Prospect Nolpaza 20mg – Reflux Esofagian – Ulcer

Dă Share să știe și altii!!
Shares

Prospect Nolpaza

20 mg

Ce este Nolpaza şi pentru ce se utilizeaza

 Este indicat în următoarele cazuri:

  • Tratamentul simptomatic al refluxului gastro-esofagian uşor şi al simptomelor asociate (de exemplu, senzaţie de arsură în capul pieptului regurgitaţie, durere la înghiţire).
  • Tratamentul pe termen lung şi prevenirea recurenţei esofagitei de reflux.
  • Prevenirea ulcerelor gastro-duodenale induse de medicamente antiinflamatoare nesteroidiene non-selective (AINS) la pacienţii cu risc care necesită tratament continuu cu AINS.

comprimate gastrorezistente

Nolpaza aparţine grupului de inhibitori de pompă de protoni.

PROSPECTUL: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Pantoprazol

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament.

  1. Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
  2. Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
  3. Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.
  4. Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 

Nolpaza 20mg ProspectNolpaza 20mg Prospect

 

 

2. înainte sa luaţi Nolpaza

Nu luaţi Nolpaza

Dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la pantoprazol sau la oricare dintre celelalte componente ale Nolpaza. Dacă luaţi atazanavir (care este utilizat în tratamentul infecţiei cu HIV).

Aveţi grijă deosebită când luaţi Nolpaza

La pacienţii cu insuficienţă hepatică severă, valorile serice ale enzimelor hepatice trebuie monitorizate regulat în timpul tratamentului cu pantoprazol, în special în cel de lungă durată. în caz de creştere a valorilor serice ale enzimelor hepatice, tratamentul cu Nolpaza 20 mg trebuie întrerupt.

Pantoprazol, similar tuturor medicamentelor care inhibă secreţia acidă, poate reduce absorbţia vitaminei B12 (ciancobal^mină) datorită hipo- sau aclorhidriei. Acest (licru trebuie luat în considerare la pacienţii cu depozite reduse în corp sau cu factori de risc pentru absorbţia redusă de  vitamina B12 în terapia de lungă durată. In tratamentul de lungă durată, în special când se depăşeşte o perioadă de tratament de un an, pacienţii trebuie monitorizaţi regulat.

Notă

înainte de tratament, o afecţiune malignă a esofagului sau stomacului trebuie exclusă, deoarece tratamentul cu pantoprazail poate masca simptomele afecţiunilor maligne şi astfel să întârzie diagnosticul.

Pacienţii care nu răspund la tratament după 4 săptămâni trebuie investigaţi.

Folosirea artor medicamente

Nolpaza 20 mg poale să reducă sau să crească absorbţia medicamentelor, a căror biodisponibilitate este dependentă de pH (de exemplu, ketoconazol, Itraconazol, atazanavir).

Pantoprazol este metabolizat la nivelul ficatului prin intermediul sistemului enzimatic al citocromului P450. Nu poate fi exclusăimeracţhinea pantoprazolului cu alte medicamente sau at{i compuşi care sunt metabolizaţi prin intermediul aceluiaşi sisiem enzimatic. Cu toate acestea, nu s-au observat interacţiuni semnificative clinic în testele specifice pentru asUel de medicamente sau compuşi, respectiv carbamazepină, cafeină, diazepam, diclofenac, digoxină, alcool etilic, glibenclamidă, metoprolol, naproxen, nifedipină, fenitoină, piroxicam, teofilină şl contraceptive orale.

Deşi nu s-au observat interacţiuni în timpul administrării concomitente de tenprocumonă sau warfarină, în studiile clinice de farmacocinetică după punerea pe piaţă, s-au raportat câteva cazuri izolate de modificări ale valorilor INR (raport normalizat internaţional) în Wmpul tratamentului concomitent.Ca urmare, la pacienţii trataţi cu anticoagulante cumarinice, se recomandă monitorizarea timpului de protrombină/INR după începerea, Analizarea sau în timpul administrării neregulate de pantoprazol.

De asemenea, nu au existat interacţiuni la administrarea concomitentă de antiacide.

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaii orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Folosirea Nolpaza cu alimente şi băuturi

Nolpaza 20 mg comprimate gastrorezistente nu trebuie mestecate sau sfărâmate şi trebuie înghiţite întregi cu lichid, înainte de masă.

