Prospect Bicarbonat de sodiu – perfuzabil

Sharing

Prospect: Informatii pentru utilizatori

Bicarbonat de sodiu 8,4%, soluţie perfuzabilă

Compoziţie

1000 ml soluţie perfuzabilă conţin:

hidrogenocarbonat de sodiu

84,00 mg

Na+

1000 mmol/l

HCO3″

1000 mmol/l

şi excipienţi: edetat disodic dihidrat, apă pentru preparate injectabile.

 

Grupa farmacoterapeutică:

  • alte soluţii intravenoase, soluţii de electroliţi

 

Indicaţii terapeutice

–         Corectarea acidozei metabolice;

–         Alcalinizarea urinii în cazul intoxicaţiei cu acizi organici slabi, ca de exemplu cu barbiturice sau
acid acetilsalicilic;

–         Alcalinizarea urinii cu scopul de a facilita solubilizarea substanţelor medicamentoase greu
solubile în mediu neutru sau acid, cum sunt, de exemplu, metotrexatul, sulfonamidele;

–          Alcalinizarea urinii în caz de hemoliză.

Bicarbonat de sodiu perfuzabil 8.4 %
Bicarbonat de sodiu perfuzabil 8.4 %

 

Contraindicaţii

–               Alcaloză respiratorie şi metabolică

–               Hipernatremie

–               Hipopotasemie

 

Precauţii

 

Administrarea soluţiei perfuzabile de bicarbonat de sodiu 8,4% poate determina retenţie crescută de
sodiu şi apă în organism.

Monitorizarea pacientului trebuie să includă verificări periodice ale balanţei acido-bazice şi hidro-
electrilitice. Corectarea statusului acido-bazic se însoţeşte de modificări electrolitice, în mod special a
potasemiei. Alcalinizarea sau corectarea acidozei facilitează pătrunderea intracelulară a potasiului cee;
ce poate determina hipopotasemie.

Hipopotasemia şi hipocalcemia trebuie corectate înainte de începerea tratamentului de alcalinizare.

Perfuzarea nediluată sau prea rapidă într-o venă periferică poate determina iritaţie venoasă ce se poate
complica cu flebită sau tromboză. Administrarea intra-arterială accidentală poate cauza şoc sau poate
duce la pierderea extremităţii în care s-a injectat.

Interacţiuni

Alcalinizarea urinii determinată de bicarbonatul de sodiu duce la creşterea clearance-lui renal al
medicamentelor slab acide de exemplu acid acetil salicilic, fenobarbital şi la prelungirea timpului de
înjumătăţire plasmatică a medicamentelor slab bazice: chinidină, efedrină etc.


Bicarbonatul de sodiu trebuie administrat cu prudenţă la pacienţii aflaţi în tratament concomitent cu
gluco- şi mineralo-corticoizi, androgeni, corticotrofină.

În cazul administrării concomitente cu diuretice de ansă există riscul instalării alcalozei hipocloremice.

Datorită pH-ului său alcalin, soluţia perfuzabilă de bicarbonat de sodiu nu este compatibilă cu multe
medicamente. In mod special nu trebuie să se administreze concomitent cu soluţii conţinând calciu,
magneziu, sau fosfaţi, ca urmare a riscului de precipitare.

Atenţionări speciale

Bicarbonat de sodiu 8,4%, soluţie perfuzabilă se administrează cu prudenţă şi numai după o atentă
evaluare a raportului beneficiu aşteptat versus riscuri posibile în următoarele situaţii:

–  hipoventilaţie,

–  hipercalcemie,

–  osmolaritate plasmatică crescută,

–  toate cazurile în care aportul exogen de sodiu trebuie limitat, aşa cum sunt insufucienţa cardiacă,
edemele, hipertensiunea arterială, eclampsia, insuficienţa renala severă.

