Prospect Fabocalm

Sharing

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR


FABOCALM 500 mg comprimate

Metamizol sodic

 

În acest prospect găsiţi:

1.              Ce este Fabocalm şi pentru ce se utilizează

2.              înainte să utilizaţi Fabocalm

3.              Cum să utilizaţi Fabocalm

4.              Reacţii adverse posibile

5.              Cum se păstrează Fabocalm

6.              Informaţii suplimentare

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest
medicament.

                 Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

          Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau
farmacistului.

          Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane.
Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

          Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă
nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau
farmacistului.

 

1.               CE ESTE FABOCALM ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Fabocalm aparţine grupei de medicamente cunoscută sub denumirea de antiinflamatoare
nesteroidiene. El ameliorează durerea şi reduce temperatura corpului în caz de febră.

Fabocalm se utilizează în:

          dureri acute severe postlezionale sau postoperatorii; colici; dureri de cauză tumorală; alte
dureri severe acute sau cronice, atunci când alte mijloace terapeutice nu sunt indicate.

                 combaterea febrei, atunci când aceasta nu răspunde la alt tratament.

2.               ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI FABOCALM
Nu utilizaţi Fabocalm

          dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la metamizol sau la oricare dintre celelalte componente
ale
.medicamentului

                 dacă aveţi:

                 antecedente alergice la derivaţii de pirazol, intoleranţă la antiinflamatoarele nesteroidiene
(AINS);

                 afecţiuni ale măduvei hematopoietice;

                 antecedente de agranulocitoză;

                 deficit de glucozo-6-fosfat dehidrogenază, porfirie hepatică acută.

                 dacă sunteţi în primul sau în ultimul trimestru de sarcină.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Fabocalm

     dacă suferiţi de: urticarie, astm bronşic alergic, rinită alergică;

      dacă suferiţi de intoleranţă la alcool etilic (după ingestia unor cantităţi mici apar: strănut,
lăcrimare, înroşire pronunţată a feţei; intoleranţa la alcool etilic poate evidenţia existenţa unui
astm la AINS);

Acest medicament poate determina fenomene alergice de tip anafilactic, de exemplu
agranulocitoză (scăderea numărului unor celule din sânge denumite granulocite) sau şoc.
Deoarece agranulocitoza apare în mod neaşteptat şi este independentă de doză şi de durata
tratamentului, în cazul apariţiei febrei şi/sau inflamaţiei amigdalelor şi/sau ulceraţiilor în gură
trebuie să întrerupeţi imediat tratamentul şi să vă prezentaţi la medic; acesta vă va recomanda
efectuarea de urgenţă a unui test al sângelui (hemograma). Continuarea administrării Fabocalm
creşte riscul de deces.

În cazul tratamentului de lungă durată, medicul vă va recomanda periodic teste ale sângelui
(hemograma).

În cazul pacienţilor cu risc crescut de şoc anafilactic, medicamentul se va administra numai dacă
medicul consideră absolut necesar şi sub strictă supraveghere medicală.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent
orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală, mai ales în
următoarele cazuri:

-alte medicamente cu efecte toxice asupra măduvei spinării; nu trebuie să luaţi Fabocalm
împreună cu aceste medicamente;

-captopril;

-litiu;.

-metotrexat;

-triamteren;

-antihipertensive şi diuretice (cu excepţia furosemidului); Fabocalm poate să le modifice efectul;
-ciclosporină; Fabocalm poate să scadă concentraţia în sânge a ciclosporinei, aceasta trebuind
verificată în cazul utilizării concomitente a celor două medicamente.

Utilizarea Fabocalm cu alimente şi băuturi

Fabocalm se poate administra concomitent cu lichide.

Sarcina şi alăptarea

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice
medicament.

Nu trebuie să utilizaţi Fabocalm dacă sunteţi în primul sau în ultimul trimestru de sarcină,
deoarece poate afecta copilul nenăscut. In trimestrul al doilea de sarcină, puteţi utiliza Fabocalm
numai la recomandarea medicului dacă acesta consideră tratamentul absolut necesar, în doze cât
mai mici şi pe o perioadă cât mai scurtă.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Administrat în dozele recomandate Fabocalm nu are efecte asupra capacităţii de a conduce
vehicule sau de a folosi utilaje.

1.              CUM SĂ UTILIZAŢI FABOCALM

Comprimatele se înghit întregi, de preferinţă după mese.

Adulţi şi copii cu vârsta peste 15 ani

Doza recomandată este de 1-2 comprimate Fabocalm (500-1000 mg metamizol sodic) o dată. La
nevoie se poate repeta până la cel mult de 4 ori pe zi. Doza în 24 ore nu trebuie să depăşească 5 g
metamizol sodic (aproximativ 70 mg/kg).

