Prospect Acid Zoledronic

Prospect: Informaţii pentru utilizator

Acid zoledronic Polpharma

4 mg pulbere şi solvent pentru soluţie perfuzabilă

Acid zoledronic

Ce găsiţi în acest prospect:

  1.              Ce este Acid zoledronic Polpharma şi pentru ce se utilizează
  2.              Ce trebuie să ştiţi înainte să vi se administreze Acid zoledronic Polpharma
  3.              Cum se utilizează Acid zoledronic Polpharma
  4.              Reacţii adverse posibile
  5.              Cum se păstrează Acid zoledronic Polpharma
  6.              Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a vi se administra acest acest
medicament deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.

                  Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

          Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau
asistentei medicale.

          Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau
asistentei medicale. Acestea includ oriceposibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect.

1.              Ce este Acid zoledronic Polpharma şi pentru ce se utilizează

Substanţa activă din Acid zoledronic Polpharma este acidul zoledronic, care face parte dintr-un grup
de substanţe denumite bifosfonaţi. Acidul zoledronic acţionează prin fixarea sa la nivelul osului şi prin
scăderea vitezei modificării osului. Este utilizat:

          Pentru prevenirea complicaţiilor osoase, de exemplu fracturi, la pacienţi adulţi cu metastaze
osoase (extindere a cancerului de la locul primar la nivelul oaselor).

          Pentru reducerea cantităţii de calciu din sânge la pacienţi adulţi la care aceasta este prea
mare, din cauza prezenţei unei tumori. Tumorile pot accelera modificările normale ale osului,
astfel încât eliberarea calciului din os este crescută. Această afecţiune este cunoscută sub
denumirea de hipercalcemie indusă de tumori (HIT).

2.              Ce trebuie să ştiţi înainte să vi se administreze Acid zoledronic Polpharma

Urmaţi cu atenţie toate indicaţiile primite de la medicul dumneavoastră.

Medicul dumneavoastră vă va efectua analize de sânge înainte ca dumneavoastră să începeţi
tratamentul cu Acid zoledronic Polpharma şi va verifica răspunsul dumneavoastră la tratament, la
intervale regulate.

Nu trebuie să vi se administreze Acid zoledronic Polpharma:

                  dacă alăptaţi.

          dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la acidul zoledronic, la alţi bifosfonaţi (grupul de substanţe
din care face parte Acid zoledronic Polpharma sau la oricare dintre celelalte componente ale
acestui medicament (enumerate la punctul 6).

Atenţionări şi precauţii

Înainte să vi se administreze Acid zoledronic Polpharma, adresaţi-vă medicului dumneavoastră :

          dacă aveţi sau aţi avut probleme ale rinichilor.

          dacă aveţi sau aţi avut o durere, o umflare sau amorţeală a maxilarului, o senzaţie de greutate
în maxilar sau v-a căzut un dinte.

          dacă urmaţi un tratament stomatologic sau vi se va efectua o intervenţie chirurgicală
stomatologică, spuneţi dentistului dumneavoastră că urmaţi tratament cu Acid zoledronic
Polpharma.

Acid zoledronic Polpharma împreună cu alte medicamente

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă aţi luat recent sau s-ar putea să luaţi orice alte medicamente.
Este foarte important să spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi şi:

          aminoglicozide (medicamente utilizate pentru tratamentul infecţiilor severe), deoarece
administrarea acestora în acelaşi timp cu bifosfonaţi poate determina o concentraţie prea mică a
calciului în sânge.

          talidomidă (un medicament utilizat pentru tratamentul unui anumit tip de cancer al sângelui cu
manifestări la nivelul oaselor) sau orice alte medicamente care pot fi dăunătoare pentru rinichii
dumneavoastră.

          oricare alţi bifosfonaţi, deoarece efectele combinate ale acestor medicamente administrate
împreună cu Acid zoledronic Polpharma nu sunt cunoscute.

Pacienţi cu vârsta de cel puţin 65 ani

Acid zoledronic Polpharma poate fi administrat persoanelor cu vârsta de cel puţin 65 ani. Nu există
nicio dovadă care să sugereze necesitatea oricăror precauţii suplimentare.

Copii şi adolescenţi

Acid zoledronic Polpharma nu este recomandat pentru utilizare la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18
ani.

Sarcina şi alăptarea

Nu trebuie să vi se administreze Acid zoledronic Polpharma dacă sunteţi gravidă. Spuneţi medicului
dumneavoastră dacă sunteţi gravidă sau credeţi că aţi putea fi gravidă.

Nu trebuie să vi se administreze Acid zoledronic Polpharma dacă alăptaţi.

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă,
adresaţi-vă medicului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Au fost raportate cazuri foarte rare de somnolenţă în cazul utilizării Acid zoledronic Polpharma. De
aceea, trebuie să fiţi atent când conduceţi vehicule, folosiţi utilaje sau efectuaţi alte activităţi care
necesită întreaga dumneavoastră atenţie.

Acum se mai citeste