Prospect Lansoprazol – Ulcer Esofagita de reflux

Dă Share să știe și altii!!
Shares

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Lansoprazol MF 15, capsule gastrorezistente, 15 mg

Lansoprazol

Lansoprazol MF 30, capsule gastrorezistente, 30 mg

Lansoprazol

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

–                Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

–                Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

– Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le
poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

– Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă
nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau
farmacistului.

În acest prospect gasiţi:

1.             Ce este Lansoprazol MF şi pentru ce se utilizează

2.             Înainte să utilizaţi Lansoprazol MF

3.             Cum să utilizaţi Lansoprazol MF

4.             Reacţii adverse posibile

5.             Cum se păstrează Lansoprazol MF

6.             Informaţii suplimentare

Lansoprazol ProspectLansoprazol Prospect

1.              CE ESTE LANSOPRAZOL MF ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Lansoprazolul este un medicament care reduce cantitatea de acid din stomac (inhibitor al pompei de protoni).

Lansoprazol MF se administrează în :

–  tratamentul ulcerului duodenal sau tratamentul ulcerului  gastric confirmat endoscopic sau radiologic;

–  tratamentul esofagitei de reflux;

–  profilaxia pe termen lung a esofagitei de reflux;

–  eradicarea infecţiei cu Helicobacter pylori;

–   sindromul Zollinger-Ellison;

–  tratamentul sau prevenţia ulcerului gastric şi duodenal benign asociat cu utilizarea
antiinflamatoarelor nesteroidiene, la pacienţii ce necesită tratament cronic cu antiinflamatoare
nesteroidiene;

–  boală de reflux gastroesofagian.

2.              ÎNAINTE SĂ LUAŢI LANSOPRAZOL MF
Nu utilizaţi Lansoprazol MF dacă:

–   sunteţi alergic la lansoprazol sau la oricare dintre celelalte componente ale medicamentului.

Aveţi grijă deosebită când luaţi Lansoprazol MF:

–  dacă aveţi insuficienţă hepatică severă;

–   dacă luaţi lanzoprazol împreună cu alte antibiotice (de exemplu pentru eradicarea H. pylori), pacienţii
trebuie să consulte informaţiile privind utilizarea antibioticelor respective;

–   dacă tratament cu lansoprazol este mai lung de un an sunt necesare reevaluări regulate ale
tratamentului, precum şi ale raportului beneficiu-risc;

–   dacă apar tulburări vizuale în timpul tratamentului de lungă durată (> 1 an) se impune întreruperea
imediată a administrării şi examen oftalmologie.

înainte de a lua Lansoprazol MF adresaţi-vă medicul:–  în special dacă aveţi dureri abdominale, vărsături, diaree, temperatură crescută recent
modificate, persistente sau care s-au agravat (dispepsie) pentru a vedea dacă nu aveţi o tumoră
gastrică;

–  pentru a vă face o radiografie, endoscopie sau alte teste în vederea depistării ulcerului.

Scăderea aciditaţii datorită unor medicamente creşte numărul bacteriilor prezente în mod normal în
tractul gastro-intestinal. Tratamentul cu lansoprazol creşte uşor riscul infecţiilor gastro-intestinale cu

Salmonella şi Campylobacter .

Copii

Nu se recomandă administrarea la copii datorită lipsei datelor privind eficacitatea şi siguranţa
lansoprazolului.

Vârstnici

Ajustarea dozei individuale între 15-30 mg poate fi necesară deoarece viteza eliminării lansoprazolului
este redusă la vârstnici. Cu toate acestea, doza zilnică uzuală de 30 mg nu trebuie depăşită.

Vă rugăm să informaţi medicul dacă oricare din situaţiile mai sus menţionate sunt valabile sau au fost
valabile pentru dumneavoastră.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte
medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Efectele altor medicamente pot fi modificate sau aceste medicamente pot modifica efectele
Lansoprazol MF, dacă acestea sunt administrate concomitent. În acest caz, medicul dumneavoastră
poate schimba tratamentul dumneavoastră sau instrucţiunile de dozare.

