Prospect Romergan sirop – Afecţiuni Alergice

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR


ROMERGAN, sirop, 5 mg/5 ml

 

Prometazină

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

          Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

          Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

          Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le
poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

          Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devin gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă
nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau
farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

1.       Ce este Romergan şi pentru ce se utilizează

2.       Înainte să utilizaţi Romergan

3.       Cum să utilizaţi Romergan

4.       Reacţii adverse posibile

5.       Cum se păstrează Romergan

6.       Informaţii suplimentare

 

1.       CE ESTE ROMERGAN ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

          tratamentul simptomatic al unor afecţiuni alergice: rinite, conjunctivite, urticarie, prurit,
angioedem, dermatoze alergice şi pruriginoase, dermografism,

          tratament simptomatic al fenomenelor histaminice provocate de medicamente histamino-
eliberatoare, de înţepături de insecte şi de atingerea unor plante,

          antiemetic,

          profilaxie şi tratament simptomatic în răul de mişcare şi alte tulburări vestibulare (de exemplu
vertij, sindrom Meniere),

          sedativ în stări de nelinişte, agitaţie şi pentru combaterea insomniei,

          medicaţie preanestezică

 

2.             ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI ROMERGAN
Nu utilizaţi Romergan

          dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la prometazină şi alte fenotiazine sau la oricare dintre
excipienţi,

          dacă aveţi antecedente de agranulocitoză,

          dacă aveţi glaucom cu unghi închis,

          dacă aveţi afecţiuni cu risc de retenţie urinară,

          în stări comatoase,

          în stări de deprimare ale sistemului nervos central (SNC),

          la copii cu vârsta sub 2 ani.

In caz de persistenţă sau agravare a simptomelor (de exemplu deprimarea respiratorie, edemul,
leziunile cutanate) sau la apariţia unor semne ce pot fi asociate unei afecţiuni virale, conduita
terapeutică trebuie reevaluată.

Deoarece fenotiazinele constituie un factor cle risc ipotetic în declanşarea morţii subite la sugar, este
recomandat a nu se administra prometazină copiilor sub 2 an.

 

Se impune prudenţă la pacienţii cu afecţiuni cardiovasculare, datorită efectului tahicardizant şi
hipotensiv al fenotiazinelor.

In caz de insuficienţă hepatică sau renală grave se impune prudenţă, datorită riscului de acumulare.

La pacienţii cu epilepsie trebuie intensificată supravegherea clinică şi EEG datorită posibilităţii
scăderii pragului convulsiilor de către prometazină.

 

Se impune prudenţă la bolnavii cu astm bronşic, ulcer gastroduodenal şi obstrucţie pilorică.

In timpul tratamentului cu prometazină se va evita expunerea la lumina solara deoarece există risc de
fotosensibilitate.

 

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte
medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Asocieri contraindicate:

   alcool etilic: creşte efectul sedativ al prometazinei; în timpul tratamentului cu Romergan, sirop, 5
mg/5 ml trebuie evitate băuturile alcoolice sau medicamentele care conţin alcool;

   sultopridă, cisapridă: risc major de aritmii ventriculare, în special de torsada vârfurilor;

 

Asocieri care necesită prudenţă:

   deprimante ale sistemului nervos central: antidepresive sedative, barbiturice, clonidină şi substanţe
înrudite, hipnotice, derivaţi morfinici (analgezice şi antitusive), metadonă, neuroleptice şi anxiolitice;
aceste asocieri au un risc crescut de deprimare centrală;

   atropină şi alte substanţe atropinice (antidepresive triciclice, antiparkinsoniene anticolinergice,
antispastice atropinice, disopiramida, neuroleptice fenotiazinice) potenţează efectele de tip
parasimpatolitic (retenţie urinară, constipaţie, uscăciunea gurii) prin efect aditiv cu prometazina;

  propranolol, sulfadoxina-pirimetamina, clorochina: efect hipotensor marcat;

  bromocriptina: creşte efectul de scădere a prolactinemiei;

  litiu: efect neurotoxic.

 

Utilizarea Romergan cu alimente şi băuturi

În timpul tratamentului cu ROMERGAN, sirop, 5 mg/5 ml trebuie evitate băuturile alcoolice deoarece
alcoolul duce la creşterea efectului sedativ al prometazinei.

 

Sarcina şi alăptarea

Nu este cazul, datorită administrării medicamentului exclusiv la copii.

 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Datorită sedării şi celorlalte reacţii adverse nervos centrale posibile la prometazină, Romergan poate
influenţa negativ capacitatea de a conduce vehicule sau de a realiza activităţi ce necesită coordonare
motorie.

Informaţii importante privind unele componente ale Romergan

Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la fructoză, sindrom de malabsorbţie la glucoză-
galactoză sau insuficienţă a zaharazei-izomaltazei nu trebuie să utilizeze acest medicament.

