Prospect Algoblock

Sharing

 Prospect : Informatii pentru utilizator

Algoblock Prospect

 

500 mg, comprimate, metamizol sodic

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect, deoarece el conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.

Acest medicament este disponibil fără prescripţie medicală. Cu toate acestea, este necesar să utilizaţi Algoblock cu atenţie, pentru a obţine cele mai bune rezultate. -Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

-întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai

multe informaţii sau sfaturi.

-Trebuie să vă prezentaţi la medic dacă

simptomele dumneavoastră se înrăutăţesc sau

nu se îmbunătăţesc după 3 zile.

-Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine

gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă

nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i

spuneţi medicului dumneavoastră sau

farmacistului.

în acest prospect găsiţi:

  1. Ce este Algoblock şi pentru ce se utilizează
  2. înainte să utilizaţi Algoblock
  3. Cum să utilizaţi Algoblock
  4. Reacţii adverse posibile
  5. Cum se păstrează Algoblock
  6. lnformaţii suplimentare

 

Algoblock Prospect
Algoblock Prospect

1. CE ESTE  ALGOBLOCK Şl PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Dureri acute severe postlezionale sau postoperatorii; colici; dureri de cauză tumorală; alte dureri severe acute sau cronice, atunci când alte mijloace terapeutice nu sunt indicate. Combaterea febrei, atunci când aceasta este refractară la alt tratament.

 

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI ALGOBLOCK Nu utilizaţi Algoblock

-dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la metamizol sau la oricare dintre celelalte componente ale medicamentului; -dacă aveţi antecedente alergice la derivaţii de pirazol, intoleranţă la antiinflamatoarele nesteroidiene (AINS), afecţiuni ale măduvei hematopoietice, antecedente de agranulocitoză, deficit de glucozo-6-fosfat dehidrogenază sau porfirie hepatică acută. Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Algoblock Acest medicament poate determina fenomene alergice de tip anafilactic, de exemplu agranulocitoză sau şoc anafilactic. Deoarece agranulocitoza apare în mod neaşteptat şi este independentă de doză şi de durata tratamentului, în cazul apariţiei febrei şi/sau anginei şi/sau ulceraţiilor bucale se impun întreruperea imediată a tratamentului şi efectuarea urgentă a hemogramei. Continuarea administrării creşte riscul de deces, în cazul tratamentului de lungă durată trebuie controlată periodic hemograma, în cazul următoarele afecţiuni riscul de şoc anafilactic este mai mare:

  1. astm bronşic alergic, rinită alergică;
  2. urticarie;
  3. intoleranţă la alcool (după ingestia unor cantităţi mici apar: strănut, lăcrimare, înroşire pronunţată a feţei; intoleranţa la alcool poate evidenţia existenţa unui astm la AINS).

 

Inaintea începerii tratamentului este necesară o anamneză atentă privind eventualele afecţiuni alergice, precum şi antecedentele de alergie la derivaţii de pirazol sau la salicilaţi. în cazul pacienţilor cu risc crescut de şoc anafilactic, medicamentul se va administra numai dacă este absolut necesar, după evaluarea atentă a raportului risc potenţial / beneficiu terapeutic şi sub strictă supraveghere medicală.

 

Utilizarea altor medicamente Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Asocierea metamizolului cu alte medicamente cunoscute ca mielotoxice nu este recomandabilă.

Derivaţii de pirazolonă pot interacţiona cu captopril, litiu, metotrexat şi triamteren. Metamizolul poate să modifice eficacitatea antihipertensivelor şi diureticelor (cu excepţia furosemidului).

Deoarece metamizolul poate să scadă concentraţia plasmatică a cidosporinei, aceasta trebuie supravegheată în cazul utilizării concomitente a celor două medicamente.

 

Utilizarea Algoblock cu alimente şi băuturi

Nu se cunosc interacţiuni cu alimentele sau băuturile.

 

Sarcina şi alăptarea

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament. Studiile preclinice efectuate la animale cu doze mari de metamizol au pus în evidenţă efecte teratogene. La făt există riscul afectării hematologice. Administrarea metamizolului în preajma naşterii poate determina închiderea prematură a canalului arterial. Ca urmare a datelor prezentate, administrarea metamizolului este contraindicată în primul şi în ultimul trimestru de sarcină; în trimestrul al doilea se poate utiliza numai dacă este absolut necesar.

Metabolrţii medicamentului sunt eliminaţi în laptele matern; datorită riscului mielotoxic, în următoarele 48 ore după administrare se întrerupe alăptarea.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Administrat în dozele recomandate metamizolul nu are efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

 

Informaţii importante privind unele componente ale Algoblock Acest medicament conţine zahăr. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat ca aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua acest medicament.

 

3. CUM SĂ UTILIZAŢI ALGOBLOCK

Comprimatele se înghit întregi, de preferinţă după mese.

