă ca analiza sângelui şi testele hepatice să se efectueze înaintea în­ceperii tratamentului cu Orfiril long, apoi la intervale de o săptămână în prima lună de tratament, şi apoi la intervale de o lună în primele 6 luni de tratament, apoi este suficient să se facă 2-4 controale pe an.

Un număr mic de persoane tratate cu medicamente antiepileptice cum este val- proatul de sodiu au avut gânduri de autovătămare sau de sinucidere. Dacă aveţi astfel de gânduri, în orice moment al tratamentului, adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră.

Copiii şi adolescenţii

Copiii şi adolescenţii cu vârsta sub 18 ani:

Orfiril long nu trebuie utilizat pentru tratamentul maniei la copii şi adolescenţi cu

vârsta sub 18 ani.

Folosirea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre medicamentele eliberate fără pre­scripţie medicală.

Este important deoarece Orfiril long poate interacţiona cu alte medicamente, acestea scăzând sau crescând concentraţia plasmatică de valproat de sodiu. Din acest motiv, concentraţia plasmatică de valproat sodic trebuie monitorizată pentru a preveni apariţia reacţiilor adverse, iar doza trebuie redusă dacă este necesar.

Informaţi medicul dacă utilizaţi:

 • alte anticonvulsivante (fenobarbital, fenitoină, clonazepam, etosuximidă, felbamat, primidonă, lamotrigină, tiagabin, topiramat);
 • medicamente utilizate în prevenirea malariei (mefloquină, cloroquină);
 • medicamente carbapenemice (antibiotice utilizate pentru tratarea infecţiilor bacteriene, de exemplu ertapenem, imipenem, meropenem, panipenem). Combinaţia de acid valproic şi medicamente carbapenemice trebuie evitată deoarece poate scădea efectul valproatului de sodiu;
 • neuroleptice, inhibitori de monoaminoxidază (IMAO), antidepresive (fluoxetină) şi benzodiazepine;

prelungita

prelungita

 • antibiotice macrolide (eritromicină);
 • antimicotice derivaţi de azole (cum ar fi itraconazol, ketonazol, fluconazol);
 • antagonişti de calciu (de exemplu, verapamil, diltiazem);
 • derivaţi salicilaţi (acid acetilsalicilic);
 • zidovudină (medicament folosit în tratamentul infecţiei HIV);
 • antihistaminice (terfenadină, loratadină);
 • cimetidină (medicament folosit în ulcer);
 • anticoagulante orale (warfarina);
 • colestiramină;

– preparate pe baza de sunatoare

Efectul Orfiril long asupra altor medicamente

Orfiril long poate intensifica efectul altor medicamente precum antiepilepticele (fenobarbital, primidonă, lamotrigină, felbamat, etosuximidă sau carbamazepină), warfarină (folosită ca anticoagulant), acid acetilsalicilic (medicament utilizat pentru tratarea durerii şi febrei), nimodipin (folosit pentru a creşte fluxul sanguin la creier), zidovudină (medicament împotriva anumitor virusuri), barbiturice (somnifere), benzo­diazepine (somnifere), antidepresive şi medicamente utilizate în tratarea psihozei. Orfiril long poate afecta nivelurile de codeină din sânge.

Efectul altor medicamente asupra Orfiril lona

Efectul Orfiril long poate fi diminuat dacă este utilizat împreună cu alte medicamente precum antiepilepticele (fenobarbital, fenitoină şi carbamazepină), mefloquină (utili­zată pentru a preveni malaria) sau medicamente carbapenemice (antibiotice utilizate pentru tratarea infecţiilor bacteriene).

Efectul Orfiril long poate fi intensificat dacă este utilizat împreună cu alte medica­mente precum felbamat (medicament antiepileptic), acid acetilsalicilic (medicament utilizat pentru tratarea durerii sau a febrei), cimetidină (medicament utilizat în trata­mentul ulcerelor stomacale), fluoxetină (medicament antidepresiv) sau eritromicină (antibiotic).

în cazul terapiei combinate cu litiul, concentraţiile plasmatice ale ambelor substanţe active trebuie monitorizate în mod regulat, datorită potenţării efectului neurotoxic al celor două substanţe.

Colestiramină poate reduce absorbţia Orfiril long.

Există posibilitatea ca alte medicamente care pot dăuna ficatului, inclusiv alcoolul, să mărească riscul afectării hepatice prin valproat de sodiu.

Orfiril long poate potenţa efectul sedativ al alcoolului etilic.

Deoarece acidul valproic este metabolizat parţial în corpi cetonici, la diabeticii cu suspiciune de cetoacidoză trebuie avută în vedere posibilitatea apariţiei de reacţii fals pozitive ale testelor de excreţie a corpilor cetonici.

Orfiril long se administreză cu precauţie în asociere cu antiepileptice noi a căror farmacodinamie nu este bine stabilită.

Folosirea Orfiril long împreună cu alimente şi băuturi:

Nu se recomandă să luaţi Orfiril long împreună cu băuturi carbogazoase precum apa minerală.

Alimentele nu au nicio influenţă asupra absorbţiei valproatului astfel încât Orfiril long poate fi administrat independent de orarul meselor.

în timpul tratamentului cu Orfiril long trebuie să evitaţi ingestia de alcool, deoarece alcoolul poate intensifica acţiunea Orfiril long într-o manieră imprevizibilă, crescând toxicitatea hepatică.

Sarcina şi alăptarea

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Femeile aflate la vârsta fertilă trebuie informate despre necesitatea planificării şi mo­nitorizării sarcinii.

Sarcina

Nu se recomandă administrarea de Orfiril long la femeile gravide, numai dacă este absolut necesar şi dacă beneficiul terapeutic matern depăşeşte riscurile potenţiale asupra fătului şi nou-născutului.

Orfiril long are efecte toxice asupra sarcinii şi/sau a dezvoltării embrionare/fetale. Valproatul de sodiu are efect teratogen.

Pacientele trebuie informate despre riscul crescut de apariţie a malformaţiilor şi de oportunitatea screeningului prenatal.

Episoade maniacale din boala bipolară:

Nu trebuie să luaţi acest medicament dacă sunteţi gravidă sau sunteţi o femeie aflată la vârsta fertilă, cu excepţia cazului în care v-a fost recomandat în mod explicit de către medicul dumneavoastră. Dacă sunteţi o femeie aflată la vârsta fertilă, trebuie să utilizaţi măsuri contraceptive eficace în timpul tratamentului.

Alăptarea

Valproatul de sodiu trece în laptele matern. Totuşi, deoarece sunt detectate numai cantităţi foarte mici, în general, acestea nu prezintă niciun risc pentru copil şi în mod obişnuit nu este necesară întreruperea alăptării.

Orfiril long se poate administra pe perioada alăptării în doză minimă eficace, însă, sugarul trebuie supravegheat pentru a se observa posibilele efecte adverse ale val- proatului (scăderea câştigului în greutate, sedarea, reacţii alergice cutanate). Dacă apar astfel de efecte ale substanţei, alăptarea trebuie întreruptă.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Pe durata tratamentului cu valproat de sodiu, timpul de reacţie poate fi întârziat, efect potenţat de consumul de alcool. Acest lucru trebuie luat în considerare atunci când conduceţi vehicule sau folosiţi utilaje.

Evitaţi conducerea de vehicule, folosirea utilajelor sau alte activităţi periculoase pe toată durata sau cel puţin în primele câteva zile de tratament. Decizia asupra acestei probleme va fi luată de către medic, în funcţie de răspunsul pacientului la tratament şi de doza utilizată.

Informaţii importante privind unele componente ale Orfiril long

Nu este cazul.

 1.          CUM SĂ LUAŢI ORFIRIL® LONG

Luaţi întotdeauna Orfiril long exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebu­ie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. Orfiril long se administrează oral, cu o cantitate suficientă de lichid, indiferent de orarul meselor, uzual în 2 – 4 doze divizate.

Orfiril long 1000 mg, mini-plicuri cu mini-comprimate cu eliberare prelungită se desfac şi se scot mini-comprimatele cu eliberare prelungită. Mini-comprimatele cu eliberare prelungită de Orfiril long pot fi astfel înghiţite cu puţin lichid (de exemplu apă, suc) sau pot fi amestecate cu alimente moi (de exemplu iaurt), care nu se mestecă, sau lichide. Acest mod de administrare este recomandat în special pentru pacienţii cu dificultăţi de deglutiţie (de exemplu sugari şi copii mici).

în toate aceste situaţii medicamentul nu trebuie mestecat, altfel efectul de eliberare prelungită poate fi afectat.

Orfiril long este disponibil în diverse concentraţii, ceea ce permite creşterea trepta­tă a dozei, precum şi stabilirea cu exactitate a dozei de întreţinere.

Doza necesară este stabilită de către medicul dumneavoastră. Ea este strict indivi­dualizată.

Administrarea se face în 2 – 4 prize pe zi.

Tratamentul cu Orfiril long se începe gradat, cu o doză iniţială mică, unică, în funcţie de tipul şi severitatea tabloului clinic. După aceea, doza este crescută lent până la doza de întreţinere cea mai eficientă, pentru a evita apariţia reacţiilor adverse.

 Durata administrării diferă de la un pacient la altul şi va fi stabilită de către medic. în general, tratamentul este de lungă durată.  Nu este permis să modificaţi tratamentul sau dozele fără a consulta medicul în prea-  labil, pentru a nu periclita reuşita tratamentului.

         Dacă aveţi impresia că efectul Orfiril long este prea slab sau prea puternic, adresaţi- vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Manie

Doza zilnică trebuie stabilită şi controlată în mod individual de către medicul dum­neavoastră.

Doza iniţială

Doza iniţială zilnică recomandată este de 750 mg.

Doza medie zilnică

Dozele zilnice recomandate sunt cuprinse, de obicei, între 1000 mg şi 2000 mg. Dacă aţi luat mai mult Orfiril long decât trebuie:

Dacă aţi luat mai multe doze de Orfiril long decât trebuia, adresaţivă medicului dumneavoastră sau mergeţi la cel mai apropiat spital.

în caz de supradozaj cu Orfiril long, principale semne şi simptome prezente constau într-o exacerbare a reacţiilor adverse.

Nu există un antidot specific.

Tratamentul este simptomatic, în funcţie de starea clinică a pacientului şi se realizează în spital sub atenta supraveghere a medicului, într-o secţie de terapie intensivă.

Dacă aţi uitat să luaţi Orfiril long:

Dacă aţi uitat să luaţi o doză de Orfiril long la timp, luaţi imediat ce vă aduceţi aminte. Totuşi, dacă este timpul pentru doza următoare, săriţi peste doza uitată şi reveniţi la schema de administrare obişnuită.

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Este important să luaţi fiecare doză aşa cum v-a recomandat medicul.

Dacă încetaţi să luaţi Orfiril long:

Nu întrerupeţi tratamentul cu Orfiril long mai devreme de perioada recomandată de medic. In cazul în care apar intoleranţe sau modificări ale simptomelor bolii dumneavoastră consultaţi-vă medicul dumneavoastră înainte de a întrerupe tratamentul. Este posibilă reapariţia crizelor epileptice şi eşecul terapeutic în cazul întreruperii premature a tratamentului cu Orfiril long.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 1.                 REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Orfiril long poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Majoritatea reacţiilor adverse au fost raportate din experienţa clinică privind admi­nistrarea valproatului în tratamentul epilepsiei şi nicio altă reacţie adversă nu a fost în mod specific asociată cu administrarea valproatului în tratamentul episoadelor maniacale.

La administrarea valproatului în monoterapie riscul apariţiei reacţiilor adverse este mai scăzut decât la administrarea concomitentă cu alte antiepileptice (terapie com­binată).

Majoritatea reacţiilor adverse apar în funcţie de doză, în special la iniţierea tratamen­tului şi sunt tranzitorii, dispărând spontan după cîteva zile de tratament sau după reducerea dozei.

Reacţiile adverse cel mai adesea raportate în cazul valproatului de sodiu sunt tulbu­rările gastro-intestinale, apărute la aproximativ 20% dintre pacienţi. Au fost observate cazuri de afectare hepatică severă (sau chiar fatală), în special la copii trataţi cu doze mari sau în asociere cu alte antiepileptice.

Dacă numărul de atacuri creşte, dacă vă simţiţi slăbit fizic, vă pierdeţi pofta de mâncare, suferiţi de greaţă şi episoade repetate de vomă, dacă apar dureri abdominalede origine necunoscută, umflarea picioarelor, perturbări ale conştienţei şi mişcărilor, toate acestea pot reprezenta semne de afectare hepatică. Dacă apar astfel de semne, consultaţi imediat medicul pentru a solicita ajutor. Copiii trebuie monitorizaţi îndeaproape cu privire la aceste semne caracteristice.

In funcţie de frecvenţa de apariţie, reacţiile adverse au fost clasificate astfel:

Foarte frecvente (la mai mult de un pacient din 10)

Frecvente (la mai mult de un pacient din 100 dar mai puţin de un pacient din 10)

Mai puţin frecvente (la mai mult de un pacient din 1000 dar mai puţin de un pacient din 100)

Rare (la mai mult de un pacient din 10000 dar mai puţin de un pacient din 1000) Foarte rare (la mai puţin de un pacient din 10000)

Cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile)

Au fost raportate urmatoarele reacţii adverse :

Afecţiuni congenitale, familiale şi genetice:

malformaţii la nivelul tubului neural (spina bifida, meningomielocel) şi alte malformaţii, cum sunt hipospadias la fătul de sex masculin, malformaţii ale scheletului şi inimii.

Tulburări gastro-intestinale

Frecvente (la mai mult de un pacient din 100 dar mai puţin de un pacient din 10):

 • greaţă, gastralgii, diaree

Aceste reacţii apar în special la începutul tratamentului şi dispar după câteva zile, fără a întrerupe tratamentul. Ele pot fi ameliorate prin administrarea Orfiril long în timpul sau după masă.

Mai puţin frecvente (la mai mult de un pacient din 1000 dar mai puţin de un pacient din 100):

 • diareea sau constipaţia

Rare (la mai mult de un pacient din 10000 dar mai puţin de un pacient din 1000):

 • dureri abdominale

Foarte rare (la mai puţin de un pacient din 10000):

 • constipaţie
 • pancreatită, uneori cu evoluţie fatală Tulburări hepatobiliare
 • modificări ale valorilor testelor hepatice, de exemplu creşterea concentraţiilor plasmatice ale transaminazelor şi fosfatazelor; apar în special la începutul tratamentului şi sunt tranzitorii

Mai puţin frecvente (la mai mult de un pacient din 1000 dar mai puţin de un pa­cient din 100):

 • afectare hepatică severă (unele cazuri de necroză hepatică letală) la copii cu vârsta sub 3 ani, trataţi polimedicamentos

Rare (la mai mult de un pacient din 10000 dar mai puţin de un pacient din 1000):

 • afectare hepatică severă la copii cu vârsta peste 3 ani

Tulburări neuro-psihice

Mai puţin frecvente (la mai mult de un pacient din 1000 dar mai puţin de un pa­cient din 100):

 • ataxie, tremor fin postural

Rare (la mai mult de un pacient din 10000 dar mai puţin de un pacient din 1000):

 • letargie, confuzie, ce poate progresa la stupor
 • halucinaţii, convulsii
 • agresivitate, hiperactivitate, tulburări de comportament Foarte rare (la mai puţin de un pacient din 10 000):
 • parestezii, encefalopatie, comă, tulburări extrapiramidale, de exemplu sindrom parkinsonian reversibil
 • demenţă reversibilă asociată cu atrofie cerebrală reversibilă

Cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile):

 • sedare

Aceste reacţii au fost adesea asociate cu administrarea unor doze iniţiale crescute, sau cu o creştere prea rapidă a dozelor sau cu administrarea concomitentă cu alte anticonvulsivante, în special fenobarbital; sunt reversibile, dispărând la întreruperea tratamentului sau la reducerea dozelor.

Tulburări endocrine şi metabolice

Frecvente (la mai mult de un pacient din 100 dar mai puţin de un pacient din 10):

 • hiperamoniemie moderată, izolată, fără modificarea altor teste hepatice Această reacţie adversă este tranzitorie şi nu necesită întreruperea tratamentului. Totuşi prezenţa simptomelor clinice de encefalopatie (vărsături, ataxie, alterarea stării de conştienţă) impune întreruperea tratamentului cu Orfiril long.
 • creşterea în greutate, care este un factor de risc pentru apariţia sindromului de ovar polichistic
 • creşteri sau scăderi ale apetitului

05/11 I0382810-R0

Rare (la mai mult de un pacient din 10000 dar mai puţin de un pacient din 1000):

 • amenoree, sângerări menstruale neregulate
 • hiperinsulinemie, scăderea nivelelor proteinei de tip insulinic care leagă factorul de creştere, edem, hipotermie

Foarte rare (la mai puţin de un pacient din 10000):

 • hiponatremie
 • amenoree, sângerări menstruale neregulate, ginecomastie
 • hiperandrogenism
 • rezultate anormale ale testelor de funcţie tiroidiană. Relevanţa lor clinică este ne­clară.

Tulburări hematologice şi limfatice

Frecvente (la mai mult de un pacient din 100 dar mai puţin de un pacient din 10):

 • trombocitopenie moderată

Rare (la mai mult de un pacient din 10000 dar mai puţin de un pacient din 1000):

 • anemie, leucopenie sau pancitopenie

Foarte rare (la mai puţin de un pacient din 10000):

 • trombocitopenie severă, scăderea concentraţiilor plasmatice ale fibrinogenului şi/ sau factorului de coagulare VIII, tulburări ale agregării plachetare, creşterea reversibilă a timpului de sângerare, au fost asociate cu administrarea de doze crescute(valproatul are un efect inhibitor asupra fazei a doua a agregării plachetare)
 • echimoze spontane sau hemoragii. Prezenţa acestor reacţii adverse impune întreru­perea imediată a tratamentului, necesitând efectuarea de investigaţii suplimentare.

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Rare (la mai mult de un pacient din 10 000 dar mai puţin de un pacient din 1000):

 • reacţii cutanate, cum sunt rash-ul eritematos Foarte rare (la mai puţin de un pacient din 10000):
 • sindrom Stevens-Johnson, necroliză toxică epidermică (sindrom Lyell), eritem multiform
 • alopecie tranzitorie, de obicei dependentă de doză. Revenirea la creşterea nomală a părului se produce după 6 luni, deşi părul poate deveni mai ondulat decât
 • decolorarea părului
 • hirsutism şi acnee Tulburări acustice şi vestibulare

Rare (la mai mult de un pacient din 10000 dar mai puţin de un pacient din 1000):

 • pierderea auzului, reversibilă sau nu, a fost rareori raportată în legătură cu tratamentul cu valproat de sodiu. Cu toate acestea, nu a fost stabilită o relaţie cauză-
 • tinitus

Tulburări vasculare

Mai puţin frecvente (la mai mult de un pacient din 1000 dar mai puţin de un pacient din 100):

 • vasculite

Tulburări genito-urinare

Foarte rare (la mai puţin de un pacient din 10000):

 • sindrom Fanconi (tulburare a funcţiei tubului renal proximal ce determină apariţia glicozuriei, fosfaturiei şi uricozuriei)
 • enurezis la copii
 • boală polichistică ovariană

Tulburări ale sistemului imunitar

Rare (la mai mult de un pacient din 10000 dar mai puţin de un pacient din 1000):

 • reacţii alergice de la rash la reacţii de hipersensibilitate (urticarie, eczemă şi angioedem)
 • lupus eritematos

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Foarte rare (la mai puţin de un pacient din 10000):

 • oboseală
 • cefalee, hipotermie, edeme periferice

In cazul apariţiei acestor reacţii de hipersensibilitate tratamentul cu Orfiril long trebuie întrerupt imediat.

Dacă aveţi unul dintre următoarele semne sau orice semn neobişnuit, contactaţi medicul imediat : hemoragie anormala sau tendinta de a face mai usor vanatai , dureri

 abdominale, tremor, probleme de echilibru, confuzie, halucinaţii, schimbări de dispoziţie, erupţii grave pe piele, mişcări musculare spasmodice, stare de vigilenţă alterată şi somnolenţă, precum şi alte tulburări mentale.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse se agravează sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 1. CUM SE PĂSTREAZĂ ORFIRIL® LONG A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi Orfiril long după data de expirare înscrisă pe ambalaj (după EXP. ). Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Orfiril long 1000 mg: A se păstra în ambalajul original.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere, Intrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

 1.                 INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Orfiril long:

Substanţa activă este valproatul de sodiu.

Orfiril long 1000 mg

Celelalte componente sunt: stearat de calciu, dioxid de siliciu coloidal anhidru metilat ,  copolimer amoniu metacrilat tip B, etilceluloză, sebacat de dibutil, acid- oleic, laurilsufat de sodiu, polisorbat 80.

Cum arată Orfiril long şi conţinutul ambalajului

Orfiril long 1000 mg

Mini-plicuri alcătuite din folie multistratificată (PET/AI/PE) sau (hârtie/AI/PE) ce conţin mini-comprimate filmate cu eliberare prelungită, de culoare albă sau aproape albă, rotunde.

Ambalaj

Orfiril long 1000 mg

Cutie cu 50 mini-plicuri din PET/AI/PE conţinând mini-comprimate cu eliberare prelungită

Cutie cu 100 mini-plicuri din PET/AI/PE conţinând mini-comprimate cu eliberare prelungită

Cutie cu 200 mini-plicuri din PET/AI/PE conţinând mini-comprimate cu eliberare prelungită

Cutie cu 50 mini-plicuri din hârtie/AI/PE conţinând mini-comprimate cu eliberare prelungită

Cutie cu 100 mini-plicuri din hârtie /AI/PE conţinând mini-comprimate cu eliberare prelungită

Cutie cu 200 mini-plicuri din hârtie /AI/PE conţinând mini-comprimate cu eliberare prelungită

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul

DESITIN ARZNEIMITTEL GmbH Weg beim Jăger214 D-22335 Hamburg, Germania

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezen­tanţii locali ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

DESITIN PHARMA SRL Str. Sevastopol 13-17, Ap. 102 010 991 Bucureşti, România Tel.: +40 21 252 34 81 Fax: +40 21 318 29 09 e-mail: [email protected] ro

Acest prospect a fost aprobat în Martie 2011

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZAT

Convulex®     300 mg , capsule moi gastrorezistente

Acid valproic

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

 • Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
 • Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastra, sau farmacistului.
 • Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-ldaţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.
 • Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului

In acest prospect gasiti :

 1.           Ce este Convulex şi pentru ce se utilizează
 2.           Inainte să utilizaţi Convulex
 3.           Cum să utilizaţi Convulex
 4.           Reacţii adverse posibile
 5.           Cum se păstrează Convulex
 6.           Informatii suplimentare
 7.          CE ESTE CONVULEX Şl PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Substanţa activă conţinută în Convulex capsule are un efect anticonvulsivant în variate forme de crize epileptice.

în plus,  Convulex are o eficacitate bună şi

o   acţiune rapidă în tratamentul episoadelor acute de manie, la pacienţii cu boală maniaco-depresivă. Dacă este utilizat ca tratament de prevenire, poate scade atât numărul cât şi severitatea episoadelor maniacale şi depresive.

Suplimentar, Convulex capsule are un efect de prevenire a apariţiei durerii de cap de tipul migrenelor.

Eliberarea substanţei active din capsule are loc numai atunci când aceasta ajunge în intestinul subţire.

Aceste medicamente sunt utilizate în:

Epilepsie

Convulex este utilizat pentru tratamentul diferitelor forme de epilepsie (convulsii).

Tulburări bipolare (boală maniaco-depresivă) Pentru tratamentul şi/sau tratament de prevenire a episoadelor de manie.

Migrenă

Pentru prevenirea durerii de cap intense de tipul migrenei, dacă utilizarea altor medicamente nu a avut efect.

 1.          ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI CONVULEX Nu utilizaţi Convulex
 • dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la valproatul de sodiu sau la oricare dintre celelalte

Componente ale medicamentului Convulex;

 • dacă aveţi în prezent o boală hepatică;
 • dacă membrii apropiaţi ai familiei au sau au avut afectări severe ale funcţiei hepatice;
 • dacă aveţi porfirie hepatică (o afecţiune metabolică rară).

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Convulex

In rare cazuri, au fost raportate afectări hepatice severe cu evoluţie letală. Pacienţii cei mai expuşi riscului sunt copiii cu vârsta sub 3 ani şi cei care suferă de tulburări metabolice congenitale, afectări cerebrale sau convulsii severe, în special  dacă acestea se asociază cu retard mintal. In majoritatea cazurilor, afectarea hepatică a apărut în primele 6 luni de tratament, în special între săptămânile 2 şt 12 şi în general, când au fost utilizate în acelaşi timp alte medicamente antiepileptice.

Simptomele  nespecifice ale afectării hepatice severe includ: creşterea activităţii convulsive, stare de rău general, stare de slăbiciune, pierderea apetitului, vărsături, durere în partea superioară a abdomenului, acumulare de lichid în ţesuturi, somnolenţă profundă, somnolenţă, icter.

Pot apare simptome similare în cazul inflamaţiei pancreasului

Dacă aveţi vreunul dintre aceste simptome, vă rugăm să spuneţi imediat medicului dumneavoastră. Poate fi necesară efectuarea unor teste de laborator.

 • Dacă aveţi „lupus eritematos sistemic”

(o tulburare rară a sistemului imunitar), Convulex capsule trebuie utilizat numai după ce. discutaţi cu medipul dumneavoastră.

intervenţii  chirurgicale, trebuie să vă informaţi medicul despre tratamentul cu Convulex, deoarece acidul valproic poate prelungi timpul de sângerare.

 • dacă în timpul tratamentului s-a raportat creşterea in greutate. Adresaţi-vă medicului dumneavoastră pentru a discuta strategia adecvată faţă de acest risc.
 • daca efectuaţi teste urinare pentru diagnosticul diabetului zaharat; pot fi falspozitive pentru corpi cetonici, datorită acidului valproic. Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră că utilizaţi Convulex înainte de efectuarea acestor teste.

-dacă întrerupeţi brusc acidul valproic, deoarece poate să determine creşterea frecvenţei convulsiilor. Astfel, tratamentul cu acest medicament nu trebuie întrerupt fără recomandarea medicului.

 • dacă sunteţi gravidă sau doriţi să rămâneţi gravidă, vă rugăm să-l întrebaţi imediat pe medicul dumneavoastră despre acest lucru.
 • dacă se suspectează prezenţa unei tulburări enzimatice a ciclului ureic, trebuie efectuate investigaţii privind metabolismul aminoacizilor şi proteinelor înainte de iniţierea tratamentului datorită riscului de hiperamonionemie al valproatului.
 • dacă începeţi tratamentul şi de asemenea, înaintea intervenţiilor chirurgicale, trebuie efectuată formula sanguină (numărătoarea – celulelor sanguine, timpul de sângerare –
 1. 2010/962/RO

DR

D mg, capsule moi gastrorezistente

şi testele de coagulare) pentru apariţia complicaţiilor hemoragice. Pacienţii cu antecedente de afectare a măduvei osoase trebuie atent monitorizaţi.

Valproatul poate să deplaseze hormonii tiroidieni de pe locurile lor de legare de proteinele plasmatice, crescându-le metabolizarea şi determinând un fals diagnostic de hipotiroidie.

La un număr mic de pacienţi trataţi cu medicamente antiepileptice. precum acidul valproic s-a constatat apariţia unor gânduri de auto-vătămare sau de sinucidere. In cazul în care vă apar astfel de gânduri, contactaţi-vă imediat medicul, indiferent de moment.

Utilizarea altor medicamente

Dacă utilizaţi acest medicament împreună cu altele, îşi pot influenţa reciproc efectele. Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi sau aţi utilizat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Vă rugăm spuneţi medicului dumneavoastră dacă utilizaţi unul din urmatoarele medicamente: ’

 • carbapenemi (antibiotice utilizate pentru tratamentul infecţiilor bacteriene). Trebuie evitată combinaţia între acidul valproic şi carbapenemi deoarece poate să diminueze efectul valproatului de sodiu.

Acidul valproic poate potenţa efectul

 • medicamentelor utilizate pentru tratamentul depresiei, anestezice generale sau sedative (neuroleptice, benzodiazepine), alcoolului, altor anticonvulsivante (cum sunt fenobarbitalul, primidona, fenitoina, carbamazepinsy lamotrigina), medicamentelor care împiedică coagularea sângelui, acidului acetilsalicilic şi zidovudinei (utilizată în tratamentul infecţiei cu HIV).

Următoarele medicamente pot potenţa efectul acidului valproic

 • anumite antiepileptice (felbamat), acidul acetilsalicilic, unele antibiotice (cum este eritromicina), cimetidină (utiiizatăîn tratamentul ulcerului gastric).

Următoarele medicamente pot reduce efectul acidului valproic

 • anumite antiepileptice (cum sunt: fenitoina, fenobarbitalul, primidona şi carbamazepina), medicamente antimalarice (meflochina, clorochina) şi colestiramină (utilizată pentru tratamentul valorii sanguine crescute a lipidelor din sânge).

Acidul valproic pare să nu influenţeze efectul contraceptivelor orale.

Utilizarea Convulex cu alimente şi băuturi

In timpul tratamentului cu Convulex trebuie sa evitaţi ingestia de alcool, deoarece alcoolul poate să intensifice efectul Convulex, crescând toxicitatea hepatică.

Sarcina şi alăptarea

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Medicul dumneavoastră va decide dacă puteţi să utilizaţi Convulex în timpul sarcinii şi alăptării . Dacă planificaţi o sarcină trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră despre acest lucru. Medicul dumneavoastră vă va informa despre beneficiile şi riscurile potenţiale ale tratamentului cu Convulex. Nu întrerupeţi tratamentul cu Convulex fără recomandarea medicului.

Medicul dumneavoastră vă va reevalua doza de Convulex înainte de apariţia sarcinii şi vă va recomanda doza minimă eficace (fracţionată în mai multe prize pe zi), pentru a minimaliza riscul apariţiei anomaliilor la făt. Dacă este necesar, medicul dumneavoastră vă va recomanda utilizarea suplimentară de acid folie. Sarcina trebuie monitorizată atent prin ecografie şi alte metode adecvate.

Medicul dumneavoastră poate considera necesară efectuarea unor teste de sânge la nou- născut pentru a determina statusul coagulării sanguine.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Utilizarea acestui medicament poate influenţa modul de reacţie al pacientului şi capacitatea de a conduce vehicule, în special când se utilizează  mai multe anticonvulsivante sau tranchilizante sau  anestezice generale.

Controlul crizelor pe o perioadă de mai multe luni, permite pacienţilor să participe  activ la traficul  rutier.

      Medicul dumneavoastră vă va spune dacă puteţi  conduce vehicule.

    Informaţii importante privind unele componente ale Convulex

Deoarece conţine sorbitol, dacă medicul  dumneavoastră v-a atenţionat ca aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua /utiliza acest medicament.

 1. CUM SĂ UTILIZAŢI CONVULEX

 Utilizaţi întotdeauna Convulex exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

Medicul va stabili doza şi durata tratamentului pentru fiecare pacient.

Pentru stabilirea dozei individuale, în special pentru tratamentul de lungă durată, sunt disponibile şi alte forme şi concentraţii de Convulex.

Capsulele trebuie înghiţite întregi, cu o cantitate suficientă de lichid, în timpul, sau după mese. Epilepsie:

In general, tratamentul se începe cu o doză iniţială mică, apoi medicul va creşte gradat doza până la doza optimă.

In general, se recomandă administrarea dozei zilnice fracţionată, în mai multe prize. Totuşi dacă este utilizat numai acidul valproic pentru

GI19146R0, Convulex 300 mg Kap.

tratamentul epilepsiei, medicul dumneavoastră vă poate spune să utilizaţi doza totală zilnică o dată pe zi, seara.

Tratament în monoterapie Adulţi: se utilizează iniţial 600 mg acid valproic pe zi (corespunzător  la 4 capsule Convulex 150 mg). Ulterior, doza este crescută gradat cu 5-10 mg acid valproic/kg la intervale de 3-7 zile, până la obţinerea răspunsului terapeutic optim, care în general se obţine la 1000-2000 mg acid valproic (corespunzător la 6-13 capsule Convulex 150 mg pe zi). In cazul în care nu se obţine efectul terapeutic dorit cu acest regim de dozaj, se poate creşte doza până la 2500 mg acid valproic pe zi.

Copii: se utilizează iniţial o doză zilnică de 10-20 mg acid valproic/kg, apoi doza se creşte gradat până la o doză de întreţinere de 20-30 mg acid valproic/kg şi zi. în cazuri selecţionate, medicul dumneavoastră vă poate recomanda doze mai mari de 40 mg acid valproic/ kg şi zi.

La copiii care utilizează doze mai mari de 40 mg acid valproic/kg şi zi, medicul poate recomanda efectuarea periodică a unor teste de laborator.

La copiii cu greutate sub 20 kg, sunt recomandate alte forme lichide de prezentare pentru Convulex în locul capsulelor,

Tabelul următor serveşte drept ghid terapeutic:

Vârsta (luni)

Greutatea corporală (kg)

Doza medie (mg/zi)

3-6

 ~5, 5-7, 5

150

6-12

~7, 5-10

150-300

1-3

~10-15

300-450

3-6

~15-20

450-600

7-11

~20-40

600-1200

12-17

«40-60

1000-1500

Adulţi (inclusiv pacienţi vârstnici)

>60

1200-2100

 • Dacă este necesar, pacienţilor cu insuficienţă renală şi/sau disfuncţie hepatică li se va recomanda o doză mai mică de către medic. Tratament în asociere

Dacă Convulex este adăugat de curând unui tratament antiepileptic, recomandările medicului dumneavoastră trebuie atent urmate.

Tulburarea bipolară (boala maniaco-depresivă): (numai pacienţi adulţi)

Doza iniţială este cuprinsă între 600 şi 900 mg acid valproic (4-6 capsule Convulex 150 mg) pe zi, fracţionată în mai multe prize. în funcţie de severitatea simptomelor, medicul poate recomanda o doză pâna la 1500 mg acid valproic pe zi (corespunzător la 10 capsule Convulex 150 mg).

Medicul poate creşte gradat doza în funcţie de concentraţia plasmatică a substanţei active.

Migrena (numai pacienţi adulţi)

Doza iniţială este 300 mg acid valproic pe zi (2 capsule Convulex 150 mg), apoi se creşte lent, în funcţie de recomandările medicului dumneavoastră. Pentru cei mai mulţi pacienţi poate fi eficace doza cuprinsă între 600-900 mg acid valproic pe zi (4-6 capsule Convulex 150 mg).

Informati medicul dumneavoastra sau farmacistul dacă simţiţi că efectul Convulex este prea puternic sau prea slab.

Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din Convulex

Simptome ale supradozajului acut pot include: greaţă, vărsături, ameţeală şi uneori reacţii adverse severe la nivelul sistemului nervos central şi dificultăţi de respiraţie. în cazurile grave se recomanda asistenţă medicală de urgenţă.

Recomandări pentru medici

Recomandările în caz de supradozaj, includ:

provocarea vărsăturii, lavaj gastric, ventilaţia

asistată şi alte măsuri de de susţinere a funcţiilor

vitale.

Hemodializa şi hemoperfuzia au fost eficace. De asemenea, a fost utilizată naloxona administrată intravenos, uneori în asociere cu cărbune activat, administrat oral.

Dacă uitaţi să utilizaţi Convulex

Dacă aţi uitat să luaţi o doză, nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată, ci continuaţi tratamentul conform recomandărilor medicului. Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 1.          REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Convulex poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Vă rugăm să reţineţi că lista următoare conţine toate reacţiile adverse raportate pentru acest medicament – chiar şi pe cele care apar numai izolat.

Tulburări hematologice şi limfatice Mai ales în cazul utilizării unor doze mai mari decât cele recomandate, tratamentul cu acid valproic poate produce anomalii tranzitorii ale tabloului sanguin sau tulburări de coagulare sanguină. Adresaţi-vă medicului dumneavoastră în caz de creştere a tendinţei de sângerare sau a frecvenţei de apariţie a echimozelor (vânătăi).

Tulburări ale sistemului nervos Foarte rar, au fost raportate tulburări de coordonare a mişcărilor, ameţeală şi tremor. Ameţeala poate apare foarte rar, dar este în general observată când sunt utilizate alte antiepileptice în acelaşi timp cu valproatul; de asemenea, poate apare rar, în timpul monoterapiei, la iniţierea tratamentului. Au fost raportate rare cazuri de letargie sau stări de confuzie (foarte rar, urmate de tulburări ale stării de conştienţă şi asociate uneori cu halucinaţii sau convulsii). Foarte rar, a fost raportată pierderea tranzitorie a stării de conştienţă. Dacă observaţi oricare dintre aceste

Gerot Pharmazeutika Viena, Aus

r

 1. 2010/962/RO simptome sau altele asemănătoare, adresaţi-vă medicului cât mai repede posibil.

Au fost raportate foarte rar: parkinsonism sau demenţă.

Reacţiile adverse descrise mai sus sunt în general tranzitorii şi reversibile, dispărând la întreruperea tratamentului.

Poate apare o creştere a stării de excitaţie, considerată benefică, dar ocazional au fost raportate simptome cum sunt: hiperactivitatea, agresivitatea şi alte tulburări de comportament.

Rar, pot apare: dureri de cap

Tulburări oculare

Rar, pot apare: spasme musculare la nivelul ochilor.

Tulburări acustice şi vestibulare Rar, au fost raportate tinitus (zgomote în urechi) şi surditate, parţial reversibilă. Totuşi, nu s-a demonstrat o relaţie de cauzalitate între apariţia acestor reacţii şi tratamentul cu acid valproic.

Tulburări gastro-intestinale

Greaţă, vărsături, diaree, lipsa  apetitului

sau constipaţia pot apare la iniţierea

tratamentului.

In timpul tratamentului a fost raportată creşterea apetitului.

Foarte rar, poate apare inflamaţia pancreasului, care în cazurile grave poate avea o evoluţie letală.

Tulburări renale şi ale căilor urinare

S-au raportat cazuri izolate de tulburări tranzitorii

la nivelul rinichilor.

 

Foarte rar, s-a raportat enurezis (eliminarea involuntară a urinei, în timpul nopţii), la copii.

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat La unii pacienţi a fost observată căderea tranzitorie a părului. Foarte rar, au fost observate: acnee şi creşterea excesivă a pilozitatii faciale sau corporale.

Rar, pot apare afecţiuni cutanate cum sunt: erupţiile pe piele sau, în cazuri izolate, reacţii cutanate mai severe.

Tulburări metabolice şi de nutriţie Vărsăturile, tulburarea în coordonarea mişcărilor şi tulburarea progresivă a conştienţei pot fi semne de creştere a nivelului amonioniomiei . Daca apar aceste simptome, adresaţi-vă imediat medicului.

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Rar, s-au raportat edeme (acumulare de lichid în ţesuturi).

Tulburări ale sistemului imunitar

Rar, a fost raportată apariţia vasculitei (inflamaţia

vaselor sanguine), cu simptomele: durere,

roşeaţă sau mâncărime. Au fost raportate reacţii

alergice (de la erupţii pe piele până la reacţii de

hipersensibilizare).

Rar, a apărut lupus eritematos sistemic (o afecţiune imunitară rară).

 

Tulburari hepatobiliare

La iniţierea tratamentului, pot apare creşteri tranzitorii ale valorilor testelor hepatice.

Rar, poate apare afectare hepatică severă, uneori cu evoluţie letală.

Rar, a fost raportată porfiria (o boală metabolică rară).

Tulburări ale aparatului genital şi sânului Foarte rar, incluzând cazuri izolate, pot apare tulburări menstruale la femei şi ginecomastie (creşterea sânilor) la bărbaţi.

Tulburări psihice Depresie.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să comunicaţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 1.        CUM SE PĂSTREAZĂ CONVULEX

A nu se utiliza după data de expirare (EXP), înscrisă pe ambalaj. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.     |

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei

menajere sau a reziduurilor menajere. întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

 1.        INFORMAŢII SUPLIMENTARE Ce conţine Convulex
 • Substanţa activă este acidul valproic. O capsulă moale gastrorezistentă conţine acid valproic 300 mg.
 • Celelalte componente sunt: conţinutul capsulei- manitol, sorbitol, amidon hidrolizat hidrogenat, gelatină, glicerol 85%, dioxid de titan (E 171), oxid roşu de fer (E 172), acid clorhidric 25%; capsula-copolimer etacrilat acid metacrilic (1: 1)-dispersie 30%, trietilcitrat, macrogol 6000, monostearat de glicerol 44-55 Tip II; cerneala de inscripţionare-shellac, oxid negru de fer (E 172), dioxid de titan (E 171).

Cum arată Convulex şi conţinutul ambalajului

Convulex se prezintă sub’ formă de capsule gelatinoase de culoare roz, formă ovală, cu strat protector enteric şi imprimate cu „300“.

Este ambalat în cutii cu 10 blistere a câte 10 capsule moi gastrorezistente.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă Gerot Pharmazeutika Gesellschaft m. b. H.

Arnethgasse 3, A-1160, Viena, Austria

: Producător

Gerot Pharmazeutika Gesellschaft m. b. H.

Arnethgasse 3, A-1160, Viena, Austria

 • Acest prospect a fost aprobat în August 2010

 

GI19146R0, Convulex 300 mg Kap.


 Gopten® 0, 5 mg

                                                                          capsule

Gopten® 2 mg

capsule

Compoziţie

Gopten 0, 5 mg

0 capsulă conţine trandolapril 0, 5 mg şi excipienţi: conţinutul capsulei – amidon de porumb, lactoză monohidrat, povidonă, stearilfumarat de sodiu, capacul capsulei – gelatină, dioxid de titan (E171), oxid galben de fer (E172), laurilsulfat de sodiu, corpul capsulei – gelatină, dioxid de titan (E171), eritrozină (E127), oxid galben de fer (E172), laurilsulfat de sodiu.

Gopten 2 mg

O   capsulă conţine trandolapril 2 mg şi excipienţi: conţinutul capsulei – amidon de porumb, lactoză monohidrat, povidonă, stearilfumarat de sodiu, capacul capsulei – gelatină, dioxid de titan (E 171), eritrozină (E 127), oxid galben de fer (E 172), laurilsulfat de sodiu, corpul capsulei – gelatină, dioxid de titan (E171), eritrozină (E127), oxid galben de fer (E172), laurilsulfat de sodiu.

Grupa farmacoterapeutică: inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei.

Indicaţii terapeutice

Hipertensiune esenţială.

Disfuncţie ventriculară stângă după infarct miocardic, la pacienţii stabili din punct de vedere clinic, cu fracţie de ejecţie <; 35%. Contraindicaţii

Gopten nu trebuie utilizat în următoarele cazuri:

 • hipersensibilitate la trandolapril sau la oricare dintre excipienţii produsului;
 • antecedente de edem angioneurotic (de exemplu legat de tratamentul anterior cu inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei – IECA);
 • stenoză a arterei renale (bilaterală sau unilaterală la pacienţii cu rinichi unic funcţional)
 • după transplant renal,
 • stenoza valvei mitrale sau aortice semnificativă hemodinamic şi/sau cardiomiopatie hipertrofică;
 • şoc, tensiune arterială sistolică <100 mmHg;
 • hiperaldosteronism idiopatic;
 • sarcină şi alăpt

Deoarece experienţa privind utilizarea produsului pentru următoarele afecţiuni este insuficientă, Gopten nu trebuie administrat în următoarele cazuri:

 • angină pectorală instabilă însoţită de disfuncţie ventriculară stângă după IM (fracţia de ejecţie <35%);
 • insuficienţă hepatică severă/ciroză cu ascită;
 • insuficienţă renală severă;
 • dializă;
 • insuficienţă cardiacă decompensată netratată, care nu se datorează unui infarct miocardic;

La pacienţii aflaţi sub tratament cu Gopten nu este indicată dializa sau hemofiltrarea cu membrane de poli(acrilonitril sodiu-2-metalilsulfonat) cu flux înalt (de exemplu “AN 69”). Dacă este necesară dializa sau hemofiltrarea, ca măsură de urgenţă, trebuie administrat un alt antihipertensiv (nu un IECA) sau trebuie utilizată o altă membrană de dializă, lua pacienţii trataţi cu IECA care sunt supuşi LDL-aferezei ce utilizează dextran sulfat pot să apară reacţii anafiiactoide care pun viaţa în pericol.

