tampoane ob marimi

tampoane ob marimi

-Prospect PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR Wilate 450 UI /400 UI pulbere şi solvent pentru soluţie

Prospect Jaydess

Prospect: Informaţii pentru utilizator Jaydess 13,5 mg sistem cu cedare intrauterină Levonorgestrel Citiţi cu atenţie

Prospect Pegintron

 Prospect : Informatii pentru utilizator PegIntron prospect peginterferon alfa-2b PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR  PegIntron 50

Prospect Zarzio –

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR Zarzio 30 MU/0,5 ml soluţie injectabilă sau perfuzabilă în seringă preumplută