Prospect Aminoven Infant

Sharing

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

 

Aminoven Infant 100 g/l soluţie perfuzabilă

 

Aminoacizi

În acest prospect găsiţi:

  1.               Ce este Aminoven Infant şi pentru ce se utilizează
  2.               înainte de a i se administra copilului dumneavoastră Aminoven Infant
  3.               Cum ise va administra copilului dumneavoastră Aminoven Infant
  4.               Reacţii adverse posibile
  5.               Cum se păstrează Aminoven Infant
  6.               Informaţii suplimentare

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

                Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

          Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau
farmacistului.

          Acest medicament a fost prescris pentru copilul dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale copilului dumneavoastră.

          Dacă vreuna dintre reacţiile adverse se agravează sau dacă observaţi orice reacţie adversă
nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau
farmacistului.

 

1.             CE ESTE AMINOVEN INFANT ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Aminoven Infant este o soluţie de hrănire, care se administrează în perfuzie (picurare într-o venă) la
nou-născuţi (prematuri şi la termen), sugari şi copii mici.

Aminoven infant furnizează hrană direct în sângele copilului dumneavoastră, atunci când acesta nu se
poate alimenta normal. Aminoven Infant conţine aminoacizi (substanţe hrănitoare), pe care organismul
îi utilizează pentru a produce proteine (pentru a reface musculatura, organele şi alte structuri ale
organismului).

In mod obişnuit, Aminoven Infant se amestecă cu lipide (grăsimi), carbohidraţi (glucoză), săruri şi
vitamine, care împreună asigură necesarul de hrană complet al copilului dumneavoastră.

 

2.       ÎNAINTE DE A I SE ADMINISTRA COPILULUI DUMNEAVOASTRĂ
AMINOVEN INFANT

Copilul dumneavostră nu trebuie să primească Aminoven Infant dacă suferă sau a suferit de:

                o afecţiune în care organismul are probleme în utilizarea proteinelor sau a aminoacizilor;

          acidoză metabolică (concentraţia acizilor în lichidele şi ţesuturile organismului devine prea
mare);

                hiperhidratare (prea mult lichid în organism);

                hipopotasiemie (concentraţia potasiului din sânge scăzută);

Pacienţii cu

                funcţia rinichilor redusă

                 funcţia ficatului redusă
necesită micşorarea dozelor.

Se va acorda atenţie în caz de:

                 hiponatremie (concentraţia sodiului în sânge scăzută).

Aveţi grijă deosebită când copilul dumneavoastră primeşte Aminoven Infant

Medicul dumneavoastră poate dori să efectueze periodic analize de sânge pentru a verifica starea de
sănătate a copilului dumneavoastră.

Este posibil ca medicul dumneavoastră să trebuiască să verifice frecvent locul de administrare a
perfuziei, pentru a reduce la minimum riscul de tromboflebită [inflamarea şi sensibilitatea venei şi
tromboză (formare de cheaguri) la nivelul venei în care se face perfuzarea], atunci când se
administrează într-o venă periferică.

înainte de utilizare, medicul sau asistenta medicală va controla ca soluţia să fie limpede.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă copilul dumneavoastră ia sau
a luat recent medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

1.       CUM I SE VA ADMINISTRA COPILULUI DUMNEAVOASTRĂ AMINOVEN
INFANT

Copilul dumneavoastră va primi medicamentul sub formă de perfuzie (picurare în venă).

Cantitatea şi viteaza cu care perfuzia este administrată depind de necesităţile copilului dumneavoastră.
Medicul dumneavoastră va decide doza corectă pe care acesta trebuie să o primească.

Este posibilă supravegherea atentă a copilului dumneavoastră în timpul tratamentului.

Dacă copilul dumneavoastră primeşte mai mult Aminoven Infant decât trebuie
Este puţin probabil ca să se administreze copilului dumneavoastră mai mult din perfuzie decât are
nevoie, deoarece medicul sau asistenta medicală îl vor supraveghea atent în timpul tratamentului.
Efectele supradozajului pot include greaţă, vărsături şi tremor. Dacă copilul dumneavoastră are aceste
simptome sau credeţi că a primit mai mult Aminoven Infant decât trebuie, spuneţi imediat medicului
dumneavoastră sau asistentei medicale.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui medicament, adresaţi-vă
medicului dumneavoastră sau farmacistului.

2.             REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Aminoven Infant poate provoca reacţii adverse, cu toate că acestea nu
apar la toate persoanele.

Nu se cunosc reacţii adverse, dacă medicamentul este administrat corect.

Totuşi, dacă observaţi orice reacţie adversă, vă rugăm să spuneţi imediat medicului dumneavoastră
sau asistentei medicale.

3.              CUM SE PĂSTREAZĂ AMINOVEN INFANT
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Medicul dumneavoastră sau farmacistul spitalului sunt responsabili de păstrarea, utilizarea şi
eliminarea corectă a perfuziei de Aminoven Infant.

Recipientul se păstrează, întotdeauna, în cutie.

Soluţia nu trebuie utilizată după data de expirare înscrisă pe etichetă şi pe cutie, după “EXP”. Data de
expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Orice soluţie rămasă după tratament trebuie eliminată conform procedurilor aprobate la nivelul
spitalului.