La pacientii aflaţi sub tratament de desensibilizare la veninul de insecte (de exemplu înţepătura de albină sau viespe) pot să apară reacţii anafilactoide care pun viaţa în pericol (cum sunt scăderea marcată a tensiunii arteriale, deprimarea respiraţiei, vărsături, reacţii alergice cutanate) dacă tratamentul cu IECA este administrat simultan.

La pacienţii care necesită LDL-afereză şi/sau tratament de desensibilizare pentru veninul de insecte, tratamentul cu IECA trebuie întrerupt temporar şi înlocuit cu un alt antihipertensiv (vezi pct. Precauţii).

Precauţii

In următoarele condiţii, Gopten trebuie administrat după evaluarea atentă a raportului risc/beneficiu şi monitorizarea regulată a parametrilor clinici şi de laborator relevanţi:

 • proteinurie semnificativă clinic g
 • dezechilibru electrolitic semnificativ clinic;
 • dezechilibre ale sistemului imunitar sau boli de colagen (cum sunt lupus eritematos sistemic şi sclerodermie);
 • tratament concomitent cu imunosupresive (cum sunt glucocorticoizi, citostatice, antimetaboliţi), alopurinol, procainamidă sau litiu.
 • ndeosebi la începutul tratamentului cu Gopten trebuie monitorizate cu atenţie tensiunea arterială şi/sau parametrii de laborator relevanţi la pacienţii cu:
 • hiponatremie şi/sau deshidratare;
 • hipertensiune arteriala severa;
 • insuficienţă cardiacă.


La pacienţii trataţi cu Gopten, dializa sau hemofiltrarea de urgenţă care utilizează membrane de poli(acrilonitril sodiu-2-metalilsulfonat) cu flux înalt (de exemplu “AN 69”) poate determina reacţii anafilactoide mergând până la şoc care poate pune viaţa în pericol.

Gopten nu trebuie utilizat în timpul LDL-aferezei cu dextran sulfat sau ia pacienţii aflaţi sub tratament de desensibilizare la veninul de insecte (vezi pct. Contraindicaţii).

Interacţiuni

S-au raportat următoarele interacţiuni pentru Gopten şi alţi IECA cu medicamentele enumerate mai jos:

 • sodiu – atenuarea efectului antihipertensiv al Gopten şi a efectului său de ameliorare a simptomelor insuficienţei cardiace;
 • antihipertensive – potenţarea efectului antihipertensiv al Gopten, în special în cazul asocierii cu diuretice;
 • antiinflamatoare nesteroidiene (de exemplu acid acetilsalicilic, indometacin) – posibilă atenuare a efectului antihipertensiv al Gopten şi a efectului său de ameliorare a simptomelor insuficienţei cardiace;
 • potasiu, diuretice care economisesc potasiu (de exemplu spironolactonă, amilorid, triamteren) şi alte medicamente care determină hiperkaliemie (de exemplu heparina) – creştere marcată a kaliemiei;
 • antiacide – scăderea biodisponibilităţii IECA; dacă este necesar medicamentele trebuie administrate cu un interval de pauză între ele;
 • litiu – creşterea litemiei (se determină la intervale regulate de timp);
 • alcool etilic – creşterea efectului alcoolului etilic; creşterea biodisponibilităţii IECA;
 • hipnotice, opioide, anestezice – scădere marcată a tensiunii arteriale (medicul anestezist trebuie să se informeze dacă pacientul utilizează Gopten);
 • simpatomimetice – reducerea efectului antihipertensiv al IECA; pacienţii trebuie monitorizaţi cu atenţie pentru a stabili dacă se obţine efectul antihipertensiv;
 • alopurinol, citostatice, imunosupresoare, glucocorticoizi sistemici, procainamidă -reducerea numărului de leucocite; leucopenie;
 • antidiabetice orale (de exemplu sulfoniluree/biguanide), insulină – Gopten creşte efectul acestora de scădere a glicemiei. Atenţionări speciale

Inainte de a prescrie Gopten, trebuie examinată funcţia renală (vezi pct. Doze şi mod de administrare).

Indeosebi la începutul tratamentului cu Gopten trebuie monitorizate cu atenţie tensiunea arterială şi/sau parametrii de

laborator relevanţi la pacienţii cu:

 • insuficienţă renală;
 • vârsta peste 65 ani.

Sarcina şi alăptarea

Inaintea administrării unui IECA cum este trandolaprilul, trebuie exclusă existenţa unei sarcini la femeile aflate la vârsta fertilă, în timpul tratamentului cu Gopten aceste femei trebuie să utilizeze metode contraceptive adecvate.

Până în prezent, nu există experienţă relevantă privind utilizarea trandolaprilului în timpul sarcinii. In ultimii ani, în legătură cu IECA, s-au raportat cazuri de sindrom fetal caracterizat prin  hipoplazie severă a oaselor craniene, Intârzierea dezvoltării intrauterine, oligohidramios şi anurie neonatală, care pot determina deces. Efectul hipotensiv asupra fătului în trimestrele 2 şi 3 de sarcină poate fi cauza acestui sindrom. Asemenea efecte pot fi evitate dacă se înlocuieşte tratamentul cu trandolapril în primele 3 luni de sarcină.

In cazul instalării unei sarcini, sub supravegherea medicului tratamentul cu Gopten trebuie înlocuit cu alt medicament care implică mai puţine riscuri pentru copil, deoarece administrarea Gopten în ultimele 6 luni de sarcină poate să afecteze fătul sau chiar să determine deces.

Trandolaprilul se excretă în laptele matern. Nu există informaţii privind utilizarea în timpul alăptării.

Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

Tratamentul cu acest medicament trebuie monitorizat la intervale regulate de către medic. Răspunsul individual diferă, Gopten putând influenţa uneori capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Acest fapt este valabil îndeosebi la începutul tratamentului, la creşterea dozei, atunci când Gopten se înlocuieşte cu alt medicament, precum şi în cazul consumului concomitent de alcool etilic.

Doze şi mod de administrare

Notă

La pacienţii cu depleţie de sodiu sau volemică (de exemplu după vărsături/diaree, tratament cu diuretice) sau la pacienţii cu insuficienţă cardiacă, disfuncţie ventriculară stângă după infarct miocardic (IM) sau la pacienţii cu hipertensiune arterială severă, poate să apară o scădere marcată a tensiunii arteriale, mai ales la începutul tratamentului.

Pe cât posibil, depleţia de sodiu şi/sau volemică trebuie compensată înaintea iniţierii terapiei cu Gopten iar, dacă este necesar, doza de diuretic trebuie redusă sau trebuie întreruptă administrarea diureticului.

La aceşti pacienţi tratamentul se începe cu cea mai mică doză, de 0, 5 mg trandolapril (o capsulă Gopten 0, 5 mg) o dată pe zi, dimineaţa.

După administrarea primei doze şi atunci când doza de Gopten şi/sau de diuretic de ansă este crescută, pacienţii trebuie monitorizaţi timp de 6 ore pentru a fi siguri că orice scăderi ale tensiunii arteriale sunt sub control.

Pacienţii care suferă de hipertensiune arterială malignă, disfuncţie ventriculară stângă după IM sau insuficienţă cardiacă severă trebuie spitalizaţi în timpul stabilirii dozei de Gopten.

In general, se aplică următorul ghid de dozaj:

Hipertensiune arterială esenţială

Ca regulă, doza iniţială este de 1 mg trandolapril o dată pe zi. Dacă tensiunea arterială nu se normalizează, doza se poate creşte la 2 mg trandolapril o dată pe zi. Se poate încerca creşterea dozei numai după 3 săptămâni de tratament. Ca regulă, doza de întreţinere este de 1-2 mg trandolapril o dată pe zi iar doza maximă este de 4 mg trandolapril o dată pe zi.

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii vârstnici cu funcţie renală normală.

Disfuncţie ventriculară stângă după IM

Tratamentul cu Gopten trebuie iniţiat după cel puţin 3 zile de la infarctul de miocard. Doza iniţială este de 0, 5 mg trandolapril o dată pe zi. Dacă această doză este bine tolerată, a doua zi trebuie crescută la 1 mg trandolapril o dată pe zi. Ulterior, în funcţie de toleranţă, doza trebuie crescută progresiv la o doză maximă de întreţinere de 4 mg trandolapril o dată pe zi.

Daca apare hipotensiune arterială simptomatică, creşterea dozei poate fi întreruptă temporar. In astfel cazuri de hipotensiune arterială, trebuie ca toată medicaţia antihipertensivă asociată (de exemplu nitraţi, diuretice) să fie verificată şi dozele reduse corespunzător.

Doza de Gopten trebuie redusă numai dacă măsurile menţionate nu se pot aplica sau au fost ineficace.

Dozajul la pacienţii cu insuficienţă renală

La pacienţii la care clearance-ul’creatininei este > 30 ml/min nu este necesară scăderea dozei.

Totuşi, la pacienţii cu insuficienţă renală se recomandă monitorizarea atentă a parametrilor de laborator relevanţi  Pacienţii cu clearance-ul creatininei < 30 ml/min şi/sau care necesită dializă, nu trebuie trataţi cu Gopten.

Dozajul la pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată

Doza iniţială este de 0, 5 mg trandolapril (o capsulă Gopten 0, 5 mg) administrată dimineaţa.

Doza poate fi crescută treptat, în funcţie de răspunsul individual la tratament. Nu trebuie depăşită doza maximă de 2 mg trandolapril (o capsulă Gopten 2 mg sau 4 capsule Gopten 0, 5 mg) pe zi.

Pacienţii cu disfuncţie hepatică severă sau ciroză nu trebuie trataţi cu Gopten.

Modul ‘şi durata administrării

Gopten 0, 5 mg şi Gopten 2 mg trebuie administrate la aceeaşi oră în fiecare dimineaţă, cu mult lichid, înainte, în timpul sau după micul dejun.

Disfuncţia ventriculară stângă după IM

Tratamentul cu Gopten trebuie iniţiat după cel puţin trei zile după infarctul miocardic şi după cel mult 7 zile după infarctul miocardic acut. Dacă trandolapril este bine tolerat, tratamentul trebuie continuat cel puţin 2 ani după infarctul miocardic. Orice creştere a dozei de Gopten este în funcţie de toleranţa pacientului, în special de apariţia hipotensiunii arteriale. Este posibilă administrarea concomitentă de Gopten cu alte medicamente care se administrează uzual după infarctul de miocard (de exemplu blocante beta-adrenergice, acid acetilsalicilic).

Reacţii adverse

La pacienţii trataţi cu Gopten sau alţi IECA s-au observat următoarele reacţii adverse.

Cardiovasculare                                      ’

Ocazional, s-a raportat scăderea marcată a tensiunii arteriale (hipotensiune arterială, hipotensiune ortostatică) însoţită de simptome cum sunt ameţeli, stare de slăbiciune, tulburări de vedere şi, rareori, leşin (sincopă), în special la începutul tratamentului cu Gopten şi la pacienţii cu hiponatremie sau deshidratare (de exemplu trataţi anterior cu diuretice), insuficienţă cardiacă, hipertensiune arterială severă şi, de asemenea, la creşterea dozei de Gopten şi/sau diuretic. In cazuri izolate, la pacienţi care au utilizat IECA şi care au prezentat o scădere marcată a tensiunii arteriale, s-au raportat: tahicardie, palpitaţii, aritimii, angină pectorală, infarct miocardic, atac ischemic tranzitor şi accident vascular cerebral. Rareori, în cazurile în care Gopten a fost administrat în primele zile după un infarct miocardic s-au raportat bloc atrio-ventricular de gradul 2 şi 3, hipotensiune arterială marcată şi şoc.

Renale

Ocazional, poate fi declanşată sau agravată insuficienţa renală; s-au raportat cazuri izolate de insuficienţă renală acută. Rareori, s-a raportat proteinurie, însoţită în unele cazuri de deteriorarea funcţiei renale.

La administrarea IECA au fost raportate cazuri izolate de nefrită interstiţială nebacteriană.

Respiratorii

Ocazional, s-au raportat tuse uscată şi bronşită; rareori, dureri faringiene, deprimarea respiraţiei, sinuzită, rinită, bronhospasm izolat, glosită şi uscăciunea mucoasei bucale.

In cazuri izolate IECA au indus edem angioneurotic cu afectarea laringelui, faringelui şi/sau limbii (vezi pct. Supradoză).

La administrarea IECA s-au observat cazuri izolate de inflamaţie alveolară (alveolită alergică, pneumonie cu eozinofile). Gastro-intestinale/hepatice                    

Ocazional, s-au raportat greaţă, disconfort epigastric şi tulburări gastro-intestinale; rareori; vărsături, diaree, constipatie anorexie.

La pacienţii trataţi cu IECA s-au raportat cazuri izolate de tulburări ale funcţiei hepatice, hepatită, pancreatită şi ileus. Rareori, la pacienţii trataţi cu IECA s-a observat un sindrom care a debutat cu icter colestatic şi care a evoluat la necroză hepatică (uneori letală). Legătura sa cu tratamentul nu este dară.

Pacienţii la care a apărut icter sau la care s-a observat creşterea netă a valorii serice a enzimelor hepatice trebuie să întrerupă tratamentul cu IECA şi să fie supravegheaţi de către medic.

Cutanate, vasculare

Ocazional, pot să apară reacţii alergice cutanate cum sunt exantem şi prurit; rareori, apar urticarie şi edem angioneurotic la nivelul buzelor, feţei şi/sau extremităţilor.

Au fost raportate cazuri izolate de reacţii cutanate severe, cum este eritemul multiform.

Erupţiile cutanate pot fi însoţite de febra, dureri musculare, artralgii/artrite, vasculită, leucocitoză, eozinofilie şi/sau creşteri ale anticorpilor antinucleari (ANA).                                                                                                                                             :

Medicul curant trebuie informat imediat dacă există semne de reacţii cutanate severe şi tratamentul cu Gopten trebuie întrerupt.

In cazuri izolate, la pacienţii trataţi cu IECA s-au observat reacţii cutanate psoriazice, fotosensibilizare, alopecie, onicoliză şi agravarea sindromului Raynaud.

Au fost observate cazuri izolate de ginecomastie în legătură cu IECA.


Neurologice

Ocazional, pot să apară cefalee şi oboseală. Vertijul, depresia, tulburările de somn, impotenţa furnicăturile, agitaţia, transpiraţiile, bufeurile, parestezie, durerile musculare, tulburările de echilibru, confuzia, tulburările de auz, vederea înceţoşată  şi modificările gustului sau pierderea temporara a gustului sunt rare.

Modificările parametrilor de laborator

Ocazional, poate să apară scăderea marcată a hemoglobinei, hematocritului, numărului de leucocite sau a numărului de trombocite. Anemia, trombocitopenie neutropenia, eozinofilia sunt rare dar pot să apară, mai ales, la pacienţii cu funcţie renală afectată, cu boli de colagen sau la cei trataţi concomitent cu alopurinol, procainamidă sau anumite medicamente care inhibă răspunsul imun; de asemenea, au fost raportate cazuri izolate de agranulocitoză şi pancitopenie.

Au fost raportate cazuri izolate de hemoliză/anemie hemolitică. însoţite de deficit de glucozo-6-fosfatdehidrogenază; totuşi, nu a fost stabilită o relaţie cauzală cu IECA.

Acidul  uric plasmatic, concentraţiile plasmatice ale ureei, creatininei şi potasiului pot creşte, mai ales la pacienţii cu insuficienţă renală iar concentraţiile plasmatice ale sodiului pot să scadă marcat; totuşi, incidenţa este rară.

La pacienţii cu diabet zaharat s-au observat creşteri ale kaliemiei.

Proteinuria poate fi mai pronuntata

In cazuri izolate pot să crească bilirubina şi enzimele hepatice.

Notă

Parametrii de laborator menţionaţi anterior trebuie monitorizaţi înainte de începerea tratamentului cu Gopten, precum şi la intervale regulate în timpul tratamentului.

La pacienţii cu risc (de exemplu pacienţi cu insuficienţă renală, cu boli de colagen, pacienţi trataţi cu imunosupresoare, citostatice, alopurinol sau procainamidă) electrolrtii plasmatici şi creatinrnemia, precum şi hemograma trebuie determinate înainte de începerea tratamentului şi la intervale scurte în timpul acestuia.

Dacă în timpul tratamentului cu Gopten apar simptome ca febră, mărirea ganglionilor limfatici şi/sau dureri faringiene trebuie determinat imediat numărul de  leucocite.

Supradozaj

Simptome ale supradozajului

Cea mai mare doză utilizată în studiile clinice a fost de 32 mg trandorapril,administrata in doză unică la voluntari sănătoşi şi de 16 mg trandolapril în doză unică, repetată, la pacienţii hipertensivi. Trandolaprilul a fost tolerat fără nici un simptom de supradozaj.

In funcţie de gravitatea supradozajului cu IECA pot să apară următoarele manifestări: hipotensiune arterială severă, obnubilare, bradicardie, şoc circulator, dezechilibru electrolitic, insuficienţă renală.

Tratamentul supradozajului

 • Dacă pacientul prezintă edem angioneurotic care pune viaţa în pericol, implicând limba, glota şi/sau laringele, ca şi reacţiianafilactoide severe (şoc), se recomandă următoarele măsuri de urgenţă:

Administrarea subcutanată imediată a 0, 3-0, 5 mg adrenalină sau administrarea intravenoasă lentă a 0, 1 mg adrenalină (cu atenţie specială la instrucţiunile de diluţie) cu monitorizarea ECG, a pulsului şi tensiunii arteriale, urmată de administrarea şistemică a unui glucocorticoid (de exemplu 250-1000 mg metilprednisolon),în plus, se recomandă administrarea intravenoasă a antihistaminicelor şi antagoniştilor de receptori H2.

La pacienţii cu deficit de inactivator Ci, la administrarea de adrenalină se recomandă asocierea de inactivator Ci.

 • In caz de supradozaj sau intoxicaţie, măsurile terapeutice depind de tipul şi momentul administrării, precum şi de natura şi severitatea manifestărilor.

In afara unor măsuri generale care cresc eliminarea trandolaprilului (de exemplu lavaj gastric, administrarea de absorbanţi şi sulfat de sodiu în decurs de 30 minute după administrarea trandolaprilului), parametrii vitali trebuie monitorizaţi sau corectaţi în unităţile de terapie intensivă. Prin hemodializă nu pot fi îndepărtate cantităţi mari de trandolapril şi trandolaprilat. In caz de apariţie a hipotensiunii arteriale, se recomandă reechilibrare volemică şi corectarea natremiei, în timp ce pacientul este aşezat în decubit dorsal. In cazul eşecului măsurilor prezentate anterior, trebuie administrate intravenos catecolamine. De asemenea, trebuie luat în considerare şi tratamentul cu angiotensină II. In cazul bradicardiei refractare trebuie introdus pacemaker.

Electroliţii plasmatici şi creatininemia trebuie monitorizaţi în permanenţă.

Păstrare

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Ambalaj

Gopten 0, 5 mg

Cutie cu 2 blistere a câte 10 capsule.

Cutie cu 6 blistere a câte 10 capsule.

Cutie cu 10 blistere a câte 10 capsule.

Gopten 2 mg

Cutie cu 2 blistere a câte 14 capsule.

Cutie cu 7 blistere a câte 14 capsule.

Prducator                                                                                                                                                                                                                                                   

Abbott GmbH & Co. KG/Werk, Germania

Deţinătorul Autorizaţiei de punere pe piaţă

Abbott GmbH &Co. KG

Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germania

Data ultimei verificări a prospectului                                                                                                                                                                                                                                                                         =1 Abbott

Decembrie 2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                CU

24802 / C2-G


Dilatrend  6, 25 mg

 

Comprimate 6, 25 mg

Dilatrend 12, 5 mg

Comprimate, 12, 5 mg

Dilatrend’ 25 mg

Comprimate, 25 mg

Compoziţie

Dilatrend 6, 25 mg

Un comprimat conţine carvedilol 6, 25 mg si excipienti: lactoza monohidrat, zaharoza, polividonă, crospovidona, dioxid de siliciu coloidal anhidru, stearat de magneziu, oxid galben de fer (E172).

Dilatrend 12, 5 mg

Un comprimat conţine carvedilol 12, 5 mg si excipienti: lactoza monohidrat, zaharoza, polividonă, crospovidona, dioxid de siliciu coloidal anhidru, stearat de magneziu, oxid galben de fer (E172), oxid roşu de fer (E172).

Dilatrend 25 mg

Un comprimat conţine carvedilol 25 mg si excipienti: lactoza monohidrat, zaharoza, polividonă, crospovidona, dioxid de siliciu coloidal anhidru, stearat de magneziu.

Grupa farmacoterapeutică: agenţi alfa si beta blocanti.

Indicaţii terapeutice

Hipertensiune arteriala esenţiala: Dilatrend este indicat pentru tratarea hipertensiunii esenţiale. Poate fi utilizat singur sau in combinaţie cu alti agenţi antihipertensivi, in mod special cu diuretice de tip tiazida.

Angina pectorala cronica stabila

Insuficienta cardiaca cronica simptomatica: Dilatrend este indicat pentru tratamentul insuficientei cardiace cronice (ICC) stabile, uşoara, moderata si severa asociat terapiei standard: inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei IECA, diuretice, tonicardiace digitalice.

Contraindicaţii

Hipersensibilitate la carvedilol sau la oricare dintre excipienţii produselor.

Insuficienta cardiaca necontrolata terapeutic sau insuficienta cardiaca severa (insuficienta cardiaca decompensată NYHA clasa IV ce necesita terapie intravenoasă inotropa). Insuficienta hepatica severa.

Astm bronşic, bronhopneumopatie cronica obstructiva, hipertensiune pulmonara, cord pulmonar.

Hipotensiune arteriala severa (tensiune arteriala sistolica < 85 mmHg).

Soc cardiogen.

Bradicardie severa (sub 50 batai pe minut in repaus). Sindromul sinusului bolnav (daca nu este instalat un stimu­lator cardiac permanent).

Bloc AV de gradul II sau III (daca nu este instalat un stimulator car- diac permanent) .

ciaza alfa blocante).

Precautii

Precauţii

La pacientii cu insuficienta cardiaca cronica, in timpul titrarii dozei de Dilatrend pot sa apara agravarea insuficientei cardiace sau retenţia de fluide. Daca apar astfel de simptome, trebuie crescută doza de diuretic in timp ce doza de carvedilol trebuie mentinuta la fel pana cand se stabilizeaza condiţia clinica. Ocazional poate fi necesara scaderea dozei de Dilatrend sau intreruperea temporara a tratamentului. Astfel de episoade nu exclud titrarea ulterioara cu succes a Dilatrend. Dilatrend poate determina bradicardie. Daca frecventa cardiaca scade sub 55 batai/minut, doza de carvedilol trebuie redusă.

Interacţiuni cu alte produse medicamentoase, alte interacţiuni

Ca si alti agenţi cu activitate beta-blocanta, Dilatrend poate potenta efectul altor medicamente administrate concomitent si care au efect antihipertensiv (de exemplu, antagonişti ai receptorilor alfa  sau care au efect hipotensor ca parte a profilului de reacţii adverse.

S-au observat cazuri izolate de tulburări de conducere (rar cu compromitere hemodinamica) atunci cand s-au administrat concomitent, pe cale orala, carvedilol si diltiazem. De aceea, ca si in cazul altor medicamente cu activitate betablocanta, este necesara monitorizarea atenta a EKG si a tensiunii arteriale atunci cand se administreaza concomitent blocante ale canalelor de calciu de tipul verapamilului sau diltiazemului, sau antiaritmice de clasa I. Aceste medicamete nu trebuie administrate intravenos concomitent.

Dupa administrarea concomitenta de carvedilol si digoxină, concentraţiile de digoxină inainte de doza urmatoare au fost crescute la pacientii hipertensivi cu aproximativ 16%. Este recomandata o monitorizare accentuata a concentraţiilor plasmatice de digoxină la inceperea, ajustarea sau intreruperea tratamentului cu carvedilol.

Cand se doreşte intreruperea tratamentului concomitent cu carvedilol si clonidină, Dilatrend trebuie intrerupt primul, cu cateva zile inainte de intreruperea gradata a dozelor de clonidină.

Efectul insulinei sau al antidiabeticelor orale poate fi accentuat de administrarea concomitenta de carvedilol. Semnele si simptomele hipoglicemiei pot fi mascate sau atenuate (in mod special tahicardia). De aceea este recomandata monitorizarea regulata a glicemiei.

Este necesara prudenta la pacientii care primesc inductori enzimatici cu funcţie mixta, de exemplu rifampicina, deoarece concentraţiile plasmatice de carvedilol pot fi reduse si la administrarea de inhibitori enzimatici, de exemplu cimetidină, deoarece pot creste concentraţiile plasmatice de carvedilol.

In timpul anesteziei generale este necesara atentie cu privire la efectele inotrop negative si hipotensoare sinergice ale Dilatrend si ale medicamentelor anestezice.

In cazul tratamentului concomitent cu ciclosporina este necesara monitorizarea atenta a concentraţiei de ciclosporina dupa  iniţierea tratamentului cu carvedilol datorita variatiilor posibile ale concentraţiei plasmatice ale ciclosporinei si, daca este necesar, ajustarea dozelor.

Atentionari speciale

Deteriorări reversibile ale functiei renale au fost observate in timpul tratamentului cu Dilatrend la pacientii cu insuficienta cardiaca congestivă cu tensiune arteriala scăzută (TA sistolica <100 mmHg), boli cardiace ischemice si/sau insuficienta renala pre-existenta. La pacientii cu ICC care asociaza aceşti factori de risc, funcţia renala trebuie monitorizata pe parcu

 

sul titrarii Dilatrend. In cazul agravarii insuficientei renale, se intrerupe tratamentul sau se reduc dozele.

La pacientii cu afecţiuni pulmonare cu componenta bronhospastica, poate apare detresa respiratorie ca rezultat al creşterii rezistentei cailor respiratorii. Dilatrend poate fi utilizat la pacientii cu boala pulmonara obstructiva cronica (BPOG) cu componenta bronhospastica care nu primesc medicatie orala sau inhalatorie numai daca beneficiul potential este mai mare decât riscul posibil. Pacientul trebuie urmărit indeaproape pe parcursul iniţierii tratamentului si a perioadei de titrare si dozele de Dilatrend se reduc daca se observa orice semn de bronhospasm in timpul tratamentului.

Purtătorii de lentile de contact trebuie avertizati despre riscul scăderii secreţiei lacrimale.

Tratamentul cu Dilatrend nu trebuie întrerupt brusc, in mod particular la pacientii cu boala cardiaca ischemica. Intreruprerea tratamentului cu Dilatrend la aceşti pacienti trebuie realizata gradat (1-2 saptamani).

Dilatrend, ca si alti agenţi beta-blocanti, pot masca simptomele de tirotoxicoza.

Este necesara prudenta la administrarea Dilatrend la pacientii cu istoric de reacţii de hipersensibilitate grave si la cei care urmeaza o terapie de desensibilizare deoarece beta-blocantele pot  creste atat sensibilitatea la alergeni cat si gravitatea reacţiilor anafilactice.

Pacientii cu istoric de psoriazis asociat terapiei cu beta- blocante trebuie sa utilizeze carvedilol numai dupa o evaluare a raportului risc-beneficiu.

La pacientii cu feocromocitom trebuie sa se iniţieze un tratament cu alfa-blocante anterior terapiei cu beta-blocante. Nu exista experienţa privind utilizarea Dilatrend in acest caz.

De aceea Dilatrend trebuie utilizat cu precauţie la pacientii cu suspiciune de feocromocitom.

Beta-blocantele non-selective pot determina dureri toracice la pacientii cu angina Prinzmetal. Desi carvedilolul, prin activitatea sa alfa-blocanta, poate preveni aceste simptome, nu exista experienţa clinica privind administrarea carvedilolului la aceşti pacienti. De aceea se recomanda prudenta la pacienti cu suspiciune de angor Prinzmetal.

Dilatrend trebuie utilizat cu prudenta si dupa evaluarea raportului beneficiu terapeutic/risc potential la pacientii cu boli vasculare periferice pentru ca beta-blocantii pot precipita sau agrava simptomele insuficientei arteriale. La pacientii cu tulburări circulatorii periferice de tipul sindromului Raynaud poate sa apara o agravare a simptomelor.

La pacientii la care urmeaza a li se efectua o interventie chirurgicala este necesara prudenta, datorita efectelor sinergice inotrop negative si hipotensoare ale Dilatrend si medicamentelor anestezice.

La pacientii cu hipertensiune arteriala si insuficienta cardiaca

cronica in tratament cu digitalice, diuretice si/sau IECA, Dilatrend trebuie utilizat cu precauţie pentru ca si digitalicele si Dilatrend incetinesc conducerea AV.

Este necesara prudenta in cazul administrării Dilatrend la pacientii cu diabet zaharat, deoarece poate masca semnele precoce ale hipoglicemiei acute. La pacientii cu insuficienta cardiaca congestivă si diabet, utilizarea Dilatrend poate fi asociata cu un control dificil al glicemiei. De aceea, in timpul tratamentului cu Dilatrend la diabetici sau pe parcursul titrarii dozei este necesara monitorizarea frecventa a glicemiei si terapia antidiabetica trebuie ajustata in consecinţa.

La pacientii care primesc concomitent blocante ale canalelor de calciu de tipul verapamil sau diltiazem sau alte medicamente antiaritmice, este necesara monitorizarea atenta a EKG si a tensiunii

 

arteriale.

Dilatrend trebuie utilizat cu prudenta la pacientii cu hipertensiune arteriala labila sau secundara in lipsa experienţei clinice.

Sportivi

Este necesara prudenta la sportivi deoarece conţine un principiu activ care poate induce pozitivitatea testelor practicate la controlul antidoping.

Sarcina si alaptarea

Nu exista experienţa adecvata privind administrarea Dilatrend la gravide. Studiile asupra functiei de reproducere la animale nu au aratat potential teratogen al carvedilolului. A fost observata toxicitate embrionala dupa  administrarea de doze mari la iepure. Relevanta acestor efecte pentru om este necunoscuta. Beta-blocantele traverseaza bariera feto-placentara si pot determina hipotensiune arteriala, bradicardie si hipoglicemie la fat, pot sa scada perfuzia placentara cu deces al fătului, naşteri premature si imature.

De aceea nu se recomanda administrarea acestui medicament la gravide decat daca potentialul beneficiu matern justifica riscul potential fetal.

Carvedilolul si/sau metabolitii sai sunt excretati in laptele maten. De aceea nu este recomandata alaptarea in timpul utilizării Dilatrend.

Efecte asupra capacitatii de a conduce vehicule

sau de a folosi utilaje

Datorita reactivitatii individuale la tratament,

reacţii adverse nervos centrale care pot sa afecteze atentia in special la inceputul terapiei, dar si la ajustarea dozelor.

De aceea pacientii sunt avertizati sa nu conducă vehicule sau sa foloseasca utilaje daca prezintă aceste reacţii adverse.

Doze si mod de administrare

Comprimatele trebuie  administrate cu lichide. La pacicntii

cu ICC, Dilatrend trebuie administrat împreuna cu alimente.

Hipertensiune arteriala esenţiala

Se recomanda administrarea in doza unica zilnica.

Adulţi: Doza recomandata pentru inceperea tratamentului este de 12, 5 mg carvedilol o data pe zi, in primele 2 zile.

In continuare, doza recomandata este de 25 mg carvedilol, o data pe zi. Daca este necesar, doza poate fi crescută treptat, la intervale de cel putin doua saptamani, pana la doza maxima zilnica recomandata de 50 mg carvedilol, administrata o data pe zi sau in doua prize.

Vârstnici: Doza recomandata pentru inceperea tratamentului este de 12, 5 mg carvedilol o data pe zi. Daca răspunsul nu este adecvat se poate creste doza pana la maxim 50 mg pe zi, in priza unica sau in mai multe prize.

Copii: Siguranţa si eficacitatea utilizării Dilatrend la pacientii cu varsta mai mica de 18 ani nu au fost stabilite.

Angina pectorala cronica stabila

Doza recomandata pentru inceperea tratamentului este de 12, 5 mg carvedilol, de doua ori pe zi in primele 2 zile.

In continuare doza recomandata este de 25 mg carvedilol de doua ori pe zi. Daca este necesar, doza poate fi crescută treptat, la intervale de cel putin doua saptamani pana la doza zilnica maxima recomandata de 100 mg carvedilol, administrata in doua prize.

Vârstnici: In cazul pacientilor peste 70 de ani, doza maxima nu va depasi 25 mg carvedilol de 2 ori pe zi.

Copii: Siguranţa si eficacitatea utilizării Dilatrend la pacientii cu varsta mai mica de 18 ani nu au fost stabilite.

Insuficienta cardiaca cronica simptomatica Adulţi: începerea tratamentului trebuie efectuata in spital sub supraveghere medicala, dupa evaluarea atenta a pacientului. Dozele trebuie individualizate.

Pentru pacientii sub tratament cu diuretice si/sau digoxină si/sau inhibitori ECA, dozele acestora trebuie stabilite inainte de inceperea tratamentului cu Dilatrend.

Doza recomandata pentru inceperea tratamentului este de 3, 125 mg carvedilol de doua ori pe zi, in primele 2 sapta­mani. Daca aceasta doza este tolerata, se poate creste treptat, la intervale de minimum 2 saptamani, pana la 6, 25 mg, de doua ori pe zi, apoi la 12, 5 mg de doua ori pe zi si in continuare 25 mg de doua ori pe zi.

Doza trebuie crescută pana la cea mai mare doza tolerata de pacient.

Doza maxima recomandata este de 25 mg carvedilol, de doua ori pe zi, la pacientii cu ICC severa si la pacientii cu ICC usoara-moderata cu greutate mai mica de 85 kg (187 lbs) si de 50 mg carvedilol, de doua ori pe zi, la pacientii cu ICC usoara-moderata cu greutate peste 85 kg. înainte de fiecare creştere a dozei pacientul trebuie evaluat de către medic in ceea ce priveşte funcţia renala si simptome ale agravarii insuficientei cardiace sau vasodilatatie.

Agravarea temporara a insuficientei cardiace, vasodilatatia sau retenţia de fluide pot necesita ajustarea dozei de diuretic sau IECA, chiar daca ocazional poate fi necesara scaderea dozei de Dilatrend sau intreruperea temporara a tratamen­tului cu carvedilol.

In aceste situatii, doza de Dilatrend nu trebuie crescută pana cand simptomele agravarii insuficientei cardiace sau vasodilatatiei nu s-au ameliorat.

Daca tratamenutul cu carvedilol este interupt mai mult de doua saptamani, tratamentul trebuie reinceput cu 3, 125 mg carvedilol, de doua ori pe zi si titrarea realizata conform recomandărilor de mai sus.

Vârstnici: Sunt valabile aceleaşi recomandari ca in cazul adulţilor.

Copii: Siguranţa si eficacitatea utilizării Dilatrend la pacientii cu varsta mai mica de 18 ani nu au fost stabilite.

Durata tratamentului

Tratamentul cu Dilatrend este de lunga durata.

Tratamentul nu trebuie intrerupt brusc ci gradat, pe parcursul a cateva zile. Acest lucru este in mod particular important in cazul pacientilor cu afecţiuni coronariene.

Reactii adverse

Profilul reacţiilor adverse asociate utilizării Dilatrend in tratamentul hipertensiunii arteriale si a anginei pectorale este asemanator cu cel observat in insuficienta cardiaca cronica, desi la aceşti pacienti incidenţa reacţiilor adverse este mai mica.

In cazul tratamentului din insuficienta cardiaca

Reacţii adverse hematologice si modificări biochimice

 • rare: trombocitopenie
 • au fost raportate cazuri izolate de leucopenie.

Reacţii adverse nervos centrale

 • foarte frecvente: ameţeli, cefalee, de obicei uşoare si apar in mod particular la inceperea tratamentului; astenie (incluzând fatigabilitate)

Reacţii adverse cardiovasculare

 • frecvente: bradicardie, hipotensiune arteriala ortostatică, hipotensiune arteriala, edeme (incluzând edeme generalizate, declive, genitale, la nivelul picioarelor, hipervolemie si supraincarcare lichidiana) in special la inceputul tratamentului
 • putin frecvente: sincopa (incluzând presincopa), bloc A-V si insuficienta cardiaca in timpul creşterii progresive a dozei

Reacţii adverse digestive

 • frecvente: greaţa, vărsături, diaree

Reacţii adverse cutanate

 • dermatita, transpiraţii abundente

adverse metabolice – frecvente: creştere in greutate si hipercolesterolemie. Hiperglicemie, hipoglicemie si ingreunarea controlului glicemic sunt de asemenea frecvente la pacienti cu diabet zaharat preexistent.

Altele

 • frecvente: tulburări de vedere
 • rare: insuficienta renala acuta si tulburări funcţionale renale la pacienti cu boli vasculare difuze si/sau insuficienta renala.

Frecventa reacţiilor adverse nu este dependenta de doza, cu excepţia ameţelii, tulburărilor de vedere si bradicardiei.

In cazul tratamentului hipertensiunii arteriale si anginei pectorale

Reacţii adverse hematologice si modificări biochimice

 • au fost raportate cazuri izolate de modificări ale transaminazelor serice, trombocitopenie si leucopenie.

Reacţii adverse nervos centrale

 • frecvente: ameţeli, cefalee, fatigabilitate, care sunt de obicei uşoare si apartin mod particular la inceperea tratamentului.
 • putin frecvente: dispoziţie depresiva, tulburări de somn, parestezii, astenie.

Reacţii adverse cardiovasculare

 • frecvente: bradicardie, hipotensiune arteriala ortostatică, in special la inceputul tratamentului
 • putin frecvente: hipotensiune arteriala, sincopa, tulburări ale circulaţiei periferice (extremitati reci), exacerbarea simptomelor la pacientii cu claudicatie intermitenta sau fenomene Raynaud, bloc A-V, angina pectorala, simptome de insuficienta cardiaca si edeme periferice

Reacţii adverse respiratori

 • frecvente: astm/dispnee la pacientii cu predispoziţie
 • rare: nas infundat, wheezing si simptome asemanatoare gripei

Reacţii adverse digestive

 • frecvente: tulburări gastro-intestinale (cu simptome ca greaţa, dureri abdominale, diaree),
 • putin frecvente: constipaţie si vărsături.

Reacţii adverse cutanate

 • putin frecvente: exantem alergic, dermatita, urticarie, prurit si reacţii asemanatoare lichenului plan, transpiraţii abundente); pot aparea leziuni cutanate psoriazice sau se pot agrava cele deja existente.

Reacţii adverse metabolice

 • datorita proprietăţilor beta-blocante este posibil ca un diabet zaharat latent sa devină manifest, diabetul manifest sa se agraveze si contra-reglarea glicemiei sa fie inhibata.

Altele

 • frecvente: dureri la nivelul extremitatilor, lăcrimare redusa
 • putin frecvente: impotenta sexuala, tulburări de vedere
 • rare: uscaciunea gurii, tulburări de mictiune si iritatii ocuare
 • izolate: reacţii alergice

Supradozaj

Supradozajul poate determina mai ales hipotensiune arteriala (cu ameţeala sau vertij; posibil lipotimie) si bradicardie. De obicei este suficient sa se reducă doza sau sa se intrerupa temporar tratamentul.

In plus, supradozajul poate produce dispnee datorita bronhospasmului, vărsături, insuficienta cardiaca, si in cazurile severe chiar soc cardiogen, tulburări ale conştientei pana la coma, convulsii generalizate, tulburări de conducere si stop cardiac.

Se vor lua masuri pentru indepartarea medicamentului neabsorbit. Trebuie monitorizate atent funcţiile vitale ale pacientului in spitale sau in unitatile de terapie intensiva. Tratamentul este simptomatic, cu antagonişti de receptori adrenergică

Terapie posibila: orciprenalina si/sau glucagon pentru susţinerea functiei cardiace si a circulaţiei; atropina si eventual un stimulator cardiac in caz de bradicardie excesiva;beta2  simpatomimetice in caz de bronhospasm; noradrenalină ori norfenefrina in caz de vasodilatatie periferica; diazepam in caz de convulsii.

Durata tratamentului depinde de gradul de intoxicatie. In caz de intoxicatie severa, timpul de eliminare al carvedilolului poate fi prelungit. Pacientul va fi tinut sub observaţie pana la stabilizare clinica.

Păstrare

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

Nu sunt necesare condiţii speciale de pastrare A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Ambalaj

Cutie cu 2 blistere PVC-PVDC/AI a cate 14 comprimate.

Producător

Roche S. p. A., Italia

Detinătorul Autorizaţiei de punere de piaţă

Roche Romania S. R. L.

Strada Dimitrie Pompeiu, Clădirea 19 Intrarea B etaj 3 020335 Bucureşti Tel 0040 21 206 47 01

Data ultimei verificări a prospectului

Octombrie, 2004

APP NR 4858/2004/01; 4859/2004/01; 4860/2004/01

 

PROSPECT: INFORMATII PENTRU UTILIZATOR

Adalat® CR 30, comprimate cu eliberare modificată, 30 mg


Nifedipină

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament.

 • Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-I recitiţi.
 • Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
 • Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-i daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.
 • Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

In acest prospect găsiţi:

 1.  Ce este Adalat CR 30 şi pentru ce se utilizează
 2. Inainte să luaţi Adalat CR 30
 3. Cum să luaţi Adalat CR 30
 4.                Reacţii adverse posibile
 5.                Păstrarea Adalat CR 30
 6.                Alte informaţii
 7.          ce este Adalat Cr 30şi pentru ce se utilizează

Medicul dumneavoastră v-a prescris acest medicament pentru a trata hipertensiunea arterială sau pentru a reduce frecvenţa crizelor anginoase.

„Ce este tensiunea arterială crescută? ”

Inima pompează sânge către organele din tot corpul. In timp ce este pompat în organism prin vasele sanguine, sângele exercită o presiune asupra pereţilor acestor vase. Această presiune este „tensiunea arterială”. Tensiunea arterială are o limită inferioară şi una superioară, care sunt acceptate în general ca fiind normale. Depăşirea limitei superioare a tensiunii arteriale poate fi detectată, chiar dacă nu vă cauzează nici un disconfort. Termenul medical pentru aceasta este hipertensiune arterială.

Deşi nu vă creează neapărat o stare de rău, tensiunea arterială crescută poate duce la suprasolicitarea inimii pe termen lung, din cauza efortului suplimentar de pompare la care o obligă, putând determina astfel apariţia unor probleme ca boli cardiace sau accident vascular cerebral.

