Prospect Roclarin 500mg – Infectii Aparat Respirator Pielii

-Prospect: 

  1. Roclarin 500 mg este indicat în tratamentul următoarelor infecţii determinate de microorganisme sensibile:

 • infecţii ale aparatului respirator inferior, cum sunt bronşita acută şi cronică, pneumonia;

 • infecţii ale aparatului respirator superior, cum sunt sinuzita şi faringita;

 • infecţii respiratorii dobândite în comunitate cu germenii patogeni respiratori obişnuiţi şi atipici;

 • infecţii uşoare până la moderate ale pielii şi ţesuturilor moi;

 • infecţii cu Helicobacter pylori la pacienţii cu ulcer duodenal, în asociere cu alte medicamente.

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Roclarin 500 mg, comprimate filmate

Claritromicină

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

 • Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

 • Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 • Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

 • Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

  În acest prospect găsiţi:

  1. Ce este Roclarin 500 mg şi pentru ce se utilizează

  2. Înainte să utilizaţi Roclarin 500 mg

  3. Cum să utilizaţi Roclarin 500 mg

  4. Reacţii adverse posibile

  5. Cum se păstrează Roclarin 500 mg

  6. Informaţii suplimentare

  7. CE ESTE ROCLARIN 500 mg ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

   Roclarin 500 mg aparţine unei grupe de antibiotice numite macrolide.

   1. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI ROCLARIN 500 mg Nu utilizaţi Roclarin 500 mg

 • dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la claritromicină, la alte macrolide sau la oricare dintre celelalte componente ale Roclarin 500 mg;

 • dacă luaţi terfenadină, cisapridă, pimozidă sau astemizol; administrarea acestor medicamente împreună cu claritromicina poate duce la dereglarea ritmului cardiac (aritmii);

 • în caz de tratament cu alcaloizi de secară cornută (dihidroergotamină, ergotamină).

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Roclarin 500 mg

– în caz de afectare a funcţiilor hepatică şi renală, se recomandă scăderea dozelor;

 • dacă utilizaţi claritromicină o perioadă mai lungă de timp sau o utilizaţi repetat, datorită riscului de dezvoltare a bacteriilor rezistente sau al micozelor; dacă apar suprainfecţii, administrarea claritromicinei trebuie întreruptă şi se va administra tratamentul adecvat;

 • dacă în cursul tratamentului cu claritromicină sau imediat după încetarea acestuia suferiţi de diaree severă, anunţaţi medicul care va lua în considerare posibilitatea apariţiei colitei pseudomembranoase;

 • datorită riscului de creştere a intervalului QT, claritromicina va fi utilizată cu prudenţă în cazul pacienţilor cu boală coronariană, antecedente de aritmii ventriculare, cu interval QT prelungit congenital sau dobândit, insuficienţă cardiacă severă, hipokaliemie necompensată şi/sau hipomagnezemie, bradicardie (< 50 bătăi pe minut) sau când sunt administrate concomitent medicamente cu efect de prelungire a intervalului QT.

  Utilizarea altor medicamente

  Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

  Claritromicina este metabolizată în ficat şi poate inhiba acţiunea anumitor enzime (P 450) necesare în metabolismul altor medicamente. Reducerea metabolismului acestor medicamente înseamnă creşterea concentraţiilor plasmatice şi creşterea riscului apariţiei reacţiilor adverse importante.

  De aceea, administrarea Roclarin 500 mg împreună cu terfenadină şi astemizol (antialergice), cisapridă (un prokinetic), pimozidă (un neuroleptic) precum şi cu unele antimigrenoase (alcaloizii de secară cornută) este contraindicată (vezi pct. “Nu utilizaţi Roclarin 500 mg”)

  În cazul unor tratamente care nu pot fi întrerupte, medicul va stabili dozele şi va recomanda monitorizarea concentraţiilor plasmatice ale următoarelor medicamente: cilostazol (medicament antiplachetar), metilprednisolon (medicament corticosteroid), teofilină (utilizată pentru tratarea problemelor respiratorii şi astmului bronşic sever), digoxină şi disopiramidă (utilizate pentru a regla ritmul inimii), sedative (triazolam, midazolam, alprazolam), antiepileptice (carbamazepină, fenitoină, valproat), ciclosporină şi tacrolimus (utilizate pentru tratamentul bolilor autoimune sau pentru inhibarea sistemul imunitar după un transplant), vinblastină (utilizată în tratamentul cancerului) precum şi medicamente antiinfecţioase (rifabutină şi itraconazol). S-a raportat intoxicaţie cu colchicină (utilizată în gută) în cazul utilizării concomitente a acesteia cu claritromicină, mai ales la pacienţii vârstnici, unii dintre aceştia având insuficienţă renală. La administrare concomitentă de Roclarin

  500 mg şi anticolesterolemiante sau antilipemiante (lovastatină şi simvastatină), pot apărea dureri musculare şi, în cazuri foarte rare, distrugerea muşchiului (rabdomioliză). De aceea, nu se recomandă tratamentul concomitent.

  La administrarea Roclarin 500 mg împreună cu anticoagulante (de exemplu warfarină), activitatea acestora va creşte şi pot apărea sângerări. Se recomandă investigarea coagulării sanguine.

  La administrarea Roclarin 500 mg împreună cu zidovudină, utilizată în tratamentul infecţiei SIDA, absorbţia zidovudinei este redusă.

  La administrarea Roclarin 500 mg împreună cu ritonavir (utilizat tot în tratamentul infecţiei SIDA), cresc concentraţiile plasmatice ale claritromicinei, dar concentraţiile metabolitului său se reduc considerabil.

