Prospect Helicid 10mg-20mg- Esofagita de Reflux

Dă Share să știe și altii!!
Shares

Aveti senzatia de acid in gat, ca va arde stomacul si nu puteti manca ceapa, usturoi, castraveti ca va vine acidul in gat? Ar trebui sa luati…

HELICID 10 , HELICID 20

capsule gastrorezistente, 1Omg,-    20mg

Omeprazol

Prospect Helicid pentru utilizator

Citiţi cu atenţie şi in întregime acest prospect înainte de a începe sa utilizaţi acest medicament.

 • Păstraţi acest prospect. S-ar putea sa fie necesar sa-l recititi
 •      Daca aveti orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
 • Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastra. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar daca au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastra.
 •  Dacă vreuna dintre reactiile adverse devin gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionata în acest prospect, vă rugam să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului

 

 1.  Ce este Helicid si pentru ce se utilizează?
 2.   înainte sa utilizati HELICID
 3.  Cum să utilizaţi HELICID
 4. Reacţii adverse posibile
 5.   Cum se păstrează Helicid
 6. Informatii suplimentare

 

1. CE ESTE Helicid Şl PENTRU CE SE UTILIZEAZA

 

Herlicid ProspectHerlicid Prospect

 

HELICID aparţine unei grupe de medicamente utilizate pentru tratamentul ulcerului gastro duodenal şl bol de reflux gastro-esofagian, numiţi inhibitori ai pompei protonice.

HELICID este utilizat pentru:

Tratamentul ulcerului duodenal şi gastric, inclusiv a ulcerului asociat tratamentului cu antiinflamatoare nesteroidiene (AINS);
Profilaxia ulcerului gastric şi duodenal sau a eroziunilor gastrice asociate tratamentului cu AINS la pacienţi cu risc crescut (vârstnici sau cu ulcer în antecedente) care necesită tratament cu AINS;

Tratamentul combinat al ulcerului peptic asociat cu infecţie cu Helicobacter pylori;
   Tratamentul esofagitei de reflux;
Tratamentul esofagitei de reflux severe la copii cu varsta mai mare de 2 ani;

Pacienţi cu risc de aspiraţie a cotinutului gastric în timpul anesteziei generale (profilaxia aspiraţiei acide);

 Tratamentul dispepsiei funcţionale provocata în principal de o tulburare a reglării secreţiei de acid gastric;

Tratamentul sindromului Zollinger-Ellison;
Prevenirea recăderilor la pacienţi cu ulcer gastric şi duodenal şl esofagite severe care nu răspund la tratamentul uzual.

2. ÎNAINTE SA Utilizati Helicid

Nu utilizaţi HELICID

Daca sunteţi hipersensibil la omeprazol sau la oricare dintre excipienţii medicamentului. Aveţi grijă deosebita Cand utilizaţi HELICID La pacienţii cu ulcer gastric, se recomandă excluderea etiologiei maligne a leziunii înaintea începeri tratamentului, precum si pe parcursul acestuia.

Ameliorarea simptomatologiei la pacienţii cu ulcer gastric în timpul tratamentului cu omeprazol nu exclude prezenţa unei tumori gastrice maligne.

Rar, la pacienţii cu tratament îndelungat cu omeprazol s-a constatat apariţia unei gastrite atrofice.Utilizarea altor medicamente cu Helicid

Reducerea aciditatii gastrice produsă de omeprazol poate să scada absorbţia anumitor medicamente (ketoconazol, itraconazol, alpina, săruri de feri.

Omeprazolul este metabolizat hepatic de către citocromul P450 (CYP2C19), de aceea poate prelungi eliminarea diazepamului, warfarinei şi fenitoinei, care sunt metabolizate prin oxidare microzomală. Se recomandă monitorizarea pacienţilor trataţi cu warfarină sau fenitoină şi ajustarea la nevoie a dozelor acestor medicamente.

Deşi la subiecţi normali nu există interacţiuni cu teofilină, lidocaina, chinidina, antiacide sau propranolol, au fost raportate cazuri clinice de interacţiune cu ale medicamente metabolizate pe calea sistemului enzimatic al citocromului P45G (ciclosporină, disulfiram, benzodiazepine). Pacientul trebuie monitorizat pentru a determina dacă este necesară ajustarea dozei acestor medicamente Cand sunt administrate concomitent cu omeprazol. Concentraţiile plasmatice ale omeprazolului si claritromicinei sunt crescute în cazul administrării concomitente.