„Ce este angina? ”

„Angina” este o durere simţită în general de pacientii care suferă de boala arterială coronariană. In această boală, arterele care conduc  sângele la inimă devin rigide şi se pot îngusta. Consecinţa este un aport deficitar de sânge la nivelul musculaturii din care este formată inima în cea mai mare parte a sa. Inima este un organ muscular care pompează sânge în tot corpul. Pentru a îndeplini acest scop, inima are nevoie de oxigen, care este adus prin sânge. Dacă arterele care conduc sângele către musculatura cardiacă nu pot transporta suficient oxigen pentru funcţionarea corectă a acesteia, atunci apare durerea Această durere este cunoscută sub numele de angină, în general, angina apare în urma exerciţiilor fizice şi încetează odată cu oprirea din exerciţii. Uneori însă durerea poate apărea şi în repaus.

Tratamentul anginei va reduce frecvenţa crizelor anginoase. Majoritatea medicamentelor care tratează angina cu succes fie măresc fluxul sanguin spre musculatura cardiacă, fie reduc ritmul cardiac. Oricare dintre efecte reduce probabilitatea de afectare negativă a inimii pe termen lung.

Acest medicament conţine nifedipină. In hipertensiunea arterială, nifedipina acţionează prin lărgirea vaselor sanguine. Astfel scade rezistenţa vaselor la fluxul sanguin, rezultând scăderea tensiunii arteriale, care la rândul ei reduce suprasolicitarea inimii. O paralelă pentru înţelegerea acestui fenomen este să vă imaginaţi că suflaţi aer printr-un pai, comparativ cu atunci când suflaţi aer printr-un orificiu mai mare, cum ar fi un tub de carton de la o rolă de prosoape de bucătărie. Aerul suflat prin tubul de carton exercită

o   presiune mai mică, deoarece tubul are diametrul mai mare. Astfel, opune mai puţină rezistenţă la aer, la fel cum se comportă şi un vas de sânge faţă de fluxul sanguin, în angină, nifedipina acţionează prin lărgirea arterelor care conduc sângele la musculatura cardiacă, mărind astfel cantitatea de sânge şi de oxigen care ajunge la muşchi, ceea ce scade şansele de apariţie a anginei la următoarea suprasolicitare a inimii.

 1.           ÎNAINTE SĂ LUAŢI ADALAT CR 30 Nu luaţi Adalat CR 30 dacă
 • aţi avut anterior o reacţie alergică la ingredientul activ nifedipină sau la orice alte medicamente similare (cunoscute sub numele de dihidropiridine), precum şi la oricare dintre componentele acestui medicament. Dacă nu sunteţi sigur, adresaţi-vă medicului dumneavoastră.
 • sunteţi însărcinată sau alăptaţi. Dacă luaţi Adalat CR 30 şi bănuiţi că sunteţi însărcinată sau doriţi să rămâneţi însărcinată, adresaţi-vă medicului dumneavoastră.
 • luaţi antibioticul rifampicină.
 • suferiţi de o afecţiune hepatică.
 • suferiţi de o inflamaţie la nivelul intestinului subţire sau gros (ca boala Crohn).
 • aveţi sau aţi avut în trecut o obstrucţie intestinală sau îngustare a intestinului.
 • vi s-a spus că aveţi o strâmtare (stenoză) a valvei aortice.
 • aţi suferit în trecut un colaps cauzat de o problemă cardiacă (şoc cardiogen), manifestat prin dificultate în respiraţie, paloare, transpiraţie rece şi gură uscată.
 • aţi avut obstrucţie esofagiană.
 • pentru tratamentul unui atac de cord sau în timpul primei luni după un atac de cord.

Dacă severitatea sau frecvenţa crizelor anginoase a crescut în termen de câteva ore sau zile, trebuie să vă adresaţi medicului. Este posibil să vă recomande să nu luaţi acest medicament.

Nu trebuie să luaţi acest medicament pentru tratarea unei crize anginoase atunci când se produce criza, ci pentru reducerea frecvenţei crizelor care se produc în timp.

Nu trebuie să luaţi acest medicament dacă tensiunea arterială continuă să crească şi după începerea tratamentului. Această afecţiune se numeşte hipertensiune malignă.

Dacă nu sunteţi sigur dacă aveţi oricare dintre aceste afecţiuni, adresaţi-vă medicului dumneavoastră.

Aveţi grijă deosebită când luaţi Adalat CR 30:

IMPORTANT

Comprimatele de Adalat CR 30 trebuie înghiţite întregi. Nu vor avea efectul dorit dacă sunt sfărâmate, mestecate sau divizate. Dacă aveti probleme cu înghitirea comprimatelor, adresati-vă medicului, care vă poate recomanda alt medicament Nu trebuie să începeţi să luaţi acest medicament dacă în ultimele trei zile aţi băut suc de grapefruit. Dacă aţi băut suc de grapefruit, spuneţi medicului acest lucru! Pe lângă aceasta, nu trebuie să beţi deloc suc de grapefruit’în timpul tratamentului cu acest medicament. Aceasta deoarece se ştie că sucul de grapefruit creşte nivelurile sanguine ale substanţei active, nifedipina. Acest efect poate dura timp de cel puţin trei zile de la ultima ingerare a sucului de grapefruit.

Este posibil să observaţi în vasul de toaletă sau în conţinutul scaunului ceea ce poate părea un comprimat întreg. Acest lucru este normal,  deoarece învelişul exterior al comprimatului nu este digerat în organism. Aceasta nu înseamnă că medicamentul nu are efect.

Dacă simţiţi dureri toracice după ce luaţi prima doză de Adalat CR 30, adresaţi-vă medicului dumneavoastră înainte de a lua următoarea doză. Este posibil ca medicul să vă modifice tratamentul.

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă suferiţi de hipotensiune arterială, iar medicul vă prescrie acest medicament pentru angină.

Dacă suferiţi de o afecţiune cardiacă în care inima nu poate face faţă suprasolicitării (rezervă cardiacă scăzută), spuneţi-i medicului dumneavoastră.

Dacă observaţi că aveţi dificultate în respiraţie sau vi se umflă gleznele, sau dacă afecţiunea cardiacă de care suferiţi se agravează în timp ce luaţi acest medicament, adresaţi-vă medicului.

Dacă suferiţi de diabet, este posibil să fie necesară ajustarea tratamentului antidiabetic. Dacă aveţi orice fel de întrebări, adresaţi-vă medicului dumneavoastră.

Pacienţii cu dializă renală care au o tensiune arterială foarte mare şi un volum sanguin scăzut pot manifesta o scădere bruscă a tensiunii arteriale în timpul tratamentului cu acest medicament. Dacă faceţi dializă renală, adresaţi-vă medicului dumneavoastră înainte de a lua acest medicament.

Adalat CR 30 poate influenţa rezultatele unor analize de urină. Dacă aţi dat urină pentru analiză, spuneţi-i persoanei responsabile că luaţi acest medicament.  In anumite condiţii, medicul dumneavoastră poate considera. necesar să  va prescrie acest medicament şi în timpul sarcinii. In acest caz, se recomandă precauţie la administrarea concomitentă a injecţiilor cu sulfat de magneziu.

Dacă aveţi sac colector Kock pentru ileostomie, spuneţi acest lucru medicului dumneavoastră, care vă poate modifica tratamentul (un sac Kock este ca o pungă construită în intestin prin intervenţie chirurgicală, creându-se o deschidere din intestinul subţire ileum prin peretele abdominal, pentru a îndeplini funcţia de anus artificial).

Dacă urmează să fiţi supus unui examen radiologie cu bariu de contrast, informaţi medicul consultant că luaţi Adalat CR 30. Aceasta deoarece comprimatele pot afecta rezultatele examinării.

Experimentele de laborator au arătat că medicamentele ca Adalat CR 30 pot afecta negativ funcţia spermei. Dacă sunteţi bărbat şi nu aţi reuşit să procreaţi prin tehnici de fertilizare in vitro, adresaţi-vă medicului dumneavoastră.

Folosirea Adalat CR 30 cu alimente şi băuturi:

IMPORTANT

Comprimatele de Adalat CR 30 trebuie înghiţite întregi. Nu vor avea efectul dorit dacă sunt sfărâmate, mestecate sau divizate. Dacă avem probleme cu înghiţirea comprimatelor, adresati-vă medicului, care vă poate recomanda alt medicament.

Nu trebuie să începeţi să luaţi acest medicament dacă în ultimele trei zile aţi băut suc de grapefruit. Dacă aţi băut suc de grapefruit, spuneţi medicului acest lucru . Pe lângă aceasta, nu trebuie să beţi deloc suc de grapefruit în timpul tratamentului cu acest medicament. Aceasta deoarece se ştie că sucul de grapefruit creşte nivelurile sanguine ale substanţei active, nifedipina. Acest efect poate dura timp de cel puţin trei zile de la ultima ingerare a sucului de grapefruit.

Sarcina

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Alăptarea

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Nu conduceţi vehicule şi nu folosiţi utilaje dacă simţiţi ameţeală, stare de leşin, oboseală extremă, tulburări de vedere sau orice stare care vă afectează atenţia. Aceasta se aplică în special la începutul tratamentului, la schimbarea medicaţiei şi în combinaţie cu alcoolul.

Folosirea altor medicamente:

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală, în special informaţi medicul dacă luaţi:

 • alte medicamente antihipertensive
 • cimetidină, pentru tratamentul ulcerului gastric
 • medicamentele digoxină, diltiazem, chinidină sau beta-blocante, utilizate pentru tratamentul afecţiunilor cardiace
 • antibioticul rifampicină şi tratamentul combinat quinupristină/dalfopristină
 • medicamentul antiepileptic fenitoină
 • cisaprid, un medicament utilizat în tratamentul bolii de reflux gastroesofagian.

Efectul următoarelor medicamente asupra Adalat CR 30 nu se cunoaşte cu siguranţă. De aceea, ca precauţie suplimentară, informaţi medicul dacă luaţi:

 • antibioticul eritromicină sau ketoconazol, itraconazol sau fluconazol care sunt indicate în tratamentul fungilor (ciupercilor)
 • inhibitorii de protează pentru HIV indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir sau amprenavir
 • medicamentele antidepresive fluoxetină şi nefazodonă
 • tacrolimus, un imunosupresor utilizat în prevenirea respingerii organelor de transplant
 • carbamazepina şi acidul valproic, utilizate în tratamentul epilepsiei
 • fenobarbitona, un barbituric utilizat în principal pentru tratamentul insomniei şi anxietăţii.
 1.           CUM SĂ LUATI ADALAT CR 30

Formula comprimatelor este astfel concepută încât să luaţi comprimatele o dată pe zi. Luaţi comprimatele conform indicaţiilor medicului dumneavoastră, în general pentru tratamentul hipertensiunii arteriale veţi lua un singur comprimat, la aceeaşi oră în fiecare zi, de preferinţă dimineaţa.

Dacă luaţi Adalat CR 30 pentru reducerea frecvenţei crizelor anginoase, medicul vă va prescrie mai multe comprimate pe zi. însă veţi lua toate comprimatele la aceeaşi oră, de preferinţă dimineaţa.

Comprimatele vor fi înghiţite întregi, cu un pahar de apă. Nu trebuie să luaţi medicamentul cu suc de grapefruit.

Continuaţi să luaţi comprimatele atâta timp cât vă spune medicul să le luaţi.

Medicul va determina care este doza adecvată pentru dumneavoastră. Aceasta poate varia între 20 mg pe zi şi 90 mg pe zi.

Dacă sunteţi în vârstă, este posibil ca medicul dumneavoastră să vă prescrie doze mai mici.

Acest medicament nu este recomandat pentru copii.

Dacă luaţi mai mult Adalat CR 30 decât trebuie

Dacă luati o doză mai mare decât cea corectă sau o supradoză, tensiunea arterială va scădea drastic şi veţi simţi că inima bate neregulat. De asemenea, este posibil să aveţi greaţă (stare de rău) şi vomă, o lipsă de energie, somnolenţă, ameţeală, confuzie, bufeuri, niveluri scăzute de oxigen în sânge şi este chiar posibil să intraţi în stare de inconştienţă.

Dacă luaţi o doză mai mare decât cea prescrisă sau o supradoză, solicitati  imediat ajutor medical şi. dacă este posibil, luati cu dumneavoastră comprimatele sau ambalajul pentru a le arăta medicului.

Dacă uitaţi să luaţi Adalat CR 30

Trebuie sa luaţi imediat doza obişnuită şi apoi să luaţi în continuare comprimatele la ora obişnuită, lăsând să treacă cel puţin 12 ore până la doza următoare.

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa dozele uitate.

Efecte care apar când tratamentul cu Adalat CR 30 este întrerupt:

Durata tratamentului este cea indicată de către medic.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 1.           REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Adalat CR 30 poate avea reacţii adverse, care nu apar la toţi pacienţii.

Reacţiile adverse cele mai frecvente (raportate la mai puţin de 1 persoană din 10) sunt:

 • cefalee
 • ritm cardiac neregulat (palpitaţii)
 • bufeuri
 • slăbiciune generală sau pierderea puterii şi energiei
 • constipaţie
 • ameţeală
 • umflarea în special a gleznelor şi gambelor.

Alte reacţii adverse frecvente (raportate la mai puţin de 1 persoană din 100) sunt:

 • dureri, în special în zona stomacului (dureri abdominale)
 • dureri toracice sau dureri de gambe
 • senzaţie generală de rău
 • scăderea tensiunii arteriale la ridicarea în picioare (simptomele scăderii tensiunii arteriale sunt leşinul, ameţeala, vertijul, palpitaţiile ocazionale, înceţoşarea vederii şi uneori starea de confuzie)
 • leşin
 • ritm cardiac crescut (tahicardie)
 • diaree
 • gură uscată
 • indigestie
 • flatulenţă
 • greaţă ’
 • contracţii musculare la nivelul gambelor
 • imposibilitatea de a adormi
 • nervozitate
 • senzaţie de furnicături, senzaţii de arsuri sau înţepături
 • somnolenţă
 • senzaţie de ameţeală sau rotire (vertij)
 • dispnee sau dificultate în respiraţie
 • mâncărime
 • erupţie cutanată
 • nevoia de a urina frecvent
 • nevoia de a merge la toaletă în timpul nopţii

Următoarele reacţii adverse au fost raportate rar (la mai putin de 1 persoană din 1000):

 • reacţii alergice care apar sub forma coloraţiei galbene a pielii şi/sau a albului ochilor (icter)
 • dureri toracice retrosternale
 • frisoane
 • edem facial (umflarea feţei)
 • febră
 • pierderea apetitului
 • eructaţie
 • inflamarea gingiilor
 • gingii sensibile la atingere sau dureroase care pot sângera
 • creşterea nivelurilor serice ale gama-glutamiltransferazei (GGT, o enzimă prezentă în organism în mod normal)
 • tulburări ale funcţiei ficatului
 • vomă
 • probleme articulare, care pot da dureri articulare
 • dureri musculare
 • sensibilitate crescută, în special la nivelul pielii
 • tremor
 • tulburări afective
 • hemoragii nazale
 • urticarie la nivelul corpului, buzelor, ochilor sau limbii
 • reacţie cutanată sub forma unor pete proeminente şi colorate pe piele
 • colectare vizibilă de puroi la suprafaţa pielii sau sub piele
 • vezicule cu lichid clar la nivelul pielii ’
 • transpiraţie
 • probleme oculare, care pot fi dureri la nivelul ochilor sau pot cauza înceţoşarea vederii
 • urinare dificilă, care poate provoca dureri
 • dificultatea de a obţine şi de a menţine erecţia (impotenţă).

Ca şi în cazul altor medicamente similare cu eliberare prelungită şi acţiune asupra vaselor sanguine, la începutul tratamentului cu Adalat CR 30 poate apărea o exacerbare a anginei. Aceasta în special dacă aţi luat înainte substanţa activă, nifedipina, în altă formulă.

Datorită naturii bolii arteriale coronariene, la pacienţii trataţi cu ingredientul activ nifedipină au apărut atacuri de cord. Nu s-a demonstrat că aceste atacuri de cord s-ar datora tratamentului cu nifedipină.

Următoarele reacţii adverse au fost raportate foarte rar, la aproximativ 1 persoană din 10. 000:

 • reacţie alergică potenţial severă
 • acumularea materialului străin în stomac, care poate necesita îndepărtarea prin intervenţie chirurgicală
 • dificultate la înghiţire
 • inflamarea esofagului
 • probleme ale gingiilor
 • obstrucţie intestinală
 • ulcer duodenal
 • icter (coloraţie galbenă a pielii şi/sau a albului ochilor)
 • creşterea nivelurilor serice ale glutamat-piruvat transaminazei (GPT, o enzimă prezentă în organism în mod normal)
 • scăderea numărului de celule albe din sânge
 • coloraţia roşiatică/violetă a pielii
 • scăderea în greutate
 • contracţii musculare
 • înroşirea şi descuamarea pielii
 • formarea de vezicule pe pielea expusă la soare.

De asemenea, se poate produce o creştere a nivelului de glucoză din sânge (hiperglicemie). Simptomele hiperglicemiei includ setea, nevoia de urinare frecventă, scăderea în greutate şi oboseala.

La bărbaţii vârstnici s-a raportat o uşoară dezvoltare a ţesutului mamar.

Toate simptomele de mai sus dispar de obicei la întreruperea tratamentului cu Adalat CR30.

Dacă aveţi oricare dintre aceste reacţii adverse sau alte reacţii adverse anunţaţi-l imediat pe medicul dumneavoastră. Medicul vă va recomanda ce să faceţi.

Dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i informaţi pe medicul dumneavoastră sau pe farmacist.

 1.           PASTRAREA ADALAT CR 30

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj (dupa  EXP. ). Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu necesită condiţii speciale de păstrare, în ambalajul original. Comprimatele trebuie protejate de lumina puternică, nu trebuie să scoateţi comprimatul din blister decât înainte de administrare.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere.

Intrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea  mediului.

 1.           ALTE INFORMATII

Ce conţine Adalat CR 30

 • Substanţa activă este nifedipina.

Fiecare comprimat cu eliberare prelungită conţine 33 mg nifedipină în care este inclus un surplus de 10% nifedipină pentru a asigura cantitatea declarată pe etichetă.

 • Celelalte componente sunt: hipromeloză (5 cP), stearat de magneziu, polietilen oxid, oxid roşu de fer (E172), clorură de sodiu, acetat de celuloză, macrogol (3350), hidroxipropilceiuioză, hipromeloză (3 cP), dioxid de titan (E171), propilenglicol, oxid negru de fer (E172).

Cum arată Adalat CR 30 şi conţinutul ambalajului

Comprimate sunt rotunde, convexe, de culoare roz, cu diametrul de 9, 1 mm. Comprimatele sunt disponibile în cutii cu blistere a câte 14 comprimate cu eliberare modificată.

Detinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

BAYER HEALTHCARE AG Bayerwerk, D-51368 Leverkusen, Germania

Producător

BAYER HEALTHCARE AG Bayerwerk, D-51368 Leverkusen, Germania

Acest prospect a fost aprobat în

Decembrie 2006


RINOPHAR

Soluţie salina pentru curatarea nasului

Prezentare: Cutie cu 15/30 fiole x 5 ml Ingredienti: 1 ml soluţie salina sterila conţine:

9 mg clorură de sodiu apa purificata pana la 1 ml O fiola conţine 5 ml soluţie.

Mod de utilizare:

local, in cavitatea nazala, pentru curatarea si indepartarea mucusului uscat; 1-3 instilatii zilnic, in fiecare nara.

Dupa deschidere, continutul fiolei trebuie utilizat in interval de 24 de ore.

Dupa  fiecare utilizare se pune capacul.

Schema de utilizare:


Se detaseaza fiola de set prin deplasari succesive inainte-inapoi.

Se deschide fiola prin rotirea pârtii superioare.

Se aseaza utilizatorul in poziţia culcat cu inclinarea capului pe spate.


Se apropie fiola de cavitatea nazala si se apasa pe fiola pentru a obtine cantitatea dorita.

Se repeta operaţiunea si pentru cealalta nara.

Ridicaţi uşor capul si stergeti partea externa a nasului de lichidul care se scurge.

Inchideţi fiola prin aplicarea capacului.


Atenţionări:

Produsul nu este o soluţie injectabila;

Instilati produsul cu presiune minima existând altfel riscul scurgerii prin Trompa lui Eustachio a unei cantitati mari de soluţie care sa afecteze urechea medie;

Evitati scurgerea soluţiei din cavitatea nazala minim 10 minute dupa  instilare;

Produsul se pastreaza la temperatura sub 25° C.

DEMO S. A. Pharmaceutical Industry

21st km National Road Athens-Lamia,

145 68 Kryoneri, Athens, GREECE Producător:       Tel.: + 30 210 8161802, Fax: + 30 210 8161587

Importat si distribuit in Romania de:                                                                                       C€0653

 

Imedicas. a.

the quality health products

Bucureşti, Sos. Bucuresti-Ploiesti 141D, sector 1,

Tel.: 021 319. 77. 50, Fax: 021 319. 77. 51,                                                                                                                                                                                               38275330-2

e-mail: [email protected] ro, www. imedica. ro

 

1099TY

BERLIN – CHEMIE

MENARINI

Lioton   Gel

gel, 100000 U. I.

Heparină sodică

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect, deoarece el conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.

Acest medicament este disponibil fără prescripţie medicală. Cu toate acestea, este necesar să utilizaţi Lioton Gel cu atenţie, pentru a obţine cele mai bune rezultate.

 • Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
 • Intrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau sfaturi.
 • Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţi­onată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 

In acest prospect găsiţi:

 1. Ce este Lioton Gel şi pentru ce se utilizează

2 Inainte să utilizaţi Lioton Gel

 1.            Cum să utilizaţi Lioton Gel
 2. CE ESTE LIOTON GEL ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZA

Grupa farmacoterapeutică: medicaţie antivaricoasă, topice cu heparină sau heparinoizi.

Indicaţii terapeutice

Afecţiuni ale venelor: sindrom varicos, flebotromboză, tromboflebită, periflebită superficială, ulcer varicos, edeme de stază.

Flebită varicoasă postoperatorie; sechele ale safenectomie.

 1.        ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI LIOTON GEL

Nu utilizaţi Lioton Gel

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţii medicamentului.

Diateză hemoragică, purpură, trombocitopenie, hemofilie.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Lioton Gel

Lioton Gel se va aplica numai pe tegumente intac­te. Nu trebuie aplicat pe rănile deschise, care sân­gerează sau care sunt infectate, pe mucoase sau pe suprafeţe cutanate extinse.

Aplicarea topică de lungă durată poate cauza hipersensibilizare. In aceste cazuri tratamentul trebuie oprit şi trebuie instituită o terapie adecvată.

 1.            Reacţii adverse posibile
 2.            Cum se păstrează Lioton Gel
 3.            Informaţii suplimentare

UTILIZEAZA

Tratamentul local al contuziilor cu sau fără hematom (de exemplu leziuni închise accidentale sau rezultate în urma activităţilor sportive ca întinderi ligamentare, echimoze, tumefacţii articulare).

Tratamentul local al flebitei superficiale care nu poate fi tratată prin compresie.

Utilizarea altor medicamente

Utilizarea heparinei sodice poate mări timpul de protrombină la pacienţii aflaţi în tratament cu anticoagulante orale.

Sarcina şi alăptarea

Nu există date disponibile referitoare la utilizarea acestui produs medicamentos în timpul sarcinii şi alăptării.

Totuşi se recomandă ca în timpul sarcinii şi alăp­tării medicamentul să se administreze doar pe perioade scurte şi la indicaţia medicului.

Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

Lioton Gel nu influenţează capacitatea de a condu­ce vehicule sau de a folosi utilaje.

 

 1.        CUM SĂ UTILIZAŢI LIOTON GEL


Utilizaţi întotdeauna Lioton Gel exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

Doze şi mod de administrare

Lioton Gel se aplică o dată până la de trei ori pe zi câte 3-10 cm gel pe suprafaţa afectată masând uşor.

 1.       REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Lioton Gel poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate per­soanele.

Rar poată să apară eritem la locul de aplicare sau reacţii de hipersensibilitate care dispar la întreru­perea utilizării medicamentului.

 1.       CUM SE PĂSTREAZĂ LIOTON GEL

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

Nu utilizaţi Lioton Gel după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

 1. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Lioton Gel

 • Substanţa activă este heparina sodică; 100 g gel conţin heparină sodică 100000 U. I.
 • Celelalte componente sunt:

Carbomer 940, Parahidroxibenzoat de metil, Parahidroxibenzoat de propil, Etanol, Ulei de flori de portocal, Ulei de lavanda, Trolamină, Apă purificată

Ambalaj

Cutie cu un tub din aluminiu lăcuit, închis cu capac cu filet din PE, ce conţine 20 g gel.

Cutie cu un tub din aluminiu lăcuit, închis cu capac cu filet din PE, ce conţine 30 g gel.

Cutie cu un tub din aluminiu lăcuit, închis cu capac cu filet din PE, ce conţine 50 g gel.

Nu se depăşesc dozele recomandate.

Daca utilizaţi mai mult decât trebuie din Lioton Gel

Nu s-au raportat cazuri de supradozaj. Datorită concentraţiei mici a substanţei active şi absorbţiei slabe a heparinei, nu se înregistrează efecte sistemice  semnificative. In cazul ingerării accidentale se recomandă tratament simptomatic.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţio­nată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medi­cului dumneavoastră sau farmacistului.

|    Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei

|    menajere sau a reziduurilor menajere. Intrebaţi

|    farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care

|    nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta

      la protejarea mediului.

 

 

Cutie cu un tub din aluminiu lăcuit, închis cu capac cu filet din PE, ce conţine 100 g gel.

Producător

 1. MENARINIMANUFACTURING LOGISTICS and SERVICES S. R. L.,

Via Sette Santi 3, Firenze, Italia

Deţinătorul Autorizaţiei de punere de piaţă

 1. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S. R. L.,

Via Sette Santi 3, Firenze, Italia

Data ultimei verificări a prospectului

Noiembrie 2010

 

TONOTIL-N

Pulbere si soluţie pentru soluţie orala

Compoziţie

Pulbere pentru soluţie orala (continuta in dop)

170mg pulbere pentru soluţie orala conţine L-fosfotreonina 20mg, L-glutamina 75mg, clorură de hidroxocobalamina 0. 5mg si excipienti: sorbitol, gelatina, macrogol 4000, manitol.

Soluţie orala (continuta in flacon)

10ml soluţie orala conţine L-fosfoserina 60mg, clorhidrat de arginina 150mg si excipienti: sorbitol soluţie 70%, benzoat de sodiu, aroma “Sour Cherry”, apa purificata.

Grupa farmacoterapeutică: Tractul digestiv si metabolism, tonice, combinaţii.

Indicaţii terapeutice

Tonotil-N este indicat in stări patologice, de exemplu: boli somatice si psihice, dementa senila, boli in care intervine o disfuncţie in metabolismul neuronal.

Tonotil-N stimuleaza activitatea cerebrala, producerea de energie si posibilităţile de utilizare a oxigenului la nivel celular. Tonotil-N completeaza componentele biologice celulare deficitare fara sa genereze produşi de degradare.

Tonotil-N este folosit ca tonic in stări de slăbiciune, anorexie si in covalescenta.

Datorita indicaţiilor de mai sus Tonotil-N poate fi administrat in urmatoarele “Specialitati Medicale”, dupa  cum urmeaza:

Pediatrie:

Retardare psihosomatica, covalescenta, anorexie, oboseala in urma unui efort intelectual prelungit. Medicina interna:

Surmenaj fizic si intelectual, convalescenta, stări de slăbiciune (anemie, anorexie)

Geriatrie:

Depresie senila sau dementa senila, dereglări psihosomatice ale vârstei a lll-a si la persoane vârstnice, pierderea memoriei, in scaderea performantelor intelectuale, in dereglări metabolice si ca adjuvant in terapia angiovasculara.

Neurologie:

Tensiuni nervoase, oboseala asociata cu administrarea ca medicamente sedative. Ca supliment in tratamentul cu antidepresive si anxiolitice.

Chirurgie :

Este un tonic pentru organism; se recomanda in convalescenta dupa  intervenţii chirurgicale. Oftalmologie:

Oboseala oculara, miopie progresiva, boli ale retinei datorate dereglărilor metabolice, irigare sangvina deficitara la nivel ocular, ambliopie datorata fumatului, atrofia nervului optic si ca aditiv in tratamentul combinat cu medicatie anticataracta pentru a preveni cataracta senila (datorita efectelor asupra reglării metabolismului celular, aprovizionării organismului cu aminoacizi esenţiali).

Obstretica -ginecologie:

Convalescenta, tensiune nervoasa, slăbiciune, climacteriu.

Ortopedie – traumatologie:                                                                                                                                              

Ca un tonic al organismului si ca un tonic pentru pacientii ce urmeaza a fi operaţi. Convalescenta (dupa  intervenţii chirurgicale, traumatisme, etc. )

Medicina sportiva

Recuperare psihosomatica a atletilor.

Contraindicaţii

Hipersensibilitate cunoscuta la oricare din componenţii produsului.

Produsul este contraindicat in cazul prezentei tumorilor maligne sau stărilor neoplazice datorita prezentei hidroxicobalaminei si a implicării acesteia in multiplicarea celulara.

Precauţii

Produsul nu trebuie lasat la indemana copiilor.

Interacţiuni

Nu sunt cunoscute.

Atenţionări speciale

Se recomanda prudenta la pacientii cu insuficienta renala sau hepatica severa sau cu acidoza metabolica sau la pacientii cu tulburări ale metabolismului aminoacizilor.

Sarcina si alaptarea:

Tonotil-N poate fi administrat in timpul sarcinii si in perioada de alaptare.

Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

Produsul nu influenteaza capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Doze si mod de administrare

Se indeparteaza sigiliul de metal al flaconului, prin extragere (1). Apoi se impinge dopul roşu in asa fel incat sa se goleasca continutul acestuia in partea lichida din flacon (2). Se agita flaconul bine.

Se inlatura dopul si se transvazeaza continutul flaconului într-un pahar.

Tonotil-N este uşor de administrat si are gust plăcut. Se poate dilua cu apa.

Tonotil-N poate fi administrat si la diabetici, deoarece nu conţine zahar.

Soluţia se administreaza imediat dupa  constituire.

Adulţi: doza recomandata este de 1-2 flacoane dimineaţa, inainte de micul dejun.

Copii: doza recomandata este de 1 flacon dimineaţa, inainte de micul dejun.

Pentru informaţii suplimentare in privinţa utilizării produsului si a duratei tratamentului adresati-va medicului.

Reacţii adverse

Reacţii alergice in cazul hipersensibilităţii te unul dintre componenţii produsului.

Supradozaj

Nu au fost raportate cazuri de supradozaj.

Pastrare

A nu se utiliza dupa data de expirare inscrisa pe ambalaj.

A se pastra la temperaturi sub 25°C, in ambalaj original.

A nu se lasa la indemana copiilor.

Ambalai

Cutie cu 10 flacoane a 10ml soluţie orala prevăzută cu dop cu lacas pentru 170mg pulbere pentru soluţie orala.

Producător Vianex S. A., Grecia

Detinătorul Autorizaţiei de punere pe piaţa

Vianex S. A., Tatoiu str., 18th Athens-Lamia National Road, 146 71 Nea Erythrea, Grecia

Data ultimei verificări a prospectului

Aprilie, 2005

 

IMPORTAT SI DISTRIBUIT IN ROMÂNIA:

Imedica

Bucureşti, Sos. Bucureşti – Ploieşti 141D, sect 1,

Tel.: 319. 77. 50, Fax: 319. 77. 51

9949395/3

e-mail: [email protected] ro, www. imedica. ro


[ASPASIA

[40

Colagen

+ Acid hialuronic

CU

 

Supliment alimentar

Acest produs este recomandat femeilor mature, ajutând la menţinerea aspectului general mai tânăr.

Produsul conţine acid hialuronic şi hidrolizat proteic de colagen, care ajută la regenerarea celulelor pielii din interior, astfel pielea refăcându-se rapid. De asemenea, aceste componente reduc ridurile superficiale ale pielii şi previn formarea unora noi.

Acţiunea colagenului este susţinută şi de vitamina C, aceasta luând parte la sinteza si regenerarea colagenului.

Vitaminele A şi E sunt antioxidanţi, care au rolul de a proteja pielea împotriva radicalilor liberi, dându-i un aspect mai sănătos.

Grupul vitaminelor B, împreună cu biotina, stimulează creşterea părului, acesta devenind mai puternic, mai strălucitor, mai flexibil.

Compoziţie: Celuloză microcristalină, extract uscat din părţi aeriene de Coada-calului (Equisetum arvense), acid ascorbic, hidrolizat proteic de colagen, extract uscat de Urzică – partea aeriană (Urtica dioica), acid para-aminobenzoic, sulfat de zinc monohidrat, vitamina E, hialuronat de sodiu, dioxid de siliciu, stearat de magneziu, D-pantotenat de calciu, sulfat de cupru anhidru, clorhidrat de piridoxină, riboflavină, mononitrat de tiamină, vitamina A, biotină, vitamina D3, film comprimat (hidroxipropilmetilceluloză, celuloză microcristalină, talc, ulei de nucă de cocos, coloranţi: El 71, E172, El 04, E133).

1 comprimat filmat de 800 mg conţine:

Ingredient

Cantitate/% DZR[1]

Vitamina C

80 mg*

—Vitamina E

______ 12 mg a-TE* _________

Acid pantotenic

6 mg*

Vitamina B6

1, 4 mg*

Vitamina B2

1, 4 mg*

Vitamina Bl

1, 1 mg*

Vitamina A

800 pg RE*

Biotină

50 pg*

Vitamina D3

5 Mg*

Zinc

lOmg*

Cupru

1000 Mg*

Extract de Coada – calului

100 mg

Hidrolizat proteic de colagen

50 mg

Extract de Urzică

40 mg

PABA

40 mg

Acid hialuronic

10 mg

 

Producător:

NP Pharma Sp. z o. o. 07-300 Ostrow Maz., ul. Podstoczysko 30 Polonia

Reprezentant autorizat:

Zdrovit Romania S. R. L.

Str. Sevastopol nr. 13-17 Bucureşti, România Tel/fax 021-310. 65. 15 www. zdrovit. ro

 

informaţii pentru utilizator

 1. Inainte să utilizaţi Procto-Glyvenol


PROCTO-GLYVENOL supozitoare PROCTO-GLYVENOL® cremă rectală

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect, deoarece el conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.

Acest medicament este disponibil fără prescripţie medicală. Cu toate acestea, este necesar să utilizaţi Procto-Glyvenol cu atenţie, pentru a obţine cele mai bune rezultate.

 • Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
 • Intrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau sfaturi.
 • Trebuie să vă prezentaţi la medic dacă simptomele dumneavoastră se înrăutăţesc sau nu se îmbunătăţesc după 7 zile.
 • Dacă vreunul dintre efectele nedorite devine grav sau dacă observaţi orice efect nedorit nemenţionat în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

In acest prospect:

 1. Ce este Procto-Glyvenol şi pentru ce se utilizează
 2. Inainte să utilizaţi Procto-Glyvenol
 3.                  Cum să utilizaţi Procto-Glyvenol
 4.                  Reacţii adverse posibile
 5.                  Păstrarea Procto-Glyvenol

Substanţele active din Procto-Glyvenol supozitoare şi Procto-Glyvenol cremă rectală sunt tribenozida şi lidocaină. Pentru Procto-Glyvenol supozitoare celelalte componente (excipienţii) sunt: gliceride de semisinteză solide nr. 1 (Witepsol E 85) şi gliceride de semisinteză solide nr. 2 (Witepsol W 35).

Pentru Procto-Glyvenol cremă rectală celelalte compo­nente (excipienţii) sunt: cetomacrogol 1000, alcool cetilic, palmitat de izopropil, ulei de parafină, p-hidroxibenzoat de metil, p-hidroxibenzoat de n-propil, stearat de sorbitan, sorbitol soluţie, acid stearic, apă purificată.

 1. Ce este Procto-Glyvenol şi pentru ce se utilizează

Procto-Glyvenol este utilizat pentru tratamentul local al hemoroizilor externi şi interni. Hemoroizii sunt inflamări ale venelor din zona rectală sau anală care provoacă durere locală, usturime şi mâncărime.

Prima substanţă activă, tribenozida, acţionează local asu­pra cauzelor inflamaţiei din vasele mici de sânge.

Cea de-a doua substanţă activă, lidocaină, este un anestezic local care calmează rapid mâncărimea, usturimea şi durerea provocată de hemoroizi.

Un supozitor conţine tribenozidă 400 mg şi lidocaină 40 mg. Un tub a 30 g cremă rectală conţine tribenozidă 1500 mg şi clorhidrat de lidocaină anhidră 600 mg sub formă de clorhidrat de lidocaină.

R0 896993 1330701 -RO 07 A/H

100 g cremă rectală conţin tribenozidă 5 g şi clorhidrat de lidocaină anhidră 2 g sub formă de clorhidrat de lidocaină.

Nu utilizaţi Procto-Glyvenol

 • dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la tribenozidă, lidocaină sau la oricare dintre celelalte componente ale Procto-Glyvenol.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Procto-Glyvenol

Discutaţi cu medicul dumneavoastra sau cu farmacistul  Inainte de a utiliza Procto-Glyvenol dacă suferiţi de boli de ficat.

Evitaţi contactul Procto-Glyvenol cu ochii.

Procto-Glyvenol nu trebuie utilizat la copii, datorită lipsei de experienţă clinică pentru această grupă de vârstă.

Utilizarea altor medicamente

Nu se cunoaşte nici o problemă în cazul utilizării simul­tane a Procto-Glyvenol cu alte medicamente. Totuşi, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Sarcina şi alăptarea

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Nu trebuie să utilizaţi Procto-Glyvenol pe durata primelor 3 luni de sarcină.

Puteţi folosi Procto-Glyvenol începând cu a 4-a lună de sarcină sau atunci când alăptaţi, dar numai la recomandarea medicului; nu depăşiţi doza recomandată.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Procto-Glyvenol nu influenţează negativ capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Informaţii importante privind unele componente ale Procto-Glyvenol

Datorită conţinutului în alcool cetilic, Procto-Glyvenol cremă rectală poate provoca reacţii adverse cutanate locale (de exemplu, dermatită de contact). De asemenea, Procto-Glyvenol cremă rectală poate determina reacţii alergice (chiar întârziate), deoarece conţine p-hidroxibenzoat de metil şi p-hidroxibenzoat de n-propil, în capătul tubului cu cremă rectală Procto-Glyvenol se află

o garnitură din latex. Latexul poate provoca reacţii alergice grave. Manevraţi tubul cu atenţie deosebită dacă ştiţi că sunteţi alergic la latex.

 1.           Cum să utilizaţi Procto-Glyvenol

Ca în cazul oricărui alt medicament, urmaţi cu atenţie toate instrucţiunile pentru a vă asigura că Procto-Glyvenol acţionează corespunzător. Trebuie să întrebaţi farmacistul dacă aveţi nelămuriri.

Când simptomele sunt acute

Utilizaţi un supozitor sau aplicaţi local cremă rectală de

 • ori pe zi (o dată dimineaţa şi o dată seara).

Când simptomele s-au redus

Utilizaţi un supozitor sau aplicaţi local cremă rectală o dată pe zi.

Nu depăşiţi doza recomandată.

Pentru a administra Procto-Glyvenol cremă rectală utilizaţi aplicatorul din ambalaj.

Cât timp trebuie să utilizaţi Procto-Glyvenol

Trebuie să utilizaţi Procto-Glyvenol până când simptomele dispar.

Dacă simptomele persistă mai mult de o săptămână, trebuie să vă prezentaţi la medic.

Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din Procto-Glyvenol

Nu se cunosc cazuri de supradozaj cu Procto-Glyvenol. Totuşi, dacă aţi utilizat mai mult Procto-Glyvenol decât trebuie, anunţaţi imediat medicul dumneavoastră sau farmacistul.

Dacă înghiţiţi din greşeală Procto-Glyvenol, anunţaţi imediat medicul dumneavoastră.

Dacă uitaţi să utilizaţi Procto-Glyvenol

Dacă uitaţi să utilizaţi Procto-Glyvenol atunci când trebuia, nu vă faceţi griji. Utilizaţi-I ca de obicei la ora la care trebuie să administraţi doza următoare. Nu utilizaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

 1.            Reacţii adverse posibile

Ca toate celelalte medicamente, Procto-Glyvenol poate avea efecte nedorite.

& NOVARTIS

RO 896993 1330701 -RO 07 A/H

Procto-Glyvenol este, în general, bine tolerat. Totuşi, în cazuri rare poate provoca reacţii ale pielii, cum sunt arsuri, mâncărimi sau înroşire la nivelul zonelor unde a fost aplicat sau chiar în jurul acelei zone. Anunţaţi-I pe medicul dumneavoastră dacă aveţi astfel de manifestări, In cazuri foarte rare poate provoca reacţii alergice grave (reacţii anafilactice), cum sunt inflamarea feţei, buzelor, limbii şi/sau gâtului (cu dificultăţi la înghiţire), respiraţie dificilă, mâncărimi grave ale pielii sau bătăi neregulate ale inimii.

Contactaţi imediat medicul şi nu mai utilizaţi medica­mentul dacă aveţi oricare dintre aceste manifestări.

Pentru efectele nedorite posibile datorate prezenţei anu­mitor componente din Procto-Glyvenol cremă rectală, vezi pct. “Informaţii importante privind unele componente ale Procto-Glyvenol ”.

Dacă vreunul dintre efectele nedorite devine grav sau dacă observaţi orice efect nedorit nemenţionat în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 1.            Păstrarea Procto-Glyvenol

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj. A se păstra la temperaturi sub 30 °C, în ambalajul original. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Ambalaj

Procto-Glyvenol supozitoare: Cutie cu 2 folii din PE-PP-AI a câte 5 supozitoare.

Procto-Glyvenol cremă rectală: Cutie cu un tub din Al a 30 g cremă rectală şi un aplicator din PE.

Producător

Procto-Glyvenol supozitoare Novartis Pharma S. A. S., Franţa Procto-Glyvenol cremă rectală Novartis Consumer Health GmbH, Germania

Deţinătorul Autorizaţiei de punere pe piaţă

Novartis Consumer Health GmbH Zielstattstrasse 40, 81379 Munchen, Germania

Data ultimei verificări a prospectului

Decembrie 2005.

 

Zineryt

 

40 mg/12 mg/ml, pulbere şi solvent pentru soluţie cutanată  Eritromicină/Acetat de zinc dihidrat    

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament.

 • Pastraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
 • Dacă aveţi întrebări suplimentare, vă rugăm să vă adresaţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.
 • Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră şi nu trebuie să-ldaţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă

au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

 • Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

In acest prospect găsiţi:

 1. Ce este ZINERYT şi pentru ce se utilizează
 2. Inainte să utilizatiZINERYT
 3.           Cum să utilizaţi ZINERYT
 4.            Reacţii adverse posibile
 5.           Păstrarea ZINERYT
 6.            Alte informaţii
 7. CE ESTE ZINERYT Şl PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

ZINERYT conţine 40 mg/ml eritromicină şi 12 mg/ml acetat de zinc. Este o soluţie cutanată indicată în tratamentul local al acneei vulgare. Eritromicina este un antibiotic cu spectru îngust de acţiune, ce aparţine grupului de antibiotice macrolide. Bacteriile Streptococus Epidermidis şi Propionebacterium Acnes, a căror prezenţă a fost demonstrată în acnee, sunt sensibile la ZINERYT.

 1.            ÎNAINTE DE A UTILIZA ZINERYT

Nu utilizaţi ZINERYT

ZINERYT nu trebuie utilizat la pacienţii cu sensibilitate la eritromicină sau alte antibiotice macrolide, sau cu sensibilitate la zinc, diisopropil sebacate sau etanol.