Adulţi şi copii peste 15 ani

Se administrează oral 1-2 comprimate Algoblock (500-1000 mg metamizol) în priză unică. La nevoie se poate repeta până la cel mult de 4 ori pe zi. Doza în 24 ore nu trebuie să depăşească 5 g metamizol (aproximativ 70 mg/kg).

Copii sub 15 ani

La copiii sub 15 ani nu se administrează metamizol sub formă de comprimate. Pacienţi cu insuficienţă renală sau hepatică Deoarece la pacienţii cu insuficienţă renală sau hepatică eliminarea metamizolului este întârziată, nu trebuie administrate doze mari. In cazul unei administrări de scurtă durată nu este nevoie să se reducă doza. în ceea ce priveşte administrarea de lungă durată, nu există suficientă experienţă. Vârstnici

La pacienţii vârstnici sau cu stare generală alterată trebuie luat în considerare faptul că atât funcţia renală cât şi cea hepatică pot fi afectate. Este necesară administrarea dozelor minime eficace.

Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din Algoblock

Semnele şi simptomele intoxicaţiei în caz de supradozaj acut s-au semnalat: greaţă, dureri abdominale, afectarea funcţiei renale şi rar simptome la nivelul SNC (vertij, somnolenţă, comă, convulsii), scăderea tensiunii arteriale pâna la şoc şi tulburări de ritm (tahicardie).

Dupa administrarea de doze foarte mari, eliminarea unui metabolit netoxic (acid rubazonic) poate determina colorarea în roşu a urinei.

Tratamentul

Dacă administrarea de metamizol este recentă se pot încerca măsurile uzuale de micşorare a absorbţiei (lavaj gastric, respectiv administrare de cărbune medicinal). Metabolitul principal (4- N-metilaminoantipirina) poate fi îndepărtat prin hemodializă, hemofiltrare, hemoperfuzie sau filtrare plasmatică.

Atât tratamentul intoxicaţiei cât şi prevenirea

complicaţiilor necesită internarea într-o unitate

de terapie intensivă; adresaţi-vă imediat

medicului dumneavoastră, sau departamentului

de primire urgenţe.

Dacă uitaţi să utilizaţi Algoblock

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza

uitată.

Dacă încetaţi să utilizaţi Algoblock

întreruperea prematură a tratamentului nu vă afectează.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

 Ca toate medicamentele, Algoblock poate determina reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele. Tulburări ale sistemului imunitar Metamizolul poate provoca rareori reacţii anafilactice sau anafilactoide, cu evoluţie gravă. Acestea pot să apară imediat după administrarea orală, dar şi la câteva ore după administrare (în general ele apar în prima oră după administrare). Reacţiile anafilactice se manifestă prin dispnee acută, chiar apnee prin bronhospasm şi edem laringian, hipotensiune arterială mergând până la colaps, urticarie etc. Evoluţia poate fi rapid letală dacă nu se face tratamentul adecvat în timp util: se injectează

imediat adrenalină, de preferinţă intravenos lent (0,1-0,25 mg diluat în 10 ml), introdusă în 5-15 min; de asemenea, se introduce intravenos, injectabil lent sau în perfuzie, hemisuccinat de hidrocortizon 250-500 mg. Reacţiile anafilactoide constau în apnee (prin spasm bronşiolic şi edem laringian) şi/sau colaps.

Tulburări respiratorii

Apariţia crizelor de astm a fost observată la pacienţii cu astm la AINS. Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat Pot să apară urticarie, erupţii maculopapuloase şi cazuri izolate de sindrom Lyell sau de sindrom Stevens-Johnson.

Tulburări hematologice şi limfatice

Rar pot să apară leucopenie şi foarte rar agranulocitoză sau trombocitopenie. Principalele manifestări în caz de agranulocitoză sunt febra, angina ulcero- necrotică şi hemoragiile. Hemograma arată dispariţia aproape totală a polinuclearelor, iar în măduvă se constată blocarea maturării la nivelul promielocitelor. Apariţia acestor manifestări impune întreruperea imediată a tratamentului cu metamizol sodic.

Tulburări renale

Foarte rar pot să apară insuficienţă renală acută sau nefrită interstiţială, însoţită uneori de un sindrom nefrotic, cu proteinurie. Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ ALGOBLOCK

Nu utilizaţi Algoblock după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective. A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere, întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

–  INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Algoblock

-Substanţa activă este metamizol sodic 500 mg.

-Celelalte componente sunt: amidon de porumb, zahăr, stearat de magneziu.

Cum arată Algoblock şi conţinutul ambalajului

Algoblock prezintă sub formă de comprimate neacoperite, în formă de discuri plate, cu un şanţ median pe una din feţe

Este disponibil în cutii cu 2 blistere din PVC/Al a câte 10 comprimate.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

S.C. Biofarm S.A.

Str. Logofătul Tăutu nr. 99, sector 3. Bucureşti, România

Producătorul

S.C. Santa S.A.

Str. Carpaţilor nr 60, Industrial Park Metrom, Braşov, cod 500269, România

Acest prospect a fost aprobat 

 

Sharing

Acum esti aici: Home » Prospect Algoblock