Rezultatele unei întregi serii de studii de interacţiune au indicat faptul că administrarea repetată a medicamentului HELICID, 20-40 mg o dată pe zi nu a influenţat izoformele citocromului P450. Nu au fost identificate interactuni cu substraturi ale CYP1A2 (cofeină, fenacetină, teofilină), ale CYP2C9 (warfarină-S, piroxicam, diclofenac, naproxen), ale CYP2D6 (metoprolol, propanolol), ale CYP2E1 (etanol) şi ale CYP3A (ciclosporină, lidocaină, chinidină, estradiol),

Va mm sa spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului daca luati sau ati luat recent orice ale medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescriptie medicală,

Prospect Helicid pentru utilizator

Sarcina şi alaptarea

Studiile la animale nu au pus în evidenţă vreun efect teratogen sau fetotoxic în urma administrării de omeprazol. Totuşi, omeprazolul nu va fi administrat în perioada de sarcină sau alăptare decât dacă este considerat absolut necesar, ln studiile clinice în care omeprazolul s-a administrat înainte de operaţia cezariană pentru profilaxia aspiraţiei acide, s-au raportat reactii adverse la nou-născut Cele mai întâlnite au fost icter, valori scăzute ale scorului APGAR, hipoglicemie, infecţii respiratorii, tahipnee, tulburări respiratorii şi septicemie.

Nu se cunoaşte dacă omeprazolul se excretă în laptele matern, de aceea se va lua în considerare fie întreruperea tratamentului, fie întreruperea alăptării.

Conducerea vehiculelor şl folosirea utilajelor

Omeprazolul poate produce rareori reacţii adverse nervos centrale care pot influenţa negativ

capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Informaţii importante privind unele componente ale HELICID Datorită conţinutului în zahăr si lactoză, pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la fructoză, sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză sau insuficienţă a zaharazei- izomaltazei nu trebuie să utilizeze acest medicament, iar cei cu diabet zaharat trebuie avertizai.

3. CUM SA UTILIZATI Helicid

Utilizaţi întotdeauna HELICID exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră, Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur,

Dozele recomandate sunt:

Ulcerduodenal

Doza recomandata este de 20 de mg omeprazol, administrată o dată pe zi. S-a înregistrat primele 2 săptămăni, se continuă tratamentul încă 2 săptămâni. La pacienţii refractari la ale regimuri terapeutice, s-a obţinut un răspuns terapeutic satisfăcător în primele 4 săptămâni de administrare a 40 de mg omeprazol o dată pe zi. Pentru prevenirea recidivelor ulceroase la aceştia, se recomandă administrarea de 10mg omeprazol o dată pe zi, fiind posibilă cresterea dozei pana la 20-040 mg omeprazol o data pe zi.

Tratamentul de  întreţinere consta în 20mg omeprazol pe zi timp de 12 luni.

Ulcergastric

Doza recomandată este de 20 de mg omeprazol, administrat o dată pe zi. Majoritatea pacientilor care au ulcer gastric prezintă o ameliorare rapidă a simptomatologiei, cu un răspuns terapeutic satisfăcător pe parcursul primelor patru săptămăni de tratament. La pacienti la care s-a obţinut un răspuns terapeutic insuficient pe parcursul acestor prime patru săptămâni de tratament, se continuă tratamentul încă 4 săptămăni. La pacienţii cu ulcer gastric care nu răspund la alte regimuri terapeutice, răspunsul terapeutic satisfăcător a fost obţinut dupa 8 săptămăni de tratament cu 40mg Helicid o dată pe zi. Pentru prevenirea recidivelor de ulcer gastric la pacienţii refractari la alte regimuri terapeutice se recomandă administrarea de 20mg Helicid o dată pe zi, până la 40mg Helicid o dată pe zi.

-Ulcer gastric, duodenal sau eroziuni gastroduodenale asociate administrării de AINS (antiinflamatoare nesteroidiene)

Pacientilor cu ulcere gastrice sau duodenale sau celor cu eroziuni gastroduodenale induse de AINS. indiferent dacă sunt sau nu în tratament cu AINS, trebuie să li se administreze 20mg Helicid zilnic, timp de 4 săptămâni. Pacienţii la care nu s-a obţinut un răspuns terapeutic satisfăcător in această perioadă, tratamentul se continuă încă 4 săptămâni. Profilactic, în aceste cazuri, este necesar tratament cu 20mg Helicid o dată pe zi.

Eradicarea Helicobacter pilori in ulcerul duodenal şi gastric

Exemple de asociere triplă pentru 1 săptămână de tratament:

  – amoxicilină 500mg de 3 ori pe zi, metronidazol 400mg de 3 ori pe zi, 20mg Helicid de 2 ori pe zi sau 40mo Helicid o dată pe zl timp de 7 zile.