Sarcina şi alăptarea

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului

pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Experienţa clinică la femeile gravide este limitată. Nu există informaţii privind excreţia de pantoprazol în iadele matern.

Dacă sunteţi gravidă sau credeţi că sunteţi gravidă sau dacă alăptaţi, trebuie să utilizaţi acest medicament numai dacă medicul dumneavoastră consideră că beneficiul pentru mamă este mai mare decât riscul potenţial pentru făt sau sugar.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Nu se cunosc efectele asupra capacităţi de a conduce şi de a folosi utilaje. Pot apărea reacţii adverse, cum sunt ameţeli şi tulburări de vedere. In aceste condiţii, poate scădea capacitatea de reacţie.

Informaţii importante privind unele componente ale Hoipaza

Medicamentul conţine sorbitol. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat ca aveţi intoleranţă, la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua acest medicament.

3. Cum sa luaţi Nolpaza

Luaţi întotdeauna Nolpaza exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

Dacă nu se eliberează o altă prescripţie medicală, se recomandă administrarea următoarelor doze. Pentru ca Nolpaza să fie eficient, este important să se urmeze aceste indicaţii.

 Adulţi şi adolescenţi cu vârsta de 12 ani şi peste

Tratamentul refluxului gastro-esofagian uşor şi al simptomelor asociate (de exempkt, senzaţie de arsură în capul pieptului, regurgitaţie, durere la înghiţire)

Doza orală recomandată este de un comprimat gastrorezistent Nolpaza 20 mg pe zi. în general, simptomele se ameliorează în 2-4 săptămâni, fiind necesară o perioadă

de tratament de 4 săptămâni pentru vindecarea esofagitei asociate. Dacă acest tratament nu este suficient, vindecarea va surveni peste alte 4 săptămâni. După ce simptomele s-au atenuat, recurenţa simptomelor poate fi controlată utilizând la cerere o schemă de administrare cu 20 mg o dată pe zi, la nevoie. Trecerea la tratamentul continuu poate fi luată în considerare, când nu se poate menţine un control satisfăcător al simptomelor în cazul tratamentului la cerere.

Tratamentul pe termen lung şi prevenirea recurenţei esofagitei de reflux

Pentru tratamentul de lungă durată, se recomandă o doză de întreţinere de un comprimat gastrorezistent Nolpaza 20 mg pe zi, cu creşterea dozei la 40 mg pantoprazol pe zi, în caz de recurenţă, Nolpaza 40 mg este disponibil pentru această situaţie. După vindecarea recurenţei, dozajul poate fi din nou redus la 20 mg pantoprazol.

Adulţi

Prevenirea ulcerelor gastro-duodenale induse de medicamentele antiinflamatoare nesteroidiene non-selective (AINS) la pacienţii cu risc care necesită tratament continuu cu AINS

Doza orală recomandată este de un comprimat gastrorezistent Nolpaza 20 mg pe zi.

Copii cu vârsta sub 12 ani

Nolpaza nu este recomandat pentru utilizarea la copii cu vârsta sub 12 ani, datorită datelor limitate la acest grup de vârstă.

Notă

Nu trebuie depăşită doza zilnică de 20 mg pantoprazol, la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă. Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii vârstnici sau la cei cu funcţie renală afectată.

Dacă luaţi mai mult decât trebuie din Nolpaza

Nu sunt cunoscute simptomele supradozajului la om.

S-au administrat doze de până la 240 mg intravenos în decurs de 2 minute şi au fost binp tolerate. Deoarece pantoprazol se leagă în proporţie mare de proteinele plasmatice, nu este uşor dializabil.

în caz de âupradozaj cu semne dlinice de intoxicare, se aplică regulile generale ale terapiei intoxicaţiei.

Dacă apar alte reacţii adverse decât cele descrise în acest prospect, vă rugăm să vă adresaţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Dacă uitaţi să luaţi Nolpaza

Luaţi acest medicament aşa cum v-a prescris medicul dumneavoastră. Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa comprimatul uitat. Continuaţi tratâmentul conform dozelor stabilite anterior. Dacă uitaţi să luâţi mai multe doze, trebuie să vă adresaţi medicului dumneavoastră.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră.