Aveţi grijă deosebită când utilizati ZINERYT

Poate apare rezistenţă încrucişată la alte antibiotice macrolide, dar şi la lincomicină sau clindamicină.

Trebuie evitat contactul cu ochii sau cu mucoasa bucală şi nazală.

Dacă nu se obţin rezultate favorabile în 12 săptămâni trabuie luată în considerare apariţia rezistenţei  bacteriene la antibiotic.

Folosirea altor medicamente:

Vă rugăm să-l informaţi pe medicul dumneavoastră dacă luaţi sau aţi luat alte produse medicamentoase, chiar şi cele fără prescripţie medicală.

Sarcina şi alăptarea

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră  sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Nu există contraindicaţii pentru folosirea ZINERYT pe durata sarcinii şi alăptării.

 Conducerea vehiculelor si  folosirea utilajelor

ZINERYT nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

 1. CUM SE UTILIZEAZĂ ZINERYT

Utilizaţi întotdeauna ZINERYT aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Dacă nu sunteţi sigur, trebuie să vă adresaţi medicului dumneavoastră.

Doze

ZINERYT se aplică în cantitate abundentă (doza recomandată este de 0, 5 ml per aplicare) de două ori pe zi, pe întreaga suprafaţă de piele afectată, pe o perioadă de 10-12 săptămâni.

Mod de administrare Inainte de începerea tratamentului lichidul se toarnă în flaconul cu pudră. Acesta se amestecă apoi energic până la dizolvarea pudrei, apoi se fixează aplicatorul.

Soluţia obţinută este stabilă timp de 5 săptămâni după preparare. Data obţinerii soluţiei ar trebui menţionată pe flacon.

Dacă aveţi impresia că efectul terapeutic al acestui medicament este prea puternic sau prea slab, luaţi legătura cu medicul dumneavoastră.

 1.           REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, ZINERYT poate determina reacţii adverse.

Pot să apară: senzaţie trecătoare de arsură sau înroşire locală a pielii la nivelul locului de aplicare.

Dacă observaţi apariţia oricărei reacţii adverse, chiar dacă nu este menţionată în acest prospect, vă rugăm să informaţi medicul dumneavoastră sau farmacistul.

 1.            PĂSTRAREA ZINERYT

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original .

ZINERYT nu se administrează după data de expirare înscrisă pe ambalaj (după EXP. ). Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective. După prepararea soluţiei, aceasta este stabilă timp de 5 săptămâni. Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere, întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

 1.         ALTE INFORMAŢII

Ce conţine ZINERYT

        – Substanţele active sunt

eritromicină şi acetat de zinc. Un ! mililitru soluţie cutanată conţine 40 mg eritromicină şi 12 mg acetat de zinc, după reconstituire.

 • Celelalte componente sunt diisopropil sebacate şi etanol anhidru.

Cum arată ZINERYT şi conţinutul

ZINERYT este disponibil sub formă de pudră conţinând eritromicină şi acetat de zinc dihidrat, într-un flacon şi un alt flacon cu vehiculul lichid conţinând etanol şi un emolient. Flacoanele au o capacitate de 30 ml.

 Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

ASTELLAS PHARMA EUROPE B. V. Elisabethhof 19, 2353 EW Leiderdorp, Olanda

Producător

ASTELLAS PHARMA EUROPE B. V. Elisabethhof 19, 2353 EW Leiderdorp, Olanda

Acest prospect a fost aprobat în

Decembrie 2006


122422

© Astellas Pharma Europe B. V. Leiderdorp, The Netherlands

 

Asociaţia Crsseitsffa se Aibine din România                            _                      COfTipl6X ApICOl “VOCGSldV

Complex Apicol

 

 

Apidermin cremă de faţă cu lăptişor de matcă

Ingrijirea tenului sănătos este desăvârşită de un tratament regal obţinut din substanţă ce hrăneşte regina albinelor: lăptişorul de matcă. Datorită complexului de elemente active format din ceară naturală de albine, lăptişor de matcă şi retinol A, pielea îşi recapătă strălucirea naturală, fiind hrănită în profunzime.

Rasfaţă: tenurile uscate, tenuri foarte uscate, obosite şi deshidratate.

Lăptişorul de matcă, hrană regală, complex de vitamin B, C, D şi E, este o substanţă naturală cu numeroase principii nutritive, fiind un concentrat biologic bogat în substanţe proteice: lipide, glucide şi vitamine, activând circulaţia sângelui. Datorită acţiunii de regenerare asupra celulelor, lăptişorul de matcă este una dintre cele mai puternice substanţe naturale cu efect antirid.

Retinol A sau vitamina A, datorită acţiunii sale antioxidante ajutând la reducerea ridurilor fine şi micşorarea porilor. Absorbit de piele, retinolul A, duce la creşterea producţiei colagenului, bariera naturală a pielii împotriva factorilor agresive din atmosferă.

Ceara naturală de albine completează lăptişorul de matcă şi Retinol A fixând apa şi substanţele hrănitoare în celulele pielii.

Utilizare: Respectarea celor 3 paşi ai tenului sănătos este esenţială pentru un ten care străluceşte din interior. Pentru cele mai bune rezultate recomandăm ca aplicarea cremei Apidermin să fie făcută pe un ten curăţat în prealabil cu emulsia Apiten, apoi tonifiat cu loţiunea Tenapin. Crema se aplică prin masaj uşor al pielii în direcţia ridurilor. Se poate folosi atât seară cât şi dimineaţa, fiind o barieră împotriva agresiunii mediului înconjurător.

Ingrediente: Paraffin oil, Aqua, Beeswax, Sodium tetraborate, Lanolin, Cetylalcohol, Retinol A, Cholesterol, Royaljelly, Perfume.

Ase păstra la o temperatură cuprinsă între 5-25°C.

Rasfat apicosmetic cu tradiţie de 45 ani


Abbott

 

Compoziţie

Kreon 25000                                                                       {

O capsulă gastrorezistentă conţine pancreatină 300 mg (amilază 18000 unităţi Ph. Eur., lipază 25000 unităţi Ph. Eur., protează 1000 unităţi Ph. Eur. ) şi excipienţi: conţinutul capsulei: macrogol 4000, ftalat de metilhidroxipropilceluloză, dimeticonă 1000, cetii alcool, trietil citrat; capsulă: gelatină, oxid roşu de fer (E 172), oxid galben de fer (E 172), oxid negru de fer (E 172), dioxid de titan (E 171).

Grupa farmacoterapeutică: alte produse inclusiv enzime digestive; preparate enzimatice

Indicaţii terapeutice

1075387

Tratamentul insuficienţei pancreatice exocrine la adulţi şi copii.

 

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Insuficienţa pancreatică exocrină este adesea întâlnită în (dar nu limitată la):

 • fibroză chistică
 • pancreatită cronică
 • postpancreatectomie

Kreon 25000

Capsule gastrorezistente, 300 mg

 • gastrectomie
 • cancer pancreatic
 • după chirurgia de by-pass gastro-intestinal (de exemplu, gastro- entero-anastomoză Billroth II)
 • obstrucţia duetelor pancreatice sau canalului biliar comun (de exemplu în neoplazii)

Contraindicaţii

Hipersensibilitate la pancreatină de origine porcină sau la oricare dintre excipienţii produselor.

Pancreatită acută.

Acutizări ale pancreatitei cronice.

Precauţii

In fazele incipiente ale pancreatitei acute nu se va administra medicaţie orală.

Interacţiuni

Nu au fost raportate interacţiuni medicamentoase sau alte tipuri de interacţiuni.

Atenţionări speciale

Sarcina şi alăptarea

Nu există date suficiente privind administrarea Kreon în sarcină. Studiile pe animale privitoare la efectele asupra sarcinii şi dezvoltării embrionare/fetale, parturiţiei şi dezvoltării postnatale (a se vedea pct. 5. 3) sunt insuficiente.

Riscul potenţial la om nu se cunoaşte.

Din acest motiv se recomandă folosirea enzimelor pancreatice în sarcină şi alăptare numai în cazul în care beneficiile potenţiale depăşesc eventualele riscuri.

Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje Kreon nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Doze şi mod de administrare                                      

Mod de administrare

Dozele trebuie adaptate necesităţilor individuale, în funcţie de severitatea bolii şi compoziţia alimentelor.

Se recomandă să se administreze doza (vezi mai jos) în timpul mesei.

Capsulele trebuie înghiţite întregi, fară a le mesteca sau sparge, cu lichide în cantitate suficientă în timpul meselor sau al gustărilor.

In cazurile în care înghiţirea capsulelor este dificilă (de exemplu la copiii mici sau pacienţi în vârstă), capsulele pot fi desfacute cu grijă şi minimicrosferele adăugate unor alimente de consistenţă moale (pH<5, 0), care nu necesită mestecarea, sau administrarea împreună cu un lichid (pH<5, 0). Orice amestec de minimicrosfere şi alimente sau lichid trebuie consumat imediat şi în nici un caz păstrat.

Este important să se asigure o hidratare corespunzătoare, în special în perioadele cu pierderi mari de lichide. O hidratare inadecvată poate agrava constipaţia.

Fibroza chistică

In baza recomandărilor Conferinţei de Consens asupra Fibrozei Chistice, a studiului caz-control al Fundaţiei americane de Fibroză Chistică şi a studiului caz-control englez, au fost propuse

 

următoarele recomandări generale privind dozele în tratamentul de substituţie enzimatică:

 • Regimul de dozaj bazat pe greutatea corporală: pentru copii sub 4 ani se recomandă începerea tratamentului cu 1000 unităţi lipază/ kg la o masă iar pentru copiii peste 4 ani, 500 unităţi lipază/kg la o masă.
 • Doza trebuie ajustată în funcţie de severitatea bolii, controlul steatoreei şi menţinerea unei stări de nutriţie bune.
 • In general, nu trebuie depăşită doza de 10 000 unităţi/kg şi zi la copii.

Alte afecţiuni asociate cu insuficienţă pancreatică exocrină Doza trebuie individualizată şi stabilită în funcţie de gradul maldigestiei şi conţinutul în lipide al dietei.

Doza necesară pentru o masă principală (mic dejun, prânz sau cină) variază între 20 000 şi 75 000 unităţi de lipază Ph. Eur. şi pentru gustările dintre mesele principale variază între 5 000 şi 25 000 unităţi de lipază Ph. Eur..

Doza iniţiala uzuală pentru Kreon este între 10 000 – 25 000 unităţi de lipază Ph. Eur. pentru o masă principală. Totuşi pacienţii necesită doze mai crescute pentru a scade steatoreea şi pentru a menţine o stare nutriţională adecvată.

Practica medicală clinică obişnuită sugerează că cel puţin 20 000 – 50 000 unităţi de lipază Ph. Eur. trebuie administrate cu mesele principale.

Reacţii adverse

Din rezultatele obţinute în studiile clinice a rezultat că incidenţa totală a readţiilor adverse raportate pentru pancreatină este egală cu cea pentru placebo.

Tulburări gastrointestinale

Durere abdominală (frecventă), constipaţie (mai puţin frecventă), scaune modificate (mai puţin frecventă), diaree  (mai puţin frecventă) şi greaţă/vărsături (mai puţin frecventă).

La pacienţii cu fibroză chistică sub tratament cu produse ce conţin suplimente de enzime pancreatice în concentraţie mare, au fost raportate stricturi ileo-cecale, colon dilatat (colonopatia fibrozantă) şi colită. Studiile caz-control nu au adus dovezi ale unei relaţii între Kreon şi apariţia colonopatiei fibrozante.

Au fost semnalate cazuri de stricturi ale colonului şi la copiii cu fibroză chistică trataţi cu doze mari de pancreatină.

Ca o măsură de precauţie, simptomele abdominale neobişnuite sau modificări ale simptomelor abdominale trebuie analizate pentru excluderea unei posibile afectări colonice în special la pacienţii cărora li se administrează mai mult de 10 000 de unitati de lipază/ kg şi zi.                                                               

Tulburări ale ţesutului cutanat si subcutanat            

Au fost raportate reacţii alergice sau de hipersensibilitate la nivel cutanat (mai puţin frecvente).   

Supradozaj                                                                      

S-a raportat faptul că doze de pancreatină în exces pot fi asociate cu hiperuricozurie şi hiperuricemie.          

Păstrare

La temperaturi sub 20°C, în ambalajul original (blister PVC/ PVDC-A1)

A se păstra la temperaturi sub 30°C în ambalajul original, (flacon PEID). A se păstra flaconul bine închis pentru a fi protejat de timiditate.

Ambalaj

Cutie cu 2 blistere PVC/PVDC-A1 a câte 10 capsule gastrorezistente. Cutie cu 1 flacon din PEID cu 20 capsule gastrorezistente.

Cutie cu 1 flacon din PEID cu 50 capsule gastrorezistente.

Cutie cu 1 flacon din PEID cu 100 capsule gastrorezistente.

Este posibil ea nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Producător

Abbott Products GmbH,

Justus-von-Liebig-Str. 33 31535 Neustadt, Germania

Deţinătorul Autorizaţiei de punere de piaţă

Abbott Products GmbH

Hans-Bocklesr-Allee 20, D-30173 Hanovra, Germania

Data ultimei verificări a prospectului

Noiembrie 2010

 

VITAMINA B, ZENTIVA 100 mg/2 ml

Soluţie injectabilă

Compoziţie

 • ml soluţie injectabilă conţin clorhidrat de tiamină anhidru 100 mg sub formă de clorhidrat de tiamină monohidrat 105, 34 mg şi excipienţi: clorhidrat de l-cisteină anhidru, hidrogenocarbonal de sodiu, apă pentru preparate injectabile

 Grupa farmacoterapeutică: vitamine, vitamina B, Indicaţii terapeutice

 Carenţa de vitamina B1: boala beri-beri (insuficienţă cardiacă, edeme).

 Fenomene de encefalopatie: sindrom Wernicke, sindrom Korsakoff.

 Contraindicaţii

 Hipersensibilitate la tiamină sau la oricare dintre excipienţii produsului.

 Precauţii

 Datorită posibilităţii apariţiei şocului anafilactic în cazul administrării intravenoase a tiaminei, aceasta se va face în condiţiile în care mijloacele de reanimare sunt disponibile.

Interacţiuni

Nu sunt cunoscute.

Atenţionări speciale

Nu sunt necesare.

Sarcina şi alăptarea

Nu s-au efectuat studii de teratogeneză la animale de laborator. Nu au fost semnalate efecte malformative sau fetotoxice la om. Deoarece experienţa clinică la gravide este limitată şi nu pot fi excluse toate riscurile, nu se recomandă administrarea produsului în timpul sarcinii.

Tiamina se excretă în laptele matern. Deoarece nu se cunosc efectele asupra sugarului, se recomandă evitarea administrării produsului în perioada de alăptare.

Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

Nu există date care să demonstreze că tiamina influenţează negativ capacitatea de a conduce vehicule

sau de a fol  si utilaje.

Doze şi mod         de administrare

Produsul se administrează intramuscular sau intravenos.

Doza recomandată este de 100-200 mg clorhidrat de tiamină anhidru pe zi. In unele cazuri poate fi necesară cresterea dozei (până la 1000 mg/zi). Daca doza zilnică este mai mare de 200 mg/zi aceasta

trebuie administrată în mai multe prize, pe parcursul a 24 ore. In cazul administrării intravenoase,

produsul trebuie injectat lent timp de peste 10 min lent

Reacţii adverse

-Hipotensiune arterială tranzitorie.

-Reacţii de hipersensibiIitate, cu diverse grade de veritate, până la şocul anafilactic. Se recomandă

testarea intradermică înainte de administrarea vitaminei B1.

Efecte dermatologice: prurit, urticarie, transpiraţii senzaţia de căldură

Efecte asupra sistemului nervos central: slăbiciune  musculară, nelinişte psihomotorie.

Alte reacţii adverse: greaţă, senzaţia de strangulat

 • n cazurile mai severe: cianoza prin edem Quinke hemoragia digestiva, edemul intrapulmonar, colapsul

vascular cu   prăbuşirea tensiunii arteriale, exitus.

Administrarea intramusculară: induraţie locală.

Supradozaj                                                          

Fenomene de supradozare nu apar datorită faptului ca tiamina nu se depozitează în cantităţi mari în organism, iar excesul este eliminat.               

 

Păstrare                                                                                       

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.              

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.                             

Ambalaj                                                                                          

Cutie cu 5 fiole din sticlă incoloră, cu inel de rupere sau cu puncte de rupere, a câte 2 ml soluţie injectabilă          

Cutie cu 10 fiole din sticlă incoloră, cu inel de rupere sau cu punct de rupere, a câte 2 ml soluţie injectabilă         

 

Producător

 1. C. ZENTIVA S. A.

Deţinătorul Autorizaţiei de punere

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Orfiril long 1000 mg

mini-plicuri cu mini-comprimate cu eliberare

Valproat de sodiu

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament.

 • Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
 • Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistul
 • Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.
 • Dacă vreuna dintre reacţiile adverse se agravează sau dacă observaţi orice reacţie adversă nementionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului

dumneavoastră sau farmacistului.

în acest prospect găsiţi:

 1.                Ce este Orfiril long şi pentru ce se utilizează
 2.                înainte să luaţi Orfiril long
 3.                Cum să luaţi Orfiril long
 4.                Reacţii adverse posibile
 5.                Cum se păstrează Orfiril long
 6.                Informaţii suplimentare
 7.                CE ESTE ORFIRIL® LONG Şl PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Orfiril long este un medicament utilizat pentru tratamentul crizelor epileptice (medicament antiepileptic) şi al maniei.

Orfiril long este indicat în tratamentul

 • epilepsiei;
 • maniei, care vă poate face să vă simţiţi foarte excitat, euforic, agitat, entuziasmat sau hi Mania apare în cadrul unei boli denumită „boală bipolară”. Orfiril long poate fi administrat atunci când nu poate fi utilizat litiul.
 1.                ÎNAINTE SĂ LUAŢI ORFIRIL® LONG Nu utilizaţi Orfiril long
 • dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la valproatul de sodiu sau la oricare dintre celelalte componente ale Orfiril long;
 • dacă aţi avut sau aveţi în prezent o boală hepatică şi/sau dacă suferiţi de probleme grave cu pancreasul;
 • dacă vreunul din membrii familiei dumneavoastră a avut boli hepatice;
 • dacă aveţi vreun frate sau soră care a decedat datorită problemelor hepatice în timpul tratamentului cu valproat de sodiu;
 • dacă aveţi o producţie şi o excreţie crescută de porfirine (agenţi de colorare roşie, fără fier) în urină şi materiile fecale (porfirie).

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Orfiril long Spuneţi medicului dumneavoastră:

 • dacă aveţi o afecţiune a măduvei spinării;
 • dacă aveţi tulburări de coagulare sau trombocitopenie;
 • dacă aveţi o boală ereditară rară, cauzată de un deficit enzimatic ereditar;
 • dacă rinichii dumneavoastră nu funcţionează corespunzător;
 • dacă suferiţi de porfirie (boală ereditară cauzată de o tulburare a sintezei hemului, prezent în eritrocite);
 • dacă aveţi un conţinut prea mic de proteine în sânge;
 • dacă suferiţi de tulburări de coagulare sanguină;
 • dacă aveţi o boală specifică, generalizată a sistemului imunitar (lupus eritematos diseminat);
 • dacă suferiţi de glaucom (aveţi crescută presiunea intraoculară);
 • dacă sunteţi sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă sau dacă alăptaţi.

se  va  administra numai după evaluarea atentă a raportului beneficiu-risc potenţial, cu măsuri de precauţie potrivite.

De asemenea Orfiril long se administrează cu măsuri de precauţie adecvate la sugari şi copii la care este necesar tratament asociat cu alte antiepileptice şi la copii cu handicapuri multiple şi adolescenţi cu forme severe de epilepsie, în timpul tratamentului la copii se recomandă evitarea administrării de salicilaţi, dato­rită riscului de toxicitate hepatică şi de apariţie a sindromului Reye.

înaintea unor intervenţii chirurgicale este obligatorie informarea medicului despre tratamentul cu Orfiril long.

Dacă vă simţiţi somnolent sau ameţit la începutul tratamentului nu conduceţi vehicule sau nu utilizaţi utilaje până la dispariţia acestor simptome, înainte de iniţierea tratamentului cu Orfiril long şi periodic pe parcursul tratamentului medicul vă va efectua mai multe analize de sânge şi urină.

Dacă este necesară trecerea pacienţilor epileptici trataţi cu Orfiril long la un alt me­dicament antiepileptic, aceasta nu se va face brusc ci gradat, cu retragerea treptată a Orfiril long şi introducerea progresivă a celuilalt medicament.

Deoarece acest medicament poate determina creştere în greutate, se recomandă dietă şi supravegherea greutăţii corporale.

Nu opriţi tratamentul din proprie iniţiativă. Durata tratamentului depinde de indicaţia şi de reacţia de răspuns individuală. întreruperea tratamentului se face numai sub supraveghere medicală, cu reducerea treptată a dozelor.

în cazul unor reacţii alergice severe, tratamentul cu Orfiril long trebuie întrerupt imediat.

în cazul în care apar simptome ale unei afecţiuni hepatice, ca de exemplu stări de oboseală, lipsa poftei de mâncare, greaţă, îngălbenirea pielii, mărirea volumului ficatului, trebuie să vă prezentaţi imediat la medic.

Tratamentul cu valproat de sodiu trebuie întrerupt imediat în cazul în care se suspectează disfuncţii hepatice severe sau afectare pancreatică. Triplarea valorilor aspartataminotransferazei serice (AST) şi a alanin-aminotransferazei (ALT), creşterea valorilor fosfatazei alcaline şi bilirubinei, precum şi modificarea valorilor proteinemiei, toate pot fi considerate criterii pentru întreruperea tratamentului.

Se recomandă ca analiza sângelui şi testele hepatice să se efectueze înaintea în­ceperii tratamentului cu Orfiril long, apoi la intervale de o săptămână în prima lună de tratament, şi apoi la intervale de o lună în primele 6 luni de tratament, apoi este suficient să se facă 2-4 controale pe an.

Un număr mic de persoane tratate cu medicamente antiepileptice cum este val- proatul de sodiu au avut gânduri de autovătămare sau de sinucidere. Dacă aveţi astfel de gânduri, în orice moment al tratamentului, adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră.

Copiii şi adolescenţii

Copiii şi adolescenţii cu vârsta sub 18 ani:

Orfiril long nu trebuie utilizat pentru tratamentul maniei la copii şi adolescenţi cu

vârsta sub 18 ani.

Folosirea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre medicamentele eliberate fără pre­scripţie medicală.

Este important deoarece Orfiril long poate interacţiona cu alte medicamente, acestea scăzând sau crescând concentraţia plasmatică de valproat de sodiu. Din acest motiv, concentraţia plasmatică de valproat sodic trebuie monitorizată pentru a preveni apariţia reacţiilor adverse, iar doza trebuie redusă dacă este necesar.

Informaţi medicul dacă utilizaţi:

 • alte anticonvulsivante (fenobarbital, fenitoină, clonazepam, etosuximidă, felbamat, primidonă, lamotrigină, tiagabin, topiramat);
 • medicamente utilizate în prevenirea malariei (mefloquină, cloroquină);
 • medicamente carbapenemice (antibiotice utilizate pentru tratarea infecţiilor bacteriene, de exemplu ertapenem, imipenem, meropenem, panipenem). Combinaţia de acid valproic şi medicamente carbapenemice trebuie evitată deoarece poate scădea efectul valproatului de sodiu;
 • neuroleptice, inhibitori de monoaminoxidază (IMAO), antidepresive (fluoxetină) şi benzodiazepine;

prelungita

prelungita

 • antibiotice macrolide (eritromicină);
 • antimicotice derivaţi de azole (cum ar fi itraconazol, ketonazol, fluconazol);
 • antagonişti de calciu (de exemplu, verapamil, diltiazem);
 • derivaţi salicilaţi (acid acetilsalicilic);
 • zidovudină (medicament folosit în tratamentul infecţiei HIV);
 • antihistaminice (terfenadină, loratadină);
 • cimetidină (medicament folosit în ulcer);
 • anticoagulante orale (warfarina);
 • colestiramină;

– preparate pe baza de sunatoare

Efectul Orfiril long asupra altor medicamente

Orfiril long poate intensifica efectul altor medicamente precum antiepilepticele (fenobarbital, primidonă, lamotrigină, felbamat, etosuximidă sau carbamazepină), warfarină (folosită ca anticoagulant), acid acetilsalicilic (medicament utilizat pentru tratarea durerii şi febrei), nimodipin (folosit pentru a creşte fluxul sanguin la creier), zidovudină (medicament împotriva anumitor virusuri), barbiturice (somnifere), benzo­diazepine (somnifere), antidepresive şi medicamente utilizate în tratarea psihozei. Orfiril long poate afecta nivelurile de codeină din sânge.

Efectul altor medicamente asupra Orfiril lona

Efectul Orfiril long poate fi diminuat dacă este utilizat împreună cu alte medicamente precum antiepilepticele (fenobarbital, fenitoină şi carbamazepină), mefloquină (utili­zată pentru a preveni malaria) sau medicamente carbapenemice (antibiotice utilizate pentru tratarea infecţiilor bacteriene).

Efectul Orfiril long poate fi intensificat dacă este utilizat împreună cu alte medica­mente precum felbamat (medicament antiepileptic), acid acetilsalicilic (medicament utilizat pentru tratarea durerii sau a febrei), cimetidină (medicament utilizat în trata­mentul ulcerelor stomacale), fluoxetină (medicament antidepresiv) sau eritromicină (antibiotic).

în cazul terapiei combinate cu litiul, concentraţiile plasmatice ale ambelor substanţe active trebuie monitorizate în mod regulat, datorită potenţării efectului neurotoxic al celor două substanţe.

Colestiramină poate reduce absorbţia Orfiril long.

Există posibilitatea ca alte medicamente care pot dăuna ficatului, inclusiv alcoolul, să mărească riscul afectării hepatice prin valproat de sodiu.

Orfiril long poate potenţa efectul sedativ al alcoolului etilic.

Deoarece acidul valproic este metabolizat parţial în corpi cetonici, la diabeticii cu suspiciune de cetoacidoză trebuie avută în vedere posibilitatea apariţiei de reacţii fals pozitive ale testelor de excreţie a corpilor cetonici.

Orfiril long se administreză cu precauţie în asociere cu antiepileptice noi a căror farmacodinamie nu este bine stabilită.

Folosirea Orfiril long împreună cu alimente şi băuturi:

Nu se recomandă să luaţi Orfiril long împreună cu băuturi carbogazoase precum apa minerală.

Alimentele nu au nicio influenţă asupra absorbţiei valproatului astfel încât Orfiril long poate fi administrat independent de orarul meselor.

în timpul tratamentului cu Orfiril long trebuie să evitaţi ingestia de alcool, deoarece alcoolul poate intensifica acţiunea Orfiril long într-o manieră imprevizibilă, crescând toxicitatea hepatică.

Sarcina şi alăptarea

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Femeile aflate la vârsta fertilă trebuie informate despre necesitatea planificării şi mo­nitorizării sarcinii.

Sarcina

Nu se recomandă administrarea de Orfiril long la femeile gravide, numai dacă este absolut necesar şi dacă beneficiul terapeutic matern depăşeşte riscurile potenţiale asupra fătului şi nou-născutului.

Orfiril long are efecte toxice asupra sarcinii şi/sau a dezvoltării embrionare/fetale. Valproatul de sodiu are efect teratogen.

Pacientele trebuie informate despre riscul crescut de apariţie a malformaţiilor şi de oportunitatea screeningului prenatal.

Episoade maniacale din boala bipolară:

Nu trebuie să luaţi acest medicament dacă sunteţi gravidă sau sunteţi o femeie aflată la vârsta fertilă, cu excepţia cazului în care v-a fost recomandat în mod explicit de către medicul dumneavoastră. Dacă sunteţi o femeie aflată la vârsta fertilă, trebuie să utilizaţi măsuri contraceptive eficace în timpul tratamentului.

Alăptarea

Valproatul de sodiu trece în laptele matern. Totuşi, deoarece sunt detectate numai cantităţi foarte mici, în general, acestea nu prezintă niciun risc pentru copil şi în mod obişnuit nu este necesară întreruperea alăptării.

Orfiril long se poate administra pe perioada alăptării în doză minimă eficace, însă, sugarul trebuie supravegheat pentru a se observa posibilele efecte adverse ale val- proatului (scăderea câştigului în greutate, sedarea, reacţii alergice cutanate). Dacă apar astfel de efecte ale substanţei, alăptarea trebuie întreruptă.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Pe durata tratamentului cu valproat de sodiu, timpul de reacţie poate fi întârziat, efect potenţat de consumul de alcool. Acest lucru trebuie luat în considerare atunci când conduceţi vehicule sau folosiţi utilaje.

Evitaţi conducerea de vehicule, folosirea utilajelor sau alte activităţi periculoase pe toată durata sau cel puţin în primele câteva zile de tratament. Decizia asupra acestei probleme va fi luată de către medic, în funcţie de răspunsul pacientului la tratament şi de doza utilizată.

Informaţii importante privind unele componente ale Orfiril long

Nu este cazul.

 1.          CUM SĂ LUAŢI ORFIRIL® LONG

Luaţi întotdeauna Orfiril long exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebu­ie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. Orfiril long se administrează oral, cu o cantitate suficientă de lichid, indiferent de orarul meselor, uzual în 2 – 4 doze divizate.

Orfiril long 1000 mg, mini-plicuri cu mini-comprimate cu eliberare prelungită se desfac şi se scot mini-comprimatele cu eliberare prelungită. Mini-comprimatele cu eliberare prelungită de Orfiril long pot fi astfel înghiţite cu puţin lichid (de exemplu apă, suc) sau pot fi amestecate cu alimente moi (de exemplu iaurt), care nu se mestecă, sau lichide. Acest mod de administrare este recomandat în special pentru pacienţii cu dificultăţi de deglutiţie (de exemplu sugari şi copii mici).

în toate aceste situaţii medicamentul nu trebuie mestecat, altfel efectul de eliberare prelungită poate fi afectat.

Orfiril long este disponibil în diverse concentraţii, ceea ce permite creşterea trepta­tă a dozei, precum şi stabilirea cu exactitate a dozei de întreţinere.

Doza necesară este stabilită de către medicul dumneavoastră. Ea este strict indivi­dualizată.

Administrarea se face în 2 – 4 prize pe zi.

Tratamentul cu Orfiril long se începe gradat, cu o doză iniţială mică, unică, în funcţie de tipul şi severitatea tabloului clinic. După aceea, doza este crescută lent până la doza de întreţinere cea mai eficientă, pentru a evita apariţia reacţiilor adverse.

 Durata administrării diferă de la un pacient la altul şi va fi stabilită de către medic. în general, tratamentul este de lungă durată.  Nu este permis să modificaţi tratamentul sau dozele fără a consulta medicul în prea-  labil, pentru a nu periclita reuşita tratamentului.

         Dacă aveţi impresia că efectul Orfiril long este prea slab sau prea puternic, adresaţi- vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Manie

Doza zilnică trebuie stabilită şi controlată în mod individual de către medicul dum­neavoastră.

Doza iniţială

Doza iniţială zilnică recomandată este de 750 mg.

Doza medie zilnică

Dozele zilnice recomandate sunt cuprinse, de obicei, între 1000 mg şi 2000 mg. Dacă aţi luat mai mult Orfiril long decât trebuie:

Dacă aţi luat mai multe doze de Orfiril long decât trebuia, adresaţivă medicului dumneavoastră sau mergeţi la cel mai apropiat spital.

în caz de supradozaj cu Orfiril long, principale semne şi simptome prezente constau într-o exacerbare a reacţiilor adverse.

Nu există un antidot specific.

Tratamentul este simptomatic, în funcţie de starea clinică a pacientului şi se realizează în spital sub atenta supraveghere a medicului, într-o secţie de terapie intensivă.

Dacă aţi uitat să luaţi Orfiril long:

Dacă aţi uitat să luaţi o doză de Orfiril long la timp, luaţi imediat ce vă aduceţi aminte. Totuşi, dacă este timpul pentru doza următoare, săriţi peste doza uitată şi reveniţi la schema de administrare obişnuită.

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Este important să luaţi fiecare doză aşa cum v-a recomandat medicul.

Dacă încetaţi să luaţi Orfiril long:

Nu întrerupeţi tratamentul cu Orfiril long mai devreme de perioada recomandată de medic. In cazul în care apar intoleranţe sau modificări ale simptomelor bolii dumneavoastră consultaţi-vă medicul dumneavoastră înainte de a întrerupe tratamentul. Este posibilă reapariţia crizelor epileptice şi eşecul terapeutic în cazul întreruperii premature a tratamentului cu Orfiril long.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 1.                 REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Orfiril long poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Majoritatea reacţiilor adverse au fost raportate din experienţa clinică privind admi­nistrarea valproatului în tratamentul epilepsiei şi nicio altă reacţie adversă nu a fost în mod specific asociată cu administrarea valproatului în tratamentul episoadelor maniacale.

La administrarea valproatului în monoterapie riscul apariţiei reacţiilor adverse este mai scăzut decât la administrarea concomitentă cu alte antiepileptice (terapie com­binată).

Majoritatea reacţiilor adverse apar în funcţie de doză, în special la iniţierea tratamen­tului şi sunt tranzitorii, dispărând spontan după cîteva zile de tratament sau după reducerea dozei.

Reacţiile adverse cel mai adesea raportate în cazul valproatului de sodiu sunt tulbu­rările gastro-intestinale, apărute la aproximativ 20% dintre pacienţi. Au fost observate cazuri de afectare hepatică severă (sau chiar fatală), în special la copii trataţi cu doze mari sau în asociere cu alte antiepileptice.

Dacă numărul de atacuri creşte, dacă vă simţiţi slăbit fizic, vă pierdeţi pofta de mâncare, suferiţi de greaţă şi episoade repetate de vomă, dacă apar dureri abdominalede origine necunoscută, umflarea picioarelor, perturbări ale conştienţei şi mişcărilor, toate acestea pot reprezenta semne de afectare hepatică. Dacă apar astfel de semne, consultaţi imediat medicul pentru a solicita ajutor. Copiii trebuie monitorizaţi îndeaproape cu privire la aceste semne caracteristice.

In funcţie de frecvenţa de apariţie, reacţiile adverse au fost clasificate astfel:

Foarte frecvente (la mai mult de un pacient din 10)

Frecvente (la mai mult de un pacient din 100 dar mai puţin de un pacient din 10)

Mai puţin frecvente (la mai mult de un pacient din 1000 dar mai puţin de un pacient din 100)

Rare (la mai mult de un pacient din 10000 dar mai puţin de un pacient din 1000) Foarte rare (la mai puţin de un pacient din 10000)

Cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile)

Au fost raportate urmatoarele reacţii adverse :

Afecţiuni congenitale, familiale şi genetice:

malformaţii la nivelul tubului neural (spina bifida, meningomielocel) şi alte malformaţii, cum sunt hipospadias la fătul de sex masculin, malformaţii ale scheletului şi inimii.

Tulburări gastro-intestinale

Frecvente (la mai mult de un pacient din 100 dar mai puţin de un pacient din 10):

 • greaţă, gastralgii, diaree

Aceste reacţii apar în special la începutul tratamentului şi dispar după câteva zile, fără a întrerupe tratamentul. Ele pot fi ameliorate prin administrarea Orfiril long în timpul sau după masă.

Mai puţin frecvente (la mai mult de un pacient din 1000 dar mai puţin de un pacient din 100):

 • diareea sau constipaţia

Rare (la mai mult de un pacient din 10000 dar mai puţin de un pacient din 1000):

 • dureri abdominale

Foarte rare (la mai puţin de un pacient din 10000):

 • constipaţie
 • pancreatită, uneori cu evoluţie fatală Tulburări hepatobiliare
 • modificări ale valorilor testelor hepatice, de exemplu creşterea concentraţiilor plasmatice ale transaminazelor şi fosfatazelor; apar în special la începutul tratamentului şi sunt tranzitorii

Mai puţin frecvente (la mai mult de un pacient din 1000 dar mai puţin de un pa­cient din 100):

 • afectare hepatică severă (unele cazuri de necroză hepatică letală) la copii cu vârsta sub 3 ani, trataţi polimedicamentos

Rare (la mai mult de un pacient din 10000 dar mai puţin de un pacient din 1000):

 • afectare hepatică severă la copii cu vârsta peste 3 ani

Tulburări neuro-psihice

Mai puţin frecvente (la mai mult de un pacient din 1000 dar mai puţin de un pa­cient din 100):

 • ataxie, tremor fin postural

Rare (la mai mult de un pacient din 10000 dar mai puţin de un pacient din 1000):

 • letargie, confuzie, ce poate progresa la stupor
 • halucinaţii, convulsii
 • agresivitate, hiperactivitate, tulburări de comportament Foarte rare (la mai puţin de un pacient din 10 000):
 • parestezii, encefalopatie, comă, tulburări extrapiramidale, de exemplu sindrom parkinsonian reversibil
 • demenţă reversibilă asociată cu atrofie cerebrală reversibilă

Cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile):

 • sedare

Aceste reacţii au fost adesea asociate cu administrarea unor doze iniţiale crescute, sau cu o creştere prea rapidă a dozelor sau cu administrarea concomitentă cu alte anticonvulsivante, în special fenobarbital; sunt reversibile, dispărând la întreruperea tratamentului sau la reducerea dozelor.

Tulburări endocrine şi metabolice

Frecvente (la mai mult de un pacient din 100 dar mai puţin de un pacient din 10):

 • hiperamoniemie moderată, izolată, fără modificarea altor teste hepatice Această reacţie adversă este tranzitorie şi nu necesită întreruperea tratamentului. Totuşi prezenţa simptomelor clinice de encefalopatie (vărsături, ataxie, alterarea stării de conştienţă) impune întreruperea tratamentului cu Orfiril long.
 • creşterea în greutate, care este un factor de risc pentru apariţia sindromului de ovar polichistic
 • creşteri sau scăderi ale apetitului

05/11 I0382810-R0

Rare (la mai mult de un pacient din 10000 dar mai puţin de un pacient din 1000):

 • amenoree, sângerări menstruale neregulate
 • hiperinsulinemie, scăderea nivelelor proteinei de tip insulinic care leagă factorul de creştere, edem, hipotermie

Foarte rare (la mai puţin de un pacient din 10000):

 • hiponatremie
 • amenoree, sângerări menstruale neregulate, ginecomastie
 • hiperandrogenism
 • rezultate anormale ale testelor de funcţie tiroidiană. Relevanţa lor clinică este ne­clară.

Tulburări hematologice şi limfatice

Frecvente (la mai mult de un pacient din 100 dar mai puţin de un pacient din 10):

 • trombocitopenie moderată

Rare (la mai mult de un pacient din 10000 dar mai puţin de un pacient din 1000):

 • anemie, leucopenie sau pancitopenie

Foarte rare (la mai puţin de un pacient din 10000):

 • trombocitopenie severă, scăderea concentraţiilor plasmatice ale fibrinogenului şi/ sau factorului de coagulare VIII, tulburări ale agregării plachetare, creşterea reversibilă a timpului de sângerare, au fost asociate cu administrarea de doze crescute(valproatul are un efect inhibitor asupra fazei a doua a agregării plachetare)
 • echimoze spontane sau hemoragii. Prezenţa acestor reacţii adverse impune întreru­perea imediată a tratamentului, necesitând efectuarea de investigaţii suplimentare.

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Rare (la mai mult de un pacient din 10 000 dar mai puţin de un pacient din 1000):

 • reacţii cutanate, cum sunt rash-ul eritematos Foarte rare (la mai puţin de un pacient din 10000):
 • sindrom Stevens-Johnson, necroliză toxică epidermică (sindrom Lyell), eritem multiform
 • alopecie tranzitorie, de obicei dependentă de doză. Revenirea la creşterea nomală a părului se produce după 6 luni, deşi părul poate deveni mai ondulat decât
 • decolorarea părului
 • hirsutism şi acnee Tulburări acustice şi vestibulare

Rare (la mai mult de un pacient din 10000 dar mai puţin de un pacient din 1000):

 • pierderea auzului, reversibilă sau nu, a fost rareori raportată în legătură cu tratamentul cu valproat de sodiu. Cu toate acestea, nu a fost stabilită o relaţie cauză-
 • tinitus

Tulburări vasculare

Mai puţin frecvente (la mai mult de un pacient din 1000 dar mai puţin de un pacient din 100):

 • vasculite

Tulburări genito-urinare

Foarte rare (la mai puţin de un pacient din 10000):

 • sindrom Fanconi (tulburare a funcţiei tubului renal proximal ce determină apariţia glicozuriei, fosfaturiei şi uricozuriei)
 • enurezis la copii
 • boală polichistică ovariană

Tulburări ale sistemului imunitar

Rare (la mai mult de un pacient din 10000 dar mai puţin de un pacient din 1000):

 • reacţii alergice de la rash la reacţii de hipersensibilitate (urticarie, eczemă şi angioedem)
 • lupus eritematos

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Foarte rare (la mai puţin de un pacient din 10000):

 • oboseală
 • cefalee, hipotermie, edeme periferice

In cazul apariţiei acestor reacţii de hipersensibilitate tratamentul cu Orfiril long trebuie întrerupt imediat.

Dacă aveţi unul dintre următoarele semne sau orice semn neobişnuit, contactaţi medicul imediat : hemoragie anormala sau tendinta de a face mai usor vanatai , dureri

 abdominale, tremor, probleme de echilibru, confuzie, halucinaţii, schimbări de dispoziţie, erupţii grave pe piele, mişcări musculare spasmodice, stare de vigilenţă alterată şi somnolenţă, precum şi alte tulburări mentale.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse se agravează sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 1. CUM SE PĂSTREAZĂ ORFIRIL® LONG A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi Orfiril long după data de expirare înscrisă pe ambalaj (după EXP. ). Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Orfiril long 1000 mg: A se păstra în ambalajul original.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere, Intrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

 1.                 INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Orfiril long:

Substanţa activă este valproatul de sodiu.

Orfiril long 1000 mg

Celelalte componente sunt: stearat de calciu, dioxid de siliciu coloidal anhidru metilat ,  copolimer amoniu metacrilat tip B, etilceluloză, sebacat de dibutil, acid- oleic, laurilsufat de sodiu, polisorbat 80.

Cum arată Orfiril long şi conţinutul ambalajului

Orfiril long 1000 mg

Mini-plicuri alcătuite din folie multistratificată (PET/AI/PE) sau (hârtie/AI/PE) ce conţin mini-comprimate filmate cu eliberare prelungită, de culoare albă sau aproape albă, rotunde.