 • claritromicină 250mg de 2 ori pe zi, metronidazol 400mg de 2 ori pe zi, 20mg Helicid de 2 ori pe zi sau 40mg Helicid o dată pe zi timp de 7 zile.
 • amoxicilină 1 g de 2 ori pe zi, claritromicina 500mg de 2 ori pe zi, 20mg Helicid de

Exemple de asociere dublă pentru 2 săptămâni de tratament:

 • claritromicină 500mg de 3 ori pe zi şi 20mg Helicid de 2 ori pe zi sau 40mg Helicid o dată pe zi timp de 14 zile.
 • amoxicilină 750mg (sau 1 g) pe zi şi 20mg Helicid de 2 ori pe zi sau 40mg Helicid o dată pe zi timp de 14 zile.

 

Prospect Helicid pentru utilizator

• La pacienţi cu ulcer gastric şi duodenal, a se vedea dozele menţionate mai sus.

Dacă după tratamentul cu una dintre aceste scheme, Helicobacter pilon este încă pozitiv, tratamentul va fi repetat.

Esofagită de reflux

Doza recomandată este de 20mg Helicid o dată zi. La majoritatea pacienţilor răspunsul terapeutic satisfăcător este obţinut după 4 săptămâni, în caz contrar tratamentul se va prelungi cu încă 4 săptămâni. La pacienţi care nu răspund la alte tratamente se recomandă 40mg Helicid zilnic timp de 8 săptămâni.

Pentru tratament pe termen lung doza recomandată este 20mg Helicid zilnic (poate fi crescută la 40mg Helicid zilnic în caz de recădere).

Esofagită de reflux severă la copii cu vârsta mai mare de 2 ani Doza recomandată pentru tratamentul leziunilor esofagiene este de 10mg Helicid o dată pe zi pentru copii cu greutatea corporală cuprinsă între 10 si 20kg, respectiv de 20 de mg o data pe zi pentru copii cu greutate mai mare de 20kg. La nevoie, doza poate fi mărită pâna la 20mg, respectiv 40mg, în funcţie de greutatea copilului.

Boala de reflux gastro-esofagian simptomatică Doza recomandată este de 20 de mg Helicid o dată pe zi. Ameliorarea simptomatologiei este rapidă. De asemenea, pacientii pot răspunde bine şi la doza de 10mg pe zi şi, de aceea, doza trebuie individualizată. Dacă, pe parcursul primelor 4 săptămâni de tratament cu doza de 20mg Helicid pe zi, nu se obţine controlul bolii, se recomandă efectuarea de investigatii suplimentare.

Sindrom Zollinger Ellison

Doza recomandată iniţial este de 60mg Helicid o dată pe zi, dar durata tratamentului si doza administrată vor fi individualizate. Majoritatea pacienţilor răspund la doze între 20 – 120mg Helicid zilnic. Când doza depăşeşte 80mg Helicid, se poate divide în 2 prize egale.

Profilaxia aspiraţiei acide

 • Doza recomandată este de 40mg Helicid în seara anterioară intervenţiei chirurgicale,  continuând cu 40mg Helicid în dimineaţa intervenţiei chirurgicale          

Insuficienţa renala

 Nu este necesară ajustarea dozelor la pacienţii cu insuficienţă renală.

  Insuficienta hepatica

Datorită faptului că timpul de înjumătăţire plasmatică al omeprazolului este crescut la pacienţii cu insuficienţă hepatică, doza zilnică de 20mg Helicid este de obicei suficientă.

Vârstnici

Nu este necesară reducerea dozelor la vârstnici.

HELICID se administrează de preferinţă dimineaţa, cu un volum mic de lichid. La pacienţii cu tulburări de înghiţire, capsulelor pot fi deschise şi conţinutul poate fi înghiţit sau poate fi administrat în suc, lapte sau iaurt Conţinutul capsulelor nu se va mesteca sau zdrobi.

Dacă înghiţiţi cu dificultate, puteţi respecta Urmatoarele instrucţiuni: dacă nu o puteţi înghiţi întreagă, deschideţi capsula deasupra unui pahar gel, desfăcând cele două părţi ale capsulei şi dispersaţi continutul ei (microgranule).prin amestecare într-un lichid, de exemplu apa, suc de fructe, iaurt de băut sau lapte bătut Beţi conţinutul paharului în maxim 30 de minute de la preparare. Clatiţi paharul şi beţi continutul. Nu trebuie să rămână particule solide care să conţină substanţă activă pe pahar. Utilizati aceeaşi metodă pentru administrarea acestui medicament la copii mici. Capsulele pot fi, de asemenea, deschise astfel: lăsaţi-le să se umfle în apă sau în suc de fructe timp de 1-2 minute şi apoi beţi conţinutul. Daca utilizati mai mult decat trebuie Helicid Nu luaţi mai multe capsule decât v-a prescris medicul dumneavoastră. In cazul unui supradozaj accidental sau al ingestiei mai multor capsule de către un copil se recomandă consult medical imediat.Dacă uitati să vă luati doza obişnuită, luaţi-o imediat ce vă aduceţi aminte. Dacă însă se apropie momentul administrării următoarei doze, aşteptaţi şi reveniţi la schema dumneavoastră obişnuită de administrare. Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă aveti orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs adresati-va medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Prospect Helicid pentru utilizator