Copii cu vârsta sub 15 ani

La copiii cu vârsta sub 15 ani nu se administrează metamizol sodic sub formă de comprimate.

Pacienţi cu insuficienţă renală sau hepatică

Dacă aveţi insuficienţă renală sau hepatică şi utilizaţi Fabocalm la nevoie, nu trebuie să reduceţi
doza. Nu utilizaţi timp îndelungat Fabocalm.

Vârstnici

La pacienţii vârstnici sau cu stare generală alterată este necesară administrarea celor mai mici
doze.

Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din Fabocalm

Dacă aţi utilizat mai mult Fabocalm decât doza recomandată, adresaţi-vă imediat medicului sau
mergeţi la departamentul de primire urgenţe al celui mai apropiat spital.

Intoxicaţia acută se manifestă cu tulburări gastro-intestinale (greaţă, dureri abdominale), afectarea
funcţiei renale şi – rar – simptome la nivelul sistemului nervos central (ameţeli, somnolenţă,
comă, convulsii), scăderea tensiunii arteriale până la şoc şi tulburări de ritm (bătăi accelerate ale
inimii).

După administrarea de doze foarte mari, eliminarea unui metabolit netoxic (acid rubazonic) poate
determina colorarea în roşu a urinei.

Dacă uitaţi să utilizaţi Fabocalm

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetaţi să utilizaţi Fabocalm

Fabocalm se utilizează numai la nevoie. Puteţi opri tratamentul imediat ce vă simţiţi bine.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului
dumneavoastră sau farmacistului.

2.              REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Fabocalm poate determina reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate
persoanele.

Reacţiile adverse sunt clasificate în funcţie de frecvenţă, folosind următoarea convenţie:

-foarte frecvente (apar la mai mult de 1 din 10 persoane);

-frecvente (apar la mai puţin de 1 din 10 persoane);

-mai puţin frecvente (apar la mai puţin de 1 din 100 persoane);

-rare (apar la mai puţin de 1 din 1000 persoane);

-foarte rare (apar la mai puţin de 1 din 10000 persoane);

-cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile)

Rare

Leucopenie (scăderea numărului celulelor albe din sânge)

Reacţii anafilactice – lipsă de aer, chiar oprirea respiraţiei prin spasm al bronhiilor şi edem la
nivelul gâtului, scăderea tensiunii arteriale mergând până la colaps, urticarie; reacţii anafilactoide

    lipsa respiraţiei (prin spasm al bronhiilor şi edem laringian) şi/sau colaps.

Foarte rare

Agranulocitoză (scăderea numărului unor celule din sânge denumite granulocite),
trombocitopenie (scăderea numărului de plachete din sânge). Principalele manifestări în caz de
agranulocitoză sunt febra, durerile faringiene, ulcerele bucale dureroase, ulcerele anale, scăderea
răspunsului imun, predispoziţie la infecţii bacteriene. Hemograma prezintă dispariţia aproape
completă a granulocitelor, în timp ce măduva osoasă hematogenă prezintă blocarea maturării în
stadiul promielocitar.

Apariţia acestor manifestări impune întreruperea imediată a tratamentului cu metamizol sodic.
Insuficienţă renală acută (o incapacitate a rinichilor de a funcţiona normal apărută recent) sau
nefrită interstiţială (o inflamaţie a rinichilor), însoţită uneori de un sindrom nefrotic, cu prezenţa
în cantitate anormală a proteinelor în urină.

Cu frecvenţă necunoscută

Apariţia crizelor de astm a fost observată la pacienţii cu astm la AINS.

Pot să apară urticarie, erupţii maculopapuloase şi cazuri izolate de sindrom Lyell (erupţii buloase
pe piele) sau de sindrom Stevens-Johnson (leziuni pe piele sau mucoase).

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă
nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

3.       CUM SE PĂSTREAZĂ FABOCALM

Nu utilizaţi Fabocalm după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se
referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi
farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor
ajuta la protejarea mediului.

4.              INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Ce conţine Fabocalm

          Substanţa activă este metamizolul sodic. Fiecare comprimat conţine metamizol sodic 500
mg sub formă de metamizol sodic monohidrat.

          Celelalte componente sunt: amidon de porumb, povidonă K 30, talc, stearat de magneziu.

Cum arată Fabocalm şi conţinutul ambalajului

Fabocalm se prezintă sub formă de comprimate neacoperite plate, de culoare albă până la alb-
gălbui, cu diametrul de 12 mm

Este disponibil în cutii cu 2 blistere din PVC/Al a câte 10 comprimate.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul

SC. FABIOL S.A.,

B-dul Timişoara nr. 50, Bucureşti, România
Acest prospect a fost aprobat în Ianuarie 2011

Sharing

Acum esti aici: Home » Prospect Fabocalm