Sarcina şi alăptarea

Deoarece bicarbonatul de sodiu traversează rapid bariera feto-placentară nu se va administra la femeia
gravidă decât după o atentă evaluare a raportului beneficiu potenţial matern versus risc potenţial fetal.
Trebuie de asemenea avut în vedere pericolul declanşării eclampsiei.

Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

Nu este cazul.

Doze şi mod de administrare

Pentru corectarea acidozei metabolice doza administrată depinde de gradul dezechilibrului acido-
bazic. În funcţie de valorile gazelor sanguine cantitatea de soluţie perfuzabilă de bicarbonat de sodiu
8,4% care trebuie administrată se calculează conform următoarei formule:
ml soluţie perfuzabilă de bicarbonat 8,4% = deficit bazic (mmol/l) x kg greutate corporală x 0,3
(factorul 0,3 corespunde raportului dintre lichidul extracelular şi cantitatea totală de lichid din
organism)

Corecţia acidozei metabolice nu trebuie efectuată prea rapid. Se recomandă să se administreze
jumătate din doza calculată în interval de 3-4 ore iar restul dozei să se administreze lent şi să se
ajusteze în funcţie de rezultatele reale ale analizei gazelor sanguine.

Pentru alcalinizarea urinii, doza se va ajusta în funcie de pH-ul urinar dorit şi se va însoţi de
monitorizarea echilibrului hidric şi acido-bazic.

Ritmul de administrare nu trebuie să depăşească 1,5 mmol bicarbonat de sodiu/kg şi oră ceea ce este
echivalent cu 1,5 ml /kg şi oră soluţie perfuzabilă bicarbonat de sodiu 8,4%.

Soluţia perfuzabiă de bicarbonat de sodiu 8,4% trebuie administrată strict intravenos.

În cazul în care nu se diluează în prealabil, soluţia va fi administrată printr-un cateteter venos central.
(vezi şi Precauţii).

Se vor utiliza numai soluţii limpezi, incolore, în ambalaje intacte.

Se recomandă ca administrarea să se facă prin trusă de perfuzie cu filtru terminal.

Soluţia rămasă neutilizată trebuie aruncată.

 

Reacţii adverse

 

Administrarea pe cale injectabilă a soluţiei de bicarbonat de sodiu poate produce hipematremie şi
hiperosmolaritate plasmatică. La doze mari poate apare alcaloză metabolică, hipopotasemie,
hipocalcemie.

Administrarea pe cale paravenoasă poate produce necroză tisulară.

Supradozaj

În caz de supradozaj se poate produce alcaloză metabolică însoţită de hiperventilaţie compensatorie,
hipernatremie, hipoptasemie severă, hipocalcemie şi hiperosmolaritate plasmatică.

Dacă acidoza se corectează prea rapid, în special în cazurile cu tulburări respiratorii concomitente,
eliberarea crescută de dioxid de carbon poate agrava tranzitoriu acidoza cerebrală.

Tratamentul presupune întreruperea administrării soluţiei perfuzabile de bicarbonat de sodiu 8,4% şi în
funcţie de starea clinică şi valorile parametrilor de laborator administrarea de clorură de potasiu,
gluconat de calciu, perfuzie cu ser fiziologic; în alcalozele grave perfuzie cu clorhidrat de arginină sau
clorură de amoniu.

Păstrare

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

La temperatură scăzută produsul poate cristaliza. In acest caz se încălzeşte uşor soluţia până la
dizolvare.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Ambalaj

Cutie cu 20 flacoane din sticlă incoloră a câte 100 ml soluţie perfuzabilă.

Cutie cu 20 flacoane din sticlă incoloră a câte 250 ml soluţie perfuzabilă.

Producător

B. Braun Melsungen A.G.,

Data ultimei verificări a prospectului

Februarie 2006

Pentru uz normal folositi Bicarbonat de Sodiu fara Aluminiu

 

bicarbonat-de-sodiu-fara-aluminiu
Pret Bicarbonat de Sodiu fara Aluminiu

Sharing

Acum esti aici: Home » Prospect Bicarbonat de sodiu – perfuzabil