Prospect Romergan sirop

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR


ROMERGAN, sirop, 5 mg/5 ml

 

Prometazină

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

          Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

          Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

          Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le
poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

          Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devin gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă
nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau
farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

1.       Ce este Romergan şi pentru ce se utilizează

2.       Înainte să utilizaţi Romergan

3.       Cum să utilizaţi Romergan

4.       Reacţii adverse posibile

5.       Cum se păstrează Romergan

6.       Informaţii suplimentare

 

1.       CE ESTE ROMERGAN ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

          tratamentul simptomatic al unor afecţiuni alergice: rinite, conjunctivite, urticarie, prurit,
angioedem, dermatoze alergice şi pruriginoase, dermografism,

          tratament simptomatic al fenomenelor histaminice provocate de medicamente histamino-
eliberatoare, de înţepături de insecte şi de atingerea unor plante,

          antiemetic,

          profilaxie şi tratament simptomatic în răul de mişcare şi alte tulburări vestibulare (de exemplu
vertij, sindrom Meniere),

          sedativ în stări de nelinişte, agitaţie şi pentru combaterea insomniei,

          medicaţie preanestezică

2.             ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI ROMERGAN
Nu utilizaţi Romergan

          dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la prometazină şi alte fenotiazine sau la oricare dintre
excipienţi,

          dacă aveţi antecedente de agranulocitoză,

          dacă aveţi glaucom cu unghi închis,

          dacă aveţi afecţiuni cu risc de retenţie urinară,

          în stări comatoase,

          în stări de deprimare ale sistemului nervos central (SNC),

          la copii cu vârsta sub 2 ani.

In caz de persistenţă sau agravare a simptomelor (de exemplu deprimarea respiratorie, edemul,
leziunile cutanate) sau la apariţia unor semne ce pot fi asociate unei afecţiuni virale, conduita
terapeutică trebuie reevaluată.

Deoarece fenotiazinele constituie un factor cle risc ipotetic în declanşarea morţii subite la sugar, este
recomandat a nu se administra prometazină copiilor sub 2 an.

Se impune prudenţă la pacienţii cu afecţiuni cardiovasculare, datorită efectului tahicardizant şi
hipotensiv al fenotiazinelor.

In caz de insuficienţă hepatică sau renală grave se impune prudenţă, datorită riscului de acumulare.

La pacienţii cu epilepsie trebuie intensificată supravegherea clinică şi EEG datorită posibilităţii
scăderii pragului convulsiilor de către prometazină.

Se impune prudenţă la bolnavii cu astm bronşic, ulcer gastroduodenal şi obstrucţie pilorică.

In timpul tratamentului cu prometazină se va evita expunerea la lumina solara deoarece există risc de
fotosensibilitate.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte
medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Asocieri contraindicate:

   alcool etilic: creşte efectul sedativ al prometazinei; în timpul tratamentului cu Romergan, sirop, 5
mg/5 ml trebuie evitate băuturile alcoolice sau medicamentele care conţin alcool;

   sultopridă, cisapridă: risc major de aritmii ventriculare, în special de torsada vârfurilor;

Asocieri care necesită prudenţă:

   deprimante ale sistemului nervos central: antidepresive sedative, barbiturice, clonidină şi substanţe
înrudite, hipnotice, derivaţi morfinici (analgezice şi antitusive), metadonă, neuroleptice şi anxiolitice;
aceste asocieri au un risc crescut de deprimare centrală;

   atropină şi alte substanţe atropinice (antidepresive triciclice, antiparkinsoniene anticolinergice,
antispastice atropinice, disopiramida, neuroleptice fenotiazinice) potenţează efectele de tip
parasimpatolitic (retenţie urinară, constipaţie, uscăciunea gurii) prin efect aditiv cu prometazina;

  propranolol, sulfadoxina-pirimetamina, clorochina: efect hipotensor marcat;

  bromocriptina: creşte efectul de scădere a prolactinemiei;

  litiu: efect neurotoxic.

Utilizarea Romergan cu alimente şi băuturi

În timpul tratamentului cu ROMERGAN, sirop, 5 mg/5 ml trebuie evitate băuturile alcoolice deoarece
alcoolul duce la creşterea efectului sedativ al prometazinei.

Sarcina şi alăptarea

Nu este cazul, datorită administrării medicamentului exclusiv la copii.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Datorită sedării şi celorlalte reacţii adverse nervos centrale posibile la prometazină, Romergan poate
influenţa negativ capacitatea de a conduce vehicule sau de a realiza activităţi ce necesită coordonare
motorie.

Acum se mai citeste