Informaţi medicul dumneavoastră dacă utilizaţi sau dacă trebuie să utilizaţi unul din următoarele
medicamente:

–  fluvoxamina (folosită în tratamentul depresiei);

–  ketoconazol sau itraconazol (folosit în tratamentul infecţiilor determinate de fungi);

–  inhibitori ai proteazelor (folosite în tratamentul infecţiilor cu HIV);

–  macrolide (folosite în tratamentul infecţiilor cu bacterii);

–  digoxina (folosită în insuficienţa cardiacă sau diferite forme de aritmii cardiace);

–  tacrolimus (folosit în tratamentul de prevenire a respingerii unui transplant);

–  carbamazepina (folosită în epilepsie);

–  fenitoina (folosită în epilepsie şi tulburări ale ritmului inimii);

–  warfarina (folosită în coagularea sângelui);

–  teofilina (folosită în astmul bronşic).

Nu au fost demonstrate interacţiuni semnificative între lansoprazol şi diazepam.

Antiacidele şi sucralfatul (folosite la pacienţii cu probleme digestive ) pot modifica eficacitatea
lansoprazolului şi, prin urmare ele nu trebuie luate în prima oră după administrarea dozei de
Lansoprazol MF.

In tratamentul infecţiilor cu Helicobacter pylori, lansoprazolul se administrează concomitent cu alte
antibiotice. Administrarea concomitentă poate determina intensificări ale interacţiunilor acestor
medicamente. Se recomandă prudenţă în folosirea lor şi monitorizarea concentraţiilor în sânge a
substanţelor active .

Vă rugăm, de asemenea, să informaţi medicul dacă suferiţi de orice alte boli sau alergii.

Vă rugăm să vă amintiţi să menţionaţi despre utilizarea Lansoprazol MF în vizitele dumneavoastră
viitoare la medic.

Utilizarea Lansoprazol MF cu alimente şi băuturi

Capsulele trebuie înghiţite cu lichid. Lansoprazolul are efect optim dacă este administrat pe stomacul
gol, deoarece utilizarea concomitentă cu alimente încetineşte şi reduce absorbţia acestuia.

Sarcina şi alăptarea

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice
medicament.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Lansoprazol MF are influenţă mică sau moderată asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a
folosi utilaje.

Informaţii importante privind unele componente ale Lansoprazol MF

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat ca aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm
să-l întrebaţi înainte de a lua acest medicament.

3.              CUM SĂ LUAŢI LANSOPRAZOL MF

Medicul dumneavoastră a stabilit doza adecvată şi perioada de tratament în funcţie de boala
dumneavoastră. Urmaţi cu atenţie instrucţiunile medicului. Nu schimbaţi doza recomandată din
proprie iniţiativă. Dacă aveţi impresia că efectul Lansoprazol MF este prea puternic sau prea slab,
contactaţi medicul dumneavoastră sau farmacistul.

Doze şi mod de administrare
Boală de reflux gastroesofagian

Doza recomandată este de 30 mg lansoprazol pe zi. Ameliorarea simptomelor are loc rapid. Dacă
simptomele nu se ameliorează după 4 săptămâni de administrare a unei doze de 30 mg lansoprazol pe
zi, se recomandă evaluări ulterioare.

Tratamentul esofagitei de reflux

Doza recomandată este de 30 de mg lansoprazol o dată pe zi, timp de 4 săptămâni.

Pentru pacienţii care nu s-au vindecat complet în această perioadă, tratamentul poate fi continuat cu
aceeaşi doză timp de alte 4 săptămâni.

Tratamentul profilactic al esofagitei de reflux

Doza recomandată este de 15 mg lansoprazol o dată pe zi. Dacă este necesar, doza poate fi crescută la
30 mg lansoprazol pe zi.

Profilaxia şi tratamentul ulcerului gastric sau duodenal benign asociat terapiei cu antiinflamatoare
nesteroidiene (AINS)

Doza recomandată este de 15 mg sau 30 mg lansoprazol o dată pe zi, timp de 4 săptămâni. La pacienţii
nevindecaţi complet în acest timp, tratamentul poate fi continut timp de alte 4 săptămâni. Este posibilă
prelungirea duratei de tratament şi/sau creşterea dozelor, la pacienţii din grupurile cu risc sau la
pacienţii cu ulcere greu vindecabile.

Tratamentul ulcerului duodenal

Doza recomandată este de 30 mg lansoprazol o dată pe zi, timp de 2 săptămâni. La pacienţii care nu s-
au vindecat în acest timp, tratamentul trebuie continuat cu aceeaşi doză timp de alte 2 săptămâni.

Tratamentul ulcerului gastric

Doza recomandată este de 30 mg lansoprazol o dată pe zi, timp de 4 săptămâni. La paţienţii
nevindecaţi în aceasta perioadă, tratamentul poate fi continuat cu aceeaşi doză, timp de alte 4
săptămâni.