5 ml sirop conţin zahăr 3,07g. Pentru dozele mai mari de 5 ml acest lucru trebuie avut în vedere la
pacienţii cu diabet zaharat.

Deoarece conţine p-hidroxibenzoat de metil, poate provoca reacţii alergice (chiar întârziate).


Acest medicament conţine o cantitate mică de etanol (alcool etilic) <100 mg pe doză.

 

1.              CUM SĂ UTILIZAŢI ROMERGAN

Utilizaţi întotdeauna Romergan exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi
cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

Copii peste 2 ani:

                  ca antihistaminic: 0,12 mg/kg şi zi, fracţionat în 3 prize (sau 25 mg la culcare);

                  ca antiemetic: 0,25 – 0,5 mg/kg şi zi, fracţionat în 4-6 prize;

                  rău de mişcare: 0,5 mg/kg şi zi, (fără a depăşi 5 mg) fracţionat în 2 prize;

                  ca sedativ: 0,5-1 mg/kg şi zi.

Este de preferat ca administrarea medicamentului să se înceapă seara.

La adulţi sunt indicate alte forme farmaceutice care conţin prometazină, mai avantajoase din punct de
vedere al dozării.

 

Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din Romergan

Supradozajul se manifestă prin convulsii, hipotensiune marcată, deprimare respiratorie, pierderea
cunoştienţei şi comă. Pot apare semne şi simptome de tip parasimpatolitic.

Dacă bănuiţi un supradozaj, adresaţi-vă de urgenţă mediculuii dumneavoastră sau camerei de gardă a
celui mai apropiat spital.

 

Dacă uitaţi să utilizaţi Romergan

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului
dumneavoastră sau farmacistului.

 

2.              REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Romergan poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate
persoanele.

Tulburări ale sistemului nervos

   sedare excesivă, somnolenţă, mai accentuate la începutul tratamentului;

  hipotensiune ortostatică;

  tulburări de echilibru, vertij, tulburări de memorie sau de concentrare;

  lipsa coordonării motorii, tremurături (mai frecvent la pacienţii vârstnici);

   stare confuzională, halucinaţii, tulburări extrapiramidale;

  rar, apar efecte de tip excitator: agitaţie, nervozitate, insomnie.

Tulburări ale sistemului imunitar

  eritem, eczemă, prurit, purpură, urticarie;

  edeme,

   şoc anafilactic;

  fotosensibilizare.

Rar: edem Quincke;

Tulburări hematologice şi limfatice:

  leucopenie, neutropenie, excepţional agranulocitoză;

  trombocitopenie;

  anemie hemolitică.

Tulburări cardiace:

  tulburări de ritm ;

  hipo- sau hipertensiune arterială ;

  palpitaţii ;

  edem angioneurotic.

Tulburări gastro-intestinale

-uscăciunea gurii, constipaţie – dureri de stomac ;

  dureri abdominale colicative ;

  diaree.

Tulburări oculare

  tulburări de acomodare vizuală, midriază

Tulburări renale şi ale căior urinare
efecte anticolinergice (retenţie urinară)

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă
nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 

3.              CUM SE PĂSTREAZĂ ROMERGAN

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

Nu utilizaţi Romergan după data de expirare înscrisă pe etichetă şi pe cutie după EXP.

A se utiliza în maximum 21 zile, după prima deschidere a flaconului.

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. întrebaţi
farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la
protejarea mediului.

 

4.              INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Ce conţine Romergan

          Substanţa activă este prometazina 5 mg (sub formă de clorhidrat de prometazină 5,65 mg) pe 5
ml sirop.

          Celelalte componente sunt: acid ascorbic, p-Hidroxibenzoat de metil, zahăr, ulei volatil de
portocale, alcool etilic, colorant caramel amoniacal (E 150), apă purificată.

 

Cum arată Romergan şi conţinutul ambalajului

Romergan se prezintă ca un lichid siropos, limpede, brun, cu gust dulce şi miros caracteristic de
portocale

Cutie cu un flacon din sticlă brună a 50 ml sirop şi o măsură dozatoare cu gradaţii de la 2,5 la 20 ml

 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi producătorul

S.C. Biofarm S.A.

Str. Logofăt Tăutu, nr.99,

Sector 3, România, Bucureşti

Acest prospect a fost aprobat în Septembrie 2007

Lasati un comentariu

Continuand vizitarea acestui site veti fi de acord cu politica cookie. ...mai multe informatii

Setarile cookie face ca experienta sa fie una placuta, cookieurile sunt pentru personalizarea publicitatii si a linkurilor afiliate. Nu stocam IP-uri de nici un fel. Dand Accept, sunteti de acord. Sanatate!

Close