Prospect Cimetidina – Ulcer Duodenal Esofagita Aciditate

Dă Share să știe și altii!!
Shares

Prospect: Informatii pentru pacient

Cimetidină Arena 200 mg, capsule

Cimetidină

Compoziţie

O capsulă conţine cimetidină 200 mg.şi excipienţi:

–  conţinutul capsulei: celuloză microcristalină PH 101, amidon de porumb, povidonă K 30, laurilsulfat
de sodiu, stearat de magneziu, talc;

–  capsulă: gelatină, dioxid de titan (E 171), Ponceau 4R (E 124), galben amurg FCF (E 110),
p-hidroxibenzoat de metil şi p-hidroxibenzoat de n-propil.

Grupa farmacoterapeutică

Medicamente pentru tulburări determinate de hiperaciditate, medicamente pentru tratarea ulcerului
gastro-duodenal şi bolii de reflux gastro-esofagian, antagonişti ai receptorilor H , codul ATC:
A02BA01.

Cimetidina ProspectCimetidina Prospect

Indicaţii terapeutice

Tratamentul ulcerului duodenal, ulcerului gastric benign şi ulcerelor peptice.

Tratamentul profilactic al recidivelor ulcerelor duodenale şi ulcerelor peptice.

Profilaxia ulcerelor şi eroziunilor la nivelul tractului gastro-intestinal superior la pacienţi cu ulcer în
anamneză, la care este absolut necesar un tratament cu acid acetilsalicilic şi alte antiinflamatoare
nesteroidiene.

Profilaxia sindromului de aspiraţie acidă (sindromul Mendelson), anterior efectuării anesteziei
generale.

Tratamentul şi profilaxia esofagitei secundare refluxului gastro-esofagian.

Sindrom Zollinger-Ellison.

Profilaxia hemoragiilor gastro-intestinale determinate de ulcerele de stress la pacienţii cu afecţiuni
grave.

ContraindicaţiiHipersensibilitate la cimetidină sau la oricare din excipienţii medicamentului.

Hipersensibilitate la alţi antagonişti ai receptorilor H -histaminergici.

Precauţii

Înaintea instituirii tratamentului ulcerului gastric trebuie eliminată suspiciunea existenţei malignităţii,
deoarece cimetidina poate masca simptomele.

Se recomandă prudenţă în cazul utilizării cimetidinei la vârstnici. Dacă la aceştia se observă apariţia
stărilor confuzionale sau a bradicardiei sinusale se întrerupe tratamentul cu cimetidină.

Există un risc crescut de multiplicare a bacteriilor intragastrice prin administrarea antagoniştilor
receptorilor histaminergici H2 cum este cimetidina, datorită diminuării acidităţi gastrice.

Cimetidina Arena 200 mg conţine p-hidroxibenzoat de metil, p-hidroxibenzoat de n-propil, Ponceau
4R (E 124) şi galben amurg FCF (E 110). Aceştia pot provoca reacţii alergice (chiar întârziate în cazul
p-hidroxibenzoat de metil şi p-hidroxibenzoat de n-propil).

Interacţiuni

Având efect inhibitor enzimatic, cimetidina poate prelungi eliminarea medicamentelor metabolizate
prin oxidare la nivelul ficatului. În tabelul următor sunt prezentate interacţiuni ale cimetidinei cu alte
medicamente şi potenţialele reacţii adverse:

Medicamentul administrat concomitent

Reacţii adverse

Anticoagulante orale (de exemplu warfarina)

Timpul de protrombină poate fi prelungit
datorită cimetidinei. Este necesar control
repetat al statusului coagulării şi,
eventual, reducerea dozei de
anticoagulant oral.

Beta-blocante (de exemplu propranolol, metoprolol,
labetolol) ; benzodiazepine (de exemplu clordiazepoxid,
diazepam); antiepileptice (de exemplu carbamazepină);
antidepresive triciclice (de exemplu imipramină);
derivaţi de xantină (de exemplu teofilina); antiaritmice
(de exemplu lidocaina, procainamidă); ciclosporină;
antagonişti ai canalelor de calciu (de exemplu
nifedipina)

Datorită efectului inhibitor enzimatic al
cimetidinei pot creşte concentraţiile
plasmatice ale medicamentelor
administrate concomitant cu potenţarea
reacţiilor adverse. Este necesară
reducerea dozei medicamentelor
administrate concomitent.