Eradicarea infecţiei cu Helicobacter pylori

Doza recomandată este de 30 mg lansoprazol de 2 ori pe zi, asociat cu antibioticele recomandate, timp
de o săptămână.

Următoarele asocieri s-au dovedit a fi eficace aplicate într-un tratament de 7 zile:

–   lansoprazol 30 mg de două ori pe zi+claritromicină 500 mg de două ori pe zi+amoxicilină 1g de două
ori pe zi;

–   lansoprazol 30 mg de două ori pe zi+claritromicină 250-500 mg de două ori pe zi+metronidazol 400-
500 mg de două ori pe zi;

–   lansoprazol 30 mg de două ori pe zi+amoxicilină 1 g de două ori pe zi+metronidazol 400-500 mg de
două ori pe zi.

Pentru informaţii suplimentare despre antibioticele folosite în schema de eradicare a se vedea rezumatul
caracteristicilor produsului fiecărui antibiotic.

Sindrom Zollinger-Ellison

Doza iniţială recomandată este de 60 mg lansoprazol o dată pe zi. Doza trebuie ajustată în funcţie de
necesitatea fiecărui pacient, iar tratamentul trebuie continuat cât timp este necesar. Au fost utilizate
doze zilnice de până la 180 mg lansoprazol. Dozele zilnice care depăşesc 120 mg lansoprazol trebuie
administrate fracţionat în două prize.

Insuficienţă hepatică sau renală

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă renală, dar nu trebuie depăşită doza zilnică
uzuală de 30 mg lansoprazol. Trebuie manifestată precauţie la administrarea lansoprazolului la
pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară şi moderată. La pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară, doza
nu trebuie să depăşească 30 mg lansoprazol. In insuficienţă hepatică moderată doza trebuie
restricţionată la 15 mg lansoprazol. În lipsa datelor, la pacienţii cu afectarea severă a funcţiei heparice,
lansoprazolul nu trebuie administrat. Asocierea cu claritromicină nu trebuie administrată la pacienţii
cu alterări ale funcţiei hepatice.

Efectul medicamentului rămâne stabil, dacă întotdeauna îl luaţi la aceeaşi oră a zilei. În acest fel este
mai uşor să vă amintiţi să luaţi medicamentul.

Vă rugăm să vă amintiţi să luaţi medicamentul regulat.

Dacă luaţi mai mult decât trebuie din Lansoprazol MF

Contactaţi imediat medicul dacă dumneavoastră (sau altcineva) ia în mod neadecvat doze prea mari
din acest medicament.

Dacă uitaţi să luaţi Lansoprazol MF

Dacă aţi uitat să luaţi o doză, treceţi peste ea şi luaţi următoarea doză cât mai curând posibil. Nu luaţi o
doză dublă pentru a compensa doza uitată. Înainte de a pleca într-o vacanţă sau într-o călătorie,
asiguraţi-vă că aţi luat cu dumneavoastră suficientă medicaţie.

Dacă încetaţi să luaţi Lansoprazol MF

Urmaţi recomandările medicului. Daca întrerupeţi înainte a termina tot tratamentul dat de medic este
posibil să nu fiţi vindecat sau să prezentaţi recăderi ale bolii şi să apară dificultăţi în tratarea ulterioară
a bolii.

4.              REACŢII ADVERSE POSIBILE

Reacţiile adverse sunt ordonate în funcţie de frecvenţă astfel: frecvente (>1/100, <1/10), mai puţin
frecvente (>1/1000, <1/100), rare (>1/10000, <1/1000); foarte rare (<1/10000), inclusiv cazurile
izolate.

Tulburări gastro-intestinaleFrecvente: vărsături, greaţă, diaree, dureri abdominale, constipaţie, balonări.

Mai puţin frecvente: gură sau gât uscat, lipsa poftei de mâncare, modificări de gust.

Rare: inflamarea pancreasului, infecţii cu fungi ale esofagului, inflamaţia limbii.

Foarte rare: inflamarea intestinului gros, inflamarea membranelor mucoase din gură, colorarea limbii
în neagru.

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Frecvente: boli de piele caracterizate prin leziuni însoţite de mâncărime şi erupţii.

Rare: sângerări punctiforme sub piele (peteşii), căderi ale părului, transpiraţii excesive, inflamarea
vaselor de sânge cu modificări ale pielii (eritem polimorf).