4. Reacţii adverse posibile

Ca toate medicamentele, Nolpazla poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Frecvenţele sunt definite astfel:

Foarte frecvente: afectează mai itiult de 1 utilizator din 10 Frecvente: afectează între 1 şi 10 utilizatori din 100

Mai puţin frecvente: afectează între 1 şi 10 utilizatori din 1000 Rare: afectează între 1 şi 10 utilizatori din 10000 Foarte rare: afectează mai puţin de 1 utilizator din 10000 Cu frecvenţă necunoscută: care nu poate fi estimată din datele disponibile

Tulburări hematologice şi limfatice Foarte rare: leucopenie, trombocitopenie

Tulburări gastro-intestinale 

Frecvente: durere în etajul abdominal superior, diaree, constipaţie, flatulenţă

Mai puţin frecvente: greaţă, vărsături Rare: uscarea gurii

Tulburări generale şi la nivelul tocului de administrare Foarte rare: edem periferic Tulburări hepatobiliareFoarte rare: afectare hepatocelulară severă, ducând la icter cu sau fără insuficienţă hepatică.

Tulburări ale sistemului imunitar

Foarte rare: reacţii anafilactice, incluzând şocul anafilactic

Investigafii diagnostice

Foarte rare: creştere a valorilor serice ale enzimelor hepatice (transaminaze, y-GT), creşteri ale trigliceridelor, creştere a temperaturii corpului

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv Rare: durfcre articulară

Foarte rare: durere musculară 1

Tulburări ale sistemului nervos Frecvente: durere de cap

Mai puţin frecvente: ameţeli, tulburări de vedere (vedere înceţoşată)

Tulburări psihice Foarte rare: depresie

Tulburări renale şi ale căilor urinare Foarte rare: nefrită interstiţială

A fecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Mai puţin frecvente: reacţii alergice, cum sunt mâncărimea şi

erupţia trecătoare pe piele

Foarte rare: urticarie, edem angioneurotic, reacţii severe la nivelul pielii, cum sunt sindromul Stevens-Johnson, eritemul polimorf, sindromul Lyell, fotosepsibilitatea

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Cum se pastreaza Nolpaza

A nu se lăsja la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi Nolpaza după data de expirare înscrisă pe cutie, după “EXPVData de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere/întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare.

Aceste măşuri vor ajuta la protejarea mediului.6. Informaţii suplimentare

Ce conţine Nolpaza

Substanţa activă este pantoprazol. Fiecare comprimat conţine pantoprazol 20 mg ca $ubstanţă activă (echivalent cu pantoprazdl sodic sesquihidrat 22,55 mg).

Celelalte cbmponente sunt: manitol, crospovidonă, carbonat de sodiu anhidru, sorbitol, stearat de calciu, hipromeloză, povidonă, droxid de titan (E 171), oxid galben de fer (E 172), propilenglicol, copolimer de acid metacrilic-acrilat de etil (1:1) dispersie 30%, talc, macrogol 6000.

Cum arată Nolpaza şi conţinutul ambalajului

Comprimate filmate ovale, uşor biconvexe, de culoare maro-gălbiji.

Nolpaza eşte disponibil în:

  • •cutie cu un blister din OPA-AI-PVC/AI a 15 comprimate gastrorezistente;
  • •cutie cu 2 blistere din OPA-AI-PVC/AI a câte 15 comprimate gastrorezistente;
  • •cutie cu 4i blistere din OPA-AI-PVC/AI a câte 15 comprimate gastrorezistente.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fia            !

comercializate.

Deţinătorul autorizaţi»! de punere pe piaţă

KRKA, d.d., Novo mesto, Smarjeăka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

Producătorul

KRKA d.d., Novo mesto , Smarjeăka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

Acest prospect a fost aprobat în Iunie 2009

 

 

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Continuand vizitarea acestui site veti fi de acord cu politica cookie. ...mai multe informatii

Setarile cookie face ca experienta sa fie una placuta, cookieurile sunt pentru personalizarea publicitatii si a linkurilor afiliate. Nu stocam IP-uri de nici un fel. Dand Accept, sunteti de acord. Sanatate!

Close