  .

  Chiar dacă concentraţiile plasmatice de claritromicină şi omeprazol pot creşte în cazul administrării concomitente, nu este necesară ajustarea dozelor celor două medicamente. La dozele recomandate, nu s-au raportat interacţiuni semnificative clinic între claritromicină şi lansoprazol. Concentraţiile plasmatice ale claritromicinei pot creşte şi în cazul administrării concomitente cu antiacide, compuşi de aluminiu şi magneziu sau ranitidină; în acest caz nu este necesară ajustarea dozelor.

  Utilizarea Roclarin 500 mg cu alimente şi băuturi

  Roclarin 500 mg se poate administra indiferent de orarul meselor.

  Sarcina şi alăptarea

  Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

  Siguranţa şi eficacitatea administrării Roclarin 500 mg în sarcină nu a fost stabilită, de aceea medicamentul se poate administra numai în cazuri excepţionale, când beneficiul pentru mamă depăşeşte riscul fetal.

  În timpul tratamentului cu Roclarin 500 mg nu se recomandă alăptarea.

  Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

  Nu există date disponibile privind efectul claritromicinei asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Cu toate acestea, trebuie ţinut cont de posibila apariţie a unor reacţii adverse ca ameţeli, vertij, confuzie şi dezorientare.

  1. CUM SĂ UTILIZAŢI ROCLARIN 500 mg

   Utilizaţi întotdeauna Roclarin 500 mg exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

   Dozele şi durata tratamentului depind de tipul infecţiei, locul infecţiei, vârsta pacientului şi răspunsul la tratament.

   Înghiţiţi comprimatele de Roclarin 500 mg întregi, fără a fi mestecate, cu o cantitate suficientă de apă.

   Pacienţi cu infecţii respiratorii, cutanate şi ale ţesuturilor moi

   Adulţi şi adolescenţi

   Doza uzuală recomandată este de 250 mg claritromicină de 2 ori pe zi timp de 7 zile; în cazul infecţiilor severe, doza poate fi crescută până la 500 mg claritromicină de 2 ori pe zi timp de până la 14 zile.

   În sinuzite acute, exacerbări ale bronşitelor cronice, pneumonii comunitare, doza uzuală este de 500 mg de două ori pe zi.

   Durata tratamentului depinde de starea clinică a pacienţilor şi va fi stabilită individual. Durata uzuală a tratamentului este de 7 – 14 zile.

   Tratamentul trebuie continuat cel puţin 2 zile după dispariţia oricărui simptom.

   În infecţiile cu Streptococcus pyogenes (streptococ beta-haemolitic de grup A) durata tratamentului trebuie să fie de cel puţin 10 zile.

   Copii cu vârsta sub 12 ani

   Se recomandă utilizarea altor forme farmaceutice.

   Eradicarea infecţiei cu Helicobacter pylori la pacienţii cu ulcer duoden al (adulţi)

   Triplă terapie (7-14 zile): 500 mg claritromicină de 2 ori pe zi în asociere cu lansoprazol 30 mg de 2 ori pe zi şi amoxicilină 1000 mg de 2 ori pe zi, timp de 7-14 zile.

   Triplă terapie (7 zile): 500 mg claritromicină de 2 ori pe zi în asociere cu lansoprazol 30 mg de 2 ori pe zi şi metronidazol 400 mg de 2 ori pe zi, timp de 7 zile.

   Triplă terapie (7 zile): 500 mg claritromicină de 2 ori pe zi în asociere cu omeprazol 40 mg o dată pe zi şi amoxicilină 1000 mg de 2 ori pe zi sau metronidazol 400 mg de 2 ori pe zi, timp de 7 zile.

   Triplă terapie (10 zile): 500 mg claritromicină de 2 ori pe zi în asociere cu amoxicilină 1000 mg de 2 ori pe zi şi omeprazol 20 mg o dată pe zi, timp de 10 zile.

   Dublă terapie (14 zile): doza uzuală este de 500 mg claritromicină de 3 ori pe zi timp de 14 zile. Claritromicina trebuie administrată în asociere cu omeprazol 40 mg pe cale orală o dată pe zi.

   Vârstnici

   Se recomandă utilizarea aceloraşi doze şi scheme terapeutice ca la adulţi.

   Pacienţi cu insuficienţă renală

   Ajustarea dozei nu este necesară în mod obişnuit, cu excepţia pacienţilor cu afectare renală severă (clearance-ul creatininei <30 ml/minut), situaţie în care doza zilnică totală trebuie redusă la jumătate, respectiv 250 mg claritromicină o dată pe zi în infecţiile uşoare până la moderate sau 250 mg claritromicină de 2 ori pe zi în infecţiile severe.

   Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din Roclarin 500 mg

   Nu depăşiţi dozele recomandate de medic. Tratamentul cu doze mari pe perioade îndelungate conduce la supradozaj. În caz de supradozaj, adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră sau departamentului de urgenţă a celui mai apropiat spital.

   Dacă uitaţi să utilizaţi Roclarin 500 mg

   Dacă aţi uitat să luaţi o doză, administraţi-o cât puteţi mai repede. Totuşi, dacă se apropie ora pentru doza următoare nu mai luaţi doza uitată şi asteptaţi momentul pentru următoarea doză. Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

   Voteaza si apreciaza cum ti-a folosit !
   Foarte NemultumitNemultumitOKMultumitFoarte Multumit ( Apreciaza, sa stie si altii.)

   Loading...
Intotdeauna consultati un medic sau farmacist inainte de a lua orice fel de pastila