Foarte rare: afecţiuni grave ale pielii ca de exemplu Sindrom Stevens-Johnson şi necroliza toxică
epidermică.

Tulburări ale sistemului nervos
Frecvente: dureri de cap şi ameţeli.

Rare: depresie, confuzie, tremor, halucinaţie, insomnie, somnolenţă, furnicături, stare de nelinişte.

Tulburări hepatobiliare

Mai puţin frecvente: creşterea valorilor enzimelor hepatice.

Rare.îngălbenirea pielii şi a albului ochiului, inflamarea ficatului.

Tulburări renale şi ale căilor urinare

Rare: inflamarea rinichilor (nefrite interstiţiale).

Tulburări hematologice şi limfatice

Rare: scăderea numărului de celule roşii, creştere numărului unor anumite tipuri de celule albe
(eozinofilie), scăderea producţiei de celule roşii, anemie, reducerea numărului tuturor celulelor albe.
Foarte rare: scăderea severă a numărului granulocitelor (agranulocitoză).

Tulburări cardiace

Rare: palpitaţii, dureri în piept.

Tulburări vasculare

Rare: acumulări de apă la nivelul picioarelor (edeme periferice).

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv
Rare: dureri ale muşchilor şi ale articulaţiilor.

Tulburări oculare
Rare: tulburări ale vederii.

Tulburări endocrine

Foarte rare: mărirea glandelor mamare la bărbaţi, scurgere continuă de lapte în timpul sau după
încetarea alăptării.

Tulburări generale
Frecvente: oboseală.

Rare: febră, îngustarea căilor respiratorii, umflarea ţesuturilor de la nivelul feţei şi mucoaselor (edem
angioneurotic).

Foarte rare: şoc alergic, impotenţă, stare generală alterată.

Investigaţii diagnostice

Foarte rare: creşterea lipidelor în sânge.

Dacă observaţi oricare alt efect advers nemenţionat în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul sau
farmacistul dumneavoastră.

5.              CUM SE PĂSTREAZĂ LANSOPRAZOL MFA nu se lăsa la îndemana şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi Lansoprazol MF după data de expirare înscrisă pe ambalaj (după EXP.). Data de expirare
se referă la ultima zi a lunii respective.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere.

Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor
ajuta la protejarea mediului.

6.              INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Ce conţine Lansoprazol MF

Substanţa activă din Lansoprazol MF este lansoprazol.

Excipienţi

Conţinutul capsulei: sfere de zahăr, aminoglicolat de sodiu, lauril sulfat de sodiu, povidonă, oleat de
potasiu, acid oleic, hipromeloză, copolimer de acid metacrilic şi acrilat de etil 1:1, trietil citrate, dioxid
de titan (E171), talc.

Capsulă: dioxid de titan (E171), gelatină.

Cum arată Lansoprazol MF şi conţinutul ambalajului

Lansoprazol MF 15, capsule gastrorezistente, 15 mg

Capsule gelatinoase tari nr. 3, de culoare alb-opac (corp şi cap), conţinând microgranule de culoare
albă până la cafeniu deschis.

Lansoprazol MF 30, capsule gastrorezistente, 30 mg

Capsule gelatinoase tari nr. 1, de culoare alb-opac (corp şi cap), conţinând microgranule de culoare
albă până la cafeniu deschis.

PrevacidPrevacid

Ambalaje

Lansoprazol MF 15, capsule gastrorezistente, 15 mg
Cutie cu un flacon din PEÎD a 14 capsule gastrorezistente
Lansoprazol MF 30, capsule gastrorezistente, 30 mg
Cutie cu un flacon din PEÎD a 14 capsule gastrorezistente
Cutie cu un flacon din PEÎD a 28 capsule gastrorezistente

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

S C Real Pharma SRL

Str. General Ştefan Burileanu, nr. 1-3, bl. 21 E, sc. 1, et. 4, ap. 18, Bucureşti, România

Producător

Laboratorios Belmac S.A.,

Poligono Malpica c/C4, 50016 Zaragoza, Spania

Acest prospect a fost aprobat în

Mai 2007

 

Medicament cu aceeasi substanta activa: Prevacid

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Continuand vizitarea acestui site veti fi de acord cu politica cookie. ...mai multe informatii

Setarile cookie face ca experienta sa fie una placuta, cookieurile sunt pentru personalizarea publicitatii si a linkurilor afiliate. Nu stocam IP-uri de nici un fel. Dand Accept, sunteti de acord. Sanatate!

Close