Ambalaj

Orfiril long 1000 mg

Cutie cu 50 mini-plicuri din PET/AI/PE conţinând mini-comprimate cu eliberare prelungită

Cutie cu 100 mini-plicuri din PET/AI/PE conţinând mini-comprimate cu eliberare prelungită

Cutie cu 200 mini-plicuri din PET/AI/PE conţinând mini-comprimate cu eliberare prelungită

Cutie cu 50 mini-plicuri din hârtie/AI/PE conţinând mini-comprimate cu eliberare prelungită

Cutie cu 100 mini-plicuri din hârtie /AI/PE conţinând mini-comprimate cu eliberare prelungită

Cutie cu 200 mini-plicuri din hârtie /AI/PE conţinând mini-comprimate cu eliberare prelungită

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul

DESITIN ARZNEIMITTEL GmbH Weg beim Jăger214 D-22335 Hamburg, Germania

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezen­tanţii locali ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

DESITIN PHARMA SRL Str. Sevastopol 13-17, Ap. 102 010 991 Bucureşti, România Tel.: +40 21 252 34 81 Fax: +40 21 318 29 09 e-mail: [email protected] ro

Acest prospect a fost aprobat în Martie 2011

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZAT

Convulex®     300 mg , capsule moi gastrorezistente

Acid valproic

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

 • Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
 • Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastra, sau farmacistului.
 • Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-ldaţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.
 • Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului

In acest prospect gasiti :

 1.           Ce este Convulex şi pentru ce se utilizează
 2.           Inainte să utilizaţi Convulex
 3.           Cum să utilizaţi Convulex
 4.           Reacţii adverse posibile
 5.           Cum se păstrează Convulex
 6.           Informatii suplimentare
 7.          CE ESTE CONVULEX Şl PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Substanţa activă conţinută în Convulex capsule are un efect anticonvulsivant în variate forme de crize epileptice.

în plus,  Convulex are o eficacitate bună şi

o   acţiune rapidă în tratamentul episoadelor acute de manie, la pacienţii cu boală maniaco-depresivă. Dacă este utilizat ca tratament de prevenire, poate scade atât numărul cât şi severitatea episoadelor maniacale şi depresive.

Suplimentar, Convulex capsule are un efect de prevenire a apariţiei durerii de cap de tipul migrenelor.

Eliberarea substanţei active din capsule are loc numai atunci când aceasta ajunge în intestinul subţire.

Aceste medicamente sunt utilizate în:

Epilepsie

Convulex este utilizat pentru tratamentul diferitelor forme de epilepsie (convulsii).

Tulburări bipolare (boală maniaco-depresivă) Pentru tratamentul şi/sau tratament de prevenire a episoadelor de manie.

Migrenă

Pentru prevenirea durerii de cap intense de tipul migrenei, dacă utilizarea altor medicamente nu a avut efect.

 1.          ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI CONVULEX Nu utilizaţi Convulex
 • dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la valproatul de sodiu sau la oricare dintre celelalte

Componente ale medicamentului Convulex;

 • dacă aveţi în prezent o boală hepatică;
 • dacă membrii apropiaţi ai familiei au sau au avut afectări severe ale funcţiei hepatice;
 • dacă aveţi porfirie hepatică (o afecţiune metabolică rară).

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Convulex

In rare cazuri, au fost raportate afectări hepatice severe cu evoluţie letală. Pacienţii cei mai expuşi riscului sunt copiii cu vârsta sub 3 ani şi cei care suferă de tulburări metabolice congenitale, afectări cerebrale sau convulsii severe, în special  dacă acestea se asociază cu retard mintal. In majoritatea cazurilor, afectarea hepatică a apărut în primele 6 luni de tratament, în special între săptămânile 2 şt 12 şi în general, când au fost utilizate în acelaşi timp alte medicamente antiepileptice.

Simptomele  nespecifice ale afectării hepatice severe includ: creşterea activităţii convulsive, stare de rău general, stare de slăbiciune, pierderea apetitului, vărsături, durere în partea superioară a abdomenului, acumulare de lichid în ţesuturi, somnolenţă profundă, somnolenţă, icter.

Pot apare simptome similare în cazul inflamaţiei pancreasului

Dacă aveţi vreunul dintre aceste simptome, vă rugăm să spuneţi imediat medicului dumneavoastră. Poate fi necesară efectuarea unor teste de laborator.

 • Dacă aveţi „lupus eritematos sistemic”

(o tulburare rară a sistemului imunitar), Convulex capsule trebuie utilizat numai după ce. discutaţi cu medipul dumneavoastră.

intervenţii  chirurgicale, trebuie să vă informaţi medicul despre tratamentul cu Convulex, deoarece acidul valproic poate prelungi timpul de sângerare.

 • dacă în timpul tratamentului s-a raportat creşterea in greutate. Adresaţi-vă medicului dumneavoastră pentru a discuta strategia adecvată faţă de acest risc.
 • daca efectuaţi teste urinare pentru diagnosticul diabetului zaharat; pot fi falspozitive pentru corpi cetonici, datorită acidului valproic. Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră că utilizaţi Convulex înainte de efectuarea acestor teste.

-dacă întrerupeţi brusc acidul valproic, deoarece poate să determine creşterea frecvenţei convulsiilor. Astfel, tratamentul cu acest medicament nu trebuie întrerupt fără recomandarea medicului.

 • dacă sunteţi gravidă sau doriţi să rămâneţi gravidă, vă rugăm să-l întrebaţi imediat pe medicul dumneavoastră despre acest lucru.
 • dacă se suspectează prezenţa unei tulburări enzimatice a ciclului ureic, trebuie efectuate investigaţii privind metabolismul aminoacizilor şi proteinelor înainte de iniţierea tratamentului datorită riscului de hiperamonionemie al valproatului.
 • dacă începeţi tratamentul şi de asemenea, înaintea intervenţiilor chirurgicale, trebuie efectuată formula sanguină (numărătoarea – celulelor sanguine, timpul de sângerare –
 1. 2010/962/RO

DR

D mg, capsule moi gastrorezistente

şi testele de coagulare) pentru apariţia complicaţiilor hemoragice. Pacienţii cu antecedente de afectare a măduvei osoase trebuie atent monitorizaţi.

Valproatul poate să deplaseze hormonii tiroidieni de pe locurile lor de legare de proteinele plasmatice, crescându-le metabolizarea şi determinând un fals diagnostic de hipotiroidie.

La un număr mic de pacienţi trataţi cu medicamente antiepileptice. precum acidul valproic s-a constatat apariţia unor gânduri de auto-vătămare sau de sinucidere. In cazul în care vă apar astfel de gânduri, contactaţi-vă imediat medicul, indiferent de moment.

Utilizarea altor medicamente

Dacă utilizaţi acest medicament împreună cu altele, îşi pot influenţa reciproc efectele. Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi sau aţi utilizat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Vă rugăm spuneţi medicului dumneavoastră dacă utilizaţi unul din urmatoarele medicamente: ’

 • carbapenemi (antibiotice utilizate pentru tratamentul infecţiilor bacteriene). Trebuie evitată combinaţia între acidul valproic şi carbapenemi deoarece poate să diminueze efectul valproatului de sodiu.

Acidul valproic poate potenţa efectul

 • medicamentelor utilizate pentru tratamentul depresiei, anestezice generale sau sedative (neuroleptice, benzodiazepine), alcoolului, altor anticonvulsivante (cum sunt fenobarbitalul, primidona, fenitoina, carbamazepinsy lamotrigina), medicamentelor care împiedică coagularea sângelui, acidului acetilsalicilic şi zidovudinei (utilizată în tratamentul infecţiei cu HIV).

Următoarele medicamente pot potenţa efectul acidului valproic

 • anumite antiepileptice (felbamat), acidul acetilsalicilic, unele antibiotice (cum este eritromicina), cimetidină (utiiizatăîn tratamentul ulcerului gastric).

Următoarele medicamente pot reduce efectul acidului valproic

 • anumite antiepileptice (cum sunt: fenitoina, fenobarbitalul, primidona şi carbamazepina), medicamente antimalarice (meflochina, clorochina) şi colestiramină (utilizată pentru tratamentul valorii sanguine crescute a lipidelor din sânge).

Acidul valproic pare să nu influenţeze efectul contraceptivelor orale.

Utilizarea Convulex cu alimente şi băuturi

In timpul tratamentului cu Convulex trebuie sa evitaţi ingestia de alcool, deoarece alcoolul poate să intensifice efectul Convulex, crescând toxicitatea hepatică.

Sarcina şi alăptarea

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Medicul dumneavoastră va decide dacă puteţi să utilizaţi Convulex în timpul sarcinii şi alăptării . Dacă planificaţi o sarcină trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră despre acest lucru. Medicul dumneavoastră vă va informa despre beneficiile şi riscurile potenţiale ale tratamentului cu Convulex. Nu întrerupeţi tratamentul cu Convulex fără recomandarea medicului.

Medicul dumneavoastră vă va reevalua doza de Convulex înainte de apariţia sarcinii şi vă va recomanda doza minimă eficace (fracţionată în mai multe prize pe zi), pentru a minimaliza riscul apariţiei anomaliilor la făt. Dacă este necesar, medicul dumneavoastră vă va recomanda utilizarea suplimentară de acid folie. Sarcina trebuie monitorizată atent prin ecografie şi alte metode adecvate.

Medicul dumneavoastră poate considera necesară efectuarea unor teste de sânge la nou- născut pentru a determina statusul coagulării sanguine.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Utilizarea acestui medicament poate influenţa modul de reacţie al pacientului şi capacitatea de a conduce vehicule, în special când se utilizează  mai multe anticonvulsivante sau tranchilizante sau  anestezice generale.

Controlul crizelor pe o perioadă de mai multe luni, permite pacienţilor să participe  activ la traficul  rutier.

      Medicul dumneavoastră vă va spune dacă puteţi  conduce vehicule.

    Informaţii importante privind unele componente ale Convulex

Deoarece conţine sorbitol, dacă medicul  dumneavoastră v-a atenţionat ca aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua /utiliza acest medicament.

 1. CUM SĂ UTILIZAŢI CONVULEX

 Utilizaţi întotdeauna Convulex exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

Medicul va stabili doza şi durata tratamentului pentru fiecare pacient.

Pentru stabilirea dozei individuale, în special pentru tratamentul de lungă durată, sunt disponibile şi alte forme şi concentraţii de Convulex.

Capsulele trebuie înghiţite întregi, cu o cantitate suficientă de lichid, în timpul, sau după mese. Epilepsie:

In general, tratamentul se începe cu o doză iniţială mică, apoi medicul va creşte gradat doza până la doza optimă.

In general, se recomandă administrarea dozei zilnice fracţionată, în mai multe prize. Totuşi dacă este utilizat numai acidul valproic pentru

GI19146R0, Convulex 300 mg Kap.

tratamentul epilepsiei, medicul dumneavoastră vă poate spune să utilizaţi doza totală zilnică o dată pe zi, seara.

Tratament în monoterapie Adulţi: se utilizează iniţial 600 mg acid valproic pe zi (corespunzător  la 4 capsule Convulex 150 mg). Ulterior, doza este crescută gradat cu 5-10 mg acid valproic/kg la intervale de 3-7 zile, până la obţinerea răspunsului terapeutic optim, care în general se obţine la 1000-2000 mg acid valproic (corespunzător la 6-13 capsule Convulex 150 mg pe zi). In cazul în care nu se obţine efectul terapeutic dorit cu acest regim de dozaj, se poate creşte doza până la 2500 mg acid valproic pe zi.

Copii: se utilizează iniţial o doză zilnică de 10-20 mg acid valproic/kg, apoi doza se creşte gradat până la o doză de întreţinere de 20-30 mg acid valproic/kg şi zi. în cazuri selecţionate, medicul dumneavoastră vă poate recomanda doze mai mari de 40 mg acid valproic/ kg şi zi.

La copiii care utilizează doze mai mari de 40 mg acid valproic/kg şi zi, medicul poate recomanda efectuarea periodică a unor teste de laborator.

La copiii cu greutate sub 20 kg, sunt recomandate alte forme lichide de prezentare pentru Convulex în locul capsulelor,

Tabelul următor serveşte drept ghid terapeutic:

Vârsta (luni)

Greutatea corporală (kg)

Doza medie (mg/zi)

3-6

 ~5, 5-7, 5

150

6-12

~7, 5-10

150-300

1-3

~10-15

300-450

3-6

~15-20

450-600

7-11

~20-40

600-1200

12-17

«40-60

1000-1500

Adulţi (inclusiv pacienţi vârstnici)

>60

1200-2100

 • Dacă este necesar, pacienţilor cu insuficienţă renală şi/sau disfuncţie hepatică li se va recomanda o doză mai mică de către medic. Tratament în asociere

Dacă Convulex este adăugat de curând unui tratament antiepileptic, recomandările medicului dumneavoastră trebuie atent urmate.

Tulburarea bipolară (boala maniaco-depresivă): (numai pacienţi adulţi)

Doza iniţială este cuprinsă între 600 şi 900 mg acid valproic (4-6 capsule Convulex 150 mg) pe zi, fracţionată în mai multe prize. în funcţie de severitatea simptomelor, medicul poate recomanda o doză pâna la 1500 mg acid valproic pe zi (corespunzător la 10 capsule Convulex 150 mg).

Medicul poate creşte gradat doza în funcţie de concentraţia plasmatică a substanţei active.

Migrena (numai pacienţi adulţi)

Doza iniţială este 300 mg acid valproic pe zi (2 capsule Convulex 150 mg), apoi se creşte lent, în funcţie de recomandările medicului dumneavoastră. Pentru cei mai mulţi pacienţi poate fi eficace doza cuprinsă între 600-900 mg acid valproic pe zi (4-6 capsule Convulex 150 mg).

Informati medicul dumneavoastra sau farmacistul dacă simţiţi că efectul Convulex este prea puternic sau prea slab.

Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din Convulex

Simptome ale supradozajului acut pot include: greaţă, vărsături, ameţeală şi uneori reacţii adverse severe la nivelul sistemului nervos central şi dificultăţi de respiraţie. în cazurile grave se recomanda asistenţă medicală de urgenţă.

Recomandări pentru medici

Recomandările în caz de supradozaj, includ:

provocarea vărsăturii, lavaj gastric, ventilaţia

asistată şi alte măsuri de de susţinere a funcţiilor

vitale.

Hemodializa şi hemoperfuzia au fost eficace. De asemenea, a fost utilizată naloxona administrată intravenos, uneori în asociere cu cărbune activat, administrat oral.

Dacă uitaţi să utilizaţi Convulex

Dacă aţi uitat să luaţi o doză, nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată, ci continuaţi tratamentul conform recomandărilor medicului. Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 1.          REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Convulex poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Vă rugăm să reţineţi că lista următoare conţine toate reacţiile adverse raportate pentru acest medicament – chiar şi pe cele care apar numai izolat.

Tulburări hematologice şi limfatice Mai ales în cazul utilizării unor doze mai mari decât cele recomandate, tratamentul cu acid valproic poate produce anomalii tranzitorii ale tabloului sanguin sau tulburări de coagulare sanguină. Adresaţi-vă medicului dumneavoastră în caz de creştere a tendinţei de sângerare sau a frecvenţei de apariţie a echimozelor (vânătăi).

Tulburări ale sistemului nervos Foarte rar, au fost raportate tulburări de coordonare a mişcărilor, ameţeală şi tremor. Ameţeala poate apare foarte rar, dar este în general observată când sunt utilizate alte antiepileptice în acelaşi timp cu valproatul; de asemenea, poate apare rar, în timpul monoterapiei, la iniţierea tratamentului. Au fost raportate rare cazuri de letargie sau stări de confuzie (foarte rar, urmate de tulburări ale stării de conştienţă şi asociate uneori cu halucinaţii sau convulsii). Foarte rar, a fost raportată pierderea tranzitorie a stării de conştienţă. Dacă observaţi oricare dintre aceste

Gerot Pharmazeutika Viena, Aus

r

 1. 2010/962/RO simptome sau altele asemănătoare, adresaţi-vă medicului cât mai repede posibil.

Au fost raportate foarte rar: parkinsonism sau demenţă.

Reacţiile adverse descrise mai sus sunt în general tranzitorii şi reversibile, dispărând la întreruperea tratamentului.

Poate apare o creştere a stării de excitaţie, considerată benefică, dar ocazional au fost raportate simptome cum sunt: hiperactivitatea, agresivitatea şi alte tulburări de comportament.

Rar, pot apare: dureri de cap

Tulburări oculare

Rar, pot apare: spasme musculare la nivelul ochilor.

Tulburări acustice şi vestibulare Rar, au fost raportate tinitus (zgomote în urechi) şi surditate, parţial reversibilă. Totuşi, nu s-a demonstrat o relaţie de cauzalitate între apariţia acestor reacţii şi tratamentul cu acid valproic.

Tulburări gastro-intestinale

Greaţă, vărsături, diaree, lipsa  apetitului

sau constipaţia pot apare la iniţierea

tratamentului.

In timpul tratamentului a fost raportată creşterea apetitului.

Foarte rar, poate apare inflamaţia pancreasului, care în cazurile grave poate avea o evoluţie letală.

Tulburări renale şi ale căilor urinare

S-au raportat cazuri izolate de tulburări tranzitorii

la nivelul rinichilor.

 

Foarte rar, s-a raportat enurezis (eliminarea involuntară a urinei, în timpul nopţii), la copii.

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat La unii pacienţi a fost observată căderea tranzitorie a părului. Foarte rar, au fost observate: acnee şi creşterea excesivă a pilozitatii faciale sau corporale.

Rar, pot apare afecţiuni cutanate cum sunt: erupţiile pe piele sau, în cazuri izolate, reacţii cutanate mai severe.

Tulburări metabolice şi de nutriţie Vărsăturile, tulburarea în coordonarea mişcărilor şi tulburarea progresivă a conştienţei pot fi semne de creştere a nivelului amonioniomiei . Daca apar aceste simptome, adresaţi-vă imediat medicului.

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Rar, s-au raportat edeme (acumulare de lichid în ţesuturi).

Tulburări ale sistemului imunitar

Rar, a fost raportată apariţia vasculitei (inflamaţia

vaselor sanguine), cu simptomele: durere,

roşeaţă sau mâncărime. Au fost raportate reacţii

alergice (de la erupţii pe piele până la reacţii de

hipersensibilizare).

Rar, a apărut lupus eritematos sistemic (o afecţiune imunitară rară).

 

Tulburari hepatobiliare

La iniţierea tratamentului, pot apare creşteri tranzitorii ale valorilor testelor hepatice.

Rar, poate apare afectare hepatică severă, uneori cu evoluţie letală.

Rar, a fost raportată porfiria (o boală metabolică rară).

Tulburări ale aparatului genital şi sânului Foarte rar, incluzând cazuri izolate, pot apare tulburări menstruale la femei şi ginecomastie (creşterea sânilor) la bărbaţi.

Tulburări psihice Depresie.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să comunicaţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 1.        CUM SE PĂSTREAZĂ CONVULEX

A nu se utiliza după data de expirare (EXP), înscrisă pe ambalaj. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.     |

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei

menajere sau a reziduurilor menajere. întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

 1.        INFORMAŢII SUPLIMENTARE Ce conţine Convulex
 • Substanţa activă este acidul valproic. O capsulă moale gastrorezistentă conţine acid valproic 300 mg.
 • Celelalte componente sunt: conţinutul capsulei- manitol, sorbitol, amidon hidrolizat hidrogenat, gelatină, glicerol 85%, dioxid de titan (E 171), oxid roşu de fer (E 172), acid clorhidric 25%; capsula-copolimer etacrilat acid metacrilic (1: 1)-dispersie 30%, trietilcitrat, macrogol 6000, monostearat de glicerol 44-55 Tip II; cerneala de inscripţionare-shellac, oxid negru de fer (E 172), dioxid de titan (E 171).

Cum arată Convulex şi conţinutul ambalajului

Convulex se prezintă sub’ formă de capsule gelatinoase de culoare roz, formă ovală, cu strat protector enteric şi imprimate cu „300“.

Este ambalat în cutii cu 10 blistere a câte 10 capsule moi gastrorezistente.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă Gerot Pharmazeutika Gesellschaft m. b. H.

Arnethgasse 3, A-1160, Viena, Austria

: Producător

Gerot Pharmazeutika Gesellschaft m. b. H.

Arnethgasse 3, A-1160, Viena, Austria

 • Acest prospect a fost aprobat în August 2010

 

GI19146R0, Convulex 300 mg Kap.


 Gopten® 0, 5 mg

                                                                          capsule

Gopten® 2 mg

capsule

Compoziţie

Gopten 0, 5 mg

0 capsulă conţine trandolapril 0, 5 mg şi excipienţi: conţinutul capsulei – amidon de porumb, lactoză monohidrat, povidonă, stearilfumarat de sodiu, capacul capsulei – gelatină, dioxid de titan (E171), oxid galben de fer (E172), laurilsulfat de sodiu, corpul capsulei – gelatină, dioxid de titan (E171), eritrozină (E127), oxid galben de fer (E172), laurilsulfat de sodiu.

Gopten 2 mg

O   capsulă conţine trandolapril 2 mg şi excipienţi: conţinutul capsulei – amidon de porumb, lactoză monohidrat, povidonă, stearilfumarat de sodiu, capacul capsulei – gelatină, dioxid de titan (E 171), eritrozină (E 127), oxid galben de fer (E 172), laurilsulfat de sodiu, corpul capsulei – gelatină, dioxid de titan (E171), eritrozină (E127), oxid galben de fer (E172), laurilsulfat de sodiu.

Grupa farmacoterapeutică: inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei.

Indicaţii terapeutice

Hipertensiune esenţială.

Disfuncţie ventriculară stângă după infarct miocardic, la pacienţii stabili din punct de vedere clinic, cu fracţie de ejecţie <; 35%. Contraindicaţii

Gopten nu trebuie utilizat în următoarele cazuri:

 • hipersensibilitate la trandolapril sau la oricare dintre excipienţii produsului;
 • antecedente de edem angioneurotic (de exemplu legat de tratamentul anterior cu inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei – IECA);
 • stenoză a arterei renale (bilaterală sau unilaterală la pacienţii cu rinichi unic funcţional)
 • după transplant renal,
 • stenoza valvei mitrale sau aortice semnificativă hemodinamic şi/sau cardiomiopatie hipertrofică;
 • şoc, tensiune arterială sistolică <100 mmHg;
 • hiperaldosteronism idiopatic;
 • sarcină şi alăpt

Deoarece experienţa privind utilizarea produsului pentru următoarele afecţiuni este insuficientă, Gopten nu trebuie administrat în următoarele cazuri:

 • angină pectorală instabilă însoţită de disfuncţie ventriculară stângă după IM (fracţia de ejecţie <35%);
 • insuficienţă hepatică severă/ciroză cu ascită;
 • insuficienţă renală severă;
 • dializă;
 • insuficienţă cardiacă decompensată netratată, care nu se datorează unui infarct miocardic;

La pacienţii aflaţi sub tratament cu Gopten nu este indicată dializa sau hemofiltrarea cu membrane de poli(acrilonitril sodiu-2-metalilsulfonat) cu flux înalt (de exemplu “AN 69”). Dacă este necesară dializa sau hemofiltrarea, ca măsură de urgenţă, trebuie administrat un alt antihipertensiv (nu un IECA) sau trebuie utilizată o altă membrană de dializă, lua pacienţii trataţi cu IECA care sunt supuşi LDL-aferezei ce utilizează dextran sulfat pot să apară reacţii anafiiactoide care pun viaţa în pericol.

La pacientii aflaţi sub tratament de desensibilizare la veninul de insecte (de exemplu înţepătura de albină sau viespe) pot să apară reacţii anafilactoide care pun viaţa în pericol (cum sunt scăderea marcată a tensiunii arteriale, deprimarea respiraţiei, vărsături, reacţii alergice cutanate) dacă tratamentul cu IECA este administrat simultan.

La pacienţii care necesită LDL-afereză şi/sau tratament de desensibilizare pentru veninul de insecte, tratamentul cu IECA trebuie întrerupt temporar şi înlocuit cu un alt antihipertensiv (vezi pct. Precauţii).

Precauţii

In următoarele condiţii, Gopten trebuie administrat după evaluarea atentă a raportului risc/beneficiu şi monitorizarea regulată a parametrilor clinici şi de laborator relevanţi:

 • proteinurie semnificativă clinic g
 • dezechilibru electrolitic semnificativ clinic;
 • dezechilibre ale sistemului imunitar sau boli de colagen (cum sunt lupus eritematos sistemic şi sclerodermie);
 • tratament concomitent cu imunosupresive (cum sunt glucocorticoizi, citostatice, antimetaboliţi), alopurinol, procainamidă sau litiu.
 • ndeosebi la începutul tratamentului cu Gopten trebuie monitorizate cu atenţie tensiunea arterială şi/sau parametrii de laborator relevanţi la pacienţii cu:
 • hiponatremie şi/sau deshidratare;
 • hipertensiune arteriala severa;
 • insuficienţă cardiacă.


La pacienţii trataţi cu Gopten, dializa sau hemofiltrarea de urgenţă care utilizează membrane de poli(acrilonitril sodiu-2-metalilsulfonat) cu flux înalt (de exemplu “AN 69”) poate determina reacţii anafilactoide mergând până la şoc care poate pune viaţa în pericol.

Gopten nu trebuie utilizat în timpul LDL-aferezei cu dextran sulfat sau ia pacienţii aflaţi sub tratament de desensibilizare la veninul de insecte (vezi pct. Contraindicaţii).

Interacţiuni

S-au raportat următoarele interacţiuni pentru Gopten şi alţi IECA cu medicamentele enumerate mai jos:

 • sodiu – atenuarea efectului antihipertensiv al Gopten şi a efectului său de ameliorare a simptomelor insuficienţei cardiace;
 • antihipertensive – potenţarea efectului antihipertensiv al Gopten, în special în cazul asocierii cu diuretice;
 • antiinflamatoare nesteroidiene (de exemplu acid acetilsalicilic, indometacin) – posibilă atenuare a efectului antihipertensiv al Gopten şi a efectului său de ameliorare a simptomelor insuficienţei cardiace;
 • potasiu, diuretice care economisesc potasiu (de exemplu spironolactonă, amilorid, triamteren) şi alte medicamente care determină hiperkaliemie (de exemplu heparina) – creştere marcată a kaliemiei;
 • antiacide – scăderea biodisponibilităţii IECA; dacă este necesar medicamentele trebuie administrate cu un interval de pauză între ele;
 • litiu – creşterea litemiei (se determină la intervale regulate de timp);
 • alcool etilic – creşterea efectului alcoolului etilic; creşterea biodisponibilităţii IECA;
 • hipnotice, opioide, anestezice – scădere marcată a tensiunii arteriale (medicul anestezist trebuie să se informeze dacă pacientul utilizează Gopten);
 • simpatomimetice – reducerea efectului antihipertensiv al IECA; pacienţii trebuie monitorizaţi cu atenţie pentru a stabili dacă se obţine efectul antihipertensiv;
 • alopurinol, citostatice, imunosupresoare, glucocorticoizi sistemici, procainamidă -reducerea numărului de leucocite; leucopenie;
 • antidiabetice orale (de exemplu sulfoniluree/biguanide), insulină – Gopten creşte efectul acestora de scădere a glicemiei. Atenţionări speciale

Inainte de a prescrie Gopten, trebuie examinată funcţia renală (vezi pct. Doze şi mod de administrare).

Indeosebi la începutul tratamentului cu Gopten trebuie monitorizate cu atenţie tensiunea arterială şi/sau parametrii de

laborator relevanţi la pacienţii cu:

 • insuficienţă renală;
 • vârsta peste 65 ani.

Sarcina şi alăptarea

Inaintea administrării unui IECA cum este trandolaprilul, trebuie exclusă existenţa unei sarcini la femeile aflate la vârsta fertilă, în timpul tratamentului cu Gopten aceste femei trebuie să utilizeze metode contraceptive adecvate.

Până în prezent, nu există experienţă relevantă privind utilizarea trandolaprilului în timpul sarcinii. In ultimii ani, în legătură cu IECA, s-au raportat cazuri de sindrom fetal caracterizat prin  hipoplazie severă a oaselor craniene, Intârzierea dezvoltării intrauterine, oligohidramios şi anurie neonatală, care pot determina deces. Efectul hipotensiv asupra fătului în trimestrele 2 şi 3 de sarcină poate fi cauza acestui sindrom. Asemenea efecte pot fi evitate dacă se înlocuieşte tratamentul cu trandolapril în primele 3 luni de sarcină.

In cazul instalării unei sarcini, sub supravegherea medicului tratamentul cu Gopten trebuie înlocuit cu alt medicament care implică mai puţine riscuri pentru copil, deoarece administrarea Gopten în ultimele 6 luni de sarcină poate să afecteze fătul sau chiar să determine deces.

Trandolaprilul se excretă în laptele matern. Nu există informaţii privind utilizarea în timpul alăptării.

Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

Tratamentul cu acest medicament trebuie monitorizat la intervale regulate de către medic. Răspunsul individual diferă, Gopten putând influenţa uneori capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Acest fapt este valabil îndeosebi la începutul tratamentului, la creşterea dozei, atunci când Gopten se înlocuieşte cu alt medicament, precum şi în cazul consumului concomitent de alcool etilic.

Doze şi mod de administrare

Notă

La pacienţii cu depleţie de sodiu sau volemică (de exemplu după vărsături/diaree, tratament cu diuretice) sau la pacienţii cu insuficienţă cardiacă, disfuncţie ventriculară stângă după infarct miocardic (IM) sau la pacienţii cu hipertensiune arterială severă, poate să apară o scădere marcată a tensiunii arteriale, mai ales la începutul tratamentului.

Pe cât posibil, depleţia de sodiu şi/sau volemică trebuie compensată înaintea iniţierii terapiei cu Gopten iar, dacă este necesar, doza de diuretic trebuie redusă sau trebuie întreruptă administrarea diureticului.

La aceşti pacienţi tratamentul se începe cu cea mai mică doză, de 0, 5 mg trandolapril (o capsulă Gopten 0, 5 mg) o dată pe zi, dimineaţa.

După administrarea primei doze şi atunci când doza de Gopten şi/sau de diuretic de ansă este crescută, pacienţii trebuie monitorizaţi timp de 6 ore pentru a fi siguri că orice scăderi ale tensiunii arteriale sunt sub control.

Pacienţii care suferă de hipertensiune arterială malignă, disfuncţie ventriculară stângă după IM sau insuficienţă cardiacă severă trebuie spitalizaţi în timpul stabilirii dozei de Gopten.

In general, se aplică următorul ghid de dozaj:

Hipertensiune arterială esenţială

Ca regulă, doza iniţială este de 1 mg trandolapril o dată pe zi. Dacă tensiunea arterială nu se normalizează, doza se poate creşte la 2 mg trandolapril o dată pe zi. Se poate încerca creşterea dozei numai după 3 săptămâni de tratament. Ca regulă, doza de întreţinere este de 1-2 mg trandolapril o dată pe zi iar doza maximă este de 4 mg trandolapril o dată pe zi.

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii vârstnici cu funcţie renală normală.

Disfuncţie ventriculară stângă după IM

Tratamentul cu Gopten trebuie iniţiat după cel puţin 3 zile de la infarctul de miocard. Doza iniţială este de 0, 5 mg trandolapril o dată pe zi. Dacă această doză este bine tolerată, a doua zi trebuie crescută la 1 mg trandolapril o dată pe zi. Ulterior, în funcţie de toleranţă, doza trebuie crescută progresiv la o doză maximă de întreţinere de 4 mg trandolapril o dată pe zi.

Daca apare hipotensiune arterială simptomatică, creşterea dozei poate fi întreruptă temporar. In astfel cazuri de hipotensiune arterială, trebuie ca toată medicaţia antihipertensivă asociată (de exemplu nitraţi, diuretice) să fie verificată şi dozele reduse corespunzător.

Doza de Gopten trebuie redusă numai dacă măsurile menţionate nu se pot aplica sau au fost ineficace.

Dozajul la pacienţii cu insuficienţă renală

La pacienţii la care clearance-ul’creatininei este > 30 ml/min nu este necesară scăderea dozei.

Totuşi, la pacienţii cu insuficienţă renală se recomandă monitorizarea atentă a parametrilor de laborator relevanţi  Pacienţii cu clearance-ul creatininei < 30 ml/min şi/sau care necesită dializă, nu trebuie trataţi cu Gopten.

Dozajul la pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată

Doza iniţială este de 0, 5 mg trandolapril (o capsulă Gopten 0, 5 mg) administrată dimineaţa.

Doza poate fi crescută treptat, în funcţie de răspunsul individual la tratament. Nu trebuie depăşită doza maximă de 2 mg trandolapril (o capsulă Gopten 2 mg sau 4 capsule Gopten 0, 5 mg) pe zi.

Pacienţii cu disfuncţie hepatică severă sau ciroză nu trebuie trataţi cu Gopten.

Modul ‘şi durata administrării

Gopten 0, 5 mg şi Gopten 2 mg trebuie administrate la aceeaşi oră în fiecare dimineaţă, cu mult lichid, înainte, în timpul sau după micul dejun.

Disfuncţia ventriculară stângă după IM

Tratamentul cu Gopten trebuie iniţiat după cel puţin trei zile după infarctul miocardic şi după cel mult 7 zile după infarctul miocardic acut. Dacă trandolapril este bine tolerat, tratamentul trebuie continuat cel puţin 2 ani după infarctul miocardic. Orice creştere a dozei de Gopten este în funcţie de toleranţa pacientului, în special de apariţia hipotensiunii arteriale. Este posibilă administrarea concomitentă de Gopten cu alte medicamente care se administrează uzual după infarctul de miocard (de exemplu blocante beta-adrenergice, acid acetilsalicilic).

Reacţii adverse

La pacienţii trataţi cu Gopten sau alţi IECA s-au observat următoarele reacţii adverse.

Cardiovasculare                                      ’

Ocazional, s-a raportat scăderea marcată a tensiunii arteriale (hipotensiune arterială, hipotensiune ortostatică) însoţită de simptome cum sunt ameţeli, stare de slăbiciune, tulburări de vedere şi, rareori, leşin (sincopă), în special la începutul tratamentului cu Gopten şi la pacienţii cu hiponatremie sau deshidratare (de exemplu trataţi anterior cu diuretice), insuficienţă cardiacă, hipertensiune arterială severă şi, de asemenea, la creşterea dozei de Gopten şi/sau diuretic. In cazuri izolate, la pacienţi care au utilizat IECA şi care au prezentat o scădere marcată a tensiunii arteriale, s-au raportat: tahicardie, palpitaţii, aritimii, angină pectorală, infarct miocardic, atac ischemic tranzitor şi accident vascular cerebral. Rareori, în cazurile în care Gopten a fost administrat în primele zile după un infarct miocardic s-au raportat bloc atrio-ventricular de gradul 2 şi 3, hipotensiune arterială marcată şi şoc.

Renale

Ocazional, poate fi declanşată sau agravată insuficienţa renală; s-au raportat cazuri izolate de insuficienţă renală acută. Rareori, s-a raportat proteinurie, însoţită în unele cazuri de deteriorarea funcţiei renale.

La administrarea IECA au fost raportate cazuri izolate de nefrită interstiţială nebacteriană.

Respiratorii

Ocazional, s-au raportat tuse uscată şi bronşită; rareori, dureri faringiene, deprimarea respiraţiei, sinuzită, rinită, bronhospasm izolat, glosită şi uscăciunea mucoasei bucale.

In cazuri izolate IECA au indus edem angioneurotic cu afectarea laringelui, faringelui şi/sau limbii (vezi pct. Supradoză).

La administrarea IECA s-au observat cazuri izolate de inflamaţie alveolară (alveolită alergică, pneumonie cu eozinofile). Gastro-intestinale/hepatice                    

Ocazional, s-au raportat greaţă, disconfort epigastric şi tulburări gastro-intestinale; rareori; vărsături, diaree, constipatie anorexie.

La pacienţii trataţi cu IECA s-au raportat cazuri izolate de tulburări ale funcţiei hepatice, hepatită, pancreatită şi ileus. Rareori, la pacienţii trataţi cu IECA s-a observat un sindrom care a debutat cu icter colestatic şi care a evoluat la necroză hepatică (uneori letală). Legătura sa cu tratamentul nu este dară.

Pacienţii la care a apărut icter sau la care s-a observat creşterea netă a valorii serice a enzimelor hepatice trebuie să întrerupă tratamentul cu IECA şi să fie supravegheaţi de către medic.

Cutanate, vasculare

Ocazional, pot să apară reacţii alergice cutanate cum sunt exantem şi prurit; rareori, apar urticarie şi edem angioneurotic la nivelul buzelor, feţei şi/sau extremităţilor.

Au fost raportate cazuri izolate de reacţii cutanate severe, cum este eritemul multiform.

Erupţiile cutanate pot fi însoţite de febra, dureri musculare, artralgii/artrite, vasculită, leucocitoză, eozinofilie şi/sau creşteri ale anticorpilor antinucleari (ANA).                                                                                                                                             :

Medicul curant trebuie informat imediat dacă există semne de reacţii cutanate severe şi tratamentul cu Gopten trebuie întrerupt.

In cazuri izolate, la pacienţii trataţi cu IECA s-au observat reacţii cutanate psoriazice, fotosensibilizare, alopecie, onicoliză şi agravarea sindromului Raynaud.

Au fost observate cazuri izolate de ginecomastie în legătură cu IECA.


Neurologice

Ocazional, pot să apară cefalee şi oboseală. Vertijul, depresia, tulburările de somn, impotenţa furnicăturile, agitaţia, transpiraţiile, bufeurile, parestezie, durerile musculare, tulburările de echilibru, confuzia, tulburările de auz, vederea înceţoşată  şi modificările gustului sau pierderea temporara a gustului sunt rare.

Modificările parametrilor de laborator

Ocazional, poate să apară scăderea marcată a hemoglobinei, hematocritului, numărului de leucocite sau a numărului de trombocite. Anemia, trombocitopenie neutropenia, eozinofilia sunt rare dar pot să apară, mai ales, la pacienţii cu funcţie renală afectată, cu boli de colagen sau la cei trataţi concomitent cu alopurinol, procainamidă sau anumite medicamente care inhibă răspunsul imun; de asemenea, au fost raportate cazuri izolate de agranulocitoză şi pancitopenie.

Au fost raportate cazuri izolate de hemoliză/anemie hemolitică. însoţite de deficit de glucozo-6-fosfatdehidrogenază; totuşi, nu a fost stabilită o relaţie cauzală cu IECA.

Acidul  uric plasmatic, concentraţiile plasmatice ale ureei, creatininei şi potasiului pot creşte, mai ales la pacienţii cu insuficienţă renală iar concentraţiile plasmatice ale sodiului pot să scadă marcat; totuşi, incidenţa este rară.

La pacienţii cu diabet zaharat s-au observat creşteri ale kaliemiei.

Proteinuria poate fi mai pronuntata

In cazuri izolate pot să crească bilirubina şi enzimele hepatice.

Notă

Parametrii de laborator menţionaţi anterior trebuie monitorizaţi înainte de începerea tratamentului cu Gopten, precum şi la intervale regulate în timpul tratamentului.

La pacienţii cu risc (de exemplu pacienţi cu insuficienţă renală, cu boli de colagen, pacienţi trataţi cu imunosupresoare, citostatice, alopurinol sau procainamidă) electrolrtii plasmatici şi creatinrnemia, precum şi hemograma trebuie determinate înainte de începerea tratamentului şi la intervale scurte în timpul acestuia.

Dacă în timpul tratamentului cu Gopten apar simptome ca febră, mărirea ganglionilor limfatici şi/sau dureri faringiene trebuie determinat imediat numărul de  leucocite.

Supradozaj

Simptome ale supradozajului

Cea mai mare doză utilizată în studiile clinice a fost de 32 mg trandorapril,administrata in doză unică la voluntari sănătoşi şi de 16 mg trandolapril în doză unică, repetată, la pacienţii hipertensivi. Trandolaprilul a fost tolerat fără nici un simptom de supradozaj.

In funcţie de gravitatea supradozajului cu IECA pot să apară următoarele manifestări: hipotensiune arterială severă, obnubilare, bradicardie, şoc circulator, dezechilibru electrolitic, insuficienţă renală.

Tratamentul supradozajului

 • Dacă pacientul prezintă edem angioneurotic care pune viaţa în pericol, implicând limba, glota şi/sau laringele, ca şi reacţiianafilactoide severe (şoc), se recomandă următoarele măsuri de urgenţă:

Administrarea subcutanată imediată a 0, 3-0, 5 mg adrenalină sau administrarea intravenoasă lentă a 0, 1 mg adrenalină (cu atenţie specială la instrucţiunile de diluţie) cu monitorizarea ECG, a pulsului şi tensiunii arteriale, urmată de administrarea şistemică a unui glucocorticoid (de exemplu 250-1000 mg metilprednisolon),în plus, se recomandă administrarea intravenoasă a antihistaminicelor şi antagoniştilor de receptori H2.

La pacienţii cu deficit de inactivator Ci, la administrarea de adrenalină se recomandă asocierea de inactivator Ci.

 • In caz de supradozaj sau intoxicaţie, măsurile terapeutice depind de tipul şi momentul administrării, precum şi de natura şi severitatea manifestărilor.

In afara unor măsuri generale care cresc eliminarea trandolaprilului (de exemplu lavaj gastric, administrarea de absorbanţi şi sulfat de sodiu în decurs de 30 minute după administrarea trandolaprilului), parametrii vitali trebuie monitorizaţi sau corectaţi în unităţile de terapie intensivă. Prin hemodializă nu pot fi îndepărtate cantităţi mari de trandolapril şi trandolaprilat. In caz de apariţie a hipotensiunii arteriale, se recomandă reechilibrare volemică şi corectarea natremiei, în timp ce pacientul este aşezat în decubit dorsal. In cazul eşecului măsurilor prezentate anterior, trebuie administrate intravenos catecolamine. De asemenea, trebuie luat în considerare şi tratamentul cu angiotensină II. In cazul bradicardiei refractare trebuie introdus pacemaker.

Electroliţii plasmatici şi creatininemia trebuie monitorizaţi în permanenţă.

Păstrare

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Ambalaj

Gopten 0, 5 mg

Cutie cu 2 blistere a câte 10 capsule.

Cutie cu 6 blistere a câte 10 capsule.

Cutie cu 10 blistere a câte 10 capsule.

Gopten 2 mg

Cutie cu 2 blistere a câte 14 capsule.

Cutie cu 7 blistere a câte 14 capsule.

Prducator                                                                                                                                                                                                                                                   

Abbott GmbH & Co. KG/Werk, Germania

Deţinătorul Autorizaţiei de punere pe piaţă

Abbott GmbH &Co. KG

Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germania

Data ultimei verificări a prospectului                                                                                                                                                                                                                                                                         =1 Abbott

Decembrie 2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                CU

24802 / C2-G


Dilatrend  6, 25 mg

 

Comprimate 6, 25 mg

Dilatrend 12, 5 mg

Comprimate, 12, 5 mg

Dilatrend’ 25 mg

Comprimate, 25 mg

Compoziţie

Dilatrend 6, 25 mg

Un comprimat conţine carvedilol 6, 25 mg si excipienti: lactoza monohidrat, zaharoza, polividonă, crospovidona, dioxid de siliciu coloidal anhidru, stearat de magneziu, oxid galben de fer (E172).

Dilatrend 12, 5 mg

Un comprimat conţine carvedilol 12, 5 mg si excipienti: lactoza monohidrat, zaharoza, polividonă, crospovidona, dioxid de siliciu coloidal anhidru, stearat de magneziu, oxid galben de fer (E172), oxid roşu de fer (E172).

Dilatrend 25 mg

Un comprimat conţine carvedilol 25 mg si excipienti: lactoza monohidrat, zaharoza, polividonă, crospovidona, dioxid de siliciu coloidal anhidru, stearat de magneziu.

Grupa farmacoterapeutică: agenţi alfa si beta blocanti.

Indicaţii terapeutice

Hipertensiune arteriala esenţiala: Dilatrend este indicat pentru tratarea hipertensiunii esenţiale. Poate fi utilizat singur sau in combinaţie cu alti agenţi antihipertensivi, in mod special cu diuretice de tip tiazida.

Angina pectorala cronica stabila

Insuficienta cardiaca cronica simptomatica: Dilatrend este indicat pentru tratamentul insuficientei cardiace cronice (ICC) stabile, uşoara, moderata si severa asociat terapiei standard: inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei IECA, diuretice, tonicardiace digitalice.

