ramipril medicament

ramipril medicament

Prospect Ampril

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR Ampril, 1,25 mg, comprimate Ampril, 2,5 mg, comprimate Ampril, 5 mg,

Prospect Tritace

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR TRITACE  2.5 mg comprimate TRITACE 5 mg comprimate TRITACE 1O mg

Prospect Piramil

PIRAMIL 1/25 mg, comprimate PIRAMIL 2,5 mg,comprimate PIRAMIL 5 mg, comprimate PIRAMIL 10 mg, comprimate

Prospect Ramipril –

RAMIPRIL-AC 2,5 mg, comprimate             RAMIPRIL-AC 5 mg, comprimate RAMIPRIL-AC 10 mg, comprimate Ramipril Cmpoziţie  Ramipril-AC 2,5