4.             INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Ce conţine Aminoven Infant

Fiecare 1000 ml Aminoven Infant conţin următoarele substanţe active:

Substanţe active

Cantitate

L-izoleucină

8,000 g

L-leucină

13,000 g

Acetat de L-lizină

12,000 g

echivalent la

 

L-lizină

8,510 g

L-metionină

3,120 g

L-fenilalanină

3,750 g

L-treonină

4,400 g

L-triptofan

2,010 g

L-valină

9,000 g

L-arginină

7,500 g

L-histidină

4,760 g

Glicină

4,150 g

L-alanină

9,300 g

L-prolină

9,710 g

L-serină

7,670 g

Taurină

0,400 g

N-acetil-L-tirozină

5,176 g

echivalent la

 

L-tirozină

4,200 g

N-acetil-L-cisteină

0,700 g

echivalent la

 

L-cisteină

0,520 g

Acid L-malic

2,620 g

Aminoven Infant conţine, de asemenea, apă pentru preparate injectabile.

Cum arată Aminoven Infant şi conţinutul ambalajului

Aminoven Infant este disponibile în flacoane din sticlă care conţin 100 ml sau 250 ml soluţie
perfuzabilă.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Fresenius Kabi AB,

Rapsgatan 7, SE-751 74 Uppsala,

Suedia

Fabricantul

Fresenius Kabi Austria GmbH
Hafnerstrasse 36, 8055 Graz,

Austria

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a
deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:


Acest prospect a fost aprobat în noiembrie 2011.

Următoarele informaţii sunt destinate numai profesioniştilor din domeniul sănătăţii:

Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

La copii, pentru monitorizarea nutriţiei parenterale, se recomandată evaluarea şi determinarea
frecventă a următorilor parametri de laborator: concentraţia plasmatică a azotului ureic, amoniemia,
ionograma serică, glicemia şi trigliceridemia (dacă se administrează o emulsie lipidică), echilibrul
acido-bazic şi echilibrul hidroelectrolitic, concentraţia serică a enzimelor hepatice şi osmolaritatea
plasmatică.

Perfuzarea într-o venă periferică poate determina iritarea intimei venei şi tromboflebită. Pentru
reducerea riscului iritării venei, se recomandă examinarea zilnică a locului de administrare.

Aminoven Infant poate fi utilizat ca o componentă a nutriţiei parenterale totale în asociere cu un aport
energetic adecvat (soluţii de carbohidraţi, emulsii lipidice), electroliţi, vitamine şi oligoelemente.

Doze şi modul de administrare:

Aminoven Infant se administrează în perfuzie intravenoasă constantă, pe o cale venoasă centrală.
Viteza maximă de perfuzare:

până la 0,1 g aminoacizi/kg şi oră, echivalent la 1,0 ml/kg şi oră.

Doza maximă zilnică recomandată:

Copii cu vârsta sub 1 an: 1,5-2,5 g aminoacizi/kg, echivalent la 15-25 ml/kg;

Copii cu vârsta de 2-5 ani: 1,5 g aminoacizi/kg, echivalent la 15 ml/kg;

Copii cu vârsta de 6-14 ani: 1,0 g aminoacizi/kg, echivalent la 10 ml/kg.

Soluţia perfuzabilă se administrează atâta timp cât este necesară nutriţia parenterală.

Supradozaj:

Similar altor soluţii perfuzabile de aminoacizi, supradozajul sau viteza de perfuzare prea mare pot
determina frisoane, greaţă, vărsături şi creşterea eliminărilor renale de aminoacizi. În aceste cazuri,
perfuzarea trebuie oprită imediat. Perfuzarea poate fi reluată utilizând o doză mai mică. In cazul
apariţiei hiperpotasiemiei, se recomandă administrarea a 200-500 ml soluţie de glucoză 100 mg/l, la
care se adaugă 1-3 UI insulină/3-5g glucoză.

Incompatibilităţi

Din cauza riscului crescut de contaminare microbiologică şi a incompatibilităţii, soluţiile de
aminoacizi nu trebuie amestecate cu alte medicamente. Dacă este necesară adăugarea altor nutrienţi,
precum carbohidraţi, emulsii lipidice, electroliţi, vitamine sau oligoelemente la Aminoven Infant,
pentru nutriţie parenterală totală, se va acorda atenţie amestecării în condiţii igienice, bunei
omogenizări a amestecului şi, mai ales, compatibilităţii soluţiilor.

Aminoven Infant nu trebuie păstrat după adăugarea altor medicamente.

Păstrare

A nu se păstra la îndemâna şi vederea copiilor.


A se păstra ferit de lumină.

A se utiliza imediat după desigilarea flaconului.

A se utiliza numai soluţii limpezi şi flacoane nedeteriorate.

A nu se utiliza Aminoven Infant după data de expirare inscripţionată pe etichetă şi pe cutie, după
„EXP”. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

în cazul nutriţiei parenterale de lungă durată cu Aminoven Infant, se recomandă suplimentarea cu acizi
graşi esenţiali, vitaminele şi oligoelementele.

Adăugarea altor medicamente la soluţia de aminoacizi Aminoven Infant, înainte de administrare,
trebuie efectuată în condiţii igienice, asigurându-se omogenizarea amestecului. Dacă nu există alte
date disponibile, amestecurile trebuie utilizate în decurs de 24 ore.

Sharing

Acum esti aici: Home » Prospect Aminoven Infant