Contraindicaţii

Hipersensibilitate la carvedilol sau la oricare dintre excipienţii produselor.

Insuficienta cardiaca necontrolata terapeutic sau insuficienta cardiaca severa (insuficienta cardiaca decompensată NYHA clasa IV ce necesita terapie intravenoasă inotropa). Insuficienta hepatica severa.

Astm bronşic, bronhopneumopatie cronica obstructiva, hipertensiune pulmonara, cord pulmonar.

Hipotensiune arteriala severa (tensiune arteriala sistolica < 85 mmHg).

Soc cardiogen.

Bradicardie severa (sub 50 batai pe minut in repaus). Sindromul sinusului bolnav (daca nu este instalat un stimu­lator cardiac permanent).

Bloc AV de gradul II sau III (daca nu este instalat un stimulator car- diac permanent) .

ciaza alfa blocante).

Precautii

Precauţii

La pacientii cu insuficienta cardiaca cronica, in timpul titrarii dozei de Dilatrend pot sa apara agravarea insuficientei cardiace sau retenţia de fluide. Daca apar astfel de simptome, trebuie crescută doza de diuretic in timp ce doza de carvedilol trebuie mentinuta la fel pana cand se stabilizeaza condiţia clinica. Ocazional poate fi necesara scaderea dozei de Dilatrend sau intreruperea temporara a tratamentului. Astfel de episoade nu exclud titrarea ulterioara cu succes a Dilatrend. Dilatrend poate determina bradicardie. Daca frecventa cardiaca scade sub 55 batai/minut, doza de carvedilol trebuie redusă.

Interacţiuni cu alte produse medicamentoase, alte interacţiuni

Ca si alti agenţi cu activitate beta-blocanta, Dilatrend poate potenta efectul altor medicamente administrate concomitent si care au efect antihipertensiv (de exemplu, antagonişti ai receptorilor alfa  sau care au efect hipotensor ca parte a profilului de reacţii adverse.

S-au observat cazuri izolate de tulburări de conducere (rar cu compromitere hemodinamica) atunci cand s-au administrat concomitent, pe cale orala, carvedilol si diltiazem. De aceea, ca si in cazul altor medicamente cu activitate betablocanta, este necesara monitorizarea atenta a EKG si a tensiunii arteriale atunci cand se administreaza concomitent blocante ale canalelor de calciu de tipul verapamilului sau diltiazemului, sau antiaritmice de clasa I. Aceste medicamete nu trebuie administrate intravenos concomitent.

Dupa administrarea concomitenta de carvedilol si digoxină, concentraţiile de digoxină inainte de doza urmatoare au fost crescute la pacientii hipertensivi cu aproximativ 16%. Este recomandata o monitorizare accentuata a concentraţiilor plasmatice de digoxină la inceperea, ajustarea sau intreruperea tratamentului cu carvedilol.

Cand se doreşte intreruperea tratamentului concomitent cu carvedilol si clonidină, Dilatrend trebuie intrerupt primul, cu cateva zile inainte de intreruperea gradata a dozelor de clonidină.

Efectul insulinei sau al antidiabeticelor orale poate fi accentuat de administrarea concomitenta de carvedilol. Semnele si simptomele hipoglicemiei pot fi mascate sau atenuate (in mod special tahicardia). De aceea este recomandata monitorizarea regulata a glicemiei.

Este necesara prudenta la pacientii care primesc inductori enzimatici cu funcţie mixta, de exemplu rifampicina, deoarece concentraţiile plasmatice de carvedilol pot fi reduse si la administrarea de inhibitori enzimatici, de exemplu cimetidină, deoarece pot creste concentraţiile plasmatice de carvedilol.

In timpul anesteziei generale este necesara atentie cu privire la efectele inotrop negative si hipotensoare sinergice ale Dilatrend si ale medicamentelor anestezice.

In cazul tratamentului concomitent cu ciclosporina este necesara monitorizarea atenta a concentraţiei de ciclosporina dupa  iniţierea tratamentului cu carvedilol datorita variatiilor posibile ale concentraţiei plasmatice ale ciclosporinei si, daca este necesar, ajustarea dozelor.

Atentionari speciale

Deteriorări reversibile ale functiei renale au fost observate in timpul tratamentului cu Dilatrend la pacientii cu insuficienta cardiaca congestivă cu tensiune arteriala scăzută (TA sistolica <100 mmHg), boli cardiace ischemice si/sau insuficienta renala pre-existenta. La pacientii cu ICC care asociaza aceşti factori de risc, funcţia renala trebuie monitorizata pe parcu

 

sul titrarii Dilatrend. In cazul agravarii insuficientei renale, se intrerupe tratamentul sau se reduc dozele.

La pacientii cu afecţiuni pulmonare cu componenta bronhospastica, poate apare detresa respiratorie ca rezultat al creşterii rezistentei cailor respiratorii. Dilatrend poate fi utilizat la pacientii cu boala pulmonara obstructiva cronica (BPOG) cu componenta bronhospastica care nu primesc medicatie orala sau inhalatorie numai daca beneficiul potential este mai mare decât riscul posibil. Pacientul trebuie urmărit indeaproape pe parcursul iniţierii tratamentului si a perioadei de titrare si dozele de Dilatrend se reduc daca se observa orice semn de bronhospasm in timpul tratamentului.

Purtătorii de lentile de contact trebuie avertizati despre riscul scăderii secreţiei lacrimale.

Tratamentul cu Dilatrend nu trebuie întrerupt brusc, in mod particular la pacientii cu boala cardiaca ischemica. Intreruprerea tratamentului cu Dilatrend la aceşti pacienti trebuie realizata gradat (1-2 saptamani).

Dilatrend, ca si alti agenţi beta-blocanti, pot masca simptomele de tirotoxicoza.

Este necesara prudenta la administrarea Dilatrend la pacientii cu istoric de reacţii de hipersensibilitate grave si la cei care urmeaza o terapie de desensibilizare deoarece beta-blocantele pot  creste atat sensibilitatea la alergeni cat si gravitatea reacţiilor anafilactice.

Pacientii cu istoric de psoriazis asociat terapiei cu beta- blocante trebuie sa utilizeze carvedilol numai dupa o evaluare a raportului risc-beneficiu.

La pacientii cu feocromocitom trebuie sa se iniţieze un tratament cu alfa-blocante anterior terapiei cu beta-blocante. Nu exista experienţa privind utilizarea Dilatrend in acest caz.

De aceea Dilatrend trebuie utilizat cu precauţie la pacientii cu suspiciune de feocromocitom.

Beta-blocantele non-selective pot determina dureri toracice la pacientii cu angina Prinzmetal. Desi carvedilolul, prin activitatea sa alfa-blocanta, poate preveni aceste simptome, nu exista experienţa clinica privind administrarea carvedilolului la aceşti pacienti. De aceea se recomanda prudenta la pacienti cu suspiciune de angor Prinzmetal.

Dilatrend trebuie utilizat cu prudenta si dupa evaluarea raportului beneficiu terapeutic/risc potential la pacientii cu boli vasculare periferice pentru ca beta-blocantii pot precipita sau agrava simptomele insuficientei arteriale. La pacientii cu tulburări circulatorii periferice de tipul sindromului Raynaud poate sa apara o agravare a simptomelor.

La pacientii la care urmeaza a li se efectua o interventie chirurgicala este necesara prudenta, datorita efectelor sinergice inotrop negative si hipotensoare ale Dilatrend si medicamentelor anestezice.

La pacientii cu hipertensiune arteriala si insuficienta cardiaca

cronica in tratament cu digitalice, diuretice si/sau IECA, Dilatrend trebuie utilizat cu precauţie pentru ca si digitalicele si Dilatrend incetinesc conducerea AV.

Este necesara prudenta in cazul administrării Dilatrend la pacientii cu diabet zaharat, deoarece poate masca semnele precoce ale hipoglicemiei acute. La pacientii cu insuficienta cardiaca congestivă si diabet, utilizarea Dilatrend poate fi asociata cu un control dificil al glicemiei. De aceea, in timpul tratamentului cu Dilatrend la diabetici sau pe parcursul titrarii dozei este necesara monitorizarea frecventa a glicemiei si terapia antidiabetica trebuie ajustata in consecinţa.

La pacientii care primesc concomitent blocante ale canalelor de calciu de tipul verapamil sau diltiazem sau alte medicamente antiaritmice, este necesara monitorizarea atenta a EKG si a tensiunii

 

arteriale.

Dilatrend trebuie utilizat cu prudenta la pacientii cu hipertensiune arteriala labila sau secundara in lipsa experienţei clinice.

Sportivi

Este necesara prudenta la sportivi deoarece conţine un principiu activ care poate induce pozitivitatea testelor practicate la controlul antidoping.

Sarcina si alaptarea

Nu exista experienţa adecvata privind administrarea Dilatrend la gravide. Studiile asupra functiei de reproducere la animale nu au aratat potential teratogen al carvedilolului. A fost observata toxicitate embrionala dupa  administrarea de doze mari la iepure. Relevanta acestor efecte pentru om este necunoscuta. Beta-blocantele traverseaza bariera feto-placentara si pot determina hipotensiune arteriala, bradicardie si hipoglicemie la fat, pot sa scada perfuzia placentara cu deces al fătului, naşteri premature si imature.

De aceea nu se recomanda administrarea acestui medicament la gravide decat daca potentialul beneficiu matern justifica riscul potential fetal.

Carvedilolul si/sau metabolitii sai sunt excretati in laptele maten. De aceea nu este recomandata alaptarea in timpul utilizării Dilatrend.

Efecte asupra capacitatii de a conduce vehicule

sau de a folosi utilaje

Datorita reactivitatii individuale la tratament,

reacţii adverse nervos centrale care pot sa afecteze atentia in special la inceputul terapiei, dar si la ajustarea dozelor.

De aceea pacientii sunt avertizati sa nu conducă vehicule sau sa foloseasca utilaje daca prezintă aceste reacţii adverse.

Doze si mod de administrare

Comprimatele trebuie  administrate cu lichide. La pacicntii

cu ICC, Dilatrend trebuie administrat împreuna cu alimente.

Hipertensiune arteriala esenţiala

Se recomanda administrarea in doza unica zilnica.

Adulţi: Doza recomandata pentru inceperea tratamentului este de 12, 5 mg carvedilol o data pe zi, in primele 2 zile.

In continuare, doza recomandata este de 25 mg carvedilol, o data pe zi. Daca este necesar, doza poate fi crescută treptat, la intervale de cel putin doua saptamani, pana la doza maxima zilnica recomandata de 50 mg carvedilol, administrata o data pe zi sau in doua prize.

Vârstnici: Doza recomandata pentru inceperea tratamentului este de 12, 5 mg carvedilol o data pe zi. Daca răspunsul nu este adecvat se poate creste doza pana la maxim 50 mg pe zi, in priza unica sau in mai multe prize.

Copii: Siguranţa si eficacitatea utilizării Dilatrend la pacientii cu varsta mai mica de 18 ani nu au fost stabilite.

Angina pectorala cronica stabila

Doza recomandata pentru inceperea tratamentului este de 12, 5 mg carvedilol, de doua ori pe zi in primele 2 zile.

In continuare doza recomandata este de 25 mg carvedilol de doua ori pe zi. Daca este necesar, doza poate fi crescută treptat, la intervale de cel putin doua saptamani pana la doza zilnica maxima recomandata de 100 mg carvedilol, administrata in doua prize.

Vârstnici: In cazul pacientilor peste 70 de ani, doza maxima nu va depasi 25 mg carvedilol de 2 ori pe zi.

Copii: Siguranţa si eficacitatea utilizării Dilatrend la pacientii cu varsta mai mica de 18 ani nu au fost stabilite.

Insuficienta cardiaca cronica simptomatica Adulţi: începerea tratamentului trebuie efectuata in spital sub supraveghere medicala, dupa evaluarea atenta a pacientului. Dozele trebuie individualizate.

Pentru pacientii sub tratament cu diuretice si/sau digoxină si/sau inhibitori ECA, dozele acestora trebuie stabilite inainte de inceperea tratamentului cu Dilatrend.

Doza recomandata pentru inceperea tratamentului este de 3, 125 mg carvedilol de doua ori pe zi, in primele 2 sapta­mani. Daca aceasta doza este tolerata, se poate creste treptat, la intervale de minimum 2 saptamani, pana la 6, 25 mg, de doua ori pe zi, apoi la 12, 5 mg de doua ori pe zi si in continuare 25 mg de doua ori pe zi.

Doza trebuie crescută pana la cea mai mare doza tolerata de pacient.

Doza maxima recomandata este de 25 mg carvedilol, de doua ori pe zi, la pacientii cu ICC severa si la pacientii cu ICC usoara-moderata cu greutate mai mica de 85 kg (187 lbs) si de 50 mg carvedilol, de doua ori pe zi, la pacientii cu ICC usoara-moderata cu greutate peste 85 kg. înainte de fiecare creştere a dozei pacientul trebuie evaluat de către medic in ceea ce priveşte funcţia renala si simptome ale agravarii insuficientei cardiace sau vasodilatatie.

Agravarea temporara a insuficientei cardiace, vasodilatatia sau retenţia de fluide pot necesita ajustarea dozei de diuretic sau IECA, chiar daca ocazional poate fi necesara scaderea dozei de Dilatrend sau intreruperea temporara a tratamen­tului cu carvedilol.

In aceste situatii, doza de Dilatrend nu trebuie crescută pana cand simptomele agravarii insuficientei cardiace sau vasodilatatiei nu s-au ameliorat.

Daca tratamenutul cu carvedilol este interupt mai mult de doua saptamani, tratamentul trebuie reinceput cu 3, 125 mg carvedilol, de doua ori pe zi si titrarea realizata conform recomandărilor de mai sus.

Vârstnici: Sunt valabile aceleaşi recomandari ca in cazul adulţilor.

Copii: Siguranţa si eficacitatea utilizării Dilatrend la pacientii cu varsta mai mica de 18 ani nu au fost stabilite.

Durata tratamentului

Tratamentul cu Dilatrend este de lunga durata.

Tratamentul nu trebuie intrerupt brusc ci gradat, pe parcursul a cateva zile. Acest lucru este in mod particular important in cazul pacientilor cu afecţiuni coronariene.

Reactii adverse

Profilul reacţiilor adverse asociate utilizării Dilatrend in tratamentul hipertensiunii arteriale si a anginei pectorale este asemanator cu cel observat in insuficienta cardiaca cronica, desi la aceşti pacienti incidenţa reacţiilor adverse este mai mica.

In cazul tratamentului din insuficienta cardiaca

Reacţii adverse hematologice si modificări biochimice

 • rare: trombocitopenie
 • au fost raportate cazuri izolate de leucopenie.

Reacţii adverse nervos centrale

 • foarte frecvente: ameţeli, cefalee, de obicei uşoare si apar in mod particular la inceperea tratamentului; astenie (incluzând fatigabilitate)

Reacţii adverse cardiovasculare

 • frecvente: bradicardie, hipotensiune arteriala ortostatică, hipotensiune arteriala, edeme (incluzând edeme generalizate, declive, genitale, la nivelul picioarelor, hipervolemie si supraincarcare lichidiana) in special la inceputul tratamentului
 • putin frecvente: sincopa (incluzând presincopa), bloc A-V si insuficienta cardiaca in timpul creşterii progresive a dozei

Reacţii adverse digestive

 • frecvente: greaţa, vărsături, diaree

Reacţii adverse cutanate

 • dermatita, transpiraţii abundente

adverse metabolice – frecvente: creştere in greutate si hipercolesterolemie. Hiperglicemie, hipoglicemie si ingreunarea controlului glicemic sunt de asemenea frecvente la pacienti cu diabet zaharat preexistent.

Altele

 • frecvente: tulburări de vedere
 • rare: insuficienta renala acuta si tulburări funcţionale renale la pacienti cu boli vasculare difuze si/sau insuficienta renala.

Frecventa reacţiilor adverse nu este dependenta de doza, cu excepţia ameţelii, tulburărilor de vedere si bradicardiei.

In cazul tratamentului hipertensiunii arteriale si anginei pectorale

Reacţii adverse hematologice si modificări biochimice

 • au fost raportate cazuri izolate de modificări ale transaminazelor serice, trombocitopenie si leucopenie.

Reacţii adverse nervos centrale

 • frecvente: ameţeli, cefalee, fatigabilitate, care sunt de obicei uşoare si apartin mod particular la inceperea tratamentului.
 • putin frecvente: dispoziţie depresiva, tulburări de somn, parestezii, astenie.

Reacţii adverse cardiovasculare

 • frecvente: bradicardie, hipotensiune arteriala ortostatică, in special la inceputul tratamentului
 • putin frecvente: hipotensiune arteriala, sincopa, tulburări ale circulaţiei periferice (extremitati reci), exacerbarea simptomelor la pacientii cu claudicatie intermitenta sau fenomene Raynaud, bloc A-V, angina pectorala, simptome de insuficienta cardiaca si edeme periferice

Reacţii adverse respiratori

 • frecvente: astm/dispnee la pacientii cu predispoziţie
 • rare: nas infundat, wheezing si simptome asemanatoare gripei

Reacţii adverse digestive

 • frecvente: tulburări gastro-intestinale (cu simptome ca greaţa, dureri abdominale, diaree),
 • putin frecvente: constipaţie si vărsături.

Reacţii adverse cutanate

 • putin frecvente: exantem alergic, dermatita, urticarie, prurit si reacţii asemanatoare lichenului plan, transpiraţii abundente); pot aparea leziuni cutanate psoriazice sau se pot agrava cele deja existente.

Reacţii adverse metabolice

 • datorita proprietăţilor beta-blocante este posibil ca un diabet zaharat latent sa devină manifest, diabetul manifest sa se agraveze si contra-reglarea glicemiei sa fie inhibata.

Altele

 • frecvente: dureri la nivelul extremitatilor, lăcrimare redusa
 • putin frecvente: impotenta sexuala, tulburări de vedere
 • rare: uscaciunea gurii, tulburări de mictiune si iritatii ocuare
 • izolate: reacţii alergice

Supradozaj

Supradozajul poate determina mai ales hipotensiune arteriala (cu ameţeala sau vertij; posibil lipotimie) si bradicardie. De obicei este suficient sa se reducă doza sau sa se intrerupa temporar tratamentul.

In plus, supradozajul poate produce dispnee datorita bronhospasmului, vărsături, insuficienta cardiaca, si in cazurile severe chiar soc cardiogen, tulburări ale conştientei pana la coma, convulsii generalizate, tulburări de conducere si stop cardiac.

Se vor lua masuri pentru indepartarea medicamentului neabsorbit. Trebuie monitorizate atent funcţiile vitale ale pacientului in spitale sau in unitatile de terapie intensiva. Tratamentul este simptomatic, cu antagonişti de receptori adrenergică

Terapie posibila: orciprenalina si/sau glucagon pentru susţinerea functiei cardiace si a circulaţiei; atropina si eventual un stimulator cardiac in caz de bradicardie excesiva;beta2  simpatomimetice in caz de bronhospasm; noradrenalină ori norfenefrina in caz de vasodilatatie periferica; diazepam in caz de convulsii.

Durata tratamentului depinde de gradul de intoxicatie. In caz de intoxicatie severa, timpul de eliminare al carvedilolului poate fi prelungit. Pacientul va fi tinut sub observaţie pana la stabilizare clinica.

Păstrare

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

Nu sunt necesare condiţii speciale de pastrare A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Ambalaj

Cutie cu 2 blistere PVC-PVDC/AI a cate 14 comprimate.

Producător

Roche S. p. A., Italia

Detinătorul Autorizaţiei de punere de piaţă

Roche Romania S. R. L.

Strada Dimitrie Pompeiu, Clădirea 19 Intrarea B etaj 3 020335 Bucureşti Tel 0040 21 206 47 01

Data ultimei verificări a prospectului

Octombrie, 2004

APP NR 4858/2004/01; 4859/2004/01; 4860/2004/01

 

PROSPECT: INFORMATII PENTRU UTILIZATOR

Adalat® CR 30, comprimate cu eliberare modificată, 30 mg


Nifedipină

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament.

 • Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-I recitiţi.
 • Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
 • Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-i daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.
 • Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

In acest prospect găsiţi:

 1.  Ce este Adalat CR 30 şi pentru ce se utilizează
 2. Inainte să luaţi Adalat CR 30
 3. Cum să luaţi Adalat CR 30
 4.                Reacţii adverse posibile
 5.                Păstrarea Adalat CR 30
 6.                Alte informaţii
 7.          ce este Adalat Cr 30şi pentru ce se utilizează

Medicul dumneavoastră v-a prescris acest medicament pentru a trata hipertensiunea arterială sau pentru a reduce frecvenţa crizelor anginoase.

„Ce este tensiunea arterială crescută? ”

Inima pompează sânge către organele din tot corpul. In timp ce este pompat în organism prin vasele sanguine, sângele exercită o presiune asupra pereţilor acestor vase. Această presiune este „tensiunea arterială”. Tensiunea arterială are o limită inferioară şi una superioară, care sunt acceptate în general ca fiind normale. Depăşirea limitei superioare a tensiunii arteriale poate fi detectată, chiar dacă nu vă cauzează nici un disconfort. Termenul medical pentru aceasta este hipertensiune arterială.

Deşi nu vă creează neapărat o stare de rău, tensiunea arterială crescută poate duce la suprasolicitarea inimii pe termen lung, din cauza efortului suplimentar de pompare la care o obligă, putând determina astfel apariţia unor probleme ca boli cardiace sau accident vascular cerebral.

„Ce este angina? ”

„Angina” este o durere simţită în general de pacientii care suferă de boala arterială coronariană. In această boală, arterele care conduc  sângele la inimă devin rigide şi se pot îngusta. Consecinţa este un aport deficitar de sânge la nivelul musculaturii din care este formată inima în cea mai mare parte a sa. Inima este un organ muscular care pompează sânge în tot corpul. Pentru a îndeplini acest scop, inima are nevoie de oxigen, care este adus prin sânge. Dacă arterele care conduc sângele către musculatura cardiacă nu pot transporta suficient oxigen pentru funcţionarea corectă a acesteia, atunci apare durerea Această durere este cunoscută sub numele de angină, în general, angina apare în urma exerciţiilor fizice şi încetează odată cu oprirea din exerciţii. Uneori însă durerea poate apărea şi în repaus.

Tratamentul anginei va reduce frecvenţa crizelor anginoase. Majoritatea medicamentelor care tratează angina cu succes fie măresc fluxul sanguin spre musculatura cardiacă, fie reduc ritmul cardiac. Oricare dintre efecte reduce probabilitatea de afectare negativă a inimii pe termen lung.

Acest medicament conţine nifedipină. In hipertensiunea arterială, nifedipina acţionează prin lărgirea vaselor sanguine. Astfel scade rezistenţa vaselor la fluxul sanguin, rezultând scăderea tensiunii arteriale, care la rândul ei reduce suprasolicitarea inimii. O paralelă pentru înţelegerea acestui fenomen este să vă imaginaţi că suflaţi aer printr-un pai, comparativ cu atunci când suflaţi aer printr-un orificiu mai mare, cum ar fi un tub de carton de la o rolă de prosoape de bucătărie. Aerul suflat prin tubul de carton exercită

o   presiune mai mică, deoarece tubul are diametrul mai mare. Astfel, opune mai puţină rezistenţă la aer, la fel cum se comportă şi un vas de sânge faţă de fluxul sanguin, în angină, nifedipina acţionează prin lărgirea arterelor care conduc sângele la musculatura cardiacă, mărind astfel cantitatea de sânge şi de oxigen care ajunge la muşchi, ceea ce scade şansele de apariţie a anginei la următoarea suprasolicitare a inimii.

 1.           ÎNAINTE SĂ LUAŢI ADALAT CR 30 Nu luaţi Adalat CR 30 dacă
 • aţi avut anterior o reacţie alergică la ingredientul activ nifedipină sau la orice alte medicamente similare (cunoscute sub numele de dihidropiridine), precum şi la oricare dintre componentele acestui medicament. Dacă nu sunteţi sigur, adresaţi-vă medicului dumneavoastră.
 • sunteţi însărcinată sau alăptaţi. Dacă luaţi Adalat CR 30 şi bănuiţi că sunteţi însărcinată sau doriţi să rămâneţi însărcinată, adresaţi-vă medicului dumneavoastră.
 • luaţi antibioticul rifampicină.
 • suferiţi de o afecţiune hepatică.
 • suferiţi de o inflamaţie la nivelul intestinului subţire sau gros (ca boala Crohn).
 • aveţi sau aţi avut în trecut o obstrucţie intestinală sau îngustare a intestinului.
 • vi s-a spus că aveţi o strâmtare (stenoză) a valvei aortice.
 • aţi suferit în trecut un colaps cauzat de o problemă cardiacă (şoc cardiogen), manifestat prin dificultate în respiraţie, paloare, transpiraţie rece şi gură uscată.
 • aţi avut obstrucţie esofagiană.
 • pentru tratamentul unui atac de cord sau în timpul primei luni după un atac de cord.

Dacă severitatea sau frecvenţa crizelor anginoase a crescut în termen de câteva ore sau zile, trebuie să vă adresaţi medicului. Este posibil să vă recomande să nu luaţi acest medicament.

Nu trebuie să luaţi acest medicament pentru tratarea unei crize anginoase atunci când se produce criza, ci pentru reducerea frecvenţei crizelor care se produc în timp.

Nu trebuie să luaţi acest medicament dacă tensiunea arterială continuă să crească şi după începerea tratamentului. Această afecţiune se numeşte hipertensiune malignă.

Dacă nu sunteţi sigur dacă aveţi oricare dintre aceste afecţiuni, adresaţi-vă medicului dumneavoastră.

Aveţi grijă deosebită când luaţi Adalat CR 30:

IMPORTANT

Comprimatele de Adalat CR 30 trebuie înghiţite întregi. Nu vor avea efectul dorit dacă sunt sfărâmate, mestecate sau divizate. Dacă aveti probleme cu înghitirea comprimatelor, adresati-vă medicului, care vă poate recomanda alt medicament Nu trebuie să începeţi să luaţi acest medicament dacă în ultimele trei zile aţi băut suc de grapefruit. Dacă aţi băut suc de grapefruit, spuneţi medicului acest lucru! Pe lângă aceasta, nu trebuie să beţi deloc suc de grapefruit’în timpul tratamentului cu acest medicament. Aceasta deoarece se ştie că sucul de grapefruit creşte nivelurile sanguine ale substanţei active, nifedipina. Acest efect poate dura timp de cel puţin trei zile de la ultima ingerare a sucului de grapefruit.

Este posibil să observaţi în vasul de toaletă sau în conţinutul scaunului ceea ce poate părea un comprimat întreg. Acest lucru este normal,  deoarece învelişul exterior al comprimatului nu este digerat în organism. Aceasta nu înseamnă că medicamentul nu are efect.

Dacă simţiţi dureri toracice după ce luaţi prima doză de Adalat CR 30, adresaţi-vă medicului dumneavoastră înainte de a lua următoarea doză. Este posibil ca medicul să vă modifice tratamentul.

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă suferiţi de hipotensiune arterială, iar medicul vă prescrie acest medicament pentru angină.

Dacă suferiţi de o afecţiune cardiacă în care inima nu poate face faţă suprasolicitării (rezervă cardiacă scăzută), spuneţi-i medicului dumneavoastră.

Dacă observaţi că aveţi dificultate în respiraţie sau vi se umflă gleznele, sau dacă afecţiunea cardiacă de care suferiţi se agravează în timp ce luaţi acest medicament, adresaţi-vă medicului.

Dacă suferiţi de diabet, este posibil să fie necesară ajustarea tratamentului antidiabetic. Dacă aveţi orice fel de întrebări, adresaţi-vă medicului dumneavoastră.

Pacienţii cu dializă renală care au o tensiune arterială foarte mare şi un volum sanguin scăzut pot manifesta o scădere bruscă a tensiunii arteriale în timpul tratamentului cu acest medicament. Dacă faceţi dializă renală, adresaţi-vă medicului dumneavoastră înainte de a lua acest medicament.

Adalat CR 30 poate influenţa rezultatele unor analize de urină. Dacă aţi dat urină pentru analiză, spuneţi-i persoanei responsabile că luaţi acest medicament.  In anumite condiţii, medicul dumneavoastră poate considera. necesar să  va prescrie acest medicament şi în timpul sarcinii. In acest caz, se recomandă precauţie la administrarea concomitentă a injecţiilor cu sulfat de magneziu.

Dacă aveţi sac colector Kock pentru ileostomie, spuneţi acest lucru medicului dumneavoastră, care vă poate modifica tratamentul (un sac Kock este ca o pungă construită în intestin prin intervenţie chirurgicală, creându-se o deschidere din intestinul subţire ileum prin peretele abdominal, pentru a îndeplini funcţia de anus artificial).

Dacă urmează să fiţi supus unui examen radiologie cu bariu de contrast, informaţi medicul consultant că luaţi Adalat CR 30. Aceasta deoarece comprimatele pot afecta rezultatele examinării.

Experimentele de laborator au arătat că medicamentele ca Adalat CR 30 pot afecta negativ funcţia spermei. Dacă sunteţi bărbat şi nu aţi reuşit să procreaţi prin tehnici de fertilizare in vitro, adresaţi-vă medicului dumneavoastră.

Folosirea Adalat CR 30 cu alimente şi băuturi:

IMPORTANT

Comprimatele de Adalat CR 30 trebuie înghiţite întregi. Nu vor avea efectul dorit dacă sunt sfărâmate, mestecate sau divizate. Dacă avem probleme cu înghiţirea comprimatelor, adresati-vă medicului, care vă poate recomanda alt medicament.

Nu trebuie să începeţi să luaţi acest medicament dacă în ultimele trei zile aţi băut suc de grapefruit. Dacă aţi băut suc de grapefruit, spuneţi medicului acest lucru . Pe lângă aceasta, nu trebuie să beţi deloc suc de grapefruit în timpul tratamentului cu acest medicament. Aceasta deoarece se ştie că sucul de grapefruit creşte nivelurile sanguine ale substanţei active, nifedipina. Acest efect poate dura timp de cel puţin trei zile de la ultima ingerare a sucului de grapefruit.

Sarcina

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Alăptarea

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Nu conduceţi vehicule şi nu folosiţi utilaje dacă simţiţi ameţeală, stare de leşin, oboseală extremă, tulburări de vedere sau orice stare care vă afectează atenţia. Aceasta se aplică în special la începutul tratamentului, la schimbarea medicaţiei şi în combinaţie cu alcoolul.

Folosirea altor medicamente:

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală, în special informaţi medicul dacă luaţi:

 • alte medicamente antihipertensive
 • cimetidină, pentru tratamentul ulcerului gastric
 • medicamentele digoxină, diltiazem, chinidină sau beta-blocante, utilizate pentru tratamentul afecţiunilor cardiace
 • antibioticul rifampicină şi tratamentul combinat quinupristină/dalfopristină
 • medicamentul antiepileptic fenitoină
 • cisaprid, un medicament utilizat în tratamentul bolii de reflux gastroesofagian.

Efectul următoarelor medicamente asupra Adalat CR 30 nu se cunoaşte cu siguranţă. De aceea, ca precauţie suplimentară, informaţi medicul dacă luaţi:

 • antibioticul eritromicină sau ketoconazol, itraconazol sau fluconazol care sunt indicate în tratamentul fungilor (ciupercilor)
 • inhibitorii de protează pentru HIV indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir sau amprenavir
 • medicamentele antidepresive fluoxetină şi nefazodonă
 • tacrolimus, un imunosupresor utilizat în prevenirea respingerii organelor de transplant
 • carbamazepina şi acidul valproic, utilizate în tratamentul epilepsiei
 • fenobarbitona, un barbituric utilizat în principal pentru tratamentul insomniei şi anxietăţii.
 1.           CUM SĂ LUATI ADALAT CR 30

Formula comprimatelor este astfel concepută încât să luaţi comprimatele o dată pe zi. Luaţi comprimatele conform indicaţiilor medicului dumneavoastră, în general pentru tratamentul hipertensiunii arteriale veţi lua un singur comprimat, la aceeaşi oră în fiecare zi, de preferinţă dimineaţa.

Dacă luaţi Adalat CR 30 pentru reducerea frecvenţei crizelor anginoase, medicul vă va prescrie mai multe comprimate pe zi. însă veţi lua toate comprimatele la aceeaşi oră, de preferinţă dimineaţa.

Comprimatele vor fi înghiţite întregi, cu un pahar de apă. Nu trebuie să luaţi medicamentul cu suc de grapefruit.

Continuaţi să luaţi comprimatele atâta timp cât vă spune medicul să le luaţi.

Medicul va determina care este doza adecvată pentru dumneavoastră. Aceasta poate varia între 20 mg pe zi şi 90 mg pe zi.

Dacă sunteţi în vârstă, este posibil ca medicul dumneavoastră să vă prescrie doze mai mici.

Acest medicament nu este recomandat pentru copii.

Dacă luaţi mai mult Adalat CR 30 decât trebuie

Dacă luati o doză mai mare decât cea corectă sau o supradoză, tensiunea arterială va scădea drastic şi veţi simţi că inima bate neregulat. De asemenea, este posibil să aveţi greaţă (stare de rău) şi vomă, o lipsă de energie, somnolenţă, ameţeală, confuzie, bufeuri, niveluri scăzute de oxigen în sânge şi este chiar posibil să intraţi în stare de inconştienţă.

Dacă luaţi o doză mai mare decât cea prescrisă sau o supradoză, solicitati  imediat ajutor medical şi. dacă este posibil, luati cu dumneavoastră comprimatele sau ambalajul pentru a le arăta medicului.

Dacă uitaţi să luaţi Adalat CR 30

Trebuie sa luaţi imediat doza obişnuită şi apoi să luaţi în continuare comprimatele la ora obişnuită, lăsând să treacă cel puţin 12 ore până la doza următoare.

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa dozele uitate.

Efecte care apar când tratamentul cu Adalat CR 30 este întrerupt:

Durata tratamentului este cea indicată de către medic.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 1.           REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Adalat CR 30 poate avea reacţii adverse, care nu apar la toţi pacienţii.

Reacţiile adverse cele mai frecvente (raportate la mai puţin de 1 persoană din 10) sunt:

 • cefalee
 • ritm cardiac neregulat (palpitaţii)
 • bufeuri
 • slăbiciune generală sau pierderea puterii şi energiei
 • constipaţie
 • ameţeală
 • umflarea în special a gleznelor şi gambelor.

Alte reacţii adverse frecvente (raportate la mai puţin de 1 persoană din 100) sunt:

 • dureri, în special în zona stomacului (dureri abdominale)
 • dureri toracice sau dureri de gambe
 • senzaţie generală de rău
 • scăderea tensiunii arteriale la ridicarea în picioare (simptomele scăderii tensiunii arteriale sunt leşinul, ameţeala, vertijul, palpitaţiile ocazionale, înceţoşarea vederii şi uneori starea de confuzie)
 • leşin
 • ritm cardiac crescut (tahicardie)
 • diaree
 • gură uscată
 • indigestie
 • flatulenţă
 • greaţă ’
 • contracţii musculare la nivelul gambelor
 • imposibilitatea de a adormi
 • nervozitate
 • senzaţie de furnicături, senzaţii de arsuri sau înţepături
 • somnolenţă
 • senzaţie de ameţeală sau rotire (vertij)
 • dispnee sau dificultate în respiraţie
 • mâncărime
 • erupţie cutanată
 • nevoia de a urina frecvent
 • nevoia de a merge la toaletă în timpul nopţii

Următoarele reacţii adverse au fost raportate rar (la mai putin de 1 persoană din 1000):

 • reacţii alergice care apar sub forma coloraţiei galbene a pielii şi/sau a albului ochilor (icter)
 • dureri toracice retrosternale
 • frisoane
 • edem facial (umflarea feţei)
 • febră
 • pierderea apetitului
 • eructaţie
 • inflamarea gingiilor
 • gingii sensibile la atingere sau dureroase care pot sângera
 • creşterea nivelurilor serice ale gama-glutamiltransferazei (GGT, o enzimă prezentă în organism în mod normal)
 • tulburări ale funcţiei ficatului
 • vomă
 • probleme articulare, care pot da dureri articulare
 • dureri musculare
 • sensibilitate crescută, în special la nivelul pielii
 • tremor
 • tulburări afective
 • hemoragii nazale
 • urticarie la nivelul corpului, buzelor, ochilor sau limbii
 • reacţie cutanată sub forma unor pete proeminente şi colorate pe piele
 • colectare vizibilă de puroi la suprafaţa pielii sau sub piele
 • vezicule cu lichid clar la nivelul pielii ’
 • transpiraţie
 • probleme oculare, care pot fi dureri la nivelul ochilor sau pot cauza înceţoşarea vederii
 • urinare dificilă, care poate provoca dureri
 • dificultatea de a obţine şi de a menţine erecţia (impotenţă).

Ca şi în cazul altor medicamente similare cu eliberare prelungită şi acţiune asupra vaselor sanguine, la începutul tratamentului cu Adalat CR 30 poate apărea o exacerbare a anginei. Aceasta în special dacă aţi luat înainte substanţa activă, nifedipina, în altă formulă.

Datorită naturii bolii arteriale coronariene, la pacienţii trataţi cu ingredientul activ nifedipină au apărut atacuri de cord. Nu s-a demonstrat că aceste atacuri de cord s-ar datora tratamentului cu nifedipină.

Următoarele reacţii adverse au fost raportate foarte rar, la aproximativ 1 persoană din 10. 000:

 • reacţie alergică potenţial severă
 • acumularea materialului străin în stomac, care poate necesita îndepărtarea prin intervenţie chirurgicală
 • dificultate la înghiţire
 • inflamarea esofagului
 • probleme ale gingiilor
 • obstrucţie intestinală
 • ulcer duodenal
 • icter (coloraţie galbenă a pielii şi/sau a albului ochilor)
 • creşterea nivelurilor serice ale glutamat-piruvat transaminazei (GPT, o enzimă prezentă în organism în mod normal)
 • scăderea numărului de celule albe din sânge
 • coloraţia roşiatică/violetă a pielii
 • scăderea în greutate
 • contracţii musculare
 • înroşirea şi descuamarea pielii
 • formarea de vezicule pe pielea expusă la soare.

De asemenea, se poate produce o creştere a nivelului de glucoză din sânge (hiperglicemie). Simptomele hiperglicemiei includ setea, nevoia de urinare frecventă, scăderea în greutate şi oboseala.

La bărbaţii vârstnici s-a raportat o uşoară dezvoltare a ţesutului mamar.

Toate simptomele de mai sus dispar de obicei la întreruperea tratamentului cu Adalat CR30.

Dacă aveţi oricare dintre aceste reacţii adverse sau alte reacţii adverse anunţaţi-l imediat pe medicul dumneavoastră. Medicul vă va recomanda ce să faceţi.

Dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i informaţi pe medicul dumneavoastră sau pe farmacist.

 1.           PASTRAREA ADALAT CR 30

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj (dupa  EXP. ). Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu necesită condiţii speciale de păstrare, în ambalajul original. Comprimatele trebuie protejate de lumina puternică, nu trebuie să scoateţi comprimatul din blister decât înainte de administrare.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere.

Intrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea  mediului.

 1.           ALTE INFORMATII

Ce conţine Adalat CR 30

 • Substanţa activă este nifedipina.

Fiecare comprimat cu eliberare prelungită conţine 33 mg nifedipină în care este inclus un surplus de 10% nifedipină pentru a asigura cantitatea declarată pe etichetă.

 • Celelalte componente sunt: hipromeloză (5 cP), stearat de magneziu, polietilen oxid, oxid roşu de fer (E172), clorură de sodiu, acetat de celuloză, macrogol (3350), hidroxipropilceiuioză, hipromeloză (3 cP), dioxid de titan (E171), propilenglicol, oxid negru de fer (E172).

Cum arată Adalat CR 30 şi conţinutul ambalajului

Comprimate sunt rotunde, convexe, de culoare roz, cu diametrul de 9, 1 mm. Comprimatele sunt disponibile în cutii cu blistere a câte 14 comprimate cu eliberare modificată.

Detinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

BAYER HEALTHCARE AG Bayerwerk, D-51368 Leverkusen, Germania

Producător

BAYER HEALTHCARE AG Bayerwerk, D-51368 Leverkusen, Germania

Acest prospect a fost aprobat în

Decembrie 2006


RINOPHAR

Soluţie salina pentru curatarea nasului

Prezentare: Cutie cu 15/30 fiole x 5 ml Ingredienti: 1 ml soluţie salina sterila conţine:

9 mg clorură de sodiu apa purificata pana la 1 ml O fiola conţine 5 ml soluţie.

Mod de utilizare:

local, in cavitatea nazala, pentru curatarea si indepartarea mucusului uscat; 1-3 instilatii zilnic, in fiecare nara.

Dupa deschidere, continutul fiolei trebuie utilizat in interval de 24 de ore.

Dupa  fiecare utilizare se pune capacul.

Schema de utilizare:


Se detaseaza fiola de set prin deplasari succesive inainte-inapoi.

Se deschide fiola prin rotirea pârtii superioare.

Se aseaza utilizatorul in poziţia culcat cu inclinarea capului pe spate.


Se apropie fiola de cavitatea nazala si se apasa pe fiola pentru a obtine cantitatea dorita.

Se repeta operaţiunea si pentru cealalta nara.

Ridicaţi uşor capul si stergeti partea externa a nasului de lichidul care se scurge.

Inchideţi fiola prin aplicarea capacului.


Atenţionări:

Produsul nu este o soluţie injectabila;

Instilati produsul cu presiune minima existând altfel riscul scurgerii prin Trompa lui Eustachio a unei cantitati mari de soluţie care sa afecteze urechea medie;

Evitati scurgerea soluţiei din cavitatea nazala minim 10 minute dupa  instilare;

Produsul se pastreaza la temperatura sub 25° C.

DEMO S. A. Pharmaceutical Industry

21st km National Road Athens-Lamia,

145 68 Kryoneri, Athens, GREECE Producător:       Tel.: + 30 210 8161802, Fax: + 30 210 8161587

Importat si distribuit in Romania de:                                                                                       C€0653

 

Imedicas. a.

the quality health products

Bucureşti, Sos. Bucuresti-Ploiesti 141D, sector 1,

Tel.: 021 319. 77. 50, Fax: 021 319. 77. 51,                                                                                                                                                                                               38275330-2

e-mail: [email protected] ro, www. imedica. ro

 

1099TY

BERLIN – CHEMIE

MENARINI

Lioton   Gel

gel, 100000 U. I.

Heparină sodică

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect, deoarece el conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.

Acest medicament este disponibil fără prescripţie medicală. Cu toate acestea, este necesar să utilizaţi Lioton Gel cu atenţie, pentru a obţine cele mai bune rezultate.

 • Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
 • Intrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau sfaturi.
 • Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţi­onată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 

In acest prospect găsiţi:

 1. Ce este Lioton Gel şi pentru ce se utilizează

2 Inainte să utilizaţi Lioton Gel

 1.            Cum să utilizaţi Lioton Gel
 2. CE ESTE LIOTON GEL ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZA

Grupa farmacoterapeutică: medicaţie antivaricoasă, topice cu heparină sau heparinoizi.

Indicaţii terapeutice

Afecţiuni ale venelor: sindrom varicos, flebotromboză, tromboflebită, periflebită superficială, ulcer varicos, edeme de stază.

Flebită varicoasă postoperatorie; sechele ale safenectomie.

 1.        ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI LIOTON GEL

Nu utilizaţi Lioton Gel

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţii medicamentului.