Ketoconazol

Datorită creşterii pH-ului scade absorbţia,
ketoconazolului. Acesta trebuie
administrat cu 2 ore înaintea administrării
cimetidinei.

Antiacide care conţin hidroxid de aluminiu şi magneziu

Administrarea concomitentă scade
absorbţia cimetidinei; cimetidina trebuie
administrată cu 2 ore înainte de
administrarea antiacidelor.

Asocierea acestor medicamente necesită precauţii de utilizare.

Este contraindicată asocierea cimetidinei cu carvediolul, deoarece creşterea concentraţiilor plasmatice
ale carvediolului de către cimetidină poate influenţa negativ tratamentul insuficienţei cardiace. Se
recomandă utilizarea altui inhibitor al secreţiei gastrice.

Nu se recomandă utilizarea concomitentă a fenitoinei, deoarece pot să apară semne de supradozaj.
Dacă asocierea este absolute necesară, se impun supravegherea clinică atentă, determinarea
concentraţiilor plasmatice ale fenitoinei şi eventual, ajustarea dozei acesteia în timpul tratamentului cu
cimetidină şi după întreruperea sa.

Utilizarea concomitentă cu carmustina şi lomustina (alchilante citotoxice) nu este recomandată,
datorită riscului de toxicitate acută.

Atenţionări speciale

Sarcina şi alăptarea

Studiile cu cimetidină efectuate la animale nu au evidenţiat efecte teratogene, ci doar efecte fetotoxice
de tip antiandrogenic în cazul administrării de lungă durată. Utilizarea clinică a cimetidinei nu a
evidenţiat efecte malformative sau fetotoxice

In timpul sarcinii cimetidină se administrează ca măsură de precauţie, dacă este absolut necesar.

In timpul tratametului trebuie evitată alăptarea, deoarece cimetidina se excretă în laptele matern şi
poate provoca reacţii adverse la sugari.

Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje
Nu se cunosc.

Doze şi mod de administrare

Tratamentul ulcerului duodenal, ulcerului gastric benign şi ulcerelor peptice: doza zilnică uzuală de
cimetidină este de 800 mg-1000 mg. Se administrează câte o capsulă la cele 3 mese principale (600
mg cimetidină) şi două capsule (400 mg cimetidină) înainte de culcare. Chiar în cazul unei
îmbunătăţiri simptomatice după scurt timp este necesară continuarea tratamentului până la cel puţin 4
săptămâni. In cazul în care nu apare vindecarea după acest interval, se va continua tratamentul cu

aceeaşi doză încă alte 4 săptămâni. Durata de tratament în aceste indicaţii nu trebuie să depăşească 12
săptămâni.

Profilaxia recidivelor ulcerelor duodenale şi ulcerelor peptice: la pacienţi cu ulcer duodenal cu risc
deosebit de recidivă (în special cel cu hemoragii uşoare), care au răspuns la terapia iniţială cu
cimetidină şi care sunt expuşi unui înalt risc în caz de operaţie (de exemplu după operaţii la nivelul
abdomenului) se poate scade semnificativ rata recidivelor printr-un tratament de întreţinere cu
cimetidină câte 2 capsule înainte de culcare (400 mg pe zi). Durata tratamentului nu trebuie să
depăşească, în general, 12 săptămâni. În unele cazuri este necesară o durată de tratament mai lungă
(risc mare la operaţie, ulcer peptic recidivant). În acest caz, medicul trebuie să decidă după caz
evaluând strict indicaţia.

Profilaxia recidivelor ulcerelor şi eroziunilor la nivelul tractului superior gastro-intestinal
determinate de tratamentul cu AINS: doza trebuie stabilită în funcţie de necesitatea administrării de
AINS şi de dozajul acestora. În general, doza este de 2-4 capsule (400-800 mg cimetidină pe zi)
înainte de culcare sau câte 1-2 capsule dimineaţa şi seara la mese. Durata tratamentului nu trebuie să
depăşească 12 săptămâni.

Profilaxia sindromului de aspiraţie acidă (sindrom Mendelson) în caz de intervenţii elective: doza
uzuală este de 2 capsule (400 mg cimetidină) seara înainte de intervenţia electivă.