4. REACTII ADVERSE POSIBILE ale Helicid

Ca toate medicamentele, HELICID poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau

farmacistului.

Urmatoarele reactii adverse au fost observate, deşi în unele cazuri relaţia de cauzalitate cu tratamentul nu a fost stabilită:

Dermatologice: rareori erupţii cutanate sau prurit, în cazuri izolate fotosensibilitate, eritem polimorf şi alopecie.

mculo-sctieietice: în cazuri izolate, artralgii, miastenie şi mialgii.

Neurologice: cefalee, rareori ameţeli, parestezii, somnolenţă, insomnie şi vertij. în cazuri izolate, confuzie reversibila, agitaţie, depresie şi halucinaţii.

Gastro-intestinale: diaree, constipaţie, dureri abdominale, greţuri, vomă, meteorism abdominal, rareori uscăciunea gurii, stomatită sau candidoză gastrointestinală.

Endocrine: în unele cazuri, ginecomastie.

Hematologice: foarte rar leucopenie, trombocitopenie, agranulocitoză şi pancitopenie.

Mele: rareori stare de disconfort general. în cazuri izolate au fost descrise reacţii de hipersensibilitate, angioedem, febră, bronhospasm, nefrită interstiţială sau şoc anafilactic. Foarte rar pot să apară transpiraţii, edeme periferice, tulburări ale vederii şi gustului. In cazul tratamentului îndelungat cu Helicid s-a constatat o uşoară creştere a incidenţei chisturilor glandulare gastrice, ea o consecinţă fiziologica a inhibiţiei secreţiei acide, Chisturile sunt benigne şi reversibile.

5. CUM SE PASTREAZA HELICID

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi HELICID după data de expirare înscrisă pe cutie. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective,

Nu utilizaţi HELICID dacă observaţi deteriorarea capsulelor.

A se păstra în ambalajul original.

Flaconul trebuie închis bine după fiecare utilizare a produsului.Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere, întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului,

6.  INFORMATII SUPLIMENTARE

Ce conţine HELICID

Substanţa activă este omeprazolul, celelalte componente sunt: sfere de zahăr, lactoză anhidră, hipromeloză 2910/6, hidroxipropilceluloză, laurilsulfat de sodiu, fosfat disodic dodecahidrat, trietilcitrat, talc, copolimerul acidului metacrilic cu acrilatul de etil (1:1) dispersie 30%, oxid de fer negru (E172), oxid de fer roşu (E172), dioxid de titan(E171), oxid de fer galben (E172), gelatină,

Cum arata HELICID şi conţinutul ambalajului

HELICID 10

Capsule gelatinoase tari, cu corp de culoare galben maroniu deschis şi cap de culoare portocaliu deschis, care conţin microgranule sferice de culoare aproape albă, până la slab maro-gâlbui.

HELICID 20

Capsule gelatinoase tari, cu corp de culoare galben maroniu deschis şi cap de culoare maro deschis care conţin microgranule sferice de culoare aproape albă până la slab maro – gălbui,

Ambalai HELICID 10 HELICID 20

Cutie cu un flacon din sticlă de culoare brună, închis cu capac cu filet din polietilenă, de culoare albă, prevăzut cu absorbant, conţinând 14 capsule gastrorezistente.

Cutie cu un flacon din sticlă de culoare brună, închis cu capac cu filet din polietilenă, de culoare albă,prevăzut cu absorbant, conţinând 28 capsule gastrorezistente.

Cutie cu un flacon din sticlă de culoare brună, închis cu capac cu filet din polietilenă, de culoare albă, prevăzut cu absorbant, conţinând 90 capsule gastrorezistente,

Donatorul autorizaţiei de punere pe piaţa si producătorul

HELICID 20 ZENTIVA a.s,

 

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Continuand vizitarea acestui site veti fi de acord cu politica cookie. ...mai multe informatii

Setarile cookie face ca experienta sa fie una placuta, cookieurile sunt pentru personalizarea publicitatii si a linkurilor afiliate. Nu stocam IP-uri de nici un fel. Dand Accept, sunteti de acord. Sanatate!

Close