Diateză hemoragică, purpură, trombocitopenie, hemofilie.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Lioton Gel

Lioton Gel se va aplica numai pe tegumente intac­te. Nu trebuie aplicat pe rănile deschise, care sân­gerează sau care sunt infectate, pe mucoase sau pe suprafeţe cutanate extinse.

Aplicarea topică de lungă durată poate cauza hipersensibilizare. In aceste cazuri tratamentul trebuie oprit şi trebuie instituită o terapie adecvată.

 1.            Reacţii adverse posibile
 2.            Cum se păstrează Lioton Gel
 3.            Informaţii suplimentare

UTILIZEAZA

Tratamentul local al contuziilor cu sau fără hematom (de exemplu leziuni închise accidentale sau rezultate în urma activităţilor sportive ca întinderi ligamentare, echimoze, tumefacţii articulare).

Tratamentul local al flebitei superficiale care nu poate fi tratată prin compresie.

Utilizarea altor medicamente

Utilizarea heparinei sodice poate mări timpul de protrombină la pacienţii aflaţi în tratament cu anticoagulante orale.

Sarcina şi alăptarea

Nu există date disponibile referitoare la utilizarea acestui produs medicamentos în timpul sarcinii şi alăptării.

Totuşi se recomandă ca în timpul sarcinii şi alăp­tării medicamentul să se administreze doar pe perioade scurte şi la indicaţia medicului.

Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

Lioton Gel nu influenţează capacitatea de a condu­ce vehicule sau de a folosi utilaje.

 

 1.        CUM SĂ UTILIZAŢI LIOTON GEL


Utilizaţi întotdeauna Lioton Gel exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

Doze şi mod de administrare

Lioton Gel se aplică o dată până la de trei ori pe zi câte 3-10 cm gel pe suprafaţa afectată masând uşor.

 1.       REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Lioton Gel poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate per­soanele.

Rar poată să apară eritem la locul de aplicare sau reacţii de hipersensibilitate care dispar la întreru­perea utilizării medicamentului.

 1.       CUM SE PĂSTREAZĂ LIOTON GEL

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

Nu utilizaţi Lioton Gel după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

 1. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Lioton Gel

 • Substanţa activă este heparina sodică; 100 g gel conţin heparină sodică 100000 U. I.
 • Celelalte componente sunt:

Carbomer 940, Parahidroxibenzoat de metil, Parahidroxibenzoat de propil, Etanol, Ulei de flori de portocal, Ulei de lavanda, Trolamină, Apă purificată

Ambalaj

Cutie cu un tub din aluminiu lăcuit, închis cu capac cu filet din PE, ce conţine 20 g gel.

Cutie cu un tub din aluminiu lăcuit, închis cu capac cu filet din PE, ce conţine 30 g gel.

Cutie cu un tub din aluminiu lăcuit, închis cu capac cu filet din PE, ce conţine 50 g gel.

Nu se depăşesc dozele recomandate.

Daca utilizaţi mai mult decât trebuie din Lioton Gel

Nu s-au raportat cazuri de supradozaj. Datorită concentraţiei mici a substanţei active şi absorbţiei slabe a heparinei, nu se înregistrează efecte sistemice  semnificative. In cazul ingerării accidentale se recomandă tratament simptomatic.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţio­nată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medi­cului dumneavoastră sau farmacistului.

|    Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei

|    menajere sau a reziduurilor menajere. Intrebaţi

|    farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care

|    nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta

      la protejarea mediului.

 

 

Cutie cu un tub din aluminiu lăcuit, închis cu capac cu filet din PE, ce conţine 100 g gel.

Producător

 1. MENARINIMANUFACTURING LOGISTICS and SERVICES S. R. L.,

Via Sette Santi 3, Firenze, Italia

Deţinătorul Autorizaţiei de punere de piaţă

 1. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S. R. L.,

Via Sette Santi 3, Firenze, Italia

Data ultimei verificări a prospectului

Noiembrie 2010

 

TONOTIL-N

Pulbere si soluţie pentru soluţie orala

Compoziţie

Pulbere pentru soluţie orala (continuta in dop)

170mg pulbere pentru soluţie orala conţine L-fosfotreonina 20mg, L-glutamina 75mg, clorură de hidroxocobalamina 0. 5mg si excipienti: sorbitol, gelatina, macrogol 4000, manitol.

Soluţie orala (continuta in flacon)

10ml soluţie orala conţine L-fosfoserina 60mg, clorhidrat de arginina 150mg si excipienti: sorbitol soluţie 70%, benzoat de sodiu, aroma “Sour Cherry”, apa purificata.

Grupa farmacoterapeutică: Tractul digestiv si metabolism, tonice, combinaţii.

Indicaţii terapeutice

Tonotil-N este indicat in stări patologice, de exemplu: boli somatice si psihice, dementa senila, boli in care intervine o disfuncţie in metabolismul neuronal.

Tonotil-N stimuleaza activitatea cerebrala, producerea de energie si posibilităţile de utilizare a oxigenului la nivel celular. Tonotil-N completeaza componentele biologice celulare deficitare fara sa genereze produşi de degradare.

Tonotil-N este folosit ca tonic in stări de slăbiciune, anorexie si in covalescenta.

Datorita indicaţiilor de mai sus Tonotil-N poate fi administrat in urmatoarele “Specialitati Medicale”, dupa  cum urmeaza:

Pediatrie:

Retardare psihosomatica, covalescenta, anorexie, oboseala in urma unui efort intelectual prelungit. Medicina interna:

Surmenaj fizic si intelectual, convalescenta, stări de slăbiciune (anemie, anorexie)

Geriatrie:

Depresie senila sau dementa senila, dereglări psihosomatice ale vârstei a lll-a si la persoane vârstnice, pierderea memoriei, in scaderea performantelor intelectuale, in dereglări metabolice si ca adjuvant in terapia angiovasculara.

Neurologie:

Tensiuni nervoase, oboseala asociata cu administrarea ca medicamente sedative. Ca supliment in tratamentul cu antidepresive si anxiolitice.

Chirurgie :

Este un tonic pentru organism; se recomanda in convalescenta dupa  intervenţii chirurgicale. Oftalmologie:

Oboseala oculara, miopie progresiva, boli ale retinei datorate dereglărilor metabolice, irigare sangvina deficitara la nivel ocular, ambliopie datorata fumatului, atrofia nervului optic si ca aditiv in tratamentul combinat cu medicatie anticataracta pentru a preveni cataracta senila (datorita efectelor asupra reglării metabolismului celular, aprovizionării organismului cu aminoacizi esenţiali).

Obstretica -ginecologie:

Convalescenta, tensiune nervoasa, slăbiciune, climacteriu.

Ortopedie – traumatologie:                                                                                                                                              

Ca un tonic al organismului si ca un tonic pentru pacientii ce urmeaza a fi operaţi. Convalescenta (dupa  intervenţii chirurgicale, traumatisme, etc. )

Medicina sportiva

Recuperare psihosomatica a atletilor.

Contraindicaţii

Hipersensibilitate cunoscuta la oricare din componenţii produsului.

Produsul este contraindicat in cazul prezentei tumorilor maligne sau stărilor neoplazice datorita prezentei hidroxicobalaminei si a implicării acesteia in multiplicarea celulara.

Precauţii

Produsul nu trebuie lasat la indemana copiilor.

Interacţiuni

Nu sunt cunoscute.

Atenţionări speciale

Se recomanda prudenta la pacientii cu insuficienta renala sau hepatica severa sau cu acidoza metabolica sau la pacientii cu tulburări ale metabolismului aminoacizilor.

Sarcina si alaptarea:

Tonotil-N poate fi administrat in timpul sarcinii si in perioada de alaptare.

Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

Produsul nu influenteaza capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Doze si mod de administrare

Se indeparteaza sigiliul de metal al flaconului, prin extragere (1). Apoi se impinge dopul roşu in asa fel incat sa se goleasca continutul acestuia in partea lichida din flacon (2). Se agita flaconul bine.

Se inlatura dopul si se transvazeaza continutul flaconului într-un pahar.

Tonotil-N este uşor de administrat si are gust plăcut. Se poate dilua cu apa.

Tonotil-N poate fi administrat si la diabetici, deoarece nu conţine zahar.

Soluţia se administreaza imediat dupa  constituire.

Adulţi: doza recomandata este de 1-2 flacoane dimineaţa, inainte de micul dejun.

Copii: doza recomandata este de 1 flacon dimineaţa, inainte de micul dejun.

Pentru informaţii suplimentare in privinţa utilizării produsului si a duratei tratamentului adresati-va medicului.

Reacţii adverse

Reacţii alergice in cazul hipersensibilităţii te unul dintre componenţii produsului.

Supradozaj

Nu au fost raportate cazuri de supradozaj.

Pastrare

A nu se utiliza dupa data de expirare inscrisa pe ambalaj.

A se pastra la temperaturi sub 25°C, in ambalaj original.

A nu se lasa la indemana copiilor.

Ambalai

Cutie cu 10 flacoane a 10ml soluţie orala prevăzută cu dop cu lacas pentru 170mg pulbere pentru soluţie orala.

Producător Vianex S. A., Grecia

Detinătorul Autorizaţiei de punere pe piaţa

Vianex S. A., Tatoiu str., 18th Athens-Lamia National Road, 146 71 Nea Erythrea, Grecia

Data ultimei verificări a prospectului

Aprilie, 2005

 

IMPORTAT SI DISTRIBUIT IN ROMÂNIA:

Imedica

Bucureşti, Sos. Bucureşti – Ploieşti 141D, sect 1,

Tel.: 319. 77. 50, Fax: 319. 77. 51

9949395/3

e-mail: [email protected] ro, www. imedica. ro


[ASPASIA

[40

Colagen

+ Acid hialuronic

CU

 

Supliment alimentar

Acest produs este recomandat femeilor mature, ajutând la menţinerea aspectului general mai tânăr.

Produsul conţine acid hialuronic şi hidrolizat proteic de colagen, care ajută la regenerarea celulelor pielii din interior, astfel pielea refăcându-se rapid. De asemenea, aceste componente reduc ridurile superficiale ale pielii şi previn formarea unora noi.

Acţiunea colagenului este susţinută şi de vitamina C, aceasta luând parte la sinteza si regenerarea colagenului.

Vitaminele A şi E sunt antioxidanţi, care au rolul de a proteja pielea împotriva radicalilor liberi, dându-i un aspect mai sănătos.

Grupul vitaminelor B, împreună cu biotina, stimulează creşterea părului, acesta devenind mai puternic, mai strălucitor, mai flexibil.

Compoziţie: Celuloză microcristalină, extract uscat din părţi aeriene de Coada-calului (Equisetum arvense), acid ascorbic, hidrolizat proteic de colagen, extract uscat de Urzică – partea aeriană (Urtica dioica), acid para-aminobenzoic, sulfat de zinc monohidrat, vitamina E, hialuronat de sodiu, dioxid de siliciu, stearat de magneziu, D-pantotenat de calciu, sulfat de cupru anhidru, clorhidrat de piridoxină, riboflavină, mononitrat de tiamină, vitamina A, biotină, vitamina D3, film comprimat (hidroxipropilmetilceluloză, celuloză microcristalină, talc, ulei de nucă de cocos, coloranţi: El 71, E172, El 04, E133).

1 comprimat filmat de 800 mg conţine:

Ingredient

Cantitate/% DZR[1]

Vitamina C

80 mg*

—Vitamina E

______ 12 mg a-TE* _________

Acid pantotenic

6 mg*

Vitamina B6

1, 4 mg*

Vitamina B2

1, 4 mg*

Vitamina Bl

1, 1 mg*

Vitamina A

800 pg RE*

Biotină

50 pg*

Vitamina D3

5 Mg*

Zinc

lOmg*

Cupru

1000 Mg*

Extract de Coada – calului

100 mg

Hidrolizat proteic de colagen

50 mg

Extract de Urzică

40 mg

PABA

40 mg

Acid hialuronic

10 mg

 

Producător:

NP Pharma Sp. z o. o. 07-300 Ostrow Maz., ul. Podstoczysko 30 Polonia

Reprezentant autorizat:

Zdrovit Romania S. R. L.

Str. Sevastopol nr. 13-17 Bucureşti, România Tel/fax 021-310. 65. 15 www. zdrovit. ro

 

informaţii pentru utilizator

 1. Inainte să utilizaţi Procto-Glyvenol


PROCTO-GLYVENOL supozitoare PROCTO-GLYVENOL® cremă rectală

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect, deoarece el conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.

Acest medicament este disponibil fără prescripţie medicală. Cu toate acestea, este necesar să utilizaţi Procto-Glyvenol cu atenţie, pentru a obţine cele mai bune rezultate.

 • Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
 • Intrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau sfaturi.
 • Trebuie să vă prezentaţi la medic dacă simptomele dumneavoastră se înrăutăţesc sau nu se îmbunătăţesc după 7 zile.
 • Dacă vreunul dintre efectele nedorite devine grav sau dacă observaţi orice efect nedorit nemenţionat în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

In acest prospect:

 1. Ce este Procto-Glyvenol şi pentru ce se utilizează
 2. Inainte să utilizaţi Procto-Glyvenol
 3.                  Cum să utilizaţi Procto-Glyvenol
 4.                  Reacţii adverse posibile
 5.                  Păstrarea Procto-Glyvenol

Substanţele active din Procto-Glyvenol supozitoare şi Procto-Glyvenol cremă rectală sunt tribenozida şi lidocaină. Pentru Procto-Glyvenol supozitoare celelalte componente (excipienţii) sunt: gliceride de semisinteză solide nr. 1 (Witepsol E 85) şi gliceride de semisinteză solide nr. 2 (Witepsol W 35).

Pentru Procto-Glyvenol cremă rectală celelalte compo­nente (excipienţii) sunt: cetomacrogol 1000, alcool cetilic, palmitat de izopropil, ulei de parafină, p-hidroxibenzoat de metil, p-hidroxibenzoat de n-propil, stearat de sorbitan, sorbitol soluţie, acid stearic, apă purificată.

 1. Ce este Procto-Glyvenol şi pentru ce se utilizează

Procto-Glyvenol este utilizat pentru tratamentul local al hemoroizilor externi şi interni. Hemoroizii sunt inflamări ale venelor din zona rectală sau anală care provoacă durere locală, usturime şi mâncărime.

Prima substanţă activă, tribenozida, acţionează local asu­pra cauzelor inflamaţiei din vasele mici de sânge.

Cea de-a doua substanţă activă, lidocaină, este un anestezic local care calmează rapid mâncărimea, usturimea şi durerea provocată de hemoroizi.

Un supozitor conţine tribenozidă 400 mg şi lidocaină 40 mg. Un tub a 30 g cremă rectală conţine tribenozidă 1500 mg şi clorhidrat de lidocaină anhidră 600 mg sub formă de clorhidrat de lidocaină.

R0 896993 1330701 -RO 07 A/H

100 g cremă rectală conţin tribenozidă 5 g şi clorhidrat de lidocaină anhidră 2 g sub formă de clorhidrat de lidocaină.

Nu utilizaţi Procto-Glyvenol

 • dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la tribenozidă, lidocaină sau la oricare dintre celelalte componente ale Procto-Glyvenol.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Procto-Glyvenol

Discutaţi cu medicul dumneavoastra sau cu farmacistul  Inainte de a utiliza Procto-Glyvenol dacă suferiţi de boli de ficat.

Evitaţi contactul Procto-Glyvenol cu ochii.

Procto-Glyvenol nu trebuie utilizat la copii, datorită lipsei de experienţă clinică pentru această grupă de vârstă.

Utilizarea altor medicamente

Nu se cunoaşte nici o problemă în cazul utilizării simul­tane a Procto-Glyvenol cu alte medicamente. Totuşi, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Sarcina şi alăptarea

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Nu trebuie să utilizaţi Procto-Glyvenol pe durata primelor 3 luni de sarcină.

Puteţi folosi Procto-Glyvenol începând cu a 4-a lună de sarcină sau atunci când alăptaţi, dar numai la recomandarea medicului; nu depăşiţi doza recomandată.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Procto-Glyvenol nu influenţează negativ capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Informaţii importante privind unele componente ale Procto-Glyvenol

Datorită conţinutului în alcool cetilic, Procto-Glyvenol cremă rectală poate provoca reacţii adverse cutanate locale (de exemplu, dermatită de contact). De asemenea, Procto-Glyvenol cremă rectală poate determina reacţii alergice (chiar întârziate), deoarece conţine p-hidroxibenzoat de metil şi p-hidroxibenzoat de n-propil, în capătul tubului cu cremă rectală Procto-Glyvenol se află

o garnitură din latex. Latexul poate provoca reacţii alergice grave. Manevraţi tubul cu atenţie deosebită dacă ştiţi că sunteţi alergic la latex.

 1.           Cum să utilizaţi Procto-Glyvenol

Ca în cazul oricărui alt medicament, urmaţi cu atenţie toate instrucţiunile pentru a vă asigura că Procto-Glyvenol acţionează corespunzător. Trebuie să întrebaţi farmacistul dacă aveţi nelămuriri.

Când simptomele sunt acute

Utilizaţi un supozitor sau aplicaţi local cremă rectală de

 • ori pe zi (o dată dimineaţa şi o dată seara).

Când simptomele s-au redus

Utilizaţi un supozitor sau aplicaţi local cremă rectală o dată pe zi.

Nu depăşiţi doza recomandată.

Pentru a administra Procto-Glyvenol cremă rectală utilizaţi aplicatorul din ambalaj.

Cât timp trebuie să utilizaţi Procto-Glyvenol

Trebuie să utilizaţi Procto-Glyvenol până când simptomele dispar.

Dacă simptomele persistă mai mult de o săptămână, trebuie să vă prezentaţi la medic.

Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din Procto-Glyvenol

Nu se cunosc cazuri de supradozaj cu Procto-Glyvenol. Totuşi, dacă aţi utilizat mai mult Procto-Glyvenol decât trebuie, anunţaţi imediat medicul dumneavoastră sau farmacistul.

Dacă înghiţiţi din greşeală Procto-Glyvenol, anunţaţi imediat medicul dumneavoastră.

Dacă uitaţi să utilizaţi Procto-Glyvenol

Dacă uitaţi să utilizaţi Procto-Glyvenol atunci când trebuia, nu vă faceţi griji. Utilizaţi-I ca de obicei la ora la care trebuie să administraţi doza următoare. Nu utilizaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

 1.            Reacţii adverse posibile

Ca toate celelalte medicamente, Procto-Glyvenol poate avea efecte nedorite.

& NOVARTIS

RO 896993 1330701 -RO 07 A/H

Procto-Glyvenol este, în general, bine tolerat. Totuşi, în cazuri rare poate provoca reacţii ale pielii, cum sunt arsuri, mâncărimi sau înroşire la nivelul zonelor unde a fost aplicat sau chiar în jurul acelei zone. Anunţaţi-I pe medicul dumneavoastră dacă aveţi astfel de manifestări, In cazuri foarte rare poate provoca reacţii alergice grave (reacţii anafilactice), cum sunt inflamarea feţei, buzelor, limbii şi/sau gâtului (cu dificultăţi la înghiţire), respiraţie dificilă, mâncărimi grave ale pielii sau bătăi neregulate ale inimii.

Contactaţi imediat medicul şi nu mai utilizaţi medica­mentul dacă aveţi oricare dintre aceste manifestări.

Pentru efectele nedorite posibile datorate prezenţei anu­mitor componente din Procto-Glyvenol cremă rectală, vezi pct. “Informaţii importante privind unele componente ale Procto-Glyvenol ”.

Dacă vreunul dintre efectele nedorite devine grav sau dacă observaţi orice efect nedorit nemenţionat în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 1.            Păstrarea Procto-Glyvenol

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj. A se păstra la temperaturi sub 30 °C, în ambalajul original. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Ambalaj

Procto-Glyvenol supozitoare: Cutie cu 2 folii din PE-PP-AI a câte 5 supozitoare.

Procto-Glyvenol cremă rectală: Cutie cu un tub din Al a 30 g cremă rectală şi un aplicator din PE.

Producător

Procto-Glyvenol supozitoare Novartis Pharma S. A. S., Franţa Procto-Glyvenol cremă rectală Novartis Consumer Health GmbH, Germania

Deţinătorul Autorizaţiei de punere pe piaţă

Novartis Consumer Health GmbH Zielstattstrasse 40, 81379 Munchen, Germania

Data ultimei verificări a prospectului

Decembrie 2005.

 

Zineryt

 

40 mg/12 mg/ml, pulbere şi solvent pentru soluţie cutanată  Eritromicină/Acetat de zinc dihidrat    

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament.

 • Pastraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
 • Dacă aveţi întrebări suplimentare, vă rugăm să vă adresaţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.
 • Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră şi nu trebuie să-ldaţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă

au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

 • Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

In acest prospect găsiţi:

 1. Ce este ZINERYT şi pentru ce se utilizează
 2. Inainte să utilizatiZINERYT
 3.           Cum să utilizaţi ZINERYT
 4.            Reacţii adverse posibile
 5.           Păstrarea ZINERYT
 6.            Alte informaţii
 7. CE ESTE ZINERYT Şl PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

ZINERYT conţine 40 mg/ml eritromicină şi 12 mg/ml acetat de zinc. Este o soluţie cutanată indicată în tratamentul local al acneei vulgare. Eritromicina este un antibiotic cu spectru îngust de acţiune, ce aparţine grupului de antibiotice macrolide. Bacteriile Streptococus Epidermidis şi Propionebacterium Acnes, a căror prezenţă a fost demonstrată în acnee, sunt sensibile la ZINERYT.

 1.            ÎNAINTE DE A UTILIZA ZINERYT

Nu utilizaţi ZINERYT

ZINERYT nu trebuie utilizat la pacienţii cu sensibilitate la eritromicină sau alte antibiotice macrolide, sau cu sensibilitate la zinc, diisopropil sebacate sau etanol.

Aveţi grijă deosebită când utilizati ZINERYT

Poate apare rezistenţă încrucişată la alte antibiotice macrolide, dar şi la lincomicină sau clindamicină.

Trebuie evitat contactul cu ochii sau cu mucoasa bucală şi nazală.

Dacă nu se obţin rezultate favorabile în 12 săptămâni trabuie luată în considerare apariţia rezistenţei  bacteriene la antibiotic.

Folosirea altor medicamente:

Vă rugăm să-l informaţi pe medicul dumneavoastră dacă luaţi sau aţi luat alte produse medicamentoase, chiar şi cele fără prescripţie medicală.

Sarcina şi alăptarea

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră  sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Nu există contraindicaţii pentru folosirea ZINERYT pe durata sarcinii şi alăptării.

 Conducerea vehiculelor si  folosirea utilajelor

ZINERYT nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

 1. CUM SE UTILIZEAZĂ ZINERYT

Utilizaţi întotdeauna ZINERYT aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Dacă nu sunteţi sigur, trebuie să vă adresaţi medicului dumneavoastră.

Doze

ZINERYT se aplică în cantitate abundentă (doza recomandată este de 0, 5 ml per aplicare) de două ori pe zi, pe întreaga suprafaţă de piele afectată, pe o perioadă de 10-12 săptămâni.

Mod de administrare Inainte de începerea tratamentului lichidul se toarnă în flaconul cu pudră. Acesta se amestecă apoi energic până la dizolvarea pudrei, apoi se fixează aplicatorul.

Soluţia obţinută este stabilă timp de 5 săptămâni după preparare. Data obţinerii soluţiei ar trebui menţionată pe flacon.

Dacă aveţi impresia că efectul terapeutic al acestui medicament este prea puternic sau prea slab, luaţi legătura cu medicul dumneavoastră.

 1.           REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, ZINERYT poate determina reacţii adverse.

Pot să apară: senzaţie trecătoare de arsură sau înroşire locală a pielii la nivelul locului de aplicare.

Dacă observaţi apariţia oricărei reacţii adverse, chiar dacă nu este menţionată în acest prospect, vă rugăm să informaţi medicul dumneavoastră sau farmacistul.

 1.            PĂSTRAREA ZINERYT

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original .

ZINERYT nu se administrează după data de expirare înscrisă pe ambalaj (după EXP. ). Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective. După prepararea soluţiei, aceasta este stabilă timp de 5 săptămâni. Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere, întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

 1.         ALTE INFORMAŢII

Ce conţine ZINERYT

        – Substanţele active sunt

eritromicină şi acetat de zinc. Un ! mililitru soluţie cutanată conţine 40 mg eritromicină şi 12 mg acetat de zinc, după reconstituire.

 • Celelalte componente sunt diisopropil sebacate şi etanol anhidru.

Cum arată ZINERYT şi conţinutul

ZINERYT este disponibil sub formă de pudră conţinând eritromicină şi acetat de zinc dihidrat, într-un flacon şi un alt flacon cu vehiculul lichid conţinând etanol şi un emolient. Flacoanele au o capacitate de 30 ml.

 Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

ASTELLAS PHARMA EUROPE B. V. Elisabethhof 19, 2353 EW Leiderdorp, Olanda

Producător

ASTELLAS PHARMA EUROPE B. V. Elisabethhof 19, 2353 EW Leiderdorp, Olanda

Acest prospect a fost aprobat în

Decembrie 2006


122422

© Astellas Pharma Europe B. V. Leiderdorp, The Netherlands

 

Asociaţia Crsseitsffa se Aibine din România                            _                      COfTipl6X ApICOl “VOCGSldV

Complex Apicol

 

 

Apidermin cremă de faţă cu lăptişor de matcă

Ingrijirea tenului sănătos este desăvârşită de un tratament regal obţinut din substanţă ce hrăneşte regina albinelor: lăptişorul de matcă. Datorită complexului de elemente active format din ceară naturală de albine, lăptişor de matcă şi retinol A, pielea îşi recapătă strălucirea naturală, fiind hrănită în profunzime.

Rasfaţă: tenurile uscate, tenuri foarte uscate, obosite şi deshidratate.

Lăptişorul de matcă, hrană regală, complex de vitamin B, C, D şi E, este o substanţă naturală cu numeroase principii nutritive, fiind un concentrat biologic bogat în substanţe proteice: lipide, glucide şi vitamine, activând circulaţia sângelui. Datorită acţiunii de regenerare asupra celulelor, lăptişorul de matcă este una dintre cele mai puternice substanţe naturale cu efect antirid.

Retinol A sau vitamina A, datorită acţiunii sale antioxidante ajutând la reducerea ridurilor fine şi micşorarea porilor. Absorbit de piele, retinolul A, duce la creşterea producţiei colagenului, bariera naturală a pielii împotriva factorilor agresive din atmosferă.

Ceara naturală de albine completează lăptişorul de matcă şi Retinol A fixând apa şi substanţele hrănitoare în celulele pielii.

Utilizare: Respectarea celor 3 paşi ai tenului sănătos este esenţială pentru un ten care străluceşte din interior. Pentru cele mai bune rezultate recomandăm ca aplicarea cremei Apidermin să fie făcută pe un ten curăţat în prealabil cu emulsia Apiten, apoi tonifiat cu loţiunea Tenapin. Crema se aplică prin masaj uşor al pielii în direcţia ridurilor. Se poate folosi atât seară cât şi dimineaţa, fiind o barieră împotriva agresiunii mediului înconjurător.

Ingrediente: Paraffin oil, Aqua, Beeswax, Sodium tetraborate, Lanolin, Cetylalcohol, Retinol A, Cholesterol, Royaljelly, Perfume.

Ase păstra la o temperatură cuprinsă între 5-25°C.

Rasfat apicosmetic cu tradiţie de 45 ani


Abbott

 

Compoziţie

Kreon 25000                                                                       {

O capsulă gastrorezistentă conţine pancreatină 300 mg (amilază 18000 unităţi Ph. Eur., lipază 25000 unităţi Ph. Eur., protează 1000 unităţi Ph. Eur. ) şi excipienţi: conţinutul capsulei: macrogol 4000, ftalat de metilhidroxipropilceluloză, dimeticonă 1000, cetii alcool, trietil citrat; capsulă: gelatină, oxid roşu de fer (E 172), oxid galben de fer (E 172), oxid negru de fer (E 172), dioxid de titan (E 171).

Grupa farmacoterapeutică: alte produse inclusiv enzime digestive; preparate enzimatice

Indicaţii terapeutice

1075387

Tratamentul insuficienţei pancreatice exocrine la adulţi şi copii.

 

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Insuficienţa pancreatică exocrină este adesea întâlnită în (dar nu limitată la):

 • fibroză chistică
 • pancreatită cronică
 • postpancreatectomie

Kreon 25000

Capsule gastrorezistente, 300 mg

 • gastrectomie
 • cancer pancreatic
 • după chirurgia de by-pass gastro-intestinal (de exemplu, gastro- entero-anastomoză Billroth II)
 • obstrucţia duetelor pancreatice sau canalului biliar comun (de exemplu în neoplazii)

Contraindicaţii

Hipersensibilitate la pancreatină de origine porcină sau la oricare dintre excipienţii produselor.

Pancreatită acută.

Acutizări ale pancreatitei cronice.

Precauţii

In fazele incipiente ale pancreatitei acute nu se va administra medicaţie orală.

Interacţiuni

Nu au fost raportate interacţiuni medicamentoase sau alte tipuri de interacţiuni.

Atenţionări speciale

Sarcina şi alăptarea

Nu există date suficiente privind administrarea Kreon în sarcină. Studiile pe animale privitoare la efectele asupra sarcinii şi dezvoltării embrionare/fetale, parturiţiei şi dezvoltării postnatale (a se vedea pct. 5. 3) sunt insuficiente.

Riscul potenţial la om nu se cunoaşte.

Din acest motiv se recomandă folosirea enzimelor pancreatice în sarcină şi alăptare numai în cazul în care beneficiile potenţiale depăşesc eventualele riscuri.

Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje Kreon nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Doze şi mod de administrare                                      

Mod de administrare

Dozele trebuie adaptate necesităţilor individuale, în funcţie de severitatea bolii şi compoziţia alimentelor.

Se recomandă să se administreze doza (vezi mai jos) în timpul mesei.

Capsulele trebuie înghiţite întregi, fară a le mesteca sau sparge, cu lichide în cantitate suficientă în timpul meselor sau al gustărilor.

In cazurile în care înghiţirea capsulelor este dificilă (de exemplu la copiii mici sau pacienţi în vârstă), capsulele pot fi desfacute cu grijă şi minimicrosferele adăugate unor alimente de consistenţă moale (pH<5, 0), care nu necesită mestecarea, sau administrarea împreună cu un lichid (pH<5, 0). Orice amestec de minimicrosfere şi alimente sau lichid trebuie consumat imediat şi în nici un caz păstrat.

Este important să se asigure o hidratare corespunzătoare, în special în perioadele cu pierderi mari de lichide. O hidratare inadecvată poate agrava constipaţia.

Fibroza chistică

In baza recomandărilor Conferinţei de Consens asupra Fibrozei Chistice, a studiului caz-control al Fundaţiei americane de Fibroză Chistică şi a studiului caz-control englez, au fost propuse

 

următoarele recomandări generale privind dozele în tratamentul de substituţie enzimatică:

 • Regimul de dozaj bazat pe greutatea corporală: pentru copii sub 4 ani se recomandă începerea tratamentului cu 1000 unităţi lipază/ kg la o masă iar pentru copiii peste 4 ani, 500 unităţi lipază/kg la o masă.
 • Doza trebuie ajustată în funcţie de severitatea bolii, controlul steatoreei şi menţinerea unei stări de nutriţie bune.
 • In general, nu trebuie depăşită doza de 10 000 unităţi/kg şi zi la copii.

Alte afecţiuni asociate cu insuficienţă pancreatică exocrină Doza trebuie individualizată şi stabilită în funcţie de gradul maldigestiei şi conţinutul în lipide al dietei.

Doza necesară pentru o masă principală (mic dejun, prânz sau cină) variază între 20 000 şi 75 000 unităţi de lipază Ph. Eur. şi pentru gustările dintre mesele principale variază între 5 000 şi 25 000 unităţi de lipază Ph. Eur..

Doza iniţiala uzuală pentru Kreon este între 10 000 – 25 000 unităţi de lipază Ph. Eur. pentru o masă principală. Totuşi pacienţii necesită doze mai crescute pentru a scade steatoreea şi pentru a menţine o stare nutriţională adecvată.

Practica medicală clinică obişnuită sugerează că cel puţin 20 000 – 50 000 unităţi de lipază Ph. Eur. trebuie administrate cu mesele principale.

Reacţii adverse

Din rezultatele obţinute în studiile clinice a rezultat că incidenţa totală a readţiilor adverse raportate pentru pancreatină este egală cu cea pentru placebo.

Tulburări gastrointestinale

Durere abdominală (frecventă), constipaţie (mai puţin frecventă), scaune modificate (mai puţin frecventă), diaree  (mai puţin frecventă) şi greaţă/vărsături (mai puţin frecventă).

La pacienţii cu fibroză chistică sub tratament cu produse ce conţin suplimente de enzime pancreatice în concentraţie mare, au fost raportate stricturi ileo-cecale, colon dilatat (colonopatia fibrozantă) şi colită. Studiile caz-control nu au adus dovezi ale unei relaţii între Kreon şi apariţia colonopatiei fibrozante.

Au fost semnalate cazuri de stricturi ale colonului şi la copiii cu fibroză chistică trataţi cu doze mari de pancreatină.

Ca o măsură de precauţie, simptomele abdominale neobişnuite sau modificări ale simptomelor abdominale trebuie analizate pentru excluderea unei posibile afectări colonice în special la pacienţii cărora li se administrează mai mult de 10 000 de unitati de lipază/ kg şi zi.                                                               

Tulburări ale ţesutului cutanat si subcutanat            

Au fost raportate reacţii alergice sau de hipersensibilitate la nivel cutanat (mai puţin frecvente).   

Supradozaj                                                                      

S-a raportat faptul că doze de pancreatină în exces pot fi asociate cu hiperuricozurie şi hiperuricemie.          

Păstrare

La temperaturi sub 20°C, în ambalajul original (blister PVC/ PVDC-A1)

A se păstra la temperaturi sub 30°C în ambalajul original, (flacon PEID). A se păstra flaconul bine închis pentru a fi protejat de timiditate.

Ambalaj

Cutie cu 2 blistere PVC/PVDC-A1 a câte 10 capsule gastrorezistente. Cutie cu 1 flacon din PEID cu 20 capsule gastrorezistente.

Cutie cu 1 flacon din PEID cu 50 capsule gastrorezistente.

Cutie cu 1 flacon din PEID cu 100 capsule gastrorezistente.

Este posibil ea nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Producător

Abbott Products GmbH,

Justus-von-Liebig-Str. 33 31535 Neustadt, Germania

Deţinătorul Autorizaţiei de punere de piaţă

Abbott Products GmbH

Hans-Bocklesr-Allee 20, D-30173 Hanovra, Germania

Data ultimei verificări a prospectului

Noiembrie 2010

 

VITAMINA B, ZENTIVA 100 mg/2 ml

Soluţie injectabilă

Compoziţie

 • ml soluţie injectabilă conţin clorhidrat de tiamină anhidru 100 mg sub formă de clorhidrat de tiamină monohidrat 105, 34 mg şi excipienţi: clorhidrat de l-cisteină anhidru, hidrogenocarbonal de sodiu, apă pentru preparate injectabile

 Grupa farmacoterapeutică: vitamine, vitamina B, Indicaţii terapeutice

 Carenţa de vitamina B1: boala beri-beri (insuficienţă cardiacă, edeme).

 Fenomene de encefalopatie: sindrom Wernicke, sindrom Korsakoff.

 Contraindicaţii

 Hipersensibilitate la tiamină sau la oricare dintre excipienţii produsului.

 Precauţii

 Datorită posibilităţii apariţiei şocului anafilactic în cazul administrării intravenoase a tiaminei, aceasta se va face în condiţiile în care mijloacele de reanimare sunt disponibile.

Interacţiuni

Nu sunt cunoscute.

Atenţionări speciale

Nu sunt necesare.

Sarcina şi alăptarea

Nu s-au efectuat studii de teratogeneză la animale de laborator. Nu au fost semnalate efecte malformative sau fetotoxice la om. Deoarece experienţa clinică la gravide este limitată şi nu pot fi excluse toate riscurile, nu se recomandă administrarea produsului în timpul sarcinii.

Tiamina se excretă în laptele matern. Deoarece nu se cunosc efectele asupra sugarului, se recomandă evitarea administrării produsului în perioada de alăptare.

Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

Nu există date care să demonstreze că tiamina influenţează negativ capacitatea de a conduce vehicule

sau de a fol  si utilaje.

Doze şi mod         de administrare

Produsul se administrează intramuscular sau intravenos.

Doza recomandată este de 100-200 mg clorhidrat de tiamină anhidru pe zi. In unele cazuri poate fi necesară cresterea dozei (până la 1000 mg/zi). Daca doza zilnică este mai mare de 200 mg/zi aceasta

trebuie administrată în mai multe prize, pe parcursul a 24 ore. In cazul administrării intravenoase,

produsul trebuie injectat lent timp de peste 10 min lent

Reacţii adverse

-Hipotensiune arterială tranzitorie.

-Reacţii de hipersensibiIitate, cu diverse grade de veritate, până la şocul anafilactic. Se recomandă

testarea intradermică înainte de administrarea vitaminei B1.

Efecte dermatologice: prurit, urticarie, transpiraţii senzaţia de căldură

Efecte asupra sistemului nervos central: slăbiciune  musculară, nelinişte psihomotorie.

Alte reacţii adverse: greaţă, senzaţia de strangulat

 • n cazurile mai severe: cianoza prin edem Quinke hemoragia digestiva, edemul intrapulmonar, colapsul

vascular cu   prăbuşirea tensiunii arteriale, exitus.

Administrarea intramusculară: induraţie locală.

Supradozaj                                                          

Fenomene de supradozare nu apar datorită faptului ca tiamina nu se depozitează în cantităţi mari în organism, iar excesul este eliminat.               

 

Păstrare                                                                                       

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.              

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.                             

Ambalaj                                                                                          

Cutie cu 5 fiole din sticlă incoloră, cu inel de rupere sau cu puncte de rupere, a câte 2 ml soluţie injectabilă          

Cutie cu 10 fiole din sticlă incoloră, cu inel de rupere sau cu punct de rupere, a câte 2 ml soluţie injectabilă         

 

Producător

 1. C. ZENTIVA S. A.

Deţinătorul Autorizaţiei de punere pe piaţă

 1. C. ZENTIVA S. A.

B-dul Theodor Pallady nr. 50 Sector 3, 032266 Bucureşti, România

Data ultimei verificări a prospectului Decembrie 2010

ZeNTIVA

[1] 100 % doză zilnică recomandată conf. HG 685/2009 Mod de administrare: adulţi: 1 comprimat pe zi, înghiţit cu suficient lichid.

Produsul este destinat adulţilor. A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc

o    dietă diversificată şi echilibrată şi un mod de viaţă sănătos. A se păstra la temperatura camerei, în ambalajul bine închis. A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor mici. Colorantul El 04 poate afecta negativ activitatea copiilor şi atenţia acestora.

Produs notificat de INCDBA-IBA nr. 4968/20. 07. 2011

pe piaţă

 1. C. ZENTIVA S. A.

B-dul Theodor Pallady nr. 50 Sector 3, 032266 Bucureşti, România

Data ultimei verificări a prospectului Decembrie 2010

ZeNTIVA

[1] 100 % doză zilnică recomandată conf. HG 685/2009 Mod de administrare: adulţi: 1 comprimat pe zi, înghiţit cu suficient lichid.

Produsul este destinat adulţilor. A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc

o    dietă diversificată şi echilibrată şi un mod de viaţă sănătos. A se păstra la temperatura camerei, în ambalajul bine închis. A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor mici. Colorantul El 04 poate afecta negativ activitatea copiilor şi atenţia acestora.

Produs notificat de INCDBA-IBA nr. 4968/20. 07. 2011

INGRIJIREA  PACIENTULUI  CU  INFARCT  MIOCARDIC

INGRIJIREA  PACIENTULUI  CU  INFARCT  MIOCARDIC Infarctul miocardic acut( IMA) se caracterizeaza printr-o zona de necroza ischemica  in miocard, determinata de o obstructie coronariana prin tromboza. 90-95 % dintre cazurile de IMA sunt produse de ateroscleroza coronariana. Factorii care favorizeaza aparitia IMA sunt cunoscuti sub numele de factori de risc si acestia sunt: varsta, sexul, fumatul, stresurile, sedentarismul, obezitatea, hipertensiunea arteriala, diabetul zaharat, hiperlipemia, etc. Factorii care declanseaza IMA sunt: efortul intens, mesele copioase, stress-ul, factorii meteorologici ( in special, expunerea la frig), infectii ale tractului respirator, etc. Manifestarile de dependenta( semne sau simptome) : durerea, hipotensiunea arteriala, hipertermia, alte semne. …

Citeste mai multINGRIJIREA  PACIENTULUI  CU  INFARCT  MIOCARDIC

INGRIJIREA PACIENTULUI CU Infarctul miocardic acut( IMA)

INGRIJIREA PACIENTULUI CU IMA IMA = necroza miocardica mai mult sau mai putin extinsa determinata de o obstructie coronariana prin tromboza. CIRCUMSTANTE DE APARITIE: dupa mese copioase efort fizic intens expunere la frig FACTORI PREDISPOZANTI: ateroscleroza stenoza congenitala coronariana leziuni valvulare FACTORI DE VASE: hiperlipemii hipercolesterolemii alcool tutun obezitate stres sedentarism Dz HTA MANIFESTARI DE DEPENDENTA: durere anginoasa intensa 9atroce, violenta, insuportabila, socogena, nu cedeaza la nitroglicerina sau repaus, durata peste 30 min) durerea poate fi tipica (localizata retrosternal) cu sau fara iradieri, se instaleaza brusc sau poate fi atipica (localizata epigastric) dispnee anxietate transpiratii reci sughit greturi, varstaturi ameteli …

Citeste mai multINGRIJIREA PACIENTULUI CU Infarctul miocardic acut( IMA)

INGRIJIREA PACIENTULUI CU BOLI CONGENITALE  ALE INIMII

DEF: Bolile congenitale ale inimii sau cardiopatiile congenitale sunt anomalii ale inimii sau ale multor vase. Survin intre a 5a si a 8a saptamana de viata embrionara cand atriile si venticulii sunt separate in 2 jumatati printr-un sept. Clasificare : – cianogene                       -necianogene : stenoza aortica STENOZA AORTICA: DEF: reprezinta o stramtorare a orificiului aortic care devine un obstacol in trecerea sangelui din VS in aorta in timpul sistolei. ETIOLOGIE: -obstacol valvular :-reumatismul articular ac.                                   -cauze congenitale                                   -cauze degenerative -obstacol subvalvular:-cardiomiopatia hipertrofica si obstructiva -obstacol supravalvular:-inel fibros Leziunea consta in ingrosarea valvulelor aortice care formeaza un …

Citeste mai multINGRIJIREA PACIENTULUI CU BOLI CONGENITALE  ALE INIMII

phenhydan prospect

Prospect Phenhydan

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

PHENHYDAN 250 mg/5 ml soluţie injectabilă

Fenitoină sodică

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

          Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

          Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le
poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

          Dacă vreuna dintre reacţiile adverse se agravează sau dacă observaţi orice reacţie adversă
nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau
farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

1.       Ce este Phenhydan şi pentru ce se utilizează

2.       înainte să utilizaţi Phenhydan

3.       Cum să utilizaţi Phenhydan

4.       Reacţii adverse posibile

5.       Cum se păstrează Phenhydan

6.       Informaţii suplimentare

phenhydan prospect
phenhydan prospect

1.       Ce este Phenhydan şi pentru ce se utilizează

Phenhydan aparţine unui grup de medicamente numite antiepileptice. Este utilizat pentru tratamentul
unei stări patologice (boală) numite
„status epilepticus” (caracterizată prin convulsii prelungite sau
repetate), convulsiile epileptice cu apariţie frecventă, precum şi pentru prevenirea apariţiei convulsiilor
în timpul şi după intervenţiile de neurochirurgie.