Esofagita secundară refluxului gastro-intestinal: doza zilnică este, în general, de 800 mg cimetidină
administrată fracţionat de 4 ori pe zi, la mesele principale şi seara la culcare. In funcţie de rezultatul
endoscopiei poate fi necesară o mărire a dozei la 1600 mg pe zi administrată fracţionat de 4 ori pe zi,
câte 2 capsule la mesele principale şi seara la culcare. Tratamentul trebuie continuat timp de 4-8
săptămâni, chiar dacă se observă ameliorarea simptomelor, putând fi continuat dacă este necesar, până
la 12 săptămâni.

Profilaxia recidivei esofagitei : se recomandă profilaxia recidivei cu 2 capsule (400 mg cimetidină)
înainte de culcare timp de un an ca măsură suplimentară de tratament.

Sindromul Zollinger-Ellison: o doză zilnică recomandată este de 1000 mg până la 2000 mg cimetidină.
Durata tratamentului va fi stabilită de către medic în funcţie de starea clinică şi până la posibilitatea
unei intervenţii chirurgicale.

Profilaxia hemoragiilor gastro-intestinale determinate de ulcerele de stress la pacienţii cu afecţiuni
grave: doza uzuală recomandată este de 200-400 mg la intervale de 4-6 ore.

La pacienţi cu insuficienţă hepatică se vor reduce dozele. De asemenea, se recomandă reducerea
dozelor la pacienţii cu insuficienţă renală în funcţie de clearance-ul creatininei.

Clearance-ul creatininei între 0-15 ml/min.: doza este de 200 mg cimetidină de două ori pe zi.
Clearance-ul creatininei între 15-30 ml/min.: doza este de 200 mg cimetidină de trei ori pe zi.
Clearance-ul creatininei între 30-50 ml/min.: doza este de 200 mg cimetidină de patru ori pe zi.
Clearance-ul creatininei >50 ml/min.: se vor utilize dozele uzuale.

Reacţii adverse

În timpul tratamentului cu cimetidină s-au raportat cazuri de diaree, astenie,cefalee, febră, dureri
musculare, edeme, ameţeli şi erupţii cutanate, uneori severe.

S-a observat creştere tranzitorie a valorilor serice ale transaminazelor şi a creatininei.

S-au raportat următoarele reacţii adverse, reversibile la întreruperea tratamentului:

–  ginecomastie, galactoree şi, foarte rar, alopecie;–   rar, impotenţă, la pacienţii trataţi cu doze mari pentru sindromul Zollinger-Ellison; la dozele uzuale
incidenţa ei este aceeaşi ca în cazul populaţiei generale;

–   stări confuzionale, în deosebi la vârstnici şi în caz de insuficienţă renală severă;

–  rar, hepatită, nefrită interstiţială, pancreatită;

–  rar, bradicardie sinusală, tahicardie şi bloc A-V;

–  leucopenie;

–  rar, depresie;

–  trombocitopenie (3 per 1000000 pacienţi), pancitopenie, foarte rar aplazie medulară;

–  foarte rar, reacţii de tip anafilactic şi vasculite alergice.

Supradozaj

Au fost raportate cazuri de supradozaj acut cu 20 g cimetidină şi 40 g cimetidină; în aceste cazuri s-au
semnalat tulburări neurologice, cum sunt afectarea conştienţei.

Pentru eliminarea cimetidinei se recomandă inducerea vărsăturilor şi lavaj gastric. Se recomandă în
continuare tratament simptomatic şi de susţinere a funcţiilor vitale.

Păstrare

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj (după EXP.). Data de expirare se referă la
ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere.întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor

ajuta la protejarea mediului.

Ambalaj

Cutie cu un blister din PVC/Al a 10 capsule
Cutie cu 100 blistere din PVC/Al a câte 10 capsule

Producător

S.C. Arena Group S.A.,

B-dul Dunării nr. 54, Comuna Volutari, Judeţul Ilfov, România

Deţinatorul autorizaţiei de punere pe piaţă

S.C. Arena Group S.A.,

Str. Ştefan Mihăileanu nr. 31, Bucureşti, România

Data ultimei verificări a prospectului

Mai 2007

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Continuand vizitarea acestui site veti fi de acord cu politica cookie. ...mai multe informatii

Setarile cookie face ca experienta sa fie una placuta, cookieurile sunt pentru personalizarea publicitatii si a linkurilor afiliate. Nu stocam IP-uri de nici un fel. Dand Accept, sunteti de acord. Sanatate!

Close