Prospect STODAL‌ Granule homeopate Compoziţie: 4 g granule homeopate contin Antimonium tartaricum 6 CH 0,0044 ml, Bryonia 3 CH 0,0044 ml, Coccus cacti 3 CH 0,0044 ml ,Ipeca 3 CH 0,0044 ml, Myocardium 6 CH 0,0044 ml, Pulsatilla 3 CH 0,0044 ml, Rumex crispus 6 CH 0,0044 ml, Spongia tosta 3 CH 0,0044 ml, Sticta … Read more

Prospect Stodal Sirop

Stodal Sirop Prospect

Prospect: Informatii pentru utilizatori     STODAL   Sirop antitusiv – produs homeopatic Compoziţie: 100 g sirop conţin Anemone pulsatilla 6 CH 0,95 g, Rumex crispus 6 CH 0,95 g, Bryonia dioica 3 CH 0,95 g, Ipecacuanha 3 CH 0,95 g, Spongia tosta 3 CH 0,95 g, Sticta pulmonaria 3 CH 0,95 g, Antimonium tartaricum … Read more

Prospect Stodal Granule Homeopate

Stodal Granule Homeopate Prospect

Prospect: Informatii pentru utilizatori   STODAL   Granule homeopate   Compoziţie: 4 g granule homeopate contin Antimonium tartaricum 6 CH 0,0044 ml, Bryonia 3 CH 0,0044 ml, Coccus cacti 3 CH 0,0044 ml , Ipeca 3 CH 0,0044 ml, Myocardium 6 CH 0,0044 ml, Pulsatilla 3 CH 0,0044 ml, Rumex crispus 6 CH 0,0044 ml, … Read more