Phenhydan este, de asemenea, utilizat pentru a trata formele grave de tahiaritmie ventriculară (un tip
anume de aritmie cardiacă) despre care medicul consideră că pot pune viaţa în pericol, precum şi
pentru a trata o afecţiune dureroasă a feţei, numită nevralgie de trigemen.

Notă

Fenitoina nu este eficace pentru tratarea crizelor de tip absenţă (un anumit tip de crize care apar în
mod prelungit sau repetat) sau pentru tratamentul ori profilaxia convulsiilor febrile.

2.               Înainte să utilizaţi Phenhydan
Nu utilizaţi Phenhydan:

          dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la fenitoină;

          dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la alte medicamente cu o structură chimică asemănătoare
fenitoinei (de exemplu hidantoină);

          dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la oricare din celelalte componente ale Phenhydan ;

          dacă funcţia hematogenă (de producere a celulelor sanguine) a măduvei osoase este sever
afectată;

          dacă aveţi o afecţiune a inimii caracterizată prin bătăi neregulate ale inimii cum sunt bloc
atrioventricular de gradul II sau III, boala nodului sinusal sau bloc sino-atrial;

          dacă aveţi o afecţiune a inimii numită sindrom Adams-Stokes, care este o tulburare a ritmului
inimii care se manifestă prin leşin şi uneori crize epileptice;

          dacă aveţi o afecţiune a inimii caracterizată prin bătăi rare ale inimii (mai puţin de 50 bătăi pe
minut) cum este bradicardia sinusală;

          dacă aţi suferit un infarct miocardic în ultimele 3 luni sau dacă funcţia inimii dumneavoastră
este sever afectată şi debitul de sânge pompat de inimă (debitul cardiac) este scăzut, cu
excepţia situaţiilor când aveţi o tulburare a ritmului de bătaie a inimii care vă pune viaţa în
pericol;

          pe cale subcutanată, perivasculară, venoasă sau intraarterială, datorită pH-ului mare al
medicamentului.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Phenhydan

                      dacă suferiţi de insuficienţă cardiacă;

                      dacă aveţi probleme cu respiraţia (insuficienţă respiratorie);

                      dacă aveţi tensiunea arterială foarte scăzută (tensiunea sistolică < 90 mmHg);

                      dacă aveţi un bloc cardiac atrioventricular de gradul I;

                      dacă suferiţi de fibrilaţie atrială sau flutter atrial (tipuri de ritm cardiac neregulat);

          dacă aveţi funcţiile rinichilor sau ficatului afectate. În acest caz, medicul dumneavoastră va
recolta probe de sânge şi urină pentru a monitoriza funcţia hepatică şi renală;

          dacă sunteţi diabetic, probabilitatea apariţiei hiperglicemiei (zahăr crescut în sânge) este mai
mare.

Dacă aveţi o alergie cunoscută la alte medicamente antiepileptice (reactivitate încrucişată), vă rugăm
să informaţi medicul dumneavoastră înainte de a utiliza Phenhydan, deoarece este posibil să aveţi un
risc crescut de a dezvolta o reacţie alergică şi la Phenhydan. Medicul dumneavoastră va decide în
privinţa tratamentului de urmat.

Au fost raportate reacţii alergice care ameninţă supravieţuirea (aşa-numitele Sindrom de
hipersensibilitate sau Sindrom DRESS) în cazul utilizării Phenhydan. Semnele unei reacţii alergice pot
fi: febră, erupţii cutanate, dureri în gât, umflare a nodulilor limfatici, dureri musculare şi articulare,
icter, sângerare, greaţă, pierderea apetitului alimentar, stare generală de slăbiciune şi simptome de tip
gripal. Dacă unul sau mai multe din aceste simptome apar sub tratament cu Phenhydan, solicitaţi
imediat sfatul medicului dumneavoastră înainte de a lua acest medicament.

La utilizarea Phenhydan s-au raportat erupţii pe piele, care pot pune viaţa în pericol (sindrom Stevens-
Johnson, necroliza epidermică toxică) şi care apar iniţial la nivelul trunchiului ca pete roşii în ţintă sau
circulare, adesea cu veziculă centrală. Alte semne de urmărit includ ulceraţii la nivelul gurii, gâtului,
nasului, organelor genitale şi conjunctivită (ochi roşii şi umflaţi). Aceste erupţii pe piele care pot pune
viaţa în pericol, sunt adesea însoţite de simptome asemănătoare gripei. Erupţia poate progresa către
extinderea veziculelor sau descuamarea pielii. Cel mai mare risc de apariţie a reacţiilor cutanate grave
se înregistrează în primele săptămâni de tratament. Dacă manifestaţi sindromul Stevens-Johnson sau
necroliza epidermică toxică în cursul tratamentului cu Phenhydan nu trebuie să reluaţi tratamentul cu
Phenhydan niciodată. Dacă a apărut erupţia sau aceste semne pe piele, opriţi Phenhydan, adresaţi-vă
de urgenţă unui medic şi informaţi-l că luaţi acest medicament.

Reacţii adverse severe la nivelul pielii apar rareori în cursul tratamentului cu Phenhydan. Acest risc
poate fi asociat cu o variaţie genetică la persoanele de origine chineză sau Thai. Dacă aveţi o asemenea
origine etnică şi testele anterioare au confirmat că sunteţi purtător al acestei varietăţi genetice (HLA-
B*1502), discutaţi cu medicul dumneavoastră acest aspect înainte de a lua Phenhydan.

Phenhydan este destinat exclusiv administrării intravenoase. Trebuie evitate alte moduri de
administrare, întrucât eficacitatea medicamentului este redusă iar soluţia injectabilă alcalină poate
cauza leziuni ale ţesuturilor.

Solventul din Phenhydan poate ataca rapid materialul plastic (de exemplu policarbonat) din care sunt
constituite dispozitivele utilizate pentru administrarea medicamentului în venă. Ca urmare, se
recomandă asigurarea unor căi separate de abord venos.

Soluţia injectabilă nu trebuie diluată sau amestecată cu alte medicamente.

Informaţii importante privind tratamentul

Dacă aveţi hidroxilare lentă

Hidroxilarea lentă este o tulburare moştenită a metabolismului. Ea afectează modul în care organismul
dumneavoastră utilizează şi reacţionează la medicament.

Dacă aveţi hidroxilare lentă trebuie să fiţi precauţi. Puteţi manifesta semne de supradozaj chiar la doze
moderate (vezi “Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din Phenhydan”). În acest caz doza trebuie
redusă. Medicul dumneavoastră va lua o probă de sânge pentru a verifica dacă valorile concentraţiei de
fenitoină din sânge nu sunt prea mari.

Dacă treceţi la alt medicament care conţine _ fenitoină

Concentraţiile de fenitoină din sânge determinate de alte medicamente care conţin fenitoină pot fi
diferite de concentraţiile determinate de Phenhydan. Dacă schimbaţi medicamentul care conţine
fenitoină, medicul vă va monitoriza până când valorile fenitoinei se stabilizează. Aceasta poate dura
până la 2 săptămâni.

În plus, medicul dumneavoastră vă va supraveghea evoluţia şi va recolta regulat probe de sânge. În
cazul copiilor, medicul va supraveghea şi funcţia glandei tiroide.

Medicul dumneavoastră va decide dacă vreunul din rezultatele testelor impune schimbarea sau
încetarea tratamentului.

Dacă încetaţi brusc să utilizaţi Phenhydan

          puteţi prezenta convulsii mai des,

          poate să apară status epilepticus (caracterizată prin convulsii persistente).

Pentru a evita aceste probleme, medicul dumneavoastră poate:

          reduce treptat doza de Phenhydan;

          începe tratamentul cu noul medicament antiepileptic într-o doză mică pe care o va creşte
treptat.

Dacă prezentaţi valori mici ale concentraţiei proteinelor din sânge (hipoproteinemie), probabilitatea
apariţiei reacţiilor adverse la nivelul sistemului nervos este mai mare.

La un număr mic de pacienţi trataţi cu medicamente antiepileptice precum fenitoină s-a constatat
apariţia unor gânduri de auto-vătămare sau de sinucidere. În cazul în care vă apar astfel de gânduri,
contactaţi-vă imediat medicul, indiferent de moment.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent orice
alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală. Anumite medicamente pot
creşte sau scădea concentraţia fenitoinei din sânge. Fenitoina poate modifica concentraţia altor
medicamente în sânge. Aceste efecte se numesc interacţiuni. Dacă medicul dumneavoastră consideră
că există o interacţiune medicamentoasă în cazul dumneavoastră, va verifica concentraţiile fenitoinei.

Următoarele substanţe _pot creşte concentraţia _ fenitoinei:

          alcool etilic (consumarea rapidă)

          anticoagulante orale (medicamente care subţiază sângele, de exemplu dicumarol)

          benzodiazepine (utilizate pentru a trata agitaţia)

          anestezice (de exemplu halotan)

          alte medicamente antiepileptice (de exemplu sultiam, etosuximidă, mesuximidă, felbamat,
oxcarbazepină)

          antiaritmice (de exemplu amiodaronă)

          antireumatice nesteroidiene (AINS) (de exemplu salicilat, azapropazonă, fenilbutazonă)

          antibiotice (de exemplu cloramfenicol, eritromicină, trimetoprim, sulfonamidă)

          antimicotice (medicamente antifungice de exemplu amfotericină B, fluconazol, ketoconazol,
miconazol, itraconazol)

          izoniazidă, acid para-amino salicilic (PAS), cicloserină (folosită în tratamentul tuberculozei)

          blocante ale canalelor de calciu (medicamente pentru inimă, de exemplu diltiazem,
nifedipină)

          hormoni (de exemplu estrogeni)

          disulfiram (folosit în tratamentul dependenţei de alcool)

          metilfenidat (folosit în tratamentul tulburării hiperkinetice cu deficit de atenţie [ADHD])

          cimetidină, omeprazol, ranitidină (folosite în tratamentul ulcerului gastro-duodenal)

          ticlopidină (folosită în profilaxia trombozelor)

          medicamente antidepresive (de exemplu amitriptilină, clomipramină, trazodonă,
viloxazină, fluoxetină)

          medicamente psihotrope triciclice (utilizate pentru tratamentul psihozelor)

          tolbutamidă (folosită în tratamentul diabetului)

          fluoropirimidină, de exemplu 5-fluorouracil (folosit în tratamentul cancerului)

          propoxifen (utilizat pentru tratarea tusei)

Substanţe care pot scădea concentraţia fenitoinei:

          antibiotice (de exemplu rifampicină)

          alte medicamente antiepileptice (de exemplu vigabatrină, primidonă)

          rezerpină, diazoxid (folosite în tratamentul hipertensiunii arteriale)

          sucralfat (folosit în tratamentul ulcerului duodenal)

          teofilină (folosită în tratamentul afecţiunilor respiratorii)

          abuz cronic de alcool (abuz persistent de alcool pe durată lungă)

          nelfinavir, lopinavir, ritonavir (substanţe folosite în tratamentul infecţiilor virale determinate de
HIV (SIDA))

          acid folic: efectul fenitoinei poate fi mai puţin eficace dacă utilizaţi în acelaşi timp acid folic

          nu trebuie utilizate preparate din plante medicinale care conţin sunătoare (Hypericum
perforatum)
(acestea determină scăderea concentraţiei serice şi efectul clinic al fenitoinei).

Substanţe care _pot creşte sau scădea concentraţia _ fenitoinei:

          antiepileptice (de exemplu carbamazepină, valproat de sodiu, acid valproic, fenobarbital)

          benzodiazepine (utilizate pentru a trata agitaţia, de exemplu clordiazepoxid, diazepam)

          ciprofloxacină (un antibiotic)

Acidul valproic (un medicament antiepileptic): dacă utilizaţi şi acid valproic în asociere cu fenitoina
sau dacă doza de acid valproic este crescută, pot să apară mai multe reacţii adverse. In special riscul de
afectări cerebrale este mai crescut (vezi punctul 4 “Reacţii adverse posibile“).

Fenitoina _poate modifica concentraţia următoarelor medicamente în sânge, _precum şi efectul
medicamentelor:

          corticosteroizi (de exemplu dexametazonă, prednisonă, fludrocortizonă)

          anticoagulante orale (medicamente care subţiază sângele de exemplu dicumarol)

          tetracicline, de exemplu doxiciclină (antibiotice)

          praziquantel (folosit în tratamentul infestărilor cu viermi)

          rifampicină (folosită în tratamentul tuberculozei)

          anumiţi agenţi antifungici, de exemplu itraconazol (utilizat pentru tratamentul infecţiilor
determinate de ciuperci)

          antiepileptice (de exemplu lamotrigină, carbamazepină, valproat, felbamat, oxcarbazepină)

          estrogen (folosit în terapia de substituţie hormonală [TSH])

          alcuroniu, pancuroniu, vecuroniu (relaxante musculare)

          ciclosporină, tacrolimus (folosite în prevenirea rejetului de grefă de organ)

          furosemid (un diuretic [determină eliminarea apei din corp] folosit în tratamentul insuficienţei
cardiace)

          teofilină (folosită în tratamentul dificultăţilor la respiraţie)

          digitoxină (medicament pentru inimă)

          nicardipină, diazoxid (utilizate pentru tratamentul hipertensiunii arteriale)

          nimodipină (utilizată pentru prevenirea spasmului vaselor sanguine de la nivelul creierului)

          chinidină, verapamil (utilizate în tratamentul tulburărilor de ritm cardiac)

          medicamente antidepresive (de exemplu amitriptilină, clomipramină, paroxetină, sertralină)

          medicamente psihotrope triciclice (de exemplu clozapină folosită în tratamentul schizofreniei)

                 metadonă (folosită în tratamentul dependenţei de heroină)

                 clorpropamidă, glibenclamidă, tolbutamidă (folosite în tratamentul diabetului zaharat)

                 atorvastatină

                 vitamina D

                 anticoncepţionale orale: efectul contraceptiv nu este sigur.

          medicamente care subţiază sângele (anticoagulante): dacă folosiţi astfel de medicamente,
trebuie să verificaţi cu regularitate timpul de coagulare a sângelui (valoarea INR-ului).

          teniposidă, metotrexat (medicamente anticanceroase). Puteţi avea un număr mai mare de reacţii
adverse şi agravarea reacţiilor adverse la tratamentul cu metotrexat.

Phenhydan împreună cu alcool

Nu trebuie să consumaţi alcool etilic în timpul tratamentului cu Phenhydan.

Sarcina şi alăptarea

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă,
adresaţi-vă medicului pentru recomandări înainte de a utiliza acest medicament.

Din cauza riscului de malformaţii (vă rugăm să consultaţi secţiunea referitoare la Sarcină) este
necesară planificarea şi monitorizarea fiecărei sarcini.

Sarcina

Reţineţi faptul că pilula anticoncepţională poate să nu aibă efect dacă utilizaţi Phenhydan.

Dacă planificaţi să rămâneţi gravidă sau sunteţi deja gravidă, utilizaţi Phenhydan doar dacă vă indică
medicul, în urma evaluării atente a raportului riscuri/beneficii.

Dacă sunteţi gravidă şi utilizaţi orice medicament antiepileptic, probabilitatea malformaţiilor la făt este
mai mare. Dovezile sugerează că această probabilitate este de 2 până la 3 ori mai mare. Printre
malformaţiile posibile se numără:

                      buză de iepure ;

                      malformaţii la nivelul inimii şi vaselor;

          afectarea dezvoltării capului (microcefalie), feţei, a unghiilor sau degetelor de la mâini sau de
la picioare ;

                      defecte ale tubului neural (segment embrionar din care se va forma sistemul nervos al fătului);

                      creştere întârziată şi dezvoltare cognitivă scăzută.

Ca urmare, trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră imediat dacă planificaţi să rămâneţi gravidă
sau sunteţi deja gravidă. Medicul va verifica dacă tratamentul cu Phenhydan este necesar.

In cazul în care sunteţi gravidă şi trebuie să fiţi tratată de urgenţă cu Phenhydan

          Dacă este posibil, nu trebuie să utilizaţi şi alte medicamente antiepileptice. Utilizarea mai
multor medicamente antiepileptice creşte riscul apariţiei malformaţiilor la făt.

          În special în primele 3 luni de sarcină trebuie să vi se administreze doza minimă eficace.
Aceasta este cea mai mică doză posibilă la care convulsiile sunt ţinute sub control. Medicul
dumneavoastră va stabili care este această doză.

                       Starea dumneavoastră şi a fătului vor fi urmărite pe durata tratamentului;

          Concentraţiile serice ale fenitoinei se vor modifica în timpul şi după sarcină. Medicul
dumneavoastră vă va determina concentraţiile din sânge ale fenitoinei pentru a se asigura că vi
se administrează doza potrivită;

          Este recomandat să vi se efectueze un examen ecografic. Acesta poate reda o imagine detaliată
a fătului. Trebuie să fiţi informată cu privire la orice probleme ale fătului.

Tratamentul cu Phenhydan nu trebuie întrerupt brusc în timpul sarcinii. Întreruperea bruscă a
tratamentului poate determina apariţia convulsiilor, fapt care vă poate dăuna atât dumneavoastră cât şi
fătului.

Îngrijirea nou-născutului

Nou-născutul poate prezenta tulburări ale sângelui în primele 24 de ore după naştere. Pentru a preveni
acest lucru:

          medicul dumneavoastră trebuie să vă administreze o doză de vitamina K1 în ultima săptămână
de sarcină;

                      medicul trebuie să administreze nou-născutului o doză de vitamina K1.

Prevenirea deficitului de acid folic

Pentru a preveni un posibil deficit de acid folic determinat de tratamentul cu fenitoină, trebuie să
utilizaţi acid folic în timpul sarcinii. Medicul vă va spune ce cantitate să utilizaţi.

Alăptarea

Mici cantităţi de substanţă activă (fenitoina sodică) se excretă în laptele uman. Ca urmare, se
recomandă să nu alăptaţi în timpul tratamentului cu Phenhydan. Dacă doriţi totuşi să alăptaţi, sugarul
va trebui supavegheat pentru a vă asigura de următoarele:

                      creşte în greutate în mod corespunzător;

                      nu are o nevoie crescută de somn.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Nu conduceţi vehicule şi nu folosiţi utilaje în cazul în care capacitatea dumneavoastră de a conduce
vehicule şi a folosi utilaje este redusă de medicament.

Capacitatea dumneavoastră de a conduce vehicule şi a folosi utilaje poate fi afectată:

                      la începutul tratamentului cu Phenhydan;

                      la doze mari;

          dacă acest medicament este administrat concomitent cu medicamente sau substanţe care
afectează funcţiile sistemului nervos central (în special alcoolul etilic).

Informaţii importante privind unele componente ale Phenhydan
Phenhydan conţine sodiu

Acest medicament conţine mai puţin de 1 mmol de sodiu pe fiolă, prin urmare este lipsit de sodiu.

3.                    Cum să utilizaţi Phenhydan

Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutaţi cu
medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

Informaţii suplimentare detaliate privind dozarea, manipularea şi prepararea Phenhydan se găsesc la
sfârşitul acestui prospect la subcapitolul “Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor sau
personalului medical”.

Phenhydan vă va fi administrat de către medicul dumneavoastră prin injectare lentă în venă. Medicul
va decide ce doză aveţi nevoie şi când trebuie administrată. Aceasta depinde de vârstă şi greutate,
precum şi de afecţiunea pentru care aveţi nevoie de tratament cu Phenhydan.

Când vi se administrează Phenhydan medicul dumneavoastră va:

                      monitoriza continuu inima, tensiunea arterială şi sistemul nervos,

                      măsura periodic concentraţia din sânge a fenitoinei.

Durata tratamentului

Phenhydan poate fi utilizat pe termen lung.

Durata tratamentului depinde de:

                      afecţiunea pentru care sunteţi tratat;

                      cât de bine răspundeţi la tratament ;

                      cât de bine toleraţi reacţiile adverse (vezi punctul 4 “Reacţii adverse posibile”).

Pe parcursul tratamentului pe termen lung cu Phenhydan vor fi supravegheate concentraţiile din sânge
ale fenitoinei, astfel încât să vi se poată administra doza minimă eficace. În acest fel reacţiile adverse
determinate de tratament vor fi minime.

Vă rugăm să vorbiţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă simţiţi că efectul Phenhydan
este prea puternic sau prea slab.

Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din Phenhydan

Deoarece acest medicament este administrat de către un medic, este foarte puţin probabil să vi se
administreze prea mult sau prea puţin. În caz de supradozaj pot să apară următoarele reacţii adverse:

Simptome precoce

                      mişcări rapide involuntare ale ochilor (nistagmus)

                      ataxie cerebeloasă (o tulburare de coordonare a mişcărilor)

                      dizartrie (alterarea vorbirii).

Alte simptome

                      tremurături;

                      hiperreflexie (accentuarea reflexelor);

                      somnolenţă;

                      extenuare (stare de oboseală extremă);

                      letargie (apatie)

                      vorbire greoaie

                      diplopie (vedere dublă);

                      disconfort abdominal;

                      ameţeli;

                      greaţă;

                      vărsături;

                      comă (pierderea conştienţei);

                      dispariţia reflexului pupilar (micşorarea pupilei la lumină);

                      scăderea accentuată a tensiunii arteriale;

                      efecte asupra respiraţiei care pot determina deces;

                      insuficienţă cardiacă care poate fi letală.

                      afectare cerebeloasă ireversibilă.

Medicul dumneavoastră vă va administra tratamentul adecvat pentru aceste reacţii adverse.
Administrarea fenitoinei trebuie întreruptă. Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest
produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră.

Dacă aţi uitat să utilizaţi Phenhydan

Medicul dumneavoastră sau asistenta medicală vor avea instrucţiuni privind momentul la care trebuie
să vă administreze acest medicament. Este puţin probabil să vi se administreze medicamentul altfel
decât v-a fost prescris. Cu toate acestea, dacă credeţi că o doză a fost omisă, spuneţi medicului
dumneavoastră sau asistentei medicale.

Dacă încetaţi să utilizaţi Phenhydan

Medicul dumneavoastră sau asistenta medicală vor continua să vă administreze Phenhydan atât timp
cât v-a fost prescris, chiar dacă vă simţiţi mai bine.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului
dumneavoastră sau farmacistului.

4.                    Reacţii adverse posibile

Ca toate medicamentele, Phenhydan poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate
persoanele.

Următorii termeni sunt utilizaţi pentru definirea frecvenţei de apariţie a acestora:

Reacţii adverse care necesită întreruperea imediată a tratamentului cu Phenhydan:

Aceste reacţii adverse nu depind de cantitatea de Phenhydan utilizată.

Reacţii adverse rare (afectează 1 până la 10 pacienţi din 10000):

          s-au raportat erupţii pe piele care pot pune viaţa în pericol (sindrom Stevens-Johnson), necroliza
epidermică toxică)- vezi punctul 2.

Reacţii adverse foarte rare (afectează mai puţin de 1 pacient din 10000):

          boală autoimună sistemică cu simptome cum sunt febră, epuizare, erupţii cutanate, dureri
articulare, sensibilitate la lumina solară (lupus eritematos sistemic).

Cu _frecvenţă necunoscută (care nu_poate_fi estimată din datele disponibile):

          reacţii alergice severe, cum sunt sindromul de hipersensibilitate sau sindromul DRESS (erupţii
cutanate cu eozinofilie şi simptome sistemice), uneori letale cu simptome precum:

          inflamaţia tegumentelor cu dermatită exfoliativă (cojirea pielii);

          febră;

          dureri în articulaţii;

          boală musculară dureroasă (miopatie);

          creşterea volumului ganglionilor limfatici, scăderea numărului celulelor roşii sanguine (anemie) şi
plachetelor sanguine (trombocitopenie);

          perturbarea coagulării normale a sângelui, urmată de sângerări (CID)

          insuficienţa procesului de formare a sângelui;

          insuficienţa funcţiei măduvei osoase hematogene;

          un nivel înalt al anumitor celule albe sanguine (eozinofile, limfocitoză);

          tulburări ale funcţiei hepatice.

          Alte organe pot fi, de asemenea, afectate: de exemplu rinichi, inimă, plămâni, stomac, intestin,
pancreas.

          Infecţie/reactivare virală.

          Reacţiile alergice severe pot include şi anafilaxie şi reacţii anafilactoide. Acestea sunt forme
speciale de reacţii alergice cu risc vital şi se instalează într-o perioadă scurtă de timp. Simptomele
includ:

          angioedem (umflarea feţei, a membrelor, buzelor, limbii sau gâtului);

          dificultăţi la respiraţie;

          tensiune arterială scăzută;

          urticarie;

          parestezii (furnicături);

          somnolenţă;

          reacţii alergice încrucişate cu alte medicamente antiepileptice.

Dacă aveţi unul sau mai multe dintre simptomele menţionate mai sus, trebuie să întrerupeţi imediat
tratamentul cu Phenhydan şi să vă contactaţi medicul.

Reacţii adverse suplimentare

Reacţiile adverse menţionate mai jos sunt, în general, dependente de doză, ceea ce înseamnă că depind
de cantitatea de Phenhydan utilizată. Aceste reacţii adverse intervin mai frecvent dacă sunt utilizate
concomitent alte medicamente pentru epilepsie. În mod normal, aceste reacţii adverse sunt reversibile
şi nu este necesar să se întrerupă tratamentul din cauza lor.

Reacţiile adverse care sunt marcate cu un asterisc * nu depind de cantitatea de Phenhydan utilizată.

Reacţii adverse _foarte _frecvente (afectează mai mult de 1 pacient din 10):

          vedere dublă (diplopie);

          nistagmus (mişcări rapide ale ochilor);

          tulburări ale coordonării musculare (ataxie);

          mişcări anormale sau afectate (dischinezie);

          confuzie;

          ameţeală;

          insomnie;

          dureri de cap;

          iritabilitate crescută;

          tremurături;

          tulburări de vorbire;

          extenuare;

          tulburări de memorie;

          tulburări ale capacităţii intelectuale.

Reacţii adverse _frecvente (afectează 1 _până la 10 _pacienţi din 100):

          erupţie cutanată asemănătoare rujeolei (exantem morbiliform).

Reacţii adverse rare (afectează 1 _până la 10 _pacienţi din 10000):

          asistolie (stop cardiocirculator). O stare în care inima şi circulaţia sângelui se opresc din cauza
inhibării nodulului sinusal (cel care imprimă ritmul natural al inimii), tulburări de conducere la
nivelul inimii şi supresia ritmului ventricular la pacienţii cu bloc atrioventricular total. Acest lucru
se poate întâmpla în mod special după administrarea intravenoasă.

          modificări sau agravări ale aritmiei cardiace (bătăi neregulate ale inimii). Acestea pot determina
afectarea severă a activităţii cardiace iar inima se poate chiar opri;

          altă tulburare de ritm cardiac (accelerarea frecvenţei ventriculare, datorită faptului că timpul
refractar al nodului atrioventricular poate fi scurtat);

          scăderea tensiunii arteriale;

          contracţia necoordonată a muşchiului inimii (fibrilaţie ventriculară)1;

          dacă suferiţi deja de insuficienţă cardiacă sau respiratorie, acestea se pot agrava.

          erupţii alergice (exantem);

          modificări ale hemoleucogramei (de exemplu leucopenie, un număr redus de globule albe
sanguine);

          tulburări ale funcţiei hepatice)*.

1 Notă pentru profesioniştii din domeniul medical: Fibrilaţia atrială şi flutterul nu sunt întrerupte de
fenitoină.

Reacţii adverse _ foarte rare (afectează mai puţin de 1 pacient din 10000):

          slăbiciune musculară (sindrom miastenic). Aceasta se ameliorează dacă întrerupeţi administrarea
de Phenhydan.

          un tip special de inflamaţie a vaselor sanguine (periarterită nodoasă);

          modificări ale nivelurilor de anticorpi din sânge (modificări ale imunoglobulinelor).

Cu _frecvenţă necunoscută (care nu_poate_fi estimată din datele disponibile):

          creşterea excesivă a ţesutului gingival (hiperplazie gingivală)*;

          modificări la nivelul pielii precum pete pigmentare (cloasmă)*;

          creşterea părului pe corp în exces (hipertricoză, hirsutism)*;

          contractura Dupuytren (o contracţie fixă a mâinii);

          osteomalacie (înmuierea oaselor), îndeosebi la pacienţii sensibili sau la cei cu tulburări ale
metabolismului calciului;

          insuficienţa funcţiei tiroidiene, îndeosebi la copii;

          anemie megaloblastică (un număr redus de globule roşii, de obicei datorită deficitului de acid
folic);

          declanşarea atacurilor de porfirie (o tulburare de metabolism);

          iritaţie locală, hipersensibilitate şi inflamaţia ţesutului moale la locul injectării.

* Reacţii adverse care nu sunt legate de doză

Reacţii adverse care pot apărea în cursul tratamentului pe termen lung:

          polineuropatie (afecţiune neurologică);

          atrofie cerebelară ireversibilă (degradarea permanentă a creierului).

          afectare cerebrală (encefalopatie), îndeosebi în cazul administrării împreună cu alte medicamente
antiepileptice, în special cu acidul valproic. Semnele de afectare cerebrală includ:

                      crize mai frecvente;

                      lipsa motivaţiei;

                      stare de lipsă de energie (stupor);

                      muşchi slăbiţi (hipotensiune musculară);

                      dischinezie coreică (o tulburare a mişcărilor);

                      modificări generale severe ale electroencefalogramei (EEG).

          Au fost raportate cazuri de tulburări osoase, incluzând osteopenie, osteoporoză (subţierea osului)
şi fracturi. întrebaţi medicul dumneavoastră sau farmacistul dacă luaţi tratament medicamentos
antiepileptic pe termen lung, aveţi antecedente de osteoporoză sau luaţi steroizi.

Reacţii adverse care pot apărea dacă utilizaţi o cantitate prea mare de Phenhydan pe termen lung

          privire fixă;

          pierderea poftei de mâncare;

          vărsături;

          greaţă;

          senzaţie de vomă;

          pierdere în greutate;

          apatie (indiferenţă);

          sedare (când performanţele psihice şi motorii sunt uşor scăzute);

          tulburări de percepţie;

          afectarea conştienţei (un nivel de conştienţă scăzut, nu sunteţi pe deplin conştient de ce se
întâmplă în jur);

          comă.

Dacă medicamentul se injectează prea rapid, puteţi avea următoarele simptome temporare. Dacă
folosiţi pentru prima dată fenitoină, aceste reacţii se ameliorează, în general, în decurs de o oră:

          ameţeli;

          vărsături;

          uscăciunea gurii.

Dacă se injectează intravenos cantităţi mari de Phenhydan, există riscul de apariţie a următoarelor
reacţii adverse:

          alcaloză (formarea de baze în organism);

          flebită (inflamaţia venelor) la locul de injectare, care poate evolua cu apariţia aşa-numitului
sindrom de mănuşă purpurie (o boală de piele în care extremităţile devin umflate, dureroase şi îşi
modifică culoarea).

Dacă se injectează în mod accidental Phenhydan la nivel subcutanat sau perivascular, pot apărea
următoarele reacţii adverse:

          necroză (moartea unora sau a tuturor celulelor unui ţesut)

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau
asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect.

5.       Cum se păstrează Phenhydan

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor.

Nu utilizaţi Phenhydan după data de expirare înscrisă pe ambalaj după “EXP:”. Data de expirare se
referă la ultima zi a lunii respective.

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

Soluţia trebuie utilizată imediat după deschiderea fiolei.

Soluţia nu trebuie să fie utilizată dacă conţine particule vizibile.

Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

Informaţii suplimentare
Ce conţine Phenhydan

          Substanţa activă este fenitoină sodică. Fiecare mililitru soluţie injectabilă conţine fenitoină 50
mg sub formă de fenitoină sodică 54,35 mg. O fiolă (5 ml) soluţie injectabilă conţine fenitoină
250 mg sub formă de fenitoină sodică 271,75 mg.

                Celelalte componente sunt glicofurol 75, edetat disodic, apă pentru preparate injectabile.

Cum arată Phenhydan şi conţinutul ambalajului

Phenhydan se prezintă sub formă de soluţie limpede, incoloră sau uşor gălbuie.

Phenhydan este ambalat în cutii cu 5 fiole din sticlă incoloră tip I a câte 5 ml soluţie incoloră.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul

DESITIN Arzneimittel GmbH
Weg beim Jăger 214
D-22335 Hamburg, Germania

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a
deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

DESITIN PHARMA SRL
Str. Sevastopol 13-17, Ap. 102
010 991 Bucureşti
România

Tel: +40 21 252 34 81
Fax:+40 21 318 29 09
e-mail:
[email protected]

Acest prospect a fost aprobat în Martie 2013

Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi personalului medical
Doze şi mod de administrare

Doze

Status epilepticus, convulsii frecvente

Toate măsurile generale de terapie intensivă – în special prevenirea aspiraţiei, menţinerea
permeabilităţii căilor aeriene ale pacientului, monitorizarea atentă a funcţiei cardiovasculare şi
poziţionarea adecvată a pacientului – sunt esenţiale pentru pacienţii aflaţi în
status epilepticus. Trebuie
asigurate monitorizarea continuă a ECG, presiunii arteriale, statusului neurologic şi concentraţiei
plasmatice. Trebuie să fie disponibile facilităţi de resuscitare.

Adulţi şi adolescenţi cu vârsta peste 12 ani

Doza iniţială recomandată este de 250 mg fenitoină (o fiolă Phenhydan soluţie injectabilă),
administrată cu o viteză maximă de 25 mg/minut. Dacă convulsiile nu încetează după 20-30 de
minute, doza poate fi repetată. Dacă după doza iniţială convulsiile încetează, se pot administra
următoarele injecţii de 250 mg fenitoină pentru a atinge o saturaţie rapidă, la intervale de 1,5-6 ore,
până la o doză zilnică maximă de 17 mg/kg. Tratamentul se poate continua cu o formă farmaceutică cu
administrare orală.

La o doză zilnică maximă de 17 mg/kg, aceasta echivalează cu

Greutate

Fiole

Fenitoină

44 kg

3

750 mg

59 kg

4

1000

mg

75 kg

5

1250

mg

88 kg

6

1500

mg

Copii cu vârsta sub 12 ani

Doza maximă recomandată în prima zi este 30 mg/kg, în a doua zi 20 mg/kg, în a treia zi 10 mg/kg, cu
o viteză de administrare maximă de 1 mg/kg şi minut. Copiii trebuie monitorizaţi în acelaşi mod ca şi
adulţii.

Ziua 1

La o doză zilnică maximă de 30 mg/kg, aceasta echivalează cu

Greutate

Fiole

Fenitoină

8 kg

1

250 mg

17 kg

2

500 mg

25 kg

3

750 mg

33 kg

4

1000 mg

42 kg

5

1250 mg

50 kg

6

1500 mg

 

Greutate

Fiole

Fenitoină

12 kg

1

250 mg

25 kg

2

500 mg

37 kg

3

750 mg

50 kg

4

1000 mg

 

Greutate

Fiole

Fenitoină

25 kg

1

250 mg

50 kg

2

500 mg

Durata administrării

Durata administrării depinde de afecţiunea de bază şi de evoluţia bolii. Dacă medicamentul este bine
tolerat, poate fi utilizat pe o perioadă de timp nedeterminată.

Trecerea de la tratamentul cu un alt medicament la tratamentul cu fenitoină
Având în vedere spectrul terapeutic relativ restrâns şi biodisponibilitatea diferită a numeroaselor
medicamente, la schimbarea tratamentului cu un alt medicament la tratamentul cu fenitoină trebuie
monitorizate îndeaproape concentraţiile plasmatice ale fenitoinei. Dacă doza rămâne aceeaşi, se poate
aştepta instalarea stării de echilibru (concentraţie plasmatică constantă) după 5 până la 14 zile.

După trecerea la administrarea orală, tratamentul trebuie monitorizat lunar în primele 3 luni, apoi la
intervale de 6 luni. Se vor supraveghea concentraţia plasmatică a fenitoinei, tabloul sanguin, enzimele
hepatice (GOT, GPT, y-GT), fosfataza alcalină iar la copii, în plus, funcţia tiroidiană.

Din aceste motive, doza trebuie scăzută treptat (dacă este posibil), iar tratamentul cu noul medicament
antiepileptic trebuie început cu doze mici care vor fi crescute progresiv. Întreruperea bruscă a
tratamentului cu fenitoină poate creşte frecvenţa de apariţie a crizelor sau poate determina instalarea

status epilepticus.

Pacienţi cu insuficienţă renală/hepatică

Nu există date privind ajustarea dozei pentru acest grup special; se va acorda însă o atenţie deosebită
pacienţilor cu afecţiuni renale şi hepatice (vezi pct. 4.4). Insuficienţa renală şi hepatică impun
monitorizarea atentă.

Vârstnici (pacienţi cu vârsta peste 65 de ani)

Dozele sunt similare cu cele pentru adulţi; probabilitatea apariţiei complicaţiilor este totuşi mai mare
la pacienţii vârstnici.

Nou-născuţi

La nou-născuţi s-a observat că absorbţia fenitoinei este nesigură în urma administrării orale. Fenitoina
trebuie injectată lent intravenos cu o viteză de 1-3 mg/kg şi minut şi cu o doză de 15-20 mg/kg. În
urma injectării, concentraţiile plasmatice ale fenitoinei vor fi de obicei în limitele terapeutice general
acceptate, de 10-20 mg/l.

Sugari şi copii cu vârsta sub 12 ani

Dozele sunt similare cu cele pentru adulţi. Copiii tind să metabolizeze fenitoina mai rapid decât
adulţii. Acest aspect trebuie luat în considerare la stabilirea dozelor; din acest motiv supravegherea
concentraţiilor plasmatice este benefică, în special, la această grupă de vârstă.

Profilaxia convulsiilor în cursul intervenţiilor de neurochirurgie

Adulţi şi adolescenţi cu vârsta peste 12 ani

Doza uzuală este 1 până la 2 fiole pe zi (echivalent cu 250 până la 500 mg de fenitoină) intravenos.
Administrarea se face la viteza maximă de injectare, 0,5 ml/min (echivalent cu 25 mg fenitoină/min).

Copii cu vârsta sub 12 ani

Doza uzuală este 5-6 mg fenitoină/kg. Viteza de injectare este redusă în conformitate cu greutatea şi
vârsta copilului.

Tratamentul durerii neurogene din nevralgia trigeminală
Adulţi şi adolescenţi cu vârsta peste 12 ani

Doza uzuală este 1-2 fiole pe zi (echivalent cu 250 până la 500 mg de fenitoină). Administrarea se face
la viteza maximă de injectare, 0,5 ml/min (echivalent cu 25 mg fenitoină/min).

Tratamentul aritmiilor cardiace induse de glicozide cardiace

Pentru tratamentul aritmiilor cardiace care pot pune în pericol viaţa, la adulţi se administrează iniţial o
injecţie cu 250 mg fenitoină intravenos cu o viteză maximă de 15 mg/minut. La nevoie, se
administrează intravenos alte doze de 250 mg fenitoină, la intervale de 1,5-6 ore, atingând o doză
zilnică maximă de 750 mg fenitoină pe zi, până când aritmia cedează.

Concentraţia plasmatică trebuie să fie între 10-15 micrograme fenitoină/ml şi nu trebuie să depăşească
20 micrograme/ml. Tratamentul poate fi continuat cu administrarea orală.

Ajustarea dozei de antiaritmic în aritmiile ventriculare necesită monitorizare cardiologică atentă, de
aceea tratamentul trebuie făcut doar în centre unde este disponibil echipament cardiologic de urgenţă,
cu control vizual de către monitor. În timpul tratamentului trebuie efectuate controale la intervale de
timp regulate (controale lunare cu ECG standard şi ECG pe termen lung la fiecare trei luni şi, dacă
este necesar, ECG de efort). Tratamentul trebuie reconsiderat dacă parametrii izolaţi se deteriorează,
de exemplu prelungirea intervalului QRS sau a intervalului QT cu mai mult de 25%, a intervalului PQ
cu peste 50%, o alungire a intervalului QT cu peste 500 ms sau creşterea incidenţei şi severităţii
aritmiilor cardiace.

Mod de administrare

Phenhydan soluţie injectabilă trebuie administrat de către personal medical specializat, numai sub
supravegherea unui medic.

Phenhydan soluţie injectabilă este destinat exclusiv pentru administrarea intravenoasă, deoarece după
administrarea intramusculară absorbţia este întârziată şi variabilă. Se va evita injectarea subcutanată
sau paravenoasă, deoarece Phenhydan soluţie injectabilă este alcalină şi poate determina necroză
tisulară.

Phenhydan soluţie injectabilă nu trebuie amestecat cu alte medicamente, deoarece fenitoina
cristalizează.

Soluţia trebuie inspectată vizual înainte de utilizare pentru detectarea precipitatelor sau modificărilor
de culoare. Se vor utiliza doar soluţiile limpezi, fără depuneri. Dacă medicamentul a fost păstrat la
frigider sau congelator, se poate forma un precipitat. Acest precipitat se va dizolva dacă soluţia este
lăsată la temperatura camerei. Medicamentul va putea fi utilizat ulterior.

Trebuie administrată doar soluţia limpede. O uşoară coloraţie gălbuie nu influenţează eficacitatea
soluţiei.

Pentru a evita reacţiile adverse, Phenhydan soluţie injectabilă se administrează foarte lent. Nu se va
injecta mai mult de 25-50 mg, adică 0,5-1 ml/minut.

Phenhydan soluţie injectabilă se va administra pe cale intravenoasă, cu atenţie şi cu monitorizarea
tensiunii arteriale şi a ECG. Reacţiile adverse hemodinamice pot fi în mare parte evitate prin
administrare lentă, cu digitalizare adecvată la nevoie. Bradicardia sinusală, ca reacţie adversă a
perfuziei cu fenitoină, răspunde rapid şi bine la atropină sau orciprenalină.

Cele mai frecvente reacţii adverse ale administrării intravenoase rapide sunt hipotensiunea arterială
şi/sau simptome ale sistemului nervos central, în special la pacienţii cu cord pulmonar sau
ateroscleroză cerebrală.

întreruperea bruscă poate duce la creşterea frecvenţei convulsiilor sau poate provoca status epilepticus.
De aceea, când este posibil, doza trebuie redusă progresiv, în timp ce alte antiepileptice sunt crescute
lent.

Datorită indicelui terapeutic relativ îngust şi diferitelor formulări cu biodisponibilitate variată, nu este
recomandată trecerea de la un preparat la altul fără o atentă monitorizare a concentraţiei plasmatice.
Când se administrează fenitoină, trebuie amintit că până în prezent nu s-a dovedit că viaţa poate fi
prelungită prin tratarea aritmiilor cardiace cu antiaritmice din clasa I.

Instrucţiuni de dozare

Valorile terapeutice ale concentraţiei plasmatice variază în general între 10 şi 20 micrograme/ml
fenitoină; valorile concentraţiilor peste 25 micrograme fenitoină/ml pot fi toxice.

Incompatibilităţi

Soluţia injectabilă nu trebuie diluată şi nu trebuie amestecată cu alte soluţii deoarece fenitoina
cristalizează. Soluţia de fenitoină este alcalină.